Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

23/04/2015

Antypolonizm żydłacki na grzbiecie Białego Domu i sajan w Polin

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:56

PB: W kolejnej chucpie Przedsiębiorstwa Holokozd, chodzi nie tylko o pogrążenie Polski przed atakiem na nią, najprawdopodobniej finansowo-ekonomicznym (lichwiarski “dług” a la Cypr i Grecja, polskie lasy i ziemie po PGRach…), a być może w postaci wymuszenia udziału w ataku zbrojnym na Rosję:

https://piotrbein.wordpress.com/2015/04/23/jews-cant-wait-for-goy-war-ex-nato-chief-calls-for-holy-crusade-against-russia-in-the-name-of-democracy/

Najważniejszy pierwotny cel w dalszym ciągu obowiązuje sruli: zamącić o prawdziwym sprawstwie Holokaustu (ludobójstwo syjo-hitlerowców na ponad 20 grupach, z których Slowianie byli naliczniejsi) i Szoa (wymordowanie nadal nieznanej liczby milionów współplemieńców z planów żydobanksterii i syjonistów). Czytaj tutaj o obu ‘rewelacjach’ (no bo gdyby takie niebyły, to by więcej o tym pisano, mimo sraszaka pn. “antysemityzm”):

https://piotrbein.wordpress.com/2010/04/22/judeocentrycy-i-masowe-zbrodnie/

Ziewogenny cel: uzasadniać istnienie zbrodniczego, nielegalnego państwa Izrael oraz przykrywać ludobójstwo na Bliskim Wsch. dla jego “obrony”.

No i niezawodny cel: odwrócić uwagę goji od żydłackich bieżących zbrodni (Ukraina, Jemen…) , przez ścierwomedialną mantrę nt. ich  “męczennictwa”.

Czy choć jedno merdium w Polin zapytało: A co Żydzi zrobili dla Polaków w jarzmie syjohitlerowsko-żydosowieckim? Polaków pod groźbą kary śmierci ratujących siebie i Żydów tropionych z planu żydobanksterii i syjonistów.

Co Żydzi zrobili dla Polaków w jatce żydokomuny Bermana?

Co zrobili w najnowszych holokaustach na narodzie polskim:

  • ludobójcze żydoscypionki (z Izraela dostaliśmy, organizatoirzy ogólnokrajowej akcji przeciw przymusowym scypionkom  na H1N1, zapytanie co robić przeciw żydofarmacji po uszkodzeniu dziecka osoby pytającej)
  • GMO
  • podwyższenie wieku emerytalnego
  • ogłupienie Polakow do udziału w wojnie z Rosjanami (Polscy najemnicy i regularni w NATO największą liczbowo obcą ofiarą żydo-wojny w Donbasie)
  • itd…

Jak w II wś., to Polacy uświadamiają Żydów. Ale już nie mają ochoty ani motywacji ich bronić… Ostrzegłem znajomą Żydówkę w Vancouver, by nie wystawiała dziecka na zagrożenia od Fukuszimy (przebywanie na deszczu i zabawa w kałużach, owoce morza, mleko, częste loty na drugi koniec Kanady do rodziny). Mówię jej też o żydoGMO i sruloscypionkach. Nie wiem, czy wierzy mi, “antysemicie”.

………………………………………………………..

Czy “sojusznik” z Jałty sprzedaje Polskę Żydom?

http://rebeliantka.neon24.pl/post/121613,czy-sojusznik-z-jalty-sprzedaje-polske-zydom

+++++++++++++++++++++++++++++++++

POLACY! Obudźcie się! USA jest ANTYPOLSKA!
“Gazeta Wyborcza”: Biały Dom zabronił przepraszać Polskę
Administracja prezydenta Baracka Obamy zakazała Jamesowi Comeyowi wystosowania przeprosin za określenie Polaków słowami “wspólnicy” w mordowaniu Żydów w czasie II wojny światowej. Co zaskakujące, sam szef FBI był skłonny uderzyć się w pierś i przyznać do niestosownych słów.
James Comey zamierzał przeprosić Polskę. Biały Dom mu na to nie pozwolił
Przypomnijmy, że 15 kwietnia w waszyngtońskim Muzeum Holocaustu Comey powiedział: “Zwykli ludzie, którzy kochali swoje rodziny, zanosili zupę choremu sąsiadowi i chodzili do kościoła, pomagali w mordowaniu Żydów na masową skalę. (…) Ci mordercy i ich wspólnicy z Niemiec, Polski, Węgier i innych miejsc uważali, że nie robią nic złego”.
Polska ostro zareagowała na niesprawiedliwe słowa, a minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna zażądał przeprosin.
Jak twierdzą dziennikarze “Gazety Wyborczej” Bartosz T. Wieliński i Mariusz Zawadzki, Comey napisał takowe i zamierzał je ogłosić. W przeprosinach stwierdził m.in., że “źle się wyraził” i “w pełni zdaje sobie sprawę, że winowajcą [Holocaustu] nie jest Polska”.
Zmienił jednak zdanie i nie opublikuje tekstu. W jednym z wywiadów telewizyjnych przekonywał, że został źle zrozumiany i zaznaczył, że nie oskarżył Polski o odpowiedzialność za Holocaust. To wersja oficjalna.
Jednak według informacji “Gazety Wyborczej”, szef FBI otrzymał polecenie z Białego Domu, by nie publikować przeprosin. Ich tekst miał się nie spodobać administracji Obamy.
Dziennik sugeruje, że w ten sposób Biały Dom nie chce narażać się Żydom.
“Administracja Obamy uchodzi za nieprzyjazną względem Izraela i musi dmuchać na zimne, by nie sprawiać wrażenia, że jest wroga wobec Żydów w ogóle” – czytamy.
Opublikowanie przeprosin mogłoby zostać odebrane przez niechętne Polakom środowiska żydowskie w Ameryce jako rzekomy antysemityzm Obamy.
“To pokazuje, jak postrzega nas Ameryka. O partnerstwie nie ma tu mowy” – komentuje na łamach “Gazety Wyborczej” wysoki rangą polski dyplomata.
http://fakty.interia.pl/prasa/news-gazeta-wyborcza-bialy-dom-zabronil-przepraszac-polske,nId,1721597

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Olśniło nawet niektórych tropicieli “antysemitów”.
Porównajcie:
31 grudnia napisałam tekst:
http://niepoprawni.pl/blog/rebeliantka/czy-jestes-za-sprzedaza-polskich-lasow-w-zwiazku-z-roszczeniami-zydowskimi
Ma on do dzisiaj ponad 19500 odsłon i ponad 270 komentarzy.
Za ten tekst zostałam paskudnie zaatakowana przez blogera jazgdyni i jego kumpli:
http://niepoprawni.pl/blog/jazgdyni/pilnowanie-zydka
Odpowiedziałam mu notką:
http://niepoprawni.pl/blog/rebeliantka/plugawy-atak-na-europosla-kuzmiuka-i-red-nykiel
Dzisiaj jazgdyni “przejrzał” na oczy:
http://niepoprawni.pl/blog/jazgdyni/o-takiego-wala
Tacy ludzie kiedyś ukradli nam “Solidarność”.
Uwaga na zmieniających poglądy jak rękawiczki i bez żenady uprawiających ataki personalne!
Teraz jazgdyni w nikczemny sposób atakuje trybeusa

Ludobójcze oszustwo żydofarmacji z psycho-lekami

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:11

O produkcji leków psychiatrycznych mówi chemik Shane Ellison

https://www.youtube.com/watch?v=rVostO9Kz08

 

Przesłany 03.03.2011

Były pracownik firm farmaceutycznych, magister chemii Shane Ellison, mówi o swoich obserwacjach w tej branży i mechanizmach wprowadzania nowych leków do sprzedaży. Film Obywatelskiej Komisji ds. Praw Człowieka CCHR

Prof. Thomas Szasz ostrzega przed dzisiejszą psychiatrią [PL]

https://www.youtube.com/watch?v=n5Dr0ToFU2k

 

Opublikowany 01.06.2013

 

O antydepresantach, które mogą powodować depresję.

https://www.youtube.com/watch?v=s_D76MX0VNY

 

Opublikowany 08.07.2013

Według Davida Healy’ego, irlandzkiego psychiatry i biegłego sądowego, 50% konsumentów jednych z najpopularniejszych antydepresantów na świecie – Prozacu i Zoloftu – ma poważne problemy psychiczne w momencie odstawienia tych leków, a 1% wykazuje skłonności samobójcze lub zachowuje się agresywnie. W grudniu 2004 roku British Medical Journal otrzymał z anonimowego źródła poufny dokument wewnętrzny laboratorium, które produkuje Prozac, w którym zostały przedstawione szkodliwe skutki uboczne zażywania tego leku. Jednak w wielkich międzynarodowych koncernach farmaceutycznych jest więcej handlowców i specjalistów od marketingu niż naukowców, a zysk przeważa nad wszelkimi etycznymi aspektami w tej branży. W Belgii istnieje nawet równoległy podziemny rynek, na którym można zdobyć antydepresanty bez recepty i kontroli lekarskiej.
http://www.planeteplus.pl/dokument-ch…

Rajd motorowy Rosjan: W-szawa kundle żydłackie, a Polacy przyjaźni

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:07

Rosyjscy rajdowcy w stolicy
http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/rosyjscy-rajdowcy-w-stolicy/j0zh0f

[…] W ubie­głym ty­go­dniu pre­mier Ewa Ko­pacz oce­ni­ła za­po­wiedź prze­jaz­du “Noc­nych Wil­ków” przez Pol­skę jako szcze­gól­ną pro­wo­ka­cję; za­zna­czy­ła, że jeśli prze­jazd mo­to­cy­kli­stów “ma za­bu­rzyć w ja­kim­kol­wiek ob­sza­rze nasze bez­pie­czeń­stwo czy ewen­tu­al­nie na­ra­zić Po­la­ków na ja­kie­kol­wiek przy­kro­ści, to po to jest obo­wią­zu­ją­ce prawo, aby się nim po­słu­gi­wać”.

Także we­dług szefa MSZ Grze­go­rza Sche­ty­ny “to po­li­tycz­na pro­wo­ka­cja, któ­rej nie na­le­ży ule­gać”. Szef MSZ za­zna­czył, że Pol­ska jest pań­stwem prawa i każdy może ją od­wie­dzać, tylko musi robić to w zgo­dzie z obo­wią­zu­ją­cym w Pol­sce pra­wem.

Pol­scy mo­to­cy­kli­ści, któ­rzy w nie­dzie­lę uczest­ni­czy­li w 12. Mo­to­cy­klo­wym Zlo­cie Gwiaź­dzi­stym im. Księ­dza Ułana Zdzi­sła­wa Ja­strzę­biec Pesz­kow­skie­go w sank­tu­arium na Ja­snej Górze w Czę­sto­cho­wie, za­pew­ni­li, że Ro­sja­nie prze­ja­dą przez Pol­skę bez­piecz­nie.

– Nie do­pu­ści­my do żad­nych awan­tur, za­pew­nia­my im bez­piecz­ny prze­jazd i go­ścin­ność, taką jak oni nam od 14 lat za­pew­nia­ją, mo­to­cy­kli­stom Rajdu Ka­tyń­skie­go i wszyst­kim na­szym wy­pra­wom na Wschód. Rajd ro­syj­skich mo­to­cy­kli­stów z Mo­skwy do Ber­li­na w 70. rocz­ni­cę ich zwy­cię­stwa nad Niem­ca­mi, od­wie­dza­ją­cy pola bi­tew­ne i cmen­ta­rze dzia­dów, ma takie samo zna­cze­nie dla Ro­sjan, jak Mo­to­cy­klo­wy Rajd Ka­tyń­ski dla Po­la­ków – do­da­li.

Co przestraszyło USS Donalda Cooka na Morzu Czarnym?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:02

Co przestraszyło USS Donalda Cooka na Morzu Czarnym?

http://www.voltairenet.org/article185443.html
| 25 września 2014

+

Ministerstwo spraw zagranicznych USA przyznało, że załoga niszczyciela USS Donalda Cooka jest mocno zdemoralizowana, po tym jak rosyjski samolot wojenny Suchoi-24 (Su-24) przelatywał nad nimi na Morzu Czarnym, nie posiadając przy tym ani bomb, ani rakiet, tylko elektroniczny przyrząd wojenny.


Video to przedstawia przybycie niszczyciela USS Donalda Cooka na Morze Czarne, aby zająć pozycję w pobliżu rosyjskich wód terytorialnych

10 kwietnia 2014 roku niszczyciel USS Donald Cook przypłynął na Morze Czarne, a 12 kwietnia rosyjski bombowiec Su-24 przelatywał nad nim – incydent, który według wielu mediów całkowicie zdeprymował załogę okrętu do tego stopnia, że Pentagon zaprotestował [1].

USS Donald Cook (DDG-75) jest niszczycielem z wyrzutnią rakiet czwartej generacji, którego podstawową bronią jest rakieta samosterująca Tomahawk z zasięgiem 2,5 tys. km, mogące przenosić głowice nuklearne. W ramach rutynowej misji USS Donald Cook posiada 56 rakiet Tomahawk, a w konfiguracji ofensywnej 96.

Ten niszczyciel USA jest wyposażony w system ostatniej generacji Aegis. To jest zintegrowany system, który zapewnia łączność między systemami obrony przeciwrakietowej wszystkich okrętów, na których jest zainstalowany – w ten sposób tworzy się sieć, która gwarantuje wychwytywanie, ściganie i zniszczenie setek celów w tym samym czasie. USS Donald Cook jest również wyposażony w cztery duże radary, których wydajność można porównać z mocą wielu stacji radarowych. W celach obronnych posiada on jeszcze 50 rakiet przeciwlotniczych różnych typów.

Latający nad USS Donaldem Cookiem rosyjski Su-24 nie miał bomb i rakiet, tylko gondolę zamontowaną pod kadłubem, która według rosyjskiego czasopisma Rossiyskaya Gazeta [2] zawierała elektroniczny przyrząd wojenny zwany Jibiny.

Podczas fazy zbliżania się przyrząd ten miał zneutralizować wszystkie radary niszczyciela, urządzenia kontrolne, systemy informacyjne itp. Innymi słowy, ten wszechpotężny obecnie używany i montowany system Aegis w celach obronnych nowoczesnych okrętów NATO został wyłączony jak telewizor pilotem.

Rosyjski Su-24 symulował następnie atak na Donalda Cooka rakietami, który przedtem został dosłownie ogłuszony i oślepiony. Jak podczas ćwiczeń, nieuzbojony rosyjski samolot powtórzył manewr ataku rakietami 12 razy, po czym oddalił się.

USS Donald Cook natychmiast obrał kurs do portu w Rumunii.

Po tym incydencie, który przez atlantycką prasę został przemilczany mimo wielu komentarzy specjalistów sektora obronnego, Donald Cook nie zbliżał się już do rosyjskich wód terytorialnych.

Według specjalistycznych mediów 27 marynarzy USS Donalda Cooka prosiło o zwolnienie ich z aktywnej służby.

Dyrektor centrum badawczego do prowadzenia walki za pomocą systemów elektronicznych i oceniania tz. środków „zredukowanej widoczności” rosyjskiej akademii lotnictwa, Władimir Balybin, skomentował:

«Tym bardziej jest skomplikowany system radarowo-elektroniczny, tym łatwiej jest go zakłócić za pomocą systemów do elektronicznego prowadzenia walki»


Video prezentuje amerykański system Aegis. Używany przez nowoczesne okręty wojenne Navy oraz ciągle montowany na statkach marynarki NATO system obrony przeciwrakietowej mógłby być więc całkowicie zneutralizowany przez rosyjski system do zagłuszania elektroniki.

Wizualna prezentacja incydentu.

Tłumaczenie
Mira

Koncern Agora S.A. mocno zainteresowany publikacjami WPS

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:18

Koncern Agora S.A. mocno zainteresowany publikacjami WPS

[en Snajperzy Majdanu szkoleni w Polsce] MAIDAN SNIPERS TRAINED IN POLAND

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 02:39

MAIDAN SNIPERS TRAINED IN POLAND

Pro-Putin movement launches cartoon weekly to mock West

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 02:34

https://sg.news.yahoo.com/pro-putin-movement-launches-cartoon-weekly-mock-west-173822652.html

TALES OF LA KOSHER NOSTRA – LIVNI vs. BIBI

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 02:32

TALES OF LA KOSHER NOSTRA – LIVNI vs. BIBI

Czy istnieje spiskowa teoria dziejów? – MASONERIA

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 02:03

Czy istnieje spiskowa teoria dziejów? – MASONERIA    
http://www.ojczyzna.org/

    Spiskowa teoria nie jest żadnym mitem jak tego chce profesor Tazbir (żyd), lecz jest na naszych oczach wypełniającym się faktem.
Do rządzenia światem usiłowali dojść środkami militarnymi: Tamerlan, Aleksander Macedoński, Dzingis – Chan, Karol Wielki, Napoleon Bonaparte, Lenin, Stalin, Hitler. Wszystkie wielkie imperia powstałe w drodze podbojów: Cesarstwo Rzymskie, Imperium Otomańskie, Imperium Angielskie – powstawały i upadały pozostawiając po drodze morze krwi, setki tysięcy, miliony trupów oraz wiele upadłych cywilizacji.
    Inną metodą w dążeniu do opanowania świata przyjęły tajemne związki, spiskowcy, rewolucjoniści, komuniści, narodowi socjaliści, loże masońskie. Pierwszym sukcesem tajnych związków żydowskich było zniszczenie pastwa i cywilizacji rzymskiej, a następnym – zniszczenie chrześcijańskiej Francji przez tzw. rewolucję francuską.
W chronologicznym ujęciu czasowym przedstawię najważniejsze wydarzenia inspirowane i z cała konsekwencją realizowane przez owe tajne związki…

Rok 1776.
   
1 maja tego roku założony został masoński zakon Iluminatów (Jakobinów). Założycielem był niemiecki żyd Wejshaupt. To właśnie on przy udziale Russo, Mirabeau, Dantona, Robespiere, Marata i innych spiskowców zaplanował i zrealizował krwawą rewolucję francuską w 1789 roku. Przywódcy rewolucji francuskiej rzucili wówczas hasło: “Wolność, Równość, Braterstwo”. Śmierć królom i cesarzom, zniszczenie kościołów, klasztorów i religii katolickiej. Gdy dokonano zbrodniczego dzieła, wówczas żydzi już spokojnie spotykali się w synagogach i knuli dalsze obłąkane wizje swojego panowania nad światem. W czasie Komuny Paryskiej i rewolucji w Wandei w obronie króla i Kościoła katolickiego zginęło kilkaset tysięcy niewinnych ludzi – takie to było masońskie braterstwo – zobacz film eugenika – w imię postępu

Rok 1886.
Od przeszło stu lat obchodzi się prawie we wszystkich krajach zafałszowane święto pracy 1-go maja. Jest to data mająca uhonorować śmierć rzekomych robotników – męczenników z Chicago. Dlatego tez poniżej podaje prawdziwe relacje owych zdarzeń…
Otóż w fabryce maszyn rolniczych “Mac Kormic” trwał strajk robotniczy. Do strajkujących robotników wydelegowano z Europy grupę zawodowych rewolwerowców – terrorystów, którzy rzucili bombę na policjantów w wyniku czego zginęło kilkunastu z nich z kapitanem Ward’em na czele. Nie zginął tam żaden robotnik. Pomnik kpt. Warda stoi w Chicago do dziś.
    
Masoneria potrzebowała mitu dla ogłupienia i oszukiwania robotników (przejrzyjcie materiały Piotra Beina na forum Grypa666 w temacie szczepionek na AH1N1 itp., AIDS – naukowe oszustwo, Protokoły Mędrców Syjonu czy wiele innych dokumentów). W historii współczesnych ruchów robotniczych, było wiele krwawych zajść, w których poległy miliony robotników.
   Największe ludobójstwo miało miejsce w Kronsztadzie, gdzie robotnicy upomnieli się o chleb
i realizacje obiecanek Lenina w okresie NEP-u. Zjawisko takowe zaczyna występować i u nas i będzie przybierało na sile – jest zależne od wielkości pożyczek z Banku Światowego a co za tym idzie od spłacanej lichwy i poziomu naszego zniewolenia). Z ręki masona i żyda Trockiego (Lejba Bronstein) zginęło wówczas kilkaset tysięcy robotników rosyjskich. W okresie stalinowskim w odpowiedzi na strajki górników rosyjskich w zagłębiu węglowym zatapiano całe kopalnie wraz ze strajkującymi górnikami. W Polsce w czasie “Wydarzeń Czerwcowych” 1956 roku zabito kilkaset osób, a kilka tysięcy było rannych. W czasie Wydarzeń Grudniowych na Wybrzeżu w 1970 roku (Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Szczecin) faktycznie były setki zamordowanych i tysiące rannych.
Prasa polskojęzyczna (polszewio-żydowska) – nie mylić z polską prasą, bo takowa praktycznie nie istnieje – (tzw. środki masowego ogłupiania – dla zmylenia nazywane środkami przekazu) dotychczas nie podała prawdziwych danych o dokonanej rzezi w grudni 1970 roku!
Zwłoki były grzebane w plastikowych workach nocą, bez rodzin i księży. Dla maskowania ilości pochówków wykorzystywano cmentarze w innych miejscowościach, odległych od miejsc wydarzeń. Dalszy krwawy szlak to: Kopalnia Wujek, Ursus, Lubin.
Męczennicy tych wydarzeń nie zostali uhonorowani międzynarodowym świętowaniem. Zginęli jako ofiary zaplanowanych żydo-masonskich “wypadków”.

Rok 1842.
   
Heinrich Heine, niemiecki żyd, poeta, przyjaciel Karola Marksa, wysoko wtajemniczony mason (prawdopodobniej 32-go z 33 istniejących kręgów wtajemniczenia), przepowiedział trzy wojny światowe w tym wojnę prusko-francuska oraz powszechną rewolucję komunistyczną, po której zapanuje “Nowy Światowy Ład” (Novus Ordo Seclorum).
Oczywiście nie było to żadne proroctwo, a jedynie niedyskrecja człowieka należącego do wysoko wtajemniczonych magów z organizacji żydo-masonskich.
    Po śmierci Wejshaupta
drugie pokolenie masonów, oraz zjednoczonych z nimi iluminatów i jakobinów założyło w Niemczech tajną organizację “Totenkopf und Knothen”, której zadaniem było dalsze dążenie do zapanowania nad światem.Loża Totenkopf” walnie przyczyniła się do rozniecenia niemieckiego nacjonalizmu i militaryzmu na długo przed Hitlerem.
A wiec trupie czaszki gestapo nie BYŁY wymysłem Hitlera. Emblematy trupich czaszek przejął Hitler od loży “Totenkopf”, do której przystąpił. Amerykańscy żydzi zainteresowali się lożą “Totenkopf” do takiego stopnia, że założyli u siebie identyczną tajną lożę pod nazwą “
Skul and Bones” (Czaszki i Piszczele). To właśnie żydzi amerykańscy z tej loży wypracowali plan nowego ładu światowego – “The New World Order”. W ramach tego planu przewidziano wywołanie rewolucji komunistycznej i trzech wojen światowych – zgodnie z “proroctwem Heinego”.

Rok 1830
Na banknocie jednego dolara ukazuje się symbol władzy masońskiej z napisem w otoku “Novus Ordo Seclorum“. Symbol ten znajduje się na jednodolarówkach do dziś. Na przełomie XIX wieku centrum planowania “Nowego Ładu Światowego” przenosi się z Inglostadtu w Niemczech do Nowego Jorku.
W tym samym czasie córka Karola Marksa, Eleonora Ewling zakłada loże “Fabian Society”, która współpracuje z bratnimi lożami Europy i Ameryki w realizacji “Nowego Ładu Światowego”. Wspólnie wybrano metodę komunistyczną i wskazano na Rosje, jako przyszłą ofiarę eksperymentów masońsko-komunistycznych. Wybitnym fabianistą i współpracownikiem Eweling był znany historyk, pisarz H.G. Wells – autor książki pt: “The New World Order”. Inny mason Robert Straus – Hupe zakłada loże “Forgein Policy Instytut Philadelphia”. W instytucie tym szkoli się pozornie dyplomatów, a w rzeczywistości, przyszłych adeptów masońskich, specjalistów do zajęcia stanowisk w tajnym rządzie światowym. Robert Straus-Hupe był pierwszym, który opracował szczegółowo program – wizje przyszłego ładu światowego. Program ten został opublikowany w kwartalniku “ORBIS” – organie propagandowym przyszłego superimperium. Credo tego programu, to zjednoczenie polityczne i militarne całego świata przy zachowaniu jednego centrum, jednej waluty i jednej religii. Monstrum –
Lewiatan – Bestia w/g przepowiedni w Ewangelii św. Jana.
Z kalendarza żydowskiego z roku 5747 tj. 1986-1987 wydanego przez Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w PRL, 00-950 Warszawa, ul. Twarda 6, tel: 20-43-24 dowiadujemy się: “Żydzi oczekują Mesjasza i czego się po nim spodziewają”.
Mesjasz Żydów i Chrosto’s chrześcijan to dwa zupełnie różne pojęcia nie może więc być mowy o “starszych braciach w wierze” – jak to jest dziś za wszelką cenę rozgłaszane i wmawiane – tak jak kiedyś hasła Wolności Równości Braterstwa.
(…) Mesjasz stanie się szybko niekwestionowanym przywódcą politycznym i duchowym całego świata… Ten “niesamowity” człowiek, Pomazaniec Boży przyniesie światu “całkowite wyzwolenie” Nie będzie już więcej wojen, podbojów i panowania jednych narodów nad drugimi (wszystkie zostaną zniewolone – przypis: D.K.), a granice państw będą tylko symboliczne. Na całym świecie zniknie podział na ludzi bogatych i biednych, sytych i głodnych. Wszyscy będą mieli to, co jest im potrzebne do “szczęśliwego życia”. Każdy człowiek będzie pracował tyle, ile może, a dostawać będzie tyle, ile potrzeba… (przypomnijcie sobie hasła wyborcze
A. Kwaśniewskiego – Stolzmana).
W dziedzinie wiary Święty Mesjasz odsłoni Żydom i światu sens Tory i na jej podstawie zjednoczy wszystkie religie. Przymierze zawarte przez Boga z Żydami na górze Synaj zostanie w ten sposób rozciągnięte na wszystkie narody, …zaś wielobóstwo, bałwochwalstwo zniknie ze świata… Dla wszystkich Żydów… oznaczać będzie także… prawo do odbudowy świątyni w Jerozolimie (…). Obecnie i wielokrotnie w przeszłości próbowano ją odbudować – bezskutecznie.
Dziś każdy człowiek o zdrowych zmysłach wie o tym, że od dawien dawna zaplanowane przez żydostwo panowanie nad całym światem wkroczyło w końcową fazę realizacji. My, katolicy wiemy dokładnie, że o dalszych losach świata zadecydować może tylko prawdziwy Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny, a nie jakiś tam żydowski Mesjasz. Ufnie wiec spoglądajmy w przyszłość. Niezależnie od naszego optymizmu obowiązuje nas walka na śmierć i życie z tym przeklętym żmijowym plemieniem – z mordercami naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Rok 1917
Trwa pierwsza wojna światowa wywołana przez bankierów żydo-masonów, zgodnie z wcześniej z góry zaplanowanym scenariuszem wygłaszanym wręcz jako proroctwo Heinego. W okopach po obydwu stronach giną miliony żołnierzy, często tej samej wiary i narodowości jak np: Polacy, Serbowie, Czesi – werbowani do trzech armii zaborczych bez ich zgody. Dojrzewa klimat do zapowiedzianej rewolucji. Na masoński rozkaz, jak z czarodziejskiej różdżki, pojawia się Lenin, który za pieniądze Niemieckiego Sztabu Generalnego przewozi przez front niemiecko-rosyjski w zaplombowanych wagonach – 70-ciu zawodowych rewolwerowców – rewolucjonistów z Genewy do Petersburga.
    W tym samym czasie Lew Trocki (Lejba Bronstein) przywozi z Meksyku i obu Ameryk do Petersburga – 5 tysięcy rewolwerowców i tymi siłami wywołali Wielką Rewolucję Październikową. Światu i Rosjanom wmówiono że to rewolucja rosyjska. Fakty zaś mówią, że była to zaplanowana dwieście lat wcześniej żydo-masońska rewolucja. Głównym finansistą tej masońskiej rewolucji w Rosji był żyd Hamer – przyjaciel Lenina.
    W wyniku wojny i rewolucji rozpadają się trzy imperia: Rosja, Niemcy i Austro-Węgry. Na terenie Rosji powstaje faktycznie masoński “Lewiatan”, gdzie hasła rewolucji francuskiej i programy “Skul and Bones” oraz “Totenkopf” wprowadzone zostają w życie jako straszliwy eksperyment na narodzie rosyjskim. Celem nadrzędnym tego eksperymentu było totalne zniszczenie państw narodowych i religii.

Rok 1933
 Loża amerykańska “Skul and Bones” i niemiecka “Totenkopf” z udziałem bankierów z Wall Street i żydowskich bankierów z Europy – Hamera, Warburga – wylansowały Hitlera, swego wtajemniczonego członka “Totenkopf” do zrealizowania kolejnej wojny światowej. W celu zawrócenia dywizji Hitlera mających uderzyć na Francję i Anglię podjęto decyzje skierowania ich na wschód przeciw Polsce. Zachodni masoni wymyślili bajkę o gwarancjach niepodległości Polski składanych przez Anglię i Francję.
    Zachodni dyplomaci dobrze wiedzieli o zawartym układzie Ribbentrop – Mołotow z dnia 23 sierpnia 1939 roku, o IV rozbiorze Polski. Rząd Polski opanowany przez loże masońskie nie posiadał nawet żadnego planu obrony (zobaczcie meldunki operacyjne z tego okresu naszego Sztabu Głównego – Gen. MODELSKI). Tak zwana “masońska zmotoryzowana emigracja” opuściła Polskę pozostawiając na pastwę losu Naród i Państwo Polskie.

Rok 1944/45
Jałta – Poczdam. Na nic zdały się ofiary bohaterskich żołnierzy walczących na wszystkich frontach wojny. Na nic 50 milionów zabitych i 25 milionów kalek. Na nic Karta Atlantycka z 1941 roku. Podeptane zostały wszystkie prawa, traktaty, gwarancje o nietykalności granic, moralność i honor. Najpierw w Teheranie w tajemnicy, a potem w Jałcie i Poczdamie oficjalnie zjechało się trzech czołowych masonów świata: Churchill, Roosevelt i “batiuszka” Stalin po to, by gwałcąc wszelkie prawa narodów do wolności, rzucić w paszcze Bestii masońskiej – czyli powstałego tworu ZSRR – aż 10 państw narodowych, zamieszkałych przez 100 milionów ludzi.
    Jednocześnie przez radio “BBC” i “Wolna Europa” ci sami masońscy faryzeusze wzywają do obrony wolnego świata i oporu przeciwko sowieckiemu komunizmowi. W wyniku tej żydowsko-masońskiej prowokacji tylko w Polsce już po 1944 roku zginęło z rąk żydowskiego UB i NKWD ponad 300 tysięcy osób!

Rok 1980.
 Organizuje się “Polska Opozycja” tzw. KOR – Komitet Obrony Robotników i “Solidarność”. Kogo tam nie ma? Sama mafia z loży “Kopernik”, Dominikanie, Komandosi, byli agenci Sierowa, Koncesjonowani opozycjoniści “Słowa Powszechnego”, stypendyści lóż masońskich. Drugie pokolenie Kombudu, KPP, PPR, WKPb. Słowem cała kolekcja politycznych agentów.
    Za 100 milionów USDollars łapówki od zachodnich masonów, nasi rodzimi targowiczanie, zdrajcy, potomkowie z Kombudu, KPP, stają na czele ruchu “Solidarność”, a 10 milionów Polaków zafascynowanych hasłami narodowymi i religijnymi Solidarności nie dostrzegało, kto faktycznie przejmuje kierownictwo nad tym ruchem.
    To im ma być przyznana władza, rzekomym liderom niepodległościowym. Farsa “okrągłego żłobu” ma być tak przeprowadzona, aby władze przekazać w całkiem  nowe ręce, ale w taki sposób, by pozostała w tych samych rękach. Prasa krajowa i zachodnia żydo-masońska po tysiąc razy nagłaśnia i wmawia Polakom nazwiska:
Mazowiecki, Michnik, Kuron, Blumsztajn, Geremek, Bujak, Lipiński, Boni, Borusewicz, Milewski, Janas, Kuratowska, Turowicz, Walesa i dziesiątki podobnych nazwisk agentów i ich synów Dawidowych – rzekomych bojowników za Boga, Wiarę i Ojczyznę. Polacy totalnie ogłupieni wznoszą palce do góry w ekstazie – pokazując literę V – masoński znak i kładą na tace wory pieniędzy, setki, miliardy, biliony. Często ostatni grosz. Ekstaza szaleństwa i euforia sięgały zenitu. Rewolta jest starannie przygotowywana przez władze KC PZPR i Biuro Polityczne. Za poligony doświadczalne wykorzystano rewolty z lat: 1956, 1968, 1976, 1980. Mamy do czynienia z prowokacją polityczną na gigantyczną skalę. Powtórka szaleństwa z Gomułką z 1956 roku udała się na 5-ke.
    W końcu 1981 roku sytuacja w Polsce wymyka się spod kontroli spiskowców.
W 10 milionowej “Solidarności” żydostwo straciło panowanie. W kierownictwie “Solidarności” dochodzą do głosu autentyczni Polacy, żydzi krzyczą: aj waj, giewalt! Co robić?
Inicjatywę przejmuje w swoje ręce masoneria – profesorowie: A. Gieysztor, Janusz Tazbir, Stefan Kieniewicz, Stanisław Stomma, Janusz Ziółkowski, Ryszard Bender, ksiądz Bronisław Dembowski, ks. Tishner, Bronisław Geremek, Marcin Król, Bogdan Cywiński, Jerzy Turowicz i
Michnik. Postanowili oni zamrozić sytuacje w Polsce. Konferencja odbyła się w dniach 3 – 7.11.1981 roku.
    To oni wydali decyzje o stanie wojennym. Jaruzelski wykonał tylko polecenie loży masońskiej. Polskim autentycznym patriotom żydowscy adwokaci podsuwają myśl o wyjeździe z Polski na Zachód. Szczególnie aktywni w tych pomysłach byli mec. Olszewski i prof. Chrzanowski. Reszty dokonały groźby i presje stosowane przez organa naszej “polskiej władzy”. W wyniku tak skoordynowanych działań żydostwo utrzymało władzę nad “Solidarnością”, zaś 800 tysięcy kwiatu polskiej, na wskroś patriotycznej młodej inteligencji zmuszono do wyjazdu za granice. Taka jest prawda o stanie wojennym. Reszta jest kłamstwem i oszustwem. Armia Czerwona nie musiała do Polski wchodzić, bo przecież ona u nas była od 1945 roku w wystarczającej ilości do zdławienia niepokornych w “prywislanskim kraju”.
Jakżeż wielki był bezwstyd A. Wielowiejskiego – sekretarza KIK-u, atrapy kryjącej mafie, a polegał on na tym, że na oczach całej Polski perfidnie sfałszował wybór Jaruzelskiego na prezydenta. Była to nagroda mafii za wzorowe wykonanie rozkazu o stanie wojennym. Niewielu zdawało sobie sprawę z błazeństwa, z tej sceny tragicznego kabaretu.
    Ukoronowaniem tej farsy dla wtajemniczonych mafiosów, był bruderszaft Michnika z Jaruzelskim w Paryżu.
Ilu Polaków zna prawdę tego chocholego tańca?

Hitler-Stalin nie zniszczyli Polski w takim stopniu, jak dokonali tego
żydo-solidarnościowi masoni.


Wreszcie nadchodzi czas wyciągnięcia wniosków z żydo-solidarnościowych rządów!
    Polacy z przerażeniem przecierają oczy, plują w palce podnoszone bezwiednie w gorę z ogłupienia w kształcie masońskiego znaku “V – Victory”, a to wszystko czyniono po prostu ze zwykłej nieświadomości. Zatroskani patrzą w puste portfele, bo pieniądze oddali na SOS Mazowieckiego (Nie stój, nie czekaj, pomóż). Czy pamiętacie?
Na SOS była zupa Kuronia i na tace “Solidarności” w Kościele.
Ci sami ludzie dzisiaj bezradnie słuchają płaczu głodnych dzieci, dla których zabrakło na bułkę, mleko, cukier, nie mówiąc już o koloniach i wczasach.
Związek znanych rodzin żydowskich sięgający czasów Bermana i Luny Bristigerowej wraz z lożami masońskimi organizują nowa farsę, istny żydowski cyrk – wybory prezydenckie 1995 roku. Na 23 kandydatów na prezydenta – cytuję z tygodnika “WPROST”: “mieliśmy 20 żydów z góry Synaj, jednego szabes goja i dwóch Polaków na dalszych miejscach”.
    Na długo przed wyborami szef sztabu wyborczego SLD Siemiątkowski został zaproszony na dwumiesięczny kurs zachodniej, nowoczesnej kampanii prezydenckiej. Z polecenia Clintona uroczyście zaproszenie Siemiątkowskiemu wręczył osobiście ambasador USA w Warszawie Nicolas Rey (żyd nie mający nic wspólnego z naszym Mikołajem Rejem).
Poza szkoleniem sztabowców w Ameryce, Kwaśniewski (Stolzman) był przygotowany do wygrania wyborów prezydenckich przez loże paryska.
Emisariusze tej loży na miejscu w Warszawie instruowali i kierowali każdym krokiem i słowem wypowiadanym do wyborców oraz w telewizyjnym pojedynku z Wałęsa.
Olbrzymie i przemyślne plakaty wyborcze z portretem Kwaśniewskiego były wykonane tez w Paryżu.
Kwaśniewski pokonał Wałęsę jego własna bronią: kłamstwem i bajerowaniem. Jako obiecywacz był lepszy z komunistycznym sloganem: “Każdemu według jego potrzeb” przypomnijmy sobie z wcześniejszej części materiału czy nie jest nam znane to powiedzenie…
W demokracji sztuka uwodzenia polega na sztuce kłamania.
Komuniści są niedościgłymi mistrzami kłamstwa i dobrze przygotowali się do przejęcia prezydentury. Gdy przyszedł właściwy ku temu czas, załatwili tę sprawę w najwyższym stylu. Szli do zwycięstwa w zwartych, karnych szeregach, w zahartowanej w bojach leninowskiej partii nowego typu jak marksowski monolit, czyli SLD. Znakomicie dowodzeni przez wyszkolonych sztabowców w najlepszych akademiach wschodu i zachodu i tajemnych lożach masońskich. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
Polska żydo-prawica i organizacje zwące się “narodowymi”,
jak zwykle tak uparcie, zawzięcie i “zażarcie” łączyły się, aby w końcu się nie połączyć. Jak zwykle te same zblazowane twarze liderów kanapowych organizacji prawicowych, odstraszają każdego wyborcę. Mecenas Olszewski jak zwykle obudził się z rękoma w nocniku i swój sztab wyborczy z premedytacją wpuścił w maliny. Nic dziwnego, jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że Olszewski to żydowski przechrzta o prawdziwym nazwisku Oksner. Dzis, dzięki “Najjaśniejszej Rzeczypospolitej” sprawy stały się bardziej klarowne.

Kto naprawdę rządzi światem i Polską? – puenta
W roku 1973 prof. Zbigniew Brzeziński, z pochodzenia polski żyd z Przemyśla, a dziś profesor Uniwersytetu Columbia – zakłada ukryty ośrodek władzy pod nazwą “Trilaterale Comission”. Współzałożycielem byli: Dawid Rockefeller, H. Kissinger, Raymond Barre, Otto Lamsdorf, Manfred Werner, Jack Dolores, prezes Fiata Giowanni Angeli, prezes Banku Swiatowego R. Mac-Namara i prezes niemiecko-rosyjskiej Izby Handlowej Rolf Amerongen.

Loża “Trilaterale” wylansowała prezydentów USA Cartera i Clintona. Drugim ośrodkiem władzy jest najbardziej ekskluzywny klub świata o nazwie “Bildelberg.
Sztab klubu składa się z 35 osób. Założycielami jego byli: Holenderski książę Bernard i mroczna postac
J. Retinger – polski żyd, który posiada wyjątkowo bogatą przeszłość masońską. Był on przywódcą rewolucji komunistycznej w Meksyku, agentem Inteligence Service i KGB. To niezwykle zły duch i współmorderca gen. Sikorskiego. Dwa tygodnie przed wybuchem Powstania Warszawskiego wylądował on w Podkowie Leśnej k/Warszawy skąd poprzez płk. Rzepeckiego i gen. Pełczyńskiego wydał rozkaz do powstania, wbrew sprzeciwu gen. Sosnkowskiego i gen. Bora – bardzo ważna i przemilczana sprawa/fakt historyczny.
    Trzecim tajnym ośrodkiem władzy jest Rada Mędrców “Inter Actio Council”. W jej skład wchodzi 40 byłych szefów państw wschodu i zachodu. W sztabie są m.in. były premier Węgier Jeno Fock dzisiaj węgrzy zrozumieli i uwolnili się od tej zarazy tworząc nową konstytucję opartą o niezmienne prawa boskie – tak trzymać, wspierać i tylko brać przykład!, były prezydent Francji Giscar de E’nstag, były prezydent USA Gerald Ford, były prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow i… Hanna Suchocka.
    Radzie “mędrców” przewodniczy były kanclerz RFN, socjaldemokrata Schmidt. Nad wymienionymi trzema lożami istnieją jeszcze dwie loże (najtajniejsze z tajnych), zarezerwowane tylko dla Izraelczyków i masonów najwyższego stopnia wtajemniczenia (33), jest to “Czerwona Loża” (Matka) dla USA i Loża “Ratyzbańska” w Brunschwiku dla Europy. Składu tych lóż nie zna nikt. Dla Polaków interesującą wiadomością będzie fakt, że
na posiedzenie loży w Meksyku zaproszono naszego żydo-masona prof. Geremka.
Do współudziału w rządzeniu światem można zaliczyć naszych żydo-masonów: T. Mazowieckiego, Adama Michnika, Hanne Suchocką, prof. Geremka i ks. prof. Tischnera. Mamy ich w Polsce znacznie więcej, ale są to masoni niższych stopni wtajemniczenia o nieustalonym statusie organizacyjnym, dlatego ich personalnie nie wymieniam.


Organami wykonawczymi tajnego żydo-masońskiego rządu światowego są następujące instytucje:
– ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
– IMF (Międzynarodowy Fundusz Walutowy)
– NATO
– Klub Rzymski
– Tajne związki masońskie w poszczególnych krajach
Bankier Soros i jego fundacje.

Co dla Polski i Polaków wyniknie z przystąpienia do NATO i podporządkowania się Nowemu Ładowi Światowemu? :
1. Zniszczenie wiary chrześcijańskiej i Kościoła Katolickiego
2. Całkowita utrata suwerenności i niepodległości
3. Rozwiązanie (a raczej zniszczenie od wewnątrz) narodowej polskiej armii
4. Utrata samodzielnej polityki zagranicznej
5. Utrata samodzielnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
6. Likwidacja NBP i narodowej waluty (sprawa o której wie niewiele osób – negatywna opinia dyrektora NBP w kwestii zaciągania pożyczek w prywatnym Banku Rezerw Federalnych – więc musiał zginąć “przypadkowo” zaproszony na uroczystości w Katyniu 10.04.2010r!)
7. Utrata olbrzymich obszarów ziemskich, które zostaną wykupione przez kapitał niemiecki i żydowski
8. Zastąpienie polskich praw i obyczajów prawami kosmopolitycznymi wynikającymi z “mądrości” TORY.
9. Zamiast kościołów będą istniały synagogi (zapowiedziane m.in., we wspomnianym wyżej żydowskim kalendarzu z 5747r (1986-1987).
10. Zredukowanie ludności Polski do 15 milionów obywateli. Polska stanie się wówczas wymarzonym rajem dla żydów i masonów, piekłem dla rdzennych Polaków (tubylców/gojów). Jednym słowem będzie to owa wyśniona Ziemia Obiecana z jednym rabinem na czele.

Otwórzcie oczy – włączcie WŁASNE myślenie. Narodzie, Polsko OBUDŹ SIĘ bo zostaniesz zarżnięta!!! podczas tego błogiego snu!

22/04/2015

Grzegorz Braun – kandydat na prezydenta Polski – pod rozwagę

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:49

From: Ambroży Mejer
Date: April 22, 2015 5:51:51 AM PDT (CA)
Subject: Grzegorz Braun – kandydat na prezydenta Polski – pod rozwagę

Grzegorz Braun – kandydat na prezydenta Polski – pod rozwagę

Coraz już głośniej na wokandzie kampanii wyborczej na prezydenta RP pojawia się w propagandzie kandydat Grzegorz Braun. Bez wątpienia postać ta podstawiona jest przez talmud – to pewne, choć mało kto to jeszcze dostrzega. Koneksje i szereg jego wypowiedzi zdradzają go, choć wielu wokół nas nie jest na to uczulona. Czemu? – bo nie czytają Ewangelii (Mt7,13, 2Tes3,5) Wszystko też wskazuje na to, że jest on z pokolenia frankistów – więcej w załączeniu – przy tym ulubieniec PiS-u.  Grzegorz Braun – kandydat i coś więcej
Cóż więcej?

G. Braun, to ogniwo w łańcuchu „polskich patriotów” takich jak J .Kaczyński, A. Macierewicz, M. Belka, Z. Romaszewski, S. Michalkiewicz, B. Wildstein, J. Korwin-Mikke, A. Zawisza, M. Kowalski  oraz z nowszego rozdania R. Winnicki, K. Bosak, W. Tumanowicz  itd. – błogosławionych przez euro-atlantyckich mędrców z NY, London, Frankfurt am Main, Tel Aviv.

Starsi „błogosławieni” euro-atlantydzi, którzy „zbawili już Polskę” teraz wykorzystywani są do „zbawiania” Ukrainy …/…/ – zawsze w imię iluzorycznej „wolności”.

Więcej doczytasz w załączeniu – zachęcam dla wykazania poczucia własnej godności w dociekaniu do prawdy.

A co to jest prawda? – za pytaniem Piłata – są to fakty i zasady w odrzuceniu krzykliwego zła w manipulacji, a priori poglądy  i wszelkiej formy zorganizowanego satanizmu ze źródła Talmudu.

Krótkie stwierdzenia o Talmudzie – dla refleksji ocknienia się

Talmudyzm oparty jest na idei wybraństwa i na kulcie tego, co materialne. Talmud uczy: „Jak człowiek stoi w świecie ponad zwierzętami, tak Żydzi stoją ponad wszystkimi narodami na świecie”.
To uprzywilejowanie jest ujęte w Talmudzie jako prawo do panowania.
Istotą talmudyzmu jest idea odrzucenia Pierwszego Objawienia Chrystusa i oczekiwanie na Mosze-Antychrysta.
Zgodnie z Talmudem tylko Żyd uchodzi za człowieka w pełnym znaczeniu tego słowa (pozostali ludzie to zaledwie zwierzęta, które należą do Żyda na prawach prywatnej własności). „Nigdy żadna warstwa panująca nie wymyśliła mocniejszego środka zdyscyplinowania i zespolenia narodu w swych rękach jako całości”+. (L. Tichomirow. Podstawy religijno-filozoficzne historii+. M., 1997).
Utworzony w wyniku tego przez Chazarów z pokolenia Dana syjonizm stał się systemem realizacji w praktyce celów talmudyzmu. Ale przy tym wszedł w sprzeczność ze Starym Testamentem, który syjoniści odrzucili i zaczęli rozpatrywać jako swego rodzaju zbiór folklorystyczny, niemający znaczenia sakralnego. Stary Testament, w odróżnieniu od Talmudu, nie pasował do ich ideologii oraz planów, dlatego zaczął im przeszkadzać i był im niepotrzebny. Zatem zrzekli się go.
P.S. Te krótkie stwierdzenia w tym przedmiocie są zawarte w wielu wiarygodnych publikacjach, których wyszukanie w internecie nie stwarza już nikomu żadnych kłopotów – wszystkie są w treści zbieżne. Na życzenie, na prośbę mogę przesłać więcej. Te informacje w czasie można więc rozszerzać do woli bez podejrzeń o jakiekolwiek w tym nie zdrowe, wyświechtane posądzenia. Nachodzą one same krążąc po zainteresowanych we wzajemnych mailach. Te zebrane od siebie krótko przedstawiam z pokaźnych tekstów, dla wiadomości i przestrzegania ich za busolę czujności, jako credo życia w realiach postrzegania w lawinowo postępujących w świecie wydarzeniach – czego jesteśmy na żywo teraz świadkami.

P.S.-2 Ciągle dostajemy od różnych ludzi i środowisk wszelakie maile nawołujące do głosowania na Grzegorza Braun`a. Rzeczywiście, polskie typowe – tradycyjne, wielowiekowe już – oczekiwania tego, że żyd może wnieść coś dobrego do i dla Polski są wiecznie żywe. I głupocie tej nie ma końca. Nikt z tych bezmyślnych lemingów nie myśli o tym – brak im ku temu kultury społecznej na właściwym poziomie – że Ojczyzna to rzecz święta, a więc: nie każdy może tam wejść. I nie każdy może tam wszystko! Tak właśnie rozumują wszystkie narody mądrzejsze od nas: Niemcy, Hiszpanie, Belgowie, Szwajcarzy, Norwedzy, etc, etc. tylko w Polsce jest inaczej. „Róbta co chceta” czy innymi słowy: „niech prezydentem będzie każdy obcy” – króluje u nas na całego.

P.S.-3 Na kogo w głosowaniu postawić? Zdecyduj się na tego kandydata na którego w ignorancji notorycznie przypisują w sondażach najmniej % poparcia – odrzuć tych pierwszych, którzy na osobliwych salonach pokazują się w jarmułkach w przysłowiowych myckach, niby to „politycznie” wokół jest modne.

Np. którzy brylowali w styczniu br. na posiedzeniu Knesetu w Krakowie – obradowali o anty-polskich przedsięwzięciach przeciwko rzekomej zewsząd ksenofobii.

Nie zabrakło również kupczących polską racją stanu w tym kandydata na urząd Prezydenta RP – Dudy, oraz inne “osobistości” w tym p. Beata Kępa (są widoczni na filmie 1:56’),

https://www.youtube.com/watch?v=FUJ43-cj1Eo – kliknij i potwierdź, przekonaj się sam

dodatkowo materiał w tym temacie:

http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=11791&Itemid=56

Można zawsze się pomylić 1,2,3, ale więcej? – to już człowiek pasuje się na stałego permanentnego idiotę – z wyrzeczeniem się siebie bez ludzkiej godności „na obraz i podobieństwo …”

W poczuciu obowiązku poinformuj o tym też innych wokół siebie.

Można zawsze dociekać dalej do prawdy, szukając jej,

sprawdzając siebie samego: http://www.nowapolska-w-internecie.pl

P.S.-4 W miarę zainteresowania i cierpliwości można posłuchać wyuczone pięknie opowieści, „kościółkowe” gaworzenia  kandydata na prezydenta Grzegorza Brauna. Zauważcie jak składnie mówi „po Bożemu” ze stosownymi zwrotami i patetycznie „patriotycznymi” treściami zawołań, niby gniewny bez wpadek co niepokoi z zachowaniem troski. Zdradzają go niuanse.

Grzegorz Braun o utylizacji najlepszych patriotów  https://www.youtube.com/watch?v=M16AG-eoGTE

Grzegorz Braun: Jak odbudować państwo  https://www.youtube.com/watch?v=-cjw2Q-tERs

Izrael Żydzi Polska – dyskusja w Klubie Ronina https://www.youtube.com/watch?v=8xduB5Dm0i4

Grzegorz Braun o obłędzie wojennym i durniach którzy nie uczą się na własnych błędach

Grzegorz Braun w programie Bez pardonu https://www.youtube.com/watch?v=LlqH_e2TEd8

Stawiane są jednak w mailowej poczcie pomiędzy zainteresowanymi krążące pytania – bez odpowiedzi.

CO OZNACZA ZWROT WYPOWIADANY PRZEZ PANA GRZEGORZA BRAUNA POLSKA JEST TO “KONDOMINIUM ROSYJSKO-

NIEMIECKIM” POD SPECJALNYM ZARZĄDEM. PONIEWAZ DLA PRZECIETNEGO ODBIORCY OZNACZA TO OKUPACJE PRZEZ ROSJE i NIEMCY CO JEST TO DELIKATNIE MOWIAC PROPAGANDOWA MANIPULACJA SPOLECZENSTWEM POLSKIM, ABY DO KONCA NIE MOGLO ZROZUMIEC w JAKIEJ RZECZYWISTOSCI SIE ZNAJDUJE.

Stawiane jest pytanie: DLA KOGO TO PRACUJESZ PANIE BRAUN???????

Na Ukrainie nowe nazwy ulic – bardziej europejskie… Adolfa Hitlera

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 16:16

UPAina_858651184183090_2726197068037505737_n

Canada’s Ukrainian Obsession

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 15:37

Canada’s Ukrainian Obsession

SIGN PETITION Immediately depose FBI director Comey for his claims that Poles colluded with Nazis

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 15:36

https://petitions.whitehouse.gov//petition/immediately-remove-fbi-director-james-comey-his-current-post-over-his-claims-poles-colluded-nazis-0

Andrzej Szubert: Gdzie jest kurwa ta ruska razwiedka…

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 15:28

https://opolczykpl.wordpress.com/2015/04/22/gdzie-jest-kurwa-ta-ruska-razwiedka/

Who are the 2016 Republican presidential candidates’ Jewish donors?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:28

Who are the 2016 Republican presidential candidates’ Jewish donors?

West Hooked Ukraine on Loans, Like a Junkie on Drugs

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:27

Anti-War Activist: West Hooked Ukraine on Loans, Like a Junkie on Drugs

US Threatens to Cut Aid to El Salvador for Backing Venezuela

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:26

US Threatens to Cut Aid to El Salvador for Backing Venezuela

Florida tea party ‘patriot’ group hires actors for protest

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:25

Florida tea party ‘patriot’ group hires actors for protest

21/04/2015

Palestinian teen torched to death by Jews to be ‘honored’ at ceremony

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:12

Palestinian teen torched to death by Jews to be ‘honored’ at ceremony

US cities to hold huge celebrations for Israeli Independence Day

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:34

US cities to hold huge celebrations for Israeli Independence Day

« Previous PageNext Page »

The Rubric Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 698 other followers