Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

20/02/2015

Wesley Clark: “Our Friends and Allies Funded ISIS to Destroy Hezbollah”

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 11:46

Wesley Clark: “Our Friends and Allies Funded ISIS to Destroy Hezbollah”

Argentina’s Kirchner Tells US and Israel to Stay out of Argentina’s Affairs

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 11:46

Argentina’s Kirchner Tells US and Israel to Stay out of Argentina’s Affairs

As Jew becomes CIA’s No. 2, Jews appear to have smoother sailing at security agencies

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 11:45

As David Cohen becomes CIA’s No. 2, Jews appear to have smoother sailing at security agencies

Gaza hackers use porn in cyberattack on Israeli institutions

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 11:44

Gaza hackers use porn in cyberattack on Israeli institutions

‘Unprecedented–US breaking ranks with Israelis, saying they’re liars’

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 11:42

‘Unprecedented–US breaking ranks with Israelis, saying they’re liars’

The truth about money (Part 4)

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 11:41

The truth about money (Part 4)

A Jew who Penned Fake Shoah Memoir has died and gone to hell

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 11:41

Herman Rosenblat, Jew who Penned Fake Shoah Memoir has died and gone to hell

Wyprany rusofob Grudniewski szykuje mięcho armatnie na srulową wojnę

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 11:32

USOPAŁ informuje, iż rozsyła teksty różnych autorów, tak „z pierwszej ręki” jak i przedruki, traktujące o najistotniejszych problemach Polski i Świata. Kluczem doboru treści, nie jest zgodność poglądów Autorów publikacji z poglądami USOPAŁ, lecz decyduje imperatyw ważności tematu. Poglądy prezentowane przez Autorów tekstów, nie zawsze podzielamy. Uznając jednak, że wszelka wymiana poglądów i wiedzy, jest pożyteczna dla życia publicznego – prezentujemy nawet kontrowersyjne opinie, pozostawiając naszym czytelnikom ich osąd.

(II.19.174)

Zarządzenie Komendanta Naczelnego         Polskich Drużyn Strzeleckich

na dzień 22 lutego 2015 r.

 

Komenda Naczelna Polskich Drużyn Strzeleckich w Warszawie, w związku   zagrożeniami narastającej   atmosfery wojennej u granic Polski oraz z okazji rocznicy 152 lecia wybuchu Powstania Styczniowego zarządza sprawdzian bojowy Polskich Drużyn Strzeleckich w formie zawodów strzeleckie o Puchar Komendanta PDS w dniu 22 lutego / niedziela/2015 r. na strzelnicy ZKS Warszawa ul . Marymoncka 42.

Godz. 12-30 00 do   18-30.

W programie :

  1. 12-30 Modlitwa i nabożeństwo za szczęśliwe przeprowadzenie zawodów poprowadzone przez ks. Płk Stanisława Małkowskiego lub ks. Por Mariusza Zybura. Możliwa Msza Św.
  2. Hymn PDS i prezentacja utworów artystycznych członków PDS.
  3. Zawody strzeleckie z pistolety Glock 10 szt. amunicji 9 mm Parabellum.
  4. Zawody strzeleckie z kbks Brno 10 szt.
  5. Mianowanie na wyższe stopnie wojskowe org. strzeleckich oraz odznaczenie

Krzyżami 100 lecia PDS zasłużonych oficerów i żołnierzy PDS.

  1. Uroczyste podsumowanie zawodów i rozdzielenie dyplomów i Puchary Komendanta PDS.
  2. Żołnierski posiłek w Sali Kominkowej i prezentacja nowości gastronomicznych.
  3. Cześć artystyczna i wystąpienia przedstawicieli regionalnych Okręgów Strzeleckich
  4. Swobodne wystąpienia polityczne zainteresowanych działaczy – Hyde Park.
  5. 18-30   Zakończenie zawodów.

Dowódcy Okręgów, Korpusów, Brygad i Samodzielnych Kompanii PDS proszę o wcześniejsze uzgodnienie

i przygotowanie wniosków na awanse i odznaczenia dla przodujących oficerów waszych organizacji.
Założenia:
– miejsce – strzelnica ZKS Warszawa, ul. Marymoncka 42 , data – 22.02.2015 r., godz. 12-30.
– ilość osi strzeleckich – 1 (pięć stanowisk)

– ilość osób – 35 – 50 strzelających

– ilość amunicji – 10 szt. 9 mm Para i 10 szt. .22 na osobę

– broń – GLOCK 17 (ew. broń własna, amunicja 9 mm Parabellum – i kbks-y BRNO

– liczba instruktorów – 2
KOSZT: 45 zł n/osobę, Posiłek 20 zł.   Zapraszamy z rodzinami, szczególnie awansowanych

i odznaczanych. Nie strzelający ponoszą tylko koszty posiłku.

Polecam Zastępcy ds. Liniowych PDS płk dr E. Sendeckiemu i jego szefowi sztabu

ppor. Krzysztofowi Kik podjąć się odpowiedzialności za organizację Zawodów Strzeleckich

i zabezpieczenie medyczne. Polecam Zastępcy d/s art.-kult. gen ds. W. J. Obara

przygotować program artystyczny. Polecam gen. ds. B. Puczyńskiemu przygotować pokaz sztuk walki wręcz. Polecam Kwatermistrzowi PDS płk Janowi Strzeżkowi zabezpieczyć sprawy żywnościowe. Polecam poecie dywizyjnemu P.C. Tarkowskiemu napisać poemat lub wiersz na w/w okoliczność.

Obowiązuje strój polowy lub służbowy z odznaczeniami.

.

Kanclerz Kapituły Awansowej                                             Komendant Naczelny PDS

Ks. Ppłk Włodzimierz Czerwiński                                     Gen dyw ds. Jan G. Grudniewski

Warszawa styczeń 2015 r.

Vaccine horrors: Medical mutilation of innocent children exposed in GRAPHIC photos of “safe” vaccines gone horribly wrong

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 11:24

http://www.naturalnews.com/048691_vaccine_damaged_children_graphic_photos_medical_mutilation.html

Lest we forget Fukushima

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 11:17

http://fukushimaupdate.com/tritium-levels-at-fukushima-no-1-top-pacific-ocean-dumping-limit-tepco-admits/

Dead sea creatures cover 98 percent of ocean floor off California coast; up from 1 percent before Fukushima

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 11:06

http://www.naturalnews.com/043380_Fukushima_radiation_ocean_life.html

Dr Kękuś: Jak Polacy pracują na dodatki do emerytur dla Żydów nie mieszkających w Polsce

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:11

Kraków, dnia 18 lutego 2015 r.
Zbigniew Kękuś

Pan
Mateusz Szczurek
Minister Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Dotyczy:
Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci informacji:
jaką kwotę wypłacono w 2014 r. obywatelom innych państw z tytułu ustawy z dnia 14 marca 2014 r. „o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.”
jaka kwota została umieszczona w budżecie państwa na 2015 r. na poczet wypłat obywatelom innych państw z tytułu ustawy, jak w pkt. I.1.
Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma.
Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

„Wypłacane obecnie świadczenia /niemieszkającym w Polsce Żydom, w kwocie ok. 400 zł miesięcznie – ZKE/Mają natomiast na celu wyrażenie gestu solidarności polskiego ustawodawcy, by uczynić życie choć trochę łatwiejsze tym, którzy cierpieli w latach 1939 – 1956 represje za to tylko, że byli polskimi obywatelami lub za to, że nie chcieli pogodzić się z utratą przez Polskę niepodległości. specjalista Jan Lis Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Prawny””
Źródło: Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Biuro Dyrektora Generalnego BD1-K0846-056-47/14, pismo Specjalisty Wydziału Prawnego Jana Lisa z dnia 19 listopada 2014 r. – Załącznik x

„Minister finansów Mateusz Szczurek emerytom każe płacić wyższe podatki!
Skandal jakich mało!
Najpierw ZUS wstrzymał pracującym emerytom wypłatę świadczeń. Potem pieniądze zaczął oddawać. Ale o ekstrawypłaty upomniał się fiskus i emerytom każe płacić zamiar 18 aż 32-proc. podatek! (…) Minister finansów Mateusz Szczurek (40 l.) nie przewiduje zwolnienia z podatków emerytów.”
Źródło: „Minister finansów Mateusz Szczurek emerytom każe płacić wyższe podatki!”; „Fakt”, 10.02.2015, s. 2 – Załącznik x

„Każdą decyzję, którą podejmuje, rozważa na kilka sposobów, przelicza, liczy, nie śpi po nocach,
ale zawsze rzetelnie informuje Polaków.”
Premier Ewa Kopacz o ministrze finansówMateuszu Szczurku, w: Magdalena Rubaj, Michał Piasecki, „Oni będą nami rządzić”;
„Fakt, 20-21.09.2014, s. 2

Część I Przepisy prawa

Artykuł 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
„Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.”

Część II Uzasadnienie

Gdy nam 19 września 2014 r. prezentowała swój rząd, zachwalając go jako merytoryczny, Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz powiedziała o Panu:

„Każdą decyzję, którą podejmuje, rozważa na kilka sposobów, przelicza, liczy, nie śpi po nocach,
ale zawsze rzetelnie informuje Polaków.”
Premier Ewa Kopacz o ministrze finansówMateuszu Szczurku, w: Magdalena Rubaj, Michał Piasecki, „Oni będą nami rządzić”;
„Fakt, 20-21.09.2014, s. 2
Taka opinia zobowiązuje. Wydawałoby się…
xxx

Media światowe, w tym „The Times of Israel”,podały w zeszłym roku, że znowelizowana na wniosek premiera Donalda Tuska ustawa o „kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego”nakłada na Polaków obowiązek wypłacania emerytur w kwocie 100 euro miesięcznie niemieszkającym w Polsce Żydom – lub ich małżonkom i dzieciom – dotkniętym przemocą nazistowską lub sowiecką do roku 1956. Informowano, że świadczenia będą wypłacane na wniosek Żyda zamieszkałego w kraju, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych przewidująca transfer pieniędzy oraz, że uzgodniono, iż Polski Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych zobowiązany będzie do akceptacji każdego świadectwa prześladowania, nawet ustnego, w tym dostarczanych przez izraelskie Muzeum Holokaustu w Yad Vashem.
To kreuje warunki do oszustw…
Ustawa weszła w życie w dniu 18 maja 2014 r. Od października 2014 r. objęła swoim działaniem mieszkańców Unii Europejskiej. Obywatele innych państw będą z niej korzystać od kwietnia 2015 roku.
Bobby Brown, kierownik projektu HEART /Holocaust Era Asset Restitution Taskforce/, zajmującego się pomocą poszkodowanym w Holokauście mówi:

„- Mam wrażenie, że Holokaust jest pod wieloma względami wspólnym doświadczeniem.
Chociaż Polacy nie są odpowiedzialni za to, co się stało, mają obowiązek dbać o tych, którzy cierpieli w ich kraju”
Bobby Brown, http://www.fronda.pl/a/polska-sfinansuje-emerytury-tysiecy-zagranicznych-zydow-w-opracowaniu,38322.html

To wielce wymowna reakcja kierownika Browna na pomoc udzielaną Żydom przez Polakom podczas drugiej wojny światowej… Podziękowania i… lekcja.
Wydawałoby się, że Bobby Brown jest idiotą.
Okazało się jednak, że tę samą linię rozumowania prezentuje… 434 posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Oto wyniki głosowania w Sejmie:

Klub/Koło
Liczba czł.
Głosowało
Za
Przeciw
Wstrzymało się
Nie głosowało
PO
203
196
196


7
PiS
136
127
126
1

9
TR
36
34
34


2
PSL
33
32
32


1
SLD
26
24
24


2
SP
17
16
16


1
niez.
9
7
6
1

2
Źródło: Wyniki indywidualne  http://orka.sejm.gov.pl/Glos7.nsf/nazwa/59_79/$file/glos_59_79.pdf

Sporo … Przeciw ustawie byli – spośród obecnych – jedynie: Wojciech Szarama (PiS) i Przemysław Wipler (niezrzeszony).
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej to już pełną gębą filia Knesetu.
Nawiasem mówiąc z całą pewnością więcej w Polskim Parlamencie Żydów niż w Knesecie Polaków. To znaczy… w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej aż roi się od Żydów polonofobów. Ciekawe, czy w Knesecie jest choćby jeden Polak…1

Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach.
Według szacunków jej beneficjentami będzie ok. 50.000 Żydów. Skutkować to będzie wypłatami dla nich emerytur w kwocie 240.000.000,00 zł rocznie. Emerytury wypłacane obywatelom innych państw będą dodatkowym obciążeniem dla zadłużonej na kwotę ponad 1 bln – według licznych źródeł ponad 4… bln – zł Polski.
W Konstytucji nie ma przepisu prawa, z mocy którego władzom Rzeczypospolitej Polskiej wolno było zmusić Polaków do wypłacania emerytur obywatelom państw trzecich. Wręcz przeciwnie, art. 146.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:
„W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności:
(…) 4/ chroni interesy Skarbu Państwa”.
Artykuł 146.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Po tym, gdy zapoznałem się z informacjami o ustawie z dnia 14 marca 2014 r., a „namaszczona” na premiera przez inicjatora w.w. ustawy Ewa Kopacz rozpoczęła sprawowanie urzędu, skierowałem pismo do Pana z dnia 24 września 2014 r. zawierające – Załącznik 1: „Kraków, dnia 24 września 2014 r. Pan Mateusz Szczurek Minister Finansów /adres – ZKE/ Dotyczy:
Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: (…) – o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci informacji:
jaka kwota została umieszczona w budżecie państwa na 2014 r. na poczet wypłat emerytur w kwocie 100 euro miesięcznie niemieszkającym w Polsce Żydom, z tytułu nowelizacji ustawy o „kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego”
jaka kwota zostanie umieszczona w budżecie państwa na 2015 r. na poczet wypłat, jak w pkt. I.1
Wniosek – na podstawie art. 146.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o skierowanie przez ministra finansów wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej nowelizacji ustawy o „kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego”, w tej jej części, na podstawie której Rzeczpospolita Polska będzie wypłacała emerytury obywatelom państw trzecich.”
Źródło: Ministerstwo Finansów, pismo Z. Kękusia z dnia 24 września 2014 r. do ministra Mateusza Szczurka –
Załącznik 1

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 9 października 2014 r. dyrektora Biura Ministra Sławomira Żałobka o treści – Załącznik 2: „Warszawa, 9 października 2014 r. Ministerstwo Finansów Biuro Ministra BMI1/016/81/POI/2014/RD – 91993 Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 24 września br. uprzejmie informuję, co następuje:
Ad. pkt I: Ministerstwo Finansów nie posiada ww. informacji
Ad. pkt II: Trybunał Konstytucyjny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://trybuna.gov.pl/podstawowe-informacje,najczesciej-zadawane-pytania/art.3302/) wyjaśnia sposób procedowania wniosków w zakresie zgodności ustaw z Konstytucją. Kwestię tę, reguluje art. 191 Konstytucji RP, gdzie wymienione są podmioty właściwe do wystąpienia z takim wnioskiem do Trybunału (np. Prezydent RP, Marszałek Sejmu, Rzecznik Praw Obywatelskich). Jak wynika z ww. przepisu prawa Minister Finansów nie jest uprawniony do wystąpienia w tej sprawie.
Data udostępnienia 9 października 2014 r. Podmiot udostępniający informację: Minister Finansów. Osoba, która wytworzyła informację oraz odpowiada za treść informacji: Danuta Grabowiecka, Radca Ministra w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Agnieszka Jednoróg, Naczelnik w Departamencie Budżetu Państwa, Robert Woroniecki, Specjalista w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej, Izabela Podsiadły-Gronow, Główny Specjalista w Biurze Ministra. Informację udostępnił/a niżej podpisany/a. Łączę wyrazy szacunku. Sławomir Żałobka DYREKTOR Biura Ministra”
Źródło: Ministerstwo Finansów Biuro Ministra, pismo dyrektora Biura Ministra Sławomira Żałobka z dnia 9
października 2014 r., sygn. BMI1/016/81/POI/2014/RD – 91993 – Załącznik 2

Jak minister finansów może nie posiadać informacji o znaczącej do wypłaty z budżetu państwa kwocie?!
Jedynym usprawiedliwieniem Pana ignorancji może być, że wywodzi się Pan z ING Banku Śląskiego S.A., a tam, jak od lat wiadomo… im większy ignorant, tym większa kariera.
Mam na myśli głównie – bo nie tylko – Żyda Brunona Bartkiewicza, odpowiedzialnego za jeden z największych skandali w historii bankowości polskiej, który dla niego okazał się początkiem wielkiej kariery2.
Obecna prezes zarządu ING Banku Śląskiego S.A., a Pana przez kilka lat szefowa Żydówka Małgorzata Kołakowska też oszustka.

„Niedaleko pada jabłko od jabłoni” mówi przysłowie…
Pan upoważnił dyrektora Biura Ministra Sławomira Żałobka, żeby mnie poinformował – Załącznik 2: „Ad. pkt II: Trybunał Konstytucyjny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://trybuna.gov.pl/podstawowe-informacje,najczesciej-zadawane-pytania/art.3302/) wyjaśnia sposób procedowania wniosków w zakresie zgodności ustaw z Konstytucją. Kwestię tę, reguluje art. 191 Konstytucji RP, gdzie wymienione są podmioty właściwe do wystąpienia z takim wnioskiem do Trybunału (np. Prezydent RP, Marszałek Sejmu, Rzecznik Praw Obywatelskich).”

Zapomniał Pan o swojej przełożonej, premier Ewie Kopacz … Podany przez Pana podwładnego art. 191 Konstytucji stanowi:
„Z wnioskiem w sprawach, o których mowa ww art. 188, do Trybunału wystąpić mogą (…)
Prezes Rady Ministrów (…).”
Artykuł 191 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Nie chciał Pan, żebym kłopotał moim wnioskiem Ewę Kopacz, która jako marszałek Sejmu poddała pod głosowanie ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach?

Pragnę poinformować, że pismem do mnie z dnia 19 listopada 2014 r. Specjalista Wydziału Prawnego Biura Dyrektora Generalnego Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Lis potwierdził informacje podane przez media światowe i… generalnie przemilczane przez media w Polsce. Podał – Załącznik 3:

„Wypłacane obecnie świadczenia /niemieszkającym w Polsce Żydom, w kwocie ok. 400 zł miesięcznie – ZKE/Mają natomiast na celu wyrażenie gestu solidarności polskiego ustawodawcy, by uczynić życie choć trochę łatwiejsze tym, którzy cierpieli w latach 1939 – 1956 represje za to tylko, że byli polskimi obywatelami lub za to, że nie chcieli pogodzić się z utratą przez Polskę niepodległości.
(…) Natomiast wprowadzona ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustawa (Dz. U. poz. 496) procedura transferu świadczeń kombatanckich należnych kombatantom mieszkającym za granicą (dodatek kombatancki, kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny, razem ok. 400 zł miesięcznie) spowoduje, iż świadczenia te będą mogły zostać przelane bezpośrednio na ich rachunki bankowe w kraju zamieszkania wraz z emeryturą, rentą, uposażeniem w stanie spoczynku lub innymi świadczeniami. (…) specjalista Jan Lis Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Prawny”
Źródło: Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Biuro Dyrektora Generalnego BD1-K0846-056-47/14, pismo Specjalisty Wydziału Prawnego Jana Lisa z dnia 19 listopada 2014 r. – Załącznik 3

Przed tygodniem „Fakt” podał – Załącznik 4:

„Minister finansów Mateusz Szczurek emerytom każe płacić wyższe podatki!
Skandal jakich mało! Najpierw ZUS wstrzymał pracującym emerytom wypłatę świadczeń. Potem pieniądze zaczął oddawać. Ale o ekstrawypłaty upomniał się fiskus i emerytom każe płacić zamiar 18 aż 32-proc. podatek! (…) Minister finansów Mateusz Szczurek (40 l.) nie przewiduje zwolnienia z podatków emerytów.
Około 40 tysiącom pracującym emerytom ZUS zawiesił w 2011 roku świadczenia. Trybunał Konstytucyjny uznał te przepisy za krzywdzące i kazał zwrócić emerytom pieniądze razem z odsetkami.
ZUS odwiesił więc emerytury. Przeciętnie wypłata za 26 miesięcy zawieszenia wynosi 43 tys. zł. Jeśli emeryt wystąpił z wnioskiem o wypłatę, nadal dostaje emeryturę i jeszcze sobie do niej dorabia, może się okazać, że łatwo przekroczy II próg podatkowy, który w zeszłym roku wynosił 85.528 zł. Efekt? Zamiast 18 proc. podatku, musi zapłacić 32 proc.! W wielu przypadkach oznacza to, że państwu trzeba oddać po kilka tysięcy złotych! Minister finansów Mateusz Szczurek (40 l.) nie przewiduje zwolnienia z podatków emerytów. Cała nadzieja w posłach. – Postaramy się pomóc emerytom – mówi Stanisław Szwed (60 l.), wiceszef sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w „Rzeczpospolitej”
Źródło: „Minister finansów Mateusz Szczurek emerytom każe płacić wyższe podatki!”; „Fakt”, 10.02.2015, s. 2 – Załącznik 4

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach dotyczy – jak podawały media izraelskie – około 50.000 Żydów, a jej wymiar finansowy to około 240.000.000,00 złrocznie.
Zaangażowani w jej przygotowanie i wprowadzenie w życie byli:
inicjator Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wraz z marszałkiem Ewą Kopacz
Senat Rzeczypospolitej Polskiej wraz z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem
Bronisław Komorowski

Postanowili, że Polacy będą dotować wiekowych Żydów niemieszkających w Polsce.

Sytuacja, której skutki dotknęły ok. 40.000 emerytów Polaków, żyjących w Polsce została spowodowana sprzecznym z prawem – co potwierdził Trybunał Konstytucyjny – działaniem ZUS.
Jak wynika z zacytowanej wyżej informacji podanej przez „Fakt”, jej jednorazowe skutki finansowe powinny być bliskie kwocie, którą Polacy będą rok w rok dotować Żydów obcokrajowców.
W obronie emerytów Polaków nie stają:
Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kopacz
marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Sikorski
marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz
Bronisław Komorowski

A Pan, minister finansów Rzeczypospolitej Polskiej, chce finansowymi skutkami naruszenia prawa przez prezesa ZUS obciążyć… emerytów.
Pewno dlatego, że Pan wyliczył po nocach, że Polacy muszą „zaciskać pasa”.

W podsumowaniu podanych wyżej informacji wskazać należy, że według najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej:
Polskę stać na to, żeby corocznie wypłacać ok. 50.000 Żydom obywatelom innych państw kwotę łączną ok. 240.000.000,00 zł
Polski nie stać na to, żeby zwolnić 40.000 emerytów Polaków żyjących w Polsce z poniesienia jednorazowo w kwocie być może bliskiej 240.000.000,00 zł kosztów pomyłki prezesa ZUS.

Ergo… w 2015 roku Naród Polski wypłaci – według danych podanych przez media izraelskie – 50.000 nie mieszkającym w Polsce Żydom kwotę ok. 240.000.000,00 zł, a zarazem 40.000 Polaków emerytów wpłaci do budżetu państwa kwotę być może bliską 240.000.000,00 zł z powodu pomyłki prezesa ZUS.
Przypadkiem, ale… ładnie się bilansuje.

Niech mi ktoś powie, że to już nie jest Judeopolonia…
Praca Polaków na Żydów nie mieszkających w Polsce doskonale wkomponowuje się w „przypowieść” rabina Josefa Owadii „o Żydach-ludziach i gojach-osłach”:

„Goje rodzą się tylko po to, by nam służyć. Bez tego nie mieliby po co istnieć na tym świecie – powiedział Josef podczas wystąpienia w synagodze. – Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie – podkreślił. Potem porównał nie-Żydów do zwierząt pociągowych. – Tak jak każda osoba goje muszą oczywiście umrzeć, ale Bóg daje im długowieczność – stwierdził 90-letni Owadia Josef. Dlaczego? – Wyobraźcie sobie, że zdechł wam osioł. Stracilibyście w ten sposób pieniądze. To jest taki sam sługa. Właśnie dlatego goj otrzymuje długie życie. By dobrze pracować dla Żyda.”
Źródło: Piotr Zychowicz, „Rabin: goje żyją po to, by usługiwać Żydom”; Rzeczpospolita, 22 października 2010r., s. A 13

Nam Donald Tusk razem z Sejmem pod kierownictwem Ewy Kopacz, Senatem kierowanym przez Bogdana Borusewicza oraz Bronisławem Komorowskim wydłużyli wiek emerytalny…

xxx

W związku z wejściem w życie ustawy „o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.” wnoszę jak na wstępie.

Ponieważ premier Ewa Kopacz twierdzi, że Pan nie sypia po nocach, żeby liczyć i przeliczać, a potem rzetelnie informować Polaków, nie chcąc Pana narazić na kolejne ewentualnie nieprzespane noce, gdy będzie Pan przeliczał… czego Pan, minister finansów nie wiedział, gdy po raz pierwszy, we wrześniu 2014 r. skierowałem do Pana pismo w niniejszym zgłoszonej sprawie, nie nalegam na niezwłoczne sporządzenie odpowiedzi.
Niech Pan policzy, proszę, za dnia, a następnie sporządzi i doręczy mi – w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma – merytoryczną odpowiedź.

Zbigniew Kękuś

Załączniki:
Ministerstwo Finansów, pismo Z. Kękusia z dnia 24 września 2014 r. do ministra Mateusza Szczurka
Ministerstwo Finansów Biuro Ministra, pismo dyrektora Biura Ministra Sławomira Żałobka z dnia 9 października 2014 r., sygn. BMI1/016/81/POI/2014/RD – 91993
Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Biuro Dyrektora Generalnego BD1-K0846-056-47/14, pismo Specjalisty Wydziału Prawnego Jana Lisa z dnia 19 listopada 2014 r.
„Minister finansów Mateusz Szczurek emerytom każe płacić wyższe podatki!”; „Fakt”, 10.02.2015, s. 2

Wykaz Adresatów kopii niniejszego e-mail’a:
abjedrzejewski <abjedrzejewski@wp.pl>, afery <afery@poczta.fm>, aferyprawa <aferyprawa@gmail.com>, aleksander szymczak <moher1204@gmail.com>, alnasza <alnasza@onet.pl>, amazingmaus <amazingmaus@poczta.onet.pl>, Andrew.Marszalkowski <Andrew.Marszalkowski@wp.pl>, Andrzej Bugajski <andrzej.bugajski@oburzeni.org.pl>, Andrzej M. Czyzewski <andrzej.m.czyzewski@gmx.de>, Andrzej Szubert <as.poliszynel@gmail.com>, Andrzej Łączny <48laczny@gmail.com>, Andrzej.Adamczyk <Andrzej.Adamczyk@sejm.pl>, Andrzej.Halicki <Andrzej.Halicki@sejm.pl>, Anna.Grodzka <Anna.Grodzka@sejm.pl>, Antoni Gut <krajoweporozumieniesamorzadowe@gmail.com>, Antoni.Mezydlo <Antoni.Mezydlo@sejm.pl>, Arkadiusz.Mularczyk <Arkadiusz.Mularczyk@sejm.pl>, artur <artur@jeszua.pl>, b.goczynski <b.goczynski@kajetany.net>, Barbara.Bubula <Barbara.Bubula@sejm.pl>, Bartnicki Marcin <MBartnicki@wp-sa.pl>, Bartłomiej Szaciłło <bartek@nowekroje.pl>, Beata Andrejas <beata.andrejas@wp.pl>, Beata.Kempa <Beata.Kempa@sejm.pl>, biuro <biuro@annagrodzka.pl>, biuro <biuro@biurosenatorskie.pl>, biuro <biuro@palikot.pl>, biuro <biuro@cimoszewicz.eu>, biuro <biuro@klich.pl>, biuro <biuro@dom-e.pl>, biuro <biuro@inspro.org.pl>, biuro <biuro@msp-24.pl>, biuro <biuro@wobroniesadow.pl>, Biuro Koordynatora ds. Organizacyjnych Konwentu Narodowego Polski <biuro-koordynatora-knp@o2.pl>, Biuro Prasowe <biuro-media.press@prokonto.pl>, biurorzecznika <biurorzecznika@brpo.gov.pl>, biurosenatorskie.st <biurosenatorskie.st@interia.pl>, Bob Kordecky <bkordecky8@gmail.com>, Bogdan.Borusewicz <Bogdan.Borusewicz@senat.gov.pl>, Boguslaw Homicki <bhomicki@yahoo.com>, bogusrap <bogusrap@gmail.com>, browarek.tadeusz <browarek.tadeusz@wp.pl>, bs.sekretariat <bs.sekretariat@umwm.pl>, bszewczyk <bszewczyk@yahoo.com>, grzegorzpioterek2 <grzegorzpioterek2@gmail.com>, as_krakow <as_krakow@sw.gov.pl>, rejestracja <rejestracja@psychemed.pl>, prezes <prezes@krakow.so.gov.pl>, informacja <informacja@krakow.so.gov.pl>, edgp <edgp@gazetaprawna.pl>, <junosza11@wp.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, monitorpolski <monitorpolski@yahoo.com>, <srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl>, Cezary.Grabarczyk <Cezary.Grabarczyk@sejm.pl>, chec.robert <chec.robert@wp.pl>, cok <cok@wip.pl>, Czachor Andrzej <Andrzej.Czachor@ncbj.gov.pl>, Dariusz Łaska <zielonilodz@gmail.com>, dariuszwolniakowski <dariuszwolniakowski@interia.pl>, Dionizy.pietron <Dionizy.pietron@gmail.com>, DlaczegoPrawda <dlaczegoprawda@gmail.com>, DlaPolski TV – informacje <biuletyn@dlapolski.pl>, dobrepanstwo <dobrepanstwo@gmail.com>, dominikjafra <dominikjafra@o2.pl>, dorota.zielinska <dorota.zielinska@sejm.gov.pl>, dr.ciesielczyk <dr.ciesielczyk@gmail.com>, dyskusja <dyskusja@vp.pl>, dziemianko <dziemianko@mail.ru>, edo200 <edo200@interia.pl>, edyta.stanek <edyta.stanek@fakt.pl>, Elzbieta.Achinger <Elzbieta.Achinger@sejm.pl>, Elzbieta.Radziszewska <Elzbieta.Radziszewska@sejm.pl>, Eugeniusz.Klopotek <Eugeniusz.Klopotek@sejm.pl>, Ewa Gutek <egutek@interia.pl>, ewa jacewicz <ewa305@yahoo.ca>, Ewa Małysiak <ewateresa.m@gmail.com>, Ewa.Zmuda-Trzebiatowska <Ewa.Zmuda-Trzebiatowska@sejm.pl>, fakty <fakty@rmf.fm>, falconmillenium <falconmilleniumster@gmail.com>, forsycja <forsycja@s-o-d.pl>, Forum – Forumowisko.pl <admin_noreply@forumowisko.pl>, fundacja <fundacja@lexnostra.pl>, Fundator Bogusław Michał Rapczyński <pflegemichael24eu@gmail.com>, Gabriel Janowski <biuro.pdp@wp.pl>, gaszewski <gaszewski@poczta.fm>, Gazeta GAZETA <newsletter@gazetagazeta.com>, Goska <maryla@iinet.net.au>, Grażyna Mally <grazyna@mally.pl>, Grzegorz Żółcik <grzegorz.zolcik@db.org.pl>, Grzegorz.Schetyna <Grzegorz.Schetyna@sejm.pl>, grzybowski.bronislaw <grzybowski.bronislaw@onet.eu>, gstepn <gstepn@gmail.com>, gut.antoni <gut.antoni@gmail.com>, Hans Pilecky <pilecky@gmx.com>, Henryk Swół <infolokalne@infolokalne.com.pl>, M <M@drypiotr.pl>, Grzegorz Żółcik <grzegorz.zolcik@db.org.pl>, grzegorz.osowski.b <grzegorz.osowski.b@gmail.com>, grzybowski.bronislaw <grzybowski.bronislaw@onet.eu>, gstepn <gstepn@gmail.com>, gut.antoni <gut.antoni@gmail.com>, Hans Pilecky <pilecky@gmx.com>, Henryk Swół <infolokalne@infolokalne.com.pl>, Henryk Swół <polacy-slowianie@polacy-slowianie.com.pl>, Henryk Swół <biuro@kursy.com.pl>, HS <hs421@wp.pl>, HS <centrum.info@wp.pl>, hulk1811 <hulk1811@wp.pl>, husarz33 <husarz33@wp.pl>, info <info@aferyibezprawie.org>, info <info@nasznowyjork.org>, info <info@tokarstwoautomatowe.com>, inteligencjalodz <inteligencjalodz@gmail.com>, Iwona Mozejko <mozejko.iwona@gmail.com>, J. Bizoń <jb.boguchwala@gmail.com>, Jacek Puchnowski <komandorjzp@gmail.com>, jacekwiatkowski <jacekwiatkowski@wp.pl>, JAN SASKI <jansaski@wp.pl>, Jan Saski <polcontra@mail.com>, jan Tuski <jantusky@wp.pl>, jan.derbis_xl <jan.derbis_xl@wp.pl>, jan.herman <jan.herman@vp.pl>, jan.kolodrub <jan.kolodrub@neostrada.pl>, jan.sposob <jan.sposob@o2.pl>, jan_es <jan_es@interia.pl>, jan_szyman <jan_szyman@wp.pl>, jansaski <jansaski@wp.pl>, jansmalcerz <jansmalcerz@op.pl>, jantusky <jantusky@o2.pl>, janusz7 <janusz7@o2.pl>, januszsanocki <januszsanocki@nowinynyskie.com.pl>, jaroslaw.dziwinski <jaroslaw.dziwinski@op.pl>, jaroslaw.utrata <jaroslaw.utrata@neostrada.pl>, jdstogi <jdstogi@gmail.com>, Jerzy Nowakowski dom-e <biuro@dom-e.pl>, Jerzy Tatol <jerzy.tatol@ra.home.pl>, jerzyg2 <jerzyg2@vp.pl>, jowkrakow pawel <jowkrakow@gmail.com>, jurek.olenderek <jurek.olenderek@wp.pl>, Józef Drogoń <jdstogi@gmail.com>, Józef Kamycki <jozef.kamycki@op.pl>, kacper.rebel <kacper.rebel@gmail.com>, kontakt <kontakt@zmieleni.pl>, redakcja <redakcja@fakt.pl>, redakcja <redakcja@dziennik.krakow.pl>, redakcja <redakcja@angora.com.pl>, redakcja <redakcja@fratria.pl>, redakcja <redakcja@krakow.agora.pl>, redakcja <redakcja@3obieg.pl>, renata beata <renata_sonia@yahoo.co.uk>, Robert.Kropiwnicki <Robert.Kropiwnicki@sejm.pl>, robert_bryk <robert_bryk@go2.pl>, robert_bryk@o2.pl <robert_bryk@o2.pl>, rulewski <rulewski@janrulewski.pl>, Ryszard.Terlecki <Ryszard.Terlecki@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, rzecznikkgp <rzecznikkgp@policja.gov.pl>, S SALOMON <salomonpoland@gmail.com>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.po.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@gk.pl>, sekretariat.krakow <sekretariat.krakow@tvp.pl>, sekretariat.naczelnych <sekretariat.naczelnych@agora.pl>, sekretariat.prezesa <sekretariat.prezesa@krakow.sa.gov.pl>, sekretariatkmp <sekretariatkmp@krakow.policja.gov.pl>, serwisprasowy <serwisprasowy@brpo.gov.pl>, siwam9 <siwam9@interia.pl>, skargi <skargi@ms.gov.pl>, slawomir.m <slawomir.m@poczta.onet.pl>, Stanislaw.Piotrowicz <Stanislaw.Piotrowicz@sejm.pl>, Stanislaw.Zelichowski <Stanislaw.Zelichowski@sejm.pl>, Stanislawa.Przadka <Stanislawa.Przadka@sejm.pl>, Stefan.Niesiolowski <Stefan.Niesiolowski@sejm.pl>, stowarzyszenie.oburzeni2 <stowarzyszenie.oburzeni2@gmail.com>, stowarzyszeniedemokracjausa <stowarzyszeniedemokracjausa@yahoo.com>, Tadeusz Chołda <tadcho@gmail.com>, Tadeusz.Iwinski <Tadeusz.Iwinski@sejm.pl>, Tomasz.Kaczmarek <Tomasz.Kaczmarek@sejm.pl>, Tomasz.Tomczykiewicz <Tomasz.Tomczykiewicz@sejm.pl>, tomekparol <tomekparol@yahoo.pl>, videopolonia <videopolonia@wp.pl>, w.oslonski <w.oslonski@gmail.com>, w.stechnij <w.stechnij@gmail.com>, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com>, Wanda.Nowicka <Wanda.Nowicka@sejm.pl>, warzechabogdan <warzechabogdan@gmail.com>, Jac64 <Jac64@o2.pl>, Witold.Waszczykowski <Witold.Waszczykowski@sejm.pl>, biuro <biuro@andrzejduda.pl>, witoldkotulski <witoldkotulski@op.pl>, wnek <wnek@interia.pl>, wojewoda <wojewoda@malopolska.uw.gov.pl>, wojsat <wojsat@poczta.onet.pl>, wsx4 <wsx4@wp.pl>, Zbigniew Romanski <zr@dr.pl>, zbigniewdrobniak7 <zbigniewdrobniak7@gmail.com>, ziris <ziris@interia.eu>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, media <media@ms.gov.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, ora.krakow <ora.krakow@adwokatura.pl>, januszsanocki <januszsanocki@nowinynyskie.com.pl>, jaroslaw.dziwinski <jaroslaw.dziwinski@op.pl>, Jaroslaw.Gowin <Jaroslaw.Gowin@sejm.pl>, Jaroslaw.Kaczynski <Jaroslaw.Kaczynski@sejm.pl>, jaroslaw.utrata <jaroslaw.utrata@neostrada.pl>, jasnywiktor <jasnywiktor@wp.pl>, jdstogi <jdstogi@gmail.com>, Jerzy Tatol <jerzy.tatol@ra.home.pl>, Jerzy.Fedorowicz <Jerzy.Fedorowicz@sejm.pl>, Jerzy.Wenderlich <Jerzy.Wenderlich@sejm.pl>, jerzyg2 <jerzyg2@vp.pl>, Joachim.Brudzinski <Joachim.Brudzinski@sejm.pl>, joannafrydrych <joannafrydrych@wp.pl>, Jolanta.Szczypinska <Jolanta.Szczypinska@sejm.pl>, jowkrakow pawel <jowkrakow@gmail.com>, Jozef.Lassota <Jozef.Lassota@sejm.pl>, Jozef.Zych <Jozef.Zych@sejm.pl>, jpiekar <jpiekar@jpiekar.pl>, jurek.olenderek <jurek.olenderek@wp.pl>, Józef Kamycki <jozef.kamycki@op.pl>, kacper.rebel <kacper.rebel@gmail.com>, kancelariaslabosz <kancelariaslabosz@gmail.com>, kontakt <kontakt@zmieleni.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, Krystyna.Pawlowicz <Krystyna.Pawlowicz@sejm.pl>, krystynagorzynska <krystynagorzynska@wp.pl>, krzysiek.paleczek <krzysiek.paleczek@gmail.com>, Krzysztof.Szczerski <Krzysztof.Szczerski@sejm.pl>, LENA <lenafleszar@poczta.fm>, Leszek.Miller <Leszek.Miller@sejm.pl>, lew1 <lew1@poczta.fm>, lorenzfreimann <lorenzfreimann@interia.pl>, Lukasz.Gibala <Lukasz.Gibala@sejm.pl>, M.Kaminski <M.Kaminski@sejm.pl>, Malgorzata.Gosiewska <Malgorzata.Gosiewska@sejm.pl>, Malgorzata.Kidawa-Blonska <Malgorzata.Kidawa-Blonska@sejm.pl>, Malgorzata.Sekula-Szmajdzinska <Malgorzata.Sekula-Szmajdzinska@sejm.pl>, Marek.Kuchcinski <Marek.Kuchcinski@sejm.pl>, Marek.Suski <Marek.Suski@sejm.pl>, maria.j.michta <maria.j.michta@gmail.com>, Mariusz.Blaszczak <Mariusz.Blaszczak@sejm.pl>, Marzena.Machalek <Marzena.Machalek@sejm.pl>, Michal.Kabacinski <Michal.Kabacinski@sejm.pl>, Mieczysław Dębski <mieczyslaw-debski@wp.pl>, monitorpolski <monitorpolski@yahoo.com>, nie.spopielarni <nie.spopielarni@gmail.com>, oficer.prasowy <oficer.prasowy@jelenia-gora.wr.policja.gov.pl>, pek.biuro <pek.biuro@gmail.com>, PflegeMichael24 <biuro@pflegemichael24.eu>, pioterekg <pioterekg@yahoo.con>, Piotr Bein <piotr.bein@imag.net>, PIOTR KOWALSKI <amadeusz2006@yahoo.com>, Piotr.Naimski <Piotr.Naimski@sejm.pl>, piotr.utrata <piotr.utrata@ingbank.pl>, Piotrek orgonitowy <hydropurepolska@wp.pl>, piotrowiczkw <piotrowiczkw@gmail.com>, pisupisu <pisupisu@interia.pl>, poczta <poczta@malopolska.policja.gov.pl>, pomoc <pomoc@itvp.pl>, pr.srodmiesciewschod <pr.srodmiesciewschod@krakow.po.gov.pl>, prasa <prasa@krakow.sa.gov.pl>, President Founders Convention <bmr@pflegemichael24eu.com>, prezes <prezes@krakow.so.gov.pl>, prezydent <prezydent@um.krakow.pl>, Przemyslaw.Wipler <Przemyslaw.Wipler@sejm.pl>, pz <pz@krakow.pa.gov.pl>, r__opara <r__opara@hotmail.com>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, rafal-gawronski <rafal-gawronski@wp.pl>, Rafal.Grupinski <Rafal.Grupinski@sejm.pl>, rbekier <rbekier@poczta.onet.pl>, red.wisniowski <red.wisniowski@gmail.com>, redakcja <redakcja@newsweek.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, media <media@ms.gov.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, biurorzecznika <biurorzecznika@brpo.gov.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, senat <senat@senat.gov.pl>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, grodzki <grodzki@gupkrakow.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, bpr <bpr@sejm.gov.pl>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, kontakt <kontakt@gdansk.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@prokuratura.katowice.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov.pl>, pa.lublin <pa.lublin@ms.gov.pl>, prokuratura <prokuratura@lodz.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@poznan.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@parz.pl>, pa.szczecin <pa.szczecin@ms.gov.pl>, pawroclaw <pawroclaw@wroclaw.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@bialystok.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@warszawa.pa.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, mampytanie <mampytanie@ingbank.pl>, Polak Andrzej <andrzej@hdsnet.hu>, Henryk Swół <polacy-slowianie@polacy-slowianie.com.pl>, HS <centrum.info@wp.pl>, inteligencjalodz <inteligencjalodz@gmail.com>, Ireneusz.Ras <Ireneusz.Ras@sejm.pl>, Iwona Mozejko <mozejko.iwona@gmail.com>, Iwona.Arent <Iwona.Arent@sejm.pl>, Iwona.Sledzinska-Katarasinska <Iwona.Sledzinska-Katarasinska@sejm.pl>, iwona5001 <iwona5001@o2.pl>, J. Bizoń <jb.boguchwala@gmail.com>, Jacek Puchnowski <komandorjzp@gmail.com>, jacekwiatkowski <jacekwiatkowski@wp.pl>, jadwiga <jadwiga@icppc.pl>, jadwigarykala <jadwigarykala@gmail.com>, jagadud <jagadud@gmail.com>, Jagna.Marczulajtis-Walczak <Jagna.Marczulajtis-Walczak@sejm.pl>, biuro <biuro@kancelaria-wassermann.pl>, JAN SASKI <jansaski@wp.pl>, Jan Saski <polcontra@mail.com>, jan Tuski <jantusky@wp.pl>, jan.derbis_xl <jan.derbis_xl@wp.pl>, jan.herman <jan.herman@vp.pl>, jan.kolodrub <jan.kolodrub@neostrada.pl>, jan.sposob <jan.sposob@o2.pl>, Jan.Tomaszewski <Jan.Tomaszewski@sejm.pl>, jan_es <jan_es@interia.pl>, jan_szyman <jan_szyman@wp.pl>, Janina N <janina.niedzwiedz@interia.pl>, jansmalcerz <jansmalcerz@op.pl>, jantusky <jantusky@o2.pl>, janusz <janusz@sepiol.pl>, janusz <krakjanusz@wp.pl>, Janusz.Piechocinski <Janusz.Piechocinski@sejm.pl>, Janusz.Sniadek <Janusz.Sniadek@sejm.pl>, admin <admin@diecezja.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, prezes <prezes@debica.sr.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@debica.sr.gov.pl>, prezes <prezes@rzeszow.so.gov.pl>, administracja <administracja@rzeszow.sa.gov.pl>, bm <bm@ms.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov>, pr.srodmiesciewschod <pr.srodmiesciewschod@krakow.po.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.po.gov.pl>, Beata Andrejas <beata.andrejas@wp.pl>, Mieczysław Dębski <mieczyslaw-debski@wp.pl>, eudajmonista <eudajmonista@o2.pl>, a.czachor <a.czachor@cyf.gov.pl>, abjedrzejewski <abjedrzejewski@wp.pl>, adamusik8 <adamusik8@wp.pl>, aleksander szymczak <moher1204@gmail.com>, alnasza <alnasza@onet.pl>, amazingmaus <amazingmaus@poczta.onet.pl>, andkoch23 <andkoch23@wp.pl>, Andrew.Marszalkowski <Andrew.Marszalkowski@wp.pl>, Andrzej Bugajski <andrzej.bugajski@oburzeni.org.pl>, Andrzej Szubert <as.poliszynel@gmail.com>, Andrzej Łączny <48laczny@gmail.com>, Antoni Gut <krajoweporozumieniesamorzadowe@gmail.com>, artur <artur@jeszua.pl>, b.goczynski <b.goczynski@kajetany.net>, Bartnicki Marcin <MBartnicki@wp-sa.pl>, biuro <biuro@dom-e.pl>, biuro <biuro@inspro.org.pl>, biuro <biuro@msp-24.pl>, biuro <biuro@wobroniesadow.pl>, Biuro Koordynatora ds. Organizacyjnych Konwentu Narodowego Polski <biuro-koordynatora-knp@o2.pl>, Bob Kordecky <bkordecky8@gmail.com>, Boguslaw Homicki <bhomicki@yahoo.com>, Boguś Maśliński <hulk1811@wp.pl>, browarek.tadeusz <browarek.tadeusz@wp.pl>, bszewczyk <bszewczyk@yahoo.com>, buben3 <buben3@wp.pl>, centrum informacji <hs421@wp.pl>, chec.robert <chec.robert@wp.pl>, cok <cok@wip.pl>, Czachor Andrzej <Andrzej.Czachor@ncbj.gov.pl>, Dariusz Łaska <zielonilodz@gmail.com>, dariuszwolniakowski <dariuszwolniakowski@interia.pl>, DlaczegoPrawda <dlaczegoprawda@gmail.com>, DlaPolski TV – informacje <biuletyn@dlapolski.pl>, dominikjafra <dominikjafra@o2.pl>, dorota.zielinska <dorota.zielinska@sejm.gov.pl>, dr.ciesielczyk <dr.ciesielczyk@gmail.com>, dyskusja <dyskusja@vp.pl>, dziemianko <dziemianko@mail.ru>,

1 Pragnącym zrobić ewentualnie użytek z użytego przeze mnie określenia w postaci – na przykład – złożenia zawiadomienia o popełnieniu przeze mnie jakiegoś przestępstwa, pragnę przypomnieć, że po tym, gdy rozczarowany tym, że „zaledwie” 178 posłów głosowało za dopuszczeniem w Polsce do rytualnego uboju zwierząt, tj. gdy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie uchwalił tej ustawy, naczelny rabin Polski Mordechal Yosef Schudrich wydał oświadczenie, w którym porównał decyzję Sejmu z tymi sprzed lat władz innych państw podejmowanymi pod wpływem hitlerowskiej propagandy: „Wynik głosowania w Sejmu odnośnie dopuszczalności uboju rytualnego był dla nas szokiem. Zwyciężył całkowicie nieprawdziwy pogląd, jakoby ubój taki był okrutny, czy wręcz intencjonalnie okrutny. Pogląd ten zyskał na popularności w Europie w latach 30. ubiegłego wieku, kiedy to pod wpływem hitlerowskiej propagandy zakaz uboju wprowadziły Norwegia i Szwecja.”
– Źródło: „Oświadczenie naczelnego rabina Polski”, „Fakt” 16.07.2013 r., s. 7
Aż dziw, że nie zaprotestowali wtedy – choćby nieśmiało, tak … dla zachowania pozorów – prezydent Bronisław Komorowski i/lub marszałek Sejmu Ewa Kopacz i/lub premier Donald Tusk.
Rabin Schudrich odgrażał się: „Michael Schudrich (58 l.), naczelny rabin Polski jest zawiedziony decyzją Sejmu o zakazie uboju rytualnego. – Nie widzę możliwości, żebym był naczelnym rabinem w kraju, gdzie nasza wolność nie jest pełna
– stwierdził w radiu Zet.” – Źródło: „Rabin grozi, że opuści Polskę”; „Fakt”, 15.07.2013 r., s. 4
Czyli – jak to często Żydzi – „na huki”. Chyba jednak dobrze w Polsce M. Schudrichowi, bo nie słyszałem, żeby wyjechał…

2 Tak szwindel Brunona Bartkiewicza opisałą „Gazeta Wyborcza: „W 1990r. został dyrektorem w Banku Śląskim. Miał zbudować biuro maklerskie i razem z prezesem Marianem Rajczykiem przygotować bank do wejścia na warszawską giełdę. Szybko awansował do zarządu, o czym – zdaniem jego ówczesnych współpracowników – zdecydowała głównie znajomość angielskiego.
Wszystko szło dobrze aż do debiutu. Potem rozpętała się nawałnica – chętni na akcje banku drobni inwestorzy ustawiali się w kolejkach, żeby za 50 zł kupić akcje. I mieli nosa – już pierwszego dnia notowań kurs wzrósł 13,5-krotnie w stosunku do ceny emisyjnej. Problem w tym, że nie mogli swoich papierów sprzedać – okazało się, że świadectwa depozytowe 800 tys. drobnych akcjonariuszy potwierdzające, że wpłacili pieniądze na zakup akcji, nie zostały zarejestrowane w biurze maklerskim. Za to najmniejszych problemów ze sprzedażą papierów nie mieli pracownicy biura ani szefostwo baku – zadbali, żeby ich akcje zostały na czas zarejestrowane na rachunkach.
Drobni akcjonariusze wpadli we wściekłość – chcieli, żeby Rajczyk i Bartkiewicz stanęli przed sądem i z własnej kieszeni zapłacili za ich straty. Prywatyzację badała sejmowa komisja, a oskarżenia sięgały najważniejszych osób w państwie. Kariery Rajczaka i wiceprezesa Bartkiewicza zawisły na włosku. Rajczak rzeczywiście odszedł. Ale dla Brunona to był punkt zwrotny – rada nadzorcza powierzyła mu kierowanie bankiem najpierw jako p.o. prezesa, a po kilkunastu miesiącach był już pełnoprawnym szefem banku.”
Źródło: Nina Hałabuz, „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi”; „Gazeta Wyborcza”, 2 listopada 2009r., s. 23.
Gdyby opisane przez „GW” zdarzenie było spowodowane ignorancją B. Bartkiewicza, to by go za straty wizerunkowe, jakie spowodował zwolniono z pracy. Szefowie ING uznali jednak, że trzeba go za nie… nagrodzić. Został prezesem zarządu ING Banku Śląskiego. Obecnie jest dyrektorem ING Direct w centrali Grupy ING i jednocześnie wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Dąb Słowianin

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:24

https://opolczykpl.wordpress.com/2015/02/19/dab-slowianin/

Bajka o politykach

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:11

NaturalNews 19.2.2015

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:43

Sign the petition to save your medical choice and protect your human rights

Dear NaturalNews readers,

Your medical choice is about to be usurped by Washington. Legislation is in the works that would nullify your right to decide what medical interventions you wish to accept or reject for your own body.

Under the recent vaccine hysteria agenda, Washington is now trying to establish a precedent that could order you to do things like donate your organs or submit to experimental vaccines.

Join me in signing this petition to protect your medical choice for generations to come:

Special interests control vaccine data through fraudulent research and intimidation of scientists with opposing views:
http://www.naturalnews.com/048687_measles_vaccine_data_res&#8230;

While talking heads blame the unvaccinated for the current outbreak, decades of data show the decline in measles had nothing to do with the vaccine:
http://www.naturalnews.com/048686_measles_vaccines_scientific&#8230;

It’s high time we tell the government to get the fluoride out of our drinking water:
http://www.naturalnews.com/048688_water_fluoridation_municipal&#8230;

If you want to live cancer free, this is how you do it:
http://www.naturalnews.com/048684_cancer_free_how_to_heal&#8230;

If you’re ready to end addiction and remove negativity from your life, check out these natural health secrets:
http://www.naturalnews.com/16-Natural-Health-Secrets-Ending-Ad&#8230;

19/02/2015

[pl. en] Henry Makow, don’t be useful idiot, pliiizzzz! / Henry Makow, nie bądź użyteczny idiota!

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:28

[po polsku na dole]

Henry, don’t be useful idiot, pliiizzzz!

Former Judaist, now my co-religionist Brother Nathanael Kapner told you already (in 2012?). A “Jew” according to some Polish useful idiots, Bein will add a little.
How can you publish such rubbish — no trace of documentation of alleged Lubavitchers in Putin’s gov’t.
The piece you usefully advertise for hasbara is made up with plethora of suggestive pics with bearded guys, in yarmulkas etc.
Try to enter a mosque in shoes!
With this kind of yellow journalism I can readily “prove” Putin is ruled by imams, Orthodox Christian hierarchy, or Buddhists – take your pick and I’ll do it, for money of course!
As a head of a multi-national, multi-faith state, Putin HAS TO MEET with whatever delegation. While in Israel etc. not only Putin HAS TO WEAR ceremonially required head cover; even the Pope does it LOL

Eduard Hodos has converted to Christian Orthodox last year, over the Jew “Ukrainian” crisis against Putin’s Russia, as if wanting to demonstrate “I am with Novorussians” who take along Orthodox Christian icons and liturgy to the front with them.
Henryk Paja…k is a moron Polish writer, readily promoted by useful idiots (and hasbara agents). And those abound in Poland: fanatic Catholic psychos Jozef Bizon and Wojciech Wlazlinski, blogs like StopSyjonizmowi-now-WolnaPolska — look what they say about me and other Polish patriots, making them into Jews in front of Polish antisemitic “patriot” morons:
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/szkodniki-hasbara-2013-11
An int’l pundit of the ‘resistance fighters’, John Kaminsky — ditto:
https://piotrbein.wordpress.com/2013/11/01/rebel-bastards-destroy-the-truthers/

Even seemingly balanced Catholic Polish blog Marucha condones this classic antisemitism:
[from comment # 111] https://marucha.wordpress.com/2015/01/02/rosja-nawalny-to-zydowski-projekt-i-wrog-rosji/

less complete copy on my blog:  https://piotrbein.wordpress.com/2015/01/05/moje-niepochlebne-komenty-oczekuja-na-moderacje-gojowki/

As a former Jew you know what it means being unjustly attacked for ethnicity that nobody can choose. Imagine what the label does to someone who never was or wanted to be a Jew and all life strived for Polish Poland. A label that means the lowest of denigrations in the Polish culture… Imagine that this garbage has more visits than all my scientific publications on the Judeocentric Power Complex combined!

That’s about the same technique as in the piece you’ve reproduced on Putin-“Jew”…
The Polish psychos also mention you, as they know we have co-operated in “Info nurt”, a Polish-language magazine in Canada for Polish National Interests.

A zesty, emotional publicist, but definitely not a researcher, Pająk has started so-so at the time of Balkan partitions by the J-cabal:
https://piotrbein.wordpress.com/2009/12/30/mass-deception-on-mass-violence-the-case-of-serbs/
but lately succumbed, with most of the Poles, to omnipresent anti-Russia, anti-Putin hasbara… just like most Germans under Zio-Hitler had believed they fought Untermenschen, Communism etc. (and today believe in Holohoaxes… by law LOL).

From time perspective, since your publication in 2012, I hope you see why Putin cannot possibly be Lubavitchers’ puppet — the whole “Ukrainian revolution” is driven by them, backed by the rest of the global Judeocentric complex. So how come Putin supports Novorussian resistanc, hoping it infects all-Ukrainian anti-Jew insurrection which would not require breaking Ukraine apart against Russia’s regional interest?

cheers
pb
//////////////////////////
Henry, nie badz uzytecznym idiota, pliiiizzzz!
B. judaista, obecnie moj ko-religionista, Brat Nataniel Kapner juz ci powiedzial co trza (w 2012? – patrz pod artykulem u Henry Makowa). Teraz “żyd” — wg niektorych uzytecznych w Polin — Bein nieco doda.
Jak mozesz publikowac taki szajs? Ani sladu dowodu na rzekome lapska lubawiczerow w rzadzie Putina.
Tekst, ktory uzytecznie kolportujesz hasbarze, za osnowe ma multum sugestywnych fotek brodatych, w jarmulkach itp.
Sprobuj wejsc do meczetu w butach!
Takim dziennikurestwem moge latwo ‘udowodnic’, ze Putinem kieruja imamy, popy czy buddysty — wskaz kogo, a ja to zrobie, za forse oczywiscie.
Jako glowa panstwa wielo-etnicznego i -wyznaniowego, PUTIN MA OBOWIAZEK spotykac sie z jakakolwiek delegacja oficjalna. A w Izraelu, nie tylko Putin MUSI PRZYKRYC glowe obrzedowym nakryciem; nawet Papiez nosi tam mycke LOL

Eduard Hodos przekonwertowal sie na prawoslawie w ubr. z powodu zydlackiego “kryzysu ukrainskiego” przeciw Rosji Putinowskiej, jakby chcial powiedziec “jestem z Noworosjanami” ktorzy ikony i obrzadki prawoslawne nosza ze soba na front.

Henryk Pają…k to teraz kretynski pisarz, ochoczo promowany przez uzytecznie durnych (czy agenciurow). A tych nie brak w Polin: fanatyczne katolickie psychole jak Bizoń i Właźlinski, blogi typu StopSyjonizmowi-tera-WolnaPolska — zabacz co twierdza o mnie i patriotach  in. skutecznych przeciw srulom:
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/szkodniki-hasbara-2013-11
robiac z nich “Zydow” przed durna publiczka polacka, klasycznie antysemicka. To mniej wiecej technika identyczna jak w tekscie, ktory reprodukowales o Putinie-‘zydzie’.
Miedzynarodowy luminarz ‘bojownikow o wolnosc’, John Kaminski to samo:
https://piotrbein.wordpress.com/2013/11/01/rebel-bastards-destroy-the-truthers

Ciebie nieomieszkali pominac wiedzac, ze wspolpracowalismy w “Info nurt” w Kanadzie, polskojezycznym magazynie za Pplska Racja Stanu.

Nawet pozornie zrownowazony polski blog katolika, Marucha zezwala na taki klasyczny antysemityzm:
[od komentu 111] https://marucha.wordpress.com/2015/01/02/rosja-nawalny-to-zydowski-projekt-i-wrog-rosji/

mniej kompletne u mnie:  https://piotrbein.wordpress.com/2015/01/05/moje-niepochlebne-komenty-oczekuja-na-moderacje-gojowki/

To technika podobna do tej w tekscie,ktory reprodukowales o Putinie-“zydzie”…

Polskie psychole wymieniaja tez twoje nazwisko, bo opublikowalem, ze wspolpracowalismy w Kanadzie w polskojezycznym “Info nurt” , magazynie za Polska Racja Stanu.

Jako b. Żyd, wiesz, co to znaczy byc bezzasadnie atakowanym za etnicznosc, ktorej nie wybieramy.  Wyobraź sobie, co to robi nalepionena osobe, ktora nigdy ni ebyla ani nie chciala byc zydem/Zydem i cale zycie walczy za Polskę polską. Nalepka ta oznacza najniższe z poniżen w polskiej kulturze… Wyobraz sobie, ze ten szajs ma wiecej wejsc niz wszystkie moje opracowania o kompleksie wladzy judeocentrycznej razem wziete!

Zapalony, emocjonalny pisarz ale na pewno nie badacz, Pająk zaczynal ok w czasie rozbioru Jugoslawii przez srulo-klike:
https://piotrbein.wordpress.com/2010/06/07/masowe-oszustwo-o-masowej-przemocy/
lecz  ostatnio ulegl, z wiekszoscia Polakow, wszechobecnej antyrosyjksiej, antyputinowskiej hasbarze.. ppodobnie jak ulegla wiekszosc Niemcow za syjo-Hitlera uwierzyla, ze walczy z Untermenschen, komunistami etc. (a dzis wierzy w Holoszwindle, egzekwowane niemieckim prawem LOL).

Z perspektywy twej publikacji w 2012, mam nadzieje widzisz czemu Putin za chiny nie moze byc kukla lubawiczerow — oni nakrecaja cala “ukrainska rewolucja”, z poplecznikami reszty kliki srulowej na swiecie. Wiec jak to jest, ze Putin popiera opor Noworosjan, liczac na zarazenie stamtad ogolnoukrainskiego powstania przeciw srulom, co ochroniloby Ukraine od rozpadu pod wlos interesom Rosji w regionie?
pozdrawiam
pb

Begin forwarded message:

From: “jan Tuski” <jantusky@wp.pl>
Date: February 18, 2015 10:57:53 AM PST (CA)
Subject: PD: Re: “ISLAMSKY STAT” – PROJEKT KREMLU!!! / ISIS – the project of Kremlin!!! /

Dnia Wtorek, 17 Lutego 2015 20:29 Marek Glogoczowski <mglogo@poczta.fm> napisał(a)
Ten “cibulka” to jakiś antyrosyjski czeski psychopata, wszystko mu się kojarzy z Moskwą (zamiast z Nowym Jorkiem, dzie na Brooklynie jest siedziba Chbad Lubawicz, mająca swe “odrośle” i w Moskwie:

patrz detale: http://www.henrymakow.com/putin_a_puppet_of_chabad-lubav.html

I jeszcze taki interesujący filmik: https://www.youtube.com/watch?v=nx8yq-xFgpc

pozdrowienia,

Marek Głogoczowski
http://www.szcpv.szm.com/05/marek.html
lub/ou/or http://www.zaprasza.net/mglogo
oraz http://www.markglogg.eu (od 2011)

—– Original Message —–
From: jan Tuski
Sent: Tuesday, February 17, 2015 6:16 PM
Subject: “ISLAMSKY STAT” – PROJEKT KREMLU!!! / ISIS – the project of Kremlin!!! /

Dnia Wtorek, 17 Lutego 2015 06:47 necenzurované informace <necenzurovane.informace@gmail.com> napisał(a)
https://www.youtube.com/channel/UCv4yIkbll8R_IswNc25GrOQ/
videos?view=0&sort=dd&flow=grid&view_as=public

http://www.cibulka.net/petr/search.php?rstext=all-phpRS-all&rstema=13
“ISLAMSKY STAT”
= PROJEKT KREMLU!
ИГИЛ-ПРОЕКТ КРЕМЛЯ!

ISIS-the project of Kremlin!

https://www.youtube.com/channel
/UCv4yIkbll8R_IswNc25GrOQ/videos?flow
=grid&view=0&sort=p&view_as=public

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005062801

Trenink pro psychotronicky gramotne: 1. Otazka:  Jsou vrazi 12-ti lidĂ  z parizske redakce listu Charlie Hebdo zprotizapadni teroristicke organizace al-Kaida? 2. Otazka: Vede protizapadni teroristickou organizaci al-Kaidu Rusko??? 3. Otazka: Vede Rusko VSECHNY vyznamne protizapadni teroristicke organizace na svete??? 4. Otazka: Vede Rusko i protizapadni teroristicky “Islamsky stat”, ktery utoci pouze proti Zapadu, kde maji muslimovemnohonasobne vice politickych a obcanskych prav a svobod, nez maji v kteremkoli islamskem state na svete, ale ktery neutoci proti Rusku, jenz vyvrazdilo jen v poslednich letech vice nez 200.000 muslimu na Kavkaze??? Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014110028
PLUS 2x:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013010026

=1&modestbranding=1&rel=0&

Kopacz jest pijana albo jest idiotką

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:21

Kopacz jest pijana albo jest idiotką. Nie wiadomo co gorsze

Opublikowany 9 paź 2014
Teraz już nikt nie powie, że Merkel nie steruje polskim rządem ;-).

Premier Kopacz na czerwonym dywanie w Berlinie

Opublikowany 10 paź 2014
Podczas wizyty Ewy Kopacz w Berlinie doszło do niecodziennego incydentu. Premier miała poważne problemy z poruszaniem się po wyznaczonej przez czerwony dywan trasie przemarszu. Dopiero interwencja kanclerz Angeli Merkel pozwoliła przejść całą trasę przemarszu.

“Intolerant Poland”: Newest Leftist Attacks on Poles

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:20

From: Peczkis, Jan
Date: Tue, Feb 17, 2015 at 9:01 PM
Subject: “Intolerant Poland”: Newest Leftist Attacks on Poles

Here are my two reviews of these new anti-Polish books:

http://www.amazon.com/review/R2EM4CUEW83JC6/ref=cm_cr_pr_perm/?ie=UTF8&ASIN=363164132X

The Many Faces of Tolerance: Attitudes toward Diversity in Poland (Routledge Studies in Political Psychology)

The Many Faces of Tolerance: Attitudes toward Diversity in Poland (Routledge Studies in Political Psychology)

Buy from Amazon

JP

[spotkanie] KONTROWERSYJNE SZCZEPIENIA – CO KAŻDY RODZIC WIEDZIEĆ POWINIEN?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:09

From: Lena Huppert <fundacja.qlt@wp.pl>
Date: 2015-02-18 13:35 GMT-05:00
Subject: KONTROWERSYJNE SZCZEPIENIA – CO KAŻDY RODZIC WIEDZIEĆ POWINIEN?

Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie na spotkanie pt.
KONTROWERSYJNE SZCZEPIENIA – CO KAŻDY RODZIC WIEDZIEĆ POWINIEN?
Jest to spotkanie informacyjne z Przemysławem Cuske, współzałożycielem i wiceprezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach “STOP NOP”, ojcem trójki dzieci, który przedstawi cele i działania stowarzyszenia.
Poruszymy kwestie łamania praw pacjenta i praw człowieka przez urzędników sanepidu oraz personel medyczny, oraz jak się przed tym bronić i dochodzić swoich praw, lecz powiemy także o tym, które szczepienia są szczególnie toksyczne i dlaczego.
Na bazie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z grudnia 2010 r. w sprawie rozpoznawania niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich zgłaszania, ukażemy poważny problem z ich obecnym niepełnym zgłaszaniem przez lekarzy do sanepidu.
Wspólnie zastanowimy się, dlaczego w Polsce, przy najwyższym współczynniku wyszczepialności dzieci i młodzieży, nie ma żadnego systemu odszkodowań  i rekompensat dla ofiar szczepień.
Porozmawiamy również o strachu przed dziećmi nieszczepionymi, szczepionymi, nieszczepionymi dorosłymi i nieszczepionym personelem lekarskim.
Spojrzymy od drugiej strony na histerie, podgrzewane przez media, dotyczące grypy, ospy, eboli, odry czy krztuśca.

Przesłanie OSWoS “STOP NOP”:
“Utworzyliśmy je jako grono osób, które bezskutecznie poszukiwały odpowiedzi na wiele pytań dotyczących szczepień oraz innych metod profilaktyki zdrowotnej. Wielu z nas zetknęło się z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, często nie będąc nawet uprzedzonym o możliwości ich wystąpienia. Naszym celem jest wypełnianie luki w społeczeństwie, w którym coraz częściej o szczepieniach mówi się bezkrytycznie, bez wspominania o cenie, jaką przychodzi nieraz zapłacić za wybór tej formy uodparniania. Protestujemy przeciwko przymuszaniu zdrowych obywateli do zabiegów medycznych i prowadzeniu kampanii dezinformacji odnośnie skuteczności i bezpieczeństwa szczepień. Mamy prawo do pełnej informacji o dostępnych w Polsce i za granicą preparatach szczepionkowych, o innych sposobach dbania o odporność i o metodach opieki nad osobami zapadającymi na choroby zakaźne. Domagamy się również uznania problemu niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) oraz działań mających na celu ich odpowiednie ewidencjonowanie, badanie, i pomoc osobom, które ucierpiały przez szczepienia.” http://www.stopnop.pl

KOSZT: 30 ZŁ OD OSOBY
KIEDY: 14.03.2015 GODZINA 12.30 – 15.30
GDZIE: DOM NAUKI, WARSZAWA, UL. SCHROEGERA 82
ZGŁOSZENIA NA ADRES: fundacja.qlt@wp.pl

Uprzejmie prosimy o rozsyłanie informacji o spotkaniu, by dotarła ona do jak najszerszego grona odbiorców.

serdecznie pozdrawiam,

Lena Huppert

(prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT)

___________________________________________

http://www.fundacja-qlt.pl

Kontkat: 502085840, 22/4005652

[dyskusja] Andrzej Szubert: Uwaga na pseudogenerała Grudniewskiego…

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:06
Andrzej Szubert: Panie Bogusiu, Piotr ma rację – Grudniewski to żydowski dezinformator, a nie “sowiecki pachołek”.
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/02/19/uwaga-na-pseudogenerala-grudniewskiego/
PB do Maślinskiego: to do Szuberta mialo byc? przekazuje z uwaga, ze to nie sowiecki pacholek lecz hasbarny, tj. srulowy… z wlasnej durnoty
Boguś Maśliński: Panie Andrzeju, Między nami mogą być spory lecz nie z Sowieckim pachołkiem. U mojej prababki taki gość tzw. generał dostał by rózgami od pokojówki, prababcia  tylko zlecała sama gównem się nie zajmowała. – Bogusław Andrzej Sułkowski-Maśliński
PB: widze ze materialu dosc na fpis na blog z dyskusjom o kolejnym krecie polackim; z tak uzytecznymi pomagierami, niedziwota ze Kobylanski nic nie osiagnal w Polin mimo ze napompowal mamone
Bogusław Maśliński: Piotruś, Takich pytań jak- czy autor ma podkładki na swe twierdzenia, np. protokóły z tych układów? się nie zadaje komuś kto w stopniu porucznika pacyfikował Szczecin w 1970r. Skoro chłop pisze to wie, NKWD wszystko takim powie, GRU poklepało i id?? Nagadało. A pro po ten tzw. gen. zaraz zrobi aferę że wówczas był podporucznikiem, już ten temat przerabiałem. „Nie matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera” i taki oficer zapomniał że w WP nie mówiło się podpułkownik tylko pułkownik, podporucznik tylko porucznik, to drobiazg, oficer jak w/w. Zdrada Panowie. Zdrada.  gen dyw ds. Jan G. Grudniewski
Andrzej Szubert:  Nareszcie gen. Grudniewski pokazał kim jest – użytecznym idiotą i dezinformatorem. Nawet wężyki generalskie przd głupotą jak widać nie chronią.
Poniższymi wypocinami gen. Grudniewski przyłączył się do całego grona skundlonych (przepraszam kundle za to porównanie) generałów służących okupantowi i kolportujących bzdurne dezinformacje, odwracające uwagę od rzeczywistego okupanta Polski.
Wyzwałbym go na pojedynek na udeptanej ziemi, ale starszemu szeregowemu LWP nie wypada pojedynkować się z idiotą.
Generał, gdyby miał odrobinę poczucia honoru, po opublikowaniu takich bredni powinien strzelić sobie w łeb.
Chwilowo nie mam czasu na obszerniejsze wywody, powiem tylko tyle, że generał za dużo agenta wpływu Michalkiewicza czyta. I stąd wierzy w brednie o rosyjsko-niemieckim kondominium panującym nad Polską. Idiota ślepiec generał nie zauważył, że od 1989 roku Polska jest pod żydowską okupacją. I to żydowska agentura rządząca Polską zniszczyła przemysł i rozszabrowała majątek narodowy.
Wstyd mi za pana generała. Wstyd, że oficer byłego LWP jest takim idiotą.
W nocy napiszę obszerną odpowiedź i wrzucę u mnie na blogu.
PB:  polcontra, czemu rozsylasz szajs?
panie Grudniewski, znowu bredzi pan bez sensu na ten temat… oboz uzytecznych Kobylanskiego, Sendecki z Ziembińskim się klaniają LOL
kiedy prowadzi pan General druzyny srzeleckie na Rosje? LOL
albo pan wyjasni ponizsze, albo sie nie wydurnia… albo czas zejsc na emeryturke zajac sie jakims hobby dla wnuczkow:
https://piotrbein.wordpress.com/2014/01/04/kolejka-ogrodowa/
https://piotrbein.wordpress.com/2014/09/29/ilustracje-do-modeli-przytorowych-kolejki-ogrodowej/
:))))))))
czy autor ma podkladki na swe twierdzenia, np. protokoly z tych ukladow?
natomiast w to, ze do masona Gorbiego przybyli wyslannicy zydobanksterii to uwierzylbym; od tego czasu, panie Generale, Putin powywracal ustawki do gory nogami
jesli uklady Rosja-Niemcy inspirowala zydobanksteria, to ona stojac za wojna “na Ukrainie” z Rosja “pomieszalalby szyki tym ukladom”!? czy moze chodzi o odludzanie i odprzemyslawianie strefy buforowej dla Putina??? LOL
jesli Rosja jest wlascicielem zloz Polin, to czemu zydokorporacje a nie jakis Rosneft probuja je namolnie exploatowac? prosimy czarno na bialym: ile obecnie licencji na exploatacje zloz podziemnych Polin ma Rosja?
Niemcy wykupuja tez ziemie na wsch. Polin i nie tylko ziemie
Rosja Putina bez watpienia prowadzi wojne przeciw zydobanksterii — vide pociagniecia z BRICS, wlasny IMF, wypieranie dolca z transakcji handlowych, sojusze poza plecami zydlactwa, handel ropa i gazem na przekor monopolowi sruli
dopiero zobaczymy, kto komu dosral sankcjami — jak na razie straty durnego zydoZachodu sa wieksze niz Rosji, o ile wiem, a dlugoplanowo Rosja wyjdzie z tego wzmocniona, podczas gdy srule celowo oslabiaja USrael i przenosza potege do Chin (i Indii, sądząc z romansu Izrael-Indie), a z jewrounii robia nedzarza
POL CONTRA: Zdradzieckie układy (uaktualnione)Jeszcze w czasie  trwającego nasilenia „zimnej wojny” w latach 1978-79,  gdy Związek Radziecki prowadził
zaciętą wojnę okupacyjną w Afganistanie,  do Moskwy  przylecieli przedstawiciele Rządu Światowego związanego
z Rotschildem aby wysondować u Leonida  Breżniewa,  I Sekretarza KPZR, opinię na temat przyszłego zjednoczenia Niemiec.
Po trzech dniach uzgodnień w resortach siłowych i spraw zagranicznych Breżniew dał odpowiedź,
że jest to możliwe ale pod warunkiem , że między ZSRR a Niemcami będzie strefa buforowa bez przemysłu,
o niestabilnej władzy i  ograniczonej  ludności.  Tak wydana  opinia była szokująca jak na te  czasy, gdyż zakładała eliminację
Polski, podczas gdy Związek Radziecki był jeszcze na szczycie swojej potęgi,   zakładała w rzeczywistości likwidacje  Polski jako
kraju suwerennego, choć  ówcześnie największego sojusznika ZSRR w obozie socjalistycznym.
Z kolei \już w 1985 r. ( czyli jeszcze w czasie komuny) podpisano niejawny układ między Niemcami a ZSRR
( Gorbaczowem ) przygotowujący zjednoczenie Niemiec. W układzie tym postawiono warunki zjednoczenia:
miedzy Rosją a Niemcami ma być strefa buforowa w której  nie będzie przemysłu ciężkiego, nie będzie poważnych
instalacji militarnych , ma być zmniejszona ludność i niestabilna władza administracyjna zależna od obydwu stron.
Te wszystkie zobowiązania ówczesnego zdradzieckiego układu są przez kolejne  marionetkowe rządy w Polsce  przestrzegane  i  ściśle realizowane.
W 2003 r. podpisano ponownie nowy układ miedzy  już Zjednoczonym Niemcami (  kanclerz Schroeder),
a   po rozpadzie ZSRR ,  z nową Rosją ( prezydent Putin ) o podziale wpływów gospodarczych w Polsce.
Ustalono że na terenach polskich, od zachodu do Wisły są wpływy niemieckie, od Wisły na wschód są wpływy rosyjskie.
Cześć podziemna Polski czyli złoża geologiczne    są w gestii wpływów rosyjskiej, cześć naziemna czyli np. lasy, teren i ziemia
jest w gestii niemieckiej.    W wyniku tego układu za wiedzą marionetkowego  polskiego rządu  zlikwidowano polski przemysł,
gospodarkę i miejsca pracy.  Już nie polskie  fabryki, ziemię, markety zagospodarowują Niemcy  a złoża geologiczne  czy nawet
kopalnie  zajmą Rosjanie. Jeżeli złoża  lub koncesje biorą nawet obcy z Zachodu, to po to aby z nich później rezygnować na rzecz
odsprzedaży  zainteresowanym oligarchom
z Rosji.

Wojna na Ukrainie pomieszała trochę szyki  tym Układom, bo  Rosjanie uwikłali się w wojnę na Ukrainie, w wyniku wojny i
sankcji gospodarczych poważnie osłabli  gospodarczo, stracili dobre imię i nie są w stanie dotrzymać kroku Niemcom w ekspansji
gospodarczej na Polskę.  Jednak to  nic nie zmieniło zapisów Zdradzieckiego Układu w dalszej perspektywie.
Jest stałe parcie do jego gwałtownej realizacji.    Realizacji   za wszelka cenę,
Centra władzy w Polsce z  których jedne prezentują agenturę rosyjską a drugie agenturę niemiecką  zaczepiają
i obrażają Rosje aby sprowokować ją do zajęcia z Kaliningradu  przynajmniej kawałka Polski. Było by to pretekstem
do czekających w Niemczech wojsk NATO dla zajęcia zachodniej części Polski do Wisły, pod pretekstem obrony przed Rosją.
Te już  przygotowane wojska  od tygodni drepczą w miejscu z niecierpliwości,  bo na razie nie ma pretekstu ze strony Rosji.
Grozi nam wojna a obecna władza chce  20 000 doświadczonych zawodowych szeregowców i oficerów, kombatantów
z Iraku i Afganistanu wyrzucić z wojska na bruk. Polacy powinni sobie to zagrożenie uzmysłowić i szukać własnych rozwiązań.
Teraz rozumiemy dlaczego w sprawie  fabryki, dawny POLAR we Wrocławiu, obecny Fagor- Mastercook warty 500 mln zł (pól miliarda zł )
władze na siłę przymuszają syndyka ( dzielną kobietę T. Kalisz) aby oddała  Niemcom  za 60 milionów zł.
Rozumiemy dlaczego kopalnię Brzeszcze z wysokogatunkowym węglem i po  kosztownej ( 200 mln)
modernizacji ścian wydobywczych chcą za złotówkę oddać niemieckim “słupom”.  Rozumiemy też setki innych podejrzanych
przykładów likwidacji prężnych zakładów i fabryk.

Rozumiemy także ,  dlaczego ziemię orną  na zachodzie Polski nie może kupić polski rolnik, tylko przejmują
ją Niemcy. Rozumiemy dlaczego naciągnięto dużych polskich  producentów rolnych na kupno drogich maszyn,
a zlikwidowano im dochód, aby byli niewypłacalni i zbankrutowali. Później bezwzględni komornicy  zabierając
im zadłużone maszyny i ziemię. Wszystko staje się logiczne ale złowrogie.

Zdrada Panowie. Zdrada.

gen dyw ds. Jan G. Grudniewski   prug@chello.pl    Warszawa 17 luty 2015 r.

Uwaga na pseudogenerała Grudniewskiego…

judeopolonia

.
Ostatnio nasiliła się aktywność Jana Grudniewskiego.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Grudniewski
.

Sygnuje on jego lub jemu pisane teksty jako „generał dywizji”, ale jest takim generałem, jak antypolska szumowina Bartoszewski profesorem.
http://www.fakt.pl/Bartoszewski-Nie-balem-sie-Niemcow-tylko-Polakow,artykuly,97310,1.html
http://lustracja.net/index.php/pozostali/162-wladyslaw-bartoszewski-kontakt-operacyjny-ambasady-izraela

.

Grudniewski zakończył służbę wojskową w stopniu podpułkownika. Tzw. „generałem” został obwołany przez kolesiów lub siebie w 2004 roku pełniąc funkcję „komendanta” tzw. „polskich drużyn strzeleckich”.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Dru%C5%BCyny_Strzeleckie

.
Jako że owe „drużyny” to odgrzany stary wymysł litewskiego przybłędy Piłsudskiego należy oczekiwać, że Grudniewski ogłosić może się wzorem tamtego przybłędy marszałkiem, wodzem naczelnym i naczelnikiem państwa.
W internecie kolportowane są różne wymysły Grudniewskiego. Jednym z nich jest pomysł powszechnego uwłaszczenia Polaków wymyślony jeszcze w latach 90-tych XX wieku, tuż po żydowskiej tzw. „transformacji ustrojowej” i narzuceniu Polsce żydo-kapitalizmu.
http://konwent-narodowy-polski.pl.tl/Ruch-Uwlaszczeniowy.htm

.
Ostatnio „generał” ponownie odgrzewa ten pomysł rozsyłając go w internecie m.in. pocztą elektroniczną.
Pomysł na pierwszy rzut oka wydaje się dobry – uprawnieni Polacy otrzymaliby kawałek majątku narodowego na własność. Rzecz w tym, że większość Polaków nie ma smykałki do interesów i przy istniejącym bandyckim systemie bankowym prędzej czy później wpędzona zostałaby w długi i zmuszona byłaby swoj „kawałek” majątku narodowego odsprzedać za te właśnie długi.
Pomysł ten w rzeczywistości jest pomysłem pro-żydo-kapitalistycznym, a w bandyckim kapitalizmie silniejszy ekonomicznie połyka słabszych. A kto na żydo-zachodzie jest silniejszy ekonomicznie od żydo-banksterów – władców pieniądza?
http://many5.w.interia.pl/artykuly/08_artykul4.pdf

.
Moje podejrzenia co do intencji pomysłu powszechnego uwłaszenia Polaków wzmacnia to, że „generał” ostatnio współpracuje z żydowskim prorokiem prywatyzacji Ozjaszem Goldbergiem vel JKM (Jarmułka Kneset Menora). W tzw. „wyborach uzupełniających” do tzw. „senatu” przy knessejmie w ub. roku Grudniewski poparł kandydata goldbergowskiej partyjki (KNP), a w farsie wyborów samorządowych startował do sejmiku świętokrzyskiego z listy partyjnej Ozjasza Goldberga. A ponieważ zamiarem Goldberga jest całkowite wywłaszczenie Polaków ze wszystkiego, kolaboracja Grudniewskiego z Ozjaszem jest niezwykle wymowna.
Jedynym zabezpieczeniem majątku narodowego przed rozszabrowaniem go jest jego uspołecznienie/upaństwowienie, a nie „uwłaszczenie” go. Bo ono prędzej czy później skończy się tak:

„PO-PSL odbierze Polakom prywatne majątki – projekt ustawy
Jeśli masz zbyt niską emeryturę, mniej niż 1400 zł, to samorząd ma prawo zabrać Ci Polaku mieszkanie, pozostały majątek oraz wszelkie oszczędności. Równocześnie PSL zgłaszał wielokrotnie pomysły, aby Polacy otrzymywali emerytury podstawowe w wysokości 1000 zł, a więc proponowana ustawa dotyczyłaby prawie 100% Polaków (…).”
http://naszeblogi.pl/45790-po-psl-odbierze-polakom-prywatne-majatki-projekt-ustawy
.
W tym miejscu przypomnieć chcę, że termin prywatyzacja pochodzi z łacińskiego privatus i oznacza m.in. okraść, obrabować.

.
„Privat (von lat. privatus, PPP von privare, „abgesondert, beraubt, getrennt“, privatum, „das Eigene“ und privus, „für sich bestehend“).”
http://de.wikipedia.org/wiki/Privat

.
Beraubt – to ukradziony, zrabowany.

.
Prywatyzacja to nic innego jak ograbienie wszystkich pozostałych z części wspólnego majątku narodowego.
.
Ostatnio „generał” Grudniewski spłodził tekst pt. ” Zdradzieckie układy”. Skróconą wersję opublikowała dezinformacyjna  „wolnapluskwa”.
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zdradzieckie-uklady-obecne-likwidacje-kopaln-fabryk-protest-rolnikow-2015-02

Otrzymałem mailem obszerniejszą wersję tego agenturalnego tekstu:

„Zdradzieckie układy (uaktualnione)

Jeszcze w czasie  trwającego nasilenia „zimnej wojny” w latach 1978-79,  gdy Związek Radziecki prowadziłzaciętą wojnę okupacyjną w Afganistanie,  do Moskwy  przylecieli przedstawiciele Rządu Światowego związanego z Rotschildem aby wysondować u Leonida  Breżniewa,  I Sekretarza KPZR, opinię na temat przyszłego zjednoczenia Niemiec. Po trzech dniach uzgodnień w resortach siłowych i spraw zagranicznych Breżniew dał odpowiedź, że jest to możliwe ale pod warunkiem , że między ZSRR a Niemcami będzie strefa buforowa bez przemysłu, o niestabilnej władzy i  ograniczonej  ludności.  Tak wydana  opinia była szokująca jak na te  czasy, gdyż zakładała eliminację Polski, podczas gdy Związek Radziecki był jeszcze na szczycie swojej potęgi,   zakładała w rzeczywistości likwidacje  Polski jako kraju suwerennego, choć  ówcześnie największego sojusznika ZSRR w obozie socjalistycznym. Z kolei \już w 1985 r. ( czyli jeszcze w czasie komuny) podpisano niejawny układ między Niemcami a ZSRR ( Gorbaczowem ) przygotowujący zjednoczenie Niemiec. W układzie tym postawiono warunki zjednoczenia: miedzy Rosją a Niemcami ma być strefa buforowa w której  nie będzie przemysłu ciężkiego, nie będzie poważnych instalacji militarnych , ma być zmniejszona ludność i niestabilna władza administracyjna zależna od obydwu stron.  Te wszystkie zobowiązania ówczesnego zdradzieckiego układu są przez kolejne  marionetkowe rządy w Polsce  przestrzegane  i  ściśle realizowane.

W 2003 r. podpisano ponownie nowy układ miedzy  już Zjednoczonym Niemcami (  kanclerz Schroeder),  a   po rozpadzie ZSRR ,  z nową Rosją ( prezydent Putin ) o podziale wpływów gospodarczych w Polsce. Ustalono że na terenach polskich, od zachodu do Wisły są wpływy niemieckie, od Wisły na wschód są wpływy rosyjskie.  Cześć podziemna Polski czyli złoża geologiczne    są w gestii wpływów rosyjskiej, cześć naziemna czyli np. lasy, teren i ziemia jest w gestii niemieckiej.    W wyniku tego układu za wiedzą marionetkowego  polskiego rządu  zlikwidowano polski przemysł, gospodarkę i miejsca pracy.  Już nie polskie  fabryki, ziemię, markety zagospodarowują Niemcy  a złoża geologiczne  czy nawet kopalnie  zajmą Rosjanie. Jeżeli złoża  lub koncesje biorą nawet obcy z Zachodu, to po to aby z nich później rezygnować na rzecz odsprzedaży  zainteresowanym oligarchom z Rosji.

Wojna na Ukrainie pomieszała trochę szyki  tym Układom, bo  Rosjanie uwikłali się w wojnę na Ukrainie, w wyniku wojny i sankcji gospodarczych poważnie osłabli  gospodarczo, stracili dobre imię i nie są w stanie dotrzymać kroku Niemcom w ekspansji gospodarczej na Polskę.  Jednak to  nic nie zmieniło zapisów Zdradzieckiego Układu w dalszej perspektywie.  Jest stałe parcie do jego gwałtownej realizacji.    Realizacji   za wszelka cenę, Centra władzy w Polsce z  których jedne prezentują agenturę rosyjską a drugie agenturę niemiecką  zaczepiają i obrażają Rosje aby sprowokować ją do zajęcia z Kaliningradu  przynajmniej kawałka Polski. Było by to pretekstem do czekających w Niemczech wojsk NATO dla zajęcia zachodniej części Polski do Wisły, pod pretekstem obrony przed Rosją. Te już  przygotowane wojska  od tygodni drepczą w miejscu z niecierpliwości,  bo na razie nie ma pretekstu ze strony Rosji.

         Grozi nam wojna a obecna władza chce  20 000 doświadczonych zawodowych szeregowców i oficerów, kombatantów z Iraku i Afganistanu wyrzucić z wojska na bruk. Polacy powinni sobie to zagrożenie uzmysłowić i szukać własnych rozwiązań. Teraz rozumiemy dlaczego w sprawie  fabryki, dawny POLAR we Wrocławiu, obecny Fagor- Mastercook warty 500 mln zł (pól miliarda zł ) władze na siłę przymuszają syndyka ( dzielną kobietę T. Kalisz) aby oddała  Niemcom  za 60 milionów zł.

Rozumiemy dlaczego kopalnię Brzeszcze z wysokogatunkowym węglem i po  kosztownej ( 200 mln) modernizacji ścian wydobywczych chcą za złotówkę oddać niemieckim “słupom”.  Rozumiemy też setki innych podejrzanych przykładów likwidacji prężnych zakładów i fabryk.

Rozumiemy także ,  dlaczego ziemię orną  na zachodzie Polski nie może kupić polski rolnik, tylko przejmują ją Niemcy. Rozumiemy dlaczego naciągnięto dużych polskich  producentów rolnych na kupno drogich maszyn, a zlikwidowano im dochód, aby byli niewypłacalni i zbankrutowali. Później bezwzględni komornicy  zabierając im zadłużone maszyny i ziemię. Wszystko staje się logiczne ale złowrogie.

Zdrada Panowie. Zdrada.                            

gen dyw ds. Jan G. Grudniewski   prug@chello.pl    Warszawa 17 luty 2015 r.”

 

.
Nie ma sensu demaskować wszystkich bzdur „generała”. Zaczytany w agencie wpływu Michalkiewiczu widzi on w Polsce kondominium niemiecko-rosyjskie, a nie dostrzega, że Polska od 1989 roku jest pod żydowską okupacją. I to agentura żydo-banksterów i Izraela rozgrabiła i zniewoliła Polskę. Niemniej kilka bredni Grudniewskiego należy zdemaskować.

„Związek Radziecki prowadził zaciętą wojnę okupacyjną w Afganistanie”

Do Afganistanu wojska radzieckie wkroczyły na prośbę ówczesnych władz tego kraju. Zbrojone i finansowane przez CIA bojówki fundamentalistów muzułmańskich chciały obalić świeckie władze Afganistanu i wyrwać ten kraj z orbity ZSRR. Nie mogąc sobie poradzić z bojówkami na usługach CIA władze w Kabulu poprosiły ZSRR o militarne wsparcie. Taka to była „zacięta wojna okupacyjna”. W tym miejscu należy zauważyć, że tenże Grudniewski, potępiający interwencję wojsk ZSRR na prośbę władz Afganistanu ubolewa, że z tzw. „wojska polskiego” zwalniani są „kombatanci” z Iraku i Afganistanu. Otóż najazdy przez bandyckie NATO na Afganistan i Irak to były właśnie brutalne zacięte wojny okupacyjne dokonane wbrew woli władz i ludności tych krajów. Dlaczego dla Grudniewskiego ci najeźdźcy i okupanci to „kombatanci” a wojska ZSRR poproszone przez władze Afganistanu o pomoc to „okupant”?

„Po trzech dniach uzgodnień w resortach siłowych i spraw zagranicznych Breżniew dał odpowiedź, że jest to możliwe ale pod warunkiem , że między ZSRR a Niemcami będzie strefa buforowa bez przemysłu, o niestabilnej władzy i  ograniczonej  ludności. „

Chciałbym, aby „generał” przedstawił dowody na to stwierdzenie. Bo w mojej ocenie jest to wyssana z palca brednia.

„Z kolei \już w 1985 r. ( czyli jeszcze w czasie komuny) podpisano niejawny układ między Niemcami a ZSRR ( Gorbaczowem ) przygotowujący zjednoczenie Niemiec. W układzie tym postawiono warunki zjednoczenia: miedzy Rosją a Niemcami ma być strefa buforowa w której  nie będzie przemysłu ciężkiego, nie będzie poważnych instalacji militarnych , ma być zmniejszona ludność i niestabilna władza administracyjna zależna od obydwu stron.”

Kolejny wymył agenta wpływu Michalkiewicza kolportowany przez „generała”. Niszczenie Polski to sprawka żydowskiego okupanta. W tym samym czasie, gdy niszczono polską gospodarką i wojsko (to ostatnie pod nadzorem „doradców” bandyckiego NATO, czyli Pentagonu) w Rosji po rozpadzie ZSRR miało miejsce podobne ograbienie Rosjan i niszczenie Rosji:
http://wirtualnapolonia.com/2013/01/08/stanislaw-tyminski-rosja-najwieksza-grabiez-xx-wieku/
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/01/22/najwieksze-oszustwa-w-historii-ludzkosci/

.
Jak więc Rosja mogła brać udział w niszczeniu i ograbianiu Polski skoro sama została ograbiona przez żydowskich oligarchów – finansowych żołnierzy Rithschilda?
A Niemcom od tzw. upadku muru berlińskiego i zjednoczenia narzucono zmasowaną prywatyzację, która spowodowała masowe bezrobocie, niewypłacalne zadłużenie Niemiec i pauperyzację coraz większych kręgów ludności.
Zadłużenie Niemiec – 6 bilionów euro:
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/stiftung-marktwirtschaft-deutsche-schulden-sind-3-7-billionen-euro-hoeher/8552918.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article6870484/Forscher-setzt-deutsche-Schulden-dreimal-hoeher-an.html
7 milionów ludzi pracuje w Niemczech za pensje głodowe (Hungerlohn):
http://www.welt.de/politik/deutschland/article117585627/Sieben-Millionen-arbeiten-fuer-einen-Hungerlohn.html

.
Niemcy jak i Polska są pod żydowską okupacją. W Niemczech „prywatyzuje” się, czyli ograbia ludność z czego tylko się da. Sprywatyzowano państwowe przed 20 laty energetykę, pocztę i telekomunikację, służny komunalne, kolej. Prywatyzacja lasów (46 % jest już w prywatnych rękach) jest w zasadzie przesądzona. Z zaplanowanej prywatyzacji zaopatrzenia w wodę pitną, mimo oporu i protestów ludności okupant w Niemczech nie wycofuje się:
„Geheim-Verhandlungen: Wasser soll weltweit privatisiert werden”
(Tajne negocjacje: woda na całym świecie powinna zostać „sprywatyzowana”).
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/05/25/geheim-verhandlungen-wasser-versorgung-soll-international-privatisiert-werden/

„Cześć podziemna Polski czyli złoża geologiczne    są w gestii wpływów rosyjskiej, cześć naziemna czyli np. lasy, teren i ziemia
jest w gestii niemieckiej.”

Jakoś tak się składa, że licencje na gaz łupkowy otrzymały żydo-zachodnie Chevron, Exxon Mobil, Total i Marathon Oil – a nie państwowy rosyjski Gazprom. A ziemię, lasy, kamienice, zakłady, szpitale, fabryki, kopalnie itd. przechodzą w łapska żydowskie a nie niemieckie. Grudniewski zapomina o tym, że tzw. „niemieccy inwestorzy” niekoniecznie są Niemcami. Mówiąc ściślej są takimi Niemcami jak Szechter czy Bartoszewski Polakami.

„Wojna na Ukrainie pomieszała trochę szyki  tym Układom, bo  Rosjanie uwikłali się w wojnę na Ukrainie, w wyniku wojny i sankcji gospodarczych poważnie osłabli  gospodarczo, stracili dobre imię i nie są w stanie dotrzymać kroku Niemcom w ekspansji gospodarczej na Polskę.”

Kompletne bzdury. Rosję bandyci chcieli wciągnąć w woję, ale Rosja nie dała się na ten podstęp nabrać. A w Noworosji miejscowa ludność rosyjska odpiera inwazję banderowskiej swołoczy. Sankcje bardziej odbiją się czkawką bankrutującemu żydo-zachodowi.
Dobrego imienia Rosjanie nie stracili – to bandyci z zachodu skompromitowali się popierając kijowskich zbirów, uzurpatorów i banderowską swołocz. Rosja nie prowadziła ekspansji gospodarczej  w Polsce. Niemcy też nie. Polska ograbiana jest przez agenturę żydo-banksterów i Izraela.

„Centra władzy w Polsce z  których jedne prezentują agenturę rosyjską a drugie agenturę niemiecką”

Kompletny odlot. Agentura wpływu bredzi o wpływach rosyjskich i niemieckich aby odwracać uwagę od rzeczywistego okupanta Polski.
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/06/17/bzdurna-szkodliwa-propaganda-opakowana-w-patriotyzm-i-niezalezne-myslenie/
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/06/19/ruska-agentura-po/

„Generał” nie zauważa, że PO i PiS to bliźniacze, żydowskie „kibuce” inscenizujące pomiędzy sobą „walkę” w celu ogłupienia i skłócenia Polaków, a zakulisowo realizujące zadania ich wspólnych żydowskich mocodawców.

Dezinformator Grudniewski pisze – grozi nam wojna. Nam czyli komu? Bo ja żadnego zagrożenia ze strony Rosji nie widzę. To nie Rosja prowokuje żydo-zachód, nie ona osacza bandyckie NATO. To ona jest osaczana przez bandyckie hordy NATO.

.

osaczanie Rosji

.

„aby oddała  Niemcom  za 60 milionów zł”
„chcą za złotówkę oddać niemieckim “słupom”
„tylko przejmują ją Niemcy”

Już o tym pisałem – nie Niemcy a pełniący obowiązki Niemców okupanci Niemiec. I nie „niemieckim słupom” a żydowskim na papierach „niemieckich”. Niemców też okupant szabruje jak może.

„Wszystko staje się logiczne ale złowrogie.”

Złowrogie tak. Logiczne też – przy jednym wszak uściśleniu – Polska jest pod żydowską okupacją. A nie „niemiecko-rosyjską”. Ciekawi mnie, kto i czym opłaca „generała” za te brednie odwracające uwagę od faktycznych okupantów Polski?

Na tym mógłbym zakończyć, ale jest jeszcze jedna sprawa pokazująca niewyobrażalne oszołomstwo „generała”. Znajoma z Chicago przesłała mi takie oto jego wypociny „:

„On Wednesday, February 18, 2015 9:00 AM, Grudniech <prug@upcpoczta.pl> wrote:
Kawalerowie i Damy Królewskiego Orderu ŚW. Stanisława BM

z radością przyjmujemy wieść o  usuwaniu się rozłamów i odstępstw od głównego nurtu Królewskiego  Orderu SSBM reaktywowanego przez Prezydenta RP na Uchodźstwie Juliusza hr. Nowina Sokolnickiego. Jednak zasmuca fakt,  zapominania, że Order ten został reaktywowany przez Juliusza Nowina Sokolnickiego nie jako zwykłego obywatela lecz legalnego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Nie uznawanego przez Rząd w Kraju ale legalnego na Uchodźstwie, po Prezydencie Auguście Zalewskim.

Prezydenta,  który w ustroju demokratycznym jest odpowiednikiem  J.M. Króla w ustroju monarchicznym. Z tej racji tylko Prezydent RP  miał prawo po królu Auguście Poniatowskim  order odnowić. Proszę o tym nie zapominać, bo pogubimy się  w legalności historycznej Orderu.

Kawaler Orderu SSBM  Jan G. Grudniewski

Delegat Prezydenta RP na Uchodźstwie

do Spraw Wojskowych na Polskę

Gen.dyw. ds. mgr inż. Jan G. Grudniewski”

Jak widzimy „generał” uważa się za delegata „Prezydenta RP na Uchodźstwie” (ciekawe kto kazał mu „uchodzić?) na Polskę…
O „rządzie emigacyjnym” powiem tyle – legalność władze II RP utraciły w momencie dezercji 17 września za granicę. Przed wojną zapewniały – nie oddamy nawet guzika. Oddały cały kraj katastrofalnie nieprzygotowany do obrony, zwiały i osiedliły się w kraju, który zdradził Polskę przed wojną
https://myslnarodowa.wordpress.com/2012/09/04/abbeville1939-a-wojna-obronna-ii-rp-zdrada-czy-realizm/
i we wrześniu 1939 roku.
Po wojnie i uznaniu przez żydo-zachód władz PRL „rząd emigracyjny” był groteskowym towarzystwem wzajemnej adoracji i walk frakcyjnych o „stanowiska”. Sanacyjne skamieliny polityczne wybierały spomiędzy siebie „prezydentuf”, „premieruf” i „ministruf”. Dochodziło do rozłamów. I tak po śmierci groteskowego „prezydenta” Zalewskiego Sokolnicki (chrabja jak Bronek) ogłosił się kolejnym „prezydentem”, konkurencyjnym do innego groteskowego emigracyjnego  „prezydenta”.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_Nowina-Sokolnicki

I na takiego groteskowego „prezydenta” powołuje się groteskowy „generał”. Inna rzecz, że order, o którym jest mowa jest orderem imienia zdrajcy, wykreowanego na żydo-katolickiego „świętego” i – o zgrozo – „patrona” Polski.  Zdrajca patronem Polski….

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,68
http://historyk.republika.pl/arty/swanislaw.htm

Akurat dekorowanie się orderem imienia zdrajcy jak ulał pasuje do tego groteskowego towarzycha.

Na otrzymanego od PB maila z tekstem „Zdradzieckie układy” w odpowiedzi (jednym z adresatów był Grudniewski) napisałem tak (fragment):

„Nareszcie gen. Grudniewski pokazał kim jest – użytecznym idiotą i dezinformatorem. Nawet wężyki generalskie przed głupotą jak widać nie chronią.

Poniższymi wypocinami gen. Grudniewski przyłączył się do całego grona skundlonych (przepraszam kundle za to porównanie) generałów służących okupantowi i kolportujących bzdurne dezinformacje, odwracające uwagę od rzeczywistego okupanta Polski.

Wyzwałbym go na pojedynek na udeptanej ziemi, ale starszemu szeregowemu LWP nie wypada pojedynkować się z idiotą.

Generał, gdyby miał odrobinę poczucia honoru, po opublikowaniu takich bredni powinien strzelić sobie w łeb.

(…) generał za dużo agenta wpływu Michalkiewicza czyta. I stąd wierzy w brednie o rosyjsko-niemieckim kondominium panującym nad Polską. Idiota ślepiec generał nie zauważył, że od 1989 roku Polska jest pod żydowską okupacją. I to żydowska agentura rządząca Polską zniszczyła przemysł i rozszabrowała majątek narodowy.

Wstyd mi za pana generała. Wstyd, że oficer byłego LWP jest takim idiotą.”

.
Jak widać po agitce Grudniewskiego agentura wpływu robi wszystko, aby wmówić Polakom, że za zło w Polsce odpowiadają Rosja i Niemcy. Wszystko to robione jest wyłącznie po to, aby odwracać uwagę Polaków od rzeczywistego okupanta i szabrownika. Na takich dezinformatorów i agitatorów jak „generał” Grudniewski należy więc uważać.
.

.
opolczyk

« Previous PageNext Page »

The Rubric Theme. Create a free website or blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 699 other followers