Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

12/10/2014

The tragic anniversary of Talerhof – the very first concentration camp for Russians and E. Orthodox believers

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 06:10

The tragic anniversary of Talerhof

 

Iran, Russia to Form Joint Bank

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 05:28

Iran, Russia to Form Joint Bank

11/10/2014

Leader of the “War on Terror” leads terrorism in the world

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:06

Leader of the “War on Terror” leads terrorism in the world

Kiev seeks access to MH17 site to back ‘prefabricated’ crash version – Moscow

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:51

Kiev seeks access to MH17 site to back ‘prefabricated’ crash version – Moscow

VIDEO ‘Fascists, get out!’ Spanish students eject protesting Ukraine nationalists

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:40

‘Fascists, get out!’ Spanish students eject protesting Ukraine nationalists (VIDEO)

Gilad Atzmon: Israel, Here Comes The End

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:30

Israel, Here Comes The End

Shlomo Sand ‘kills the Jew’ in himself

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:27

Shlomo Sand: ‘I wish to resign and cease considering myself a Jew’

Holo-hoaxer supports oppression of Arabs

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:25

Elie Wiesel and Amos Yadlin congratulate East Jerusalem settlers

Canada to revoke passports of citizens who leave to fight alongside ISIS

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:21

Canada to revoke passports of citizens who leave to fight alongside ISIS

100 Gazan Youths Arrive in Venezuela to Start Medical School

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:20

100 Gazan Youths Arrive in Venezuela to Start Medical School

Sprawa Niedźwieckiego: Demokracja – nie ma uprawnień do naprawienia niezawisłych zbrodni

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:19

Demokracja – nie ma uprawnień do naprawienia niezawisłych zbrodni

96% of American’s are Christian, 96% of the news is pro-Mossad

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 02:12

Obama NSA and the Rise of Statism

Psychotic Land ~ Conflict America – 2

 

10/10/2014

Protest do pracy Komisji Wyborczej w Grajewie

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 20:07

Aleks Kocham Polskę <wiernytradycji [małpa] wp.pl>: Szanowni patrioci! Znam sprawę i dlatego proszę – moze ktoś zna e-mail do pełnomocnika komitetu KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność, do Pana Zbigniewa Antoniego Wrzesińskiego, to proszę o ten adres.

……………………

Grajewo 8 października 2014

Komisarz Wyborczy w Łomży

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego

18-400 Łomża
ul. Nowa 2 pok. 213

Protest

Jako osoba upoważniona Andrzej Kochanowski / upoważnienie do wglądu w aktach Komisji Wyborczej  udzielonym pełnomocnictwem pełnomocnika Zbigniewa Antoniego Wrzesińskiego Wyborczego komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota, Patriotyzm, Solidarność  wnoszę protest na zachowanie się Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie w zakresie funkcjonowania i odrzucenia z rejestracji listy kandydatów na radnych do Rady Miasta w Grajewie.
Zgłoszenia dokonałem osobiście w dniu 07. 10.2014 w nie przekraczalnym terminie tj w godzinie ok. 23.
Komisja przeglądając dokumenty odrzuciła rejestracje 5 list kandydatów na radnych do Rady miasta argumentując iż zgłoszenie zostało złożone za późno tj. po czasie godz. 24 .00 dnia 07, 10. 2014. oraz  że występowały usterki w zakresie wypełnionych przez kandydujących oświadczeń lustracyjnych typu: skreśleń, pomyłek czy też „niewłaściwego” podkreślenia.
Do Komisji Wyborczej w Grajewie zgłosiłem się przed godziną 23 dnia 07.10.2014 i od razu wyczułem w zachowaniu Przewodniczącej Komisji / Grażyna Rosińska / krytyczne nastawienie jako osoby niepożądanej o tak późnej porze co objawiało się wyrażeniami typu; „szkoda że pan nie przyszedł za 5 dwunasta, komisja pracuje tylko do 24, jak pan nie wstydzi się przynosić tak wypełnionych dokumentacji / oświadczeń lustracyjnych, nie miał pan czasu zarejestrować tego 2 tygodnie wcześniej, ect…”
Najpierw Pani przewodnicząca sama przejrzała kilka dokumentacji zgłoszenia listy kandydatów na radnych odrzucając je kolejno ze względu na występujące usterki w oświadczeniach lustracyjnych zgłaszanych kandydatur. Na moje wyjaśnienia iż na kształt i występujące usterki w osobistych oświadczeniach kandydatów nie miałem żadnego wpływu otrzymałem inwektywy w formie; jak można być tak nierozważnym, przedkładać komisji takie dokumentacje…
Po kilkunastu minutach pani przewodnicząca wespół z 2 innymi członkami komisji zaczęła wybiórczo rejestrować zgłoszenia kandydatów jedynie tych które nie zawierały skreśleń czy niewłaściwych podkreśleń w oświadczeniach kandydatów, które uważała że spełniają wymogi rejestracyjne. Pierwsza rejestracja kandydata została zarejestrowana ok. godz. 23,15.  Tuż przed godziną 24 komisja zarejestrowała jedynie 11 kandydatów a ostatnią dokumentacja którą zainteresowała się pani przewodnicząca były dokumenty kandydata Włodzimierza Szawczuka. Pani przewodnicząca wyraziła się iż zna go osobiście lecz po przejrzeniu dokumentów odrzuciła jego rejestrację i pozostałym członkom komisji poleciła zakończyć pracę komisji wyrażając się iż  „komisja właśnie zakończyła rejestrację”. Na moje zapytanie co mam?, w jaki sposób wyjaśnię” kandydatom nie zarejestrowanie ich, pani przewodnicząca powiedziała ”przekaże pan iż nie wyrobił się pan w określonym czasie rejestracyjnym, to pańska wina…”
Na zwróconych mi dokumentach rejestracyjnych nie odnotowano żadnej adnotacji iż były one przedłożone Komisji, nie mam żadnego protokołu iż dokumentację 5 osób nie zarejestrowała Komisja. Na zwróconą przeze mnie uwagę, prośbę o poświadczenie odrzucenia 5 rejestracji zostałem poinformowany że „Komisja nie ma takiego wymogu…”  i „grzecznie” zostałem „zbyty” i jakoby wyproszony z pomieszczenia Komisji.
Pani przewodnicząca na sam koniec rejestracji oświadczyła iż „zgłoszenie 11 kandydatów wystarczy by zgłosić kandydata na burmistrza Grajewa”.
O sposobie przyjęcia przez Komisję, ustosunkowywania się do mnie i zarzucanych mi błędach dokumentacyjnych bezpośrednio telefonicznie informowałem osoby z prezentowanego Komitetu Wyborczego Wyborców WPS.

Komisja odrzuciła rejestrację następujących kandydatów na radnych z okręgów:
Okręg 1 – Zdzisław Dobrzycki
Okręg 13 – Włodzimierz Szawczuk
Okręg 17 – Elżbieta Szymanowska
Okręg 20 – Alicja Wajs
Okręg 21 – Jan Węgoborski

Praca Komisji i ustosunkowanie się do mnie wywarło na mnie znaczne oburzenie z tak pojmowanego służebnego wykonywania zasadniczej roli dla obywateli, straciłem zaufanie do Urzędu i osób pełniących obowiązki, nie dla obywateli a raczej dla partykularnych interesów.

W załączeniu cytuję :
Warszawa, dnia 1 października 2014 r.
PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-703-724/14
Dodatkowe wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące składania oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że dołączenie do zgłoszenia listy kandydatów na radnych lub zgłoszenia kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oświadczenia lustracyjnego złożonego przez kandydata na radnego lub kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), mimo iż uprzednio, po dniu 13 września 2007 r.,  złożył on już takie oświadczenie, stanowi, w związku z art. 426 § 5 i art. 479 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) wadę zgłoszenia. W takiej sytuacji bowiem kandydat powinien złożyć informację o złożeniu oświadczenia.
Jednakże, jeżeli załączone do zgłoszenia oświadczenie lustracyjne nie zawiera błędów formalnych (niepodpisane lub złożone na nieprawidłowym druku, albo zawierające sprzeczność w treści, tj. wypełniona i podpisana część negatywna i pozytywna części A oświadczenia), nieusunięcie tej wady nie stanowi podstawy do odmowy rejestracji kandydata.

Z powyższego uznaję iż mój protest jest zasadny i ubiegam się o dokonanie rejestracji ww. kandydatów.

Z poważaniem.

Andrzej Kochanowski
19-200 Grajewo
Oś. Centrum 12/ 13
~600954834.

Powyższy Protest jako podpisany, nadaję z dniem dzisiejszym jako przesyłka priorytetowa, polecona w Urzędzie Pocztowym w Grajewie na adres Komisarza Wyborczego w Łomży.

Fukushima update: Fallout dose in Europe much higher than on US West Coast. Worse than China Syndrome. Powerful typhoon expected to hit Fuku. Plutonium fuel, nuclear explosions, dangerous bio-accumulation, gov’ts fail to monitor – scientists monitor

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 14:46

Typhoon expected to make direct hit on Fukushima — Gov’t models show center of Vongfong over nuclear plant next week (MAPS)

US gov’t analysis says Fukushima is more serious than ‘China Syndrome’ — Destroyed reactors suffered

Professors: Fukushima has emerged as global threat — Major health concerns along west coast — Bioaccumulation expected to keep rising for decades — Gov’t failing to inform public of looming long-term radioactive hazard… Instead, official gives tips on how to disguise radiation levels from public (PHOTO)

Former Top IAEA Official: Actually, Fukushima “is a catastrophe for every citizen of the world… radiation doesn’t recognize borders” — Dose from Fukushima fallout in Europe many times higher than California gov’t claimed for West Coast (VIDEO)

Nuclear Expert: We found ‘mystery’ Fukushima plutonium; Why it’s there is yet to be understood, this was not expected — US Gov’t Expert: I don’t want to go down the rabbit hole too far… There’s speculation about plutonium fuel and about what other fuel they were using (VIDEO)

Nuclear Professor: Blast at Fukushima Reactor 3 was like “exploding vortex ring” — Ejection of nuclear fuel implies there was a “criticality excursion” and steam explosion — Black smoke may have been burning MOX and uranium (PHOTOS)

 

 

REVELATION [en] After a coup in Donetsk republic, pro-Strelkov military leaders will continue fight for free Novorussia on their own / Po przewrocie w republice Donieck, pro-striełkowi dowódcy wojskowi będą walczyć o wolną Noworosję na własną rękę

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:27

Statement by I. B. Ivanov, Chairman of the Russian Common Military Union

Translated by Alexander Fedotov / Edited by @Gbabeuf
Original article

302658_original

Statement of I. B. Ivanov, Chairman of the Russian Common Military Union, the former Deputy Chief of the General Staff of the Armed Forces of the of Donetsk People’s Republic

8 Sep 2014

The audience, for days on end, has been asking questions: where did the popular Donetsk People’s Republic TV program “Journal of the Militia”—publicly declared in Kiev a dangerous “informational weapon of terrorists”—vanish to; and why does its presenter no longer appear on TV? I have no doubts that esteemed viewers have noticed much more serious changes in the internal life of the DPR, and, perhaps, have already been able to connect these events…

It is unlikely to have been a secret to anybody that, as early as mid-August, events which could be qualified as a coup occurred in Novorossiya, which dramatically changed the political face of the Militia and of the Republic itself. The TV program “Journal of the Militia” was shut down shortly thereafter on the insistence of the new Chairman of the Council of Ministers of the DPR and newly appointed Commander-in-Chief, Aleksandr Zakharchenko. On his personal order the author of these lines was forbidden from appearing on TV or speaking publicly on the subject of what is happening at the front and in the internal life of Novorossiya.

However, closing down “Journal of the Militia” was only one link in the chain of eliminations of ideological work, which latter had been established in the Militia when the Commander-in-Chief had been Igor Ivanovich Strelkov. It is no coincidence that, from the very first days of the “new power”, rather emotional appeals by the new Commander-in-Chief resounded from the high tribunes of the Supreme Council and Council of Senior Army Officers—appeals to eliminate the Political Department of the Militia (created under my supervision), and to replace it with another structure of a fundamentally different ideological content (in place of the previous Orthodox-patriotic and strictly non-parti pris orientation).

In light of all these events, a few days ago I and several other officers of Strelkov’s team came to a decision to submit our resignation letters, which decision we implemented there and then.

I, and likewise many of my comrades in the Militia—both members and non-members of the Russian Common Military Union (RCMU)—are not indifferent to the way in which we fight. It is one thing to be led by a Russian officer, whom the Militia and people trust absolutely, in the name of the specific and clear aim of the liberation of Novorossiya. However, it is another thing entirely to continue military service under the command of dubious personages appointed by a third party, who are either known in the DPR as rear spinners, or who became infamous through their squalid intrigues against the former Commander, and who unfortunately can only lead the people of Novorossiya to a thoroughly disastrous political outcome.

As for me, personally, I leave with a sense of duty fulfilled, because, together with other members of the RCMU, I joined the Militia in its most difficult moment—breaking into an already encircled Slavyansk—and resigned only when our army had crushed the enemy and gone on the offensive. We came to protect Novorossiya in that difficult period when the Militia could confront the armadas of APCs, aviation and artillery with nothing more than small-arms, old anti-tank rocket launchers and fortitude of spirit—whereas now the Army of the DPR is armed with tanks, IFVs and various artillery systems, including Grad multiple rocket launchers…

Therefore, I left my position as Combatant Service officer of the General Staff of the Armed Forces of the DPR with a clear conscience. Any other competent officer familiar with the staff work could replace me in this post.

Other things worry me more. The drastic personnel changes that have taken place in the Republic can only be described as a political fiasco and they threaten the most tragic consequences for the future of Novorossiya. We are not talking about “the replacement of yesterday’s idealists by today’s pragmatists” as some people currently think and say. This, unfortunately, is the replacement of a quite professional team—who distinguished themselves in an emergency situation—and what were, undoubtedly, decent politicians and military by, in fact, local representatives of crime and corruption…

Of the current key leaders in the DPR, it is perhaps only the new Minister of Defence, Lieutenant Colonel V. Kononov, of whom I can speak respectfully and vouch for his compliance with the requirements of his office. But, unfortunately, he does not play the decisive role in the leadership of the Republic which his predecessor did: the role of the current Minister of Defence was from the first day reduced to the function of a military expert under the Commander-in-Chief, the Prime Minister, “Oplotnik” Zakharchenko and First Deputy Prime Minister, retired KGB general, Antyufeev…

The professional, intellectual and moral level of the majority of the Republic’s newly appointed officials is unacceptable. And, of course, they are all far from being leaders who are trusted by the Donbass, or who, like I. I. Strelkov, both the Army and civilian population would follow with confidence…

Joining the ranks of the Militia volunteers, in addition to a military victory over the enemy, we foresaw in front of us another, no less important, task. We have always believed that after all their suffering the people of Novorossiya must receive guaranteed rights of freedom of expression and social justice corresponding to their faith, aspirations, and national and historical traditions. The struggle that has commenced should not only rid Novorossiya of genocide, ethnocide, forced Ukrainization and the terror of the self-proclaimed, puppet Kiev leadership, but should also bring relief from the economic oppression of the oligarchy and the USSR-inherited system of hyper-corruption, so typical of the Russian Federation and to an even greater degree of Ukraine. In Slavyansk and then in Donetsk, the people’s Militia was steadily and firmly moving in this direction, in particular, leading a tough, relentless fight against corruption and crime…

Alas, if the first task—our military victory—is, obviously, resolved on the battlefield, the second task, even in terms of the elimination of corruption and organized crime, let alone the creation of a positive political, economic and social model for Novorossiya, unfortunately seems already very difficult to achieve now, after the political, ideological and staff changes in the Republic.

None of the above implies the slightest doubt of the need for a sacred fight for Faith, Honour and Freedom, in which the people of Novorossiya are currently engaged. One must be able to separate the wheat from the chaff. The question today for Russian patriots is not whether to support the struggle of Novorossiya or whether this fight is needed now under a changed domestic political environment, but how under the current adverse complications to carry the struggle to the maximum acceptable result.

Each Militiaman at the front knows that we are not fighting against the Ukrainian people. The current war was from the very beginning provoked by the West and is conducted against their own population by those zombified by Ukie propaganda. Fed by the West, and at one time actively encouraged by the CPSU, the sectarian heresy of Ukrainian separatism brought a bloody harvest to Slavic lands. This evil must be stopped and destroyed.

Puppeteers beyond the ocean are ready to continue the self-destruction of the Ukraine to the last Ukrainian soldier. But for all of the triune people this fratricide is the greatest calamity. We have repeatedly talked about the need for a speedy termination of the civil war. However, this issue should be resolved not by violating those rights won by the people of Novorossiya with their blood.

Let historians and armchair “strategists” discuss now what the RCMU might or might not have been able to do in this war. We fulfilled what we believed was a matter of an officer’s honour and a duty to the Russian people. It does not end, the struggle continues!

I. B. Ivanov

Jak polski (?) bloger ocenzurował oświadczenie mnichów z Góry Athos ws. anatemy na Putina

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:02

PB: mamy tu pare warstw manipulacji…
1. falszerstwo zrodel przez polskiego (?) blogera MindService, obnazone przez Rebeliantke
2. bicie piany i szmira dezinfo…
jak w in. artykulach na tenze temat, brak jest zrodla, gdzie mozna przeczytac oswiadczenie O. Atanazego
portal Deon to ewidentnie katolacka szczekaczka agenturalna
u mnichow i propagatorow “anatemy” brak solidnych podstaw oskarzania Putina, np. Gorzynski o wspoltworzeniu Nowej Chazarii cytuje szmire typu StopSy
winic Putina za napad srulo-junty na Donbas, Rosjan i Rosje to absurd = jasne, ze grupa mnichow rzucajaca klatwy jest agenturalna lub zmylona przez agenture
w chrzescijanstwie 1-sza zasada to prawda; wszystko oparte na klamstwie jest do diabla – atoska anatema dowodzi tej maksymy
na podparcie swej “prawdy”, podaja opinie pielgrzymow – moze dezinformatorzy naslani na mnichow?
obserwowalem w in. monastyrach i sytuacjach cerkiewnych, jak podatni sa mnisi, ksieza i wierni na propagande – raczej tematow nie studiuja doglebnie, wola kalki pasujace pod ideologie/demagogie
dla hasbary, najplodniejszym gruntem dla masowego wplywu na opinie publiczna sa masowe religie = wplyw na paru ‘cieszacych sie wielkim autorytetem’ mnichow prawoslawia spelnia zadanie na setkach mln wiernych
rozglos o tym w mediach katolackich, masz poddzierzke rycia pod Putinem wsrod setek mln katolikow
mamy zalapac sie na te czastkowa info, czy jakis reporter pokwapil sie wysondowac pozostale opinie na Atosie? sa tam setki mnichow
mnisi, z ktorymi kilka lat temu rozmawialem na Sw. Gorze Atos i w monastyrach w Serbii, cenili wtedy Putina za obrone wartosci prawoslawnych i Rosji
jak Putin moglby byc jednoczesnie pro-chabadzki w regionie i anty-banksterski globalnie? te interesa sa powiazane
czemu katoliczniki nie promuja prawoslawnych popierajaych slusznosc obrony Donbasu i Ruskiego Miru? jest ich pelno

Razwiedka666: Jest to tak prymitywna prowokacja, że szkoda nawet dotykać. Hasbara łapie się jak tonący brzytwy… Natomiat nikt nie wspomni, że głównym na Ukrainie rozgrywającym jest Kościół Unicki, podlegly Rzymowi i to on błogosławi bandytów z Prawego Sektora i banderowców.

………………

Jak bloger ocenzurował oświadczenie mnichów z Góry Athos

 

Tracy Turner: Psychotic Land ~ Conflict America

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:36

Psychotic Land ~ Conflict America

KOLEJNA PRÓBA WYŁUDZENIA Z POLSKI 65 mld $

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:31

KOLEJNA PRÓBA WYŁUDZENIA Z POLSKI $65 MILIARDÓW

Lex Nostra: Skandaliczne postępowanie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 04:57

Szanowni Państwo,

W “Czarno na białym” w TVN 24 skomentowałem sprawę skandalicznego postępowania prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w sprawie tragicznego wypadku przy pracy. Siedem lat walki p. Elżbiety Swaczyny o prawdę. Walki z prokuraturą. Sprawa, która pokazuje, jak ważne i konieczne są zmiany w działaniu śledczych. To historia elektryka śmiertelnie porażonego prądem. Mimo, że Państwowa Inspekcja Pracy i Stowarzyszenie Elektryków Polskich jednoznacznie wskazują na odpowiedzialność pracodawcy, który nie zapewnił mężczyźnie ochronnego ubrania, prokuratura dwukrotnie umarza śledztwo (wskazując na winę pracownika), choć jej uzasadnienie pozostawia wiele wątpliwości. Tak też uznał Trybunał w Strasburgu, który zajmie się sprawą. Skargę do Trybunału sporządzili prawnicy LEX NOSTRA.

http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/spiecie-prokuratorskie,475902.html

Z poważaniem

Maciej Lisowski
Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

http://www.fundacja.lexnostra.pl

NATO a zaplanowany “chaos” w NWO

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 04:52

NATO a zaplanowany “chaos” w Nowym Światowym Porządku

W dzisiejszych czasach większosć ludzi, zajętych walka o przetrwanie, nie ma czasu na to, aby zrozumieć co tak naprawdę dzieje się wokół nich i pozwala na to, aby telewizyjni “eksperci” mysleli za nich – a ci zazwyczaj tworzą wrażenie, że żyjemy w chaotycznym świecie. Mam na myśli, oczywiście, ofiary neoliberalnej globalizacji – czyli zdecydowaną większość ludności tego świata – a nie tych, którzy z niego korzystają. Odnosi sie to rownież do wielu przedstawicieli tzw. inteligencji, którzy nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że istnieje jakis Nowy Porządek Świata (NWO), oparty na neoliberalnej globalizacji i zarządzany przez międzynarodowe elity (glownie z krajow “G7″). Jedynie gleboka analiza pozwoli nam naprawdę zrozumieć dlaczego nasz świat wcale nie jest taki chaotyczny jak sie to na pierwszy rzut oka może wydawac, w tym sensie, że mamy rzekomo do czynienia z nieprzewidywalnymi zaburzeniami.

Sceny ścinania głów w Iraku, nieustannie prezentowane na ekranach telewizorów oraz w mediach, kontrolowanych przez światowe elity, mają wzbudzać islamofobię i odwrócić uwagę od znacznie większej masakry w Gazie, jako przeciwwagę do rosnącego na całym świecie antysyjonizmu i są bezpośrednio związane z inwazją NATO i w konsekwencji ze zniszczeniem Iraku. [1] Podobnie jak to bylo w przypadku brutalnych bombardowań NATO w Jugosławii, które zostały zaplanowane w celu rozbicia tego kraju, jak również do podobnych bombardowań NATO w Libii, które zniszczyły infrastrukturę tego kraju, który teraz można zaliczyc do “panstw upadłych.” Następnie przyszlo zorganizowane zbrojne “powstanie” w Syrii i niech nikt nie będzie zaskoczony, jeśli tam rozpoczną się akcje podobne do natowskich bombardowań Libii pod pretekstem walki z islamskimi terrorystami (tymi samymi, których kilka miesięcy temu popierano z zamiarem obalenia Assada!). Wreszcie w tym roku zobaczyliśmy jak model zbrojnych powstań “został przeszczepiony” do Europy na Ukraine, co zagraża wciągnięciu nawet całego kontynentu w otwartą wojnę. [2]

Jednocześnie jesteśmy świadkami dalszych nieludzkich syjonistycznych czystek etnicznych Palestyńczyków, lub “stopniowego ludobójstwa”, jak to zostało nazwane przez żydowskiego historyka Ilana Pappe, [3], który jest jednym z najważniejszych historyków, spośrod garstki naprawdę anty-syjonistycznych Żydów, w przeciwieństwie do międzynarodowych syjonistycznych elit [4], które są teraz zajęte uchwalaniem zainspirowanych przez faszyzm “ antyrasistowskich” praw w parlamentach UE. Tak więc, zgodnie z prawem ma obowiązywać postrzeganie Holocaustu jako wyjatkowego wydarzenia historycznego, które teraz musi zostać uznane (pod groźbą pozbawienia wolności!) jako historycznie unikalne ludobójstwo.

I to pomimo faktu, że, na przykład, ludobójstwo Ormian (lub ormiański “Holocaust”, jak to się czasem nazywa) miało prawdopodobnie znacznie większy wymiar – nie wspominając o ludobójstwie Indian w obu Amerykach, Australii itp, które zasadniczo wymazało całe narody! Jest to oczywiście stara debata, która rozpoczęła się w tych krajach, które wprowadziły podobne przepisy pierwsze, ze względu na ich zaangażowanie i sympatie do nazistowskich Niemiec (czyli w samych Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, itp), ale teraz sprawa powróciła i obecnie w UE podnoszone sa systematyczne wysiłki, aby zmusić parlamenty europejskie do przyjecia podobnych przepisów (ostatnim przykładem jest Grecja).

W szczególności we Francji, gdzie na podstawie tego prawa ścigano nawet znanego bojownika komunistycznego i ruchu oporu Roger’a Garaudy’ego jako “Holocaust denier”, ustanawiając zasadę na sposob faszystowski, że wydarzenia historyczne nie mogą byc przedmiotem badań historycznych i pamięci zbiorowej, ale sprawy te muszą być rozpatrywane przez państwo lub tego kto nad nim sprawuje kontrolę! [5]

Związek między tymi wszystkimi wojnami i rzeziami, ale również z wojną gospodarczą, która obecnie dławi narody greckie, portugalskie, hiszpanskie (a obecnie nawet Francuzów, którzy wciąż opierają się globalizacji) polega na systematycznych wysiłkach elit swiatowych rządzących NWO, aby zintegrować wszystkie narody w ramach neoliberalnej globalizacji w tym te, które nie są jeszcze w pełni włączone do niego. Jednak pomimo bzdur jakie słyszy sie ze strony zdegenerowanej “lewicy”, która mówi o “złej” neoliberalnej polityce itp. narzuconej przez niektórych “zdrajców” socjaldemokracji lub podobne nonsensy wyrazane przez paleolityczną marksistowską lewice, która próbuje “wyjaśnić” te wojny doktryną “wewnątrz- imperialistycznych konfliktów,” konsekwencją tego jest wzrost popularnosci patriotycznej i nacjonalistycznej prawicy a nawet skrajnej prawicy, co widzieliśmy w ostatnich wyborach europejskich.

Ideologiczne bankructwo “lewicy” stało się jasne gdy nie była ona w stanie wyjaśnić niespotykanej jedności elit światowych wspierających te wszystkie wojny, pomimo “imperialistycznych konfliktów” wewnątrz tej grupy. O ile, oczywiście przez imperializm rozumiemy z jednej strony imperializm NWO, a z drugiej drugiej “imperializm” Rosji, pomimo faktu, że Rosyjska Federacja nie rozpoczeła dotychczas żadnej imperialistycznej wojny, ani nie kontroluje światowej gospodarki poprzez korporacje miedzynarodowe (TNC), lub polityki światowej przez setki baz wojskowych na całym świecie, czy wreszcie światowe media poprzez korporacjie prasowe i magnatów prasowych.

Wszystko to odbywa sie w tym samym czasie, gdy kontrolowane przez swiatowe elity media rozpowszechniają mit o Rosji, ktora chce podbić świat, podczas gdy jakiejkolwiek teorie na temat NWΟ, neoliberealnej globalizacji oraz sterujących nią elitach swiatowych są natychmiast odrzucane (z pomocą samej “lewicy”) jako teorie spiskowe. Nic dziwnego, ze “lewica” oskarżala Hollande’a o odejscie od swoich socjalistycznych obietnic, zapominając, że jego poprzednik Mitterand był również zmuszony zrobić dokładnie to samo, nie mówiąc już o Oskarze Lafontaine w Niemczech, który został zmuszony do dymisji, gdy próbował wprowadzić polityke gospodarczą, ktora nie byla zgodna z neoliberalną globalizacją.

Dzieje sie tak oczywiście dlatego, że jest nie do pomyślenia w jakimkolwiek kraju w pełni zintegrowanym z NWO, aby mogl wprowadzić inne zasady rozniace sie od uniwersalnychpryncypiow polityki neoliberalnej. To nie jest jakiś spisek, [6] lub po prostu zła ideologia realizowane przez niektórych złych (bankierów, polityków etc). To jest po prostu konsekwencją otwarcia i liberalizacji rynków kapitałowych, towarów i pracy i łączenia międzynarodowych instytucji kontrolowanych przez elity swiatowe (WTO, MFW, BŚ, itp), których zadaniem jest, aby narzucic taka polityke, gdy jakis kraj członkowski zwraca się o pożyczkę lub chce skorzystać z programu inwestycyjnego.

Nie trzeba dodawać, że demontaż samodzielności ekonomicznej przez globalizacje i tworzenie gospodarki eksportowej integrujewszystkie kraje w ramach NWO, a zwłaszcza słabszych, ktore żebrza o inwestycje korporacji miedzynarodowych, tak aby mogły one uniknąć stagnacji I dalszych pożyczek. Dlatego każdy kraj bardzo dobrze wie w takt jakiej melodii powinien tańczyć.

Co więcej, nie tylko kraje BRICS (z wyjątkiem Rosji) zostaly całkowicie zintegrowane z NWO, bez istotnego udzialu w suwerenności ponadnarodowej (gospodarczej, politycznej, wojskowej, kulturalnej i medialnej władzy na szczeblu ponadnarodowym), ale co gorsza, ich suwerenność narodowa jest wyraźnie niższa jak w Rosji. Chiny, na przykład sa w dużym stopniu zintegrowane z gospodarką światową, co doprowadziło do dramatycznego wzrostu nierówności w tym “socjalistycznym” kraju, ponieważ został on w pełni zintegrowany z NWO, [7], natomiast ich statusu jako mocarstwa gospodarczego jest wyraźnie oparty na jego ogromnej liczbie ludności (siła nabywcza ich PKB na głowę ludności zajmuje 99-te miejsce na świecie) oraz znacznej mocy przemysłowej i handlowej stworzonej poprzez masowe przesuniecia dokonane przez korporacje miedzynarodowe z krajów uprzemyslowionych w ciągu ostatnich trzydziestu lat w dążeniu do minimalizacji kosztów produkcji i maksymalizacji zysku.

Słusznosc powyższych obserwacji o Rosji została potwierdzona również ostatnio na szczycie NATO w Cardiff, gdzie dyskutowano jak pokonac obywateli Wschodniej Ukrainy (którzy sprzeciwiają sie juncie narzuconej im przez”zamach od dołu,” zorganizowany przez międzynarodowe elity), ale również pośrednio jak ujarzmić lud rosyjski, który w zdecydowanej większości wspiera opór.

Krytyczna decyzja, ktora określi los nie tylko Rosji i Unii Euroazjatyckiej, ale rowniez nas wszystkich, zostanie podjęta w samej Rosji. Jedną z opcji jest zwycięstwo części rosyjskich elit, ktore opowiadaja sie za globalizacja. Alternatywą dla nich jest dominacja patriotycznej antyglobalistycznej części. Od tego która opcja zostanie wybrana zalezy czy Rosja skapituluje przed globalistycznymi elitami, czy zamiast tego będzie działać jako lider alternatywnego porządku świata suwerennych państw w oparciu o Unie Euroazjatycka, jak to bylo pierwotnie pomyślane. W rezultacie kazdy kraj osiągnie narodowa i ekonomiczna samodzielnośc – co jest niezbędne dla jakichkolwiek zmian systemowych w przyszłości.

Takis Fotopoulos

(Tlumaczenie z angielskiego: Stan Sas)

– – –

Takis Fotopoulos jest filozofem politycznym, redaktorem Society & Nature /Democracy / The International Journal of Inclusive Democracyi. Był również felietonistą dziennika atenskiego Eleftherotypia od 1990 roku. W latach 1969 – 1989 był starszy wykładowca ekonomii na Uniwersytecie w Północnym Londynie.

Ten artykuł jest synteza dwóch artykułów, które zostały po raz pierwszy opublikowane w niedzielnym wydaniu Eleftherotypia 31/8/2014 i 7 / 9/2014.Tłumaczenie na język angielski przez Jonathan Rutherford.

 

[1] See Takis Fotopoulos, “ISIS role in destruction of Iraq by transnational elite”, RT, 11/7/2014 http://rt.com/op-edge/172084-…
[2] see Takis Fotopoulos, Ukraine: The attack on Russia and the Eurasian Union (to be published shortly by Progressive Press).
[3] Ilan Pappe, “Israel’s incremental genocide in the Gaza ghetto”, The Electronic Intifada, 13/7/2014 http://electronicintifada.net…
[4] see for the relation between the TE and the Zionist elite, Takis Fotopoulos, The Zionist Brutalization Within the New World Order and the Need for a United Multi-national and Multicultural State*, The International Journal of INCLUSIVE DEMOCRACY, Vol. 10, Nos. 1/2 (Winter-Summer 2014)http://www.inclusivedemocracy…
[5] see for a discussion of the issues involved in this sort of fascist inspiration legislation, Norman Finkelstein, The Holocaust Industry, (Verso, 2000) and for an older discussion, Mark Weber, “Switzerland’s Anti-Racism Law”, The Journal of Historical Review, July/August 1998 (Vol. 17, No. 4), page 13http://www.ihr.org/jhr/v17/v17n4p13_Weber.html
[6] see e.g. for a best seller of such a conspiracy theory Naomi Klein, The Shock Doctrine, (Penguin, 2008)
[7] ‘China reveals income gap statistics after 12 year of silence’, RT, 18/1/2013http://rt.com/business/china-…

« Previous PageNext Page »

The Rubric Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 691 other followers