Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

20/06/2015

Putin reaffirms support for Syria’s Assad, hopes for Iran deal soon

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:38

Putin reaffirms support for Syria’s Assad, hopes for Iran deal soon

 

[dyskusja] Kto rozpił Słowian

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 05:06

Henryk: Niestety pijanstwo Polakow, podobnie jak Rosjan to w duzym stopniu zasluga Zydow karcznarzy oraz polskiej szlachty ==   “”POLAKOW”” ?
http://www.eleuteria.oaza.org.pl/47/ks%20Jan%20Ficek.html
Zydzi dzialali poniewaz mieli  LICENCJE(zezwolenia)  uchwalone przez   „”POLAKOW””.  Czyli nic sie nie zmienilo:  sejm zlozony z „”POLAKOW””   morduje i robi degrengolade Polakom.  A Polacy: jak wykastrowane baranki boze >>>>  „”Nic sie nie da zrobic, tak musi byc, tak Bozia chce”” i robia zawody kto wiecej  pifka wchlonie.
Nikt im nie przystawia pistoletu do glowy aby konsumowali   narkotyk:   alkohol to legalny ,   zalecany przez PanaTV    ….. legalny narkotyk
Nawet w KOSCIELE KATOLICKIM    nie ma ani jednego Polaka.     Na dodatek prawo uchwalone przez   „”POLAKOW””  w lapowkarskim , skorumpowanym sejmie chroni pijakow:
*******Niech KTOS sprobuje  zwymyslac  napitego !!!!   Toz to obraza godnosci czlowieka!!!!  On ma prawo  !!!   Jest wolnym czlowiekiem!!!!!     >>>>3 lata  do pierdla za  obrazanie godnosciczlowieka.
Powoli niby cos raczkuje:  Sluby bez alkoholu     to dobry przyklad.

Na Slasku w 6 miesiecy zbankrutowalo  chyba ze 300 gorzelni……
NIESTETY   to zalezy  TYLKO od samych  Polakow:   Jak oni odizoluja    „”POLAKOW””  i   „”FINANSISTOW””  to sie zacznie lawinowa poprawa.
W USA  do drugiej wojny swiatowej  bankierzy, agenci spolek ubezpieczeniowych, propagatorzy gieldy  etc   NIE BYLI ZAPRASZANI NA GRILA .   I to bylo  COOL  czyli w modzie.
Jezeli  taka moda nie wejdzie  na stale wsrod  Polakow to „”POLACY””  ich rozmydla do zera. Dla siebie zciagna  kolorowych uchodzcow.
Do II wojny swiatowej   w USA   slowo BUSINESS   oznaczalo tylko i wylacznie     spolki produkcyjne   (tworzyly TOWAR  czyli PIENIADZ).     Handel to nie byl byznes (i nie jest bo nie tworzy nowego towaru),
Dzialalnosc finansowa  byla ponizana.   95% biznesu rozwijalo sie z samofinansowania,   teraz….  tylko 5%  !!!!!!   reszte  przez banki ktore tworza kase z prozni!  (nie z powietrza, bo w Plawach z powietrza sie robi nawozy azotowe).  Aby splacac dlugi  nalezy zaciagac pozyczki wiec dlug rosnie !!!!!   Obrazowo:  w USA jest gorzej niz w 1929 (wielki kryzys)    tylko kuchnie uliczne sa na duzo wyzzym poziomie !!!!! >>>  zostaly zastapione supermarketami zywnosciowymi.   A we wschodniej guberni  (Polska jako Panstwo nie istnieje bo „”POLACY”” sprzedali  w 2004  jak  emerytowana kurtyzane:  za darmo)
Wzrastające na Górnym Śląsku pijaństwo przez długi czas traktowane było przez duchowieństwo wyłącznie w kategoriach moralnych. Pierwszym, który zwrócił uwagę na ten problem jako główny powód degradacji społecznej Górnoślązaków, był ks. Jan Alojzy Ficek. W swej działalności wykorzystał on doświadczenia proboszcza z Siołkowic, ks. K. J. Equarda, który 17 XII 1843 r. założył w swojej parafii Towarzystwo Trzeźwości. Nie miało ono jednak większego “wzięcia” wśród parafian siołkowickich. Tego, co nie udało się ks. Equardowi, dokonał ks. Ficek. Obaj zresztą wymieniali ze sobą doświadczenia dotyczące powstrzymania fali alkoholizmu. Ks. Ficek prowadził także korespondencję z innym wielkimi działaczami trzeźwościowymi, [m.in. z księdzem K. M. Selingiem z Osnabrück oraz irlandzkim działaczem trzeźwościowym o. Theobaldem Mathew].
[…] Ks. Ficek publicznie odmawiał w kościele modlitwę w intencji osób uzależnionych od alkoholu – Memorare oraz modlitwę w formie wiersza, którą sam ułożył: “Ach Najświętsza Panno z Piekar wizerunku, Uprośże już pomoc od zgubnego trunku! Uproś dawną trzeźwość, a z nią chleba dostatek, Boć już płacze z głodu dużo nędznych dziatek”.
Początek akcji trzeźwości miał dać jarmark, kończący się zwykle wielkim pijaństwem, zaplanowany przez omyłkę (niewykluczone, że celowo) na uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej 2 lutego 1844 r. W tym czasie w Piekarach przebywał o. Stefan Brzozowski. Ksiądz Ficek, wykorzystując jego obecność, polecił mu wygłosić owego dnia pierwsze kazanie na temat konieczności rozpoczęcia walki z pijaństwem i zorganizowanie w tym celu Towarzystwa Trzeźwości.
Po płomiennym kazaniu o. Brzozowskiego akces do Towarzystwa Trzeźwości zgłosiło kilkuset parafian piekarskich i wielu przybyłych do Piekar na uroczystości Matki Boskiej Gromnicznej pielgrzymów. W ciągu kilku dni do księgi Towarzystwa zapisało się 1161 mężczyzn oraz 1042 kobiety. Zaś wieść o powstaniu Towarzystwa “rozeszła” się po całym Śląsku. [Z księdzem Fickiem współpracowało wielu księży, którzy poparli swym autorytetem i zaangażowaniem akcję trzeźwości].
Akcja dała w krótkim czasie dobre rezultaty. W ciągu sześciu tygodni od zainicjowania ruchu do Towarzystwa wstąpiło 30 tysięcy osób, a po dwóch latach liczyło ono już 200 tysięcy członków.

Rozwój akcji
Władze administracyjne przyjęły wobec podjętej przez Kościół akcji trzeźwościowej postawę początkowo wyczekującą, a nawet nieufną. Z pewnością wielki wpływ na takie zachowanie władz miała presja wywierana przez właścicieli gorzelni i karczm, bowiem oprócz aspektu ekonomicznego (spadek dochodów) konflikt ten miał niejednokrotnie charakter polityczny lub wyznaniowy. Dopiero widoczne po pewnym pozytywne skutki działań na rzecz trzeźwości spowodowały, iż władze administracyjne doceniły wysiłek duchowieństwa w tym względzie.
Według relacji landrata bytomskiego, w tamtejszym powiecie nastąpił wyraźny spadek przestępstw pospolitych, na ulicach widziało się znacznie mniej pijanych (jeśli się to zdarzyło, *******   (teraz patrz powyzej) wyszydzani byli oni przez przechodniów). Nastąpiła wyraźna poprawa dyscypliny pracy w hutach, kopalniach i innych zakładach.
[…] Po zapoznaniu się z wynikami akcji trzeźwości prowadzonej przez ks. Ficka i innych księży, biskup wrocławski [Melchior Diepenbrock] wydał [w roku 1846] list pasterski, w którym wyraził głęboką wdzięczność za “wielkie dzieło duchowego rolnictwa”. [Biskup ten osobiście poświęcił nowo zbudowany kościół w Piekarach. W ten sposób chciał też osobiście podziękować ks. Fickowi za wielkie dzieło otrzeźwienia, którego ten dokonał].
Ogólnie biorąc, w latach 1844-1847 akcja trzeźwości rozwijała się coraz pomyślniej. Pielgrzymi podążający do Piekar z różnych stron podzielonej zaborami Polski, po zapisaniu się do bractwa, propagowali jego idee w Poznańskiem, Krakowskiem, w Galicji, na Morawach, a nawet w Czechach i na Węgrzech. […]
Kres szeroko zakrojonej akcji trzeźwościowej położyła epidemia tyfusu, która nawiedziła Górny Śląsk w latach 1847-1848. […] Wśród ludności zagrożonej epidemią zapanowało przekonanie, że można ją zwalczać przy pomocy alkoholu, który traktowano jako doskonały środek zapobiegawczy. Spowodowało to stopniowy upadek akcji trzeźwościowej. […]
Akcja trzeźwości, rozpoczęta przez ks. Ficka w 1844 r., nie była przypadkową inicjatywą religijną i społeczną. Proboszcz piekarski oparł ruch trzeźwościowy na głębokiej, maryjnej pobożności ludu górnośląskiego. Nie bez powodu patronką całego ruchu Towarzystwa Trzeźwości a potem Bractwa Trzeźwości została Matka Boska Gromniczna – patronka spraw beznadziejnych. [Akcja nastawiona była, zgodnie z dziewiętnastowieczną wiedzą o problemach alkoholowych przede wszystkim przeciwko spożywaniu wódki].
Ks. Ficek liczył także na poparcie jego wysiłków przez władze administracyjne. Postulował, aby zwiększyły one kontrolę wydawanych koncesji i opodatkowały produkcję alkoholu na tyle wysoko, by właściciele gorzelni zmuszeni zostali do podniesienia ceny wódki. Spodziewał się także, że policja wzmoże kontrolę w karczmach i innych miejscach wyszynku. Pijaństwo bowiem zaczęło się szerzyć także wśród dzieci i młodzieży. Policja – zdaniem organizatorów ruchu – powinna zwrócić uwagę na tych karczmarzy, którzy różnymi sposobami zmuszają ludzi do picia. Takim szynkarzom należałoby odebrać uprawnienia do wyszynku.
Proboszcz piekarski uważał ponadto, iż nie wystarczy ludziom odebrać alkohol, nic nie dając w zamian. Proponował na przykład zaprowadzenie w każdej parafii ludowej kasy oszczędności, w której ludzie mogliby gromadzić pieniądze z przeznaczeniem na jakiś godziwy cel. Był też gorącym orędownikiem idei powstania specjalnej gazety ludowej, której redakcja mieściłaby się w Opolu.
Do podtrzymania dyscypliny wewnętrznej w bractwie używano różnych sposobów. Do najskuteczniejszych należała presja opinii sąsiedzkiej i wspólnoty parafialnej. Ci, którzy wpisywali się do bractwa, a nie dotrzymywali przyrzeczeń, byli piętnowali przez kapłanów z ambony. W niektórych parafiach organizowano nawet straż górniczą, mającą na celu patrolowanie ulic miast i miasteczek oraz wsi, przy których położone były karczmy. Tworzono też tzw. sądy obyczajowe, w skład których wchodzili: proboszcz, sołtys, przedstawiciel gminy i delegat właściciela wsi.

W trosce o trzeźwość narodu. Sylwetki trzeźwościowych działaczy XIX wieku oraz antologia ich pism, pod red. Mariana P. Romaniuka, Warszawa 1994, s. 118-123. Skróty w kwadratowych nawiasach pochodzą od redakcji.

*) Nikt nie przeczy, że na Górnym Śląsku pije się wódkę i to dużo wódki. Skąd pochodzi, że wódka jest ulubionym napojem Górnoślązaków? Niezdrowe powietrze, wytężająca fizyczna praca, trudno strawne pożywienie, przeważnie roślinnego pochodzenia, wreszcie głód, wszystko to zachęca do wódki. Wódka uspokaja żołądek, wódka ożywia znikające siły… Wódka wyświadcza biednemu, nie mającemu chleba robotnikowi tę przysługę, że osłabia odczuwanie głodu… Jeszcze jeden powód silnego używania wódki… Czy nie jest powszechnie wiadomo, że wódka jest dobrym środkiem oszałamiającym, pozwalającym przynajmniej na pewien czas zapomnieć o swojej nędzy… (J. G. Schummel, Reise durch Schlesien im Juli – August 1791).
*******
Czyli jest mozliwe.   Polakowi musi sie zchciec chciec (zyc godnie na przyklad) i nie dac sie robic w balona przez „”POLAKOW”” CWANIAKOW NIEGODZIWCOW
Marzenia i modlenia   NIC nie pomoga.

PB: “Ponizej pijackie sceny z Rosji” — bardzo smutne, choć autor galerii zapewne miał zamiar prześmiewczy. Tym bardziej smutne, że to “dzięki” żydłactwu.

Mam nadzieję, że prawdziwi Słowianie nie znajdują śmiesznym tego ogromnego problemu społecznego, tak w Rosji jak i w  Polsce.

A jeśli znajdują, to znaczy, że są “mistrzami jogi umysłowej” po obrzezaniu mentalnym przez hasbarę.

Hasbara często wysuwa niesłuszny argument oskarżający Słowian — pijaństwo. Tak było z Dziekańskim, zamordowanym przez kanadyjską policję na lotnisku w Vancouver. Tak było z pilotem fatalnego lotu do Smoleńska 10 IV. W przypadku “Jane Buergermeister” (gdy prawdopodobnie agentura przechwyciła jej email), identyczne zarzuty padły pod adresem Marka Podleckiego, którego dobrze znam, spędziłem w jego towarzystwie wiele dni i nigdy nie zauważyłem ciągot do alkoholu.

Podkreślanie pijaństwa Słowian — i poszczególnych osób, gdy to mija się z prawdą — jest dla mnie znakiem rozpoznawczym użytecznych idiotów lub agenciur propagandy żydłackiej.

……………………………

Dnia Czwartek, 18 Czerwca 2015 20:20 Leszek Grodzki napisał(a)
Panie Henryku

Dziekujemy za ciekawe uwagi i podziwiamy Panska rozlegla wiedze historyczna.
Niestety pijanstwo Polakow, podobnie jak Rosjan to w duzym stopniu zasluga Zydow karcznarzy oraz polskiej szlachty. O fatalnym wplywie Zydow na Rosjan pisal Solzenicyn w swojej ksiazce pt. 200 lat razem.
“Kontynuując dalej: obserwuje się duży rozwój gorzelnictwa, pędzą wódkę ziemianie, okoliczna szlachta, popi, zakonnicy i Żydzi. (Z całkowitej żydowskiej, blisko milionowej ludności, «dwieście – trzysta tysięcy ludzi» mieszkało po wsiach 138, za podstawowe utrzymanie mając gorzelnictwo). Chłopi zaś «po żniwach przesadni i nieostrożni są w wydatkach; piją, jedzą, bawią się i oddają Żydom stare długi i za pijatyki oddają im wszystko to, co oni nawet i nie zażądają. I jak nastanie zima chłopi zazwyczaj już odczuwają wielki niedostatek…  Nie tylko w każdym osiedlu, ale w innych miejscach, pobudowane są przez właścicieli ziemskich karczmy, gdzie dla zysku ziemian i dla zysku arendarzy żydowskich zysków sprzedaje się po dniach i po nocach wino… Тam odbierają Żydzi wieśniakom nie tylko wysuszone już ziarno, ale i dopiero co zasiane, jak i narzędzia rolnicze, mienie, czas, zdrowie i najbardziej niszczą ich samo życie». I to pogłębia się zwyczajem kolędy «Żydzi, jeżdżąc po wsiach, a szczególnie jesienią w dożynki i napoiwszy chłopów, i wszystkich w ich rodzinach, wódką, odbierają od nich długi i zabierają ostatnie pozostałe im środki potrzebne do wyżywienia»; «pijanych oszukują i obdzierają od stóp do głów, i tym pogrążają wieśniaków w zupełną biedę i nędzę» 139. Wylicza Dierżawin dalej i inne przyczyny zbiednienia chłopów.

Niewątpliwie, za tym niszczycielskim gorzelnianym rzemiosłem stali polscy ziemianie. Szynkarze i arendarze działali za pełnomocnictwem uzyskanym od ziemian i dla zysku ich; i jak twierdzi Hessen, «w ich liczbie byli nie tylko Żydzi, ale i chrześcijanie», szczególnie duchowni 140. Ale to Żydzi okazali się niezastąpionym, czynnym i bystrym ogniwem w tej eksploatacji pozbawionych praw, niepiśmiennych i umęczonych wieśniaków. Białoruskie wioski przepełnione e są Żydami szynkarzami i Żydami arendarzami — bez nich nie uda się naprawić tego rozszerzonego, wysysającego systemu, usuniecie zaś z niego żydowskiego ogniwa może Żydów bardzo wzburzyć.”

http://www.bibula.com/?p=14596

Ponizej pijackie sceny z Rosji z internetu:

http://www.sfora.pl/swiat/Wodka-zrobila-z-nich-prawdziwych-mistrzow-jogi-g77470

Pozdrowienia w imieniu Redakcji PRP

Leszek

Witam

Oczywiscie ,  ze podstawowa wina lezy wsrod samych „”Polakow””.      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tak, „”Polakow””   bo nie sa to…    Polacy.

„Polacy””   to  to leniwy, znarkotyzowany ludek ktory  „” chce  zyc w raju tylko mu nie dajo””

Leniwce, obiboki,  na widek ksiazki dostaja drgawek,  na slowo logika wpadaja w delirium,

Takie  lemingi, ze  do nich nic  nie dociera w trym delirium narkotykowym.

Para hetero (co po 100g wodeczki usypia) w chwili trzezwosci dostaje pytanie:

„Czy sa panstwo za zalegalizowaniem reszty naturalnych narkotykow   z dystrybucja  monopolu spolecznego tak jak przed 1939 rokiem:

Monopol Spirytusowy, Tytoniowy, Zapalczany etc – wtedy spoleczenstwo bedzie mialo fundusze na obsluge ofiar narkotykow””

W ZYCIU NIE!   Mamy Wolnosc ,  a nie znowu komune!   Zdzisiu idziemy przepic te glupoty!  Tak , Marysiu , pedzimy”.

Nie wie taki ze alkohol jest najgorszym w skutkach spolecznych  narkotykiem!  Legalnym. W „”recach”” prywaciarzy!

Czekaja na manne z nieba, tylko durniom nie chce sie poguglowac aby zobaczyc kto ja juz dawno „sprywatyzowal””.

Kto zyw to grzeszy grzechem podstawowym chrzescijanskim i uprawia ….  LICHWE do oporu.  Chrzescijanin jestem wiec pije alkohol  do utaty przytomnosci :

Urodziny,

Chrzciny

Komunia

Bierzmowanie

Slub

Rozwod

Zdrowie nieboszczyka bo mu w mozgu strzyka!

No i uniwersalne dwa powody.

-jak jest okazja

-jak nie ma okazji

A pieniadz to takie     „”BE””,     fuj –smierdzacy wynalazek….

Kto  emituje pieniadze   w kraju a kto powinien miec wylaczne prawo do emisji ?   Glowa mnie boli , musze isc na piwo,

Bo   „”na frasunek to najlepszy jest trunek””

Art 220 pkt 2 konstytucji?     No q-rwa co mi dupe zawracasz!  Mamy konstytucje 3-go maja i wystarczy !!!!!!!!!!!!!!!  Lepsza jak amerykanska.

A ze Kaska Wielka   byla  Niemka z pod Szczecina to i niewielu   histerykow wie…….

Nikt nie przystawia „”Polakom””  pistoletu do glowy aby bili rekordy  w narkotyzowaniu sie alkoholem. Ale w dzien trupa 1 listopada padaja rekordy tzw naturalne:   „”Polacy „”  spiesza  sie na cmentarz 145km na godz i….    osiagaja skutek natychmiastowy.

Kupic okazyjnie na bazarze wlasne skradzione radio:    SUPER OKAZJA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A, ze Boslaw Pobozny ( tez bral w lape) byl super pobozny to prawnie zagwarantowal  super rasie  prawa   lepsze niz  mieli   POLACY.

No a teraz  „”Polacy””   tylko czekaja :   idziemy na ruskiego !!!!   i pojda idioci.  Ze sztachetami na 100%.  Jeszcze pare pol zgnilych zostalo.

W pijanym widzie nie docieraja  do nich kierunki swiata:  ze w dupe dostawali wylacznie od ZACHODU    od zachodu i od wschodu najwiecej, raz nawet od polnocy,  no i od wschodu z 700 lat temu od DzingisHana (no ale skad ow gosc byl nikt nie wie).

Trzymta sie „”Polacy””……..   lewo reko  za ucho od sledzia, prawo za ucho od kufla z piwem

Czerwone to moje dodatki:

Czlowieku

Musisz zrozumiec, ze zarzadzajacy bolszewicy ktorzy przejeli zarzadzanie Rosja nie byli Rosjanami.

Oni nienawidzili Rosjan.

Oni nienawidzili  Chrzescijan.

Napedzani  przez etniczna  nienawisc oni torturowali i wyrzneli    miliony Rosjan (ponad 70mln)  bez odrobinki humanizmu.

Bolszewicy  dokonali najwiekszego   wyrzynania ludzi  w calej historii ludzkosci.

Fakt, ze  wiekszosc swiata jest ignorantem i nie przejmuje sie tym  niewyobrazalnie  wielkim ludobojstwem

jest dowodem, ze media globalne sa w rekach  sprawcow przestepstwa.

Alexander Solzhenitsyn

Slaughter  z angielskiego  oznacza  np. zabicie swini w rzezni

Statut kaliski

Statut kaliski – akt prawny nadany Żydom przez księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego 16 sierpnia 1264 roku w Kaliszu.

Statut stał się bazą dla położenia Żydów w Polsce, a w późniejszym czasie także dla powstania częściowo autonomicznej wspólnoty żydowskiej w Polsce. Zagwarantował on Żydom istnienie sądów żydowskich i osobnych sądów dla spraw, w których brali udział zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie. Dodatkowo zapewniał on wolność osobistą i bezpieczeństwo Żydom, włączając w to swobodę wyznania, podróżowania i handlu. Postanowienia statutu zostały potwierdzone przez Kazimierza Wielkiego w 1334 r., Kazimierza Jagiellończyka w 1453 r. i Zygmunta Starego w 1539 r.[1]

36 punktów wchodzących w skład Statutu kaliskiego

Kiedy jest sprawa przeciwko żydowi, nie może przeciw niemu świadczyć chrześcijanin sam, lecz razem z innym żydem.

Kiedy chrześcijanin pozywa na żyda o zastaw, żyd zaś utrzymuje, że żadnego nie wziął, wtedy żyd przysięgą się uwolni.

Kiedy chrześcijanin utrzymuje, że na zastaw od żyda mniej pieniędzy otrzymał, aniżeli żyd teraz żąda, żyd przysięgą dowód złoży.

Kiedy żyd, nie mając świadków, utrzymuje, że chrześcijanin zastaw wypożyczył, chrześcijanin się odprzysięże.

Prócz rzeczy kościelnych i krwią zabarwionych wolno żydom wszystko brać w zastaw.

A gdyby zastaw jaki był kradziony, żyd się odprzysięże, że o kradzieży nie wiedział, a chrześcijanin winien mu kapitał na zastaw ten wypożyczony z procentem zapłacić.

Kiedy zastaw chrześcijanina przez ogień lub kradzież u żyda zginie, żyd od nalegającego chrześcijanina przysięgą się uwolni.

Żydzi w sporach swoich (tj. między sobą) wyłączeni są spod sądów miejskich; zostają pod opieką króla lub wojewody.

Za zranienie żyda słuszna kara i koszta kuracji.

Za zabicie żyda słuszna kara i konfiskata majątku.

Za uderzenie żyda kara zwyczajna w kraju.

Żydzi ceł większych od mieszczan nie płacą.

Od przewożonych zmarłych nic nie płacą.

Chrześcijanin niszczący cmentarz oprócz kary zwyczajnej majątek traci.

Rzucający kamieniem na szkołę żydowską odda wojewodzie dwa funty pieprzu.

Gdy żyd u swojego sędziego ulegnie karze, która się wandel nazywa, zapłaci mu funt pieprzu. (Wandel – wina pieniężna.)

Gdy żyd raz i drugi od swego sędziego zapozwany, nie stawi się, zapłaci karę zwyczajną, gdy się trzeci raz nie stawi, zapłaci karę stosunkowo wyższą.

Za zranienie żyda żyd płaci karę zwyczajną.

Przysięga na dziesięć przykazań nie powinna być żydowi naznaczoną, tylko o wartość przechodzącą szacunek 50 grzywien srebra, a w mniejszych rzeczach przed szkołą przysięgać będzie.

Gdyby dowodów nie było, kto zabił żyda, my żydom damy przeciw podejrzanym prawną opiekę.

Za gwałt na żydzie wyrządzony, chrześcijanin będzie karany podług prawa ziemskiego.

Sędzia żydowski żadnej sprawy przed sąd nie wytoczy, jeżeli do tego przez skargę strony spowodowany nie będzie.

Gdy chrześcijanin odbierze dany żydowi zastaw, a procentu nie zapłaci w ciągu miesiąca, przybywa procent od procentu.

U żyda nikt na kwaterze być nie ma.

Nie wolno jest żydom wypożyczać pieniądze na dobra nieruchome.

Odwodzenie dziecka żydowskiego, jako kradzież uważane będzie.

Zastaw gdy rok i dzień u żyda pozostaje, staje się jego własnością.

W dnie świąt swoich żydzi nie mogą być przymuszani do oddawania zastawu.

Zastawy od nich gwałtem biorący ściągnie na siebie karę.

Nie wolno żydów oskarżać o używanie krwi chrześcijańskiej.

Występki żydów w ich szkołach sądzone być mają.

W jakiej monecie żyd pożyczał, w takiej żądać może oddania długu z należnym procentem.

Konie żydzi w zastaw tylko we dnie brać mogą.

Mincarzom nie wolno chwytać żydów pod pretekstem, że fałszują pieniądze.

W gwałcie nocnym sąsiedzi żydowi pomoc dać winni pod kara 30 szelągów.

Wolno jest żydom wszystkie towary kupować, chleba i innych żywności dotykać się[1].

From: Leszek Grodzki
Sent: 18 czerwca 2015 10:44
Subject: PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI Biuletyn nr 363

Zapraszamy Państwa do czytania załączonego Biuletynu PRP nr 363 oraz poniższych uwag, dotyczących najnowszej historii Polski.

Redakcja

CZY W POLSCE DZIAŁA “LOBBY IZRAELA?”

19/06/2015

If conflict not resolved, ISIS will make Palestinian cause its own

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:18

If conflict not resolved, ISIS will make Palestinian cause its own

PUTIN SPEECH AT RUSSIAN MILITARY EXPO

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:17

PUTIN SPEECH AT RUSSIAN MILITARY EXPO

Judaic Bloodshed of Gentiles–Israel’s National Orgasm

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 20:40

Judaic Bloodshed of Gentiles–Israel’s National Orgasm

JKM w KneSSejmie: Rosyjskie groźby, polskie prowokacje

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 20:40

Grzegorz Niedźwiecki przyciska dintojrę do muru

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:22

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2015/06/19/prokurator-okregowy-w-jeleniej-gorze-ewa-weglarowicz-makowska-popelnia-przestepstwo/

US struggling to train ‘moderate’ Syrian rebels

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:19

US struggling to train ‘moderate’ Syrian rebels

IDF soldiers killed harmless Palestinian teen

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:18

Surprise, Surprise–IDF soldiers killed Palestinian teen who posed no danger

E. Ukraine: “Run from here! Run while you are still alive!”

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:17

“Run from here! Run while you are still alive!”

Czy i co Wojtek zmasakrował w KneSSejmie

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:55

Andrzej Szubert: Jeśli jest młody – to niech się uczy a nie pcha do mikrofonu. Kler był zawsze antypolski. KK to kosmopolityczna, żydogenna instytucja, przez wieki zbrodnicza i totalitarna. Bazująca na żydowskiej zbrodniczej biblii i żydowskich bredniach znad Jordanu.
Z polskością i patrotyzmem katolicyzm nie miał nigdy nic wspólnego. A wręcz przeciwnie. Wielka Rzeczypospolita upadła, bo bo dla garstki katodebili supremacja katolicyzmu była ważniejsza niż racja stanu państwa. Polskę należy uwolnić od Watykanu, kleru i nadjordańskich guseł!

Ambrozy Mejer: Wojtek jest jeszcze młodzieńcem i nie we wszystkim ma prawo się orientować. Prawdą jest, że talmud jest obecny w kościele w hierarchach i stąd jest taki stan. Rodzina Lutosławskich jest b. zasłużona dla Polski, zaprzyjaźniona z R. Dmowskim. Te niuanse z ks. K. L. wynikają z charakteru ówczesnych czasów. Ale to nie to samo co dzisiaj, inne są juz warunki. Kler dziś nie żyje  w duchu katolickim, lecz masońskim z talmudem w ręku i stąd ten konfliktowy stan nie polski.

Andrzej Szubert: Co do Wojtka w knessejmie – pełna racja. Użyteczny idiota grający na konto żydo-PiS. Mnie przeraża bardziej widoczny gołym okiem katodebilizm wcześniejszego maila: Te wszystkie partie to wrogie Polakom, Polsce i Kościołowi Katolickiemu armie wroga !

KK sam jest wrogiem Polski. To kosmopolityczny, żydogenny pasożyt żerujący na naiwnych owieczkach i na państwie.  https://www.youtube.com/watch?v=NdH5aqorlt0

Troszczy się tylko o własne interesy. Los Polski ma w dupie. Kler to nie tylko agentura Watykanu. Kler wspierał nie tylko żydo-Solidarność, brał udział w żydowskim spisku w Magdalence, w szabrowaniu majątku narodowego w ramach złodziejskiej “komisji majątkowej”. Pchał też Polskę w łapska żydo-zachodu i jewrounii. Zwłasza JP nr 2, agent Rockefellera miał w tym zasługi.
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/04/07/santo-subito-jp-nr-2-pupilek-cia/

Stosunek “polskiego” kleru do Polski najlepiej odzwierciedla cytat katolickiego klechy uważanego za wielkiego patriotę, autora preambuły konstytucji marcowej 1921, “wychowawcy” harcerzy z jego książki dla harcerzy  “Czuj duch” – ks. Lutosławskiego:

“Cóżby ci przyszło z wolnej ojczyzny, gdyby Kościół miał na tym stracić”.

No właśnie – pierdolić wolność ojczyzny, ważniejszy jest interes kk. Katodebilizm jest zagrożeniem dla Polski! https://opolczykpl.wordpress.com/2015/05/18/cywilizacja-lacinska-wartosci-chrzescijanskie-i-polska-jako-bastion-chrzescijanstwa/

Kraj, państwo, które lekceważąco patrzy na niszczenie jego własnych prastarych obiektów historycznych nie zasługuje na przetrwanie. To samo dotyczy narodu, społeczeństwa, które ma w nosie, gdy zabytki jego własnej kultury sprzed ponad tysiąca lat powoli giną. Taki naród też nie zasługuje na przetrwanie… https://opolczykpl.wordpress.com/2015/06/18/zapomniane-niszczejace-slowianskie-grodziska/

A tak na marginesie – robię dłuuuugą pauzę. Pisaniem świata nie zmienimy. Durniów nie przekonamy. I coraz więcej ich przybywa.

PB: słuszna uwaga, że pan Wojciech nie ruszył sedna sprawy — a czy wtedy pozwolonoby mu wystąpić w KneSSejmie?
obecna “nagonka” na PO, w której biorą udział (nieświadomie?) naiwni jak pan Wojciech to część skladowa farsy pt. “Raz PO raz PiS – niech sie goje ciesza, ze maja demokracji popis”
to ma przygotowac grunt ludowi pod takich agenturalnych “patriotow” jak Duda i Kukiz oraz następstwo PiS u waadzy
……………………….

From: Ambroży Mejer
Date: June 18, 2015 8:56:30 AM PDT (CA)
Subject: Młody Wojtek masakruje rządy PO w Sejmie

Kochani, otrzymałem odważne przesłanie, jako wystąpienie młodego Wojtka w Sejmie, decydujące w treści, co dalej o naszym losie w realiach rzeczywistego stanu życia publicznego, które nas otacza, wobec którego zdajemy się być też bezradni. Przyczynami tego stanu – o których Wojtek też nie wie – są sprzęgnięte w tajne przed nami skrywane przymierza, które coraz bardziej są dziś odsłaniane dla chcących ich poznania, tak, aby nie być naiwnym w nabieraniu się w fałszu życia jaki przed nami się roztacza. Protestuje przed takim złym stanem Polski młody człowiek w Sejmie w którym miał zaszczyt wystąpić, tak, jak jest poniżej o treści nas wszystkich dotykających w ocenie jak najbardziej niechlubnym dla rządzących.
Jesteśmy teraz świadkami doniosłych roszad w organach władz państwa o niebywałych przyczynach w przedmiocie traktowania nas jako swoistego wstrząsu naszym krajem ku jego upadku, a dla nich zabawy w malwersacjach, przestępczym zarządzaniu środkami publicznymi. Obrazują to procesowe dokumenty z afery podsłuchowej których z tajnej stały się jawnie „publicznie” dla niemal wszystkich zainteresowanych po zajrzeniu w ich treść – wystarczy elektronicznie tylko do nich kliknąć. Ich treść jest porażająca w upadku moralnym ich autorów jako przedstawicieli naszego narodu w imieniu którego rządzą naszym krajem doprowadzając go bez skrupułów do świadomego jego upadku i troski o jego los, nas wszystkich życie. Wojtek miał racje mówiąc o tym co wszystkich poraża i przeraża. Materiał jest obszerny – można wybrać dla przejrzenia, potwierdzenia zakresu wagi ich ciężkości przestępstw i wyrządzonej wszystkim krzywdy, i szkód publicznych. Całość w zapoznaniu, jak jest teraz na bieżąco, wyjaśnienia co jest w załączeniu jako kompendium wiedzy dla zrozumienia kulisów tych skandalicznych afer. Dla cierpliwych i zdeterminowanych – chcących wiedzieć o co chodzi, co w propagandzie mediów jest brak.
***************************
Nadesłana niżej poczta obnaża niechlubną treść życia naszego kraju
W linku przesyłam materiały (w wersji spakowanej dla ułatwienia ściągania całości) i rozpakowane dla podglądu poszczególnych akt.
Widać już jasno (co zresztą było wiadome dla wielu już wcześniej), że “(P)państwo istnieje tylko teoretycznie”
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/Afera_POdsluchowa_Zbigniew_Stonoga_-_21_tomow/
Pozdrawiam – DK
***************************
From: Polska Prawda
Sent: Wednesday, June 10, 2015 8:48 AM
To: Polska Prawda
Subject: Wojtek masakruje PO w Sejmie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Młody Wojtek masakruje rządy PO w Sejmie
http://gloria.tv/media/S5qaAinK6kh
Ida jako drugie dno Idy! Skandal nad skandale! http://gloria.tv/media/L3k4WQqumQm
Młody Wojtek masakruje rządy PO w Sejmie
Tylko w tym roku ma zamiar wyjechać za pracą 1milion 250 tysięcy młodych ludzi !!!
To się nazywa CZYSTKA ETNICZNA POLAKÓW w Polsce!!! Rugowanie Polaków z ich Ojczystej ziemi.
Zabrano ze szkół historię, prowadzi się cały czas, a w szczególności od Okrągłego Stołu programowe rozpijanie Polaków i deprawację młodzieży, a ostatnio dzieci ! Wprowadza się eksterminację ludności poprzez zatrutą żywność oraz truciznę jaką jest żywność GMO, aborcję oraz eutanazję, tam gdzie tylko się da, a ludzi się nie leczy lecz wyciąga się od nich kasę, a skutki takiego „leczenia” są katastrofalne dla całej Rodziny ! Żywność pakuje się w plastiki – ale to powoduje impotencję, a nawet sterylizację. Z uwagi na wszelkiego typu toksyny, trucizny i metale (chemtrails) wysiadają nam narządy wewnętrzne, a rak zbiera obfite żniwo. W Kościele Katolickim moderniści walczą z Bogiem, a skutki dla wiernych tego są opłakane. Coraz więcej opętanych, nawet już dzieci, a najwięcej młodzieży.
Dla Polaków nie ma pracy, ale za wszelką cenę ściąga się żydów, islamistów i wszelkiego typu menty, nawet z innych kontynentów.
Te wszystkie partie to wrogie Polakom, Polsce i Kościołowi Katolickiemu armie wroga !
Młody Wojtek masakruje rządy PO w Sejmie http://gloria.tv/media/S5qaAinK6kh
Cywilizacja dewaluacja liberalizacja nihilizm uniwersytet!
http://gloria.tv/media/QFJqXFpDCbp
mariakog@gmail.com
Maria-Teresa Kogowska

The Kiev Cauldron—Киевский Котел

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 05:24

The Kiev Cauldron—Киевский Котел

Czerwony Korsarz do gównego policmajstra

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:41

From: CZERWONY KORSARZ <prezydent@fundacja-slawpol.eu>
Date: June 18, 2015 3:59:04 PM PDT (CA)
To: ===
Subject: Re: Zbrodniarze w majestacie prawa

http://www.fundacja-slawpol.eu

Gdańsk 18.06.2015 r.

LIST OTWARTY

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

Protestuję przeciw niezgodnemu z POLSKIM PRAWEM działaniu POLICJI!?

W dniu 13.06.2015 r. byłem w Szczecinie , akredytowano mnie tam jako dziennikarza Neon24 i Pomorskiej Telewizji Narodowej działającej przy fundacji SŁAWPOL na MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE MORSKIM.

Dokumentowałem kamerą , to co uznawałem za ważne w tym czasie w Szczecinie.

Ponadto , jako że przy fundacji SŁAWPOL działa Bractwo Pirackie RP w celu rozsławiania tradycji morskich i KAPRÓW GDAŃSKICH. przyjechałem do SZCZECINA w stroju CZERWONEGO KORSARZA …../ TO KAPRZY WYGRALI BITWE POD OLIVĄ /

W dniu 12.06.2015 r. dokonałem wywiadu z kapitanem największego szkoleniowego żaglowca świata z kapitanem SEDOVA z Rosji a także nakręciłem film z Balu Kapitańskiego na statku holenderskim z Amsterdamu.Po balu gdzie wypilem tylko jedno male piwo z kieliszka około godz 00.30 w dniu 13.06.2015r.udałem się w stronę mojego akademika w AKADEMI MORSKIEJ w Szczecinie.Po drodze wstąpiłem do szaszłykarni , gdzie przywitałem się z dziewczynami z obsługi i ostemplowałem je moją piecząka – wizytówką z herbem Gdańska i http://www.fundacja-slawpol.eu.Dziewczyny mnie ucałowały i podszedłem do stolików, przy dwóch tylko siedzieli ostatni klienci. Po przywitaniu i ostemplowaniu jednego stolika zapytałem się grzecznie czy mogę popróbować kawałek szaszłyka .Klientka z uśmiechem na twarzy uraczyła mnie kawałkiem szaszłyka .Usiadłem przy stoliku obok, gdzie było wolne miejsce wziąłem sobie do szaszłyka kawałek ogórka z osobnego talerzyka na którym one leżłay .Urodziłem się w Gdańsku i u nas na KASZUBACH w restauracjach jest zwyczaj , że ogórki i chleb ze smalcem Kaszubi serwują gratis!?W tym momencie siedzący naprzeciw mnie mężczyzna rzucił się jak szalony na mnie i wyszarpnął mnie z za stolik , pchnął do ściany zwyzywał i uderzył mnie pięśćią w twwarz dopadli do mnie jego kompani w ilośći dwóch i szarpali mnie za ręce .Dostałem jescze jeden cios w głowę i zerwnano mi moją czerwoną czapkę z głowy.Dwóch mnie nadal szarpało a główny napastnik kopał moją czapkę na ogródek obok lokalu i wziął ją do reki i i uciekł.

Ja , kiedy zostałem puszczony przez dwch osiłków około 30 +tki wyszedłem na taras i szukałem mojej czapki od kostiumu CZERWONEGO KORSARZA.Pojawił się tam w ten czas jakiś facet i mówił mi zebym sobie już poszedł .Zapytałem kim jest – powiedział , że jest właścicielem tej SZASZŁYKARNI…..Powiedziałem mu aby wezwał Policje , bo w jego lokalu mnie pobito, ale on odomówił!?Wziąłem więc swój telefon i dzwoniłem na 112 informując Policję o zajśćiu i miejscu, gdzie to się zdarzyło.Podszedłem do schdów głownego wejśćia do restauracji i głośno wzywałem napastników do oddania mojej czapki.Dwóch wyszło na schody i mnie wyzywało a po chwiłi wybiegł główny napastnik i biegł do mnie z zamkniętmi pięściami chcąc mnie ponownie uderzyć.Odwróciłem pistolet-replikę i uderzłyłem nim atakującego mnie napastnika obronie koniecznej kolbą w pierś!W ten czas dopadło mnie dwóch jego kompańów i wraz z tym trzecim walili mnie po głowie.Jeden z nich ściągnął mnie spodnie , aby mnie łatwiej było przewróccić , gdyż obaracałem się wokół własnej osi osłaniaąc się repliką mojej broni.Upadłem w ogródku przed restauracją i zostałem wtenczas wielokrotnie kopany po plecach przez tych trzech oprawców!?

WSZYSTKO, TO Z POWODU OGÓRKA, KTÓRY TO NIEŚWIADOMY KONSEKWENCJI ZJADŁEM !?

Ocknąłem się ze spodniami na kostkach , powoli się podniosłem i wycofałem za barierkę w stronę wody i statków żaglowych.Na nabrzeżu stali obcokrajowcy , którz toy biernie przygładali się zdarzeniu.Po pięciu minutach pojawili się POLICJANCI i po wysłuchniu mojej relacji i wskazniu sprawców, którzy pewni siebie jak , gdyby nic grzecznie siedzieli przy swoim stoliku spisali , jak mi powiedzieli ich prsonalia.Sprawcy oskarżali mnie o kradzież ogórka i nie przyznawali się Policjantom do rozboju na mojej osobie.Mowili do Policjantów , że niczego nie zgłaszają i nie zamierzają zgłaszć.Główny agresor podchodzil od mnie kilkakrotnie i słownie nadal mnie atakował przy Policjantach .Policjanci na to jego zachowanie nie reagowali.!?

Policjanci poprosili o dokument mój i podałem im swoją legitymację dziennikarską ze zdjęciem wystwioną prze redakcję NOWY EKRAN.

Policjanci pytali mnie , czy wezwać karetkę pogotowia i kiedy o to poprosiłem wezwali.

Ratownicy medyczni zabrali mnie do Szpitala Wojskowego nr 109 w Szczecinie .Ku mojemu zdumieniu po wyjśćiu z karetki pojawili się Policjanci , którzy przyjechali na moje wezwanie do zdarzenia?Podczas prześwietlenia mojej głowy wchdzili nawet do kabiny z technikiem RTG. Wchodzili też do Gabinetu lekarskiego .Lekarz , choć się skarżyłem, żę przy robieniu zdjęć mocno BOLI mnie lewa część pleców nie chciał już zrobić zdjęć klatki piersiowej.Zrobiono mnie więc RTG głowy i prawego łokcia, który byl spuchniety i siny.Policjanci powiedzieli , że mają rozkaz odwieżć mnie do Izby Wytrzezwień , co wywołało moje zupełne zdumienie .Pojechaliśmy tam i po badaniu alkomatem Izba Wtrzezwień odmówiła przyjęcia mnie , bo nie byłem pijany.Prosiłem Policjantów o zawiezienie mnie ponownie do szpitala , ponieważ BÓL w plecach uległ nagłemu nasileniu.Polcjanci odmówili , mówili , że już raz byłem to wystarczy!?

ZUPEŁNY BRAK EMPATI DO OFIARY!?

Zawieziono mnie do komisariatu Niebuszewo w Szczecinie , gdzie po 10 ciu min. kazano mnie spowrotem wsiąść do radiowozu , bo jest rozkaz by mnie zawieżć na inny komisariat.Dowództwo gubiło się terenie i nie mogło ustalić , któremu to komisariatowi podlega SZASZŁYKARNIA !?Z BÓLEM i trudem wsiadłem do radiowozu.Radiowóz ruszył , ale po paru metrach się zatrzymał .Policjanci czekali na dalsze rozkazy!?Po 10 ciu minutach kazano mnie ponownie wysiąść i wejść do Komisariatu w Niebuszewie.Tam zaprowadzono mnie do piwnicy i ponownie zbadano mnie alkomatem , ale po wyniku 0,014 powiedziano mi , zę muszą poczekać z przesłuchanie do wyniku na alkomacie 0.000 .Poszliśmy do góry i zapytano mnie, gdzie są moje dokumenty!?Powidziałem , że mam je w Akademi Morskiej w hotelu Asystenckim.Zapakowano mnie i z totalnym BÓLEM do radiowozu wieziono mnie po dziurawych ulicach SZCZECINA , co powodowało nasilenia mojego BÓLU!W akademiku recepcjonistka odmówiła wpuszczenia POLICJANTÓW na teren AKADEMI MORSKIEJ , gdyż taki jest regulamin tej Wyższej Uczelni!?Policjanci natarczywie nalegali i szntażowali tą panią , mówiąc, że jak pójdę sam to zamknę się w pokoju i nie wyjdę a jestem pod ich kontrolą!?W końcu kobieta wpuśćiła nas razem i w swoim pokoju znalazłem swoje PRAWO JAZDY .Radiowóz ponownie zawiózł mnie do Komisariatu , gdzie przekazano mnie pracownikowi w cywilnym ubraniu !Ponownie , już po raz trzeci zaprowadzono mni do alkomatu w piwnicy i tam po 20 minutach – stary alkomat nie chciał działać , aż przyszedł drugi policjant i go jakoś uruchomił!? Zrobiono mi próbę na zawartość alkocholu i wyszło 0.000!?Policjant zprowadził mnie po schodach – BÓL już totalny do swojego biura i tam powiedział , że POLICJA stawia mi stawia zarzut …….zjadnia ogórka z cudzego talerza!?

NIE PRZYZNAŁEM SIĘ SIĘ DO TEGO , GDYŻ TALEŻ Z OGÓRKAMI STAŁ OSOBNO!?WIĘC NIE MIAŁEM ŚWIADOMOŚĆ , ZĘ NALEŻY DO KTÓREGOŚ Z KLIENTÓW!?

Poprosiłem , aby Policjant spisał protókół na okoliczność rozboju i skopania i pobicia mnie przez trzech mężczyzn w Szaszłykarni na Wałach Chrobrego.Policjant ten odnmówł mi i powiedział , że mam się udać do lekarza , bo zle wygądam /mialem całą twarz opuchnętą coraz mocniej co wyraznie było można dostrzec!?

Wypisał mi wezwanie na godz.14.00 na ten sam KOMISARIAT SZCZECIN – NIEBUSZEWO!?

Opuściłem w stanie ciężkim ten Komisriat i dowlokłem się do tramwaju i po dojechaniu do AKADEMIKA zadzwoniłem po KARETKĘ POGOTOWIA, która to po raz drugi zawiozła mnie do SZPITALA WOJSKOWEGO nr 109 w Szczecinie.

Zrobiono mnie badanie USG i prześwietlono klatkę piersiową i umieszczono mnie na oddziale CHIRURGI.Przebywałem tam stale podłączony do apartury monitorującej moje funkcje życiowe oraz do kroplówek różnego przeznaczenia.Aktualnie przebywam na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez SZPITAL WOJSKOWY NR 109 do dnia 30.06.2015r.

W szpitalu dwukrotnie / raz straciłem przytomność podczas zaznań/ odwiedzili mnie Policjanci w celu przesłuchania .Wyjeżdżąjąć z Szczecina do Gdańska udałem się po drodze do Komendy Wojewódzkiej Policji , gdzie zadzwoniłem do pana , który wcześniej dzwonił do mnie do szpitala z Wydz.Kontroli i miał zadzwonić tego dnia jeszcze raz…, ale nie zadzwonił !?Policjant , który odebrał telefon nie chcial ode mnie przyjąć dokumentów wystawionych przez szpital i powiedział , zę mam je zawieżć do właściwego Komisariatu .Odpowiedziałem mu, że nie znam Szczeciana i jestem bardzo chory i podziękowałem za zrozumienie sprawy i miłe przyjęćie przez KOMENDĘ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W SZCZECINIE !?

PANIE KOMENDANCIE GŁOWNY POLICJI CZY W POLSCE OFIARA POBICIA – DZIENNIKARZ MUSI BYĆ TRAKTOWANA PRZEZ POLICJĘ , TAK JAK PRZESTĘPCA I DLACZEGO NIE ZAARESZTOWANO SPRAWCÓW, KTÓRZY MNIE POBILI A ZAJĘTO SIĘ TYM, ABY MNIE OSKARŻYĆ O KRADZIEŻ OGÓRKA, CHOĆ GŁÓWNY AGRESOR , KTÓRY MNIE POBIŁ ZA TEGO OGÓRKA POWIEDZIAŁ PRZY MNIE POLICJANTOM , ŻE NICZEGO NIE ZGŁASZA DO POLICJI!?

POBITY W SZPITALU WOJSKOWYM NR 109 – MOWI SŁAWOMIR ZIEMBIŃSKI Z GDAŃSKA

RANO POLICJA W PIĄTEK 12.06.2015 rhttps://www.youtube.com/watch?v=OraqY2W23O0&list=PLTfcc_xZd3GzASIuJv6_syweYCkYD-bEi&index=6

W POŁUDNIE W PORCIE OCHRONA PORTU NIE POZWALA ROZMAWIAĆ PRZY PIWIE ZE SZCZECINANAMI – ZACZEPIAM LUDZ!?Ihttps://www.youtube.com/watch?v=-fblGkeR29Y&index=9&list=PLTfcc_xZd3GzASIuJv6_syweYCkYD-bEi

W NOCY PO POBICIU POLICJA z komisariatu SZCZECIN NIEBUSZEWO 4 GODZ PROWADZI… …CZYNNOŚCI ZAMIAST POZWOLIĆ MI SIĘ LECZYĆ W SZPITALU!?SZPITAL 14.06.2015:https://www.youtube.com/watch?v=vWcOhrCVOuc&index=1&list=PLTfcc_xZd3GzASIuJv6_syweYCkYD-bEi

http://www.fundacja-slawpol.eu

PREZYDENT SŁAWOMIR ZIEMBIŃSKI

kontakt: prezydent@fundacja-slawpol.eu +48 604-399-321

Fukushima wreck discharges isotopes every single hour

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 01:23

http://fukushima-diary.com/2015/06/still-960000bq-of-cs-134137-and-2336000000bq-of-noble-gas-discharged-from-reactors-to-the-air-every-single-hour/

Russia Accuses US Of Placing Bio-Weapons Labs On Its Borders

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:11

Russia Accuses US Of Placing Bio-Weapons Labs On Its Borders

Zionist Soldiers, Settlers Storm Al Aqsa Compound (again)

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:10

Zionist Soldiers, Settlers Storm Al Aqsa Compound (again)

”Iran the Only Regional Country Capable of Fighting ISIL”

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:10

” Iran the Only Regional Country Capable of Fighting ISIL”

18/06/2015

Film instruktażowy — Co powinny robić komitety referendalne?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:29

From: Tarnowski Komitet Referendalny <czy.to.juz.mrozek@gmail.com>
Date: June 18, 2015 3:32:17 AM PDT (CA)
Subject: Co powinny robić komitety referendalne? Film instruktażowy
Reply-To: tarnowski.komitet.referendalny@gmail.com

Zobacz film instruktażowy tutaj:

Skoro wiemy już, że referendum odbędzie się 6 września, działajmy!

Jak?

Pokazuje załączony film na przykładzie konkretnych działań Tarnowskiego Komitetu Referendalnego, który zainicjował powstanie podobnych komitetów w 7 powiatach Małopolski: w 100-tysiecznym Tarnowie oraz powiatach: dąbrowskim, tarnowskim, brzeskim, bocheńskim, wielickim i proszowickim – w każdej z ponad 50 gmin tych powiatów działa przynajmniej jeden taki komitet.

Skupiają już ok. 300 osób!

Tarnowski Komitet Referendalny zainicjował działanie swego odpowiednika także w USA i Kanadzie, gdzie działa Polonijny Komitet Referendalny, m.in. w Nowym Jorku, Chicago, na Florydzie, w Kalifornii, Arizonie oraz w Toronto.


Relacja filmowa z konferencji prasowej:

Tarnowski Komitet Referendalny
tel. +48 601 255 849
e-mail: tarnowski.komitet.referendalny@gmail.com     lub powyższy
http://www.facebook.com/Tarnowski.Komitet.Referendalny

http://tarnowski.komitet.referendalny.salon24.pl

Relacje Czerwonego Korsarza ze Szczecina, gdzie go ciężko pobito

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:26

PB: panie Dąbrowski, w jakich “gościach”? każdy Polak ma prawo wziąć udział w jakiejkolwiejk imprezie publicznej w całej Polsce!
normalne sądy ułaskawiają oskarżonego, gdy ten nieświadomie nie “przestrzegał” miejscowych obyczajów
obecną logiką ‘miejscowych obyczajów’, Pan Slawek powinien wrócić do Szczecina ze swą bracią piracką zrobić dżem z tych, co go napadli za zjedzenie ogórka z “ich” tacy
wg Sławka, w jego Trójmieście i na Kaszubach panują inne zwyczaje (ogórki za darmo do konsumpcji gości lokalu)
odwet osiłków za ogórka był rażąco nieproporcjonalny do “przestępstwa”; mogli ofiarę zabić przypadkiem (?) … w takich sytuacjach napastnik traci rozum za ogórka i może narobić szkód nie do naprawienia
zachodzę w łeb po raz n-ty, kto takiego durnia jak pan wybrał na jakiegoś tam prezia szemranej organizacji podobno Polaków

Panie Sławku
przykro mi za to, co spotkało Pana w “moim” Szczecinie
tyle ‘molestacji’, jak Pan to nazywa, w ciągu kilku dni od różnych pszetstawicieli waadz, a na dodatek ciężkie pobicie, jak dotąd bezkarne! z relacji niejasne są następujące:
– kiedy zabrali Pana do szpitala: wkrótce po pobiciu, czy po biurokurewskiej procedurze na policji?
– kiedy zabrała Pana policja do izby wytrzeźwień i na jakiej podstawie – dmuchał Pan w balonik?

policja spisała sprawców pobicia, więc może ich pan zaskarżyć…
także policję za narażenie Pana życia i zdrowia, jeśli nie skierowali Pana do szpitala zaraz po zajściu
i kierownictwo lokalu, za odmowę wezwania pogotowia ratunkowego

Walerian Dąbrowski: Współczuję z powodu pobicia ale tak to jest gdy będąc w gościach wprowadza się swoje obyczaje.
……………………………………

W dniu 18 czerwca 2015 02:31 użytkownik CZERWONY KORSARZ <prezydent@fundacja-slawpol.eu> napisał:

W dniu 18 czerwca 2015 08:30 użytkownik CZERWONY KORSARZ <prezydent@fundacja-slawpol.eu> napisał:
RANO POLICJA

W  POŁUDNIE W PORCIE OCHRONA PORTU NIE POZWALA ROZMAWIAĆ PRZY PIWIE  ZE SZCZECINANAMI – ZACZEPIAM LUDZ!?I

W NOCY PO POBICIU POLICJA 4 GODZ PROWADZI… …CZYNNOŚCI ZAMIAST POZWOLIĆ MI SIĘ LECZYĆ W SZPITALU!?
SZPITAL 14.06.2015:


http://www.fundacja-slawpol.eu
PREZYDENT
SŁAWOMIR ZIEMBIŃSKI
kontakt: prezydent@fundacja-slawpol.eu +48 604-399-321

Jew oligarch Khodorkovsky: Putin’s confrontation with West ‘artificial’

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:19

Jewish oligarch Khodorkovsky–Putin’s confrontation with West ‘artificial’

« Previous PageNext Page »

The Rubric Theme. Create a free website or blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 699 other followers