Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

02/09/2016

Afghan opium production saw 4000% increase since US-led NATO invasion

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:00

The Ugly Truth

AMERICAN SOLDIERS AFGHANISTAN

TASNIM – Since the US-led NATO invasion of Afghanistan in 2001, the production of opium in the country has increased by 40 times according to Russia’s Federal Drug Control Service, fueling organized crime and widespread death.

View original post 291 more words

Advertisements

World Ignores Clinton And Backs Putin’s Vow To Destroy NWO

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 02:59

The Ugly Truth

PUTIN RUSSIA

YOUR NEWS WIRE – YouGov surveyed people across 30 different countries and President Putin was the fastest riser on the list of 3000 world figures, being voted the sixth most admired man in the world.

View original post 2 more words

Leaked Memos Show George Soros Plotted to Oust Putin, Destabilize Russia

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 02:58

Zionist-Wahabbi Axis: Israel’s natural alliance with Al-Nusra

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 02:58

Kredyty: beznadziejne, obojętne i antypolskie stanowiska wszystkich prominentów Polin

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 02:38
On Thursday, September 1, 2016 3:39 AM, w.sawicki <w.sawicki@op.pl> wrote:

 

   Witam

Informuję, że dnia 27 sierpnia 2016 r. do wszystkich decydentów do których piszę od dawna w sprawie naszej tragedii kredytowej (78 adresatów) wysłałem tekst zapowiedzianej już kilkakrotnie mojej interwencji do Komisji Europejskiej. I coś mi się wydaje, że to i już mój ostatni list – pożegnalny, bo widzę, ze dziwne rzeczy dzieją się wokół mnie. Chyba zbytnio paru osobom (czy systemowi) się naraziłem.

Załączam ten dokument w PDF do lepszego czytania i w Wordzie – do wykorzystania w dowolny sposób, po swojemu i nawet wyrywkowo.

   Jest to wersja rozszerzona o historię tej walki o normalność i o dodatkowe wyjaśnienia. To materiał dowodowy. Cytuję w nim beznadziejne, obojętne i antypolskie stanowiska wszystkich naszych prominentów wybrane z otrzymywanych listów. I proszę o pomoc, by to dotarło do świadomości osób za to odpowiedzialnych.

Tak wiem, skarga do Unii to kompromitacja Polski, ale dłużej już z tym czekać nie można.

   Bo w Polsce (przypominam) oficjalnie nie istnieje nadzór nad działalnością kredytodawców i wbrew temu co się powszechnie przyjmuje, nawet KNF i UOKiK oświadczają, że tej funkcji nie pełnią. I to bezprawie powoduje, że mamy lichwę, która została ustawą z sierpnia 2015 r. oficjalnie akceptowana, a łamanie prawa w ofertach i umowach są tolerowane zarówno przez organy rządowe jak i prokuraturę, która nawet piszę, że ’’Wprowadzenie klienta w błąd co do rzeczywistych kosztów zobowiązań nie zawiera znamion czynu zabronionego’’. I roczna grabież Kraju przez banki to 16 miliardów zł, co jest ogromną kwotą w zestawieniu z pozycjami budżetu. I rocznie 7000 osób przez swoją sytuację kredytową popełnia samobójstwo. Premier, Wicepremier Morawiecki, MF, Rzecznik Finansowy, NIK, NBP i Wszyscy inni, pozostaję bierni wobec tego problemu, oświadczając, że to nie ich sprawa.

   I po raz kolejny i już ostatni teraz zaapelowałem: Nie uruchomię tej procedury gdy choć jedna Osoba z Państwa napisze mi, że podejmuje działania by coś z tym zrobić i pojawi się optymizm na naprawę Rzeczpospolitej. I dalej: Macie Państwo jeszcze szanse powstrzymać mnie przed wysłaniem tego, unikniemy kompromitacji przed Unią i Narodem – dacie dowód, że jesteście uczciwymi Polakami. I czekam, a w tym liście napisałem:

I SIĘ NAWET ZASTANAWIAM, CZY TO MOŻE JA JESTEM NIENORMALNY I GŁUPI, ŻE SIĘ TYM PRZEJMUJĘ.
WIĘC PYTAM – KIM SĄ CI WSZYSCY, CO SIĘ NA TO GODZĄ, MILCZĄ I MNIE NIE TOLERUJĄ ?

   A ta obojętność decydentów na ten problem z bankami stanowi dowód nieodpowiedzialności lub celowej antynarodowej postawy. I chyba to na tym polega. I stanowi już ostatnie uzasadnienie do tej mojej interwencji do Komisji Europejskiej. Liczę na pomoc, bo nie przypuszczam, by to z czym mamy do czynienia w Polsce było w interesie strategicznym Unii.

—————-

   A w temacie problemu frankowego. Chciałem przedstawić moją koncepcję rozwiązania problemu Frankowego. Przesłałem to już dawniej wielu decydentom, z sugestią by zgłosili to jako swój pomysł, ale nikt tym się nie zainteresował. Jestem uparty i myślę, że jest to niepodważalne i najprostsze rozwiązanie. Trzeba wymusić wykonanie analizy rachunkowej tego założenia, czego nikt nie zrobił, a twierdzę, że banki ”straciły” by tu mniej, niż w innych propozycjach i łatwiej by to zostało przyjęte, a kredytobiorcy byli by w 100% usatysfakcjonowani. To do przemyślenia, bo obecne rozwiązania do niczego nie prowadzą, a przy tym wydaje sie, że Sąd Najwyższy uzna za niekonstytucyjne żądanie zwrotu spreadu. Ten tekst załączam.

Pozdrawiam
Wojciech Sawicki

(te załączane teksty przesłałem już do kilku redakcji, a teraz do Was, ok. 100 adresatów, z nadzieją, że coś to pomoże)

Koncepcja Franki

Zapowiedź interwencji w KE

Almost a third of Holocaust survivors in Israel live below the poverty line

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 02:26

The Ugly Truth

AUSCHWITZ HOLOCAUST

I-24 NEWS – An Israeli NGO has launched a new website aimed at informing the country’s Holocaust survivors of their rights and how they can access them, the Jerusalem Post reported on Thursday.

View original post 296 more words

Żydłactfo winne jest Polakom BILIONY OJRO odszkodowań za samą II wś.

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 02:25
PB: Wnioski i refleksje nikogo nie wskrzeszą, trza wystawić rachunki WSZYSTKIM oprawcom Polaków:  żydłactfu sowieckiemu, hitlerowskiemu i globalnemu, szwabom i banderszczochom. A co robi żont we Wszawie???!!! BRATA SIĘ z tym ścierwem!
Cena monetarna życia każdego miliona zabitych wynosi wg obecnych standartów parę do kilku BILIONÓW ojro (milion milionów, 10 z 12 zerami). Do każdego miliona zabitych doliczyć należy rannych oraz pokolenia poszkodowanych psychicznie.
Następcy prawni sprawców Zagłady Polaków są jasno identyfikowalni i zamożni: Wall Street, Izrael, City of London, oliparchat kijowski, międzynarodowe syjo-organizacje…
Oprawcom jest na rękę wyceniać wyłącznie straty materialne Polaków, podczas gdy straty ludzkie są przytłaczające… Pisałem o tym w referacie naukowym: Rewizjonizm, odwracanie ról i restytucje: kazus polsko-żydowski.
Rząd prawdziwie polski musi oznajmić światu (na wzór żydowski), że wszyscy Polacy są ocalałymi z żydłackiej Golgoty.PL  (nie tylko II wś.) i należy im się powszechna ochrona, przywileje, stała pomoc z USraela i odszkodowania co kilka lat, tyle że od następców rzeczywistych oprawców.

……………………..

On Thursday, September 1, 2016 2:14 AM, Zbigniew Juźków:
    W dniu 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej, przekazuję do przeczytania i rozpowszechnienia tekst umieszczony na facebooku przez prezesa Ligi Polskich Rodzin Witolda Bałażaka:

Witold Bałażak
77 rocznica napaści Niemiec na Polskę.
Dziś, 1 września, przeżywamy 77 rocznicę niemieckiej agresji na Polskę. Po raz kolejny Niemcy, realizując swoją tradycyjną politykę ekspansji na wschód, napadły na, ledwie odrodzoną po okresie zaborów, Rzeczpospolitą Polską, mordując, niszcząc i grabiąc naszą Ojczyznę.
Statystyki odnoszące się do polskich strat ludzkich i materialnych są porażające, ukazujące skalę niemieckiej agresji, jak również zamiary okupantów w stosunku do Polski i Polaków.
Trzeba je koniecznie przypominać, zwłaszcza w czasie, gdy zbyt cicho i zbyt płytko podchodzi się do tej polskiej martyrologii, skupiając się wyłącznie na innych, bądź próbuje się relatywizować i zamazywać odpowiedzialność Niemców, mówiąc o hitlerowcach, nazistach czy gestapowcach. 
Zauważmy, że w kontekście bolesnej rocznicy 1 września mówi się skromnie, jakby od niechcenia, bez specjalnych demonstracji dyżurnych „patriotów”, o „rozpoczęciu II wojny światowej”, bez akcentowania kto ją rozpoczął i na kogo napadł, natomiast w kontekście rocznicy 17 września usłyszymy niebawem demonstracyjne licytacje patriotycznych uroczystości, płomienne wystąpienia potępiające sowiecką agresję poprzez wbicie noża w plecy. 
Skąd ta asymetria w traktowaniu tych bolesnych i tragicznych rocznic?! Dlaczego mówi się ostatnio tylko o zbrodniach sowieckich, a całkowicie zapomniano o niemieckich?! Dlaczego w kontekście martyrologii Polaków funkcjonuje tylko Katyń (z obowiązkową informacją, że odkrycia grobów dokonali Niemcy – w domyśle: jacy oni humanitarni!), a w zapomnienie poszły: Oświęcim, Majdanek, Palmiry, Piaśnica, Firlej, rzeź Woli, rzeź Ochoty i setki innych miejsc zbrodni dokonanych przez Niemców na Polakach?!
W sposób dobitny świadczy to o niemieckich wpływach również w tej kwestii, oraz tych sił, które chcą wybielić Niemców z ogromu zbrodni i wywołania wojny, poprzez zagłuszenie wymowy 1 września z maksymalnym wyakcentowaniem 17 września. 
Historyczna i polityczna poprawność?! A może odpowiedzią na to pytanie jest zdjęcie w „Ilustrowanym Kurierze Polskim” z 13 października 1939 r. z podpisem: „Niemiecka warta honorowa przy grobie marszałka Piłsudskiego na Wawelu”. Wszak dziedzictwo zobowiązuje!
Przypomnijmy zatem, choćby w zarysie, tragiczne skutki niemieckiej napaści na Polskę.
W ciągu całego okresu okupacji niemieckiej w Polsce śmierć poniosło ponad 6 000 000 obywateli polskich, w tym ponad 3 000 000 Polaków, z czego 644 000 na skutek działań wojennych (123 000 żołnierzy i 521 000 cywilów), a 5 384 000 jako ofiary terroru niemieckiego okupanta.
Heinrich Himmler stwierdził, że: „naród niemiecki powinien uznać za swoje główne zadanie zniszczenie wszystkich Polaków”.
Akcja Inteligencja wymierzona w polską elitę intelektualną (profesorowie, naukowcy, duchowieństwo, narodowcy) skutkowała wymordowaniem około 100 000 Polaków.
W sposób bezpośredni niemieckim terrorem dotkniętych zostało ponad 5 000 000 osób, obozy przeżyło 863 000 obywateli polskich.
W porównaniu do innych krajów okupowanych przez III Rzeszę, Polska straciła na każdy 1 tysiąc obywateli – 220 osób (Belgia – 7, Wielka Brytania – 8, Francja – 15, Holandia – 22, ZSRR – 116 obywateli).
200 000 polskich dzieci stało się ofiarami programu germanizacyjnego rabunku dzieci, co stanowiło największą liczbę spośród krajów, gdzie go realizowano. Po wojnie udało się odzyskać zaledwie około 30 000 dzieci.
Trwałym kalectwem dotkniętych zostało 590 000 osób, a ofiarami chorób 1 140 000, głównie gruźlicy.
Do przymusowej pracy w Niemczech wywieziono 2 460 000 Polaków, a przymusowo wysiedlono 2 478 000.
Straty polskiego majątku narodowego sięgnęły 38% stanu sprzed 1939 roku, przy czym największe zniszczenia dotknęły ośrodków przemysłowych i wielkomiejskich.
Zniszczono 162 190 budynków mieszkalnych, 353 876 zagród wiejskich, 14 000 fabryk, 84 436 warsztatów rzemieślniczych.
Straty wojenne Warszawy – 85% substancji miejskiej, 90% przemysłu, 72% zabudowy mieszkalnej, 90% dóbr kultury narodowej i zabytków.
Rabunek dóbr kulturalnych Polski – ogółem 43%. Zniszczono 25 muzeów, 35 teatrów, 665 kin, straty zbiorów bibliotecznych wyniosły około 66%, ogółem Niemcy dokonali w okupowanej Polsce rabunku około 516 000 pojedynczych dzieł sztuki o wartości szacunkowej 11,14 miliardów dolarów (według kursu z 2001 r.). Udało się odzyskać jedynie niewielki procent zrabowanych zbiorów, dzieł i eksponatów.
Zniszczono 17 szkół wyższych, 271 szkół średnich, 4880 szkół powszechnych.
Straty służby zdrowia (majątek szpitali, infrastruktura, budynki) – 55% stanu sprzed 1939 r.
Zniszczono 352 szpitale, 29 sanatoria przeciwgruźlicze, 24 zdrojowe zakłady lecznicze, 778 ośrodków zdrowia, 1450 gabinetów lekarskich i dentystycznych.
Straty w przemyśle – 64,5% w przemyśle chemicznym, 64,3% poligraficznym, 59,7% elektrotechnicznym, 55,4% odzieżowym, 53,1% spożywczym, 48% metalowym.
Straty w leśnictwie w wyniku rabunkowej gospodarki – wycięcie 75 mln metrów sześciennych grubizny, co odpowiada 400 000 hektarów lasu.
Straty w gospodarce rolnej i hodowlanej – 1 908 000 koni, 3 905 000 bydła rogatego, 4 988 000 trzody chlewnej, 755 000 owiec.
Zniszczenie w ponad 50% infrastruktury kolejowej, drogowej, transportu lotniczego i morskiego, infrastruktury telekomunikacyjnej (zniszczono 13 stacji radiofonicznych, 7 stacji radiotelegraficznych, skonfiskowano 867 000 odbiorników radiowych).
Zagrabiono lub zniszczono 2465 lokomotyw, 6250 wagonów kolejowych, 83 636 wagonów towarowych, 25 statków pełnomorskich i 39 statków przybrzeżnych.
Zniszczono 5948 km torów kolejowych, 47 767 metrów bieżących mostów kolejowych i wiaduktów, 14 900 km dróg o twardej nawierzchni, 15 500 metrów bieżących mostów drogowych.
Łączna wartość poniesionych przez Polskę strat określono na kwotę około 650 – 700 miliardów dolarów amerykańskich w przeliczeniu na wartość z roku 2004. W tym straty wojenne samej stolicy Polski, Warszawy, wynoszą równowartość 45 miliardów dolarów.
Niech te tragiczne statystyki obrazujące niemieckie dążenia będą dla nas Polaków powodem poważnej refleksji oraz wyciągania wniosków, obecnie i w przyszłości. Metody ekspansji mogą ulegać zmianom, ale cel polityki pozostaje niezmienny.

01/09/2016

Clinton Plans to Destroy Russia

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:30

The Ugly Truth

HILLARY CLINTON

STRATEGIC CULTURE – Leaked emails are filling in the picture of a Bill-and-Hillary-Clinton plan to destroy Russia – a plan which had originated with US President George Herbert Walker Bush in 1990, and which has been followed through both by his son George W Bush, and by both of the Clintons, but which has only recently started to become documented by leaked publications of personal communications amongst the key operatives who were the insiders running this operation behind the scenes, and who include Bill Clinton, Hillary Clinton, George W Bush, Victoria Nuland, Jeffrey Feltman, Saudi Prince Bandar bin Sultan al-Saud, Saudi Crown Prince Muhammed bin Salman al-Saud, and the Emir of Qatar.

View original post 2 more words

Israeli tanks enter Gaza Strip, fire live rounds at Palestinian farmers

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:29

The Ugly Truth

PALESTINE ISRAEL DEMOLITION

PRESS TV – Palestinian sources say several Israeli battle tanks, escorting bulldozers, have entered the central part of the besieged Gaza Strip, and fired a number of shots at Palestinians gathering to stop the ravaging of farms.

View original post 2 more words

Ray McGovern: “When Putin Bailed Out Obama”

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:27

The Ultimate 21st Century Choice: Chinese-Led Prosperity or War

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:06

The Ugly Truth

ISRAEL JEW WORLD ORDER SHEKEL

Sabba – This is the thesis we offered a few weeks ago in our article about the other and darker side of the Brexit, namely a war between Wall Street and the City of London. London, the IMF, the World Bank and the most powerful elements of international jewry have already sided with China against the US petro-dollar monetary system and therefore against the US itself.  The US have 2 choices and only 2: either they willingly accept the new monetary system, which means giving up their world super criminal status or war, to try and retain the petro-dollar system and their world ‘super power’ position. This is also what the current US presidential elections are really all about. 

View original post 2 more words

Leaked Soros Document Calls For Regulating Internet To Favor ‘Open Society’ Supporters

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:38

Leaked Soros Document Calls For Regulating Internet To Favor ‘Open Society’ Supporters

Documents Show Soros Ran US Foreign Policy on Post-Coup Ukraine

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:39

31/08/2016

The Little-Known 1937-1938 Genocide of Soviet Poles

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:23

From: “Peczkis, Jan”
Date: August 30, 2016 9:44:55 AM PDT (CA)
Subject: The Little-Known 1937-1938 Genocide of Soviet Poles

Here is my review of a new scholarly work about this poorly-publicized subject:

https://www.amazon.com/review/R25987JYGZDE4D/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=8361935819&channel=detail-glance&nodeID=283155&store=books

Jan Peczkis
Chicago, USA

Rusofoby mają ż-pomieszane z ż-poplątanym

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:09

PB: Panie Makowski, To tak jak mówić Śląsk czy Mazury są niemieckie, powinny należeć do Niemiec. Jak miliony odurnionych Polaków, jesteś pan użyteczną ofiarą hasbary (lub hasbarnikiem, na jedno wychodzi). Podkręcasz pan nienawiść do Rosjan, którzy sami byłi ofiarami (najliczniejszymi!) żydosowietyzmu i syjo-hitleryzmu.  Podobnie w  PRL prali nam mózgi, przekłamując winę za II wś. na Niemców, podczas gdy to żydłactfo napuściło ich na Żydów, Słowian i do wszczęcia obu wojen światowych, a po 1942 dołączyło jako “sowieci” do genocydu na narodzie Polskim.

Krym jest od wieków etnicznie, politycznie i prawnie częścią Rosji. Ukraina, przez ONZ nieuznawana jako państwo po rozpadzie ZSRR, była administratorem Krymu. Rosjanie wywalczyli mieżdunarodnyj ugawor, by zachować parę baz na Krymie i 20 tys. wojsk.
Przy okazji żydłackiego puczu pn. Majdan, oliparchat ukradliński z globalnym żydłactfem próbowali anektować Krym; na szczęście razwiedka ruska była szybsza. Żydowica Timoszenko była tak wściekła, że groziła zbombardować Putina i Rosję atomówkami. Potem musiała publicznie przepraszać przed opinią światową.
Wolą większośći rosyjskiej na Krymie, półwysep dołączył do FR., z pełnym zachowaniem prawa. Gdzie był pan, gdy trza było gromić prawdziwą kradzież:  od wieków serbskiego Kosowa?
Pan wygógli “Sheik Imran Hosein” i posłucha uczonego islamu o regionie czarnomorskim i czemu żydłactfo koniecznie musi mieć Krym…
O nienawiści do Rosji i o rusofobii, zaszczepianych Słowianom przez żydłactfo od wieków, poczyta pan tu: Judeocentrycy i masowe zbrodnie
Obecne hucpy ż-banderszczochów to c.d. odwiecznej sagi jątrzenia wśród Słowian, a pan dołączasz ochotniczo.
Bitwa Warszawska była z żydo-sowietami, a nie z Rosjanami!
PRL był reżimem żydłackim, a nie rosyjskim!!!
Teraz też wmawiacie, że rządzą w Polin Rosjanie!
WSZYSTKIE zabory wykorzystały patriotyzm Polaków w powstaniach “narodowych” za wolność żydłactfa i na naszą zgubę. We WSZYSTKICH żydłactfo wymanipulowało zabiorcze mocarstwa na naszą szkodę. Akurat zabór rosyjski przyniósł Polakom największe korzyści: autonomię gospodarczą, rozkwit kultury (U. Warszawski…).
Zaś w zaborze pruskim i później na rdzennie polskich ziemiach nieodzyskanych po I wś., Niemcy zgermanizowali trwale i wymordowali do II wś. nieznaną dotąd liczbę Polaków. Gdyby mieli Syberię, zesyłaliby tam.  A użyteczni jak pan nadają wyłącznie mantrę o sybirze.
Obecnie mamy zabór jerwropejski (też żydłactfo), a wroga widzi pan na wschodzie! Więc  wy_laj pan do żydłactfa. Nienawiścią do naszych braci i sióstr słowiańskich pasujesz pan tam jak ulał.

Otylia Zigman:  A WIEC PANIE L.MAKOWSKI JESLI MA PAN TAKIE PRZEKONANIE, ZE TA WOJNA JEST SLUSZNA i DOBRA DLA POLAKOW aby WYSLAC POLSKIE WOJSKO, to

PAN POWINIEN w PIERWSZEJ KOLEJNOSCI i W PIERWSZYM RZEDZIE STANAC 
do TEJ WOJNY!!!  ZABRAC SWOJE DZIECI i SWOICH UKOCHANYCH RAZEM i
ISC JAK DURNY POLAK WALCZYC i GINAC w NIEPOLSKIEJ SPRAWIE a SPRAWIE
BANKSTEROW, KTORZY ZDOBYWAJA SWIAT, KROK PO KROKU WOJNAMI i
NA TO POSWIECAJA  ZYCIA  LUDZKIE, NISZCZAC WSZYSTKO w CELU GRABIERZY i BUDOWANIA GLOBALIZMU SYSTEMU TOTALITARNEGO>JAKIEGO
JESZCZE NIGDY NIE BYLO!!!  Pan musi poddac sie egzorcyzmowi!!!
PB: Panie Makowski, Po co niby Putin miałby najeżdżać na Polin?
Leszek Makowski: PANI OTYLIO i Pani poniżsi korespondenci – Coraz gorsze odpady myślowe polskiego społeczeństwa mi Pani podsyła! Nic patriotycznego a raczej wskroś patriotyczna to sprawa wyjść na ulicę jak ci oto nawoływacze i mówić do i tak skołowanego narodu polskiego takie bzdety jak ten mówca z tubą, że – MY POLACY NIE CHCEMY IŚĆ NA WOJNĘ Z ROSJĄ – OCZYWISTE – za to Putinowska Rosja pójdzie i da nam lanie! Oni już nie raz pokazali co potrafią, a ci młodzi ludzie na tym wideo (na szczęście w małej grupce) nie wiedzą lub grają głupa! Czyżby nie słyszeli o zaborach (najokrutniejszy był rosyjski bo wysyłał Polskich patriotów na Sybir), czy nie słyszeli o Powstaniach, Bitwie Warszawskiej, ciemnogrodzie PRLu i latach niedoli łącznie do dziś jako, że Komuchom dobrze dzieje się! Ten z ‘sowiecką tubą’ krzyczy, że zagarnięcie Krymu było słuszne!!! NIECH ON SPADA I WYNOSI SIĘ DO ROSJI, A JA DOPŁACĘ MU DO BILETU W JEDNĄ STRONĘ. Tyle – CZEŚĆ. Leszek M z Antypodów.

Otylia Zigman: Prosze Panstwa, prosze zwrocic uwage, kim moga byc atakujacy mnie i ublizajacy mi, kiedy ja kolportuje prawde historyczna czy prawde obecna. Jest to bardzo przykre jesli sa Polakami! Poniewaz nie interesujac sie, ani nie dochodzac prawdy w wiadomym, ogromnym zaklamaniu prawdy historycznej jak i politycznej, ot tak, bez zastanowienia, gotowi sa, najczesciej jeszcze z pewna doza zlosliwosci, rzucac obelzywe slowa.

Oczywiscie swiadczy to o poziomie danego delikwenta po pierwsze, ale moze to byc ktos pracujacy dla okupacyjnych sil Polski i Polakow!  My Polacy-slowianie dzisiaj podporzadkowani wrogim mediom publicznym nie mamy mozliwosci gloszenia prawdy na wieksza skale. Niedouczonych, z pokretna wiedza i swiadomoscia, tylko ta droga mozemy wprowadzac na uczciwa droge prawdy, dotyczacej naszej historii i naszych spraw bierzacych. A wiec nie rezygnujmy, pomimo atakow kontynuujmy wszelkie dobre
poczynania dla Narodu i nie dajmy sie prowokowac, a w przypadku potrzeby wzajemnej pomocy, musimy stawac solidarnie i wszyscy razem w obronie przed oszolomami. Dodam tylko: Jesli pozna sie solidnie prawde, przez zainteresowanie i dociekanie tej prawdy, nikt nie jest wstanie juz pomieszac w glowie! A wiec prawde zawsze szukac trzeba w pewnych sprawdzonych zrodlach, napewno nie w mediach ogolnodostepnych! 
Makowski Leszek: CZY PANI UPADLA NA ZMYSLACH I PLECIE ?
Otylia Zigman: A KTO???  TA POLITYKA OSZUSTWA CIAGNIE SIE JAK TASIEMIEC…

………………………

Ex Mossad chief: Israel’s biggest threat is potential civil war, not Iran

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 20:34

The Ugly Truth

catfight

“If a society crosses a certain line in its division and hatred, then it is a real possibility to see a phenomenon like a civil war.”

View original post 259 more words

Antygojowski katechizm dla żydłaków w ZSRR

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:10

Fragment książki Henryka Pająka Ostatni transport do Katynia. Prace autora można zamówić w Wydawnictwie Retro, tel. 81 50 30 616.

……………………

Ten tekst był opublikowany w Tel Avivie w 1958 r., ale nie ukazał się w oficjalnej prasie w Rosji. Tekst zawiera rady dla Żydów co do postępowa­nia także w byłym Związku Sowieckim, odpowiednie do osiągnięcia syjoni­stycznych celów.

Tekst z kilkoma niewielkimi zmianami w zależności od kraju, mógłby służyć jako instrukcja dla syjonistów dotycząca ich stosun­ku do gojów w jakimkolwiek kraju, w którym zamieszkują.

Żydzi!

Kochajcie się wzajemnie, pomagajcie jeden drugiemu.

Pomagajcie sobie nawet jeśli się nienawidzicie!

Nasza siła spoczywa w jedności. Jedność jest dowodem naszej pomyśl­ności, to nasze zbawienie i dobrobyt. Wiele narodów zniknęło po rozprosze­niu, ponieważ nie posiadały one jednoznacznego programu działania ani po­czucia braterstwa. Ale my, dzięki naszemu poczuciu kolektywizmu, idziemy przez wieki i trwamy wśród innych narodów. Ciągle jesteśmy nienaruszeni, rozmnożyliśmy się i wzrośliśmy w siłę. Jedność jest celem, ale jest także spo­sobem na osiągnięcie celu. Jedność jest tym, o co musimy walczyć. Reszta jest tylko pochodną i przyjdzie automatycznie.

Pomagajcie sobie wzajemnie i nie obawiajcie się oskarżeń o nacjonalizm i protekcjonizm. Ten nasz nacjonalizm jest naszym głównym narzędziem. Nasz nacjonalizm jest międzynarodowy i oto dlaczego jest wieczny.

Brama naszego nacjonalizmu otwarta jest dla żydów wszystkich narodów, wszystkich wyznań i wszystkich partii. Jedynym prawdziwym internacjona­lizmem jest ten związany z żydami więzami krwi. Wszystkie inne formy internacjonalizmu są po prostu zwykłą prowokacją i oszustwem. Działajcie na szerszą skalę w przyciąganiu do siebie ludzi, którzy są bliscy wam z racji urodzenia. Jedynie oni mogą zapewnić wam pożądane środowi­sko życiowe. Twórzcie wasze narodowe grupy specjalistów. Takie grupy decy­dują o wszystkim. Dzisiejsze grupy specjalistów będą jutro naszymi.

Każde laboratorium, każdy wydział uniwersytecki i każdy instytut musi stać się miejscem, gdzie nasze narodowe grupy specjalistów są tworzo­ne. Przygotujcie młodych żydów do pielęgnowania tradycji minio­nych pokoleń. Niechaj każde pokolenie gojów walczy z naszym systemem głębokiej obrony. Za każdym razem, kiedy starsze pokolenie znika ze sceny, musi być zastąpione przez jeszcze bardziej potężne zastępy młodych żydów, którzy otrzymali odpowiednie wykształcenie we właściwym czasie i stali się dzięki temu mocni.

Aby osiągnąć taki cel, nasza młodzież musi być lansowana na kierow­nicze stanowiska jak najwcześniej jest to możliwe, gdyż jest dojrzała i bły­skotliwa. Jeśli to nie jest zupełna prawda, to tak czy owak osiągną doświad­czenie piastując kierownicze stanowiska. TEN KTO DZIERŻY WŁADZE ZAWSZE MA RACJĘ. Musimy przekazać naszym dzieciom więcej niż sami otrzymaliśmy od naszych ojców, a nasze dzieci zachowując to, co od ojców otrzymały, dodadzą swoje osiągnięcia i z kolei przekażą swojemu potomstwu. Utrzymanie ciągłości z pokolenia na pokolenie jest naszą siłą, naszą trwało­ścią i naszą nieśmiertelnością2.

Świat jest bezlitosny i nie ma w nim miejsca na dobroczynność. Każ­dy naród jest twórcą swego własnego szczęścia. Nie naszą jest sprawą tro­ska o poziom wykształcenia narodu rosyjskiego. Jeśli nie dbają sami o siebie, dlaczego my mamy o nich się troszczyć? Nie naśladujcie przykładu Rosjan i Arabów, którzy są marzycielami żyjącymi nadzieją, że szczęście samo sie przytrafi. Nie oczekujcie żadnych szczęśliwych zbiegów okoliczności od ży­cia – naszym zadaniem jest tworzenie pomyślności przez nas samych.

Organizujcie własne grupy w celu niszczenia pogan3. Pamiętaj­cie, że wszystkie wysokopłatne, wpływowe i lukratywne stanowiska są dla naszego narodu ogromnym profitem. Pamiętajcie, że każdy goj, który osią­gnie nasz poziom, zachowuje stanowisko, które mogłoby należeć do kogoś z naszych. Twórzmy własne grupy po to, żeby goje nie byli w stanie przeszkodzić nam żyć według naszych własnych praw. Pozwólcie gojom spróbo­wać tworzyć ich własne grupy. Z trudem czasami im to się uda i z pewnością poróżnią się między sobą, zanim zdołają osiągnąć cokolwiek. Przyłożymy do tego swoją rękę.

ROSJANIE SĄ NIEZDOLNI DO MYŚLENIA DOGŁĘBNEGO, ANA­LITYCZNEGO, ALBO OSIĄGANIA GŁĘBOKICH SYNTEZ. SĄ JAK ŚWINIE ŻYJĄCE Z RYJAMI ZAGRZEBANYMI W BŁOCIE, NIE PO­DEJRZEWAJĄCE, ŻE NIEBO ISTNIEJE. Odczytują otaczające ich zjawi­ska w zbyt powierzchowny i dosłowny sposób. Nie widzą faktów jako kon­sekwencji biegu wydarzeń i nie potrafią zrozumieć wzajemnych zależności wydarzeń. Są niezdolni do myślenia, generalizowania i tworzenia pojęć abs­trakcyjnych. Dla nich wydarzenie to tylko wydarzenie, bez względu na to, jak często ma miejsce.

Nasza ideologia jest zasadniczo przeciwna tej gojowskiej. Goje uważają, że „mniej to lepiej ”, my natomiast mówimy, że „więcej to lepiej ”. Oni mówią: „Lepiej być biednym ale zdrowym, niż bogatym i chorym”, my mówimy: „le­piej być bogatym i zdrowym, niż biednym i chorym”. Oni mówią: „Dawanie jest tak przyjemne jak dostawanie”, my natomiast mówimy: „Dawanie może być przyjemne, ale otrzymywanie jest pożyteczne”. Oni uważają: „Postępuj zgodnie z prawem, bo jest to obowiązek”, my mówimy: „Działaj wbrew pra­wu, a ja okażę ci swoją wdzięczność”. Oni mówią: „Osiągnij zwycięstwo lub zgiń”, my natomiast mówimy: „Osiągnij zwycięstwo po to, żeby żyć, ale żyj żeby osiągnąć zwycięstwo”. Jaki to sens osiągnąć zwycięstwo, jeśli nie ma życia? Trzeba czekać, aż przeminie gorycz klęski – wszystko przyjdzie do tego, który potrafi czekać. Całą wiedzę i umiejętności, które są w ich posia­daniu, my także posiadamy. Oni nie potrzebują wyczuwać sprawy, które my znamy i wyczuwamy. Wszystko to co mają wyznacza granicę ich uzdolnień. Wszystko natomiast to co my mamy, jest naszym środkiem do osiągnięcia jeszcze więcej.

WSZYSTKO CO ONI POSIADAJĄ DZISIAJ JEST NASZE I JEST JE­DYNIE W ICH TYMCZASOWYM UŻYCIU. NASZYM ZADANIEM JEST ODEBRANIE IM WSZYSTKIEGO CO BÓG PRZEZNACZYŁ DLA NAS. Rosjanie są zacięci, ale nie są wystarczająco wytrwali, kiedy do­chodzi do osiągania celu. Są leniwi i to jest przyczyną tego, że zawsze się spieszą. Zawsze usiłują rozwiązać problemy za jednym zamachem. Poświę­cają małe sprawy dla większej, decydujące zadanie w osiągnięciu zwycię­stwa. Ale zarówno kiedy nie osiągają zwycięstwa w ogóle, albo osiągają zwy­cięstwo, to w obu sytuacjach ich zamożność się nie zmienia. MY STOSUJEMY TAKTYKĘ MAŁYCH ZWYCIĘSTW CHOCIAŻ NIE MAMY NIC PRZECIWKO WIELKIM ZWYCIĘSTWOM. MAŁE ZWYCIĘSTWO JEST TAKŻE ZWYCIĘSTWEM! Rosjanie nie mają pojęcia jak przewodzić, ani jak podporządkować się. Są sabotażystami z samej racji ich charakterystyki genetycznej. Rosjanie są zawistni i nie cierpią swoich kolegów, jeśli osiągają wyższy poziom od przeciętnych szarych mas ludzkich. Dajcie im szansę zniszczyć swoim kolegów, którzy osiągnęli sukces, a unicestwią ich z największą przyjemnością.

Żydzi! Zawsze działajcie jako rozjemcy, przyjmujcie postawę rozjem­ców, brońcie „nieszczęśliwych ludzi”, przeciwko którym występuje tłum, ale czyńcie to jedynie w takim stopniu, ażeby tylko uzyskać opinię dobrych i obiektywnych. Przy odrobinie opanowania można przejąć stanowisko oso­by, która nieco wcześniej była skrajnie wroga. Kiedy walczy między sobą dwóch Rosjan, to Żyd jest zwycięzcą. Ustawiajcie Rosjan przeciwko sobie i wzbudzajcie w nich zawiść wobec innych. Trzeba to robić zawsze, ale niepo­strzeżenie i subtelnie i działając pod przykrywką życzliwości. Niechaj walczą między sobą. Zawsze będziecie rozjemcami.

ROSJANIE NIE WIEDZĄ JAK WYZNACZAĆ SOBIE CELE. STAWIA­MY DLA NICH CELE, KTÓRE USIŁUJĄ ZREALIZOWAĆ. Rosjanie nie mają pojęcia, jak stawiać żądania, uważając to za poniżające ich. Ale jednako w każdym wypadku są naiwni i poniżeni. My mówimy: „Każde poniżenie jest błogosławieństwem, jeśli przynosi korzyść”. Można upokorzyć siebie po to, żeby zrealizować zamiar, a jest to także możliwe, że można upokorzyć sie­bie z godnością.

NIC NIE JEST NIEMORALNE, JEŚLI POMAGA NASZEMU LU­DOWI OSIĄGNĄĆ WYŻSZĄ POZYCJĘ I PROSPERITY CEL UŚWIĘCA ŚRODKI. Rosjanie są głupi i pospolici. Odwołują się do swojej głupoty i or­dynarności jako do uczciwości, przyzwoitości i moralnego postępowania. Nieudolność Rosjan do dostosowania się i zmiany postępowania w celu przystosowania się do sytuacji i ich niedostatek mentalnej elastyczności, jest charakteryzowany przez samych Rosjan jako „bycie wiernym samemu so­bie”, jako „trwanie przy zasadach”.

Goje są tak głupi i pospolici, że nie wiedzą nawet jak kłamać. Nazywają swój prymitywizm i głupotę uczciwością i przyzwoitością, chociaż są z natu­ry fałszywi i nieuczciwi. W czasach starożytnych goje odnosili się do ich pry­mitywnego zachowania jako do barbarzyństwa, w wiekach średnich nazy­wali to rycerskością, a później zwali to zachowaniem honorowym. Po prostu popełnili samobójstwo dla pustych zasad. Pozwólcie im postępować tak dalej! Oni są ograniczeni w swoich możliwościach i z tego powodu ustanawiają dla wszystkiego granice. Ale my mówimy: „Możliwości człowieka są nieogra­niczone, ponieważ człowiek zachowuje się stosownie do okoliczności!” Zawsze pamiętajcie o granicach, które goje sobie ustanawiają. Myślenie gojów zatrzymało się w obrębie tych granic i nie są w stanie oni ich przekroczyć. W tym właśnie leży ich nieszczęście, a nasza przewaga. Przemawiajcie i dzia­łajcie w sposób, którego ich moralność i ich pojęcie nie dopuszczają. Rób­cie rzeczy, które wydają się im nieprawdopodobne i niewykonalne. Nie będą wierzyć, że jesteście zdolni do słów i czynów, do których oni nie są zdolni.

Mówcie i działajcie w sposób pewny siebie, energiczny, napastli­wy, deprymujący i szokujący. Wytwarzajcie więcej wrzawy i więcej pustej retoryki i wypowiadajcie jak najwięcej kwestii, które są nie­zrozumiałe i pseudonaukowe. Twórzcie teorie, hipotezy, skłonności, nauki, praktyczne i niepraktyczne metody. Im bardziej fantastyczne, tym lepiej! Nie przejmujcie się tym, że nikt takich teorii nie potrzebuje, albo że jutro zostaną zapomniane. Nowy dzień, a wraz z nim nadejdą nowe idee. Chodzi tu o ustanowienie naszej pewności siebie, naszej wyższości i po­tęgi naszego ducha, znalezienie środka ich wyrazu. Niechaj goje cierpią od impetu różnych idei, które puszczamy w obieg. Niechaj wyjaławiają swe mó­zgi w poszukiwaniu śladów racjonalizmu w naszych ideach, niechaj poszu­kują i znajdują w naszych ideach sprawy, których tam nie ma. Jutro dostar­czymy ich prymitywnym umysłom trochę nowej paszy, żeby mieli znowu co przeżuwać. Nie ma znaczenia co mówicie. Znaczenie ma jedynie jak to mówicie. Nasza pewność siebie będzie postrzegana jako przekonanie, wasza ambicja będzie uważana za lotność umysłu, a wasz sposób przemawia­nia i przekonywania słuchaczy będzie uważany za objaw waszej wyższości.

MIESZAJCIE GOJOM W MÓZGACH, DOPROWADZAJCIE ICH DO STANU ROZSTROJU NERWOWEGO. Stawiajcie parweniuszy i krzykaczy na odpowiednich stanowiskach i rozniecajcie pychę pospólstwa przeciw nie­dowiarkom. W waszych dyskusjach i debatach posługujcie się retorycznymi metodami balansującymi na granicy wulgarności. Jeśli ktokolwiek poddaje w wątpliwość co mówicie i sprzeciwia się temu, to spytajcie go wtedy o na­zwisko, miejsce pracy i jaki zawód wykonuje. To zwykle zaszokuje i przestra­szy goja, wtedy się wycofa. Żądajcie zawsze odpowiedzi i kiedy już je otrzy­macie, wtedy mówcie bez przerwy, nawet powtarzając się, bez ustosunkowy­wania się do samej istoty odpowiedzi: „To nie jest tak, to nie jest tak w ogó­le!”. Jeśli jakiś mędrkowaty cwaniak będzie próbował was zdemaskować, inni nie będą go słuchać i wyśmieją go, ponieważ demaskując was dowiedzie tym samym, że są winni głupoty, a pospólstwo tego nie wybacza.

Jeśli Rosjanin próbuje pokazać swą wartość i zwrócić uwagę na siebie, musicie narobić więcej w tym momencie efektów dźwiękowych, szurać no­gami, wstawać i łazić wokoło, skrzypieć krzesłami, wybuchać śmiechem, ga­wędzić, nucić coś pod nosem, kaszleć i wydmuchiwać nos, przerywać pyta­niami, prowadzić rozmowy, odpowiadać dowcipy itp.

Stwarzajcie Rosjanom mnóstwo drobnych, dokuczliwych niedogodności, z których od razu nie będą zdawać sobie sprawy. Kładźcie swoje rzeczy na wierzch ich klamotów, stąpajcie im na odciski, dyszcie im w twarze i rozmawiajcie prowokacyjnie w głośny sposób. Niechaj nieustannie czują wasze łokcie w ich bokach. Ro­sjanie nie będą mogli znieść tego dłużej. W celu uniknięcia skandalu odejdą, zostawiając wolne miejsce, które będziecie mogli zająć…

Oni sądzą, że jest to mądre zachowanie trzasnąć drzwiami i odejść. Stwarzajcie im okazję ku temu! UPRZEJMA BEZCZELNOŚĆ JEST NA­SZYM MOTTEM! Oskarżajcie o antysemityzm wszystkich, którzy usi­łują was zdemaskować. Przyklejajcie im etykietkę „antysemita” i przeko­nacie się z jaką przyjemnością inni goje podchwycą takie oskarżenie. Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy Rosjanie są antysemitami, ale skoro tylko naznaczycie tą etykietką pojedynczego Rosjanina, stanie się on natychmiast bezbronny, ponieważ cała ich reszta rzuci go nam na ofiarę i zgubi go własnymi rękami. I wtedy przytwierdzamy stygmat antysemityzmu następnej ofierze.

Wykorzystujcie bez skrupułów łagodność serca Rosjan. Przed­stawiajcie siebie na zewnątrz jako biednych i nieszczęśliwych, wzbudzajcie współczucie i litość, rozsiewajcie pogłoski o odwiecznym cierpieniu naszego narodu, o prześladowaniach przeszłości i współczesnej dyskryminacji.

TAKTYKA ZWANA „BIEDNY ŻYD” DOWIODŁA SWEJ SKUTECZ­NOŚCI W CIĄGU TYSIĘCY LAT! Nawet jeśli Rosjanie mają mniej niż my, to pomimo tego pomogą nam, żebyśmy mieli więcej. Rosjanie lubią być do­broczyńcami i opiekunami i każdy żebrak usiłuje być dobroczyńcą, ponie­waż to podnosi jego samoocenę. Wielkoduszność Rosjan wzrasta w tym samym stopniu jak ich zdolność do realizacji celu maleje. Odbierzcie im to co mogą dawać, w końcu parszywa owca przyniesie korzyść w postaci kłaka wełny. Objaśniajcie wszystkie zjawiska w świetle naszych interesów. Każde zjawisko musi bezdyskusyjnie być rozważane z punktu widzenia szkody lub korzyści, które niesie żydom!

Informujcie się wzajemnie o wszystkim co może zaszkodzić lub pomóc nam. Informacja to jest Święte Świętych! Pieniądze, zespoły specjalistów i informacja to są trzy filary dźwigające fundament na­szej pomyślności! Jest świętym obowiązkiem i powinnością każdego Żyda powiadamiać innego Żyda o zamiarach gojów. Ty pomożesz mi dzisiaj, ja po­mogę ci jutro – w tym leży nasza siła.

Nasz bóg obarczył nas obowiązkiem rządzenia światem i to wła­śnie czynimy. Naszym obowiązkiem jest trzymanie świata w naszych rękach. Trzymajcie w swoich rękach środki propagandy i informa­cje: prasę, radio, telewizję i kino. Musicie przenikać głębiej do apara­tu władzy, partii i państwa. Kształtujcie opinię publiczną pod kątem naszych interesów narodowych. Jakikolwiek drobiazg może być obróco­ny w wielki problem i każdy problem można obrócić w błahostkę.

Ani jeden proces społeczny nie może pozostać poza naszą kontrolą. Jeśli nie jest dla nas korzystny, starajcie się go spowolnić, albo skierować przeciw­ko gojom, naszym wrogom.

Musimy być zawsze na czele każdego przedsięwzięcia po to, żeby kie­rować nim w pożądanym przez nas kierunku. Bądźcie przywódcami wszyst­kiego, starajcie się być zawsze na czele! Doskonalcie w sobie cechy przywód­cze. Czyńcie to każdej godziny, każdej minuty, nawet w drobiazgach życia codziennego. W niczym się nie poddawajcie. Próbujcie nie słabnąć nawet w najdrobniejszych sprawach, czy to będzie twoje miejsce w autobusie, po­ciągu czy też miejsce w kolejce sklepowej.

W jakiejkolwiek działającej grupie przechwytujcie władzę w swoje ręce i skierowujcie działania grupy na naszą korzyść. Musicie przechwycić admi­nistracyjną i produkcyjną część procesu wytwórczego. Niechaj goje zapew­niają materiały podstawowe i bazę techniczną dla naszego twórczego dzieła. Niechaj zajmują się czystością hal produkcyjnych i niechaj pilnują owoców naszego trudu. Ich stanowiska nie powinny być wyższe niż te doty­czące stróża i sprzątaczki. Dopuszcza się w drodze wyjątku pozwo­lenie gojom nierosyjskiego pochodzenia pracować na stanowiskach twórczych. Absolutnie nie zezwalajcie na to Rosjanom! Zawsze bę­dziecie zasługiwali na karę, jeśli dopuścicie Rosjan na tego rodzaju stanowi­ska. I nie bójcie się faktu, że przykleją nam etykietkę nacjonalistów. Kiedy osoby o mieszanej narodowości z domieszką krwi żydowskiej albo, najgorsze z najgorszych, przedstawiciele mniejszości etnicznych są obecni, to może to wytworzyć taka sytuacja iluzję internacjonalizmu. Jeśli dysponujecie wol­nym stanowiskiem, to obsadzajcie je jedynie Żydem. Jeśli nie jesteś w stanie tego dokonać, zlikwiduj stanowisko. Jeśli nie możecie zro­bić ani jednego, ani drugiego, to obsadźcie stanowisko Azjatą. Jeśli żaden nie jest dostępny, to weźcie Polaka, Ukraińca albo, najgorsze z najgorszych, Białorusina. Oni wszyscy mają na pieńku z Rosjana­mi. Po krótkiej ich obróbce staną się naszymi sprzymierzeńcami. Oni wszy­scy są antysemitami jedynie w swoich krajach. W Rosji jest dla nich dużo ko­rzystniejsze popieranie internacjonalizmu. Tym sposobem znajdą dla siebie miejsce, gdzie będą mogli egzystować. Wykorzystujcie te ich skłonności do przystosowania się.

Otwarcie nie niszczcie zabytków pradawnej historii Rosji, ale także w żadnym wypadku ich nie odnawiajcie. Wraz z biegiem czasu te zabytki same się rozpadną ze starości. A chuliganie i „miłośnicy przeszłości” rozbio­rą je w końcu, ale wolniej, cegła po cegle. Udawajcie, że tego nie zauważacie, ponieważ jesteście zajęci większymi sprawami gospodarki państwowej.

Naród bez historii jest jak dziecko bez rodziców. Taki naród może być modelowany w cokolwiek zechcecie. Takiemu narodowi można narzu­cić swoją własną filozofię i swoją własną mentalność. Tą metodą całe narody mogą być najpewniej pozbawione swych szczególnych, wyjątkowych cech. Najpierw utracą swoją historię i tradycję, a następnie ukształtujemy je na pożądany przez nas wzorzec. Nie ustawajcie w utrzymywaniu stałej i ostrej kontroli nad wpływowymi i wizjonerskimi Rosjanami. Nie dopuszczajcie, żeby nawiązywali kontakty między sobą i jednoczyli się. Nie zezwalajcie na żaden rozwój zażyłych, bezpośrednich więzi pomiędzy nimi. Jakiekolwiek kontakty muszą być z nami albo za naszym pośrednictwem. Na tym polega informacja i wpływ. Nie zezwalajcie im na dyskutowanie jakichkolwiek kwe­stii bez naszej obecności.

Gdzie są dwaj Rosjanie, tam musi być co najmniej jeden Żyd. Bądźcie wszechobecni! Jeżeli nie udaje się wam powstrzymanie młodych i błyskotliwych Rosjan w wyrażaniu swoich poglądów, to róbcie wszystko, żeby narzucić im waszą kontrolę. Wciągajcie ich do waszych środowisk, ota­czajcie ich silnym żydowskim towarzystwem i pozbawiajcie ich wszelakich kontaktów i znajomości, o których nie posiadacie wiedzy.

Nakłaniajcie ich do małżeństw z Żydówkami i jedynie pod takim warunkiem dawajcie im możliwość robienia kariery. Nie obawiajcie się, ich dzieci będą naszymi bez względu na cokolwiek. Obojętne, do kogo należy byk, który wskoczy na krowę, jego cielęta będą nasze. Wspomagając takich Rosjan, przyczyniacie się dobrze żydowskiej społeczności. Od tej chwili ich wynagrodzenie będzie naszym narodowym przychodem. Przez wzgląd na swoje dzieci zatracą oni swoje „prawa obywatelskie”, swoje uczucia narodo­we i swoją duszę i w żadnym wypadku nie będzie dla nich możliwym zacho­wanie antysemickich poglądów.

Wspólne pożycie z Żydówkami jest skutecznym sposobem zwa­bienia uzdolnionych Rosjan w sferę naszych wpływów i naszego świata. Żeńcie się z pięknymi, zdrowymi Rosjankami, żeby mogły ro­dzić nam zdrowe potomstwo i doskonalić naszą rasę. A zatem każda uzdol­niona ponadprzeciętnie rosyjska osoba powinna mieć, dzięki wam, żydow­ską dziewczynę lub żydowskiego chłopaka. Jeśli każdy Rosjanin weźmie so­bie co najmniej jedną osobę żydowską, to nam wszystkim będzie się świetnie powodziło.

Nie żałujcie na łapówki i prezenty dla Rosjan. Obdarzajcie ich koniakiem i wódką albo jeszcze lepiej byłoby dawać im alkohole wysokopro­centowe sprzedawane w sieci dystrybucji państwowej. Sprzedadzą wszystko włącznie ze swoją Rosją, żeby mieć na świecidełka i wódkę. I jeszcze rada końcowa. Bądźcie czujni. Hiszpańska Inkwizycja i niemiecki faszyzm nie może się powtórzyć.

Niszczcie w zarodku jakiekolwiek próby ustawienia społeczeń­stwa w opozycji do nas, niszczcie jakiekolwiek antyżydowskie skłonności na samym początku, bez względu na formę, którą mogą przyjąć. Faszyzm nie jest przypadkowym zjawiskiem. Pojawia się w miejscach, gdzie nie doceni­liśmy wysiłków miejscowej ludności do odzyskania własności swego kraju. Faszyzm wykształca się cichaczem we wszystkich narodach. Szczęściem dla nas, różne narody wprowadzają w życie faszyzm bez wzajemnego porozu­mienia w różnych okresach czasu i pod różnymi nazwami. Wykupujcie, kradnijcie i niszczcie niemiłosiernie wszystkie inicjatywy demaskujące nasze metody i strategię i takie, które przedstawiają Żydów w niekorzystnym świe­tle. Nie dopuszczajcie pod żadnym pozorem, aby tego rodzaju książki były powtórnie publikowane.

Narodom gojowskim nie wolno pamiętać lub znać rzeczywiste przyczyny żydowskich pogromów i prześladowań. Muszą jedynie znać naszą interpretację tych kwestii. Zwracajcie szczególną uwagę na krnąbrnych, zaciętych ludzi, którzy nie chcą się pokłonić naszej wyższości. Nie chcą pracować w naszym interesie i sprzeciwiają się naszym działaniom i naszej linii politycznej. Wcześniej czy później tacy ludzie przemienią się w antysemitów Nie dopuszczajcie, by z małych antysemitów wyrośli ludzie, którzy wezmą udział w wielkich pogromach. Pozwólcie im wyczerpać siły na samym początku za pomocą zaciekłej idei godności narodowej. Demaskujcie ich, używajcie każdego pretekstu i powodu, żeby postawić ich w kompromi­tującym świetle i zwalczać ich wszelkimi dostępnymi środkami. Tak długo, jak będą działać samotnie, to nie będą zdolni przeciwstawić się sile naszego kolektywizmu i naszego naporu. Mogą mieć rację tysiąc razy ze swoimi fizdrygałkami, ale poniosą klęskę, stając nam na drodze. Rozsiewajcie kompro­mitujące plotki na temat tych zawziętych ludzi, podważcie ich dobrą reputa­cję, a w końcu zyskajcie swoich zwolenników, którzy ich znają i mają dobrą opinię o nich. Musicie pozbawić ich wszystkich kontaktów i więzi i uczynić ich działalność zupełnie nieskuteczną. Rzućcie cień czy to na ich działal­ność, czy to na ich zajmowaną pozycję, każdy z tych sposobów jest dobry.

Izolujcie ich, podburzcie pospólstwo przeciwko nim, pozbawcie ich wpływów w społeczeństwie i sprowokujcie ich do kłótni. Upokarzajcie ich, lekceważcie ich, obrażajcie ich za pomocą nieuczciwych pomówień i narzu­cajcie im niesprawiedliwe kary, a kiedy zaczną protestować, oskarżajcie ich o anarchię, buntowniczość, kłótliwość i natręctwo. Odwołujcie się do opinii publicznej i do władz administracyjnych, ciągajcie ich przed oblicze Komi­tetu Partii i na milicję. Jeśli to możliwe, pociągnijcie ich do sądu. Jeśli jeste­ście starsi wiekiem niż wasz oponent, oskarżcie go o brak szacunku dla star­szych. Jeśli jesteście w tym samym wieku jak opozycyjni goje, oskarżcie ich o łamanie zasady braterstwa i zawsze oskarżajcie ich o gwałcenie zasady internacjonalistycznej. Skuteczność tych metod dowiedziona została naszym wielusetletnim doświadczeniem. Są to osoby, według których działają wszy­scy tak zwani „wyzyskiwacze” zmuszeni do ich stosowania koniecznością utrzymywania narodów w posłuchu. Sednem sprawy jest to, że muszą być ci goje oskarżeni. Pozwólcie im przedsięwziąć środki obrony

Ktokolwiek kto próbuje się bronić już jest w połowie winny! Je­śli pojawia się okazja, to przenieście ich postępowanie na arenę polityczną, piszcie potępienia i anonimy na ich temat, oskarżajcie ich o postawy anty­syjonistyczne i sabotaż gospodarczy. Prowokujcie ich do publicznego sprze­ciwu wobec władz państwowych i wtedy zniszczcie ich z pomocą tej samej władzy państwowej. Jedynie ci, którzy potulnie idą za nami i zgadzają się z nami, mają praw do zaszczytów i spokojnego życia. Ci, którzy pragną kro­czyć własną niezależną drogą, są potencjalnie niebezpieczni i muszą zostać pozbawieni wszystkich rodzajów oparcia i środków do życia. Musi być albo porządek, który my narzucamy, albo musi być całkowita dezorganizacja.

Chaos musi panować wszędzie, gdzie goje chcą rządzić bez nas! Działajcie tak, aby anarchia trwała dopóki wyczerpani goje popadając w de­sperację nie poproszą nas, byśmy przejęli władzę w nasze ręce i zapewnili im spokojne życie. Goje muszą pracować pod naszym przywództwem i być dla nas korzyścią. Ci, którzy nie przynoszą nam pożytku, muszą być wypędze­ni. Nie istnieje żaden interes społeczny poza naszym interesem! Kto nie jest z nami, jest przeciwko nam! Oko za oko! Ząb za ząb! Oto czego Mojżesz nauczał i tak żyli nasi przodkowie. I tak my będziemy żyli także. Zemsta jest najświętszym uczuciem. Kształtuje osobowy charakter i utrwala god­ność. Porzućcie jakiekolwiek odczucia podległości i uniżoności w stosunku do tych, którzy was obrażają. Niechaj durni goje sami wyznają slogany 0 chrześcijańskim miłosierdziu, łagodności, pokorze i samozaparciu się – są dokładnie tym, na co zasługują. Rozkrzewiajcie i wszczepiajcie chrze­ścijańskie „cnoty” wśród gojów, ale co do nas, to musicie pozostać twardzi i bezkompromisowi w sercu.

Bądźcie bezwzględni dla naszych wrogów! Jeśli wybaczycie im drobną obrazę dzisiaj, jutro wymierzą wam ogromną obelgę. Nie przyzwy­czajajcie się do poniżania i powstrzymujcie zapędy gojów, żeby was obrażać. Spowodujcie, żeby goje wzajemnie wymuszali na sobie oględność i ostroż­ność, powściągliwość i ustępliwość w stosunku do nas. Uczyńcie ich stra- chliwymi w stawianiu oporu naszym napaściom. Musimy działać zdecydo­wanie i błyskawicznie, zawsze stawiając ich w obliczu faktów dokonanych. Następnie niechaj długo i bezowocnie dyskutują. Nie mają środków obrony przed naszymi metodami. Nawet jeśli po podjęciu przez nich trudnej decyzji zdołają coś zrealizować, to do momentu ustalenia celu, osiągnięcia co do niego zgody i zrealizowania go, my już zdołamy przeprowadzić reali-

zację dziesięciu dużo ważniejszych zadań. Niech opór, który stawiają, będzie dla nas pożądanym bodźcem, a nie przeszkodą. Ich przeciwstawianie się jest nam potrzebne, abyśmy mogli podtrzymywać naszego ducha walki i naszą gotowość, ale jest to jeden tylko cel, który jest nam potrzebny. Nigdy nie fol­gujcie presji. Im zaciętszy opór stawiają goje, tym większe będą nasze nakła­dy finansowe. Nasze przychody finansowe i kwoty, które akumulujemy będą musiały w związku z tym odpowiednio wzrastać.

Zyski, które osiągamy dzisiaj muszą pokryć jakiekolwiek straty, które mogą nastąpić w wyniku przyszłych pogromów, które zdarzają się od czasu do czasu w każdym kraju. Spowodujcie, żeby goje płacili dzisiaj z tej prostej przyczyny że później w jakimś miejscu w świecie [Żydzi] odbiorą swoją własność. Zawsze musimy być gotowi uciec przed gniewem i nienawiścią gojów i udać się tam, gdzie ludzie przyjmą nas z nadzieją, że gospodarka rozkwitnie z pomocą naszych kapitałów.

Częścią naszej strategii jest zmienianie krajów naszego zamieszkania w poszukiwaniu pomyślniejszych warunków życiowych. Takie jest znaczenie symbolu pod nazwą AGASFER, „WIECZNY ŻYD”, niezmordowany opty­mista i wieczny wędrowiec.

Jeśli zatem będziemy musieli odejść, to musimy odejść zdrowi i boga­ci, a nie biedni i chorzy Pieniądze są naszym wehikułem. Przenosimy nasz punkt ciężkości w miejsce, do którego wcześniej przenieśliśmy nasze pienią­dze i kapitały.

Od czasu do czasu, po osiągnięciu materialnej siły w krajach naszej diaspory i po ściągnięciu z nich haraczu, gromadzimy się w kraju naszych przodków, aby wzmocnić naszego ducha, naszą moc, nasze symbole i naszą wiarę w jedność.

Gromadzimy się, aby się znowu rozproszyć. I tak dalej przez wszystkie wieki4.

OPUBLIKOWANO W TEL AVIV w 1958 r.

Źródło: WWW.RADIOISLAM.ORG/ZIONISM/INDEX.HTML#CATECHI

Tłumaczenie dla autora: „T.P.”

Prof. Majewska: Wielka Farmacja do Norymbergi II

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:01
On Tuesday, August 30, 2016 11:20 PM, Maria Majewska:

…. elokwentnymi slowami amerykanskiego ojca i prokuratora, którego syn zostal trwale okaleczony szczepionkami.  Podobnych wypowiedzi rodzicow sa tysiące , ale  kartele farmacji oraz ich medyczni i medialni lobbysci nadal ida w zaparte i zaprzeczaja  swym zbrodniom.  To sie nie zmieni, poki prokuratorzy i narody nie pozwa ich do trybunału Norymberga bis za szczepienne zbrodnie przeciw ludzkosci.

http://www.infowars.com/prominent-district-attorney-blames-vaccines-for-his-childrens-autism/

Prezydent Andrzej Duda ułaskawił Dariusza Komorowskiego

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:00
On Wednesday, August 31, 2016 12:09 AM, Andrzej Dziąba <rs.nowapolska@gmail.com> wrote:

Dzień dobry!

16 sierpnia 2016 r. prezydent Andrzej Duda ułaskawił Dariusza Komorowskiego. Obecnie trwa procedura wykonawcza. Jeśli zdążę, odwiedzę Dariusza Komorowskiego jeszcze w więzieniu.
Pozdrawiam. Andrzej Dziąba.

Used, then discarded? What Syria’s Kurds think they are fighting for versus the unfortunate reality

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:48

The Ugly Truth

middle east

NEO- Despite the grim prospects that face Kurdish groups that have allowed themselves to be used by Western interests to create chaos they themselves will suffer perpetually within – this is still not an inevitability. Russia and Iran still have significant sway among Kurdish factions throughout the region and could help mitigate the damage a US-led attempt to dismember Syria through Kurdish proxies will exact. While this might involve concessions on Syria’s part regarding degrees of Kurdish autonomy, it will ultimately cut off what has been now several years of continuous conflict consuming the Middle Easte and North Africa. 

View original post 2 more words

« Previous PageNext Page »

Create a free website or blog at WordPress.com.