Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

10/02/2015

Andrzej Szubert: Największe oszustwa w historii ludzkości

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:29

Największe oszustwa w historii ludzkości

.
Oszustwa/grabieże finansowe
.
Stanisław Tymiński napisał tekst pt. Rosja – największa grabież XX wieku.

Cytuję krótki jego fragment:

„A więc Polacy  nie są jedynym umęczonym narodem, który został bezlitośnie ograbiony. Ci sami ludzi i w taki sam sposób, a stosując te same metody, ograbili wielką Rosję, podobnie jak i Polskę i wiele innych krajów. Chiny, Malezja czy też sąsiednia Białoruś, w ogóle nie wpuściły ludzi Sorosa. I tym samym miały o wiele więcej kapitału na swój rozwój i na potrzeby społeczne swoich obywateli. Propaganda demokracji i neoliberalizmu okazała się być tylko przygotowaniem kraju do terapii szokowej i grabieży. I wpędzeniem kraju w zależność od zagranicznych pożyczek bankowych.”

No cóż, Rosję rzeczywiście żydowscy oligarchowie ograbili. Zrobili to planowo przy pomocy żydowskich globalistów – tych samych, którzy stworzyli ograbiający Polskę „plan Balcerowicza/Buchholza”.
Jednakże myli się Tymiński nazywając grabież Rosji (przez światową lichwę) największą grabieżą XX wieku.

Znam znacznie większe, choć nieco lepiej zakamuflowane grabieże.

Największą grabieżą w historii świata jest obowiązujący na Zachodzie (i nie tylko) system bankowo-finasowy, który daje banksterom monopol na emisję pieniądza. W tym bandyckim, zuchwałym i jawnym rabunku biorą udział banki centralne i „zwykłe” banki pod nie podlegające.
Jednym z głównych zadań banków centralnych jest drukowanie pieniądzy i wręczanie ich „żondom” w postaci kredytu. A rządy muszą te „kredyty” spłacać – naturalnie z „należnymi” odsetkami. Banki centralne Zachodu w pełni kontrolowane są przez bansterską sitwę i jej podlegają. Najwcześniej ten bandycki system zainstalowali banksterzy w Anglii. Później zainstalowano go na kontynencie a następnie w USA.
Już Mayer Amschel Rothschild – żydowski bankster (ten, który zainicjował NWO w 1773 roku) mówił:

“Pozwólcie mi emitować i kontrolować pieniądze kraju, a ja nie dbam o to, kto tworzy jego prawa.”

A jego syn Nathan chełpił się:

„Żadna intryga nie osłabi N.[athana] M.[eyera] Rothschilda, który ma pieniądze, potęgę i władzę […]. Król pruski, książę Hardenberg i minister [Skarbu Christian] Rother powinni być wdzięczni Rothschildowi, który posyła im tak wiele pieniędzy [i] udziela Prusom tak dużej pożyczki”.

oraz:

Nie dbam o to jaka marionetka jest umieszczana na tronie królewskim by panować nad tym wielkim imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Ten, kto kontroluje podaż pieniądza w Imperium Brytyjskim, ten kontroluje Imperium Brytyjskie. A tym człowiekiem jestem ja”.

Dodam jeszcze jeden cytat z tekstu „Osobliwość żydowska, cz. 2„:

„Benjamin Disraeli (1804-1881), premier Wielkiej Brytanii w roku 1868 i ponownie w latach 1774-1880, pobożny i praktykujący Żyd napisał o Rothschildach: „Oni zdominowali światowe rynki pieniężne, można by rzec, że w istocie nadzorują wszelkie interesy. Rothschildowie wykorzystują całą sumę wpływów podatkowych w południowych Włoszech jako kapitał hipoteczny. Królowie i ministrowie ze wszystkich krajów Europy postępują tak, jak dyktują im Rothschildowie”.

Od czasu kiedy banksterzy narzucili Zachodowi ten bandycko-złodziejski system finansowy, zaczęli ograbiać budżety narodowe. Początkowo było to mało odczuwalne, ale w miarę narastania rządowych długów sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna. Ostatecznie to tylko i wyłącznie ów bandycki system finansowo-bankowy odpowiedzialny jest za niewypłacalne zadłużenie i praktycznie bankructwo całego Zachodu. Przy czym w ramach spłat zaległych samych tylko odsetek od „kredytów” agenturalne wobec banksterów rządy wybuliły  już banksterom wielokrotnie więcej pieniędzy niż łączna wysokość otrzymanych „kredytów”. Nikt nie policzy, ile setek bilionów dolców, euro, marek, funtów, franków i czego tylko banksterzy nachapali do tej pory z budżetów narodowych Goim.
Kiedyś w przeszłości emisja pieniędzy – bicie monet – było przywilejem i prerogatywą monarchów, władców. Obecnie robią to banksterzy spychając polityków do roli marionetek. Banksterzy stali się władcami pieniądza.

A kontrolując pieniądz, kontrolują wszystko. Zwłaszcza zaś politykę i media.
O wasalskiej pozycji politycznych marionetek wobec banksterów mówił kiedyś w niemieckiej tv Horst Seehofer:

Diejenigen die entscheiden sind nicht gewählt und diejenigen die gewählt werden haben nichts zu entscheiden!
(„Ci którzy decydują nie są wybierani, a ci których się wybiera nie mają nic do decydowania”).

Ale i „zwykłe” banki biorą w tej niewyobrażalnej grabieży udział – poprzez udzielanie tzw. „kredytów” zwykłym kredytobiorcom.
W broszusze Bundesbanku (w międzyczasie usuniętej z internetu) na stronie 88 było napisane, cytuję:

„Im Eurosystem entsteht Geld vor allem durch die Vergabe von Krediten…”
(„W systemie euro pieniądz powstaje przede wszystkim poprzez przydzielanie kredytów”.)

Techniczne szczegóły tej grabieży nie są istotne. Ważne jest zrozumienie faktu, że przyznając komukolwiek na cokolwiek „kredyt” bank tworzy z powietrza, z niczego, nowy pieniądz – a nie pożycza nam pieniądze własne czy cudze trzymane w depozycie. Suma wszystkich „kredytów” zostaje bowiem przez banksterski bank centralny dodrukowana. Banki wysokości przyznanego „kredytu” nie odpisują z własnego konta, a jedynie jako dług do spłaty zapisują na koncie „kredytobiorcy”. Po czym informują bank centralny o nowym udzielonym kredycie, a ten dodrukowuje nowe banknoty.
W uproszczony, obrazowy sposób można to przedstawić tak: idziesz do banku po kredyt/pożyczkę w wysokości 100 000 zł. Bankster przyznaje ją tobie, po czym idzie po pieniądze na zaplecze. Nie idzie jednak do kasy czy sejfu a do pomieszczenia z drukarką. Dodrukowuje tam 100 000 zł, po czym je tobie wręcza. Tak w uproszczeniu funkcjonuje system bankowo-kredytowy.
Niewyobrażalna zuchwałość tego oszustwa polega na tym, że tylko banksterzy mają monopol na dodrukowywanie z powietrza pieniędzy. Ty nie możesz ich sobie dodrukować. Bo jako fałszerz wylądujesz w więzieniu. A banksterzy robią to na okrągło – i nikt ich nie ściga. Więcej nawet – jeśli banksterom nie zwrócisz dodrukowanych przez nich pieniędzy – naślą ci państwowego komornika A ten zarekwiruje i sprzeda wszystko, co ma jakąkolwiek wartość. Jeszcze większą bezczelnością i zuchwałością banksterów jest to, że do dodrukowanych pieniędzy naliczają jeszcze „kredytobiorcom” lichwiarskie procenty.

Jeśli do setek bilionów dolców euro, marek, funtów, franków itp wyciągniętych przez banksterów od rządów dorzucimy kolejne setki bilionów dolców euro, marek, funtów, franków itp wyciągniętych od osób prywatnych i firm w postaci spłaty tzw. „kredytów” (plus odsetki) – wtedy dopiero mamy pełny obraz grabieży dokonanej przez banksterów na państwach, społeczeństwach i narodach, które dały sobie narzucić ten bandycki system.

Nie mniejszym oszustwem i grabieżą jest postępujący w ramach tzw. „prywatyzacji” wykup wszystkiego, co ma jakąkolwiek wartość materialną. Przy czym rzadko zdarza się, aby banksterzy lub ludzie przez nich podstawieni i finansowani płacili rzetelną cenę za nowe nabytki. Ulubioną metodą banksterów jest np. doprowadzanie do bankructwa spekulacjami giełdowymi (lub kryzysami) wytypowanych do przejęcia firm  i wykupowanie ich za grosze. Inną metodą jest doprowadzanie do gigantycznego zadłużenia państw i uzależnianie dalszej  „pomocy finansowej” od realizowania przez bankrutów  wymuszonej „prywatyzacji”. To na masową skalę zastosowano m.in. w Argentynie, Grecji, Portugalii czy Hiszpanii.
A metodą zastosowaną m.in. w Polsce i Rosji było doprowadzenie gospodarki do stanu upadku i wykup firm za bezcen.

Ostatecznym celem tej gigantycznej grabieży  jest przejęcie przez banksterów i ich pociotów, szwagrów i podkomendnych, oraz w ogóle przez  Żydów na prywatną własność wszystkiego co ma jakąkolwiek materialną wartość –  z kamienicami, szkołami, szpitalami, autostradami, a nawet z ziemią, lasami i monopolem na wodę deszczową włącznie. Goim zepchnięci zostaną do roli wywłaszczonego ze wszystkiego niewolniczego bydła roboczego.

Gdyby podliczyć wartość „majątku stałego” przejętego przez banksterów po zaniżonych cenach, czy wręcz za grosze – kto wie czy ta grabież nie dorównywałaby bandyckiemu systemowi bankowemu.

.
Oszustwa ideologiczne
.
Różni ludzie różne oszustwa uważają za największe. Dla jednych jest nim oszustwo żydo-bolszewizmu. Dla innych masoneria. Dla jeszcze innych podstępne i zbrodnicze NWO. Przy czym współczesne oszustwa (11/9, okupacje i agresje pod hasłami „demokratyzacji”, czy oszustwo z wymyśloną „pandemią” świńskiej grypy) są „tylko” elementem NWO.Dla mnie osobiście największym ideologicznym oszustwem w historii ludzkości – mającym katastrofalne skutki do dzisiaj – było podrzucenie Rzymianom przez agenta Sanhedrynu, Szawła/Pawła sekty obrzezanego cieśli, wypromowanego propagandowo jewangeliami na mesjasza, zbawiciela, odkupiciela, a nawet syna bożego.Dlaczego tak uważam…
Sprawa tego oszustwa ma wiele aspektów.1. Księgę zbrodni, opiewającą ludobójstwa dokonywane przez i przy pomocy Jahwe, gloryfikującą rasizm narodu rzekomo wybranego oraz dokonywane przezeń czystki etniczne i rzezie, miliardy Goim uważa za pismo święte, objawione słowo boże i za jedyną i ostateczną prawdę.

2. W wielu publkacjach spotkałem się z surową (i zasłużoną) krytyką Talmudu, często pisaną z pozycji żydo-chrześcijańskich.

“Tylko Żydzi są ludźmi, goje nie są ludźmi, tylko bydłem” (Keritot 6b),
„Goje zostali stworzeni, by służyć Żydom jako niewolnicy” (Midrasch Talpioh 225),

Czego jednak ślepcy żydo-chrześcijanie nie są w stanie zauważyć – talmud są to tylko i wyłącznie komentarze do żydowskiej biblii (Tanach) w komplecie przejętej przez żydo-chrześcijaństwo w Starym Testamencie. A tam są takie oto perełki (na podstawie których rabini pisali takie właśnie a nie inne komentarze):


“Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.”

“I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą ; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”

“Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą.  I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.

“Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”

„Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi”

“Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”

Przypomnę jeszcze biblijne zdobycie Jerycha przy wydatnej pomocy Jahwe ludobójcy:

„I wyrznęli do nogi ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły.”

Proszę zwrócić uwagę, że mieszkanców Jerycha w tym zdaniu stawia i traktuje biblia na równi z wyrżniętymi zwierzętami.

Przypomnę też tzw. „wyjście z ziemi egipskiej” – Jahwe usposabia Egipcjan życzliwie do Izraelitów. Następnie Egipcjanie pożyczają niewolnikom żydowskim złoto, srebro i drogie szaty. I w tym momencie Żydzi pryskają z Egiptu. Za złodziejaszkami rusza pościg, ale zostaje on przez Jahwe utopiony w morzu.

„…i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty. Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów, i pożyczyli im. I w ten sposób [Izraelici] złupili Egipcjan.”

„…i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych, nie ocalał z nich ani jeden.”

Dlaczego żydo-chrześcijanie krytykują talmud, a tzw. „stary testament”  będący równie rasistowski jak talmud uważają za „pismo święte”? Odpowiedź jest tylko jedna – żydo-chrześcijanie zostali do tego stopnia zaczadzeni i odmóżdżeni nadjordańską dżumą, że nie są w stanie jako tako krytycznie i samodzielnie myśleć. Ten stan trwa już od wieków a narzucenie światu bandyckiego systemu bankowo-finansowego, złodziejska-rabunkowa prywatyzacja i NWO powstały w łonie żydo-chrześcijaństwa. Które jest zbyt tępe i odmóżdżone, aby temu przeciwdziałać. W ogromnej większości ludzie Zachodu w ogóle tych oszustw i tej grabieży po prostu nie dostrzegają. Patrzą a nie widzą…
Nie ma się czemu jednak dziwić – wytresowano ich ślepo wierzyć, a nie myśleć. Znam wprawdzie sporo chrześcijan, którzy dostrzegają zbrodnicze zapędy i metody NWO, ale nadal kurczowo trzymają się wiary w żydowską księgę zbrodni.

3. Podrzucone Zachodowi żydo-chrześcijaństwo zrabowało miliardom Goim ich własną kulturę, tożsamość i wżarło się na stałe do ich świadomości. Bzdurne wymysły biblistów, staro- i nowo-testamencistów traktują oni z nabożną powagą jako niepodważalne „słowo boże”. Nie dość, że sami stali się duchowymi żydami, to jeszcze tę dżumę na ochotnika rozwlekli po całym świecie. Przy czym narzucanie jej opornym prowadzili często ogniem i mieczem, rzeziami, terrorem i przymusem.

Ciekawostką jest to, że część chrześcijan przyznaje się do tego, że są duchowymi Żydami.

„Jesteśmy więc „potomstwem Abrahama” (Ga 3,29) i „synami obietnicy” (Rz 9,8), zgodnie ze słowami Pisma: „My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym – my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym” (Flp 3,3). W sensie duchowym jesteśmy Żydami.”

Niemniej wielu nieomal z pianą na ustach temu zaprzecza, twierdząc wręcz, że ich „bóg w trójcy jedyny” nie jest żydowskim Jahwe.

„I cóż odpowiedzieć człowiekowi, według którego katolicy, żydzi i muzułmanie wierzą w tego samego Boga – skoro najwyraźniej nie wie on, że katolicy wierzą w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a nie czynią tego obie pozostałe religie?
Odpłacić mu imputowaniem lobotomii?”

Kolejną ciekawostką jest ilość odprysków jahwizmu, czyli żydo-chrześcijaństwa:

„Każdy z odłamów chrześcijaństwa opiera swoje zasady wiary na Biblii, jednakże ich interpretacja bywa różna. Niekiedy odmienności dotyczą mniej istotnych kwestii, czasem zaś wiążą się z fundamentalnymi kwestiami religijnymi. Niektóre z wyznań określane są nawet jako sekty, co niekoniecznie ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. W dniu dzisiejszym istnieją ponad 42 tysiące różnych Kościołów oraz wspólnot kościelnych.”

Mamy więc sytuację, gdzie jedna jedyna prawdziwa prawda objawiona ma ponad 42 tysiące odmian/odmiennych interpretacji.
A gdyby tak przymusić wszystkie owieczki do samodzielnej interpretacji księgi zbrodni, mielibyśmy miliardy jednoosobowych kościołów i wspólnot. Bo biblia jest napisana tak, że można ją interpretować na miliardy sposobów. Z których każdy uważałby siebie za  jedyną słuszną prawdę objawioną.

Szaweł/Paweł zapewne nie zdawał sobie sprawy z tego, jakim niewyobrażalnym sukcesem okaże się jego ideologiczna dywersja. Trzysta lat później sfabrykowane przez niego żydo-chrześcijaństwo panowało już w Rzymie, a dzisiaj, dwa tysiące lat po jego dywersji Goim w odległej Polsce żyły z siebie wypruwają, aby udowodnić prawdziwość jewangelii i boskość obrzezanego cieśli – podrzuconego im żydowskiego idola.

A polska tymczasem ginie rządzona przez żydowską agenturę i szabrowana przez żydowskich „prywatyzatorów”.

Na naszym polskim podwórku pochodnymi szawłowego ideologicznego oszustwa są twierdzenia jahwistów i całej masy historyków
– że historia Polski zaczyna się chrztem Mieszka,
– że jahwizm przyniósł nam postęp i cywilizację,
– że jahwizm jest najwyższą formą polskości i patriotyzmu,
– że Polacy od dnia chrztu Mieszka byli przykładnymi katolikami.

Ostatnia katolicka prawda historyczna objawiona dotycząca Polski ignoruje choćby reakcję pogańską, w przebiegu której nasi ojcowie wypędzili z ich ziem kler i mnichów oraz zburzyli i spalili wszystkie kościoły. Ignoruje też kroniki kościelne, wg których jeszcze  pod koniec XVIII wieku całe polskie wsie nadal były pogańskie. Jest taki zapis z lustracji biskupiej przeprowadzonej w roku 1793 w Kałdusie:

“…nieliczni mają zwyczaj uczestniczyć w […] nabożeństwie, cały zaś lud, w tych najwięcej prawowierną religię obrażających czasach, częściowo składa ofiary Bachusowi w dolinie wsi Kałdus, a częściowo Wenerze w sąsiednim gaju. Dlatego z takiego też powodu, jak i zniszczenia niniejszej kaplicy, musiał kult zostać przeniesiony do chełmińskiego kościoła parafialnego.”

Biskup ignorant/żydłak naturalnie pomylił imona pogańskich bogów czczonych w Kałdusie. Wymienił imiona bogów znanych mu z panteonu greckiego i rzymskiego, bo o słowiańskim zaprzaniec-renegat nie miał pojęcia.

Wielokrotnie pisałem o tym, że to fanatyczne narzucanie na fali kontrreformacji supremacji katolicyzmu Rz’pospolitej, a następnie jej obrona doprowadziły nasz kraj do upadku i do rozbiorów. Czczona jako patriotyczny zryw arcy-szkodliwa konfederacja barska była w pierwszej linii gigantycznym katolickim tumultem przeciwko równouprawnieniu innowierców (prawosławnych i protestantów). Kosztowała morze wylanej krw, zniszczenie kraju i pierwszy rozbiór Polski. Taka była cena walki katolików o dominację nad Polską ich odprysku żydowskiego ideologicznego podrzutka – watykańskiego katolicyzmu.

Katolicki „patryjotyzm” najlepiej obrazuje cytat  z napisanej przez ks. Kazimierza Lutosławskiego krótko po odzyskaniu niepodległości  książki „Czuj duch”, przeznaczonej dla harcerzy:
“Cóżby ci przyszło z wolnej ojczyzny, gdyby Kościół miał na tym stracić.”
Taki to był patryjotyzm wychowawcy harcerzy, żydłaka/jahwisty/watykańczyka Lutosławskiego – interes kościoła ważniejszy był dla niego od wolnej ojczyzny.

Nam, Polakom tym ideologicznym żydowskim podstępem nie tylko zrabowano tożsamość. Zawładnięto też naszą historią.
Fałszują ją przy tym nie tylko katolicy, ale i okupanci naszego kraju.
Podam konkretny przykład – „polski” knessejm ogłosił rok 2013 rokiem powstania styczniowego. W oficjalnej narzuconej nam historiografii powstanie to było pięknym przykładem polskiego patriotyzmu. Ani słowem publicznie nie mówi się o tym, że było ono przede wszystkim podstępną żydowską intrygą.

A co było tej intrygi celem?

Oddaję w tym miejscu głos samym Żydom:

 “…w powietrzu czuć proch, ale dla nas to nic złego… skorzystajmy z dobrej okazji. Zamiast bawić się w patriotyzm i t. p. mrzonki, myślmy przede wszystkiem o sobie. Chłop polski nie lubi nas, wiemy o tem, ale chłop jest głupi – nie boimy się go. O szlachtę nam głównie idzie. Wmiesza się ona przez sam punkt honoru w awanturę, pójdzie do lasu, na krwawe pola, za co ją rząd ukarze, zniszczy, wytępi, wydusi, wywłaszczy, a wówczas dla nas droga otwarta… W każdym narodzie musi się wyrobić ponad masy jakaś inteligencja i rodzaj arystokracji. My jesteśmy materjałem gotowym, my zawładniemy krajem, a panujemy już przez giełdy i przez wielką część prasy nad połową Europy. Ale naszem właściwym królestwem, naszą stolicą, naszem Jeruzalem będzie Polska. My będziemy jej arystokracją, my tu rządzić będziemy. kraj ten należy do nas, jest nasz…” 

(W tym miejscu przypominam katolikom, że stwierdzenie Żydów:

„Ale naszem właściwym królestwem, naszą stolicą, naszem Jeruzalem będzie Polska. My będziemy jej arystokracją, my tu rządzić będziemy. kraj ten należy do nas, jest nasz…

jest w świetle katolickiego (i ogólniej żydo-chrześcijańskiego) „pisma świętego” jak najbardziej uzasadnione:

“Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.”

„Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”

Katolicy mają więc obowiązek pogodzić się z zaborem polskiej ziemi przez Żydów – gdyż ci postępują zgodnie z wolą ich wspólnego boga – plugawego Jahwe ludobójcy. Stawianie Żydom oporu byłoby sprzeciwianiem się woli boga i poddawaniem w wątpliwość prawdy objawionej w żydowsko-chrześcijańskiej biblii).

Zamieszczony powyżej cytat pochodzi z artykułu opublikowanego na stronie Polskiej Myśli Narodowej pt. Żydzi a Powstanie Styczniowe i jego planowo antypolski wymiar„.

Polecam w tym miejscu dodatkowo obszerne opracowania dotyczące powstań listopadowego i styczniowego na tej samej stronie:
Powstanie Listopadowe – kult błędów politycznych, fałszywych bohaterów i jego skutki„.

Powstanie Styczniowe – chybiony patriotyzm i spustoszenia w świadomości narodowej współczesnych Polaków„.

Natomiast katolicy do dzisiaj tę arcy-szkodliwą dla polskiej racji stanu żydowską intrygę wychwalają pod niebiosa szczycąc się do tego aktywnym udziałem w powstaniu żydłackiego kleru: tutaj, tutaj i tutaj.
Ale nie możemy się temu dziwić – jeśli dla kogoś żydowska księga zbrodni jest objawionym słowem bożym i jedynie prawdziwą prawdą objawioną, to i żydowska intryga może być dla niego patriotycznym zrywem.

Katastrofą dla Polski stało się nagradzanie nobilitacją (za sprawką kleru) żydowskich konwertytów na katolicyzm. Katastrofą były małżeństwa zbiedniałych szlachciców z bogatymi Żydówkami. Katastrofą były powstania, do których na rzeź pchano naiwnych katolików, a których miejsce w strukturze społecznej zajmowali pełniący obowiązki Polaków Żydzi. Wrośli oni w polskie społeczeństwo tak głęboko, że trudno już ich zidentyfikować. Ale nadal wielu z nich służy interesom wyłącznie własnego narodu rzekomo wybranego. To sprawia, że prorocze okazały się słowa:

„…my tu rządzić będziemy. kraj ten należy do nas, jest nasz…”

Katastrofą dla Polski była wymiana nazwisk na polskie tysięcy Żydów po wojnie. Zdominowali oni polskie elity całkowicie. A nad „polską” polityką dominowali oni najpierw w okresie stalinowskim i ponownie dominują nad nią od 1989 roku – czyli od „okrągłego żydowskiego stołu”.
Doszło do tego, że prokuratura i sądy ścigają na polskiej ziemi Polaków za „antysemityzm”, a antypolskie żydowskie szumowiny mogą bezkarnie opluwać Polaków i pomawiać/oskarżać nas o cudze zbrodnie. Są nawet za to nagradzani stanowiskami, urzędami, rozgłosem,  medalami i orderami.

I taka jest dzisiaj Polska w połowie skatoliczona, w połowie ogłupiona polityczną poprawnością, szabrowana i rządzona przez żydowską agenturę.


Przy czym co niektórzy fanatyczni jahwiści uważają, że wszystkie nasze problemy znikną, jeśli będziemy brali udział w krucjacie różańcowej lub/i jeśli obrzezanego cieślę intronizujemy na „króla Polski”. W ich przekonaniu czczone przez nich żydowskie idole – jeśli tylko będziemy wystarczająco pokornie wierzyć i gorliwie się do nich modlić – uczynią hokus-pokus zwane „cudami” i wszystko będzie dobrze.

Do tych zaczadzonych jahwizmem łbów nie dociera ich żałosna groteskowość.

Czy mamy mimo to  jeszcze szansę na uratowanie Polski ?

Osobiście myślę, że tak…

Warunkiem wstępnym i zasadniczym jest jednak odbudowa naszej własnej tożsamości i świadomości. Do tego konieczny jest powrót do naszej słowiańskiej, przed-żydowskiej/przed-katolickiej kultury.

Następnym koniecznym i niezbędnym krokiem jest odrzucenie ślepej i bezrefleksyjnej wiary w żydowskie prawdy objawione (zarówno religijne jak i świeckie). Polak ma myśleć a nie tępo i bezrefleksyjnie wierzyć w żydowskie autorytety i w żydowskich idoli.


Jeśli tego dokonamy, to odzyskamy Polskę z łapsk żydowskich uzurpatorów.

.

opolczyk

.

Andrzej Szubert: Polska pod żydowską okupacją

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 13:01

Polska pod żydowską okupacją – cz. I i II

Posted by Marucha w dniu 2010-10-28 (czwartek)

Część I.

Upadek polegający na zażydzaniu Polski zaczął się u nas już w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej. Dramatyczne ostrzeżenie księdza Staszica:
„Żydzi po całej Polsce rozsypani, wszędzie z swym duchem wyłączności z naszym ludem pomieszani, nie tylko zaplugawią cały naród, zaplugawią cały kraj, a zmieniając go w kraj żydowski, wystawią w Europie na pośmiewisko i wzgardę” zostało zignorowane.

Potem mieliśmy skazane z góry na klęski powstania w czasie zaborów, do których patriotyczną, ale naiwną młodzież pchali obcy – masoni. To samo zrobiła żydowska V kolumna wewnątrz AK i w rządzie londyńskim w 1944 w Warszawie. Do powstania popchnięto warszawską AK. Ale bezpośrednio przed powstaniem z Warszawy wysłano do lasu setki PM-ów. 90 % Powstańców ruszyło do walki z gołymi rękami.

Sami szliśmy na ochotnika na rzeź, ułatwiając Żydom zawładnięcie polskim społeczeństwem. Co zresztą już wcześniej Żydzi planowali w postaci budowy na ziemiach polskich ich Judeopolonii.

Ostateczną katastrofą narodową dla Polski był terror III Rzeszy i żydobolszewickiego NKWD podczas II wojny światowej. Gestapo i żydowska NKWD na wyścigi mordowały polską inteligencję. Tego mordu dokończono już po wojnie rzezią niedobitków polskiej inteligencji rękami żydowskiej UB.

Wydarzenia te obrazowo opisał żydowski poeta Sandauer mówiąc: „w czasie wojny wymordowano polską elitę i żydowską biedotę. A po wojnie na polskim tułowiu osadzono żydowską głowę.”

Po wojnie całkowitą kontrolę nad Polską przejęli Żydzi.

Nawet w czasach rządów żonatego z żydówką polskiego narodowego socjalisty Gomułki (budował on Polskę socjalistyczną w treści, narodową w formie) dominacja Żydów, mimo 1968 roku, nigdy nie była zagrożona. Z Polski wyjechało po 1968 kilkadziesiąt tysięcy żydów. Wobec 2-3 milionów kryptożydów okupujących politykę, bezpiekę, wojsko, administrację państwową, media, kulturę, oświatę, była to strata dla żydostwa niewielka. Korzystne było to dla pozostałych w Polsce kryptożydów. Wywoływało bowiem wrażenie, że Polska jest już odżydzona. Wszak garstka niedobitków żydowskich wśród literatów i intelektualistów nie może przecież stanowić dla Polski zagrożenia.

W Polsce tylko znikomy procent Żydów pozostał przy ich nazwiskach. Już w przedrozbiorowej Polsce sporadycznie Żydzi przyjmowali polskie nazwiska. Pod zaborami zdarzało się to już częściej. Karierę w żydowskim żywiole zaczęły robić niemieckobrzmiące nazwiska. W Prusach nadawano im nazwiska przymusowo i z urzędu. Były niezbyt wymyślne – Rosenzweig, Apfelbaum czy Kalkstein. Bogatsi Żydzi sami sobie dobierali sympatyczniejsze nazwiska: Stolzman, Goldman, Goldberg, Wechselberg (góra weksli!) itp.

Ogromną szansę do zacierania żydowskich korzeni dały Żydom obie wojny światowe. Zwłaszcza ta druga. Ogrom zniszczeń, milionowe przesiedlenia i uciekinierzy wojenni, zniszczone i spalone urzędy i dokumenty. Człowiek, rodzina, zjawiali się w nowym miejscu, podawali zmyślone nazwisko, na które otrzymywali nowe dokumenty. Od tego czasu trudno było wytropić ich korzenie. Zresztą już wcześniej, zanim wymyślono dokumenty tożsamości, wielu Żydów zmieniało nazwiska przy okazji każdej przeprowadzki.

Po wojnie ogromna część ocalałych w Polsce Żydów przyjmowała polskie, a przynajmnie nieżydowsko brzmiące nazwiska. Podobnie postępowali Żydzi w całej Europie.

Ewa Junczyk-Ziomecka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, występująca w imieniu żydowskiego sayana Lecha Kaczyńskiego/Kalksteina na inauguracji loży B`nai B`rith w Warszawie (2007).

O stopniu zażydzenia Polski najlepiej świadczy choćby to, że w rasistowskiej (tylko dla Żydów) loży B`nai B`rith, w której członkiem może: „…zostać osoba fizyczna, która ma i deklaruje tożsamość żydowską, świecką bądź religijną, opartą na pochodzeniu żydowskim (z ojca lub matki) lub na konwersji na judaizm” w zarządzie na pięć osób aż trzy mają nazwiska polskie: Szczepański, Woleński i Kowalski.

Istotną informacją o B`nai B`rith jest także to, że: „Do chwili rozwiązania organizacji w roku 1938 przez władze polskie, skupiała kilkuset członków będących elitą intelektualną ówczesnej Polski.”

A więc już w Polsce międzywojennej pełniący obowiązki Polaków żydowscy syjoniści zaliczani byli do „elity intelektualnej ówczesnej Polski”.

Po wojnie, wobec wymordowania polskiej elity intelektualnej przez okupantów to właśnie Żydzi utworzyli ich własną „elitę narodu Polskiego”! Nie tylko zresztą elitę intelektualną.

W tej materii niewiele zmieniło się do dzisiaj.

Trudno, czy wręcz niemożliwe już jest dzisiaj ustalenie, kto jest w Polsce pełniącym obowiązki Polaka Żydem, kto usłużnym żydofilem, a kto tylko użytecznym idiotą, ogłupionym zakłamaną i żydofilską propadandą. Polacy kierujący się polską racją stanu w każdym bądź razie nie są spotykani na szczytach władzy, nie pełnią też odpowiedzialnych funkcji.

Aby zrozumieć to, co dzieje się obecnie w Polsce, istotne jest uświadomienie sobie oszustwa dokonanego przy okrągłym stole. A tam po prostu Żydzi z obozu władzy dogadali się z Żydami z drużyny Bolka. Postanowiono wyrwać Polskę spod wpływów Kremla i oddać ją w łapska światowego żydostwa.

Już pod koniec XVIII wieku (1773) ujawnione zostały plany stworzenia NWO przez klan Rothschilda.

Jeszcze bardziej znane są plany budowy żydowskiego państwa światowego opisane w Protokołach Mędrców Syjonu.

Etapem przejściowym do budowy żydowskiego, dyktatorskiego państwa światowego są tworzone regionalne ponadnarodowe twory. Jednym z nich jest Unia Europejska. W tym miejscu nadmieńmy jedynie tyle, że jednym z jej ojców założycieli był Żyd Józef Retinger. Istotne jest też to, że Retinger był masonem i że masoństwo ma żydowskie korzenie. A jeszcze istotniejsze jest to, że ten sam Retinger – ojciec (współ)założyciel Unii, był jednocześnie założycielem Klubu Bilderberga.

Pierwszą próbą podbicia świata przez Żydów był eksperyment z żydobolszewizmem. Narzucono go Rosji i planowano rozszerzyć go na cały świat. Eksperyment się nie powiódł. W pewnym momencie ZSRR wyrwała się spod dominacji żydobolszewików. Stanęła nawet po stronie państw arabskich w konflikcie bliskowschodnim. Żydzi zmienili więc plany. Jako narzędzie do podbicia świata wytypowali USA, która w międzyczasie znajduje się już całkowicie pod żydowską okupacją.

USA i utworzone przez nią NATO to narzędzia w rękach światowego żydostwa – banksterów i syjonistów – do podbicia świata Gojów.

Unia, której państwa są wasalami USA i członkami zbrodniczej NATO, jest w podobnym stopniu co USA zażydzona. Jest też tak samo jak USA i NATO wykonawcą poleceń żydowskich ideologów NWO. Najważniejsze decyzje dotyczące Unii przekazywane są żydowskim marionetkom kierującym Unią za pośrednictwem Klubu Bilderberga i rockefellerowskiej Komisji Trójstronnej.

I do takiej właśnie Unii wepchnęło nas okrągłostołowe żydostwo.

Istotne jest zrozumienie w tym momencie, że wszystkie rządy po tzw. transformacji były rządami żydowskimi. Nawet rząd „patrioty” Żyda Olszewskiego (Kim właściwie jest mecenas Jan Olszewski).

Zmowa żydostwa przeciw Polsce

Przy okrągłym stole odrzucono z obowiązującego wówczas w PRL żydokomunizmu komunizm. Pozostali Żydzi. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobiło wówczas żydostwo, było narzucenie Polsce planu Żyda Balcerowicza. Plan ten polegał na ograbieniu Polaków z ich pieniędzy i oszczędności, oraz na oddaniu finansów i bankowości w ręce Żydów. Skutki tego odczuwamy do dzisiaj. Polacy zostali biedakami w okupowanym przez Żydów kraju. Polska gospodarka systematycznie niszczona jest na polecenie żydowskiej Brukseli. Zniszczono przemysł stoczniowy i prawie całkowicie przemysł ciężki. Niszczone jest górnictwo i rolnictwo. Jedynie zagraniczne lub pozostające w rękach rodzimych kryptożydów firmy mają się dobrze. Na naszych oczach trwa hurtowa wyprzedaż majątku narodowego.

A żydostwu wciąż jeszcze mało. Dlatego żydostwo chce jeszcze prywatyzować (przejąć na własność) nawet szpitale i szkolnictwo.

Media w tzw. III RP pozostały i nadal pozostają w rękach Żydów. Jesteśmy masowo ogłupiani i manipulowani. Podobnie jest w oświacie i szkolnictwie.

Dzisiaj na polskiej scenie politycznej (tzw. sejm) po krótkim okresie przejściowym pozostały jako liczące się jedynie partie agenturalne wobec Unii, USA i Izraela i wobec stojących nad nimi żydowskich ideologów NWO. A więc żydowska, agenturalna PiS, PO, SLD i PSL.

Część II

Opisując to, co dzieje się dzisiaj w Polsce, Europie i na świecie nie można zapominać, że najważniejszym wyznacznikiem polityki zarówno lokalnej w Polsce, jak i globalnej na świecie jest dążenie do narzucenia światu dyktatorskiego rządu zgodnie z ideologią światowego żydostwa spod znaku NWO. Głównymi ich narzędziami do podboju świata są:

– Bandycki system bankowy dający banksterom prawo do tworzenia pieniędzy z niczego w postaci udzielanych „kredytów”. To ten system odpowiedzialny jest za bankructwa państw i za gigantyczne, monstrualne i nie do spłacenia zadłużenie całego świata u garstki cwaniaków. Dodatkowym narzędziem do ograbiania świata są kontrolowane przez żydostwo manipulanckie giełdy.

– Media jako narzędzie do ogłupiania i odmóżdżania okradanych i zniewalanych Gojów. Wspomaga je system „oświaty”, dodatkowo i nieomal nieodwracalnie odmóżdżający prawie wszystkich, którzy przejdą taki system „edukacji” .

– USA i NATO pełniące rolę żydowskiego światowego żandarma. Mogą oni wymyśleć dowolny pretekst i napaść na prawie każde państwo (Serbia, Afganistan, Irak). Jedynie chyba Rosja ze względu na jej atomowy potencjał nie jest zagrożona ich bezpośrednim atakiem.

– Marionetki polityczne w krajach będących wasalami USA i NATO. Praktycznie wszyscy „ważni” i „wpływowi” politycy Zachodu (plus sojuszniczej Japonii) to marionetki wypełniające polecenia płynące z wyżyn gabinetów banksterów. Pomocniczymi narzędziami do kontrolowania polityków są Klub Bilderberga, Komisja Trójstronna, CFR i wszechobecna masoneria.

– Systemy prawne Zachodu. W wielu krajach tzw. „wolnego świata” za głośne niedowierzanie w żydowską wersję holokaustu można wylądować w więzieniu.

Na obecnym etapie dążeń do dyktatorskiego, żydowskiego światowego rządu istotną rolę pełnią ponadnarodowe twory, takie jak faszystoidalna Unia Europejska.

Zadaniem tych tworów jest wynarodowienie społeczeństw państw członkowskich, oderwanie ich od ich korzeni i stworzenie z nich bezrefleksyjnego, ogłupionego i zdemoralizowanego, wręcz zdegenerowanego moralnie i intelektualnie bydła roboczego.

Dopiero patrząc z takiej perspektywy jesteśmy w stanie zrozumieć to, co dzieje się w Polsce.

Po okresie przejściowym, gdy w sejmie zasiadały śmieszne partyjki kanapowe, specom od inżynierii społecznej udało się dopasować polski system polityczny do obowiązującego w Unii modelu fasadowej demokracji. Mamy więc dwie główne partie i dwie partie dodatkowe, jako ewentualni koalicjanci. Przy czym marionetki polityczne i agenci żydostwa z obecnego POPiS-u tworzyło w przeszłości inne partie, które po jakimś czasie bądź znikały, bądź przepoczwarzały się w nowe partie. Inni z kolei przechodzili z jednych partii do drugich.

Obecny system polityczny charakteryzuje się tym, że dwie główne partie skupiają wokół siebie większość elektoratu. Partie te inscenizują ciągłą walkę. Im bardziej jest ona emocjonalna – tym lepiej. Emocjonujące zapasy pomiędzy nimi gwarantuje, że elektorat zaślepiony celowo wywołanymi w nim emocjami nie zauważy oszustwa. Dwie pozostałe partie (ich ilość może się zmieniać i oscylować pomiędzy 1-3 lub 4) utrzymywane są ze względu na różnorodność polskiego elektoratu, ale także i po to, aby jak najmniej miejsca w tzw. sejmie pozostało dla polityków i partii nieagenturalnych wobec Zachodu. Ponadto utrzymują one fikcję demokracji.

A prawda jest taka, że bez pieniędzy sponsorów i bez wsparcia medialnego (a media są w rękach Żydów) ani jedna partia, ani jeden polityk kierujący się polską racją stanu nie ma najmniejszych szans na zwycięstwo z licencjonowanymi przez ideologów NWO agenturalnymi partiami.

Istotne jest w zrozumieniu funkcjonowania polskiej polityki to, że w kwestiach fundamentalnych i zasadniczych nie ma najmniejszej różnicy pomiędzy PO, PiS-em, SLD czy PSL-em.

Wszystkie one są prounijne, prozachodnie, proamerykańskie, proNATOwskie i proizraelskie.

Ani jedna z nich nie chce złamać monopolu banksterów na okradanie świata i Polski.

Ani jedna z nich nie chce wyprowadzić Polski z żydowskiej, bilderbergowskiej Unii.

Ani jedna z nich nie chce zlikwidować wasalskiego podporządkowania Polski Ameryce i zbrodniczemu NATO.

A cała reszta, to sprawy drugo- i trzeciorzędne. I o nie toczy się „zażarta”, głównie celowo inscenizowana „walka”. Naturalnie, że szefowie tych agenturalnych partii nie są wolni od osobistych ambicyjek. Każdy z nich chciałby być ważniejszy od drugiego w naszym unijnym i niesuwerennym baraku. Każdy chciałby mieszkać w reprezentacyjnym pałacu i latać rządowym samolotem do Brukseli, Waszyngtonu czy Telawiwu. Jednak w sprawie fundamentalnej – obojętnie kto z nas rządzi, a kto jest w opozycji – ważne jest, że rządzi ktoś z naszych, z ferajny filantropa Sorosa, a nie ktoś z wykluczonych – nie ma pomiędzy nimi absolutnie żadnej różnicy.

Dobrym przykładem jest koalicja PiS z LPR-em i Samoobroną (2005 -2007).

Doszło do niej krótko po odczycie J. Kaczyńskiego (o wykluczonych) u Sorosa. Niespodziewanie dla partii agenturalnych do sejmu weszły partie przez żydostwo nieporządane – właśnie LPR i Samoobrona. Ponieważ PiS wygrało wybory, jemu to przypadło „w zaszczycie” wciągnięcie do koalicji, a następnie doprowadzenie do skompromitowania i wyrzucenia z rządu (a w konsekwencji i z sejmu) tych dwóch partii. Gdyby wybory wtedy wygrała PO, też by musiała to zrobić.

W tym wypadku J. Kaczyński wiedział, że jego rząd upadnie przedterminowo, a on straci władzę. Jednak posłusznie odłożył na bok osobiste ambicje i doprowadził do – jak na razie trwałego – usunięcia LPR i Samoobrony na margines wykluczonych.

SLD

Wierna agentura Unii, USA, NATO i Izraela – i stojących ponad nimi żydowskich ideologów NWO. Ikoną SLD jest Kwaśniewski/Stolzman. W listopadzie 1999 roku, jako prezydent tzw. III RP przyjął u siebie odwiedzającego Warszawę Davida Rockefellera. Otrzymał od niego słowa uznania za realizację przez żydowskie władze Polski polityki zgodnej z ideologią NWO na obszarze Europy środkowo-wschodniej. Wyjaśnił też Kwaśniewskiemu/Stolzmanowi znaczenie Polski w polityce przyciągnięcia do Unii i NATO jak najwięcej państw będących wcześniej pod kontrolą Kremla. Te zadania Kwaśniewski/Stolzman wykonywał wzorowł.

W czasie prezydentury Kwaśniewskiego/Stolzmana Polska weszła do NATO i do Unii.

Bezczelnie Żyd Kwaśniewski/Stolzman przepraszał Żydów w imieniu Polaków za Jedwabne. Mógł to zrobić, gdyż wcześniej inny Żyd, Kaczyński/Kalkstein, wstrzymał ekshumację w Jedwabym, przez co nie było możliwe ustalenie, jak do pogromu rzeczywiście doszło. Dało to także możliwość dalszego pomawiania Polaków o winę za Jedwabne przez żydowską propagandę.

A gdy na Ukrainie doszło do sterowanej z USA i Izraela pomarańczowej rewolucji, Kwaśniewski/Stolzman zdecydowanie poparł agenta ideologów NWO – Juszczenkę. Udający antykomucha Kaczyński/Kalkstein po zajęciu Belwederu dzielnie w tej antyrosyjskiej prowokacji kontynuował dzieło poprzednika – Kwaśniewskiego/Stolzmana.

W czasie prezydentury Kwaśniwskiego/Stolzmana CIA czuła się w Polsce całkowicie bezkarnie i bezpiecznie. Do tego stopnia, że urządziła sobie w Polsce tajne i nielegalne więzienia. A Kaczyńscy/Kalksteini – jeden i drugi – zataili to przed społeczeństwem po dojściu przez nich do władzy. Zamiast zdemaskować postkomuchów za łamanie przez nich prawa!

SLD kontynuuje politykę Kwaśniewskiego/Stolzmana – jest ślepo prounijny, proamerykański, proizraelski i proNATOwski.

PiS

Nazywane jest najbardziej zażydzoną partią w Polsce. Bezprzecznie jest najbardziej żydofilską partią parlamentarną, a to za sprawą Kaczyńskich.

Lech Kaczyński brał udział w żydowskim spisku przeciwko Polsce w Magdalence. Wtedy był jeszcze zaledwie jednym z wielu mniej ważnych żydowskich doradców Bolka.

To on wstrzymał ekshumację w Jedwabnym. Dzięki temu żydostwo wciąż oskarżać może Polaków o tę zbrodnię.

PiS wniósł do sejmu projekt ustawy o odszkodowaniach dla Żydów (2006).

Lech Kaczyński/Kalkstein zalegalizował, zdelegalizowaną za antypolską działalność przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego w 1938, syjonistyczną i rasistowską lożę B`nai B`rith.

Kaczyński/Kalkstein ślepo angażował się we wszystkie nakazane z Telawiwu i Waszyngtonu antyrosyjskie prowokacje. Tak samo ślepo i z uporem czynił z Polski nadgorliwego militarnego wasala USA. Zamierzał też uczynić Polskę strategicznym partnerem zbrodniczego wobec Palestyńczyków Izraela. Kaczyński/Kalkstein zhańbił siedzibę Prezydenta Polski żydowskimi harcami w jarmułce i przy świeczkach menory z Żydami. Zdewaluował Polskie odznaczenia i ordery wręczając je jego przyjaciołom Żydom.

Powinien przejść do historii jako oficjalny grabarz suwerenności. A wylądował na Wawelu, zażydzając najpierw Belweder, na koniec właśnie Wawel.

Więcej o zasługach tego żydowskiego patrioty dla Żydów i dla Izraela pisze Józef Bizoń.

A jego bliźniak, prezes PiS, Jarosła Kaczyński/Kalkstein w sejmie w 2003 roku pchał Polskę do zbrodniczej okupacji Iraku u boku USA, krzycząc „wojna w Iraku to także nasza wojna”. Do agresji i późniejszej okupacji Iraku doszło na podstawie fałszowanych przez CIA i brytyjski wywiad „dowodów” na posiadanie przez Irak broni masowego rażenia.

Na koniec – główny obok Kaczyńskiego/Kalksteina ideolog PiS, Izaak Macierewicz/Singer z uporem maniaka szczuje na Rosję, absorbuje uwagę opinii publicznej Smoleńskiem, odwracając uwagę od katastrofalnej sytuacji finansowej Polski. Ponadto chce on śledztwo smoleńskie oddać w ręce zbrodniarzy amerykańskich. Tych samych, co ponoszą odpowiedzialność za 11/9 i za zbrodnicze okupacje Afganistanu i Iraku. A wcześniej jeszcze za zbrodnicze bombardowania słowiańskiej Serbii.

W międzyczasie utworzył Macierewicz/Singer kolejną komisję do zbadania zabójstwa w Łodzi. Złośliwi mówią, że jak Kaczyński dostanie biegunki, to Macierewicz/Singer założy kolejną komisję, mającą zbadać – kto chciał otruć prezesa PiS.

A wszystko po to, aby wytworzyć fikcję zagrożenia życia działaczy PiS ze strony ruskich agentów spod znaku PO.

PO

Założona przez nieomal etatowego bilderbergowca, przewerbowanego na prożydowskość Andrzeja Olechowskiego. Drugim ojciem założycielem PO był przewerbowany przez CIA na proamerykańskość były SB-ek Gromosław Czempiński. Za zasługi dla CIA udekorowany został on orderami przez Busha seniora, w przeszłości szefa zbrodniczej CIA.

W jej szeregach (nadal jeszcze) jest agent rockefellerowskiej Komisji Trójstronnej – Palikot.

Szefem dyplomacji rządu PO jest agent syjonistów – neokonów – Radek Sikorski.

A latem tego roku zarówno Tusk jak i Komorowski zadeklarowali pomoc Izraelowi na wypadek agresji Żydów na Iran.

PO jest podobnie jak PiS ślepo prounijna, proamerykańska, proNATOwska i proizraelska. Jedynie w jej polityce wobec Rosji, zresztą z nakazu USA i Zbiga Brzezińskiego, jest PO wobec Kremla spolegliwa. USA prowadzi wobec Rosji politykę kija i marchewki. W Polsce kijem jest PiS, marchewką PO. Zresztą, POPiS musi się czymś różnić, aby Polacy nie zauważyli, że to jedna i ta sama sitwa spod znaku żydowskiego aferzysty i filantropa Sorosa.

Często PO przedstawiana jest przez żydowską propagandę i żydowskich agentów wpływu jako agentura Putina.

Tylko, gdyby Tusk i Komorowski byli agentami Rosji, to prawo do eksploatacji gazu łupkowego dostałby Gazprom a nie USA. A ponad 670 spółek z udziałem skarbu państwa Rostowski wystawiłby na licytację w Moskwie a nie w Londynie. No i pozwolenie na bazę wojskową w Polsce dostałaby Rosja, a nie USA. A nasze wojsko stacjonowałoby w Czeczenii, utrzymując tam kremlowskie porządki, a nie pomagało USA w okupacji Afganistanu. Zapewne też ściganego przez Rosję czeczeńskiego terrorystę Ahmeda Zakajewa agentura rosyjska rządząca Polską wydałaby Rosji, gdyby wpadł on w ręce domniemanym agentom Putina – Komorowskiemu i Tuskowi. A oni puścili go wolno! Zresztą, antyrosyjski zlot Czeczenów w Warszawie podczas jednoczesnej prezydentury i rządów PO nigdy by się w Polsce nie odbył, gdyby PO była rzeczywiście ruską agenturą, a w Polsce rządziłaby rosyjska razwiedka i zimny czekista Putin. [Te oczywiste argumenty i tak nie przekonają skretyniałych rusofobów – admin]

Walka z religią i krzyżami, ukrywana pod zasłoną dymną neutralności światopoglądowej, jaką widać w wielu poczynaniach liderów PO, nie jest nakazana im przez Rosję (przeżywającą rekonesans religijności). Nakazana jest im przez żydowską Brukselę. Nakazy te gorliwie wypełnia wielu prominentnych PO-wców. Gronkiewic- Walz, zwana bufetową, nakazała usunięcie tysięcy krzyży przydrożnych.

O nie PiS, obrońcy krzyża i Rydzyk prawie się nie upominali.

PSL

Wypełniacz ław poselskich. Prounijny, pro… pro… pro…

Pawlak, marionetka polityczna, nawet nie jest zapraszany do fundacji Sorosa. Będzie służył każdemu żydowskiemu agentowi, który da mu jako koalicjantowi fotel ministra. Obojętnie – czy będzie to agent z PO czy z PiS.

Tak wygląda polska scena polityczna.

Pozostają jeszcze media. O nich wkrótce w części III.

http://poliszynel.wordpress.com/2010/10/26/polska-pod-zydowska-okupacja-czesc-i/
http://poliszynel.wordpress.com/2010/10/27/polska-pod-zydowska-okupacja-czesc%c2%a0ii/

=====================

PB: Swój blog Poliszynel, Andrzej Szubert zlikwidował dla bezpieczeństwa rodziny wobec gróźb suszp. Tekst skopiowany z bloga Marucha. Dzięki Leszkowi Jaworskiemu za przypomnienie tego ważnego przed każdymi wybiurami tekstu.

 

DZIADEK KOMOROWSKIEGO REZUN

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 12:12

http://niepoprawni.pl/blog/2218/stop-praniu-mozgow-zatajane-wstydliwe-fakty-o-komorowskim-dziadek-komorowskiego-rezun

Dr Jaśkowski: Pytania, na które pediatrzy nie odpowiadają

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:37

http://wolnemedia.net/zdrowie/pytania-na-ktore-pediatrzy-nie-udzielaja-odpowiedzi/

Report from Moscow: Doomed Ukraine Plan

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:26

Report from Moscow: Doomed Ukraine Plan

Iranian Leader’s Letter Aimed at Healing Rift between Islam and Christianity Caused by Zionism

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:41

Mark Glenn on FARS News: Iranian Leader’s Letter Aimed at Healing Rift between Islam and Christianity Caused by Zionism

Paul Craig Roberts – The World Is Now On The Cusp Of Total War

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:40

Paul Craig Roberts – The World Is Now On The Cusp Of Total War

How dare Netanyahu speak in the name of America’s Jews?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:39

How dare Netanyahu speak in the name of America’s Jews?

Jonathan Azaziah on E. Ukraine and the Middle East + discussion w. Gilad Atzmon and other prominent anti-Zios

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:38

Mask of Zion Report, Feb 9, 2015

 

PB: Jonathan says Hitler’s germany were WW2 good guys.

What are his proofs? — run contrary to historical docs, which he calls deception to cover up Rotschildism.

Otherwise right on, same about the discussion. Worth listening for well over an hour.

Prof. Majewska: Wielkofarmackie plany blokady internetu

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 05:13

From: Maria Majewska
Date: February 9, 2015 4:08:17 PM PST (CA)
Subject: plany blokady internetu

Coraz częściej słyszy się nawoływania karteli farmacji oraz ich lobbystów do likwidacji lub cenzury Internetu, który wg. nich jest źródłem wszelkiego zła, bo dostarcza ludziom obiektywnych, niezależnych informacji o szkodliwości i braku skuteczności ochronnej szczepień.  Kiedyś informacje o zgonach i powikłaniach poszczepiennych były skrzętnie ukrywane przed społeczeństwem przez te kartele oraz   służących im urzędników, a dziś poprzez Internet każdy ma do nich dostęp. Dziś z Internetu dowiadujemy się o gigantycznych oszustwach producentów szczepionek oraz agencji  promujących szczepienia, w wyniku których z premedytacją zamordowano lub okaleczono szczepieniami miliony dzieci i starszych osób.  Te ludobójcze działania przewyższają skalą wszelkie inne holokausty.

Próba demontażu lub cenzurowania Internetu dla podtrzymania zysków i bezkarności karteli farmacji przypomina działania hitlerowców w okupowanej Polsce, którzy rekwirowali Polakom radia, palili polskie książki i zlikwidowali polskie gazety, równocześnie poddając ich wszechobecnej propagandzie.  Mimo tych działań, Polacy stworzyli silny ruch oporu, by uratować jak najwięcej rodaków i podtrzymać ich polskość.  Komplety tajnego nauczania były wtedy powszechne.

Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do blokady Internetu przez farma-kartele, lecz gdyby to się stało, trzeba zawczasu przygotować strategię ruchu oporu.  Wszyscy, którzy mają świadomość szkodliwości masowych szczepień powinni przyjąć za swój moralny obowiązek informowanie o tym innych, zwłaszcza młodych rodziców.  Jeśli świadomi rodzice decydują się szczepić swe dzieci, narażając je na potencjalne kalectwo lub śmierć, to jest to ich wybór i oni będą żyć z jego konsekwencjami.  Niedopuszczalne jest jednak zmuszanie rodziców, by dla cudzych zysków okaleczali lub zabijali szczepieniami własne dzieci. A do tego nawołują lobbyści wielkiej farmacji.  Najważniejszym instynktem i obowiązkiem rodziców jest bronić swe dzieci przed wszelkimi niebezpieczeństwami.

Żyjemy w czasach, gdy korporacyjny przemysł farma-medyczny stał się jednym z największych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi (w USA zabija on ok. 200 tysięcy osób rocznie), natomiast podtrzymujące życie leki stają się coraz droższe i mniej dostępne.  Coraz częściej pojawiają się więc głosy rozsądku nawołujące do poskromienia tego przemysłu, jego nacjonalizacji i przekazania go w ręce społeczne.  Taki przemysł powinien produkować potrzebne leki na autentyczne, naturalnie występujące choroby, a nie generować choroby dla zysków.

Tactical nuke exploded in E. Ukraine?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 01:57

http://www.infowars.com/video-nuke-reportedly-detonates-in-ukraine/

09/02/2015

Ukraine academic: Israel imported 25,000 kids for their organs

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:29

Ukraine academic: Israel imported 25,000 kids for their organs

Mariupol, the war and the propaganda war

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:28

Mariupol, the war and the propaganda war

Russian Lawmakers Want Germany to Pay Reparations for WW2

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:27

RUSSIA STRIKES BACK: Russian Lawmakers Want Germany to Pay Reparations for World War II

The Fallujah Option for East Ukraine

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:27

The Fallujah Option for East Ukraine

The Negotiations in Moscow

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:26

The Negotiations in Moscow

Banderyzujący Paweł Kukiz oficjalnym kandydatem na Prezydęta

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 04:33

PB: Jak pisalem juz, nie widze kandydata wolnego od nastepujacych podstawowych wymagan dla patriotycznego prezydenta:
– zrozumienie systemu Polin w globalnych ramach srulopanowania,
– wolnosc od indoktrynacji hasbarnej,
– poczucie godnosci i niezaleznosci od okupanta.
Czy ktos zna takowego?
pozdravP

From: Pyrek
Date: February 9, 2015 12:38:49 AM PST (CA)
To: Piotr Bein
Subject: Re: Kukiz na prezydenta

Kukiz ma wiele grzechów na sumieniu. Jednym z nich jest to że popierał czynnie Majdan i pomarańczową rewolucje.
http://www.polskapartianarodowa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1773&Itemid=161
Bardzo wymowne jak dla mnie jest to że jest na afiszu takich mediów jak onet, wyborcza, tvn.

…………………..

http://www.aferyibezprawie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4335%3Apawe-kukiz-ju-oficjalnym-kandydatem-na-prezydenta-rp-przekazuj-dalej-list-poprac

08/02/2015

Jedzenie — do modeli kolejki ogrodowej

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 12:42

Część zbioru o budowie RRRailways… część tematowa ilustracji do modeli przytorowych kolejki ogrodowej

Jedzenie — rotisseria, pizzeria, restauracje

Aby żyć trza jeść… i na odwrót. Jedna z największych potrzeb (i przyjemności życia) ma miejsce, a jak! w moim modelu imperium kolejowego. Niektóre budynki mieszczą sklępy spożywcze, a przy większych stacjach będą restauracje lub bary.

Kilka zakładów gastronomicznych zebrałem w kompleks przy wesołym miasteczku (na podwyższeniu-stole, dzieci bawią się karuzelą, figurkami itp.). Stąd nazwa Wesołe Żarcie. Most o takiejże nazwie, zbudowany z kuchennych sztućów drewnianych, prowadzi tory kolejowe nad drogą do kompleksu.

Kompleks składa się z kilku restauracji: rotiseria i pizzeria ze wspólnym piecem i kominem kamiennym, restauracja “Owoce Morza”, kawiarnia z winiarnią “Odkorkowana” oraz kiosk z lodami miodowymi. Restauracja i kawiarnia mieszczą się w zaadoptowanych bankardach. Każdy zakład ma duży szyld.

Zakłady otaczają duży ogród stolików pod dachem, zbudowany na tacy plecionej z obrzeżem-barierką, styl podobny do plecionki ‘dachu’. Na dachu przykleiłem drewnianą pokrywkę od naczynia do chińskiego gotowania na parze, a na niej — napis “Witajcie” i “Kawiarnia i żarcie Bankardy”. Stoliki wyciąłem z deszczułek do mieszania farb, przykleiłem do tacy. Krzesła długo pozostały “niedostarczone”. Wreszcie wpadłem na pomysł: aluminiowe zakrętki do wina nacinam w 2 miejscach, odginam i odcinam utworzony odcinek, przyklejam ‘do góry nogami’ do pozostałej części, tworząc oparcie krzesła-fotelika. Przykleiłem krzesełka wokół stolików. Na skraju ogródka połączyłem 3 stoły w ciąg i zaopatrzyłem w ławy.

Rotisserię skleciłem z eleganckiego czarnego pudełka z szybkami. Wyciąłem dolną część ramek na krótszych ściankach (na wejście i dojście do pieca). Zostawiłem dno na ‘podłogę’, co wymaga podniesienia pieca, i tak potrzebującego wyższego poziomu otworu dla latwiejszej pracy pizzeriarza i szaszłykarza. Szybkę na “dachu” przykryłem cienką pianką i wycinkiem maty bambusowej, otrzymując prześwitujący dach.Wieczko pozostawiłem otwierane, by móc oglądać wnętrze z góry i w przyszłości wstawić figurki, gdy je zdobędę.

Do wewnątrz wstawiłem umeblowanie: kontuar z półką na napoje itp. oraz dwa stoliczki wzdłuż okien. Część robocza wychodzi na piec (z drugiej strony obsługuje on pizzerię), w którego otwór wstawiłem obudowę (ukształtowany kawałek aluminium z puszki po napoju) do rożen (pręciki stalowe). Dzieciaki zrobią z plasteliny kurczaki, kiełbasy, szaszłyki… Pod kontuarem jest lodówka na świeże mięso, a obok stolik do pracy.

Do budynku przyczepię daszek z czarnych listwek, które były wewnątrz do trzymania zdjęć. Rowki w nich pasują do kawałka plexi na przeźroczysty dach. Pod tym będą dodatkowe stoliki. Kolorystykę rottiserii utrzymam w eleganckiej czerni pudełka, kontuar i stoły niemalowane drewno, część robocza (podstawa kontuaru i lodówka, podpora na rożna…) ze “stali nierdzewnej”, a półki na napoje itp. — drewno lub ‘stal nierdzewna’, ze ‘szkłem’ od strony klienta.

Podstawa komina po stronie rotisserii wyłożona bazaltem (cienkie skrawki od kamieniarza — łamanie do wymiarów obcęgami lub po nacięciu rowka pilniczkiem, doszlifowanie na zgrubnym papierze ściernym).

Szyld w harmonii z pozostałymi na biało i takimi samymi literami  (gotowiec: alfabet z cienkiej sklejki, niestety nieodpornej na wodę — musiałem ponaprawiać po próbach klimatycznych: farba podkładowa, 2 warstwy farby zewn., klej wodoodporny budowlany  firmy Le Page). Już po zaschnięciu kleju zobaczyłem, że kropnąłem się w “LA ROTISSERI” przez jedno S. Dzieciarnia (w Kanadzie znają równie dobrze angielski co francuski) z miejsca zauważyłaby błąd. Oderwałem S i na jego szerokość zrobiłem z blaszki pozostałej po obudowie rożna małą ‘obudowę’. Do niej wcisnąłem 2 szpilki, na których przykleiłem w poziomej pozycji 2 mniejsze litery S z innego zestawu, plastykowego. W ten sposób, 2 S-y pieką się w szyldzie rotisserii :)

Old Hickory N7G 35 Chicken Commercial Rotisserie Oven Machine, Gas Piec gazowy do pieczenia kurczaków na rożnach https://www.kitchenall.com/old-hickory-n7g-chicken-rotisserie.html

Wnętrze rotisserii na kółkach, San Francisco. Paliwo: gaz. https://l2ee2l.wordpress.com/2010/12/09/san-francisco-winter-2010-the-ferry-building-marketplace/

Piec kombinowany do pieczywa, pizzy i rotisserii. Firma Beech Ovens, Australia http://www.beechovens.com.au/Products/rotisserie

Piec ceglany w rotisserii. Skąd wziąć cegiełki w skali 1:25? http://vimeo.com/21711592

More about 'Wood burning rotisserie' at Pollo A La Brasa Western Rotisseria na drewno. Asortyment: kiełbasa, mięso, kurczaki… http://dishtip.com/d/ca/los-angeles/pollo-a-la-brasa-western/wood-burning-rotisserie/2235620

Pizzerię zbudowałem z ramki drewnianej, którą przykryłem cienką pianką i bambusową matą, osiągając efekt prześwitu. Przestrzeń między słupami narożnymi jest otwarta na stoliki i część obsługowo-roboczą od strony pieca.

Model pieca do pizzy to wyzwanie. Zamierzałem obrobić czymś prosty otwór w kamiennym dużym kominie, który oddziela pizzerię od rotisserii. Ale tak spodobał mi się piec na pizzę pod własnym dachem, że postanowiłem zrobić jego modelik i doczepić do komina.

Koncepcja pieca pod własnym dachem jest użyteczna w moim modelu sąsiadujących pizzerii i rotisserii.  Komercyjny piec na pizzę wymaga ok. metra głębokości, by zmieściło się kilka krążków (stąd ‘łopaty’ do wyjmowania pizzy). Tyle mierzy komin w przekroju, woła więc o rozszerzenie w części dolnej. Ponadto, tylko czoło pieca musi przylegać do roboczej części pizzerii, więc jego reszta będzie pod własnym daszkiem.

Można imitować mur w piance, ale nie ma to jak prawdziwe materiały: kamień, cegła. Z pomocą piły do kafli można narżnąć cegiełek lub kamieni paru grubości, jak w projekcie pani Morelli poniżej. Inne źródło kamienia (jednej grubości) odkryłem, obcinąjąc złamane, nierówne końce płyty cementowo-wiórowej. Odcięty pasek łatwo łamie się na pojedyncze ‘kamienie’. Otwory obrobię w cegle, a przykrycie dachu — paskami bazaltu lub blachą miedzianą.

…Przerwa na łamanie płyty, cięcie i dzielenie na kilkaset kamieni :)

Cegłę spróbuję pokroić fleksą i/lub piłą do kafli.

Lampus Co.'s wood-burning pizza oven comes assembled or in a build-it-yourself kit. Piec na pizzę o pięknych proporcjach, w ogrodzie pani Pieriny Morelli w USA http://recipes.pgplate.com/food/build-a-pizza-oven-in-the-backyard-697912/ Dostosuję jako przystawkę do dużego komina kamiennego, wspólnego z rotiserią. Tylko skąd wziąć podobne kamienie w skali 1:25 :)

Piec do pizzy w Ontario. zbudowany na bazie gotowca zrób-to-sam dodatkowo obudowanego kamieniem. Półka z betonu, pokrycie dachu w robocie. http://productsinsider.com/2011/11/15/in-practice-manufactured-stone-outdoor-pizza-oven/

Urok cegły

http://www.adeenidesigngroup.com/blog/at-home-with-sandra-jordan/

Prefabrykaty pół-koliste wyłożone płytami kamiennymi http://rockymountainstove.com/themezzooutdoorpizzaoven.aspx

6.2.2015 Interesujące wypowiedzi b. premiera Ukrainy

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:12

Interesujące wypowiedzi byłego premiera Ukrainy Azarowa z 06.02.2015

Азаров – Я вижу Украину федеральной страной

Opublikowany 6 lut 2015
Азаров – Я вижу Украину федеральной страной

Азаров – Януковича хотели убить как Каддафи

Opublikowany 6 lut 2015
Азаров – Януковича хотели убить как Каддафи

Азаров о государственном перевороте на Украине

Opublikowany 6 lut 2015
Азаров о государственном перевороте на Украине

SUPER-ALARM srulobanderowski lizodup Ziembiński startuje na prezydęta

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:49

From: Piotr Bein
Date: February 7, 2015 7:44:55 PM PST (CA)
To: CZERWONY KORSARZ <prezydent@fundacja-slawpol.eu>
Cc: Pl all
Subject: SUPER-ALARM srulobanderowski lizodup Ziembiński startuje na prezydęta

srulowy piracie Ziembiński
Jednak nie jestes pajac, blazen, durak, debil (sorka dla wszystkich za porównanie z Ziembińskim), tylko polityczna dziwka!
Lizesz dupe jakim sie napatoczy pajacom sruli w Polin jak chrabja, podkadzasz srulowym marionetkom zydlactwa z kregow najbardziej wrogich Polakom!
Zalazles na srulowa imprezke srulowej nagrody im. srulowego super-agenta sruloCIA, Lejby Kone, dla srulowego super-agenta Klitschko obu-triech narodow.
Wywiad mozna ze srulem zrobic, ale nie popierajacy ich zbrodnie, nie potakujacy srulowemu klamstwu pt. Majdan!
Pierwotne diagnozy stoja:
https://piotrbein.wordpress.com/2014/12/03/jak-bonie-dudu-nie-zmowilem-sie-na-synchro-z-kolejnym-nawiedzonym-preziem/
https://piotrbein.wordpress.com/2015/01/26/tw-andrzej-szubert/
Na dodatek: polityczne twe ruchawki i rzekome przesladowania, to w tym swietle najprawdopodobniej agenturalne alibi dla agenturalnego kandydata na prezydęta.
Badz przeklety!
pb
On 7-Feb-15, at 1:27 PM, Tadeusz Bartold wrote:

CZEŚĆ SŁAWEK

1.UWAŻAM PROPOZYCJĘ PANA M.DĘBSKIEGO ZA INTERESUJĄCĄ,CHOC KWOTA WPŁATY ZBYT DUŻA-UWAŻAM ŻE WINNO TO BYĆ 10 000ZŁ.
2.DLACZEGO PROMUJESZ BANDEROWCÓW Z PRAWEGO SEKTORA,CZY RÓWNIEŻ JAK TE RZĄDZĄCE SZUMOWINY CHCESZ WYSŁAĆ WOJSKA NA UKRAINĘ.TO NAJLEPIEJ JAK ZACIĄGNIESZ SIĘ ZBUJAKIEM I  SCHETYNĄ.

POZDRAWIAM

TADEUSZ BARTOLD
Od: “CZERWONY KORSARZ” <prezydent@fundacja-slawpol.eu>
Do: “Mieczysław Dębski” <mieczyslaw-debski@wp.pl>;
Wysłane: 19:56 Sobota 2015-02-07
Temat: Re: Jak wybrać Prezydenta ???

W dniu 4 lutego 2015 18:32 użytkownik Mieczysław Dębski <mieczyslaw-debski@wp.pl> napisał:
Proponuję, aby kandydatem na Prezydenta została każda osoba która wpłaci do Państwowej Komisji Wyborczej sumę 100 tysięcy złotych, zamiast 100 tysięcy podpisów !!!!!!! – Mieczysław Dębski

http://www.fundacja-slawpol.eu
PREZYDENT
SŁAWOMIR ZIEMBIŃSKI
kontakt: prezydent@fundacja-slawpol.eu +48 604-399-321

« Previous PageNext Page »

The Rubric Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 696 other followers