Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

23/04/2015

TALES OF LA KOSHER NOSTRA – LIVNI vs. BIBI

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 02:32

TALES OF LA KOSHER NOSTRA – LIVNI vs. BIBI

Czy istnieje spiskowa teoria dziejów? – MASONERIA

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 02:03

Czy istnieje spiskowa teoria dziejów? – MASONERIA    
http://www.ojczyzna.org/

    Spiskowa teoria nie jest żadnym mitem jak tego chce profesor Tazbir (żyd), lecz jest na naszych oczach wypełniającym się faktem.
Do rządzenia światem usiłowali dojść środkami militarnymi: Tamerlan, Aleksander Macedoński, Dzingis – Chan, Karol Wielki, Napoleon Bonaparte, Lenin, Stalin, Hitler. Wszystkie wielkie imperia powstałe w drodze podbojów: Cesarstwo Rzymskie, Imperium Otomańskie, Imperium Angielskie – powstawały i upadały pozostawiając po drodze morze krwi, setki tysięcy, miliony trupów oraz wiele upadłych cywilizacji.
    Inną metodą w dążeniu do opanowania świata przyjęły tajemne związki, spiskowcy, rewolucjoniści, komuniści, narodowi socjaliści, loże masońskie. Pierwszym sukcesem tajnych związków żydowskich było zniszczenie pastwa i cywilizacji rzymskiej, a następnym – zniszczenie chrześcijańskiej Francji przez tzw. rewolucję francuską.
W chronologicznym ujęciu czasowym przedstawię najważniejsze wydarzenia inspirowane i z cała konsekwencją realizowane przez owe tajne związki…

Rok 1776.
   
1 maja tego roku założony został masoński zakon Iluminatów (Jakobinów). Założycielem był niemiecki żyd Wejshaupt. To właśnie on przy udziale Russo, Mirabeau, Dantona, Robespiere, Marata i innych spiskowców zaplanował i zrealizował krwawą rewolucję francuską w 1789 roku. Przywódcy rewolucji francuskiej rzucili wówczas hasło: “Wolność, Równość, Braterstwo”. Śmierć królom i cesarzom, zniszczenie kościołów, klasztorów i religii katolickiej. Gdy dokonano zbrodniczego dzieła, wówczas żydzi już spokojnie spotykali się w synagogach i knuli dalsze obłąkane wizje swojego panowania nad światem. W czasie Komuny Paryskiej i rewolucji w Wandei w obronie króla i Kościoła katolickiego zginęło kilkaset tysięcy niewinnych ludzi – takie to było masońskie braterstwo – zobacz film eugenika – w imię postępu

Rok 1886.
Od przeszło stu lat obchodzi się prawie we wszystkich krajach zafałszowane święto pracy 1-go maja. Jest to data mająca uhonorować śmierć rzekomych robotników – męczenników z Chicago. Dlatego tez poniżej podaje prawdziwe relacje owych zdarzeń…
Otóż w fabryce maszyn rolniczych “Mac Kormic” trwał strajk robotniczy. Do strajkujących robotników wydelegowano z Europy grupę zawodowych rewolwerowców – terrorystów, którzy rzucili bombę na policjantów w wyniku czego zginęło kilkunastu z nich z kapitanem Ward’em na czele. Nie zginął tam żaden robotnik. Pomnik kpt. Warda stoi w Chicago do dziś.
    
Masoneria potrzebowała mitu dla ogłupienia i oszukiwania robotników (przejrzyjcie materiały Piotra Beina na forum Grypa666 w temacie szczepionek na AH1N1 itp., AIDS – naukowe oszustwo, Protokoły Mędrców Syjonu czy wiele innych dokumentów). W historii współczesnych ruchów robotniczych, było wiele krwawych zajść, w których poległy miliony robotników.
   Największe ludobójstwo miało miejsce w Kronsztadzie, gdzie robotnicy upomnieli się o chleb
i realizacje obiecanek Lenina w okresie NEP-u. Zjawisko takowe zaczyna występować i u nas i będzie przybierało na sile – jest zależne od wielkości pożyczek z Banku Światowego a co za tym idzie od spłacanej lichwy i poziomu naszego zniewolenia). Z ręki masona i żyda Trockiego (Lejba Bronstein) zginęło wówczas kilkaset tysięcy robotników rosyjskich. W okresie stalinowskim w odpowiedzi na strajki górników rosyjskich w zagłębiu węglowym zatapiano całe kopalnie wraz ze strajkującymi górnikami. W Polsce w czasie “Wydarzeń Czerwcowych” 1956 roku zabito kilkaset osób, a kilka tysięcy było rannych. W czasie Wydarzeń Grudniowych na Wybrzeżu w 1970 roku (Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Szczecin) faktycznie były setki zamordowanych i tysiące rannych.
Prasa polskojęzyczna (polszewio-żydowska) – nie mylić z polską prasą, bo takowa praktycznie nie istnieje – (tzw. środki masowego ogłupiania – dla zmylenia nazywane środkami przekazu) dotychczas nie podała prawdziwych danych o dokonanej rzezi w grudni 1970 roku!
Zwłoki były grzebane w plastikowych workach nocą, bez rodzin i księży. Dla maskowania ilości pochówków wykorzystywano cmentarze w innych miejscowościach, odległych od miejsc wydarzeń. Dalszy krwawy szlak to: Kopalnia Wujek, Ursus, Lubin.
Męczennicy tych wydarzeń nie zostali uhonorowani międzynarodowym świętowaniem. Zginęli jako ofiary zaplanowanych żydo-masonskich “wypadków”.

Rok 1842.
   
Heinrich Heine, niemiecki żyd, poeta, przyjaciel Karola Marksa, wysoko wtajemniczony mason (prawdopodobniej 32-go z 33 istniejących kręgów wtajemniczenia), przepowiedział trzy wojny światowe w tym wojnę prusko-francuska oraz powszechną rewolucję komunistyczną, po której zapanuje “Nowy Światowy Ład” (Novus Ordo Seclorum).
Oczywiście nie było to żadne proroctwo, a jedynie niedyskrecja człowieka należącego do wysoko wtajemniczonych magów z organizacji żydo-masonskich.
    Po śmierci Wejshaupta
drugie pokolenie masonów, oraz zjednoczonych z nimi iluminatów i jakobinów założyło w Niemczech tajną organizację “Totenkopf und Knothen”, której zadaniem było dalsze dążenie do zapanowania nad światem.Loża Totenkopf” walnie przyczyniła się do rozniecenia niemieckiego nacjonalizmu i militaryzmu na długo przed Hitlerem.
A wiec trupie czaszki gestapo nie BYŁY wymysłem Hitlera. Emblematy trupich czaszek przejął Hitler od loży “Totenkopf”, do której przystąpił. Amerykańscy żydzi zainteresowali się lożą “Totenkopf” do takiego stopnia, że założyli u siebie identyczną tajną lożę pod nazwą “
Skul and Bones” (Czaszki i Piszczele). To właśnie żydzi amerykańscy z tej loży wypracowali plan nowego ładu światowego – “The New World Order”. W ramach tego planu przewidziano wywołanie rewolucji komunistycznej i trzech wojen światowych – zgodnie z “proroctwem Heinego”.

Rok 1830
Na banknocie jednego dolara ukazuje się symbol władzy masońskiej z napisem w otoku “Novus Ordo Seclorum“. Symbol ten znajduje się na jednodolarówkach do dziś. Na przełomie XIX wieku centrum planowania “Nowego Ładu Światowego” przenosi się z Inglostadtu w Niemczech do Nowego Jorku.
W tym samym czasie córka Karola Marksa, Eleonora Ewling zakłada loże “Fabian Society”, która współpracuje z bratnimi lożami Europy i Ameryki w realizacji “Nowego Ładu Światowego”. Wspólnie wybrano metodę komunistyczną i wskazano na Rosje, jako przyszłą ofiarę eksperymentów masońsko-komunistycznych. Wybitnym fabianistą i współpracownikiem Eweling był znany historyk, pisarz H.G. Wells – autor książki pt: “The New World Order”. Inny mason Robert Straus – Hupe zakłada loże “Forgein Policy Instytut Philadelphia”. W instytucie tym szkoli się pozornie dyplomatów, a w rzeczywistości, przyszłych adeptów masońskich, specjalistów do zajęcia stanowisk w tajnym rządzie światowym. Robert Straus-Hupe był pierwszym, który opracował szczegółowo program – wizje przyszłego ładu światowego. Program ten został opublikowany w kwartalniku “ORBIS” – organie propagandowym przyszłego superimperium. Credo tego programu, to zjednoczenie polityczne i militarne całego świata przy zachowaniu jednego centrum, jednej waluty i jednej religii. Monstrum –
Lewiatan – Bestia w/g przepowiedni w Ewangelii św. Jana.
Z kalendarza żydowskiego z roku 5747 tj. 1986-1987 wydanego przez Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w PRL, 00-950 Warszawa, ul. Twarda 6, tel: 20-43-24 dowiadujemy się: “Żydzi oczekują Mesjasza i czego się po nim spodziewają”.
Mesjasz Żydów i Chrosto’s chrześcijan to dwa zupełnie różne pojęcia nie może więc być mowy o “starszych braciach w wierze” – jak to jest dziś za wszelką cenę rozgłaszane i wmawiane – tak jak kiedyś hasła Wolności Równości Braterstwa.
(…) Mesjasz stanie się szybko niekwestionowanym przywódcą politycznym i duchowym całego świata… Ten “niesamowity” człowiek, Pomazaniec Boży przyniesie światu “całkowite wyzwolenie” Nie będzie już więcej wojen, podbojów i panowania jednych narodów nad drugimi (wszystkie zostaną zniewolone – przypis: D.K.), a granice państw będą tylko symboliczne. Na całym świecie zniknie podział na ludzi bogatych i biednych, sytych i głodnych. Wszyscy będą mieli to, co jest im potrzebne do “szczęśliwego życia”. Każdy człowiek będzie pracował tyle, ile może, a dostawać będzie tyle, ile potrzeba… (przypomnijcie sobie hasła wyborcze
A. Kwaśniewskiego – Stolzmana).
W dziedzinie wiary Święty Mesjasz odsłoni Żydom i światu sens Tory i na jej podstawie zjednoczy wszystkie religie. Przymierze zawarte przez Boga z Żydami na górze Synaj zostanie w ten sposób rozciągnięte na wszystkie narody, …zaś wielobóstwo, bałwochwalstwo zniknie ze świata… Dla wszystkich Żydów… oznaczać będzie także… prawo do odbudowy świątyni w Jerozolimie (…). Obecnie i wielokrotnie w przeszłości próbowano ją odbudować – bezskutecznie.
Dziś każdy człowiek o zdrowych zmysłach wie o tym, że od dawien dawna zaplanowane przez żydostwo panowanie nad całym światem wkroczyło w końcową fazę realizacji. My, katolicy wiemy dokładnie, że o dalszych losach świata zadecydować może tylko prawdziwy Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny, a nie jakiś tam żydowski Mesjasz. Ufnie wiec spoglądajmy w przyszłość. Niezależnie od naszego optymizmu obowiązuje nas walka na śmierć i życie z tym przeklętym żmijowym plemieniem – z mordercami naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Rok 1917
Trwa pierwsza wojna światowa wywołana przez bankierów żydo-masonów, zgodnie z wcześniej z góry zaplanowanym scenariuszem wygłaszanym wręcz jako proroctwo Heinego. W okopach po obydwu stronach giną miliony żołnierzy, często tej samej wiary i narodowości jak np: Polacy, Serbowie, Czesi – werbowani do trzech armii zaborczych bez ich zgody. Dojrzewa klimat do zapowiedzianej rewolucji. Na masoński rozkaz, jak z czarodziejskiej różdżki, pojawia się Lenin, który za pieniądze Niemieckiego Sztabu Generalnego przewozi przez front niemiecko-rosyjski w zaplombowanych wagonach – 70-ciu zawodowych rewolwerowców – rewolucjonistów z Genewy do Petersburga.
    W tym samym czasie Lew Trocki (Lejba Bronstein) przywozi z Meksyku i obu Ameryk do Petersburga – 5 tysięcy rewolwerowców i tymi siłami wywołali Wielką Rewolucję Październikową. Światu i Rosjanom wmówiono że to rewolucja rosyjska. Fakty zaś mówią, że była to zaplanowana dwieście lat wcześniej żydo-masońska rewolucja. Głównym finansistą tej masońskiej rewolucji w Rosji był żyd Hamer – przyjaciel Lenina.
    W wyniku wojny i rewolucji rozpadają się trzy imperia: Rosja, Niemcy i Austro-Węgry. Na terenie Rosji powstaje faktycznie masoński “Lewiatan”, gdzie hasła rewolucji francuskiej i programy “Skul and Bones” oraz “Totenkopf” wprowadzone zostają w życie jako straszliwy eksperyment na narodzie rosyjskim. Celem nadrzędnym tego eksperymentu było totalne zniszczenie państw narodowych i religii.

Rok 1933
 Loża amerykańska “Skul and Bones” i niemiecka “Totenkopf” z udziałem bankierów z Wall Street i żydowskich bankierów z Europy – Hamera, Warburga – wylansowały Hitlera, swego wtajemniczonego członka “Totenkopf” do zrealizowania kolejnej wojny światowej. W celu zawrócenia dywizji Hitlera mających uderzyć na Francję i Anglię podjęto decyzje skierowania ich na wschód przeciw Polsce. Zachodni masoni wymyślili bajkę o gwarancjach niepodległości Polski składanych przez Anglię i Francję.
    Zachodni dyplomaci dobrze wiedzieli o zawartym układzie Ribbentrop – Mołotow z dnia 23 sierpnia 1939 roku, o IV rozbiorze Polski. Rząd Polski opanowany przez loże masońskie nie posiadał nawet żadnego planu obrony (zobaczcie meldunki operacyjne z tego okresu naszego Sztabu Głównego – Gen. MODELSKI). Tak zwana “masońska zmotoryzowana emigracja” opuściła Polskę pozostawiając na pastwę losu Naród i Państwo Polskie.

Rok 1944/45
Jałta – Poczdam. Na nic zdały się ofiary bohaterskich żołnierzy walczących na wszystkich frontach wojny. Na nic 50 milionów zabitych i 25 milionów kalek. Na nic Karta Atlantycka z 1941 roku. Podeptane zostały wszystkie prawa, traktaty, gwarancje o nietykalności granic, moralność i honor. Najpierw w Teheranie w tajemnicy, a potem w Jałcie i Poczdamie oficjalnie zjechało się trzech czołowych masonów świata: Churchill, Roosevelt i “batiuszka” Stalin po to, by gwałcąc wszelkie prawa narodów do wolności, rzucić w paszcze Bestii masońskiej – czyli powstałego tworu ZSRR – aż 10 państw narodowych, zamieszkałych przez 100 milionów ludzi.
    Jednocześnie przez radio “BBC” i “Wolna Europa” ci sami masońscy faryzeusze wzywają do obrony wolnego świata i oporu przeciwko sowieckiemu komunizmowi. W wyniku tej żydowsko-masońskiej prowokacji tylko w Polsce już po 1944 roku zginęło z rąk żydowskiego UB i NKWD ponad 300 tysięcy osób!

Rok 1980.
 Organizuje się “Polska Opozycja” tzw. KOR – Komitet Obrony Robotników i “Solidarność”. Kogo tam nie ma? Sama mafia z loży “Kopernik”, Dominikanie, Komandosi, byli agenci Sierowa, Koncesjonowani opozycjoniści “Słowa Powszechnego”, stypendyści lóż masońskich. Drugie pokolenie Kombudu, KPP, PPR, WKPb. Słowem cała kolekcja politycznych agentów.
    Za 100 milionów USDollars łapówki od zachodnich masonów, nasi rodzimi targowiczanie, zdrajcy, potomkowie z Kombudu, KPP, stają na czele ruchu “Solidarność”, a 10 milionów Polaków zafascynowanych hasłami narodowymi i religijnymi Solidarności nie dostrzegało, kto faktycznie przejmuje kierownictwo nad tym ruchem.
    To im ma być przyznana władza, rzekomym liderom niepodległościowym. Farsa “okrągłego żłobu” ma być tak przeprowadzona, aby władze przekazać w całkiem  nowe ręce, ale w taki sposób, by pozostała w tych samych rękach. Prasa krajowa i zachodnia żydo-masońska po tysiąc razy nagłaśnia i wmawia Polakom nazwiska:
Mazowiecki, Michnik, Kuron, Blumsztajn, Geremek, Bujak, Lipiński, Boni, Borusewicz, Milewski, Janas, Kuratowska, Turowicz, Walesa i dziesiątki podobnych nazwisk agentów i ich synów Dawidowych – rzekomych bojowników za Boga, Wiarę i Ojczyznę. Polacy totalnie ogłupieni wznoszą palce do góry w ekstazie – pokazując literę V – masoński znak i kładą na tace wory pieniędzy, setki, miliardy, biliony. Często ostatni grosz. Ekstaza szaleństwa i euforia sięgały zenitu. Rewolta jest starannie przygotowywana przez władze KC PZPR i Biuro Polityczne. Za poligony doświadczalne wykorzystano rewolty z lat: 1956, 1968, 1976, 1980. Mamy do czynienia z prowokacją polityczną na gigantyczną skalę. Powtórka szaleństwa z Gomułką z 1956 roku udała się na 5-ke.
    W końcu 1981 roku sytuacja w Polsce wymyka się spod kontroli spiskowców.
W 10 milionowej “Solidarności” żydostwo straciło panowanie. W kierownictwie “Solidarności” dochodzą do głosu autentyczni Polacy, żydzi krzyczą: aj waj, giewalt! Co robić?
Inicjatywę przejmuje w swoje ręce masoneria – profesorowie: A. Gieysztor, Janusz Tazbir, Stefan Kieniewicz, Stanisław Stomma, Janusz Ziółkowski, Ryszard Bender, ksiądz Bronisław Dembowski, ks. Tishner, Bronisław Geremek, Marcin Król, Bogdan Cywiński, Jerzy Turowicz i
Michnik. Postanowili oni zamrozić sytuacje w Polsce. Konferencja odbyła się w dniach 3 – 7.11.1981 roku.
    To oni wydali decyzje o stanie wojennym. Jaruzelski wykonał tylko polecenie loży masońskiej. Polskim autentycznym patriotom żydowscy adwokaci podsuwają myśl o wyjeździe z Polski na Zachód. Szczególnie aktywni w tych pomysłach byli mec. Olszewski i prof. Chrzanowski. Reszty dokonały groźby i presje stosowane przez organa naszej “polskiej władzy”. W wyniku tak skoordynowanych działań żydostwo utrzymało władzę nad “Solidarnością”, zaś 800 tysięcy kwiatu polskiej, na wskroś patriotycznej młodej inteligencji zmuszono do wyjazdu za granice. Taka jest prawda o stanie wojennym. Reszta jest kłamstwem i oszustwem. Armia Czerwona nie musiała do Polski wchodzić, bo przecież ona u nas była od 1945 roku w wystarczającej ilości do zdławienia niepokornych w “prywislanskim kraju”.
Jakżeż wielki był bezwstyd A. Wielowiejskiego – sekretarza KIK-u, atrapy kryjącej mafie, a polegał on na tym, że na oczach całej Polski perfidnie sfałszował wybór Jaruzelskiego na prezydenta. Była to nagroda mafii za wzorowe wykonanie rozkazu o stanie wojennym. Niewielu zdawało sobie sprawę z błazeństwa, z tej sceny tragicznego kabaretu.
    Ukoronowaniem tej farsy dla wtajemniczonych mafiosów, był bruderszaft Michnika z Jaruzelskim w Paryżu.
Ilu Polaków zna prawdę tego chocholego tańca?

Hitler-Stalin nie zniszczyli Polski w takim stopniu, jak dokonali tego
żydo-solidarnościowi masoni.


Wreszcie nadchodzi czas wyciągnięcia wniosków z żydo-solidarnościowych rządów!
    Polacy z przerażeniem przecierają oczy, plują w palce podnoszone bezwiednie w gorę z ogłupienia w kształcie masońskiego znaku “V – Victory”, a to wszystko czyniono po prostu ze zwykłej nieświadomości. Zatroskani patrzą w puste portfele, bo pieniądze oddali na SOS Mazowieckiego (Nie stój, nie czekaj, pomóż). Czy pamiętacie?
Na SOS była zupa Kuronia i na tace “Solidarności” w Kościele.
Ci sami ludzie dzisiaj bezradnie słuchają płaczu głodnych dzieci, dla których zabrakło na bułkę, mleko, cukier, nie mówiąc już o koloniach i wczasach.
Związek znanych rodzin żydowskich sięgający czasów Bermana i Luny Bristigerowej wraz z lożami masońskimi organizują nowa farsę, istny żydowski cyrk – wybory prezydenckie 1995 roku. Na 23 kandydatów na prezydenta – cytuję z tygodnika “WPROST”: “mieliśmy 20 żydów z góry Synaj, jednego szabes goja i dwóch Polaków na dalszych miejscach”.
    Na długo przed wyborami szef sztabu wyborczego SLD Siemiątkowski został zaproszony na dwumiesięczny kurs zachodniej, nowoczesnej kampanii prezydenckiej. Z polecenia Clintona uroczyście zaproszenie Siemiątkowskiemu wręczył osobiście ambasador USA w Warszawie Nicolas Rey (żyd nie mający nic wspólnego z naszym Mikołajem Rejem).
Poza szkoleniem sztabowców w Ameryce, Kwaśniewski (Stolzman) był przygotowany do wygrania wyborów prezydenckich przez loże paryska.
Emisariusze tej loży na miejscu w Warszawie instruowali i kierowali każdym krokiem i słowem wypowiadanym do wyborców oraz w telewizyjnym pojedynku z Wałęsa.
Olbrzymie i przemyślne plakaty wyborcze z portretem Kwaśniewskiego były wykonane tez w Paryżu.
Kwaśniewski pokonał Wałęsę jego własna bronią: kłamstwem i bajerowaniem. Jako obiecywacz był lepszy z komunistycznym sloganem: “Każdemu według jego potrzeb” przypomnijmy sobie z wcześniejszej części materiału czy nie jest nam znane to powiedzenie…
W demokracji sztuka uwodzenia polega na sztuce kłamania.
Komuniści są niedościgłymi mistrzami kłamstwa i dobrze przygotowali się do przejęcia prezydentury. Gdy przyszedł właściwy ku temu czas, załatwili tę sprawę w najwyższym stylu. Szli do zwycięstwa w zwartych, karnych szeregach, w zahartowanej w bojach leninowskiej partii nowego typu jak marksowski monolit, czyli SLD. Znakomicie dowodzeni przez wyszkolonych sztabowców w najlepszych akademiach wschodu i zachodu i tajemnych lożach masońskich. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
Polska żydo-prawica i organizacje zwące się “narodowymi”,
jak zwykle tak uparcie, zawzięcie i “zażarcie” łączyły się, aby w końcu się nie połączyć. Jak zwykle te same zblazowane twarze liderów kanapowych organizacji prawicowych, odstraszają każdego wyborcę. Mecenas Olszewski jak zwykle obudził się z rękoma w nocniku i swój sztab wyborczy z premedytacją wpuścił w maliny. Nic dziwnego, jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że Olszewski to żydowski przechrzta o prawdziwym nazwisku Oksner. Dzis, dzięki “Najjaśniejszej Rzeczypospolitej” sprawy stały się bardziej klarowne.

Kto naprawdę rządzi światem i Polską? – puenta
W roku 1973 prof. Zbigniew Brzeziński, z pochodzenia polski żyd z Przemyśla, a dziś profesor Uniwersytetu Columbia – zakłada ukryty ośrodek władzy pod nazwą “Trilaterale Comission”. Współzałożycielem byli: Dawid Rockefeller, H. Kissinger, Raymond Barre, Otto Lamsdorf, Manfred Werner, Jack Dolores, prezes Fiata Giowanni Angeli, prezes Banku Swiatowego R. Mac-Namara i prezes niemiecko-rosyjskiej Izby Handlowej Rolf Amerongen.

Loża “Trilaterale” wylansowała prezydentów USA Cartera i Clintona. Drugim ośrodkiem władzy jest najbardziej ekskluzywny klub świata o nazwie “Bildelberg.
Sztab klubu składa się z 35 osób. Założycielami jego byli: Holenderski książę Bernard i mroczna postac
J. Retinger – polski żyd, który posiada wyjątkowo bogatą przeszłość masońską. Był on przywódcą rewolucji komunistycznej w Meksyku, agentem Inteligence Service i KGB. To niezwykle zły duch i współmorderca gen. Sikorskiego. Dwa tygodnie przed wybuchem Powstania Warszawskiego wylądował on w Podkowie Leśnej k/Warszawy skąd poprzez płk. Rzepeckiego i gen. Pełczyńskiego wydał rozkaz do powstania, wbrew sprzeciwu gen. Sosnkowskiego i gen. Bora – bardzo ważna i przemilczana sprawa/fakt historyczny.
    Trzecim tajnym ośrodkiem władzy jest Rada Mędrców “Inter Actio Council”. W jej skład wchodzi 40 byłych szefów państw wschodu i zachodu. W sztabie są m.in. były premier Węgier Jeno Fock dzisiaj węgrzy zrozumieli i uwolnili się od tej zarazy tworząc nową konstytucję opartą o niezmienne prawa boskie – tak trzymać, wspierać i tylko brać przykład!, były prezydent Francji Giscar de E’nstag, były prezydent USA Gerald Ford, były prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow i… Hanna Suchocka.
    Radzie “mędrców” przewodniczy były kanclerz RFN, socjaldemokrata Schmidt. Nad wymienionymi trzema lożami istnieją jeszcze dwie loże (najtajniejsze z tajnych), zarezerwowane tylko dla Izraelczyków i masonów najwyższego stopnia wtajemniczenia (33), jest to “Czerwona Loża” (Matka) dla USA i Loża “Ratyzbańska” w Brunschwiku dla Europy. Składu tych lóż nie zna nikt. Dla Polaków interesującą wiadomością będzie fakt, że
na posiedzenie loży w Meksyku zaproszono naszego żydo-masona prof. Geremka.
Do współudziału w rządzeniu światem można zaliczyć naszych żydo-masonów: T. Mazowieckiego, Adama Michnika, Hanne Suchocką, prof. Geremka i ks. prof. Tischnera. Mamy ich w Polsce znacznie więcej, ale są to masoni niższych stopni wtajemniczenia o nieustalonym statusie organizacyjnym, dlatego ich personalnie nie wymieniam.


Organami wykonawczymi tajnego żydo-masońskiego rządu światowego są następujące instytucje:
– ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
– IMF (Międzynarodowy Fundusz Walutowy)
– NATO
– Klub Rzymski
– Tajne związki masońskie w poszczególnych krajach
Bankier Soros i jego fundacje.

Co dla Polski i Polaków wyniknie z przystąpienia do NATO i podporządkowania się Nowemu Ładowi Światowemu? :
1. Zniszczenie wiary chrześcijańskiej i Kościoła Katolickiego
2. Całkowita utrata suwerenności i niepodległości
3. Rozwiązanie (a raczej zniszczenie od wewnątrz) narodowej polskiej armii
4. Utrata samodzielnej polityki zagranicznej
5. Utrata samodzielnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
6. Likwidacja NBP i narodowej waluty (sprawa o której wie niewiele osób – negatywna opinia dyrektora NBP w kwestii zaciągania pożyczek w prywatnym Banku Rezerw Federalnych – więc musiał zginąć “przypadkowo” zaproszony na uroczystości w Katyniu 10.04.2010r!)
7. Utrata olbrzymich obszarów ziemskich, które zostaną wykupione przez kapitał niemiecki i żydowski
8. Zastąpienie polskich praw i obyczajów prawami kosmopolitycznymi wynikającymi z “mądrości” TORY.
9. Zamiast kościołów będą istniały synagogi (zapowiedziane m.in., we wspomnianym wyżej żydowskim kalendarzu z 5747r (1986-1987).
10. Zredukowanie ludności Polski do 15 milionów obywateli. Polska stanie się wówczas wymarzonym rajem dla żydów i masonów, piekłem dla rdzennych Polaków (tubylców/gojów). Jednym słowem będzie to owa wyśniona Ziemia Obiecana z jednym rabinem na czele.

Otwórzcie oczy – włączcie WŁASNE myślenie. Narodzie, Polsko OBUDŹ SIĘ bo zostaniesz zarżnięta!!! podczas tego błogiego snu!

22/04/2015

Grzegorz Braun – kandydat na prezydenta Polski – pod rozwagę

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:49

From: Ambroży Mejer
Date: April 22, 2015 5:51:51 AM PDT (CA)
Subject: Grzegorz Braun – kandydat na prezydenta Polski – pod rozwagę

Grzegorz Braun – kandydat na prezydenta Polski – pod rozwagę

Coraz już głośniej na wokandzie kampanii wyborczej na prezydenta RP pojawia się w propagandzie kandydat Grzegorz Braun. Bez wątpienia postać ta podstawiona jest przez talmud – to pewne, choć mało kto to jeszcze dostrzega. Koneksje i szereg jego wypowiedzi zdradzają go, choć wielu wokół nas nie jest na to uczulona. Czemu? – bo nie czytają Ewangelii (Mt7,13, 2Tes3,5) Wszystko też wskazuje na to, że jest on z pokolenia frankistów – więcej w załączeniu – przy tym ulubieniec PiS-u.  Grzegorz Braun – kandydat i coś więcej
Cóż więcej?

G. Braun, to ogniwo w łańcuchu „polskich patriotów” takich jak J .Kaczyński, A. Macierewicz, M. Belka, Z. Romaszewski, S. Michalkiewicz, B. Wildstein, J. Korwin-Mikke, A. Zawisza, M. Kowalski  oraz z nowszego rozdania R. Winnicki, K. Bosak, W. Tumanowicz  itd. – błogosławionych przez euro-atlantyckich mędrców z NY, London, Frankfurt am Main, Tel Aviv.

Starsi „błogosławieni” euro-atlantydzi, którzy „zbawili już Polskę” teraz wykorzystywani są do „zbawiania” Ukrainy …/…/ – zawsze w imię iluzorycznej „wolności”.

Więcej doczytasz w załączeniu – zachęcam dla wykazania poczucia własnej godności w dociekaniu do prawdy.

A co to jest prawda? – za pytaniem Piłata – są to fakty i zasady w odrzuceniu krzykliwego zła w manipulacji, a priori poglądy  i wszelkiej formy zorganizowanego satanizmu ze źródła Talmudu.

Krótkie stwierdzenia o Talmudzie – dla refleksji ocknienia się

Talmudyzm oparty jest na idei wybraństwa i na kulcie tego, co materialne. Talmud uczy: „Jak człowiek stoi w świecie ponad zwierzętami, tak Żydzi stoją ponad wszystkimi narodami na świecie”.
To uprzywilejowanie jest ujęte w Talmudzie jako prawo do panowania.
Istotą talmudyzmu jest idea odrzucenia Pierwszego Objawienia Chrystusa i oczekiwanie na Mosze-Antychrysta.
Zgodnie z Talmudem tylko Żyd uchodzi za człowieka w pełnym znaczeniu tego słowa (pozostali ludzie to zaledwie zwierzęta, które należą do Żyda na prawach prywatnej własności). „Nigdy żadna warstwa panująca nie wymyśliła mocniejszego środka zdyscyplinowania i zespolenia narodu w swych rękach jako całości”+. (L. Tichomirow. Podstawy religijno-filozoficzne historii+. M., 1997).
Utworzony w wyniku tego przez Chazarów z pokolenia Dana syjonizm stał się systemem realizacji w praktyce celów talmudyzmu. Ale przy tym wszedł w sprzeczność ze Starym Testamentem, który syjoniści odrzucili i zaczęli rozpatrywać jako swego rodzaju zbiór folklorystyczny, niemający znaczenia sakralnego. Stary Testament, w odróżnieniu od Talmudu, nie pasował do ich ideologii oraz planów, dlatego zaczął im przeszkadzać i był im niepotrzebny. Zatem zrzekli się go.
P.S. Te krótkie stwierdzenia w tym przedmiocie są zawarte w wielu wiarygodnych publikacjach, których wyszukanie w internecie nie stwarza już nikomu żadnych kłopotów – wszystkie są w treści zbieżne. Na życzenie, na prośbę mogę przesłać więcej. Te informacje w czasie można więc rozszerzać do woli bez podejrzeń o jakiekolwiek w tym nie zdrowe, wyświechtane posądzenia. Nachodzą one same krążąc po zainteresowanych we wzajemnych mailach. Te zebrane od siebie krótko przedstawiam z pokaźnych tekstów, dla wiadomości i przestrzegania ich za busolę czujności, jako credo życia w realiach postrzegania w lawinowo postępujących w świecie wydarzeniach – czego jesteśmy na żywo teraz świadkami.

P.S.-2 Ciągle dostajemy od różnych ludzi i środowisk wszelakie maile nawołujące do głosowania na Grzegorza Braun`a. Rzeczywiście, polskie typowe – tradycyjne, wielowiekowe już – oczekiwania tego, że żyd może wnieść coś dobrego do i dla Polski są wiecznie żywe. I głupocie tej nie ma końca. Nikt z tych bezmyślnych lemingów nie myśli o tym – brak im ku temu kultury społecznej na właściwym poziomie – że Ojczyzna to rzecz święta, a więc: nie każdy może tam wejść. I nie każdy może tam wszystko! Tak właśnie rozumują wszystkie narody mądrzejsze od nas: Niemcy, Hiszpanie, Belgowie, Szwajcarzy, Norwedzy, etc, etc. tylko w Polsce jest inaczej. „Róbta co chceta” czy innymi słowy: „niech prezydentem będzie każdy obcy” – króluje u nas na całego.

P.S.-3 Na kogo w głosowaniu postawić? Zdecyduj się na tego kandydata na którego w ignorancji notorycznie przypisują w sondażach najmniej % poparcia – odrzuć tych pierwszych, którzy na osobliwych salonach pokazują się w jarmułkach w przysłowiowych myckach, niby to „politycznie” wokół jest modne.

Np. którzy brylowali w styczniu br. na posiedzeniu Knesetu w Krakowie – obradowali o anty-polskich przedsięwzięciach przeciwko rzekomej zewsząd ksenofobii.

Nie zabrakło również kupczących polską racją stanu w tym kandydata na urząd Prezydenta RP – Dudy, oraz inne “osobistości” w tym p. Beata Kępa (są widoczni na filmie 1:56’),

https://www.youtube.com/watch?v=FUJ43-cj1Eo – kliknij i potwierdź, przekonaj się sam

dodatkowo materiał w tym temacie:

http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=11791&Itemid=56

Można zawsze się pomylić 1,2,3, ale więcej? – to już człowiek pasuje się na stałego permanentnego idiotę – z wyrzeczeniem się siebie bez ludzkiej godności „na obraz i podobieństwo …”

W poczuciu obowiązku poinformuj o tym też innych wokół siebie.

Można zawsze dociekać dalej do prawdy, szukając jej,

sprawdzając siebie samego: http://www.nowapolska-w-internecie.pl

P.S.-4 W miarę zainteresowania i cierpliwości można posłuchać wyuczone pięknie opowieści, „kościółkowe” gaworzenia  kandydata na prezydenta Grzegorza Brauna. Zauważcie jak składnie mówi „po Bożemu” ze stosownymi zwrotami i patetycznie „patriotycznymi” treściami zawołań, niby gniewny bez wpadek co niepokoi z zachowaniem troski. Zdradzają go niuanse.

Grzegorz Braun o utylizacji najlepszych patriotów  https://www.youtube.com/watch?v=M16AG-eoGTE

Grzegorz Braun: Jak odbudować państwo  https://www.youtube.com/watch?v=-cjw2Q-tERs

Izrael Żydzi Polska – dyskusja w Klubie Ronina https://www.youtube.com/watch?v=8xduB5Dm0i4

Grzegorz Braun o obłędzie wojennym i durniach którzy nie uczą się na własnych błędach

Grzegorz Braun w programie Bez pardonu https://www.youtube.com/watch?v=LlqH_e2TEd8

Stawiane są jednak w mailowej poczcie pomiędzy zainteresowanymi krążące pytania – bez odpowiedzi.

CO OZNACZA ZWROT WYPOWIADANY PRZEZ PANA GRZEGORZA BRAUNA POLSKA JEST TO “KONDOMINIUM ROSYJSKO-

NIEMIECKIM” POD SPECJALNYM ZARZĄDEM. PONIEWAZ DLA PRZECIETNEGO ODBIORCY OZNACZA TO OKUPACJE PRZEZ ROSJE i NIEMCY CO JEST TO DELIKATNIE MOWIAC PROPAGANDOWA MANIPULACJA SPOLECZENSTWEM POLSKIM, ABY DO KONCA NIE MOGLO ZROZUMIEC w JAKIEJ RZECZYWISTOSCI SIE ZNAJDUJE.

Stawiane jest pytanie: DLA KOGO TO PRACUJESZ PANIE BRAUN???????

Na Ukrainie nowe nazwy ulic – bardziej europejskie… Adolfa Hitlera

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 16:16

UPAina_858651184183090_2726197068037505737_n

Canada’s Ukrainian Obsession

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 15:37

Canada’s Ukrainian Obsession

SIGN PETITION Immediately depose FBI director Comey for his claims that Poles colluded with Nazis

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 15:36

https://petitions.whitehouse.gov//petition/immediately-remove-fbi-director-james-comey-his-current-post-over-his-claims-poles-colluded-nazis-0

Andrzej Szubert: Gdzie jest kurwa ta ruska razwiedka…

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 15:28

https://opolczykpl.wordpress.com/2015/04/22/gdzie-jest-kurwa-ta-ruska-razwiedka/

Who are the 2016 Republican presidential candidates’ Jewish donors?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:28

Who are the 2016 Republican presidential candidates’ Jewish donors?

West Hooked Ukraine on Loans, Like a Junkie on Drugs

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:27

Anti-War Activist: West Hooked Ukraine on Loans, Like a Junkie on Drugs

US Threatens to Cut Aid to El Salvador for Backing Venezuela

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:26

US Threatens to Cut Aid to El Salvador for Backing Venezuela

Florida tea party ‘patriot’ group hires actors for protest

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:25

Florida tea party ‘patriot’ group hires actors for protest

21/04/2015

Palestinian teen torched to death by Jews to be ‘honored’ at ceremony

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:12

Palestinian teen torched to death by Jews to be ‘honored’ at ceremony

US cities to hold huge celebrations for Israeli Independence Day

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:34

US cities to hold huge celebrations for Israeli Independence Day

“AMERICAN” IMPERIALISM FOR DUMMIES – MUST WATCH

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:33

“AMERICAN” IMPERIALISM FOR DUMMIES – MUST WATCH

Netanyahu on Memorial Day: As threats grow, determination to defend Israel grows

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:32

Netanyahu on Memorial Day: As threats grow, determination to defend Israel grows

Leaked emails reveal Hollywood execs at work for Israel

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:32

Leaked emails reveal Hollywood execs at work for Israel

“Nocne Wilki” a suwerenność Polski

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 20:23

Andrzej Szubert: Pod “okupacją sowiecką” w przeciwieństwie do wcześniejszej niemieckiej odzyskaliśmy co nieco. W nazwie państwa była Polska a nie Generalna Gubernia. Urzędowym językiem był polski a nie niemiecki. Powróciła biało czerwona flaga. I orzeł – tyle że bez mycki. No i nie groziło wszystkim Polakom wywiezienie ich pod Ural jako rezerwuar niewolniczej siły roboczej rasy panów.

Stalin nie był marionetką żydo-banksterów. Oni ZSRR chcieli za wszelką cenę zniszczyć. Po to wypromowali Hitlera. Tyle że Adolf nie był idiotą i zanim ruszył na Stalina, zabezpieczył sobie tyły (podbój Francji, Beneluksu, Danii i Norwegii), aby nie dostać nożem w plecy, gdy Wehrmacht będzie się wykrwawiał pod Moskwą i na stepach pod Uralem i Kaukazem. To po ataku na Francję i próbie inwazji na Wyspy Rotszylda banksterzy zmienili pierwotne plany, uznając, że Hitler jest w tym momencie groźniejszy niż Stalin. I poszli na układ ze Stalinem, a rozwalenie ZSRR odłożyli na później.

Rajd Nocnych Wilków popieram z całego serca.

Popieram Rajd Zwycięstwa Nocnych Wilków ku upamiętnieniu zwycięstwa ZSRR (głównie dzięki ofiarności rosyjskich żołnierzy) nad III Rzeszą. Gdyby nie to zwycięstwo, nas mogłoby już nie być…
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/04/12/rajd-zwyciestwa-i-kolejna-zadyma-durnego-polactfa-nie-mylic-z-polakami-wymierzona-w-rosje/

Odpowiadając p. Walerianowi – z suwerennością ma to tyle wspólnego, że bez sojuszu z Rosją nie uda się Polsce na trwałe uwolnić spod żydowskiej niewoli. Bandycki zachód nigdy nie zaakceptuje suwerennej neutralnej Polski. I dlatego sojusz z Rosją jest konieczny.
https://opolczykpl.wordpress.com/2014/11/26/chory-falszywy-szkodliwy-antypolski-patriotyzm/

No i dlatego powinniśmy z radością powitać Nocne Wilki.

Grzegorz Niedźwiecki: Jestem za, wczoraj byłem w Warszawie, na pałacu Stalina. Wprawdzie moja mama urodziła się w Brodach, ale dzięki ZSRR mamy Jelenią Górę i morze od Świnoujścia do Helu… oraz „polskie” nkwd gorsze jak za Stalina…

    …………………………….

From: Andrzej Dziąba
Date: April 21, 2015 8:45:52 AM PDT (CA)
To: ===
Subject: “Nocne Wilki” a suwerenność Polski

Witam!

Należy serdecznie przywitać motocyklowy rajd upamiętniający pokonanie hitlerowskich Niemiec. Co prawda utraciliśmy suwerenność państwową i znaleźliśmy się pod okupacją sowiecką, ale obecna sytuacja, w jakiej się znajdujemy potwierdza, że Stalin był tylko marionetką w rękach globalistów. Brak suwerennego Państwa Polskiego aktualnie to potwierdza.

Trzeba wspólnie z braćmi Słowianami odzyskiwać to, co do nas należało od zawsze, a tylko wskutek kłamstwa, oszustwa i zdrady utraciliśmy. Nie dajmy się sprowokować wrogom Polski i Polaków przeciwko Rosji i Rosjanom. Mamy wspólny interes, aby budować lepszy świat.

Czeka nas długa i mozolna praca nad odzyskiwaniem, a następnie budowaniem nowej państwowości. To zadanie jest trudniejsze od tego, co czekało II RP. Jesteśmy zdezorientowani, rozproszeni, rozbici i obserwowani przez zewnętrznych, a szczególnie wewnętrznych wrogów. Sami nie poradzimy sobie z Imperium Zła.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,130496,title,Polscy-motocyklisci-za-wpuszczeniem-Nocnych-Wilkow-Putina-do-Polski,wid,17448332,wiadomosc.html?ticaid=114afc&_ticrsn=5
http://trzcinska.neon24.pl/post/121265,rewolucja-narodowa-poprzedzona-bojkotem-wyborow
https://opolczykpl.wordpress.com

[POLAK MUSI ZNAC] “Ugrupowanie Ukraina”

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:40

PB: Wygląda na “technikę” zastosowaną w Polin przez “polską mafię”, w tym jednoczesne sianie nienawiści i bezczelnej hasbary przeciw Rosji.

…………………….

Prof. Majewska: Toksyczne leki i szczepienia + Segregacja szczepienna

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:01

From: Maria Majewska
Date: April 21, 2015 1:45:26 AM PDT (CA)
Subject: Toksyczne leki i szczepienia

Warto przeczytać w oryginale lub w tłumaczeniu (choćby googlowskim)  poniższe artkuły nt. szczepień.

Rząd UK płaci 90 mln $ odszkodowań  (z publicznej kasy) ponad 800 dzieciom, które doznały  nieodwracalnych, poważnych uszkodzeń neurologicznych po wymuszanych szczepieniach świńskiej grypy.  Te trwale okaleczone przez szczepienia dzieci i dorośli są teraz dochodowym biznesem  dla karteli farmacji, które nic nie tracą, jedynie zyskują na tej zbrodni.  Tracą indywidualni obywatele i całe społeczeństwo.   Warto tu dodać, że rząd USA wypłacił też z publicznej kasy ponad 3 miliardy $ odszkodowań za okaleczenia poszczepienne, w tym encefalopatię zwana autyzmem.

http://www.naturalnews.com/049423_swine_flu_vaccine_brain_damage_financial_compensation.html

Poniższy artykuł opisuje nagminne, skandaliczne oszustwa naukowe i administracyjne  dokonywane dla zysków przez  kartele farmacji oraz zatwierdzające leki agencje rządowe, powołane do ochrony konsumentów przed toksycznymi preparatami.  Skutkuje to zabójstwem ponad 100 000 Amerykanów rocznie przez toksyczne leki (w tym szczepionki), drugie tyle Amerykanów jest zabijanych przez błędy medyczne.  Ekstrapolując amerykańskie dane na świat, trzeba przyjąć, że leki zatwierdzone przez agencje rządowe jako bezpieczne, zabijają rocznie miliony ludzi.  Znaczy odsetek tych ofiar to uprzednio zdrowe dzieci, którym zaaplikowano zabójcze szczepienia.

http://www.thedailysheeple.com/the-medical-cartel-too-big-to-fail-too-evil-to-expose-2_042015

+++++++++++++++++++++

Segregacja szczepienna

W żaden sposób nie można tolerować, żeby kartele farmacji oraz skorumpowani, ignoranccy i głupi  urzędnicy bezprawnie  odbierali zdrowym polskim dzieciom prawo do edukacji, którą gwarantuje im Konstytucja.  W Kalifornii tysiące obywateli personalnie zgłosiły protest w stanowym senacie przeciw planowanej faszystowskiej ustawie (sponsorowanej przez kartele farmacji) o przymusie szczepień;   ustawę tę poparło zaledwie 55 osób.   https://www.youtube.com/watch?v=_mywXwMu7Wc

Jeśli rząd polski zezwala, by nie wybrani przez nikogo urzędnicy bezprawnie zamykali przed  dziećmi drzwi szkół tylko dlatego, że ich rodzice nie pozwolili na wszczepienie im toksyn i chorób, to ci rodzice, którzy płacą podatki na publiczną  edukację, powinni domagać się otwierania osobnych szkół dla dzieci nieszczepionych.  W Polsce zamyka się teraz wiele szkół, które z powodzeniem można przeznaczyć na placówki edukacyjne dla nieszczepieńców.   Będzie to też ciekawy eksperyment społeczny, bo po kilku latach można będzie porównać zdrowie, inteligencję i osiągnięcia edukacyjne obu populacji dzieci.

Jakoś w Europie zachodniej nikt się nie przejmuje, że nieszczepieńcy chodzą do tych samych szkół co szczepieńcy, widać decydenci znają statystykę, że dzieci szczepione równie często lub częściej chorują na choroby zakaźne niż nieszczepione.  Polski rząd ma prawo wybrać  pozbawioną logiki segregację medyczną, ale nie ma prawa odmawiać żadnemu dziecku prawa do edukacji.

WOŁANIE O RATUNEK DLA POLSKI

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 16:57

Originally posted on 7777777blog:

“od: Jacek Puchnowski komandorjzp@gmail.com

Przyjaciele – znacie moje teksty – jeśli “wielcy działacze” nic nie zrobią to znaczy, że jeszcze nie dojrzeliśmy, albo nie poszliśmy na dno, żeby chwytać za kosy. Komandor

WOŁANIE O RATUNEK DLA POLSKI

Od trzech lat – pod logo „Komandor” – wołam o jedność. Od spotkania w „Solidarności” (2013r), uczestniczenia w tworzeniu jednych, drugich „Oburzonych”, „Niepokonanych” i innych apeluję (wielu otrzymywało moje opracowania) o odpowiedzialny rozsądek u twórców tych działań. Bezskutecznie. Każdy uznaje się natychmiast za jedynie najmądrzejszego organizatora, oczywiście na ogólnopolskim forum. Gorzej od razu rozpoczynają się prywatne rozliczenia nnych „konkurentów”. Z tym to nie, a z tamtym może razem, ale najlepiej tylko do mnie się przyłączcie, bo mam jedynie słuszny program działania i tp. i td. To wszystko to efekt znakomitego dzielenia Narodu przez działające od 25 lat partie, które nie są w stanie coś wspólnie dla Polski wypracować tylko skłócać Polaków.

To…

View original 755 more words

« Previous PageNext Page »

The Rubric Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 699 other followers