Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

12/07/2016

At the Russian Border (NATO Summit in Warsaw)

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:57

BERLIN/WARSAW (Own report) – NATO wound up its summit in Warsaw,
Saturday, with a decision to bolster its arms buildup. The measures
decided by the Western war alliance are particularly aimed at Russia.
Four battalion-sized NATO-“Battle Groups” will be deployed in Poland
and the Baltic countries – one under German command. NATO will also
support Ukraine’s armed forces and reinforce its presence on the Black
Sea. The war alliance pursues its propaganda of Cold-War style alleged
threat scenarios. With allusion to the “Fulda Gap,” NATO identifies
today a “Suwalki Gap” between northeastern Poland and southern
Lithuania as an alleged gateway for Russian troops to Kaliningrad
through Belarus, against which, NATO would be “helpless.” Statistics
show that the “helpless” NATO invests thirteen times more than Russia
in its military. While the EU is enhancing its cooperation with the
western war alliance, the US is heating up the next major conflict –
with China – through its deployment of a missile defense system in
Asia.

more
http://www.german-foreign-policy.com/en/fulltext/58957

Advertisements

Sejm i Senat RP w zmowie z ludobójcami OUN-UPA

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:22

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

13612241_1127103994017942_5293110061972109594_n

Manifestacja 7 lipca 2016 roku przed Sejmem, szumnie zapowiadana przez posłów i senatorów PiS, stowarzyszenia Kukiz’15 i tzw. niezrzeszonych “narodowców”, jako zdecydowany protest przeciwko kłamstwom historycznym, usprawiedliwiającym ludobójstwo ukraińskich szowinistów z OUN-UPA oraz jako zdecydowane działanie na rzecz ustawy upamiętniajacej ofiary ludobójstwa na Wołyniu i we Wschodniej Galicji – okazała się jeszcze jednym spektaklem hipokrytów politycznych w wykonaniu lub pod dyktando syjonistyczno-banderowskiego lobby parlamentarnego oraz pseudo-patriotycznej i pseudonarodowej opozycji pozaparlamentarnej.

View original post 385 more words

The Day Hezbollah Saved The World

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 21:06

The Ugly Truth

HEZBOLLAH

Jonathan Azaziah is absolutely right: Hezbollah did save the world in 2006. Had they not won, Russia would not have had the time to rebuild herself, and the world would have been a very much different place than it is now. Though it is bad now, it would have been exponentially worst than it already is.

I would like if I may, offer a little historical background on that momentous event.

Israel’s attack dog, aka, the USA, had been looking for ways to invade the Lebanon and Syria as early as September 2001 (cf. Wesley Clark) and have officially declared war on Syria and Hezbollah in 2003 with theSyria Accountability Act.

The new American obsession with Hezbollah got Seymour Hersh of The New Yorker, to write a very good article: “Watching Lebanon, Washington’s Interest in israel’s War”where he reveals:

…………… ” A Pentagon consultant said that the…

View original post 400 more words

Vladimir Putin Is The Only Leader The West Has

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 20:57

The Ugly Truth

putin

By Paul Craig Roberts – The world is now faced with the prospect that insouciant Americans will elect a crazed and incompetent criminal or semi-criminal as their president, a person who has declared the President of Russia to be “the new Hitler.” The stupid bitch’s statement is a declaration of nuclear war, and this dangerous, reckless, incompetent, careless person has been selected by the Democratic Party as the next POTUS !!!

The ignorance and stupidity of the American people will destroy the world.

View original post 2 more words

Syrian women send their sons to join the army for ‘victory or martyrdom’

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 20:56

The Ugly Truth

SYRIA HEZBOLLAH

By Afraa Dagher – In Syria, you will see the mothers of soldiers, martyrs, and the wounded, those mothers who send their sons to join the Syrian Arab Army in defending and protecting Syria against terrorists and their masters who aim to destroy this land. Thus, if you meet a Syrian mother who lost her son as a martyr, she will tell you that she has another son and will send him to join the army too. Victory or martyrdom

Sabba – Because nobody, NOBODY, NOBODY can defeat someone who is not afraid to die.

View original post 2 more words

Prezes Reduty Dobrego Imienia powołany do Rady Dyplomacji Historycznej MSZ

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:13

Pobierz obrazki

Pobierz obrazki

Maciej Świrski, prezes RDI powołany do Rady Dyplomacji Historycznej MSZ

Miło nam poinformować, że Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom został powołany do nowo powstałej Rady Dyplomacji Historycznej, która będzie organem pomocniczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Celem Rady jest wspieranie działań MSZ w dziedzinie promocji historii Polski za granicą, w tym szczególnie:
– współtworzenie strategii polityki historycznej państwa polskiego,
– opracowanie rekomendacji i propozycji priorytetów dla polskich placówek zagranicznych
w zakresie dyplomacji historycznej,
– wspieranie działań MSZ skierowanych na przeciwdziałania „wadliwym kodom pamięci”,- wspieranie działań MSZ w mediach zagranicznych (przygotowywanie propozycji i rekomendacji),- inspirowanie działań zmierzających do tworzenia i wzmocnienia katedr historii Polski lub studiów polonistycznych na zagranicznych uniwersytetach, a także programów stypendialnych dla zagranicznych historyków w Polsce,
– współpraca merytoryczna w przygotowaniu propozycji przedsięwzięć promujących polską narrację historyczną za granicą (konferencje, obchody rocznic historycznych, wystawy, filmy, prezentacje internetowe),
– wspieranie MSZ w zakresie upowszechniania znajomości historii Polski w kulturze masowej zagranicą, zwłaszcza poprzez propozycje i rekomendacje kierowane do przedstawicieli Polonii
i instytucji polskich za granicą.

Do Rady oprócz prezesa Reduty zaproszeni zostali: koordynator sekcji ds. kultury, tożsamości narodowej i polityki historycznej w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej, prezes IPN, prezes Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dyrektor Muzeum Historii Polski, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, prezes Fundacji Ośrodka Karta.

Na czele Rady stoi przewodniczący – sekretarz stanu do spraw dyplomacji publicznej i kulturalnej MSZ.

MUS ZNAĆ Spowiedź Ukraińca GORZKA PRAWDA i inne dzieła Wiktora Poliszczuka

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:06
On Monday, July 11, 2016 10:26 PM, “nowosci@antyk.org.pl”
Szanowni Państwo

Polecam szczególnie prace Wiktora Poliszczuka, który całe swe życie poświęcił
obnażeniu kłamstw i przeinaczeń jakie narosły wokół najnowszej historii Ukrainy
oraz nacjonalizmu ukraińskiego.
W swych naukowych publikacjach, jako Ukrainiec, wielokrotnie zwracał uwagę na
bezmyślne powtarzanie przez polskich historyków zakłamanej narracji ukraińskich
nacjonalistów i współczesnych historyków ukraińskich, którzy wszelkimi sposobami
próbują wybielić lub sfałszować prawdę o mordach OUN-UPA na Wołyniu i w
Małopolsce Wschodniej.

Wiktor Poliszczuk zawsze zbrodnie OUN UPA nazywał ludobójstwem, twierdził także,
iż decyzja o przeprowadzeniu Akcji “Wisła” była słuszna pokazując analogiczne
działania innych państw takich jak USA i Kanada w czasie II Wojny Światowej.
Dorobek naukowy Wiktora Poliszczuka jest w Polsce albo nieznany albo krytykowany
bądź ignorowany (szczególnie przez środowiska związane z Michnikiem i Gazetą
Wyborczą) z powodów politycznych, nakazujących przemilczanie zbrodni OUN i UPA.

Na szczególną uwagę zasługuje ostatnie, uzupełnione przez Autora, wydanie
książki “Gorzka prawda: cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa”

http://ksiegarnia.antyk.org.pl/x_C_I__P_23015745-23010001__PZTA_2.html

Pozostałe dzieła Wiktora Policzuka (link nalezy zcalic o ile ulegl rozerwaniu
przez program pocztowy):
http://ksiegarnia.antyk.org.pl/x_C_Za.html?P2=Poliszczuk&P1=23010006&szukaj.x=20&szukaj.y=7

Wiktor Poliszczuk pochodził z mieszanej rodziny polsko-ukraińskiej, sam określał
się jako “prawosławny Ukrainiec”. Posiadał obywatelstwo polskie i kanadyjskie.
Ojciec Bartłomiej, matka Aniela (Nina) z Witkowskich. Po agresji ZSRR na Polskę,
jego ojciec – do 1934 wójt gminy Dubno został aresztowany przez NKWD, a w
kwietniu 1940 rozstrzelany bez sądu. 13 kwietnia 1940 Wiktor wraz z matką i
siostrami został wywieziony do Kazachstanu, gdzie przebywał do listopada 1944.
Potem rodzina przesiedliła się do obwodu dniepropetrowskiego USRR. W 1946
Poliszczukowie przybyli do Polski.

Po ukończeniu w 1950 Liceum Pedagogicznego w Legnicy pracował jako nauczyciel
języka rosyjskiego w Gimnazjum Kamieniarskim w Jaworze. Po ukończeniu studiów na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i uzyskaniu tytułu magistra otrzymał
nakaz pracy w prokuraturze powiatowej w Jaworze, gdzie doszedł do rangi
podprokuratora. Następnie pracował jako radca prawny i adwokat; z Polski wraz z
rodziną wyemigrował do Kanady w 1981 roku.

Na emigracji rozpoczął pracę jako korektor techniczny w wydawanym w Toronto
tygodniku diaspory ukraińskiej Новий
Шлях(ukr.) (pol. Nowa Droga), związanym z
emigracyjnym OUN-M. Jak stwierdził, wówczas zainteresował się i rozpoczął
badania nad nacjonalizmem ukraińskim, którego ofiarą padła siostra jego matki
(zamordowana za publiczne używanie języka polskiego). Tak opisał motywy podjęcia
badań nad zagadnieniem nacjonalizmu ukraińskiego:

“W Kanadzie już po pierwszych miesiącach mego pobytu zetknąłem się z wręcz
zoologicznym nacjonalizmem ukraińskim, z nienawiścią do wszystkiego, co polskie
i co rosyjskie. Ja, wychowany w duchu patriotyzmu ukraińskiego, ukształtowany na
klasyce polskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, zachodnioeuropejskiej i
amerykańskiej, nie mogłem się pogodzić z takim spojrzeniem na świat i na ludzi,
dlatego też, jak i w związku ze świadomością tego, czego dopuścili się
banderowcy na Wołyniu wobec ludności polskiej, podjąłem decyzję o poszukiwaniu
materiałów stanowiących bazę moich badań nad nacjonalizmem ukraińskim. Temat ten
pochłonął mnie całkowicie, pracowałem nad nim bezustannie.”

W latach 90. XX wieku rozpoczął własnym nakładem publikacje w tym zakresie.
Autor ponad dwustu opracowań, książek naukowych i publicystycznych, artykułów
naukowych, polemik, recenzji, publikacji prasowych w języku angielskim,
ukraińskim i polskim opublikowanych w periodykach w Kanadzie i USA, w tym 5
obszernych tomów wyboru dokumentów pod wspólnym tytułem Integralny nacjonalizm
ukraiński jako odmiana faszyzmu.

Pracę doktorską (Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego według Dmytra Doncowa)
obronił w 1994 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
promotorem był prof. Bernard Janusz Albin. Pracę habilitacyjną (Dowody zbrodni
OUN i UPA) w roku 2002 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Jego
ostatnią pracą było tłumaczenie na język polski książki Dmytro Doncowa Nacjonalizm.

W 1998 odznaczony przez Kongres Polonii Kanadyjskiej Złotą Odznaką Zasługi za
działalność na rzecz Polonii.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z dorobkiem Wiktora Poliszczuka.

Marcin Dybowski
509 459 439

Head of French Police: Migrant Sex Assaults Could Trigger “Civil War” + Syrian Refugee Assaults Girl, 13, At Boston Pool

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:52

Head of French Police: Migrant Sex Assaults Could Trigger “Civil War”

Syrian Refugee Assaults Girl, 13, At Boston Pool

USA: Soros’ 5th column unleashed for racial war and gov’t clampdown?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:52

11/07/2016

[dyskusja] Każdy wariat/hasbarnik może pompować “orędzia” Boga

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 21:08

PB: Barbaro, Jeśli czytasz po angielsku, masz w linkach uzasadnienie odrzucenia tych orędzi jako oszustwa. “Przewidzieć” może każdy z pomyślunkiem — w czasach publikacji “orędzi” było już wiadomo o NWO, czipowaniu, scypionkach…

Wyrażasz łacinocentryczny pogląd na chrześcijaństwo. Łacina w liturgii to wynik upolitycznienia przez władzę świecką w 1-ych wiekach chrześcijaństwa “zachodniego” na terenach Cesarstwa Rzymskiego, ale NIE Cesarstwa Bizantyjskiego (“wschód”). Chrystus, Bogurodzica, Apostołowie NIE mówili po łacinie. Na Wygnaniu w Egipcie, Święta Rodzina na pewno nie mówiła po łacinie, prędzej po grecku, który z uwagi na działalność handlową Greków w regionie, był jednym z codziennych języków (obok aramejskiego i hebrajskiego).
Przetłumaczenie Biblii na łacinę było początkiem schizmy chrześcijan łacinniczych od prawosławnych, którzy mówili po grecku, syryjsku, koptyjsku, etiopsku i w in. językach. Podział pokutuje do dziś np. w bezmyślnej nienawiści zbyt wielu katolików polskich do “Bizancjum”,”wschodu”, “ruskich”. We niedawnej nasiadówie z Chojeckim,  finansowanej przez “katolika” Macierewicza, Kowalski  mówił z pogardą o tym, jak Putin wpuścił Polskę w relacje i handel ze “wschodem”! :))) Obaj panowie z przekonaniem, za Macierewiczem, klepią o ruskim sprawstwie bandrostwa :)))
Łacina NIE była językiem liturgicznym na terenach wczesnego chrześcijaństwa — Bliski Wschód, Grecja, Kaukaz, Egipt, Nubia, Etiopia, pozostała Afryka Płn… ani gdy Cyryl i Metody tworzyli alfabet dla Słowian, ewngelizując ich w prawosławiu, w tym plemiona polskie. Łacinniczy katolicyzm przyjął Mieszko I z presją polityczną wiek później, przy ogromnym oporze ludności przez wiele wieków, m.in. wobec obcości języka liturgicznego i faktu przyniesienia przez Niemców, naszych odwiecznych wrogów…
Przykładem politycznego wymuszenia języka jest Egipt. Koptowie po ewangelizacji przez Św. Marka mieli swój język, z zaadoptowanym alfabetem greckim. Najazd mahometan w VII w. narzucił Egiptowi język arabski (niestosowanie się karano obcinaniem języka).
Szczytem zniewolenia jest pokochać narzucone jarzmo i bronić go! Obcy nierozumiały język w religii sprzyja podporządkowaniu owieczek, ich kontroli przez kler i hierarchię… To byłaby ostatnia rzecz, jaką chciałby Chrystus dla Człowieka, odzwierciedlenia Boga i Jego Wolnej Woli.
Dowód zniewalającego uzależnienia mamy we współczesnej Polsce, gdzie katolicy zachowują się jak psy Pawłowa. Wystarczy, że nominowany przez frankistę Kaczyńskiego (kryptio-żyd udający katolika), Duda przemówił w wybiurach z ambony i mamy zdradziecką władzę — od prezydenta po rząd i większość w KneSSejmie. Dopiero po fakcie katolicy zaczynają rozumieć swój błąd, lecz obawiam się popełnią ten sam w następnych wybiurach, bo tak jest od lat.
Jako chłopak w złacinniczonym kościele w PRL stałem jak na tureckim kazaniu. Moi koledzy też nie kapowali. Dopiero niektórzy z nich jako dorośli liznęli łaciny w akademii medycznej. Nauka religii w szkole była po polsku. Moja żona katoliczka uczyła się łaciny w szkole, a liturgii w tym języku do dziś nierozumie.
Przyczyną wprowadzenia języków narodowych do liturgii po Soborze Wtykańskim II było właśnie niezrozumienie przez wiernych. Aby czytać Biblię, zrozumieć encykliki i Ojców KK, trzeba opanować zakres słownictwa łaciny, jej odmiany czasowe, regionalne, zawodowe.
Barbara: Witam serdecznie, nie gniewam się, absolutnie… a co do łaciny to antychryst nie będzie mówił w tym języku,jak napewno zauważyłeś łacina jest językiem międzynarodowym -50 lat temu tylko ten język obowiązywał i Msza Święta niezależnie od kraju była sprawowana jednakowo – i zrozumiała dla wszystkich,pamiętam,że jeszcze 40 lat temu była używana w Liceach Ogólnokształcących i na studiach a zwłaszcza medycznych ….a gdyby była zła to by jej nie zakazano – proste – proszę abyś sięgnął do tych Orędzi bo nie ma w nich niczego sprzecznego z Biblią,zapewniam niczego,żyjemy w czasach przed ponownym przyjściem Jezusa i to jest bardzo krótki okres czasu może nawet kilka miesięcy,chodzi o to aby być przygotowanym,napewno znasz Jana Bosko poczytaj o nim a dowiesz się więcej co nam Bóg przygotował -jego wizje dla świata i Polski -Jana Bosko -i to się właśnie dzieje następna rzecz  Apokalipsa św.Jana i w tych Orędziach jest to wyjaśnione,nie znamy daty ponownego przyjścia Jezusa ale znaki jakie się ukażą na niebie powinny nas uspokoić i mamy być na nie przygotowani … i wszystko w temacie… pozdrawiam pa z Bogiem — Barbara

PS.W tych Orędziach jest wszystko w dużym wyprzedzeniem przepowiedziane, chipowanie na czoło lub rękę, szczepienia które zabijają, wojny i głód, ja mam zapasy żywności na kilka dni, mam w domu poświęcone przedmioty przez kapłana jak świece, zapałki itp. itd. Uśmiech   zrobisz jak uważasz ale nie krytykuj tych zacnych bo Bożych Orędzi….a wiele się już z nich stało ,,,tak już się stało…
PB: Barbaro, Napisałem z miłości do siostry w Chrystusie, a nie z nienawiści. Dziś panuje dziecinny  zwyczaj uważania słusznej krytyki za hejt.
Zgadzam się z analizami  przez katolików, podanymi w moim mejlu. Tamta witryna od lat oszukuje. Gdybyś zadała sobie trud poczytania, to nie tkwiłabyś w błędzie.
Jestem prawosławny. Modlimy się w jęz. ojczystych każde słowo jest nam zrozumiałe. Niewyobrażam sobie klepania modlitw w obcym Słowaniam, wymarłym jęz. łacińskim. Chrystus mówił w jęz. aramejskim, wciąż używanym w liturgii w Syrii. Za Jego czasów na Ziemi Świętej liczyły się tylko aramejski, grecki i hebrajski, a łacina była językiem okupanta rzymskiego: https://en.wikipedia.org/wiki/Aramaic_language
W cerkwi Klasztoru Św. Marka w Jerozolimie, utworzonym na miejscu, gdzie Chrystus odbył Ostatnią Wieczerzę z Apostołami, 10 lat temu podczas pielgrzymiki rozmawiałem z porządkową, która zna ten język. Podarowała mi pocztówkę-ikonę Bogurodzicy,  z wyjaśnieniem w aramejskim, arabskim i angielskim: Ikona Marii Dziewicy napisana przez Św. Łukasza Ewangelistę. Znleziona w 2004 r. w Górnej Komnacie Klasztoru Św. Marka w Jerozolimie.
Z Bogiem — Piotr Bein

Barbara: Wierzysz w Boga?????? Wierzysz Bogu !!!!!!! To proszę uwierz Bogu a nie mnie —–  cytat Jezusa ” wystarczy mówić prawdę aby być znienawidzonym..”

Na jakiej podstawie to stwierdzasz,że to fałszywka ??????
Ja stwierdzam,że to Prawda – jak wiele tysięcy ludzi na świecie – samemu trzeba dojść do prawdy,SAMEMU – a nie powielać krytykę kogoś innego -tak wiem,że to jest o wiele łatwiej krytykować bo poznanie Prawdy wymaga wysiłku i czasu -zawsze czynienie dobra kosztuje -jak o wiele łatwiej jest kopnąć psa niż nad nim się pochylić i udzielić pomocy……proszę zacząć się uczyć modlić po łacinie -antychryst nie będzie jej umiał na 100%..
Wolę się modlić jak prosi o to Jezus i Matka Zbawienia Maryja -na te linki które mi posłałeś szkoda mojego czasu (też je dostaję i nie czytam bo pełno w nich nienawiści,pogardy dla człowieka )a jak mówi sam Jezus “kocham grzesznika a nienawidzę grzechu “- i Twojego też – cały net jest tymi złośliwościami  zawalony.
Masz wolną wolę -cudowny Dar od Boga więc wybieraj – ale sam podejmij decyzję -nie ulegaj namowom złego -SAM podejmij decyzję – SAMODZIELNIE – pa z Bogiem i Maryją bądźmy zawsze blisko,jak najbliżej,jak najściślej złączeni z NIMI bądźmy wszyscy tego Wam wszystkim życzę  Uśmiech  Kwiatek

PB: Barbaro, Boga się nie boisz?!

Kolportujesz fałszywkę, każdy wariat/hasbarnik może pompować “orędzia” Boga, Bogurodzicy czy Chrystusa przez swój portal buhaha
http://www.catholicplanet.com/apparitions/false199.htm
z Bogiem — pb
ps.  Duracki religionizm Polaków pomógł doprowadzić do tego  […czołówka aktualnego wpisu z Grypa666]
Barbara:
Matka Zbawienia: Odwagi, moje drogie Dzieci, wszystko jest w Rękach mojego Syna
Orędzia Ostrzeżenia Załaduj kopię Matka Zbawienia: Odwagi, moje drogie Dzieci, wszystko jest w Rękach mojego Syna: wtorek, 17 lutego 2015, godz. 17.00 [… materiały dla katolaków z oszustnej witryny http://www.thewarningsecondcoming.com ]

Neocon Tribalism vs. Jewish Universalism

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 20:56

The Ugly Truth

ed note–despite the obvious farcical nature of the title itself which falsely suggests that there can be ‘universalist’ applications of a religion whose very title itself–JUDAISM–makes clear that it is a focused, limited, specific code involving only one group of people (the Jews) and which therefore precludes and prevents any possibility of ‘unversalism’, nevertheless it is a very important and interesting glimpse into the nature of the family feud taking place right now within organized Jewry.

As we have stated before, what we are witnessing in effect is a replay of the same hand to hand combat that took place in 66 A.D. in the run-up to those hardline (Likud) Jews known as the Zealots who were agitating for open war with Rome vs. the more ‘moderate’ voices who knew that such a venture was not as much stupid as it was suicidal.

Or, put in a more modern context, it is very reminiscent of…

View original post 2,011 more words

10/07/2016

Israel to Help Kenya Build 440-Mile Border Wall to Prevent Infiltration of Somali ‘Terrorists’

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:11

The Ugly Truth

israel wall

“Nairobi is seeking assistance from the Jewish state to construct a 440-mile barricade to prevent Somali terrorists from infiltrating the country. Israel itself is in the process of building a security fence along its southern border with Jordan — expanding the fence located alongside the Sinai peninsula — and has plans to build a massive concrete wall that extends underground, to prevent terrorists from the Gaza Strip from infiltrating the country through tunnels.”

View original post 404 more words

Canada’s Trudeau at Auschwitz: ‘We Shall Never Forget’

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:10

The Ugly Truth

Neither shall we….

View original post 138 more words

GERMANY – ‘Bombshell Intelligence’ Report Reveals Hundreds of Hamas & Hezbollah Members Operating in Germany

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:07

The Ugly Truth

HAPPY MERCHANT TERRORIST

“The new revelations come against the backdrop of repeated denials by Iran’s nuclear negotiation team — who maintained that Tehran’s pursuit of nuclear power is solely for “peaceful purposes” — despite statements by top Iranian officials indicating otherwise.”

View original post 515 more words

LEST WE FORGET – The Noahide Laws Are Already Here: What Are You Doing About It?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:04

The Ugly Truth

It Ain't The Muslims, Folks 2560

Diplomats, Delegates, and Emissaries Gather at UN Headquarters for “One People, One World” Conference

On the heels of  3 Tammuz, members of the UN Diplomatic corps, UN Press Officers, and other officials gathered at the UN headquarters in New York to learn how the Seven Noahide Laws must play a key role in international efforts for world peace.

“On this day, people from all over the world gathered on behalf of the Laws of Noah,” said Rabbi Yakov D. Cohen, head of the Institute of Noahide Code, which sponsored the conference.  “Their observance is required, so that the vision of the United Nations—to have a settled and civilized world, filled with economic justice and righteousness—will prevail.”

View original post 2 more words

China Offers Russia Alliance Against NATO

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:28

The Ugly Truth

CHINA RUSSIA

SOUTH FRONT – “We are currently observing the USA’s aggressive actions, both in regards of Russia and China. I believe that Russia and China can create an alliance before which NATO would be weak, and this would put an end to the imperialist ambitions of the West” stated Xi Jinping.

View original post 2 more words

Russian Church and State Sign Agreement to Prevent Abortion

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:21

The Ugly Truth

PUTIN

RUSSIA INSIDER –  The Russians are returning to their tradition of Symphonia, inherited from Byzantium and instituted by Constantine the Great, where church and state complement each other.

Sabba – The principle of Symphonia, where Church and State complement each other was the governing principle of Western Europe during the Middle Ages. Unlike everything we are taught in school, the State was never slave to the Church and vice versa. There was a very subtle balance between the 2, they both worked together, they both needed each other to protect themselves against a third power which was always there, laying in stratagem to destroy both and which they had perfectly identified.. That system worked for almost 1000 years. That’s why the jews, when they took over the world of Academia, re-labelled that most glorious and luminous part of European History ‘The Dark Ages’. 

The day the Spiritual and Temporal powers…

View original post 70 more words

Dallas Ambush Follows Pattern of Provocateured False Flags

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:13

WATCH – Russia Wants War… But Something Doesn’t Add Up

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 01:50

EU agrees to transfer of Europeans’ personal data to US servers

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 01:49

The Ugly Truth

1984 brave new world

RT – The deal, which is said to be aimed at protecting European citizens’ private data, defines the rules of how the sharing of information should be handled. It gives legal ground for tech companies such as Google, Facebook and MasterCard to move Europeans’ personal data to US servers bypassing an EU ban on moving personal information out from the 28-nation bloc. The agreement covers everything from private data about employees to detailed records of what people do online.

View original post 2 more words

« Previous PageNext Page »

Create a free website or blog at WordPress.com.