Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

Definitions / Definicje

Judeocentrics and Mass Crimes defines the following and other terms:

Anti-Semitism: bigoted prejudice vs. Jews.

Anti-Zionism: opposition to Zionism on various grounds – from Judaic religious to secular Gentile opposition, to brutal colonization of Palestine and genocide.

Judeocentrism: serving narrow, often partisan and extreme pro-Israeli, pro-Judaic and/or pro-Zionist interest, without regard for the rights of others; also espoused by non-Jewish Christian Zionists.

Judeocentric Power Complex (Judeocentrics): a global web of powerful individuals and organizations who advocate for, support and carry out radical Israel-first and Judeocentric policies; JPC includes Zionist Christians and moderate Jews.
………………….
żargon666 — patrz Słowniczek

kompleks jot = kompleks władzy judeocentrycznej (KWJ)

judeocentryk =  kosztem praw innych grup, osoba popierająca wąskie, rasistowskie, ludobójcze interesy pro-izraelskie, pro-syjonistyczne i globalne, w tym miliony chrześcijan syjonistycznych, włącznie z katolikami wierzącymi w niezbędność Izraela jako gwaranta bezpieczeństwa przed rzekomym zagrożeniem od islamu

praca naukowa P. Beina opisuje i uściśla te pojęcia: Judeocentrycy i zbrodnie masowe

filmik – prelekcja P. Beina nt. kompleksu jot

TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: