Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

10/04/2015

Smoleńsk 2015 – pięć lat żydokłamstw

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 14:52

Smoleńsk 2015 – pięć lat żydokłamstw

Za parę dni minie piąta rocznica zamachu warszawskiego, znanego w społeczeństwie pod kryptonimem „smoleński” albo krótko jako „Smoleńsk”.

W związku z tym można zauważyć, że atmosfera poprawności polityczno-rozumowej przyklaskującej bredniom oficjalnej wersji katastrofy smoleńskiej, dyskretnie podkręcana przez sensacje i histerie ekspertów lotniczych Zespołu Macierewicza, uległa już od jakiegoś czasu mocnemu uspokojeniu.

Jak to wyłożyliśmy na stronie http://zamach.eu/ w Smoleńsku nie było ani katastrofy, ani zamachu, lecz została odegrana jedynie inscenizacja.

Natomiast Delegaci do Katynia zostali wyłapani indywidualnie przed momentem zbiórki na Okęciu, a następnie zbiorowo lub też indywidualnie wymordowani.

 

Liczne plotki puszczane o uwięzieniu lub rzekomej ucieczce do ciepłych krajów wszystkich lub prawie wszystkich członków delegacji były i są częścią psychologii wojennej. Plotki dające rodzinom jakąś nadzieję na odnalezienie porwanych mają również charakter paraliżujący wobec tych rodzin, które boją się podjęcia jakichś radykalnych środków przeciw mniej lub bardziej rozpoznanych sprawców porwania – w obawie, że może to pozbawić porwanych szansy na przeżycie i ewentualne uwolnienie. W Polsce ten chwyt psychologiczny zastosowano dwa razy, a w zasadzie nawet i trzy. Pierwszy raz przy zamachu w Gibraltarze, gdzie zaginiona córka Sikorskiego miała przeżyć „katastrofę”. Później podobnie było z synem B. Piaseckiego, którego to zbolałego ojca łudzono listami „pisanym przez syna” przez cały rok od porwania, a jak wiadomo został on rytualnie zabity prawie natychmiast po porwaniu. Trzecim przypadkiem jest Katyń, gdzie wiele wdów zwodzono (a i zastraszano) nadzieją na odnalezienie męża w ZSRR, o ile będą one siedziały cicho.

Oczywiście, we wszystkich trzech przypadkach sprawcami, beneficjentami zbrodni oraz manipulatorami medialnymi byli żydzi. Żydzi toczą przeciw Polakom totalną wojnę – terror. Jest on w zasadzie obecny nieprzerwanie od dnia 17 września 1939 roku. Pewne wydarzenia wojenne, słusznie określone przez Le Pen`a jako drobiazgi historyczne, przysłoniły Polakom obraz wydarzeń historycznych, gdzie mniej lub bardziej zmanipulowane społeczeństwo polskie jednak jakoś zgodziło się na wymuszony projekt żydowski: żydów, jako ofiar wojny, a to wobec faktu, że żydzi (nigdy albo ew. nie bardziej niż inni) takimi nie byli. Zaś faktycznie byli i są agresorami okrutnie i bezwzględnie obchodzącymi się z nami, jako bezwartościowym materiałem tubylczym, który należy totalnie zniszczyć. To celem zagarnięcia jego przestrzeni, dóbr, imienia a nawet i tożsamości narodowej. To ostanie jest coraz bardziej widoczne, bo – przykładowo – prowadzą różne kampanie medialne mówiące o żydach jako Polakach.

W nieodległej historii np. celem tego zaboru – poprzez cały szereg międzynarodowych manipulacji oraz za pomocą żyda ministra Becka – było wywołanie straszliwej wojny, w której działania obronne po naszej stronie były systematycznie sabotowane przez oficerów wysokiej rangi żydowskiego pochodzenia. Z tego powodu Polski front wschodni we wrześniu 1939 praktycznie nie istniał, co ułatwiło bolszewikom najazd i doprowadziło do upadku II RP oraz utraty kilku milionów Polaków. Ich agent żyd Anders (wespół z innymi dowodzącymi w armiach sojuszniczych) wysłał naszych (a ci swoich) żołnierzy na bezsensowny atak na Monte Cassino, a jeszcze przedtem zezwolił trzem tysiącom żydów zdezerterować z wojska i na dodatek okraść Korpus z broni i materiałów wojennych. To żyd Retinger dopomógł szpanerom w dowództwie AK w Warszawie sprowokować Powstanie, gdzie przedtem dobrze zadbano o to, aby ogromne ilości uzbrojenia wywieźć z Warszawy i tak popchnąć do beznadziejnej walki Najpiękniejszych z Pięknych – naszą wspaniałą młodzież warszawską, której podobnej nigdzie na świecie nie było. Zamordowano tak ćwierć miliona naszej przyszłej elity. Żydowskie mordy UB na naszych Niezłomnych, które trwały do lat wczesnych 60-tych, dopełniły reszty tych przedsięwzięć siłowych.

Po wojnie stopniowo nastały nowe czasy i środki przemocy, a przymus zewnętrzny (gwałt zbrojny) został zastąpiony środkami socjologii wojennej i tu wprowadzano bardziej wyrafinowane środki przemocy wewnętrznej– swego rodzaju autoagresji. Najbardziej udanym teatrem tego socjologicznego mechanizmu zbrodni wojennych była wprowadzona przez żydów aborcja, która mogła sięgać nawet do dwudziestu pięciu milionów zabitych polskich dzieci przez ponad 30 lat jej obowiązywania. A to na tle „katolickiego narodu” oraz Katolickiego Kościoła. Co prawda – po wojnie – tak naprawdę o narodzie to już trudno było mówić. Struktura hierarchiczna została zniszczona i to według zasady Talmudu nauczającej, że aby skutecznie uderzyć w społeczeństwo, trzeba najpierw zniszczyć jego elity, a reszta pójdzie jak z płatka – i tak się stało. Co więcej walka taka toczy się do dnia dzisiejszego, bo widzimy, że co wybitniejsi Polacy są mordowani w różnych skrytobójstwach. To sprawia, z nie możemy się organizować i dźwignąć jako Naród.

Oprócz tego wymiaru – czysto socjalnego – była jednak druga płaszczyzna naszego katolickiego bytowania: Kościół Katolicki i jego hierarchia. Tu, po wojnie, było początkowo inaczej, bo w Kościele Świętym – w przeciwieństwie do późniejszej, by tak rzec, „posoborowej synagogi watykańskiej” – kościoły „lokalne” nie były pozostawiane samopas, a mogły czerpać siły tak duchowe, jak i fizyczne z Watykanu, a za pomocą bożego papiestwa i z innych kościołów lokalnych, zaś o obecnej teologii żyda, która wyklucza inne istotne tematy, nie było nawet mowy. I mniej więcej tak właśnie było. Kościół katolicki, który w czasie okupacji stracił ponad trzy tysiące kapłanów, i choć wyszedł z wojny równie okaleczony jak i cały naród, to jednak szybko się podnosił i wyciągał nas z tej strasznej wojennej klęski. Żydzi to szybko zauważyli i Kościół stał się przedmiotem specjalnej troski takich ludożerców jak Berman czy Brystygierowa. A metody walki nie były skostniałe, lecz posługiwały się zdobyczami naukowymi. Po kilku powojennych latach zbrojnych wręcz napadów na kler i hierarchię, żydokomuna PRL`u przeszła od otwartej wojny do skrytobójstw na hierarchach. Akty te wspierane były szerokim instalowaniem osobników TW w strukturach tak seminariów, jak i pozyskiwaniem osób już konsekrowanych. Ten obecny żydowski potwór, jakim jest widzialny episkopat w Polsce, to faktycznie efekt żmudnej pracy 60-ciu lat żydowskiego terroru w Polsce i nasuwa się pytanie, czy ma jeszcze coś wspólnego z Kościołem czy z Polską, a nawet z tzw. chrześcijaństwem, co już dawno zaważyli liczni kaznodzieje sekt parachrześcijańskich, postrzegających tzw. „polski kościół” jako siedlisko żydowskiej trucizny w sercu Europy.

Zanim jednak do tego doszło, trzeba było dokonać w Kościele wielu „transformacji” i powojenna historia Kościoła w Polsce ukazuje nam jak na dłoni mechanizm żydowskich zbrodni, polegający na mordowaniu „niewłaściwych” i utykaniu na tak stworzonych wakatach „właściwych” osób. Zamordowanie – podczas operacji – Prymasa Hlonda, krótko potem zamordowanie w ratowaniu powypadkowym jego ustalonego następcy, więzienie setek księży zamknęło się okresie do 1956 roku, który błędnie nazywany jest okresem stalinizmu.

Po tym brutalnym dla kleru okresie nastąpiła radykalna zmiana metod walki, gdzie wspomniana otwarta przemoc została zastąpiona skrytobójstwami na klerze i podrzucaniem Kościołowi „właściwych” księży, a później hierarchów. Tu najwłaściwszym z właściwych był Karol Wojtyła, którego przerażający nawet życiorys okresu 1939-1978 można by rozdzielić na dziesiątki teczek TW innych osób.

Nie rozpisujemy tu się zbytnio o nim, podkreślimy tylko, że w okresie, kiedy inni księża byli więzieni, a domowe pisanie na maszynie uchodziło za nielegalne – on wybraniec jeździł sobie spokojnie od zagranicy do zagranicy, kto zna tamte czasy to wszystko rozumie.

A okres od 1939 roku nie jest żadnym błędem, bo dotyczy on również i okupacji. To w trakcie okupacji Wojtyła przyjaźnił się żydem Turowiczem (matka Turnau), którego to żyda nigdy nie wysłano do getta, chociaż Gestapo musiało wiedzieć o tym, że Turowicz był członkiem żydowskiej organizacji BUND. Turowicz był dożywotnim mentorem Wojtyły i nawet dla bardzo przychylnych Janowi Pawłowi było bardzo nie w smak to afiszowanie się papieża znajomością z tym religijno cywilizacyjnym krętaczem. Turowicz w oparciu o przyjaźń z kardynałem Wojtyłą snuł plany nt. alternatywnej hierarchii katolickiej w Krakowie i Polsce, ale całkowicie złożonej z osób laickich. Okupacyjne losy Turowicza bardzo to przypominają losy Bartoszewskiego, którego zwolniono z Oświęcimia ze względu na zły stan zdrowia, podczas kiedy nawet zdrowym Polakom gwarantowano krótki okres męki oświęcimskiej, bo paromiesięczny a zakończony śmiercią z wyczerpania. Podobne wybiórcze zsyłki, aresztowania i puszczanie wolno wybranych miało miejsce w wielu obszarach życia okupacyjnego całej Polski. W ogóle należy zauważyć, że okupacja była najlepszą formą transformacji żyda na Polaka. A nazwiska np. Kantor, Miłosz, Lipiński, Wyka, Lem, Kisielewski i inni, którzy przeżyli sobie trudy wojenne bez uszczerbku, a jeszcze tym łatwiej przejmujący władzę nad Polską – swoją masowością mówią same za siebie. I nie można tego wykrętnie wyjaśniać tym, że w Krakowie „było lepiej – lżej”. Bo to też zależy jak dla kogo, gdyż kiedy Wojtyła „ukrywał się” – a grał w teatrze, to Polak prof. Koneczny utracił dwóch synów.

Widać, że jakoś okupant wielu żydom nie kazał ściągać spodni, aby mogli wylegitymować się napletkiem na właściwym miejscu. A Teatr Rapsodyczny działał niezbyt daleko od siedziby gestapo i również, i z nim nic takiego się  nie działo. To w przeciwieństwie do np. Zamojszczyzny czy wspomnianej rzezi Powstania. Zauważa się wyraźnie, że mimo trudów okupacji miało miejsce określone, mocne zwarcie żydowskich szeregów, a to na tle bezwzględnego wykrwawiania polskiej elity – „endecy” dzielili szczególnie okrutny los kleru i wojny faktycznie nikt z nich nie przeżył. Przeżyli tylko ci , którzy w czasie od okupacji znaleźli się na Zachodzie a i nie we Francji nawet, bo i tam było groźnie. Symbolem żydowskich mordów na Narodowcach jest niewątpliwie Adam Doboszyński. A nie mówimy tu o żadnym zbiegu okoliczności – tak to zostało zaplanowane, liczą się rezultaty, a nie cena lub podobne. Wielu Narodowców przeżyło Niemców, ale padło z rąk żydów!

Dzięki temu – planowaniu -taki żyd Turowicz, który przed wojną musiał pilnować się, aby się nie narazić „endekom” jako żyd, nie tylko, że w przeciwieństwie do nich przeżył wojnę, ale stał się jedną z najważniejszych postaci powojennej żydowskiej prestidigitacji w Polsce, a może nawet i w świecie. Szkody jakie on – z prowincjonalnego Krakowa – zadał światowemu Kościołowi są wręcz nieobliczalne. Straszne spustoszenie wywołane i Soborem, i pontyfikatem Wojtyły, który wstępując na Tron miał być tym, który wysprząta po Pawle VI, a po paru latach okazał się jeszcze gorszym niż poprzednik. I tu wszyscy znający tamte czasy dopatrują się diabolicznej przyjaźni z Turowiczem. http://gazetawarszawska.com/antykosciol/1391-ido-c

Choćby tylko to środowisko Tygodnika Powszechnego właśnie uprawnia nas do zastanowienia się na tym: jak to szczególną rolę w tym zniszczeniu odegrali żydzi z Polski? I to w takim strasznym stopniu, że gdyby Sobór nie miał miejsca, jako twór ogólnie światowego żydostwa, to choćby dla korzyści żydowskich w Polsce powojennej byłby powołany – tylko z tego powodu! I tylko dla żydów w Polsce. Bo ich sukcesy przejęcia władzy nad Polska i Polakami opierały się na dwóch do tego niezbędnych filarach:

– wojnie i mordach powojennych,

– zbrodniach soborowych,

To wszystko nie byłoby możliwe bez okupacji niemieckiej w Polsce – jako wstępu do ataku i na Polskę, i na Kościół – która, pomijając inne aspekty, była transformacją, subwersją (+++) żydów na Polaków, a co bez tamtego wojennego gwałtu, totalnych wymian tożsamości, do czego nawoływał Józef Berman w jego referacie na posiedzeniu komitetu żydowskiego, nie byłoby możliwe.

Wojna była „zabiegiem chirurgicznym” dokonanym na Polsce i Polakach: wycięła polską inteligencję w pień, a ocaliła, „wylansowała” żydów, żydowską inteligencję nałożoną na Polaków jako masę niezdolną już do samoobrony przed tym żydowskim wirusem. Okupacja niemiecka w Polsce jest nawet modelem wzorcowym dla różnych innych subwersji w Polsce, w tym zamachu warszawskiego, ale nawet nie tylko, bo podobnie dzieje się obecnie na Bliskim Wschodzie, gdzie rzekomi islamiści są zwerbowanymi żołnierzami, mającymi na celu wprowadzenie totalnego chaosu w tamtych regionach, a co ma ułatwić ekspansję Izraela oraz grabież surowców, a nawet o ile będzie potrzeba, wtedy będzie można „terrorem islamskim” zaatakować sam Izrael, co nie stoi tu w jakiejkolwiek sprzeczności.

Zamach warszawski pod pozorem „katastrofy smoleńskiej” miał doprowadzać do totalnej utraty kontroli Polaków nad Polską i tak się stało, a co widać już gołym okiem. Ale nie tylko o to chodziło, zebranie gości pogrzebowych na państwowym pochowku prawdopodobnie miało doprowadzić do masowego ataku na przywódców światowych przybyłych na pogrzeb. Tym też zapewne tłumaczy się „dziwna” absencja niektórych z nich, którzy zapewne zostali ostrzeżeni przez własne służby. Na Bliskim Wschodzie jest to normalna procedura, że najpierw zabija się wodza, a potem na jego pogrzebie wysadza się w powietrze resztę innych osobistości wysokiej rangi. Pamiętamy, że na pogrzeb Lecha Kaczyńskiego nikt prawie nie przyjechał, a sama uroczystość – aby nie kusić losu – odbyła się w całkowicie innym miejscu niż to planowano. Podobnie było z cyrkiem marszu pokoju po farsie zamachu na redakcję Charlie Hebdo, gdzie przywódcy światowi szli własnym pochodem w osobnym miejscu. Zebranie pogrzebników w Warszawie nie miało miejsca, bo zapobiegawczo wywołano erozję wulkanu, który dał pretekst do uziemienia wszystkich samolotów na parę dni przed pogrzebem i wszyscy zostali w domu. Przy czym biorąc symbolikę wielkiego ognia, znaną w okultyzmie obecnych władców świata, można by zastanowić się, czy erozja wulkanu na długo przed 10 kwietnia dodatkowo nie była wielkim okultystycznym znakiem „wielkich zmian”, które nadchodzą i wtajemniczeni wiedzą, że trzeba zachować czujność.

Wydarzenie 10 kwietnia 2010 trzeba widzieć w szerokiej perspektywie, nie wolno zasklepiać się ani w teoriach wybuchów, teoriach ataku laserowego czy kłótniach w kokpicie. Choć na to nie ma dowodów, ale się o tym mówi, podczas kiedy również nie ma dowodów na odlot z Okęcia, ale tu się o tym milczy.

To zbrodnicze milczenie przerwane jest niegodnym klanagorem żałobników – a skutecznym. Właśnie na dniach córka Wassermana, aby wpisać się w aktywnych zwolenników „kłamstwa smoleńskiego”, domaga się konferencji międzynarodowej, która zbada tę katastrofę! Właśnie – w ramach szeroko pojętej subweresji już nie Polski tylko, ale i całego regionu – bez żenady miesza ona tu do naszych polskich spraw kwestię Ukrainy, Putina i samolotu malezyjskiego. A przecież ta gęś żałobna ma czarne skrzynki (malezyjskie) właśnie w rękach „międzynarodowych” i niech nam opowie o tym, co tam jest zapisane! Przecież czarne skrzynki samolotu z Donbasu ujawnią atak rakiety naziemnej – czyż nie? Gdzie są zapisy tego samolotu i co mówią??? Po co oskarżać gołosłownie, skoro można podeprzeć swe zarzuty dowodami? Czy pochodzenie żydowskie uprawnia w Polsce do sprawowania służby adwokackiej bez legitymacji rozumu?

Podobnie nędznie, a nawet gorzej jest z inną płaczką – Kurtyką, która na swojej stronie internetowej   http://www.pomniksmolensk.pl/     bezczelnie wywiesiła ubecką fałszywkę: „zdjęcie Tupolewa w chwili wchodzenia Prezydenta na pokład w dniu 10 kwietnia 2010”  http://gazetawarszawska.com/zamach/zamach-warszawski/403-oszustwo-smolenskie-portalu-pomniksmolenski Rodzina Gosiewskiego wystawiła pomnik o kształcie Tupolewa, w którym to miał zginać ich syn. Wdowa Merta milczy jak zaklęta w sprawie wzorcowego przykładu oszustwa smoleńskiego: palenia dowodu osobistego jej męża, aby upozorować, że jest to dowód rzeczowy, który wydobyto ze zgliszcz w Smoleńsku, podczas kiedy dowód ten jak przypuszczalnie i właściciel nigdy na lotnisku w Sewiernem nie byli i to nawet w stanie martwym. Płakać przed kamerami – TAK! Domagać się prawdy o odlocie – CICHO SZA!

Nawet konferencje smoleńskie, w tym lekarzy i psychologów, nie podejmują prostego wątku: w jakim stanie psychofizycznym był kapitan Tupolewa. Skoro oszuści smoleńscy sami twierdzą, że atmosfera na pokładzie była zła, to czy te wdowy płaczne:

nie powinny pójść po tej linii i zapytać jak czuł się kapitan, co pił na Okęciu, czy obsługa w barze dobrze przestrzegła zasad higieny rąk i czy nikt nie zainfekował kawy i ciasteczek bakteriami, które w ciągu 30-50 minut atakują bez objawów wstępnych system pokarmowy i dają u zainfekowanych gwałtowne torsje i biegunkę nie do powstrzymania?!

Czy lekarz medycyny Joanna Kurtyka takie bakterie atakujące przewód pokarmowy zna? A jeżeli zna, to dlaczego ich nie bada na Okęciu? Czy ona boi się? Boi się biegunki?

Dlaczego Merta, Wasserman, Kurtyka, Gosiewscy (matka lekarz) nie pytają o to, jak czuł się mąż czy ojciec w ostatniej chwili swego życia, co mówił do osoby, która została na lotnisku, czy był spokojny, a może był pod wpływem narkotyków? Którzy to byli takimi „osobami” odprowadzającymi, dlaczego ich nikt nie ujawnia? Jak nazywała się firma, która dawała serwis cateringowy krytycznego dnia? Etc., etc.

W naszej kulturze, bliscy autentycznie kochający swych nagle odeszłych najczęściej w ciszy przeżywają swój smutek wiecznego rozstania, ale jeżeli są już do czegoś zdeterminowani, to nie do aktorstwa, ale do poszukiwania prawdy o ostatniej chwili życia ukochanej osoby.

Zachowanie tych medialnych żałobników jest niegodne, to dalsza część kłamstwa smoleńskiego. Co gorsza, to na tle kolejnych już ofiar, jak np. inżyniera Wróbla czy – co wysoce prawdopodobnie – dr Ratajczaka. Inżynier Wróbel – mimo pięciu lat – jest dotychczas jedyną osobą sfer rządowych, która otwarcie mówiła o wersji samolotu bliźniaka w Smoleńsku. Dlatego go zamordowano. Lista ofiar smoleńskich jest długa, nie wyliczamy tu nikogo, ale trzeba dodać, że do ofiar tych należą kadry lotnicze zabite w samolocie CASA, ofiary nagłych zgonów w okresie posmoleńskim, czy architekci „z Asturias”. Mamy prawo domniemywać, że jest to wierzchołek góry lodowej. I do ofiar typu radiowiec R.Muś dołącza się całe grono tych, którzy nagle odeszli na zawały czy wylewy, a których to nazwisk nigdy nikt nie skojarzy ze Smoleńskiem.

Pisaliśmy dość dużo o ekspertach Macierewicza: Biniendzie, Nowaczyku, Szuladzinskim, etc., czy nawet tej grotesce inżynierskiej Glenn Joergensen, a w tych dniach Jürgen Roth, który podobnie jak Macierewicz z Sulęcińskim przeczytali pierwsze fragmenty hipotezy na http://zamach.eu/   i szerzą to nie, jako odrzuconą, wczesną hipotezę, lecz jako zwykle brednie (Plan B), a Roth już jako ordynarne żydowskie kłamstwa.

Wszystko to pomijamy tu, bo „experci” już mocno schodzą na plan dalszy, a najnowsze informacje mówiące o tym, że wieża kontrolna na krótko przed „lądowaniem” Tupolewa miała rozkaz zamknąć lotnisko, oddala podejrzenia od Putina, jako sprawcy, czyli experci tym bardziej idą w odstawkę, bo ich celem nie była prawda, ale Putin. I na scenie pozostają jedynie emocje, a wdowy są w tym najlepsze.

Jak powiedziano powyżej, „Smoleńsk” to cześć planu subwersji i taka metoda jest podjętą próbą przejęcia Polski przez żydów. Okres najnowszy ma swój początek 17 wrzenia 1939 roku, który obecnie gwałtownie przyspiesza, a to ze względu na wydarzania w Izraelu. Ale próba przejęcia Polski przez żydów sięga już pierwszych wieków państwowości polskiej, gdzie żydzi zaczęli mówić o przejęciu Lechitii jako swego terytorium. Kiedyś napisano o tym wiele książek, ale które udało się zniszczyć, choć pewne zapisy się zachowały.

A czasy już zupełnie najnowsze to problem Izraela, gdzie toczy się odwieczny spór miedzy ortodoksami, syjonistami i liberałami. Jest to miotanie się od asymilacji, do mesjanizmu poprzez syjonizm. Jedni chcą uciekać do Polski, inni budować wielki Izrael, choć najchętniej jako turyści, a inni nauczać gojskie dzieci masturbacji.

Tak czy owak nawet wielki Izrael z osiadłą tam dużą populacja żydowską wymaga „chwilowego” przerzucenia ludności Izraela do Europy, bo trzeba zburzyć meczet Al- Aqsa, którego istnienie uniemożliwia zbudowanie Świątyni. Zburzenia odbędzie się poprzez atak jądrowy Iranu na Izrael, a to poprzez przypadkowe trafianie właśnie w meczet. Miało do tego dojść rok temu podczas posiedzenia Knesset `u na Wawelu, ale coś nie poszło tak, jak trzeba. Z niczego jednak nie zrezygnowano.

Możliwe, chodzi tu o wątek Ukraiński lub Rosyjski (ceny ropy), a może o jakaś formę buntu w armii Izraela, której to zawodowi oficerowie mogą mieć dość nieudacznictwa swoich dowódców, którzy w tym całym chaosie wiecznych zbrodni na Palestyńczykach i notorycznych konfliktach z otoczeniem mogą wywołać lawinę nieprzewidywalnych wydarzeń.

Tak czy owak, wszyscy żydzi bez wyjątku chcą wytchnienia na łonie gojów, bo goj jest osłem, które żyje po to, aby dźwigać żyda. Jest to prawda i nie tyle rabina Izraela, ile jest ogólną mądrością żydowską, a czym każdy żyd żyje, niemal „ma to w genach”. Jak wiemy, najlepszym żydowskim osłem jest Polak. On nawet całą rodzinę zabije, a i sąsiadów też, a to po to, aby mógł żywić żyda i wynosić po nim kible. Żyd mu za to podziękuje.

Takie noszenie żydowskiego kibla i narażanie na śmierć sąsiadów, czyli nas wszystkich i to nie tylko w Polsce, ale i w całym regionie, reprezentują żałobnicy smoleńscy i cała ta chmara różnej maści ekspertów, adwokatów i publicystów, którzy krzyczą o Smoleńsku, a milczą o Okęciu – jest to jedno wielkie zagrożenie dla pokoju w Europie – noszenie żydowskiego kibla.

W Smoleńsku nic nie było, nikt tam nie zginał, ale krzyczy się tam głośno po to, aby zgłuszyć prawdę i o „Smoleńsku” i o Polsce. Polska ma znowu paść ofiarą.

In Christo

Krzysztof Cierpisz

09-IV-2015

 

+++

 

 

(+++) – podmiana

COINTELPRO: The Untold American Story

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:55

http://www.whale.to/b/wolf_coin.html

FBI’s “Suicide Letter” to Dr. Martin Luther King, Jr., and the Dangers of Unchecked Surveillance

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:54

https://www.eff.org/deeplinks/2014/11/fbis-suicide-letter-dr-martin-luther-king-jr-and-dangers-unchecked-surveillance

“The Jerusalem Post” wzywa do zwrotu Żydom 170 tys. nieruchomości w Polsce

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:32

Andrzej Szubert: Nie jestem tak optymistyczny jak Piotr. Szabrownicy nie potrzebują sondóf międzynarodowych aby ich roszczenia przeforsować w knessejmie. Usłużna banda czworga bez wyroków sondóf uzna ich roszczenia za słuszne. A nas pytać o zdanie nie będą. My jesteśmy ubezwłasnowolnieni.

PB: Pani Otylio, spoko! Robi Pani więcej hałasu wokół tej chucpy niż ten srul w Jerusalem Post… To że wzywa, to nie znaczy, że jesteśmy dłużni. Raczej odwrotnie: żydłaki nie mają podstaw i biorą pod pic. Takie sprawy idą do sądu/trybunału międzynarodowego — i załatwione. A tu ciągnie się jak flaki z olejem = bo bezprawne i oszustne! Do tego srul Schatz chwali za akcesję do jewrounii itp. bzdety, jakby wiedział, że nie ma szans :)
Niech się srule domagają od Izraela, prawnego następcy sprawców Szoa, tj. syjusiów z żydobanksterią, a żydokomuna jak sama nazwa wskazuje, też śmierdzi żydłacko.
Od dawna ‘żyd’ Bein pisze o tym, kto winien komu i co: https://piotrbein.wordpress.com/2011/08/05/rewizjonizm-odwracanie-rol-i-restytucje-kazus-polsko-zydowski/
Czemu dyżurni patry-joci Korab-Karpowicz, prosory A. i JR Nowaki, Ozjasz Goldberg, Michalkiewicz, Braun, Gojowy Marucha, dr Pokora… nie piszą o tym na swoich blogach czy w Naszym Dzienniku — no czemu?! LOL
https://piotrbein.wordpress.com/2015/04/09/piotr-bein-smutno-mi-boze-prof-jerzy-robert-nowak-narzedziem-masowej-socjo-manipulacji-i-mind-control/

Otylia Zigman: UWAGA!!!   CZY MY POLACY JESTESMY JUZ w 100% UBEZWLASNOWOLNIENI???
CZY NAPRAWDE TAKICH POTWORNOSCI WOBEC NAS, NIE MAMY ZADNEJ
MOCY ZATRZYMAC??? TO TAK? MAMY ISC NA ZAGLADE ZE SPUSZCZONYMI
GLOWAMI i w MILCZENIU??? CZYLI NIE MA POLSKI i NIE MA POLAKOW???

…………………………

http://www.biztok.pl/biznes/jerusalem-post-zamiescil-wezwanie-do-zwrotu-zydom-170-tys-nieruchomosci-w-polsce_a20842?utm_source=o2_SG&utm_medium=Biznes&utm_campaign=o2

+++++++++++++++++
Mienie żydowskie warte w Polsce miliard złotych. Ale kto je przejął?

Wynajem żydo-atrakcji dla dzieci

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 06:55

Andrzej Szubert: Ciekawe, dlaczego nie ma ofert sexshop dla dzieci i “rosyjska ruletka” z pociskami dum dum dla dzieci.
To by były atrakcje – dmuchane lalki chłopców i dziewczynek do seksu grupowego i rozpryskane mózgi.
…………………..
From: Piotr Bein
Date: April 8, 2015 9:55:33 PM PDT (CA)
To: Atrakcje na imprezy dla dzieci i nie tylko <biuro@imprezorganizacja.pl>
Subject: Re: Wynajem atrakcji dla dzieci

wszystkie zydlackie ‘atrakcje’ wymyslone dla zachodnich gojow w ostatnich kilkudziesieciu latach
gratuluje judaizacji!
pb
On 8-Apr-15, at 9:34 PM, Atrakcje na imprezy dla dzieci i nie tylko wrote:

Chcesz poznać ceny i rabat dla ciebie? Napisz zapytanie!
Zdjęcia atrakcji na kreatorzyimprez.pl

Oferta atrakcji:

1) Wynajem maszyn do Waty Cukrowej.

-Posiadamy najwydajniejsze maszyny na rynku.

-Wata może mieć dowolny kolor np.; zielony , niebieski itp.

-Możliwość obanerowania maszyn logiem Waszej firmy.

2) Wynajem maszyn do Popcornu.

-Wydajność maszyn bardzo wysoka , długi czas pracy bez przerwy.

-Możliwość obanerowania wózka dowolnym logiem

3) Wynajem animatorów dla dzieci.

-Przeprowadzą zabawy , konkursy w wybranym przez Państwa przebraniu (myszka miki, hello kitty itp.)

4) Organizacja urodzin dla dzieci.

-Posiadamy wiele scenariuszy na przebieg imprezy.

-Stworzyliśmy specjalne promocyjne pakiety urodzinowe , które zawierają wiele

naszych atrakcji.

5) Wynajem zamków dmuchanych i ścianek wspinaczkowych.

-Posiadamy zamki i zjeżdżalnie różnych wielkości .

-Do każdego zamka przydzielony jest nasz opiekun-instruktor który czuwa nad bezpieczeństwem.

6) Wynajem Klauna.

-Posiada umiejętności cyrkowe np: jazda na monocyklu , żonglerka itp.

-Idealnie sprawdza się na urodzinach dziecka,imprezach szkolnych i

wielu innych.

7) Pokaz baniek mydlanych.

-Nasi animatorzy urządzą pokaz ogromnych baniek mydlanych.

-Podczas pokazu wszyscy chętni biorą udział w nauce tworzenia

takich baniek .

-Dodatkowo dostarczamy automaty produkujące masę maleńkich baniek.

8) Malowanie buziek.

-Są zaopatrzenie w niezbędne artykuły tj; stoliki,krzesełka,farby itp.

9) Nagłośnienie imprez.

-Posiadamy profesjonalny system nagłośnieniowy wraz z mikrofonami bezprzewodowymi.

-Dodatkowo mamy obfity zestaw oświetleniowy lasery,stroboskopy,itp.

-Nasz Dj sprawi , że na Waszej imprezie nikt ścian nie będzie podpierał.

10) Symulator motocykla Wheelie Machine.

-Idealna atrakcja na imprezy motoryzacyjne.

-W pełni bezpieczna jazda motocyklem na tylnym kole.

11) Wynajem Trampolin.

-Posiada wiele zabezpieczeń a nad bezpieczeństwem czuwa nasz opiekun.

12) Wynajem Szczudlarzy.

-Mogą mieć dowolne przebranie , w zależności od preferencji klienta.

-Idealnie nadają się na ślubach (strój aniołka),

do zareklamowania produktów itp.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Jesteśmy firmą , która dostarcza atrakcje dla dzieci

i dorosłych na imprezy różnego typu.

Działamy na rynku od wielu lat , co sprawiło że na dzień dzisiejszy

jesteśmy LIDEREM.

Krzysztof Bieniek  600 950 777

Arkadiusz Bieniek  535 950 777
Kreatorzyimprez.pl

09/04/2015

Piotr Bein: Smutno mi Boże – prof. Jerzy Robert Nowak narzędziem masowej socjo-manipulacji i mind control

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 21:09

Andrzej Szubert: Za dużo tego bełkotu. Takich długich gniotów od dawna nie słucham.

………………………..

Smutno mi Boże – prof. Jerzy Robert Nowak narzędziem masowej socjo-manipulacji i mind control

Piotr Bein 8.4.2015

 

Kiedy dotarło do mnie, że prof. Andrzej Nowak jest agentem wpływu sruli, pomyślałem: dzięki Bogu to nie JR Nowak (JRN). Prof. JRN ceniłem i poważałem – za wiedzę, rzetelność naukową, dorobek badawczy, patriotyzm. W opracowaniu o stosunkach polsko-żydowskich mam sporo odnośników do cząstki jego obfitego dorobku za Polską Racją Stanu, m.in. niezrównane 100 kłamstw Grossa.

Dziś ktoś nadesłał lutową prelekcję JRN w klubie Gazety Polskiej:

Mam poważne zarzuty, które dyskredytują JRN jako doradcę ds. narodowych:

  • Sam fakt, że profesor występuje na forum utworzonym dla agenturalnego prania mózgów Polaków, rzuca nań cień.
  • JRN zdaje się nierozumie powszechnej w zachodnich demonkracjach zmyłki pn. pluralizm polityczny, gdzie fasadowa opozycja jest z tej samej, żydo-sterowanej stajni.
  • Fan PiSu i kaczyzmu, JRN niedostrzega, że wiele bolączek, które porusza w prelekcji, spowodowały kaczory (zapisanie Polaków do jewrobaraku, przerwanie ekshumacji w Jedwabnem, panoszenie się żydomasonerii Bani Brith…).
  • Nie wiedział od razu, że A. Duda to kandydzior agenturalny, jak Obambo mówiący zdurniałemu narodowi to, co chcieliby usłyszeć.

Do tego JRN bredzi o zagrożeniu Polsce ze str. Rosji, na przykładzie Ukrainy. Palce mnie już bolą od stukania nt. tego najwredniejszego żydo-kłamstwa od czasu Majdanu, więc odsyłam sztubaków do analizy bredzenia przez ww. agenta wpływu, A. Nowaka. Na obu moich blogach jest aż nadto materiałów, zbieranych i anlizowanych od czasu Majdanu, by mądrej głowie zorientować się, co jest grane i przez kogo. Mówić rok później wciąż językiem żydłackiego kłamstwa ujdzie polactfu, ale nie profesorowi kalibru JRN.

JRN stwierdza, że nadchodzi koniec Polski, jeśli Polacy się nie zdefiniują w oporze patriotycznym. Moim zdaniem już jest po ptokach, skoro nawet tęga głowa jak prof. JR Nowak dał się ogłupić nachalnej hasbarze.

Dlaczego JRN tkwi w pozycji zaindoktrynowanej przez propogandę żydłacką przeciw Rosji? Nie wierzę, że ot tak połknął on bzdety od gawędziarzy Michalkiewicza i Brauna o agresywnych zamiarach Rosji wzgl. Polski (tak jakby zło w Polin nie wynikało z podłączenia do jewrounii i utraty resztek suwerenności) i o kondominium niemiecko-rosyjskim (zamiast jewrobaraku żydobanksterkim pn. Polin).

JRN, o ile wiem, sprawdza i weryfikuje fakty. Więc co – zaprzęgła go do roboty, z jego zgodą agentura globalnego żydłactwa, aktualnie za wszelką cenę próbującego obalić Rosję narodową i ujarzmić ją tak jak jewrounię i USrael? Nie wierzę, by JRN wszedł w taki układ z jakąkolwiek agenturą wrogą Polsce!

Pozostaje to, co podejrzewali trzeźwi Ukraińcy wkrótce po Majdanie: masowa manipulacja umysłami Polaków (mind control) takimi metodami, jak dodatki do wody i jedzenia, a może nawet mikrofale nadawane podprogowo przez wieże telefonii komórkowej. To nie bzdeta, tylko potwierdzona już przez wielu metoda stosowana w szerokim wahlarzu od lat, przez NSA, Agencję Bepieczeństwa Narodowego USA. Najpierw opublikowałem na blogach o tym b. pracownika NSA, Jima Stone’a. Potem wypłynęły rewelacje od Snowdena. Ostatnio mój współpracownik w USA, Tracy Turner, odgrzebał pozew na ten temat z l. 1990-ych, który jest tak doniosły, że przetłumaczyłem na polski. Więcej na blogu PiotrBein niedługo po tym tłumaczeniu – wyszukaj mind control. Najlepszy zbiór artykułów na temat ma BibliotecaPleyades

Dużą rolę w masowym mind control odgrywają też media audiowizualne. Joe Vialls pisał o tym już w 2005 r., cytując obżydliwego insajdera NWO, Brzezinsky’ego:

W społeczeństwie technotronicznym, wydaje się trend zmierza ku agregacji indywidualnego wsparcia milionów nieskoordynowanych obywateli, w łatwym zasięgu magnetycznych, atrakcyjnych jednostek skutecznie wykorzystujących najnowsze techniki telekomunikacji celem manipulacji emocjami i panowania nad rozsądkiem.

Atrakcyjne jednostki to prezydenci (nagminne narzędzie socjo-manipulacji masowej na żydoZachodzie) ale i narodowe autorytety takie jak: profesorowie A. Nowak i JRN, gawędziarze Michalkiewicz i Braun…

W kontekście Majdanu  był autorytatywny artykuł (nie chce mi się szukać) o tym, co zaaplikowano Ukraińcom: lata prania mózgów na rusofobię, zróżnicowanie przekazów propagandy wg środowisk i klas społecznych, rozmaite techniki mind control, w tym klasyczne i podprogowe wykorzystanie filmu i telewizorni…

Widzę przerażające podobieństwa ze stanem umysłów Polaków. Spekuluję, że metody te zastosowano równolegle także Polakom, Litwinom, Estończykom… Białorusinom nie mogli, bo żydo-suszpy nie zapanowały w Mińsku. Coś srulo-suszpom niewyszło z Czechami i Słowakami: https://piotrbein.wordpress.com/2015/04/09/czech-and-slovak-reservists-we-reject-fighting-in-nato-ranks-against-russia/

Może są genetycznie bardziej odporni na pranie mózgów. Jest martwiącym faktem dla NSA, że nie wszyscy są podatni na masowe techniki mind control.

Od zarania, zanim opracowano współczesne zaawansowane metody masowej kontroli mózgów środkami technicznymi pozostającymi w tajemnicy i 15-20 lat naprzód w stos. do oficjalnej wiedzy, nauki i techniki, operacje informacyjne — wojskowe i srulo-suszp żydoZachodu — wykorzystują nauki behawioralne i media [Headquarters, Department of the Army Field Manual 100-6: Information Operations Washington: USGPO 27.8.1996]. Celują w obce narody, grupy i rządy. Działania Pentagonu przekazują i/lub zaprzeczają wybranym informacjom i wskaźnikom, by wpłynąć na emocje, motywy i obiektywne rozumowanie zagranicznej publiczności, systemów wywiadowczych i przywódców na wszystkich poziomach [Joint Chiefs of Staff JCS Publication 1, Glossary Department of Defense Military and Associated Terms, Departament Obrony 1987].

Zarządzanie percepcją łączy projekcję prawdy, bezpieczeństwo operacji, zatajanie i zmyłki oraz operacje psychologiczne – tzw. PsyOps, które NATO definiuje: planowane działania psychologiczne w czasie pokoju i wojny, kierowane do wrogiej, przyjaznej i neutralnej publiczności, celem wpływu na nastawienia i zachowania, które wpływają na osiągnięcie priorytetów politycznych i militarnych. Medialny wydział PsyOps dostarcza obiektywnych raportów bez intencji propagandyzowania poprzez rozpowszechnianie informacji drogą doniesień, konferencji i oświadczeń prasowych [Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff Joint Publication 3-53, Joint Doctrine for Psychological Operations Washington DC: USGPO 10.7.1996].

W ramach tych działań, suszpy preparują i selektywnie dozują informacje decydentom (prezydenci państw, premierzy i rządy, parlamenty, papieże…) i agentom wpływu (Nowaki, Michalkiewicze, Brauny…). Stąd takie autentyczne przekonanie przekazujących i ślepy posłuch mas słowu od wyrobionych przedtem autorytetów.

Domena Kompleksu Władzy Judeocentrycznej, głęboka kontrola mediów globalnych w oparciu o projekcję prawd i wiarygodnych informacji [które służą obaleniu] propagandy przeciwnika lub dezinformacji przeciw operacjom USA i sił koalicji, krytycznym w podtrzymaniu przychylnej opinii publicznej nie wystarcyłaby ogłupić tęgogłowych rodzaju prof. JRN [cytat z JCS Publication 1 jw.]. Np. na Bałkanach, dla potrzeb srulo-wojowania, żydomedia wytworzyły serbofobię i islamofilię, gdzie indziej prowadząc wojnę propagandową z rzekomym terrorem muzułmańskim i siejąc odpowiednio pogardę i nienawiść do islamu. Na Ukrainie, przez lata żydłacka propaganda siała i pielęgnowała nienawiść do Rosjan. W Polsce po pierestrojce — podobnie: wszystkiemu złu była winna “ruska” komuna.

Takie akcje jak powalenie Rosji na łopatki, srulo-suszpy planują długie lata naprzód, jak wszystkie wojny, kolorowe rjewoljucje i wiosny arabskie. Mają zaawansowane programy symulacji komputerowej, oparte na naukach społecznych i teoriach matematycznych. Uny mogą z ich pomocą przewidywać zachowania całego narodu w danych warunkach propagandowo-politycznych…

Jaka by nie była przyczyna majaczeń JRN, najlepszy agent wpływu to gorliwiec, który bez prowadzącego robi dobrze aparatowi hasbarnego prania Polaków do zachowań korzystnych, oczekiwanych, potrzebnych dla poszczególnych zadań żydłackiego podbijania świata.

Do takich zaliczył się prof. Jerzy Robert Nowak i smutno mi Boże z tego powodu…

Jest tylko jeden plus: Polacy wyszkoleni wojskowo do obrony terytorialnej przed Rosjanami, w końcu przejrzą żydo-manipulację i ruszą na rzeczywistych ciemiężców. Tak się szykuje na Ukrainie…

Polskie wojsko na Ukrainie? Komorowski mówi “tak”

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:11

Polskie wojsko na Ukrainie? Komorowski mówi “tak”

wczoraj, o godz: 20:16 POLSKA, UKRAINA, WOJNA

Polska docenia determinację Ukraińców w marszu ku światu zachodniemu – powiedział prezydent Bronisław Komorowski na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Petro Poroszenką. Wcześniej obaj przywódcy przez ponad godzinę rozmawiali w cztery oczy.

Prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że od czasu upadku Związku Radzieckiego stosunki polsko-ukra iń skie są dobre, a teraz – w obliczu “agresji, której doświadcza Ukraina” – podlegają “twardej weryfikacji”.

Chcielibyśmy, aby w tej trudnej sytuacji Ukraina widziała w Polsce swojego przyjaciela – dodał.

Wizyta w Kijowie jest okazją do potwierdzenia zdecydowanej i jednoznacznej polityki państwa polskiego, wspierającej niepodległość Ukrainy – mówił Komorowski. Podkreślał, że ta polityka popiera również dążenia Kijowa do wejścia do Unii Europejskie oraz innych struktur świata zachodniego.

Jak mówił Komorowski, chcemy współpracować z Ukrainą nie tylko jako ze strategicznym partnerem, ale także dobrym sąsiadem i przyjacielem. Dodał, że Polska zajmuje też proukraińskie stanowisko w kwestii ruchu bezwizowego między oboma krajami.

Komorowski i Poroszenko w Bykowni upamiętnią 75. rocznicę Zbrodni Katyńskiej

Komentując słowa Poroszenki o ukraińskich staraniach o wprowadzenie do kraju kontyngentu sił pokojowych ONZ, prezydent Komorowski powiedział, że taki rodzaj próby deeskalacji konfliktu to dobry kierunek.

Oczywiście jest to droga trudna, bo wymaga decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ, o którą będzie niełatwo. Polska będzie wspierała takie rozwiązanie. Zakładamy, że możliwe jest rozwiązanie oparte raczej o kraje niezaangażo wa ne, ale gdyby były inne decyzje, Polska nie uchylałaby się od uczestniczenia w tego rodzaju operacji – tłumaczył.

Autor: Konrad Żelazowski/wp.pl
http://wiadomosci.wp.pl/kat,59154,title,Bronislaw-Komorowski&#8230;
http://www.sfora.pl/swiat/Polskie-wojsko-na-Ukrainie-Komorowski-mowi-tak-a76973?utm_source=o2_SG&utm_medium=HotNewsy&utm_campaign=o2

Dr Kękuś: Skutki serwilizmu sędzi Beaty Stój wobec Żyda mściwego ignoranta Andrzeja Zolla, Wiesławy Zoll i sędziów z Krakowa

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:09

Rządy Żydów w Polsce: Skutki serwilizmu sędzi Beaty Stój wobec Żyda mściwego ignoranta Andrzeja Zolla, Wiesławy Zoll i sędziów z Krakowa

Kraków, dnia 8 kwietnia 2015 r.

Zbigniew Kękuś

Sąd Okręgowy w Krakowie

Wydział IV Karny-Odwoławczy

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Sygn. akt: IV Kz 718/14

Do wiadomości:

Sędzia Beata Stój, Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy, Wydział II Karny, ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica, sygn. akt II K 407/13
Pan insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
Pan insp. Janusz Barcik, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
Pracownicy instytucji wymiaru sprawiedliwości Krakowa, Funkcjonariusze Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie obsługujący instytucje wymiaru sprawiedliwości Krakowa
Pan adw. Jarosław Piekar, Kancelaria Adwokacka, ul. Dietla 19/2, 31-070 Kraków
Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
Sędzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
Sędzia Beata Mrowiec, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
Sędzia Zbigniew Śmigórski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów
Sędzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów
inni

Dotyczy:

Uzupełnienie do zażalenia na postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r., IX Kp 300/14/K.
Zawiadomienie o naruszeniu przez konwojujących mnie w dniu 5 maja 2014 r. funkcjonariuszy Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie:

sierż. sztab. Pawła Lewkowicza
st. post. Marcina Raka
sierż. sztab. Michała Dorobę

prawa określonego przepisami § 12.2 Zarządzenia Nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 r.

Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

xxx

W dniu 10 kwietnia 2015 r. Sąd będzie rozpoznawał moje oraz mojego obrońcy z urzędu zażalenia na postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyny Kaczmary postanowienie z dnia 16 października 2014 r., sygn. IX Kp 300/14/K, w przedmiocie orzeczenia badania stanu mojego zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie – Załącznik 1:

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV Kz 718/14, zawiadomienie z dnia

5 lutego 2015 r. – Załącznik 1

SSR K. Kaczmara wydała w.w. postanowienie na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutki z dnia 17 czerwca 2014 r. w postępowaniu prowadzonym przez niego do sygn. akt 2 Ds. 542/14, na podstawie zeznań złożonych w dniu 5 maja 2014 r. przez konwojujących mnie tego dnia funkcjonariuszy Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, st. post. Marcina Raka, sierż. sztab. Michała Dorobę. Policjanci zeznali:

Zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza – przesłuchująca st. sierż Anna Pękala-Rossa, zeznania złożone w dniu 5 maja 2014 r., godz. 18:45 – 19:30 – Załącznik 2: „(…) Kiedy dojechaliśmy na miejsce, tj. do Komisariatu Policji IV w Krakowie na ul. Królewską 4 około godz. 16:00 zaparkowaliśmy radiowóz przed Komisariatem IV. Wszyscy wyszliśmy z radiowozu. Następnie za pomocą pilota kierowca odblokował drzwi tylne zamykające przedział dla przewozu osób zatrzymanych, po czym zbliżyłem się do tych drzwi będąc po prawej stronie i zacząłem otwierać skrzydła drzwi. W tym czasie st. post. Marcin Rak otwierał zamek w kracie zabezpieczającej oraz listwę (skobla) blokującej ten zamek. Marcin stał wówczas z lewej strony drzwi. Michał Doroba stał centralnie przed drzwiami pomieszczenia do przewozu osób zatrzymanych w odległości ok. 1 m. od krawędzi drzwi by zachować bezpieczną odległość i w razie chęci ucieczki asekurować zatrzymanego. W tym momencie – kiedy stałem przy prawym skrzydle zatrzymany Zbigniew Kękuś kopnął w kratę zabezpieczającą, krata z dużą siłą uderzyła mnie w klatkę piersiową na wysokości prawego ramienia (staw barkowy).”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, k. 3-4 – Załącznik 2

Zeznania st. post. Marcina Raka – przesłuchująca nadkom. Ewa Styczeń, zeznania złożone w dniu 5 maja 2014 r., godz. 18:45 – 19.10 – Załącznik 3: „(…) Po przyjeździe pod Komisariat IV w Krakowie na ul. Królewskiej, ja zaparkowałem radiowóz frontem do budynku, zgasiłem silnik i wszyscy w trójkę wysiedliśmy z radiowozu kierując się pod tył pojazdu. Ja otworzyłem drzwi radiowozu, z tyłu za mną stali sierż. Doroba z mojej prawej strony, a sierż. Lewkowicz z lewej mojej strony. Po otwarciu drzwi radiowozu z kieszeni munduru wyciągnąłem klucz do kraty połączony z kluczem do radiowozu. Włożyłem klucz do zamka i go przekręciłem otwierając zamek w kratownicy. Zbigniew Kękuś siedział po lewej stronie wnętrza pomieszczenia, miał ręce skute kajdankami z przodu. Jak otwierałem siedział spokojnie. Po odsunięciu zabezpieczenia nagle Zbigniew Kękuś kopnął nogą w kratę, która otwierając się gwałtownie uderzyła w drzwi pojazdu i odbijając uderzyła w bark sierż. Lewkowicza”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania st. post. Marcina Raka,

k. 7-8 – Załącznik 3

Zeznania sierż. sztab. Michała Doroby – przesłuchująca st. post. Joanna Pacułt, zeznania złożone w dniu 5 maja 2014 r., godz. 18:45 – 19:40 – Załącznik 4: „(…) Po przybyciu pod budynek Komisariatu Policji IV w Krakowie przy ul. Królewskiej 4, w trakcie gdy st. post. Marcin Rak otwierał drzwi przedziału dla osób zatrzymanych do pojazdu służbowego m-ki Fiat Ducato konwojowany Zbigniew Kękuś celowo kopnął w kratę, która uderzyła w drzwi pojazdu, a następnie drzwi te uderzyły w klatkę piersiową sierż. sztab. Pawła Lewkowicza.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Michała Doroby, k. 9 – Załącznik 4

Poniżej – Tabela 1 – przedstawiam zbiorcze zestawienie prezentujące podsumowanie zeznań policjantów w najważniejszych wątkach zdarzenia skutkującego przedstawieniem mi w dniu 6 maja 2014 r. w.w. zarzutu, tj. co zeznali w dniu 5 maja 2014 r. policjanci w kwestii:

co ja kopnąłem
co uderzyło policjanta,
w co policjant otrzymał uderzenie.

Imię i nazwisko funkcjonariusza Policji
Co kopnął Z. Kękuś?
Co uderzyło sierż. sztab. Pawła Lewkowicza
W co otrzymał uderzenie sierż. sztab. Paweł Lewkowicz
Sierż. sztab. Paweł Lewkowicz
Kratę
Bezpośrednio krata
W klatkę piersiową
St. post. Marcin Rak
Kratę
Krata, po odbiciu się od drzwi
W bark
Sierż. sztab. Michał Doroba
Kratę
Drzwi
W klatkę piersiową

Tabela 1: Podsumowanie zeznań policjantów złożonych w dniu 5 maja 2014 r.

Wskazać także należy, że:

sierż. sztab. Paweł Lewkowicz zeznał także – Załącznik 2: „(…) W tym czasie zatrzymany Zbigniew Kękuś wysunął nogę z pomieszczenia dla zatrzymanych i przyjął pozycję jak do ucieczki, zrobił ruch do przodu z zamiarem ucieczki. Widząc to obydwaj policjanci towarzyszący mi zainterweniowali. Sierż. sztab. Michał Doroba i st. post. Marcin Rak użyli wobec Zbigniewa Kuś siły fizycznej, ponieważ zatrzymany wykonywał gwałtowne ruchy, chcąc się uwolnić. W trakcie obezwładniania zatrzymanego obydwaj policjanci upadli wraz z zatrzymanym na płyty chodnika.(…)”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, k. 4 – Załącznik 2

st. post. Marcin Rak zeznał także – Załącznik 3: „(…) w tym czasie Zbigniew Kękuś próbował wyskoczyć z radiowozu, ale my go w trójkę trzymaliśmy i trzymając go on się przewrócił na chodnik trzymany cały czas przez sierż Lewkowicza.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania st. post. Marcina Raka,

k. 7 – Załącznik 3

sierż. sztab. Michał Doroba zeznał także – Załącznik 4: „(…) Gdy zauważyliśmy, że konwojowany wystawił nogę z pomieszczenia dla osób zatrzymanych obezwładniliśmy go używając siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających w celu zapobieżenia jego ucieczce oraz upadliśmy wraz z konwojowanym na chodnik przed Komisariatem Policji IV w Krakowie.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Michała Doroby, k. 9 – Załącznik 4

Pomijając, że te zeznania, tak samo, jak zacytowane wcześniej, nawzajem się wykluczają – sierż. sztab. P. Lewkowicz zeznał: „W trakcie obezwładniania zatrzymanego obydwaj policjanci upadli wraz z zatrzymanym na płyty chodnika.”, podczas gdy z zeznań st. post. M. Raka wynika, że to sierż. sztab. P. Lewkowicz musiał upaść razem ze mną, bo byłem: „trzymany cały czas przez sierż Lewkowicza.”, z zeznań sierż. sztab. Marcina Doroby wniosek, że upadli razem ze mną na chodnik wszyscy trzej policjanci, albo dwóch, ale nie wiadomo którzy: „(…) oraz upadliśmy wraz z konwojowanym na chodnik przed Komisariatem Policji IV w Krakowie.”- to z zeznań:

sierż. sztab. Pawła Lewkowicza: – Załącznik 1: „W tym czasie zatrzymany Zbigniew Kękuś wysunął nogę z pomieszczenia dla zatrzymanych (…).”
sierż. sztab. Michała Doroby – Załącznik 3: „Gdy zauważyliśmy, że konwojowany wystawił nogę z pomieszczenia dla osób zatrzymanych obezwładniliśmy go (…).”

wynika oczywiście, że w.w. funkcjonariusze wyciągnęli mnie z samochodu i obezwładnili. Przyjęli założenie, że ja wysunąwszy nogę chciałem im uciekać.

Sierż. sztab. P. Lewkowicz zeznał – Załącznik 2: „W tym czasie zatrzymany Zbigniew Kękuś wysunął nogę z pomieszczenia dla zatrzymanych i przyjął pozycję jak do ucieczki, zrobił ruch do przodu z zamiarem ucieczki.

To interpretacja sierż. sztab. P. Lewkowicza. Taka sama sierż. sztab. M. Doroby.

A przecież, żeby opuścić samochód, ja musiałem… wystawić z niego nogę.

Wskazać natomiast należy, że § 12.2 Zarządzenia Nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 r. stanowi: „W przypadku wykonywania konwoju przystosowanym do tego policyjnym środkiem transportu, konwojent po wprowadzeniu osób konwojowanych do wnętrza środka transportu i zamknięciu drzwi zajmuje miejsce w przedziale dla konwojenta, a dowódca konwoju zajmuje miejsce obok kierowcy.”

Skoro jest obowiązkiem konwojenta wprowadzić konwojowanego do wnętrza środka transportu, to jest także jego obowiązkiem go wyprowadzić.

Mnie nie wprowadzono do wnętrza przedziału dla osób konwojowanych, ani z niego nie wyprowadzono. Gdyby mnie wyprowadzano, nie doszłoby do nieporozumienia. Jak podałem w zażaleniu na postanowienie z dnia 16.10.2014 r. SSR Katarzyny Kaczmary, ja zeskakując z wysokiego progu samochodu Fiat Ducato, którym mnie konwojowano, potknąłem się i upadłem na stojącego na wprost mnie policjanta. Wtedy wszyscy trzej rzucili się na mnie i powalili mnie na płyty chodnikowe.

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV Kz 718/14, zawiadomienie z dnia 5 lutego 2015 r.
Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, k. 4
Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania st. post. Marcina Raka, k. 7
Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Michała Doroby, k. 9

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 23 marca 2015 r.

Zbigniew Kękuś

Sąd Okręgowy w Krakowie

Wydział IV Karny-Odwoławczy

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Sygn. akt: IV Kz 718/14

Dotyczy:

Wniosek – na podstawie art. 7 Kodeksu postępowania karnego i art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o przeprowadzenie podczas posiedzenia w dniu 10 kwietnia 2015 r. dowodu z Postanowienia z dnia 16 lutego 2015 4, sygn. 4 Ds. 29/15, prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Macieja Knurowskiego,– Załącznik 1.
Zawiadomienie, że po odpowiedź na Wniosek, jak w pkt. I stawię się osobiście w poniedziałek 30 marca 2015 r. w Sekretariacie Wydziału IV Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie.
Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostaną umieszczona w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl

Uzasadnienie

W dniu 10 kwietnia 2015 r. odbędzie się posiedzenie Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy w sprawie zażalenia na Postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r. /sygn. akt IX Kp 300/14/K/ w przedmiocie orzeczenia badania mojego stanu zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym. Sędzia Katarzyna Kaczmara wydała Postanowienie na wniosek biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli. Biegli badali mnie w dniu 7 maja 2014 r.

Biegli Katarzyna Bilska Zaremba i Mariusz Patla poddali mnie badaniom psychiatrycznym – mimo braku mej zgody na badanie mnie oraz bez poinformowania mnie, że mnie badają – w dniu 5 maja 2014 r. na podstawie Postanowień prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza z dnia 6 maja 2014 r. Bartłomieja Legutki w sprawie rozpoznawanej przez niego do sygn. akt 2 Ds. 542/14. W sporządzonej następnie Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 3 czerwca 2014 r. złożyli wniosek: „Opiniowany Zbigniew Kękuś wymaga umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym i poddania go w tych warunkach obserwacji psychiatrycznej co jest niezbędne dla ustalenia pełnego ostatecznego rozpoznania jego stanu psychicznego i wydania opinii o jego poczytalności w odniesieniu do zarzucanego mu czynu.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby – Załącznik 1

W uzasadnieniu do wniosku, jak wyżej podali – Załącznik 1: „(…) 2/ Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby – Załącznik 1

Analizę „uprzednio podejmowanego leczenia” biegli wskazali zatem jako jedną z trzech przesłanek, na których oparli wniosek końcowy, o poddanie mnie obserwacji w szpitalu psychiatrycznym.

Na podstawie wniosku biegłych K. Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli z Opinii z dnia 3 czerwca 2014 r. Prokurator Bartłomiej Legutko skierował pismem z dnia 17 czerwca 2014 r. do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny wniosek o przeprowadzenie moich badań i badań psychiatrycznych połączonych z obserwacją psychiatryczną przez okres 4 tygodni w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

W dniu 16 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w sprawie rozpoznania wniosku prokuratora Bartłomieja Legutki. Uczestniczyli w nim biegli K. Bilska-Zrameba i M. Patla.

Po tym, gdy zapoznałem się z ich Opinią z dnia 03.06.2014 r. moim zamiarem było zadać im w obecności Sądu pytanie, jakiego rodzaju moje „uprzednio podejmowane leczenie” mieli na myśli. Wprawdzie z kontekstu, w którym użyli zacytowane wyżej sformułowanie oczywiście wynika, że chodziło im o leczenie psychiatryczne, ale ja od bardzo dawna na nic się nie leczyłem i byłem ciekaw, jakie oraz z jakich źródeł zebrali biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla informacje na temat uprzednio podejmowanego przeze mnie leczenia, które poddali analizie, a ta doprowadziła ich do sformułowania zacytowanego wyżej wniosku.

Okazało się, że nie tylko ja, ale i prokurator Bartłomiej Legutko użyte przez biegłych sformułowanie zinterpretował jako leczenie psychiatryczne i zanim Sąd zezwolił mnie na zadawanie biegłym pytań, spytał ich, czy przed sporządzeniem Opinii posiadali dane odnośnie mojego leczenia psychiatrycznego. Biegli poświadczyli w obecności Sądu – Załącznik 2: „Na pytanie Prokuratora biegły Mariusz Patla podaje: Nie posiadaliśmy danych odnośnie uprzedniego leczenia psychiatrycznego opiniowanego, w związku z tym należy uznać, że stwierdzenie z punktu 2 wniosku jest omyłką, nie potrafię w tej chwili powiedzieć jaka była myśl przewodnia tego stwierdzenia i na czym polegało to przejęzyczenie, na pewno informacji o wcześniejszym leczeniu psychiatrycznym nie posiadaliśmy.”

Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny, sygn. akt IX Kp 300/14/K, Protokół posiedzenia

w dniu 16 października 2014 r. – Załącznik 2

Biegła Katrzyna Bilska-Zaremba potaknęła.

Biegli przyznali zatem, iż podając w Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 03.06.2014 r. – Załącznik 1: „analiza (…) i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych.” mieli na myśli analizę mojego uprzedniego leczenia psychiatrycznego. Wyjaśnili jednak Sądowi, że się… „przejęzyczyli”.
To nie jest adekwatna reakcja.

„PRZEJĘZYCZENIE” to: «błąd językowy polegający na przekręceniu, niewłaściwym użyciu wyrazu lub związku wyrazowego»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 778.

Nie można zatem przejęzyczyć się na piśmie. Można przejęzyczyć się li tylko wypowiadając się, artykułując myśli.

A każdy uczciwy, prawy człowiek zorientowawszy się w przejęzyczeniu, jeśli ono zniesławia, poniża inną osobę, natychmiast by przeprosił. Biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla mieli po temu, żeby mnie przeprosić okazję podczas posiedzenia Sądu w dniu 16 października 2014 r.

Ponieważ inne mając zwyczaje niż te prawych, uczciwych ludzi biegli nie skorzystali z niej, abędące kłamstwem sformułowanie z Opinii z dnia 03.06.2014 r. „(…)„analiza (…) uprzednio podejmowanego leczenia (…)” wypełnia – w kontekście, w jakim go użyli biegli – podane przez prof. dr. hab. Andrzeja Zolla w wydanym pod jego redakcją naukową „Komentarzu do kodeksu karnego” znamiona czynu określonego jako przestępstwo w art. 212 § 1 k.k.1, pismem z dnia 19 grudnia 2014 r. skierowanym do prokuratora Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Agaty Chmielarczyk-Skiby złożyłem: „Dotyczy: Zawiadomienie o popełnienie przez biegłych sądowych z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów:

Katarzynę Bilską-Zarembę – zatrudniona w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med, Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna, ul. Rusznikarska 17, 31-261 Kraków
Mariusza Patlę – zatrudniony w Areszcie Śledczym w Krakowie, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków

przestępstwa zniesławienia mnie – art. 212 § 1 k.k. – przez podanie w Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. 2 Ds. 542/14, że ja byłem leczony psychiatrycznie.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 4 Ds. 29/15, Zawiadomienie z dnia 19 grudnia 2014 r.

Wcześniej, pismem z dnia 27 października 2014 r. skierowanym do prokuratora okręgowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej złożyłem: „Zawiadomienie o popełnieniu przez biegłych Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów Katarzynę Bilską-Zarembę i dr Marusza Patlę przestępstwa z art. 271 § 1 k.k.”

Obydwa złożone przeze mnie Zawiadomienia rozpoznał prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Maciej Knurowski, wydając w dniu 16 lutego 2015 r. Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Przekwalifikowawszy mój zarzut z Zawiadomienia z dnia 27.10.2014 r. z art. 271 § 1 k.k. w zarzut z art. 233 § 4 k.k. podał w Postanowieniu – Załącznik 3„Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza /adres – ZKE/ 4 Ds. 29/15 Kraków, 16 lutego 2015 r. POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa

Maciej Knurowski – prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie – Krowodrzy w sprawie z zawiadomienia Zbigniewa Kękusia – tj. o przest. z art. 212 § 1 k.k. i inne na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., 322 § 1 k.p.k. postanowił: odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie:

I. złożenia po uprzednim pouczeniu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywej opinii w dniu 3 czerwca 2014 r. w Krakowie fałszywej opinii przez biegłych z zakresu psychiatrii, mającej stanowić dowód w postępowaniu przygotowawczym o sygn. o sygn. akt 2 Ds. 542/14 Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza, polegające na zamieszczeniu w jej tekście nieprawdziwej informacji dotyczącej leczenia psychiatrycznego Zbigniewa Kękusia tj. o przest. art. 233 § 4 k.k. – wobec braku znamion czynu zabronionego.

II. pomówienia w dniu 3 czerwca 2014 r. w Krakowie Zbigniewa Kękusia o właściwość mogącą poniżyć go w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności tj. o przest. z art. 212 § 1 k.k. wobec braku znamion przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego oraz braku interesu społecznego w objęciu ściganiem z urzędu występku ściganego z oskarżenia prywatnego.

UZASADNIENIE Zbigniew Kękuś zawiadomił o tym, że biegli psychiatrzy z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Katarzyna Bilska – Zaremba i Mariusz Patla zawarli w opinii datowanej na 3 czerwca 2014 r., a sporządzonej do spray o sygn. 2 Ds. 542/14 Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza nieprawdziwą informację o tym, jakoby Zbigniew Kękuś pozostawał w leczeniu psychiatrycznym.

Jak wynika z materiałów sprawy o sygn. 2 Ds. 542/14 – na posiedzeniu Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy Wydział IX Karny w Krakowie w dniu 16 października 2014 r. w sprawie o sygn. IX Kp 300/14/K w przedmiocie rozpoznania wniosku prokuratora o poddanie Zbigniewa Kękusia badaniom psychiatrycznym połączonym z obserwacją psychiatryczną, wskazani wyżej biegli skorygowali tą część opinii, stwierdzając, że zapis dotyczący leczenia Zbigniewa Kękusia jest wynikiem pomyłki, w istocie brak było podstaw do zamieszczenia takiego zapisu w opinii.

Oceniając przedmiot niniejszego postępowania należy stwierdzić, co następuje.

Przedmiotem ochrony przepisu z art. 233 § 4 k.k. jest wymiar sprawiedliwości. Fałszywość opinii biegłego, zachodzi wówczas, gdy będzie ona sprzeczna z rzeczywistym stanem faktycznym, zostanie oparta na wyraźnie błędnej metodzie oraz będzie w opozycji do aktualnego stanu wiedzy w zakresie dziedziny, której dotyczy. W każdej ze swych postaci przestępstwo może być popełnione wyłącznie umyślnie, w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym. (Tomasz Razowski, Komentarz do art. 233 Kodeksu karnego, LEX).

Badanie jakie przeprowadzili biegli było badaniem typowym, zwykle wykonywanym dla potrzeb postępowania karnego. Podejrzani w podobnych sprawach – kierowani na badania psychiatryczne – nierzadko są osobami które korzystały w przeszłości lub korzystają z pomocy lekarzy psychiatrów czy też psychologów, pozostawały w jakimś typie leczenia. Kwestionowany zapis w treści opinii można uznać za w pełni wytłumaczalną pomyłkę biegłych, która mogła wynikać z pewnej szablonowości badania psychiatrycznego, posługiwania się w tekście opinii przyjętymi, często powtarzającymi się frazami, a nawet błędnego zrozumienia Zbigniewa Kękusia w czasie wywiadu. Przemawia za tym fakt, że stwierdzenie to jest skrótowe, ogólne, nie odnosi się nawet stricte do leczenia psychiatrycznego, co jest jedynie domniemywane z kontekstu opinii przez zawiadamiającego, nie posiada dalszego rozwinięcia. W każdym razie nie miało ono większego znaczenia dla treści opinii, także dlatego, że w opinii tej biegli nie sformułowali wniosków, na które nakierowany był proces opiniowania – tj. w kwestii poczytalności badanego i jego zdolności do udziału w postępowaniu karnym. Omawiany błędny zapis biegli skorygowali w toku posiedzenia sądowego, wskazując na jej oczywistość, podtrzymali swój wniosek o potrzebę zarządzenia obserwacji psychiatrycznej wobec podejrzanego oraz przemawiające za tym główne argumenty.

Wobec powyższego brak podstaw do przyjęcia, że biegli wypełnili znamiona czy to podmiotowe czy nawet przedmiotowe przestępstwa z art. 233 § 4 k.k.

Co do ewentualnej kwalifikacji zachowania biegłych z art. 212 § 1 k.ki. (występek pomówienia), którego waga została szczególnie zaznaczona w złożonym zawiadomieniu, należy stwierdzić, co następuje.

W zakresie strony podmiotowej tego przestępstwa Kodeks karny nie przewiduje jego nieumyślnego typu. Przestępstwo zniesławienia typie podstawowym, jak i kwalifikowanym, można popełnić tylko umyślnie. Sprawca musi mieć świadomość tego, że jego wypowiedź zawiera zarzut zniesławiający pod adresem innej osoby, oraz świadomość możliwych konsekwencji w postaci możliwości narażenia podmiotu, którego zarzut dotyczy, na poniżenie w opinii publicznej lub utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności (Anna Muszyńska Komentarz do art. 212 Kodeksu karnego, LEX).

Przestępstwo jest co do zasady ścigane z oskarżenia prywatnego.

Zawiadamiający jest osobą energiczną, wykształconą, z tytułem naukowym, szeroką znajomością prawa. Jak dowodzi treść nawet samego zawiadomienia w niniejszej sprawie, dobrze orientuje się nie tylko w brzmieniu treści przepisów prawa, ale i w orzecznictwie sądowym oraz poglądach doktryny prawa karnego. Brak przesłanek do uznania go za osobą nieporadną, taką, która nie jest w stanie należycie zadbać o ochronę swoich praw. Dlatego też brak podstaw do tego, by w jego imieniu działał oskarżyciel publiczny, obejmując ściganiem z urzędu występek prywatnoskargowy.

Zaznacza się jednak, iż pokrzywdzonemu służy prawo skierowania w tym zakresie prywatnego aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy Wydział II Karny w terminie jednego roku od czasu, gdy dowiedział się o tożsamości sprawców przestępstwa. Na żądanie Sądu akta spray zostaną niezwłocznie przesłane.

Zdarzenie o którym zawiadomił Zbigniew Kękuś stanowi jedno zachowanie, jeden czyn biegłych, podlegający ocenie prawnokarnej. Osobne ujęcie kwalifikacji z art. 233 § 3 k.k. i 212 § 1 k.k. w ramach obecnej decyzji podyktowane zostało innym kodeksowym charakterem tych przestępstw, zastosowaniem innych podstaw do oceny zasadności i odrębnym trybem ich zaskarżenia. Do rozpoznania zażalenia na decyzję w jej punkcie pierwszym właściwy jest sąd rejonowy, w punkcie drugim odpowiedni prokurator nadrzędny (art. 465 § 2 i 2a k.p.k.). Wobec powyższego należało postanowić jak na wstępie. PROKURATOR PROKURATURY REJONOWEJ Maciej Knurowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 4 Ds 29/15, postanowienie prokuratora Macieja

Knurowskiego z dnia 16 lutego 2015 r. – Załącznik 3

Ocena mojej osoby sporządzona przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Macieja Knurowskiego jest całkowicie rozbieżna z tą prokuratora tej samej Prokuratury Bartłomieja Legutki. Prokurator B. Legutko uznał, że posiada uzasadnione wątpliwości co do mojej poczytalności – jakkolwiek nie wyjaśnił mnie, ani Sądowi, na czym one polegają – i na tej podstawie wydał w dniu 6 maja 2014 r. dwa Postanowienia:

o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów – Załącznik 4,
o powołaniu biegłego – zasięgnięciu opinii – Załącznik 5.

W postanowieniu o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów z listy Sądu Okręgowego w Krakowie podał: – Załącznik 4: „Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza 2 Ds. 542/14 Kraków, dnia 6 maja 2014 roku POSTANOWIENIE o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów – Bartłomiej Legutko – prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza w Krakowie w sprawie o sygn. 2 Ds. 542/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi, podejrz. o przest. z art. 242 § 4 kk na podstawie art. 193, 194, 195, 198 § 1, 200 i 202 § 1 kpk postanowił:
1. Powołać dwóch biegłych lekarzy psychiatrów z listy Sądu Okręgowego w Krakowie w osobach dra Mariusza Patli i Katarzyny Bilskiej – Zaremby aby po zapoznaniu się z aktami sprawy i zbadaniu podejrzanego wydali opinię na piśmie, czy Zbigniew Kękuś:

w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, a jeżeli nie to dlaczego?
czy zdolności te były ograniczone , a jeżeli tak to w jakim stopniu?
czy w przypadku stwierdzenia zniesienia lub ograniczenia poczytalności w stopniu znacznym, dalsze przebywanie podejrzanego na wolności grozi poważnym niebezpieczeństwem dla porządku prawnego?
czy podejrzany jest zdolny do udziału w postępowaniu?

2. Wydać w/w biegłym w odpowiednim zakresie kserokopię akt sprawy 2 Ds. 542/14

3. Zakreślić termin do wydania opinii – 7 dni

W myśl art. 197 § 3 w związku z art. 190 § 1 kpk uprzedza się, że za wydanie niezgodnej z prawdą opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 1 kk (pozbawienia wolności do lat 3).

UZASADNIENIE Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza w Krakowie nadzoruje postępowanie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 p-ko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 242 § 4 kk. Z akt sprawy oraz okoliczności zdarzenia wynika, iż zachodzą uzasadnione wątpliwości co do poczytalności podejrzanego. Z tego też względu koniecznym jest zasięgnięcie opinii biegłych lekarzy psychiatrów – celem ustalenia stanu zdrowia psychicznego podejrzanego i jego poczytalności zarówno w chwili popełnienia zarzuconego jej czynu jak i co do zdolności do dalszego udziału w postępowaniu karnym. Prokurator Prokuratury Rejonowej Bartłomiej Legutko”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora

Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku – Załącznik 4

W postanowieniu o powołaniu biegłego–zasięgnięciu opinii podał Pan – Załącznik 5: „Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza 2 Ds. 542/14 Kraków, dnia 6 maja 2014 roku POSTANOWIENIE o powołaniu biegłego – zasięgnięciu opinii

Bartłomiej Legutko – prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi, podejrzanemu o przest. z art. 242 § 4 kk na podstawie art. 193, 194, 195, 202 § 2 kpk postanowił:

Powołać biegłego psychologa Ryszarda Janczura – w celu przeprowadzenia badania psychologicznego podejrzanego i ustalenia jego poziomu rozwoju intelektualnego, cech osobowości oraz ewentualnych zmian organicznych OUN oraz wskazania innych uwag nasuwających się biegłemu po przeprowadzonych badaniach.
Udostępnić biegłemu akta 2 Ds. 542/14
Zakreślić biegłemu termin do wydania opinii – w jak najkrótszym terminie

W myśl art. 197 § 3 w związku z art. 190 § 1 kpk uprzedza się, że za wydanie niezgodnej z prawdą opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 1 kk (pozbawienia wolności do lat 3).

UZASADNIENIE Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza w Krakowie nadzoruje postępowanie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 p-ko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 242 § 4 kk. W toku postępowania zaszła potrzeba przeprowadzenia badania psychologicznego podejrzanego iustalenia poziomu jego rozwoju intelektualnego, cech osobowości i dlatego postanowiono jak na wstępie. Prokurator Prokuratury Rejonowej Bartłomiej Legutko”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora

Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku – Załącznik 5

Prokurator B. Legutko zażądał od wyznaczonych przez niego biegłych m.in. ustalenia poziomu mojego rozwoju intelektualnego. Uznawszy, że posiada uzasadnione wątpliwości co do mojej poczytalności wystąpił – na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k: „W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: (…) 3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.” – z wnioskiem do Sądu o wyznaczenie mi obrońcy z urzędu.

Zatrudniony w tej samej co prokurator B. Legutko Prokuraturze, prokurator Maciej Knurowski taką sporządził o mnie opinię w Postanowieniu z dnia 16 lutego 2015 r. – Załącznik 3: „Zawiadamiający jest osobą energiczną, wykształconą, z tytułem naukowym, szeroką znajomością prawa. Jak dowodzi treść nawet samego zawiadomienia w niniejszej sprawie, dobrze orientuje się nie tylko w brzmieniu treści przepisów prawa, ale i w orzecznictwie sądowym oraz poglądach doktryny prawa karnego. Brak przesłanek do uznania go za osobą nieporadną, taką, która nie jest w stanie należycie zadbać o ochronę swoich praw. Dlatego też brak podstaw do tego, by w jego imieniu działał oskarżyciel publiczny, obejmując ściganiem z urzędu występek prywatnoskargowy.”

O ile prokurator B. Legutko uznał mnie za niepoczytalnego, nie wyjaśniając mnie ani Sądowi dlaczego, to prokurator Maciej Knurowski uznał – twierdzę, że słusznie – że nawet nieporadny nie jestem. Przedstawił uzasadnienie dla jego stanowiska.

W związku z rozbieżnością opinii o mnie dwóch prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, Bartłomieja Legutki i Macieja Knurowskiego wnoszę, jak na wstępie.

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby
Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny, sygn. akt IX Kp 300/14/K, Protokół posiedzenia w dniu 16 października 2014 r.
Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 4 Ds 29/15, postanowienie prokuratora Macieja Knurowskiego z dnia 16 lutego 2015 r.
Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 r.
Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 7 kwietnia 2015 r.

Zbigniew Kękuś

Sąd Okręgowy w Krakowie

Wydział IV Karny-Odwoławczy

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Sygn. akt: IV Kz 718/14

Dotyczy:

Wniosek – na podstawie:
art. 304 § 2 k.p.k.
art. 2, art. 7, art. 32, art. 45.1, art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o zawiadomienie prokuratora lub Policji o popełnieniu przez funkcjonariuszy Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie:

sierż. sztab. Pawła Lewkowicza
st. post. Marcina Raka
sierż. sztab. Michała Dorobę

w dniu 5 maja 2014 r., w Komisariacie Policji IV w Krakowie, siedziba dodatkowa, ul. Radzikowskiego 29, w godz. 16:45 – 17:00, przestępstwa niedopełnienia obowiązków określonych w art. 304 § 2 k.p.k. i przez to działania na szkodę mojego interesu prywatnego.

Wniosek o przeprowadzenie dowodu z
protokołów zeznań złożonych przez
sierż. sztab. Pawła Lewkowicza
st. post. Marcina Raka
sierż. sztab. Michała Dorobę

w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14,

Protokołu Zatrzymania Osoby sporządzonego w Komisariacie Policji IV w Krakowie, siedziba dodatkowa, ul. Radzikowskiego 29, w dniu 5 maja 2014 r., w godz. 16:45 – 17:00, sygn. akt Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza 2 Ds. 542/14,

na okoliczność potwierdzenia popełnienia przestępstwa, jak w pkt. I.

Zawiadomienie o wyrażeniu przeze mnie zgody na skierowanie na ewentualny wniosek sierż. sztab. Michała Doroby, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, st. post. Marcina Raka niniejszym zgłoszonej sprawy do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego pomiędzy nimi i mną – art. 23a § 1 k.p.k.
Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi – lub informacja o odmowie przez Sąd jej udzielenia – na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

Część I Przepisy prawa

Artykuł 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego: „Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłoczniezawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.”
Artykuł 231 § 1 Kodeksu karnego: „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
Artykuł 115 § 13 Kodeksu karnego: „Funkcjonariuszem publicznym jest: (…) 7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego (…).”
Artykuł 101 § 1 Kodeksu karnego: „Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: (…) 2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,”
Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”
Artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”
Artykuł 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.”
Artykuł 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:„Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”
Artykuł 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.”

Część II Uzasadnienie

Podczas posiedzenia w dniu 10 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy będzie rozpoznawał złożone przeze mnie oraz przez mojego obrońcę z urzędu zażalenia na postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r. o badaniu przez okres nie dłużej niż 4 tygodnie stanu mojego zdrowia psychicznego połączonym z obserwacją w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Wniosek w sprawie, jak wyżej złożył prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiej Legutko na podstawie opinii z dnia 3 czerwca 2014 r. biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli.

Biegli sporządzili opinię z dnia 3.06.2014 r. po spotkaniu ze mną w dniu 7 maja 2014 r. odbytym na podstawie postanowień prokuratora B. Legutki z dnia 6 maja 2014 r.

Prokurator B. Legutko wydał je po zdarzeniu, do którego miało dojść w dniu 5 maja 2014 r. przed Komisariatem Policji IV w Krakowie z udziałem moim oraz trzech konwojujących mnie funkcjonariuszy Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, sierż. sztab. Michałem Dorobą, sierż. sztab. Pawłem Lewkowiczem, st. post. Marcinem Rakiem.

Wyżej wymienieni funkcjonariusze Policji realizowali w dniu 5 maja 2014 r. postanowienie z dnia 25 kwietnia 2014 r. sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój, która prowadzi do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ postępowanie przeciwko mnie na podstawie aktu oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan, którym ta oskarżyła mnie o to, że w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., wKrakowie, za pośrednictwem stron internetowych http://www.zgsopo.webpark.pl i http://www.zkekus.w.interia.pl popełniłem 18 przestępstw, tj.:

pkt.I,III-XVIaktu oskarżenia –znieważyłemwzwiązkuzpełnieniemobowiązkówsłużbowych/art.226§1k.k./izniesławiłem/art.212§2k.k./piętnaściorosędziówSąduOkręgowegowKrakowieiSąduApelacyjnegowKrakowie-SSOMajaRymar/byłaPrezesSąduOkręgowegowKrakowie/SSOEwaHańderek,SSOTeresaDyrga,SSRAgataWasilewska-Kawałek,SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKłosińska,SSRIzabelaStrózik,SSOAnnaKarcz-Wojnicka,SSOJadwigaOsuch,SSOMałgorzataFerek,SSAWłodzimierzBaran/byłyPrezesSąduApelacyjnegowKrakowie/,SSAJanKremer,SSAMariaKuś-Trybek,SSAAnnaKowacz-Braun,SSAKrzysztofSobierajski /obecny Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/
pkt IIaktu oskarżenia – zniesławiłem/art.212§2kk/adwokataWiesławęZoll,pełnomocnikamojejżonywprowadzonymprzezSądOkręgowywKrakowieiSądApelacyjnywKrakowiewlatach1997-2006postępowaniuzmojegopowództwaorozwód/sygn.aktXICR603/04/,
pkt XVII aktu oskarżenia -znieważyłem/art.226§3k.k./izniesławiłem/art.212§2k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej,RzecznikaPrawObywatelskichwosobiepiastującegotenurząd prof. AndrzejaZolla,
pktXVIIIaktu oskarżenia -rozpowszechniałemwiadomościzrozprawysądowejprowadzonejzwyłączeniemjawności-art.241§2k.k.

Dowód: SądRejonowywDębicy,sygn.akt II K 407/13 /uprzednio IIK451/06, II K 854/10/ akt oskarżenia z dnia

12 czerwca 2006 r.

W dniu 5 maja 2014 r., gdy w sekretariacie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód zapoznawałem się z aktami sprawy prowadzonej przeciwko mnie z zawiadomienia prof. Andrzeja Zolla i adw. Wiesławy Zoll, zostałem zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zatrzymano mnie na podstawie postanowienia z dnia 25 kwietnia 2014 r. sędzi Beaty Stój o zatrzymaniu mnie na okres nieprzekraczający 48 godzin i doprowadzeniu w dniu 7 maja 2014 r., o godz. 12:00 na badania psychiatryczne do Aresztu Śledczego przy ul. Montelupich 7 w Krakowie:
Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Policjanci zaprowadzili mnie do samochodu marki Fiat Ducato i zawieźli do Komisariatu Policji IV w Krakowie, ul. Królewska 4. Tam, gdy wysiadałem z umieszczonego z tyłu samochodu przedziału dla osób zatrzymanych potknąłem się i wpadłem na jednego z policjantów. Wszyscy trzej rzucili się wtedy na mnie, powalili na płyty chodnikowe i położyli na mnie. Po tym, gdy podnieśliśmy się zaprowadzili mnie do Komisariatu, a po krótkim tam pobycie przewieziono mnie do siedziby dodatkowej Komisariatu IV, przy ul. Radzikowskiego 29. Tam st. asp. Roman Tarnówko sporządził w mojej oraz konwojujących mnie policjantów – sierż. sztab. Michał Doroba, sierż. sztab. Paweł Lewkowicz, st. post. Marcin Rak – obecności „Protokół Zatrzymania Osoby”. Podano w nim – Załącznik 1: „Dyżurny Zespołu Dyżurnych Komisariatu Policji IV w Krakowie JED 56155 K2-321/14 15:40 05.05.2014

Protokół zatrzymania osoby

imię i nazwisko osoby zatrzymanej Zbigniew Kękuś

na podstawie: art. 75 § 2, kpk, art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji miejsce czynności: Prokuratura Rejonowa Kraków ul. Mosiężnicza 2

stopień imię i nazwisko: /stopień, imię i nazwisko – ZKE/

nazwa jednostki Policji: WK KWP Kraków

miejsce sporządzenia protokołu, godzina, data: Kraków, ul. Radzikowskiego 29, 16:45 05.06.2014

Osoby uczestniczące w czynności:

zatrzymał: Zbigniew Kękuś

syn: /imiona rodziców, nazwisko rodowe matki – ZKE/

zam. w /adres – ZKE/

ur. 02.05.1958 w Kraków

1.zajęcie:

Tożsamość zatrzymanego ustalono na podstawie dowód osobisty /numer dowodu osobistego – ZKE/

Numer PESEL /numer – ZKE/

Rysopis:

Przyczyna zatrzymania: Nakaz Doprowadzenia wydany przez Sąd Rejonowy w Dębicy zatrzymania na czas nieprzekraczający 48 godzin i doprowadzenia do biegłego lekarza sądowego przy ul. Montelupich 7 w dniu 07.05.2014 r. godz. 12.00 sygn. akt II K 407/13

Oświadczenie zatrzymanego: Zostałem pouczony o przysługującym mi na mocy art. 244 § 2, 245, 246 § 1 i 2, 612 § 2 kpk, art. 47 § 1 kpow prawie: wniesienia do sądu Rejonowego w Dębicy, w terminie 7 dni zażalenia, w którym mogę się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania (zażalenie na postanowienie sądu rozpoznaje ten sam sąd w składzie trzech sędziów), żądania powiadomienia o zatrzymaniu osoby najbliższej lub innej osoby, pracodawcy lub szkoły, kontaktu z adwokatem/radcą pranym i bezpośredniej z nim rozmowy, nawiązania kontaktu z urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym.

Podpis zatrzymanego: odmówił podpisu

Po pouczeniu zatrzymany oświadczył co następuje: Nie wnosi zażalenia na prawidłowość zatrzymania.

Oświadczenie osoby w związku z zatrzymaniem: Żąda powiadomienia o zatrzymaniu swojej matki Wandy Kękuś /numer telefonu – ZKE/ nie żąda kontaktu z adwokatem.

Powiadomiono p. Wandę Kękuś 5.05.14, godz. 17:25 st. asp. P. Tarnówko

Oświadczenie zatrzymanego o stanie zdrowia z uwzględnieniem opisu i przyczyn ewentualnych obrażeń, wg. oświadczenia zdrowy.

Policjant nie wnosi o badanie lekarskie.

Omówienie skreśleń oraz poprawek i uzupełnień poczynionych w protokole – nie było

Zgłoszone przez osoby uczestniczące w czynności zarzuty, co do treści protokołu orazoświadczenie policjanta prowadzącego czynność –nie było

Do protokołu załączono: brak załączników

Czynność zakończono: 17:00 05.05.2014

Podpis policjanta/podpis nieczytelny – ZKE/

Protokół osobiście odczytałem/odczytano mi: odmówił podpisu

Kopię niniejszego protokołu otrzymałem: odmówił podpisu”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Komisariat IV Policji w Krakowie,

„Protokół zatrzymania osoby” z dnia 5 maja 2014 r. – Załącznik 1

Protokół został podpisany przez funkcjonariusza, który go sporządził, st. asp. Romana Tarnówko.

Po jego sporządzeniu inni niż mnie zatrzymali funkcjonariusze Policji przewieźli mnie do Izby Zatrzymań Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109.

Następnego dnia w godzinach przedpołudniowych zawieziono mnie do Komisariatu IV Policji w Krakowie, ul. Królewska 4, gdzie mi asp. Marcin Moń odczytał doręczone mi potem pocztą uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów: „Kraków, dnia 06 maja 2104 r. Komisariat Policji IV w KrakowieL.dz. MKZ-D-1851/14 RSD-#/14 1 Ds. #/14 Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ UZASADNIENIE postanowienia o przedstawieniu zarzutów

Asp. Marcin Moń z Komisariatu Policji IV w Krakowie prowadząc dochodzenie l.dz. MKZ-D-1851/14 przeciwko Zbigniewowi Kękuś podejrzanemu o czyn z art. 13 § 1 kk zw. z art. 242 § 4 kk działając na podstawie art. 313 § 1, 314 kpk i zgodnie z art. 313§2 kpk, w dniu 6 maja 2014 r., przedstawił postanowienie o przedstawieniu zarzutów z dnia 06.05.2014 r., ob. Zbigniewowi Kękuś zarzucając mu, że: W dniu 05 maja 2014 roku w Krakowie, będąc pozbawiony wolności na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13, używając przemocy poprzez kopnięcie kraty zabezpieczającej przedział dla osób zatrzymanych samochodu m-ki Fiat Ducato nr rej. HPHB147, którą z dużą siłą uderzyła konwojującego policjanta sierż. sztab. Pawła Lewkowiczaw klatkę piersiową, usiłował się uwolnić, jednak zamierzonego celu nie osiągną z uwagi na obezwładnienia przez konwojujących go funkcjonariuszy Policji.

Na podstawie art. 313§3i4, 314kpk postanowienie o przedstawieniu zarzutów uzasadniam Fakt popełnienia przez Zbigniewa Kękuś zarzuconego mu czynu udokumentowany jest zeznaniami świadków. Podane okoliczności uzasadniają przedstawiony podejrzanemu zarzut asp. Marcin Moń”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz.

MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu zarzutów

Zarzuty jak wyżej przedstawiono mi na podstawie zeznań złożonych przez sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, st. post. Marcina Raka, sierż. sztab. Michała Dorobę.

Okazało się, że w.w. funkcjonariusze Policji wrócili do Komisariatu Policji IV w Krakowie i złożyli zeznania:

zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza – przesłuchująca st. sierż Anna Pękala-Rossa, zeznania złożone w dniu 5 maja 2014 r., godz. 18:45 – 19:30 – Załącznik 2: „(…) Kiedy dojechaliśmy na miejsce, tj. do Komisariatu Policji IV w Krakowie na ul. Królewską 4 około godz. 16:00 zaparkowaliśmy radiowóz przed Komisariatem IV. Wszyscy wyszliśmy z radiowozu. Następnie za pomocą pilota kierowca odblokował drzwi tylne zamykające przedział dla przewozu osób zatrzymanych, po czym zbliżyłem się do tych drzwi będąc po prawej stronie i zacząłem otwierać skrzydła drzwi. W tym czasie st. post. Marcin Rak otwierał zamek w kracie zabezpieczającej oraz listwę (skobla) blokującej ten zamek. Marcin stał wówczas z lewej strony drzwi. Michał Doroba stał centralnie przed drzwiami pomieszczenia do przewozu osób zatrzymanych w odległości ok. 1 m. od krawędzi drzwi by zachować bezpieczną odległość i w razie chęci ucieczki asekurować zatrzymanego. W tym momencie – kiedy stałem przy prawym skrzydle zatrzymany Zbigniew Kękuś kopnął w kratę zabezpieczającą, krata z dużą siłą uderzyła mnie w klatkę piersiową na wysokości prawego ramienia (staw barkowy).”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, k. 3-4 – Załącznik 2

zeznania st. post. Marcina Raka – przesłuchująca nadkom. Ewa Styczeń, zeznania złożone w dniu 5 maja 2014 r., godz. 18:45 – 19.10 – Załącznik 3: „(…) Po przyjeździe pod Komisariat IV w Krakowie na ul. Królewskiej, ja zaparkowałem radiowóz frontem do budynku, zgasiłem silnik i wszyscy w trójkę wysiedliśmy z radiowozu kierując się pod tył pojazdu. Ja otworzyłem drzwi radiowozu, z tyłu za mną stali sierż. Doroba z mojej prawej strony, a sierż. Lewkowicz z lewej mojej strony. Po otwarciu drzwi radiowozu z kieszeni munduru wyciągnąłem klucz do kraty połączony z kluczem do radiowozu. Włożyłem klucz do zamka i go przekręciłem otwierając zamek w kratownicy. Zbigniew Kękuś siedział po lewej stronie wnętrza pomieszczenia, miał ręce skute kajdankami z przodu. Jak otwierałem siedział spokojnie. Po odsunięciu zabezpieczenia nagle Zbigniew Kękuś kopnął nogą w kratę, która otwierając się gwałtownie uderzyła w drzwi pojazdu i odbijając uderzyła w bark sierż. Lewkowicza”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania st. post. Marcina Raka,

k. 7-8 – Załącznik 3

zeznania sierż. sztab. Michała Doroby – przesłuchująca st. post. Joanna Pacułt, zeznania złożone w dniu 5 maja 2014 r., godz. 18:45 – 19:40 – Załącznik 4: „(…) Po przybyciu pod budynek Komisariatu Policji IV w Krakowie przy ul. Królewskiej 4, w trakcie gdy st. post. Marcin Rak otwierał drzwi przedziału dla osób zatrzymanych do pojazdu służbowego m-ki Fiat Ducato konwojowany Zbigniew Kękuś celowo kopnął w kratę, która uderzyła w drzwi pojazdu, a następnie drzwi te uderzyły w klatkę piersiową sierż. sztab. Pawła Lewkowicza.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Michała Doroby, k. 9 – Załącznik 4

Wszyscy wyżej wymienieni funkcjonariusze Policji rozpoczęli składanie zeznań – jak poświadczają protokoły – w dniu 5 maja 2014 r. o godz. 18:45.

Żaden z nich nie poinformował jednak o zdarzeniu – do którego miało dojść przed Komisariatem Policji IV w Krakowie przy ul. Królewskiej 4 w Krakowie w dniu 5 maja 2014 r. ok. godz. 16:00, które opisali w złożonych zeznaniach – st. asp. Romana Tarnówko, gdy ten w ich i mojej obecności sporządzał w godz. 16:45 – 17:00 Protokół Zatrzymania Osoby.

Po odczytaniu im w mojej obecności Protokołu żaden z nich nie wniósł o wprowadzenie poprawek lub uzupełnień do niego, co poświadcza zapis w nim – Załącznik 1: „Omówienie skreśleń oraz poprawek i uzupełnień poczynionych w protokole – nie było

Zgłoszone przez osoby uczestniczące w czynności zarzuty, co do treści protokołu orazoświadczenie policjanta prowadzącego czynność –nie było”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Komisariat IV Policji w Krakowie,

„Protokół zatrzymania osoby” z dnia 5 maja 2014 r. – Załącznik 1

Wskazać należy, że art. 304 § 2 k.p.k. stanowi: „Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłoczniezawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.”

Jeśli konwojujący mnie funkcjonariusze Policji potraktowali wpadnięcie przeze mnie na jednego z nich przy wyskakiwaniu z samochodu przed Komisariatem Policji IV w Krakowie jako próbę z mojej strony samouwolnienia, to było ich ustawowym, określonym w art. 304 § 2 k.p.k. obowiązkiem niezwłocznie zawiadomić o tym prokuraturę lub Policję.

Doskonałą okazją na dopełnienie ustawowego obowiązku zawiadomienia Policji był nasz – funkcjonariuszy Policji i mój – wspólny pobyt w Komisariacie Policji IV w Krakowie siedziba dodatkowa, przy ul. Radzikowskiego 29 i sporządzany tam w godz. 16:45 – 17:00 Protokół Zatrzymania Osoby.

Gdyby w.w. funkcjonariusze Policji złożyli do sporządzanego w mojej obecności Protokołu Zatrzymania Osoby oświadczenia, jak w złożonych potem zeznaniach, gdyby poinformowali funkcjonariusza Policji, który sporządzał Protokół, że zdarzenie, do którego ok. godz. 16:00 doszło przed Komisariatem Policji IV w Krakowie przy ul. Królewskiej 4, odebrali jako z mojej strony próbę samouwolnienia, ja złożyłbym do Protokołu oświadczenie o przyczynie mojego upadku.

Nieporozumienie zostałoby wyjaśnione.

Ja nie podałem do Protokołu Zatrzymania Osoby informacji o w.w. zdarzeniu, bo potraktowałem je jako „wypadek przy pracy”. Do następnego dnia, tj. 6 maja 2014 r., gdy mi w Komisariacie Policji IV w Krakowie odczytano w.w. zarzuty, byłem przekonany, że tak samo potraktowali je konwojujący mnie funkcjonariusze Policji.

Działanie funkcjonariuszy Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, st. post. Marcina Raka, sierż. sztab. Michała Doroby, polegające na niedopełnieniu w dniu 5 maja 2014 r., w Krakowie określonego w art. 304 § 2 k.p.k. obowiązku niezwłocznego zawiadomienia Policji, tj. funkcjonariusza Policji st. asp. Romana Tarnówko, który w godz. 16:45 – 17:00 sporządzał w Komisariacie Policji IV w Krakowie „Protokół Zatrzymania Osoby” o zdarzeniu, w sprawie którego złożyli obciążające mnie zeznania w godz. 18:30 – 19:40 wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w art. 231 § 1 k.k.

xxx

Informuję, że jeśli sierż. sztab. Michał Doroba, sierż. sztab. Paweł Lewkowicz i st. post. Marcin Rak złożą – na podstawie art. 23a § 1 k.p.k. – wniosek o skierowanie niniejszym zgłoszonej sprawy do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego pomiędzy nimi i mną, wyrażę zgodę na takowe.

Wyłączną winę za zdarzenie, do którego doszło w dniu 5 maja 2014 r. w.w. funkcjonariuszy Policji i moim udziałem ponosi sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy, prezes tego Sądu Beata Stój, która wydała w dniu 25 kwietnia 2014 r. postanowienie o zatrzymaniu mnie i doprowadzeniu pod przymusem na badania psychiatryczne.

Wnoszę jak na wstępie.

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Komisariat IV Policji w Krakowie, „Protokół zatrzymania osoby” z dnia 5 maja 2014 r.
Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, k. 3-4
Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania st. post. Marcina Raka, k. 7-8
Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Michała Doroby, k. 9

Wykaz Adresatów kopii niniejszego e-mail’a:

abjedrzejewski <abjedrzejewski@wp.pl>, afery <afery@poczta.fm>, aferyprawa <aferyprawa@gmail.com>, aleksander szymczak <moher1204@gmail.com>, alnasza <alnasza@onet.pl>, amazingmaus <amazingmaus@poczta.onet.pl>, Andrew.Marszalkowski <Andrew.Marszalkowski@wp.pl>, Andrzej Bugajski <andrzej.bugajski@oburzeni.org.pl>, Andrzej M. Czyzewski <andrzej.m.czyzewski@gmx.de>, Andrzej Szubert <as.poliszynel@gmail.com>, Andrzej Łączny <48laczny@gmail.com>, Andrzej.Adamczyk <Andrzej.Adamczyk@sejm.pl>, Andrzej.Halicki <Andrzej.Halicki@sejm.pl>, Anna.Grodzka <Anna.Grodzka@sejm.pl>, Antoni Gut <krajoweporozumieniesamorzadowe@gmail.com>, Antoni.Mezydlo <Antoni.Mezydlo@sejm.pl>, Arkadiusz.Mularczyk <Arkadiusz.Mularczyk@sejm.pl>, artur <artur@jeszua.pl>, b.goczynski <b.goczynski@kajetany.net>, Barbara.Bubula <Barbara.Bubula@sejm.pl>, Bartnicki Marcin <MBartnicki@wp-sa.pl>, Bartłomiej Szaciłło <bartek@nowekroje.pl>, Beata Andrejas <beata.andrejas@wp.pl>, Beata.Kempa <Beata.Kempa@sejm.pl>, biuro <biuro@annagrodzka.pl>, biuro <biuro@biurosenatorskie.pl>, biuro <biuro@palikot.pl>, biuro <biuro@cimoszewicz.eu>, biuro <biuro@klich.pl>, biuro <biuro@dom-e.pl>, biuro <biuro@inspro.org.pl>, biuro <biuro@msp-24.pl>, biuro <biuro@wobroniesadow.pl>, Biuro Koordynatora ds. Organizacyjnych Konwentu Narodowego Polski <biuro-koordynatora-knp@o2.pl>, Biuro Prasowe <biuro-media.press@prokonto.pl>, biurorzecznika <biurorzecznika@brpo.gov.pl>, biurosenatorskie.st <biurosenatorskie.st@interia.pl>, Bob Kordecky <bkordecky8@gmail.com>, Bogdan.Borusewicz <Bogdan.Borusewicz@senat.gov.pl>, Boguslaw Homicki <bhomicki@yahoo.com>, bogusrap <bogusrap@gmail.com>, browarek.tadeusz <browarek.tadeusz@wp.pl>, bs.sekretariat <bs.sekretariat@umwm.pl>, bszewczyk <bszewczyk@yahoo.com>, grzegorzpioterek2 <grzegorzpioterek2@gmail.com>, as_krakow <as_krakow@sw.gov.pl>, rejestracja <rejestracja@psychemed.pl>, prezes <prezes@krakow.so.gov.pl>, informacja <informacja@krakow.so.gov.pl>, edgp <edgp@gazetaprawna.pl>, <junosza11@wp.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, monitorpolski <monitorpolski@yahoo.com>, <srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl>, Cezary.Grabarczyk <Cezary.Grabarczyk@sejm.pl>, chec.robert <chec.robert@wp.pl>, cok <cok@wip.pl>, Czachor Andrzej <Andrzej.Czachor@ncbj.gov.pl>, Dariusz Łaska <zielonilodz@gmail.com>, dariuszwolniakowski <dariuszwolniakowski@interia.pl>, Dionizy.pietron <Dionizy.pietron@gmail.com>, DlaczegoPrawda <dlaczegoprawda@gmail.com>, DlaPolski TV – informacje <biuletyn@dlapolski.pl>, dobrepanstwo <dobrepanstwo@gmail.com>, dominikjafra <dominikjafra@o2.pl>, dorota.zielinska <dorota.zielinska@sejm.gov.pl>, dr.ciesielczyk <dr.ciesielczyk@gmail.com>, dyskusja <dyskusja@vp.pl>, dziemianko <dziemianko@mail.ru>, edo200 <edo200@interia.pl>, edyta.stanek <edyta.stanek@fakt.pl>, Elzbieta.Achinger <Elzbieta.Achinger@sejm.pl>, Elzbieta.Radziszewska <Elzbieta.Radziszewska@sejm.pl>, Eugeniusz.Klopotek <Eugeniusz.Klopotek@sejm.pl>, Ewa Gutek <egutek@interia.pl>, ewa jacewicz <ewa305@yahoo.ca>, Ewa Małysiak <ewateresa.m@gmail.com>, Ewa.Zmuda-Trzebiatowska <Ewa.Zmuda-Trzebiatowska@sejm.pl>, fakty <fakty@rmf.fm>, falconmillenium <falconmilleniumster@gmail.com>, forsycja <forsycja@s-o-d.pl>, Forum – Forumowisko.pl <admin_noreply@forumowisko.pl>, fundacja <fundacja@lexnostra.pl>, Fundator Bogusław Michał Rapczyński <pflegemichael24eu@gmail.com>, Gabriel Janowski <biuro.pdp@wp.pl>, gaszewski <gaszewski@poczta.fm>, Gazeta GAZETA <newsletter@gazetagazeta.com>, Goska <maryla@iinet.net.au>, Grażyna Mally <grazyna@mally.pl>, Grzegorz Żółcik <grzegorz.zolcik@db.org.pl>, Grzegorz.Schetyna <Grzegorz.Schetyna@sejm.pl>, iampoltv@gmail.com, grzybowski.bronislaw <grzybowski.bronislaw@onet.eu>, gstepn <gstepn@gmail.com>, gut.antoni <gut.antoni@gmail.com>, Hans Pilecky <pilecky@gmx.com>, Henryk Swół <infolokalne@infolokalne.com.pl>, M <M@drypiotr.pl>, Grzegorz Żółcik <grzegorz.zolcik@db.org.pl>, grzegorz.osowski.b <grzegorz.osowski.b@gmail.com>, grzybowski.bronislaw <grzybowski.bronislaw@onet.eu>, gstepn <gstepn@gmail.com>, gut.antoni <gut.antoni@gmail.com>, Hans Pilecky <pilecky@gmx.com>, Henryk Swół <infolokalne@infolokalne.com.pl>, Henryk Swół <polacy-slowianie@polacy-slowianie.com.pl>, Henryk Swół <biuro@kursy.com.pl>, HS <hs421@wp.pl>, HS <centrum.info@wp.pl>, hulk1811 <hulk1811@wp.pl>, husarz33 <husarz33@wp.pl>, info <info@aferyibezprawie.org>, info <info@nasznowyjork.org>, info <info@tokarstwoautomatowe.com>, inteligencjalodz <inteligencjalodz@gmail.com>, Iwona Mozejko <mozejko.iwona@gmail.com>, J. Bizoń <jb.boguchwala@gmail.com>, Jacek Puchnowski <komandorjzp@gmail.com>, jacekwiatkowski <jacekwiatkowski@wp.pl>, JAN SASKI <jansaski@wp.pl>, Jan Saski <polcontra@mail.com>, jan Tuski <jantusky@wp.pl>, jan.derbis_xl <jan.derbis_xl@wp.pl>, jan.herman <jan.herman@vp.pl>, jan.kolodrub <jan.kolodrub@neostrada.pl>, jan.sposob <jan.sposob@o2.pl>, jan_es <jan_es@interia.pl>, jan_szyman <jan_szyman@wp.pl>, jansaski <jansaski@wp.pl>, jansmalcerz <jansmalcerz@op.pl>, jantusky <jantusky@o2.pl>, janusz7 <janusz7@o2.pl>, jaroslaw.dziwinski <jaroslaw.dziwinski@op.pl>, jaroslaw.utrata <jaroslaw.utrata@neostrada.pl>, jdstogi <jdstogi@gmail.com>, Jerzy Nowakowski dom-e <biuro@dom-e.pl>, Jerzy Tatol <jerzy.tatol@ra.home.pl>, jerzyg2 <jerzyg2@vp.pl>, jowkrakow pawel <jowkrakow@gmail.com>, jurek.olenderek <jurek.olenderek@wp.pl>, Józef Drogoń <jdstogi@gmail.com>, Józef Kamycki <jozef.kamycki@op.pl>, kacper.rebel <kacper.rebel@gmail.com>, kontakt <kontakt@zmieleni.pl>, redakcja <redakcja@fakt.pl>, redakcja <redakcja@dziennik.krakow.pl>, redakcja <redakcja@angora.com.pl>, redakcja <redakcja@fratria.pl>, redakcja <redakcja@krakow.agora.pl>, redakcja <redakcja@3obieg.pl>, renata beata <renata_sonia@yahoo.co.uk>, Robert.Kropiwnicki <Robert.Kropiwnicki@sejm.pl>, robert_bryk <robert_bryk@go2.pl>, robert_bryk@o2.pl <robert_bryk@o2.pl>, rulewski <rulewski@janrulewski.pl>, Ryszard.Terlecki <Ryszard.Terlecki@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, rzecznikkgp <rzecznikkgp@policja.gov.pl>, S SALOMON <salomonpoland@gmail.com>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.po.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@gk.pl>, sekretariat.krakow <sekretariat.krakow@tvp.pl>, sekretariat.naczelnych <sekretariat.naczelnych@agora.pl>, sekretariat.prezesa <sekretariat.prezesa@krakow.sa.gov.pl>, sekretariatkmp <sekretariatkmp@krakow.policja.gov.pl>, serwisprasowy <serwisprasowy@brpo.gov.pl>, siwam9 <siwam9@interia.pl>, skargi <skargi@ms.gov.pl>, slawomir.m <slawomir.m@poczta.onet.pl>, Stanislaw.Piotrowicz <Stanislaw.Piotrowicz@sejm.pl>, Stanislaw.Zelichowski <Stanislaw.Zelichowski@sejm.pl>, Stanislawa.Przadka <Stanislawa.Przadka@sejm.pl>, Stefan.Niesiolowski <Stefan.Niesiolowski@sejm.pl>, stowarzyszenie.oburzeni2 <stowarzyszenie.oburzeni2@gmail.com>, stowarzyszeniedemokracjausa <stowarzyszeniedemokracjausa@yahoo.com>, Tadeusz Chołda <tadcho@gmail.com>,jaromirlechita@gmail.com,

Tadeusz.Iwinski <Tadeusz.Iwinski@sejm.pl>, Tomasz.Kaczmarek <Tomasz.Kaczmarek@sejm.pl>, Tomasz.Tomczykiewicz <Tomasz.Tomczykiewicz@sejm.pl>, tomekparol <tomekparol@yahoo.pl>, videopolonia <videopolonia@wp.pl>, w.oslonski <w.oslonski@gmail.com>, w.stechnij <w.stechnij@gmail.com>, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com>, Wanda.Nowicka <Wanda.Nowicka@sejm.pl>, warzechabogdan <warzechabogdan@gmail.com>, Jac64 <Jac64@o2.pl>, Witold.Waszczykowski <Witold.Waszczykowski@sejm.pl>, biuro <biuro@andrzejduda.pl>, witoldkotulski <witoldkotulski@op.pl>, wnek <wnek@interia.pl>, wojewoda <wojewoda@malopolska.uw.gov.pl>, wojsat <wojsat@poczta.onet.pl>, wsx4 <wsx4@wp.pl>, Zbigniew Romanski <zr@dr.pl>, zbigniewdrobniak7 <zbigniewdrobniak7@gmail.com>, ziris <ziris@interia.eu>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, media <media@ms.gov.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, ora.krakow <ora.krakow@adwokatura.pl>, Jaroslaw.Gowin <Jaroslaw.Gowin@sejm.pl>, Jaroslaw.Kaczynski <Jaroslaw.Kaczynski@sejm.pl>, jaroslaw.utrata <jaroslaw.utrata@neostrada.pl>, jasnywiktor <jasnywiktor@wp.pl>, jdstogi <jdstogi@gmail.com>, Jerzy Tatol <jerzy.tatol@ra.home.pl>, Jerzy.Fedorowicz <Jerzy.Fedorowicz@sejm.pl>, Jerzy.Wenderlich <Jerzy.Wenderlich@sejm.pl>, jerzyg2 <jerzyg2@vp.pl>, Joachim.Brudzinski <Joachim.Brudzinski@sejm.pl>, joannafrydrych <joannafrydrych@wp.pl>, Jolanta.Szczypinska <Jolanta.Szczypinska@sejm.pl>, jowkrakow pawel <jowkrakow@gmail.com>, Jozef.Lassota <Jozef.Lassota@sejm.pl>, Jozef.Zych <Jozef.Zych@sejm.pl>, jpiekar <jpiekar@jpiekar.pl>, jurek.olenderek <jurek.olenderek@wp.pl>, Józef Kamycki <jozef.kamycki@op.pl>, kacper.rebel <kacper.rebel@gmail.com>, kancelariaslabosz <kancelariaslabosz@gmail.com>, kontakt <kontakt@zmieleni.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, Krystyna.Pawlowicz <Krystyna.Pawlowicz@sejm.pl>, krystynagorzynska <krystynagorzynska@wp.pl>, krzysiek.paleczek <krzysiek.paleczek@gmail.com>, Krzysztof.Szczerski <Krzysztof.Szczerski@sejm.pl>, LENA <lenafleszar@poczta.fm>, Leszek.Miller <Leszek.Miller@sejm.pl>, lew1 <lew1@poczta.fm>, lorenzfreimann <lorenzfreimann@interia.pl>, Lukasz.Gibala <Lukasz.Gibala@sejm.pl>, M.Kaminski <M.Kaminski@sejm.pl>, Malgorzata.Gosiewska <Malgorzata.Gosiewska@sejm.pl>, Malgorzata.Kidawa-Blonska <Malgorzata.Kidawa-Blonska@sejm.pl>, Malgorzata.Sekula-Szmajdzinska <Malgorzata.Sekula-Szmajdzinska@sejm.pl>, Marek.Kuchcinski <Marek.Kuchcinski@sejm.pl>, Marek.Suski <Marek.Suski@sejm.pl>, maria.j.michta <maria.j.michta@gmail.com>, Mariusz.Blaszczak <Mariusz.Blaszczak@sejm.pl>, Marzena.Machalek <Marzena.Machalek@sejm.pl>, Michal.Kabacinski <Michal.Kabacinski@sejm.pl>, Mieczysław Dębski <mieczyslaw-debski@wp.pl>, monitorpolski <monitorpolski@yahoo.com>, nie.spopielarni <nie.spopielarni@gmail.com>, oficer.prasowy <oficer.prasowy@jelenia-gora.wr.policja.gov.pl>, pek.biuro <pek.biuro@gmail.com>, PflegeMichael24 <biuro@pflegemichael24.eu>, pioterekg <pioterekg@yahoo.con>, Piotr Bein <piotr.bein@imag.net>, PIOTR KOWALSKI <amadeusz2006@yahoo.com>, Piotr.Naimski <Piotr.Naimski@sejm.pl>, piotr.utrata <piotr.utrata@ingbank.pl>, Piotrek orgonitowy <hydropurepolska@wp.pl>, piotrowiczkw <piotrowiczkw@gmail.com>, pisupisu <pisupisu@interia.pl>, poczta <poczta@malopolska.policja.gov.pl>, pomoc <pomoc@itvp.pl>, pr.srodmiesciewschod <pr.srodmiesciewschod@krakow.po.gov.pl>, prasa <prasa@krakow.sa.gov.pl>, President Founders Convention <bmr@pflegemichael24eu.com>, prezes <prezes@krakow.so.gov.pl>, prezydent <prezydent@um.krakow.pl>, Przemyslaw.Wipler <Przemyslaw.Wipler@sejm.pl>, pz <pz@krakow.pa.gov.pl>, r__opara <r__opara@hotmail.com>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, rafal-gawronski <rafal-gawronski@wp.pl>, Rafal.Grupinski <Rafal.Grupinski@sejm.pl>, rbekier <rbekier@poczta.onet.pl>, red.wisniowski <red.wisniowski@gmail.com>, redakcja <redakcja@newsweek.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, media <media@ms.gov.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, biurorzecznika <biurorzecznika@brpo.gov.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, senat <senat@senat.gov.pl>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, grodzki <grodzki@gupkrakow.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, bpr <bpr@sejm.gov.pl>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, kontakt <kontakt@gdansk.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@prokuratura.katowice.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov.pl>, pa.lublin <pa.lublin@ms.gov.pl>, prokuratura <prokuratura@lodz.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@poznan.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@parz.pl>, pa.szczecin <pa.szczecin@ms.gov.pl>, pawroclaw <pawroclaw@wroclaw.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@bialystok.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@warszawa.pa.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, mampytanie <mampytanie@ingbank.pl>,stalmasz1@wp.pl, Polak Andrzej <andrzej@hdsnet.hu>, pkukiz@interia.pl, Henryk Swół <polacy-slowianie@polacy-slowianie.com.pl>, HS <centrum.info@wp.pl>, inteligencjalodz <inteligencjalodz@gmail.com>, Ireneusz.Ras <Ireneusz.Ras@sejm.pl>, Iwona Mozejko <mozejko.iwona@gmail.com>, Iwona.Arent <Iwona.Arent@sejm.pl>, Iwona.Sledzinska-Katarasinska <Iwona.Sledzinska-Katarasinska@sejm.pl>, iwona5001 <iwona5001@o2.pl>, J. Bizoń <jb.boguchwala@gmail.com>, Jacek Puchnowski <komandorjzp@gmail.com>, jacekwiatkowski <jacekwiatkowski@wp.pl>, jadwiga <jadwiga@icppc.pl>, jadwigarykala <jadwigarykala@gmail.com>, jagadud <jagadud@gmail.com>, Jagna.Marczulajtis-Walczak <Jagna.Marczulajtis-Walczak@sejm.pl>, biuro <biuro@kancelaria-wassermann.pl>, JAN SASKI <jansaski@wp.pl>, Jan Saski <polcontra@mail.com>, jan Tuski <jantusky@wp.pl>, jan.derbis_xl <jan.derbis_xl@wp.pl>, jan.herman <jan.herman@vp.pl>, jan.kolodrub <jan.kolodrub@neostrada.pl>, jan.sposob <jan.sposob@o2.pl>, Jan.Tomaszewski <Jan.Tomaszewski@sejm.pl>, jan_es <jan_es@interia.pl>, jan_szyman <jan_szyman@wp.pl>, Janina N <janina.niedzwiedz@interia.pl>, jansmalcerz <jansmalcerz@op.pl>, jantusky <jantusky@o2.pl>, janusz <krakjanusz@wp.pl>, Janusz.Piechocinski <Janusz.Piechocinski@sejm.pl>, Janusz.Sniadek <Janusz.Sniadek@sejm.pl>, admin <admin@diecezja.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, prezes <prezes@debica.sr.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@debica.sr.gov.pl>, prezes <prezes@rzeszow.so.gov.pl>, administracja <administracja@rzeszow.sa.gov.pl>, bm <bm@ms.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov>, pr.srodmiesciewschod <pr.srodmiesciewschod@krakow.po.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.po.gov.pl>, Beata Andrejas <beata.andrejas@wp.pl>, Mieczysław Dębski <mieczyslaw-debski@wp.pl>, eudajmonista <eudajmonista@o2.pl>, a.czachor <a.czachor@cyf.gov.pl>, abjedrzejewski <abjedrzejewski@wp.pl>, adamusik8 <adamusik8@wp.pl>, aleksander szymczak <moher1204@gmail.com>, alnasza <alnasza@onet.pl>, amazingmaus <amazingmaus@poczta.onet.pl>, andkoch23 <andkoch23@wp.pl>, Andrew.Marszalkowski <Andrew.Marszalkowski@wp.pl>, Andrzej Bugajski <andrzej.bugajski@oburzeni.org.pl>, Andrzej Szubert <as.poliszynel@gmail.com>, Andrzej Łączny <48laczny@gmail.com>, Antoni Gut <krajoweporozumieniesamorzadowe@gmail.com>, artur <artur@jeszua.pl>, b.goczynski <b.goczynski@kajetany.net>, Bartnicki Marcin <MBartnicki@wp-sa.pl>, biuro <biuro@dom-e.pl>, biuro <biuro@inspro.org.pl>, biuro <biuro@msp-24.pl>, biuro <biuro@wobroniesadow.pl>, Biuro Koordynatora ds. Organizacyjnych Konwentu Narodowego Polski <biuro-koordynatora-knp@o2.pl>, Bob Kordecky <bkordecky8@gmail.com>, Boguslaw Homicki <bhomicki@yahoo.com>, Boguś Maśliński <hulk1811@wp.pl>, browarek.tadeusz <browarek.tadeusz@wp.pl>, bszewczyk <bszewczyk@yahoo.com>, buben3 <buben3@wp.pl>, centrum informacji <hs421@wp.pl>, chec.robert <chec.robert@wp.pl>, cok <cok@wip.pl>, Czachor Andrzej <Andrzej.Czachor@ncbj.gov.pl>, Dariusz Łaska <zielonilodz@gmail.com>, dariuszwolniakowski <dariuszwolniakowski@interia.pl>, DlaczegoPrawda <dlaczegoprawda@gmail.com>, DlaPolski TV – informacje <biuletyn@dlapolski.pl>, dominikjafra <dominikjafra@o2.pl>, dorota.zielinska <dorota.zielinska@sejm.gov.pl>, dr.ciesielczyk <dr.ciesielczyk@gmail.com>, dyskusja <dyskusja@vp.pl>, dziemianko <dziemianko@mail.ru>,

1 „Kodeks karny część szczególna”, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją naukową Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 945

NEVER FORGIVE, NEVER FORGET: DEIR YASSIN

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:05

NEVER FORGIVE, NEVER FORGET: DEIR YASSIN

Uważaj na te sztuczki z produktami spożywczymi

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 05:54

http://www.pocztazdrowia.pl/na-zakupach-uwazaj-na-te-sztuczki-producentow-produktow-spozywczych/

SUSPICIOUS Banksters approve of nuclear deal w. Iran

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 05:31

From Iraq to Yemen: why Barack Obama is champion of the US illegal warmongers

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 05:28

Israel, Here Comes the End

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 05:27

Israel, Here Comes the End

Czech and Slovak Reservists: “We Reject Fighting in NATO Ranks against Russia”

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 05:25

Czech and Slovak Reservists Memorandum against NATO. “We Reject Fighting in NATO Ranks against Russia”

http://shar.es/1gkXBO

Czechoslovak reserve forces against the war planned by NATO commanders On January 19th 2015 the facebook group, which combines all members of the CSLA, PS, VMV, SNB in reserve or decommissioned, is…

NIE ZAPOMNIEC! Banksterzy – grabieżcy ludzkości…

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 05:23

PB: Nie masoni tylko żydobanksterzy.

Krzysztof: Oni czyli masoni mają drukarki do drukowania pieniędzy. Im nie chodzi o pieniądze, bo mogą sobie wydrukować dowolną ilość; im chodzi o władzę na całym światem, to pieniądz rządzi światem, poszczególnymi narodami.

PIENIĄDZE dla nich to narzędzie do założenia Dzieciom Bożym jarzma – chomąta
aby nie mieli czasu pomyśleć o Panu Bogu, aby cały czas gonić za pieniądzem.
PIENIĄDZE dla nich to narzędzie do zniszczenia świata.
Oni to masoni, którzy służą i oddają kult szatanowi
przez czarne msze, oni to znaczy masoni na najwyższych stanowiskach to sataniści.
PIENIĄDZE muszą być drukowane przez Rząd Państwowy
Rząd nie może pożyczać pieniędzy, Rząd ma płacić za dobro wytworzone przez ludzi
dla dobra Narodu, pieniądz ma być narzędziem do wymiany dobra między ludźmi.
Pieniądz ma być pompowany od dołu społeczeństwa a nie od góry
to góra – ci najbogatsi muszą ciągnąć pieniądz do góry i to góra musi płacić podatek
niewielki podatek, ale jednak podatek.
Piramidę jaką jest ZUS trzeba zlikwidować, emerytury renty trzeba zlikwidować
a rząd musi wypłacać świadczenia starszym ludziom za to, że przez tyle lat pracowali
dla dobra wspólnego narodu, rząd musi płacić za wychowywanie kolejnych pokoleń
im więcej dzieci wychowanych tym większe świadczenia.
SPRAWA PIENIĄDZA JEST PROSTA, to szatan i jego masoneria jest skomplikowana.
Serdecznie pozdrawiam, Krzysztof LD

………………………

https://opolczykpl.wordpress.com/2014/04/23/banksterzy-grabiezcy-ludzkosci/

08/04/2015

Wikipedia’s censorship of alternative medicine + other NaturalNews

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:55

 

New Kickstarter campaign exposes the truth about Wikipedia’s censorship of alternative medicine

Wikipedia is about to be exposed for what it really is: a network of corporate shills who defame all healing arts (acupuncture, chiropractic, natural medicine, hypnosis, etc.) with censorship and lies while promoting biotech and Big Pharma interests.

A new Kickstarter campaign needs your help to raise enough funding to document the Wikipedia corporate lies and distortions.

Click here to go directly to the Kickstarter campaign page.

Or read more details in our story:

READ STORY

Huh? Judge orders bankrupt company owner to commit his own Facebook identity theft:
http://www.naturalnews.com/049282_Facebook_identity_theft…

Ebola rages on in Guinea and Sierra Leone as exposed American healthcare workers come home for monitoring:
http://www.naturalnews.com/049293_Ebola_victims_news_bla…

Vitamin D supplements are proven to prevent, slow, and even cure prostate cancer:
http://www.naturalnews.com/049288_vitamin_D_prostate_cancer…

 

Dr Kękuś; Rządy Żydów w Polsce: Bronisław Komorowski – Polak, prezydent

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:52

Rządy Żydów w Polsce: Bronisław Komorowski – Polak, prezydent

Kraków, dnia 7 kwietnia 2015 r.
Zbigniew Kękuś

Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-952 Warszawa

Do wiadomości:
Donald Tusk, President of the European Council, Rue de la Loi, 175, B-1048 Brussels, Belgium
inni

Dotyczy:
Żądanie – w związku z pismem do mnie z dnia 23 września 2014 r. Głównego Specjalisty w Biurze Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Kyci – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy:
pochodzi Pan ze szlacheckiego rodu Komorowskich,
Pana dziadkiem jest Osip Szczynukowicz, oddelegowany przez Komintern do dywersji na terenach pozaborowych.
Zawiadomienie o podjęciu na nowo przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście postępowania przeciwko Panu /sygn. 1 Ds. 106/10/BT/ o popełnienie, gdy był Pan marszałkiem Sejmu przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego.
Wniosek o zapoznanie się z umieszczoną na blogu red. Marka Podleckiego http://www.monitor-polski.pl oraz na stronie http://www.kekusz.pl, obejrzaną przez ponad 350.000 internautów prezentacją pt.: „Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kękuś demaskuje „reprywatyzację” Tuska.”
Żądanie sporządzenia i doręczenia mi wyjaśnienia, dlaczego przed podpisaniem:
w dniu 24 lutego 2014 r. ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w dniu 4 kwietnia 2014 r. ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, z mocy której Polska wypłaca od 18 października 2014 r. w kwocie 100 euro miesięcznie dodatki do emerytur Żydom nie mieszkającym w Polsce,
nie wystąpił Pan z wnioskiem o zbadanie ich zgodności z Konstytucją.
Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, dlaczego:
wystąpił Pan w obronie skazanej prawomocnym wyrokiem na karę 7 lat pobytu w więzieniu za działalność na szkodę własnego państwa byłej premier Ukrainy, Żydówki, antypolskiej nacjonalistki Julii Tymoszenko, gdy rozpoczęła protest głodowy w zakładzie karnym,
odmówił Pan mnie udzielenia mi pomocy, gdy:
pismem z dnia 10 maja 2010 r. prosiłem Pana o ułaskawienie mnie od wyroku skazującego mnie za słowa,
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztof Łapaj poinformował Pana pismem z dnia 6 czerwca 2011 r. o prowadzonym przeze mnie od dnia 30 maja 2011 r. przed Prokuraturą Generalną w Warszawie proteście głodowym.
Żądanie – na podstawie art. 4.1, art. 126.2 i art. 191.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej:
ustawy 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw,
art. 74 § 2 ustawy Kodeks postępowania karnego w części dotyczącej zmuszania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przez władze do poddawania się badaniom psychiatrycznym i psychologicznym.
Wniosek – na podstawie art. 4.2 i art. 118.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o skierowanie do Sejmu:
projektu ustawy o zmianie ustawy o ordynacji wyborczej nakładającej obowiązek podawania przez kandydatów na: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego, prezydenta miasta, wojewodę, marszałka województwa, burmistrza, wójta, radnego, sędziego, ławnika, prokuratora, pracownika administracji rządowej, pracownika organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, kierownika innej instytucji państwowej, członka rady nadzorczej lub zarządu spółki Skarbu Państwa, członka Trybunału Konstytucyjnego, członka Trybunału Stanu, Szefa Sztabu Generalnego, członka kierownictwa Sił Zbrojnych, pracownika międzynarodowego trybunału karnego, rzecznika praw obywatelskich, informacji, o:
pochodzeniu – narodowość do trzech pokoleń wstecz,
posiadaniu obywatelstwa innego państwa,
zmianie imienia i nazwiska – do trzech pokoleń wstecz
projektu ustawy o Jednomandatowych Okręgach Wyborczych w wyborach do Sejmu
projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny polegającej na wyeliminowaniu z niego artykułów 212, 213, 214, 216.
Wniosek – na podstawie art. 125.2 Konstytucji – o zarządzenie przeprowadzenia w dniu 10 maja 2015 r. referendum ogólnokrajowego w sprawie likwidacji urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezentacja uzasadnienia dla mojego stanowiska, dlaczego:
Polacy nie powinni głosować w wyborach prezydenckich oraz do Sejmu, Senatu i samorządowych, do dnia spełnienia przez władze Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, jak w pkt. VII.
niektórzy Żydzi chcą wciągnąć Polskę w wojnę.
Zaproszenie – z przyczyn podanych w niniejszym piśmie do uczestnictwa w dniu 10 kwietnia 2015 r. w posiedzeniu Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy w przedmiocie orzeczenia badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym, Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie – Załącznik 26.
Wniosek o:
sporządzenie osobiście i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty wpływu niniejszego pisma,
sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wnioski, jak w pkt. IV, V, VI, VII, VIII w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma.
Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl

„Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.”
Artykuł 4.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

„-Polska to jest wielka rodzina. A w rodzinie jak w rodzinie. Bywa taki, co przyjdzie na święta napity,
bywa i tak, że przyjdzie z nieumytymi nogami albo rękami, w kaloszach wejdzie na cudze święto.”
Bronisław Komorowski, Nowy Targ, 8 marca 2015; Źródło:„Komorowski wygwizdany! Mówił o napitych i nieumytych
członkach rodziny”, „Fakt.pl”: http://www.fakt.pl/polityka/komorowski-wygwizdany-w-nowym-targu-,artykuly,529707.html

„Toczyło się po drodze:
„Z drogi, gdy ja przechodzę!
Ja jestem sto tysięcy,
A może jeszcze więcej.”
Folgując swej naturze,
Wołało: „Jestem duże!”
Pyszniło się przed światem,
Że takie jest pękate.
Mówili wszyscy z cicha:
„Ma brzuch, a brzuch to pycha.”
I później się dopiero
Spostrzegli, że to zero.”
Jan Brzechwa, „Zero”

„Nogi i ręce umyjesz, kalosze zzujesz, napity wytrzeźwiejesz; życiorysu nie zmienisz.”
Zbigniew Kękuś

„Raz się skurwisz – kurwą zostaniesz”
George Orwell

„Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”
Artykuł 54.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Część I Przepisy prawa

Artykuł 4.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.”
Artykuł 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
„1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (…).”
Artykuł 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.”
Artykuł 118.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Inicjatywa ustawodawcza przysługuje (…) Prezydentowi Rzeczypospolitej (…).”
Artykuł 125 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „1.W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe. 2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić (…) Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.”
Artykuł 126.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „(…) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji (…).”
Artykuł 188. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: (…) 1. zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami.”
Artykuł 191.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 188, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą: 1. Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszalek Senatu, Prezes Rady Ministrów, (…) Prokurator Generalny, (…) Rzecznik Praw Obywatelskich.”

Część II Uzasadnienie

Jak Pana wcześniej informowałem funkcjonariusze publiczni instytucji wymiaru sprawiedliwości, prokuratorzy i sędziowie, a także były rzecznik praw obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll różne kreują o mnie opinie, niniejsze pismo rozpocznę od tych ostatnich:
w orzeczeniu, tj. postanowieniu z dnia 16 lutego 2015 r., sygn. 4 Ds. 29/15 prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Maciej Knurowski napisał o mnie – Załącznik 1: „Zawiadamiający jest osobą energiczną, wykształconą, z tytułem naukowym, szeroką znajomością prawa. Jak dowodzi treść nawet samego zawiadomienia w niniejszej sprawie, dobrze orientuje się nie tylko w brzmieniu treści przepisów prawa, ale i w orzecznictwie sądowym oraz poglądach doktryny prawa karnego.”
Źródło: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 4 Ds 29/15, postanowienie prokuratora
Macieja Knurowskiego z dnia 16 lutego 2015 r. – Załącznik 1
Chodzi o zniesławienie mnie przez biegłych z listu prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Katarzyną Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę przez podanie w sporządzonej przez nich opinii z dnia 3 czerwca 2014 r. że analizowali moje uprzednie leczenie psychiatryczne, mimo że ja nigdy nie byłem leczony psychiatrycznie.
w dniu 11 marca 2015 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusz Furdzik rozpoznający sprawę przeciwko mnie z zawiadomień prof. dr hab. Andrzeja Zolla i adw. Wiesławy Zoll skierował wniosek do Sądu o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej, o czym poinformowano mnie pismem z dnia 11 marca 2013 r. – Załącznik 18: „Sekretariat Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód zawiadamia, że w dniu dzisiejszym przesłano do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia Wydział II Karny wniosek prokuratora o skierowanie pana Zbigniewa Kękusia podejrzanego o przest. z art. 212 § 1 kk i 216 § 1kk zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na obserwację psychiatryczną.”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14, pismo z dnia 11 marca 2015 roku – Załącznik 18

W dalszej części niniejszego pisma wyjaśnię przyczyny mojego statusu „zawiadamiającego”. w sprawie rozpoznawanej przez prokuratora Macieja Knurowskiego. Na str. 18 i dalszych przedstawiam, co sobą prezentują prokurator Dariusz Furdzik, który chce mnie umieścić w szpitalu psychiatrycznym i jego przełożona, prokurator rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Zachód Anna Rokicka-Lis.
Przedstawiłem opinię o mnie prokuratora M. Knurowskiego nie żeby się chwalić laurką wystawioną mi przez niego. Nie dlatego nawet, że ocena mojej osoby prokuratora M. Knurowskiego jest bardzo różna od tej, prof. dr. hab. Andrzeja Zolla który uważa mnie za chorego psychicznie od 2002 roku. Zaprezentowałem ją z tej głównie przyczyny, że ta moja, ekonomisty z wykształcenia, niezła, a przynajmniej dużo lepsza niż niektórych prokuratorów i sędziów, z którymi zetknął mnie los znajomość prawa jest od lat źródłem mnóstwa moich problemów i dramatów mojej rodziny. Informuję Pana o nich od lutego 2009 r., gdy Pan był jeszcze marszałkiem Sejmu.
Niniejsze pismo jest próbą mojej odpowiedzi na pytanie, dlaczego Pan traktuje mnie, Polaka, dużo gorzej niż np. antypolską nacjonalistkę, przestępcę skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za działania na szkodę własnego państwa byłą premier Ukrainy Żydówkę Julię Tymoszenko oraz dlaczego uważam, że rację ma były senator Krzysztof Cugowski, gdy mówi:

„Dziś wiem, że jak polityk mówi „Polska”, „Ojczyzna”, to mogę go najwyżej kopnąć w dupę.
Bo większość polityków dobrem kraju i żyjących w nim ludzi nie interesuje się w ogóle
albo tylko trochę. Wszędzie jest jedna, czy kilka osób, które decydują właściwie o wszystkim.”
Źródło:„Jestem sierotą po „PO-PISIE”, wywiad z Krzysztofem Cugowskim, Kurier Lubelski, 21.07.2012

Pana ta opinia szczególnie dotyczy.
Poniżej prezentuję dowody słuszności mojego stanowiska.
Po tym, gdy Polacy wybrali Pana na prezydenta pojechał Pan do Częstochowy i tam Pan powiedział:

„– Mogłem tutaj (…) pomyśleć o tym, co jest najważniejsze w życiu narodu, w życiu każdego człowieka, także w moim własnym życiu, aby lepiej służyć; służyć tak, jak się przyjęło widzieć problem służby, problem działania w służbie Bogu, ludziom i ojczyźnie.
– Myślę także o nas wszystkich, że gdzieś w każdym z nas jest taka potrzeba, żeby czuć się przytulonym przez Matkę Boską i żeby czuć, że wszyscy inni ludzie wokół nas myślą podobnie;
gdzieś w tym samym miejscu szukają tego, co w życiu najważniejsze.”
Źródło: „Bronisław Komorowski – prezydenturę zaczynam od błogosławieństwa” , wystąpienie w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze w dniu 5 września 2010 r., Wiadomości – WP.PL; http://wiadomości.wp.pl/kat,1342,title,Prezydenture-zaczynam-od-blogoslawienstwa

W niniejszym piśmie będzie o tym, komu i w jaki sposób Pan służy. Kogo Pan przytula i dlaczego ja nie myślę, jak Pan.
Celem uniknięcia ewentualnych nieporozumień wyjaśniam, że sporządziłem je w stylu publicystycznym. Styl publicystyczny to: „odmiana języka literackiego stosowana w środkach masowego przekazu. Ma wiele odmian w zależności od funkcji i treści, które się za pomocą tego stylu przekazuje. Charakterystyczne cechy tego stylu to:
nastawienie perswazyjnewynikające z roli pośrednika między ośrodkami opiniotwórczymi a masowym odbiorcą, dążność do kształtowania opinii publicznej;
funkcja impresywna wypowiedzi i wynikające z niej szerokie zastosowanie związków frazeologicznych, zwrotów o charakterze emocjonalnym, subiektywnym, dobitnych sformułowań;
wykorzystanie wyrazów i zwrotów z mowy potocznej.”

Ad. pkt I, str. 1

Pismem do Pana z dnia 1 września 2014 r. złożyłem: „Dotyczy:
Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy polega na prawdzie informacja, że przodkiem adresata niniejszego pisma był Osip Szczynukowicz.
Wniosek o sporządzenie odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I osobiście przez adresata niniejszego pisma.”

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 23 września 2014 r. /Nr BLO-0600-3370(97)-2014-KM/ Głównego Specjalisty w Biurze Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Kyci, którym ta poinformowała mnie – Załącznik 4: „Potwierdzamy wpływ Pana kolejnego listu z dnia 1 września 2014 roku skierowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego (…). Odnosząc się do jego treści informujemy, że oficjalny życiorys Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego znajduje się na prezydenckiej stronie internetowej http://www.prezydent.pl. Z poważaniem Główny Specjalista Magdalena Kycia” – Załącznik 4.
Pani M. Kycia nie może wiedzieć, kto jest Pana dziadkiem. Dlatego prosiłem, żeby Pan osobiście sporządził odpowiedź na mój wniosek. Odesłanie mnie przez panią M. Kycię do prezydenckiej strony internetowej i wyjaśnienie, że na niej umieszczono Pana oficjalny życiorys nie zaspokaja mojej ciekawości. Mnie nie interesuje oficjalny życiorys Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lecz prawdziwy. Jest Pan i chce Pan być przez kolejnych 5 lat prezydentem Polski. Zachowuje się Pan, jak na prezydenta Polski w sposób, który budzi moje uzasadnione wątpliwości co do Pana szczerości wobec mnie, Polaka, wobec nas, Polaków, intencji.
Ponieważ zawsze korzystam z dobrych rad, zastosowałem się i do tej, której udzieliła mi pani M. Kycia. Sprawdziłem Pana oficjalny życiorys na stronie http://www.prezydent.pl. Ani w nim słowa o Pana szlacheckim pochodzeniu. A przecież opowiadał Pan nam o nim przez wiele lat. Do momentu, aż pokazały się w Internecie informacje, jak ta, między innymi: „Dziadek „hrabiego” Bronisława Komorowskiego, niejaki Osip Szczynukowicz – to rezun oddelegowany przez Sowiecki Rewolucyjny Komintern do dywersji na terenach pozaborowych, odebranych Rosji Traktatem Wersalskim.
Według polskiej Wikipedii – (hasło rezun) – w języku staropolskim w znaczeniu morderca, zabójca, siepacz, zapożyczenie z języka ukraińskiego od wyrazu rizun, ukr. Різун, oznaczającego rzeźnika. W okresie po tzw. rzezi wołyńskiej, w Polsce stereotypowe, potoczne określenie członków UPA, OUN, Samoobronnych Kuszczowych Widdiłów i innych ukraińskich formacji uczestniczących w rzeziach ludności cywilnej.
Wczasie wojny polsko-bolszewickiej, dziadek Bronisława Komorowskiego był czekistą w armii Tuchaczewskiego i po sromotnym laniu w bitwie nad Niemnem w 1920 roku dostał się do polskiej niewoli. Zachowała się jego kartoteka jeńca wojennego.
Kto z Polaków wie, że dziadkowi Bronisława Komorowskiego udało się zbiec z polskiej niewoli (do której trafił po bitwie pod Niemnem w 1920 r- zachowała się jego kartoteka jeńca wojennego) i schronił się na Litwie w Kowaliszkach u polskiej szlachty o nazwisku Komorowscy. Właściciele majątku wkrótce zginęli z rąk Rosjan do których doniósł mieszkający u nich Osip Szczynukowcz regun, dziadek obecnego prezydenta skarżąc Komorowskich o sprzyjanie Polakom, a Szczynukowicz przywłaszczył sobie ich nazwisko w celach agenturalnych.
Tam w roku 1925 narodził się Zygmunt Leon Komorowski, ojciec Bronisława Marii, kto o tym wie?
(…) Po wyparciu Niemców z Litwy przez Armię Czerwoną pod koniec 1944 roku Zygmunt Leon Komorowski wstąpił do wojska polskiego, do armii Berlinga. Służył w 12 Kołobrzeskim Pułku Piechoty i błyskawicznie awansował na stopień oficerski. Bronisław Komorowski na swojej stronie pisze:
Zygmunt Komorowski, mój ojciec (1925-1992), za czasów tzw. pierwszej okupacji sowieckiej i za okupacji niemieckiej działał w konspiracji (pseudo KOR), a od jesieni 1943 r. był w AK. Pod koniec wojny ojciec przebijał się  do Polski  razem z Łupaszką (mjr Zygmunt Szendzielorz). Złapali go bolszewicy z bronią w ręku, ale nie rozstrzelali jak stu innych, tylko wsadzili do więzienia. Za złoty pierścionek babuni strażnik wyprowadził go z celi, z której więźniowie trafiali pod stienku , do takiej w której siedzieli rekruci do armii Berlinga.
Niech wytłumaczy ten „cud nad cudami”, że oto żołnierz AK z oddziału Łupaszki, śmiertelnego wroga Sowietów i polskich zdrajców, złapany z bronią w ręku, w ciągu paru miesięcy zostaje oficerem Ludowego Wojska Polskiego. Jeżeli fakty podane przez Bronisława Komorowskiego są prawdziwe, to jedynym wytłumaczeniem tego „cudu” jest to, że Zygmunt Leon Komorowski, ojciec Bronisława – był sowieckim agentem.
Był nim także i syn Bronisław, który jak wskazuje przeciek z utajnionego aneksu do raportu o WSI był sowieckim agentem działającym w polskich WSI.Dlaczego po ujawnieniu kłamstw o rzekomym tytule szlacheckim i herbie rodzinnym szybko te informacje zniknęły z oficjalnej strony Komorowskiego?”
Jest Pan nam winien, Panie Prezydencie i kandydacie na Prezydenta, wyjaśnienie Pana pochodzenia. Może być przyczyną chronienia przez Pana interesów polonofobów, polakożerców. Podpisywania ustaw oczywiście sprzecznych z polską racją stanu.

Ad. pkt II, pkt III, str. 1
Po zakończonych Pana zwycięstwem wyborach prezydenckich „Newsweek” informował:

„Dla kogo Polska jest najważniejsza?
Dla Bronisława Komorowskiego.
W drugiej debacie prezydenckiej marszałek sejmu użył tego słowa 53 razy, najwięcej.”
Źródło: Mariusz Cieślik,„Czego nie słychać”; Newsweek, 11.07.2010r, s. 24

Przypomnę zdanie byłego senatora K. Cugowskiego o politykach:

„Dziś wiem, że jak polityk mówi „Polska”, „Ojczyzna”, to mogę go najwyżej kopnąć w dupę.”
Źródło:„Jestem sierotą po „PO-PISIE”, wywiad z Krzysztofem Cugowskim, Kurier Lubelski, 21.07.2012

Non possumus – ku groźbie wojny

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:50

Kto przewodniczy polskiej partii wojny?

Gdy USA-NATO-UE z Polską na czele wspierają majdan, zamach stanu, wojnę domową – propaganda wojenna nazywa to obroną demokracji, operacją antyterrorystyczną, misją dla utrzymania integralności Ukrainy.
W polskiej partii wojny trwa walka o pozycję lidera między jej głównymi członkami: PiS i PO. Partia wojny jest największą w Polsce partią, którą tworzą wszystkie obecne w parlamencie oraz niektóre znajdujące się poza nim ugrupowania polityczne, organizacje pozarządowe, środowiska nauki i sztuki czy wreszcie prasy i mediów audiowizualnych. Łączy je idea udziału Polski w permanentnej wojnie, stanowiąca fundament quasi – ideologii wojennej.
Geneza partii wojny sięga początku lat 90. XX wieku, kiedy po rozpadzie Układu Warszawskiego przyspieszono z inicjatywy USA przeorientowanie świadomości polskiego społeczeństwa i ukształtowanie w niej super-pozytywnego, wręcz idealnego wizerunku Pentagonu – będącego symbolem amerykańskiej armii – i NATO. Argumenty stosowane przez partię wojny były  przeróżne; dominował wśród nich ten, który użyty był w irackim szaleństwie wojennym: walczymy z terroryzmem, który zagraża nie tylko naszemu strategicznemu sojusznikowi, ale również całemu światu – także Polsce. Propaganda uzyskała na stałe czarne oblicze – w argumentacji, perswazji i manipulacji zaczęto posługiwać się na co dzień kłamstwami.
– zaś głównym strategiem i zarazem guru Zbigniew Brzeziński, który ostatnio wystąpił z koncepcją przemieszczenia wojsk „amerykańskich lub europejskich” do krajów bałtyckich, aby ustrzec je przed inwazją ze strony Rosji. Nie wiadomo, o jakie wojska europejskie chodzi, jedno jest pewne, że polska partia wojny czyta w myślach swego guru i z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem przystąpiła do tworzenia na terenie naszego państwa międzynarodowej jednostki Polska-Litwa-Ukraina (NATO i nie NATO) z kwaterą główną w Lublinie na wypadek wojny z Rosją, choć ta nie wysuwa pod naszym adresem żadnych roszczeń ani postulatów.
Polska Partia wojny przekształciła – w związku z kijowskim majdanem oraz zamachem stanu i wojną domową – czarną propagandę w propagandę wojenną, …. Tak więc, gdy Krym na podstawie przeprowadzonego wśród jego mieszkańców referendum i decyzji rosyjskiego parlamentu wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej – jest to łamanie prawa międzynarodowego i naruszanie powojennych granic w Europie. Gdy natomiast rozwalono Jugosławię poprzez zainicjowanie zbrojnych konfliktów etnicznych i bombardowanie Serbii, a ponadto utworzenie sztucznego państwa kosowskiego, nie tylko nie było to naruszeniem powojennego status quo, ale stało się świadectwem demokratyzacji Bałkanów.
Cała nadzieja w tym, że polskie społeczeństwo zaczyna się uczyć właściwego odbioru tej propagandy i odczytywać go – jak w PRL – odwrotnie.
Po doświadczeniach wojny irackiej i afgańskiej Polacy zaczynają trzeźwo myśleć o własnym bezpieczeństwie i nie chcą wojny nade wszystko w bliskim sąsiedztwie.
Tymczasem w polskiej partii wojny trwa walka o miano lidera. Jak na razie w walce tej prowadzi PiS – od momentu, gdy na kijowskim majdanie Jarosław Kaczyński stanął obok przedstawicieli partii neo-banderowskich z Prawym Sektorem na czele i wykrzykiwał upowskie hasła.
Uaktywnił się natomiast europoseł Duda w innej sprawie –  rezolucji Parlamentu Europejskiego z grudnia 2014 roku na rzecz utworzenia państwa palestyńskiego. Razem z pisowskimi jastrzębiami wojny – Anną Fotygą, Markiem Jurkiem, Ryszardem Czarneckim, Dawidem Jackiewiczem, Karolem Karskim, Zdzisławem Krasnodębskim, Tomaszem Porębą i Kosmą Złotowskim – głosował przeciwko uznaniu Palestyny. Od głosu wstrzymali się: Beata Gosiewska,Marek Gróbarczyk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Legutko (profesor UJ), Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Kazimierz M. Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski. Nikt z PiS nie głosował za Palestyną, a przecież wszystkim wiadomo, że utworzenie tego państwa uszczupliłoby  paliwo polityczne amerykańsko-izraelskich ideologów  permanentnej wojny i ich wyznawców w Polsce.  Warto przy tym pamiętać, jaki był historyczny wynik tego głosowania. Za uznaniem Palestyny głosowało 498 europosłów, przeciwko 88, wstrzymało się 111[1]. PiS znalazł się więc w skazanej na kompromitującą porażkę mniejszości reprezentującej nie tylko bieżącą politykę wojenną Izraela, ale również ideologię globalizacji wojny.
Jedno jest pewne: polscy uczestnicy tej gry albo nie wiedzą, albo wiedzą – tym gorzej dla nich – że żarty już dawno się skończyły i zaczęły się schody.
To już wstęp do kolejnej depopulacji Polski po 1989 roku. Najpierw – jak pamiętamy – w ramach reform Sachsa-Balcerowicza układ okrągłostołowy wyrzucił z Polski 2 miliony Polaków za pracą. Teraz chce tysiące – głównie młodych – wykrwawić w wojnie, która nie była, nie jest i nie powinna stać się naszą wojną.
Źródło:  http://www.konserwatyzm.pl/artykul/12766/kto-przewodniczy-polskiej-partii-wojny ,
27 stycznia 2015.
Non possumus
http://www.mysl-polska.pl/node/408 – marzec 2015
Mamy wystarczająco silne dowody, że Polska jest z premedytacją mobilizowana do wojny z Rosją, co stanowi ekstremalne zagrożenie dla naszego bytu narodowego. Niezależnie od poglądów i sympatii politycznych, Polacy muszą przeciwstawić się tej nadzwyczaj niebezpiecznej, nie mającej precedensu w historii Polski, zamierzonej, a także częściowo już podejmowanej, agresji.
Długotrwały konflikt zbrojny na Ukrainie ukazuje mechanizm realizacji tej koncepcji. Wielka katastrofa humanitarna na Ukrainie powinna stanowić dla Polski memento mori. Widać również działania przygotowawcze o charakterze militarnym, w tym organizowanie ukraińsko-polsko-litewskiej brygady wojskowej…
Szczególnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne są deklaracje podżegające do wojny z Rosją prominentnych działaczy politycznych, w tym b. działacza Solidarności Zbigniewa Bujaka, zaś szczególnie Andrzeja Dudy – kandydata na prezydenta RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Wyrażają one bowiem zamysł doprowadzenia Polski do totalnej katastrofy.
Jest bowiem od dłuższego czasu czytelne, że w konfrontacji militarnej z Rosją wyznaczona jest Polakom rola zastępczej siły uderzeniowej, zgodnie ze współczesnymi zasadami outsourcingu wojennego (tj. posługiwania się obcymi siłami zbrojnymi).
W tej trudnej i groźnej sytuacji konieczna jest mobilizacja polskiego społeczeństwa w celu zablokowania procesu przekształcania Polski w przyczółek wojny z Rosją.
P.S. Przede wszystkim potrzebna jest powszechna, narodowa mobilizacja w celu niedopuszczenia do prezydentury osób sprzyjających konfliktowi wojennemu z Rosją.
P.S.-2 Całość publikacji autorstwa prof. dr hab. Artur Śliwiński i prof. Anna Raźny w załączeniu
– zachęcam do poznania więcej
P.S.-3 Jest to już nie wojna polsko-polska wewnątrz kraju, lecz wojna z inwazją obcej narzucanej nam filozofii życia w doktrynie globalizmu ku tworzeniu światowego rządu panowania nad wszystkimi narodami. W przepowiedniach panowania antychrysta, np. jest w tekstach Apokalipsy. Dokonuje się ten trend w porzuceniu jakichkolwiek interesów narodowych z odsunięciem jakiejkolwiek wiary, czci i poszanowania cokolwiek dotąd było/jest wartością, włącznie z najwyższą doczesną wartością – życie każdego człowieka i jego dobro wokół. Uważnemu czytelnikowi da się zauważyć zasadnicza refleksja, że ta wojenna propaganda pro-unijna ku „majdanowi” na wschodzie nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Oparta ona jest na prawie podporządkowania z poza kultury Europy, prawie dominującego zewsząd Talmudu z logiem menory. Jest to logo nie tylko państwa Izrael, słowo teraz tak szczególnie eksponowane w Kościołach, lecz również loży masońskiej spod szyldu B’nai B’rith w kulcie lucyfera. Logo to wchodzi obowiązująco nie tylko do miejsc publicznych (Sejm) naszego państwa, lecz również do naszego Kościoła, szczególnie podczas liturgii Mszy św. – na szczęście nie do wszystkich. Osobliwie tam nie ujawnia się menora w Kościołach, gdzie komunia św. przyjmowana jest na klęcząco i poza obecnością „szafarzy”. Proszę zwrócić uwagę jak ten sposób jest już powszechnie nie obowiązujący, a wręcz pogardzany przez kapłanów. Czy nie ujawnia się tu obraz świata opisany w 3 Tajemnicy Fatimskiej? – proszę samemu sprawdzić, który z kapłanów to wyznaje, a nawet tą przepowiednie zna, powiem więcej jest przez wielu nie przyjmowany i pogardzany. Trzeba się o dobrych kapłanów modlić – owszem tak, jak najbardziej w obecnych nam czasach.
Dziękuję wszystkim tym, którzy w pamięci przyjaźni i serdeczności przesłali mi świąteczne życzenia Wielkanocne. Alleluja, Alleluja, Jezus Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał! – „Jam Zwyciężył Świat!”

NKVD Jewish Leadership and the HOLODOMOR

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:48

From: Peczkis, Jan
Date: Wed, Apr 8, 2015 at 11:15 AM
Subject: NKVD Jewish Leadership and the HOLODOMOR

​Here is my latest review, which provides archival, scholarly information on this subject:
http://www.amazon.com/Polin-Studies-Polish-Volume-Ukrainians/product-reviews/1906764204/ref=cm_cr_dp_see_all_btm?ie=UTF8&showViewpoints=1&sortBy=bySubmissionDateDescending

JP

Power shift in Latin America

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:10

Power shift in Latin America

« Previous PageNext Page »

The Rubric Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 696 other followers