Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

30/03/2020

Italian ISS studies of deceased with Covid-15

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:13

Report-COVID-2019_26_marzo_eng

Report-COVID-2019_20_marzo_eng

Italian co-morbidity study of 2003 deaths of Covid-19 positive persons (March 17, 2020)

Krzysztof Kornatowicz: Pomoc państwa w obliczu czarnej godziny

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 20:54
On Monday, March 30, 2020, 4:25:58 AM PDT, Krzysztof KORNATOWICZ:
Ja, jak zwykle korzystając z moich predyspozycji, ustosunkuję się do sprawy z punktu widzenia sprawiedliwości, o której jak zwykle, nie ma komu powiedzieć. Otóż
– w czasie oblężenia Leningradu (II wojna światowa) władze rozdawały mieszkańcom po “równo” każdemu potrzebującemu ostanie kromki chleba, nie bacząc, czy obywatel był, czy nie byłgrzeczny“.
– w Polsce w związku z pandemią zaistniała sytuacja nadzwyczajna i nie można dzielić potrzebujących na podgrupy “grzecznych”, których nakarmimy i “niegrzecznych”, którzy z rożnych powodów nie wywiązali się ze swoich “obowiązków kontrybucyjnych” względem państwa, przez co od tego państwa “kromki chleba” w potrzebie czarnej godziny nie dostaną. Władza jest tylko administratorem majątku pana. A panem i właścicielem państwa jest Naród! Tak też z woli pana, zapisanej w art.67 Konstytucji, punkt 2, który brzmi;
“Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa ustawa”
A z czyjej to winy zamknięto nasze ubogie warsztaciki pracy?! Ano z winy władz i podjętych przez nie decyzji.
A zatem obowiązkiem władzy jest nakarmienie głodnego obywatela w sytuacji nadzwyczajnej, szczególnie obecnie, kiedy to sama władza pro publico bono (dla dobra publicznego) zamknęła wielu przedsiębiorcom ich warsztaty pracy, przerywając im możliwość pozyskania pieniędzy na własne utrzymanie. Tym “ofiarom” dobra publicznego społeczeństwo korzystające z ich poświęcenia winno solidarnie pomóc w ich niedoli, chociażby dzieląc się publicznym “chlebem”.
Niedopuszczalną zbrodnią władzy jest rozdawnictwo publicznego chleba dla pokornych, grzecznych, płacących daniny publiczne obywateli, w chwili czarnej godziny, a pozbawienie opieki i pomocy państwa tych, którzy władzy nie służyli. Wielu z nich nie służyło w różnym stopniu i z różnych przyczyn, na przykład nie zdążyli zarobić na opłacenie haraczu ZUSowsko-podatkowego w ostatnim czasie, a teraz dodatkowo nie mogą zarobić już nie tylko na te haracze, ale na własny chleb. A tychże obywateli władza  ludowa   zamierza pozbawić dodatku “chlebnego” na przetrwanie pandemii.
Ja w tym miejscu, aby nie rozwlekać tematu, nie będę się rozpisywał nad błędami w rozdawnictwie, takimi, jak udzielanie pomocy przedsiębiorcom, których przychód sięga 9 milionów rocznie, albo rolnikom, którzy w czasie paniki zwiększali możliwości sprzedaży ich płodów rolnych i żywca.
Skupiam się jeno na kolejnej krzywdzie ludzkiej ze strony władzy na Polskę, które zamierzam nagłaśniać i domagać się jak najszybciej objęciem pomocą ekonomiczną wykluczonych z niej niepokornych obywateli/przedsiębiorców.
Lamenty związane z brakiem funduszy w budżecie zostawiam na inne dywagacje. Jak to powiedziała jedna mądra – wystarczy nie kraść. Dziś ratujemy potrzebujących, abstrahując od samej pandemii.
.

Krzysztof Kornatowicz

Obrońca Praw Człowieka w Polsce
e-mail kornatk@gmail.com
502-42-13-32

29/03/2020

Do Ambasador USA w Polsce: Brak umowy offsetowej do kontraktu na zakup F-35

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:29
On Sunday, March 29, 2020, 5:22:57 AM PDT, Paweł Soroka <pawel@plp.info.pl> wrote:

Szanowny Państwo,

Przesyłam do wiadomości poniższy  mail do Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce w sprawie braku offsetu związanego z pozyskaniem samolotu F-35

pozdrawiam

prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka

Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego

www.plp.info.pl

www.pawel-soroka.plp.info.pl

tel 603-425-568

— Treść przekazanej wiadomości —

Temat: Dla Pani Georgette Mosbacher-Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce- W zamian za brak umowy offsetowej przy zawieraniu kontraktu na zakup samolotu bojowego V generacji F-35
Data: Sun, 16 Feb 2020 20:25:15 +0100
Nadawca: Paweł Soroka <pawel@plp.info.pl>
Odpowiedź-Do: pawel@plp.info.pl
Adresat: publicwaw@state.gov, acswarsaw@state.gov, kontakt@mon.gov.pl, john.neilson@lmco.com,agnieszka.emerling-gasiewska@lmco.com,robert.orzylowski@lmco.com, SekretariatMMalecki@map.gov.pl

Pani Georgette Mosbacher

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce

Szanowna Pani Ambasador

W związku z nie podpisaniem umowy offsetowej w związku z zakupem przez Polskę bojowego samolotu wielozadaniowego F-35 domagamy się od strony amerykańskiej pełnej realizacji podpisanego niedawno porozumienia w sprawie współpracy koncernu Lockheed Martin z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. Bardzo liczymy na wsparcie Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Aktywów Państwowych w realizacji tego porozumienia, umożliwiające możliwie największą rekompensatę z powodu braku offsetu dla polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Ekspertyza dotycząca offsetu w związku z pozyskaniem samolotu F-35 spotkała się z dużym zainteresowaniem w wielu środowiskach, także dziennikarskich ( zob. poniżej) i politycznych, nawet ponad podziałami. 

Jednocześnie Wicepremier Jacek Sasin upoważnił Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Posła Macieja Małeckiego do odbycia rozmowy z przedstawicielami Polskiego Lobby Przemysłowego i związków zawodowych działających w polskim przemyśle zbrojeniowym w sprawie ekspertyzy Zespołu eksperckiego powołanego przez Polskie Lobby Przemysłowe, zawierającej propozycje do umowy offsetowej w związku z pozyskaniem przez Polskę samolotu wielozadaniowego F-35A. Pan Minister Maciej Małecki w Ministerstwie Aktywów Państwowych nadzoruje polski przemysł obronny i Polską Grupę  Zbrojeniową. Do spotkania doszło w środę 29 stycznia  w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Przedstawicie strony społecznej przedstawili Ministrowi i towarzyszącym mu dwóm  dyrektorom departamentów MAP propozycje wynikające z ekspertyzy, dotyczące przede wszystkim zapewnienia polskim przedsiębiorstwom obronnym i lotniczym oraz instytutom zdolności do obsługi, serwisowania i remontów, a w przyszłości modernizowania samolotów F-35 oraz transferu do Polski  potrzebnych do tego technologii.

  Z perspektywy czasu można stwierdzić, że  przy zawieraniu kontraktu na zakup samolotu bojowego V generacji F-35 nie zostały, niestety, uwzględnione ważne interesy Polski. Otóż jeśli uwzględnimy koszty serwisowania przez kilkadziesiąt lat i remontów zagranicą ( głównie w USA)  samolotu F-35, a  w przyszłości nie uczestniczenie przez polski przemysł obronny i lotniczy i ich zaplecze badawczo-rozwojowe w modernizacji tego  samolotu oraz, co należy podkreślić,   brak długofalowych potencjalnych zysków i korzyści wynikających  z wdrożenia w Polsce najnowszych technologii podwójnego zastosowania, jakie przyniósłby offset związany z tym zakupem, to głęboko niesłuszne są stwierdzenia, że bez offsetu zyskujemy co najmniej miliard dolarów dzięki niższej cenie sprzedaży tych maszyn. Symulacje przeprowadzone przez niektórych ekonomistów z Polskiego Lobby Przemysłowego wskazują, że straciliśmy jako Polska nawet kilka miliardów dolarów ( czyli de facto dopłaciliśmy te kilka mld dol.  do ceny żądanej przez producentów F-35). 

Najbardziej niepokoi, że w przypadku wystąpienia kryzysu międzynarodowego czy konfliktu wojennego będziemy musieli wywozić F-35 zagranicę aby tam je serwisować i remontować!

A przecież zerwanie kontraktu na zakup śmigłowców wielozadaniowych CARACAL rząd i ministerstwo obrony uzasadniali niezadawalającym offsetem.

Jak poważnie i skutecznie jest traktowany offset świadczy szereg wielkich umów zbrojeniowych. Mamy na myśli kontrakt podpisany przez Finów i Amerykanów na dostawę ponad 50 samolotów F-18 „Hornet”, który bardzo wzmocnił fińską gospodarkę, a także cztery kontrakty na uzbrojenie dla Polski: zakup rakiet ppanc. Spike od Izraela, na pozyskanie KTO “Rosomak” od fińskiej “Patrii”, zakup samolotów transportowych „Casa 295” oraz na zakup rakiet od Norwegów na wyposażenie Nadmorskiego Dywizjonu Rakietowego. Offset od Finów bardzo odmienił Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowicach Śląskich, które stały się producentem tego udanego i nowoczesnego transportera, kontrakt na zakup rakiet “Spike” doprowadził do przeniesienia ich produkcji do MESKO S.A i był związany z transferem nowoczesnych technologii do Polski, zaś kontrakt związany z zakupem kilkunastu samolotów transportowych „Casa 295” został skompensowany umieszczeniem w warszawskim PZL „Okęcie” punktu serwisowania tych samolotów ( także zakupionych przez inne państwa) oraz produkcji wielu części do nich. Zatem nasze czołowe zakłady zbrojeniowe i lotnicze skomplikowany offset skutecznie zaabsorbowały!!!

Warto tu jeszcze dodać, iż na początku lat pięćdziesiątych – w okresie wojny koreańskiej – Polska pozyskała licencję od Związku Radzieckiego na produkcję samolotów odrzutowych Mig-15 i Mig 15 bis ( maszyny te skutecznie walczyły w walkach powietrznych z samolotami amerykańskimi  w Korei i w wersji Mig-17 – w Wietnamie).   W tamtym czasie była to supertechnika, najnowsza generacja samolotów myśliwskich, tak jak teraz F-35. Pod nazwą Lim-1, Lim 2, a później Lim-5 i Lim-6 oraz Lim 6 bis ( dzięki stopniowej modernizacji) w Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu wyprodukowano znacznie ponad 1000 tych  samolotów! Polscy inżynierowie szybko opanowali ich produkcję ( dzięki uzyskanym kompetencjom pod koniec lat pięćdziesiatych roku samodzielnie zbudowaliśmy najpierw bardzo dobry samolot szkolny dla lotnictwa wojskowego TS-8 „Bies”, a nieco później niezwykle udany odrzutowy samolot szkolny TS-11 “Iskra”, która do dnia dzisiejszego szkoli polskich pilotów wojskowych). Jak wiadomo, LIMY przez wiele lat służyły w naszych Wojskach Lotniczych. Co więcej – sowiecki producent przekazał Polsce także licencję na produkcję w naszym kraju silników do samolotów Mig/Lim –  były to silniki Lis 1 i Lis-2. Część tych samolotów została wyeksportowana zagranicę, głównie do krajów arabskich.

Przypominamy, że Ekspertyza Zespołu eksperckiego powołanego przez Polskie Lobby Przemysłowe, zawierająca propozycje do umowy offsetowej w związku z pozyskaniem samolotu wielozadaniowego F-35, której treść ponownie załączamy, została nie tylko przekazana pod koniec listopada ub. roku najwyższym decydentom i dowódcom wojskowym w naszym wale także zamieszczona na bardzo wielu portalach internetowych. Poniżej podajemy tylko ważniejsze linki do nich:

https://radar.rp.pl/technologie/15455-jaki-offset-przy-zakupie-f-35

https://www.defence24.pl/potrzebny-szeroki-offset-dla-f-35-eksperci-to-jedyna-szansa-zatrzymania-pieniedzy-

https://politykapolska.eu/tag/polskie-lobby-przemyslowe/

https://biznes.newseria.pl/news/kondycja-zbrojeniowki,p1583471173

http://pnp24.pl/f-35-oczami-ekspertow

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/12/ekspertyza-polskiego-lobby-przemyslowego-dla-ministra-obrony-narodowej-wskazujaca-propozycje-do-umowy-offsetowej-w-zwiazku-z-zakupem-f-35/

https://pl.sputniknews.com/polska/2019102911268063-f-35-dla-polski-dadza-zarobic-polskim-przedsiebiorstwom/

http://ptg.edu.pl/ekspertyza-ws-zakupu-f-35

http://pnp24.pl/f-35-oczami-ekspertow

https://trybuna.info/opinie/kontrakt-na-f-35-to-bubel/

ttps://www.rp.pl/Przemysl-Obronny/200119759-Blyskawice-F-35-przyleca-do-Polski-bez-inwestycji.html

https://zzpe.org.pl/zzpe-i-lobby-przemyslowe-razem-w-sprawie-offsetu-przy-zakupie-samolotp/

http://przegladse.pl/?cat=44

http://www.plp.info.pl/2019/11/25/ekspertyza-zespolu-eksperckiego-powolanego-przez-polskie-lobby-przemyslowe-zawierajaca-propozycje-do-umowy-offsetowej-w-zwiazku-z-pozyskaniem-samolotu-wielozadaniowego-f-35/

http://www.zzit.org.pl/ekspertyza-zespolu-eksperckiego-powolanego-przez-polskie-lobby-przemyslowe/

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/polskie-lobby-przemyslowe-interweniuje-w-sprawie-zakupu-f-35-2019-11

https://www.facebook.com/zzpe.wzu.sa.grudziadz/photos/a.656539121483339/793842851086298/?type=3&theater

http://psribs.pl/wspolpraca-z-polskim-lobby-przemyslowym/

http://www.plp.info.pl/2019/10/31/drugie-posiedzenie-zespolu-eksperckiego-ds-offsetu-zwiazanego-z-pozyskaniem-wielozadaniowego-samolotu-bojowego-f-35/

http://www.plp.info.pl/2019/07/28/posiedzenie-zespolu-eksperckiego-ds-offsetu-zwiazanego-z-f-35/

http://press.warszawa.pl/minister-blaszczak-zamierza-podpisac-umowe-zakupbez-offsetu-samolotow-f-35-pod-koniec-stycznia/

https://radar.rp.pl/modernizacja-sil-zbrojnych/15857-dobry-offset-nie-mniej-cenny-od-supermysliwcow?utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect

https://defence24.pl/przemysl/f-35-bez-offsetu-polska-chce-przystapic-do-programu-duzego-bezzalogowca

https://nowyobywatel.pl/2020/01/08/f-35-w-polsce-jak-zrobic-to-dobrze/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/12/ekspertyza-polskiego-lobby-przemyslowego-dla-ministra-obrony-narodowej-wskazujaca-propozycje-do-umowy-offsetowej-w-zwiazku-z-zakupem-f-35/

http://ptg.edu.pl/ekspertyza-ws-zakupu-f-35/

http://www.plp.info.pl/2019/11/25/ekspertyza-zespolu-eksperckiego-powolanego-przez-polskie-lobby-przemyslowe-zawierajaca-propozycje-do-umowy-offsetowej-w-zwiazku-z-pozyskaniem-samolotu-wielozadaniowego-f-35/

http://www.zzit.org.pl/ekspertyza-zespolu-eksperckiego-powolanego-przez-polskie-lobby-przemyslowe/

z poważaniem

prof.ucz.dr hab. Paweł Soroka

Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego

tel. 603-425-568

www.plp.info.pl
www.pawel-soroka.plp.info.pp

Do wiadomości:

– Pan Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej

-Pan  Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

–  Przedstawiciele Lockheed Martin w Polsce :
Pan John Neilson
Pani Agnieszka Emerling-Gasiewska
Pan Robert Orzyłowski

EKSPERTYZA dot. offsetu F-35 (21.11.2019)

Pismo przewodnie do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka

26/03/2020

Hiszpania: Aborcjonistki odpowiadają za rozprzestrzenienie się zarazy? Francja przeniosła terminy zabiegów i operacji oprócz… aborcji!

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:33

Szanowny Panie Piotrze,

8 marca w hiszpańskim Madrycie 120 000 feministek i aborcjonistek wyszło na ulice w ramach tzw. “manify”. Do udziału w tej propagandowej akcji zachęcała rządząca Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza a na czele pochodu przeszła tamtejsza wicepremier i minister ds. równouprawnienia płci Carmen Calvo. Demonstrantki niosły m.in. transparent z napisem: “Męskość zabija częściej niż koronawirus”.

Tego samego dnia w samym tylko Madrycie było już ok. 200 przypadków zachorowań. Dzisiaj w tym mieście jest ich już ponad 14 000 a w całej Hiszpanii ponad 49 000. Wielkie manifestacje aborcjonistyczne, oprócz Madrytu, odbyły się 8 marca również w Barcelonie i Bilbao. Teraz te trzy regiony przodują we wszystkich statystykach obecności wirusa w Hiszpanii. A wicepremier Calvo właśnie odebrała pozytywny wynik testu na zakażenie.

Aborcjonistki

Czy to właśnie aborcjonistki odpowiadają za rozprzestrzenienie się zarazy w tym kraju? Ich aktywność nie ustaje nawet w obliczu zagrożenia epidemią. Jeszcze bardziej szokujące są doniesienia z innych krajów.

Jak informują media, we Francji przeniesiono terminy wszystkich zabiegów i operacji oprócz… aborcji!

„Rząd francuski chce uspokoić i poinformować o dalszym dostępie kobiet do antykoncepcji i dobrowolnym przerywaniu ciąży pomimo zakłóceń spowodowanych epidemią koronawirusa.”

Z kolei francuski minister zdrowia podkreślił, że:

„Służby państwowe regularnie zwracają się do dostarczycieli ww. usług [aborcyjnych] i stowarzyszeń, aby zagwarantować, że nawet w czasach pandemii prawo kobiet do dysponowania własnymi ciałami nie będzie kwestionowane.”

Zabicie dziecka w łonie matki jest traktowane obecnie w tym kraju jako “pilna interwencja”! W trosce o “bezpieczeństwo” w czasie epidemii rząd Francji doradza także aby przeprowadzano ją za pomocą pigułek samodzielnie w domach.

Panie Piotrze, rządy kolejnych państw wprowadzają coraz bardziej stanowcze i radykalne metody, które mają służyć ratowaniu ludzi przed koronawirusem. Jednocześnie te same państwa intensywnie promują aborcję.

W hiszpańskiej służbie zdrowia sytuacja jest tak dramatyczna, że ustalono specjalne wytyczne dla lekarzy, którzy ze względu na ograniczenia sprzętu medycznego i dostępność środków są zmuszeni prowadzić selekcję pacjentów, których będą leczyć. Jednym z przyjętych kryteriów jest… “wartość społeczna” pacjenta! Co może to w praktyce oznaczać?

Przypuśćmy sytuację, że do szpitala z koronawirusem trafiają ojciec wielodzietnej rodziny i znana aktywistka aborcyjna. Stan zdrowia obu osób jest podobny. Czyja “wartość społeczna” jest większa i kto powinien otrzymać pomoc jako pierwszy? Gdy wiele osób na świecie zastanawia się nad tym dylematem, w Wielkiej Brytanii postanowiono rozwiać wątpliwości.

Od 1 kwietnia będą tam obowiązywały nowe regulacje mówiące, że będzie można odmówić pomocy medycznej pacjentowi, który przejawia zachowania… “homofobiczne”! Brytyjska służba zdrowia otrzymała więc uprawnienia do nieudzielania pomocy osobom “niepoprawnym politycznie”. Może teraz dojść do sytuacji, w której lekarz odmówi udzielenia pomocy medycznej osobie, której światopoglądu lub systemu wartości on sam nie podziela. Jednocześnie nie zdefiniowano w żaden sposób czym jest i w jaki sposób ma się przejawiać “homofobia”.

Panie Piotrze, wiele osób oburzyło się, gdy media poinformowały o powyższych postanowieniach z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Tymczasem selekcja ludzi przeznaczonych na śmierć trwa w tych krajach od dawna. Jej kryterium jest to, czy człowiek jest chciany czy nie. To rezultat mentalności aborcyjnej, która na stałe zakorzeniła się w społeczeństwach zachodu.

“Będziemy walczyć w każdy możliwy sposób, aby uratować każde życie, jakie możemy, ponieważ myślę, że to właśnie oznacza być Amerykaninem.”

Powiedział przedwczoraj Andrew Cuomo, gubernator Stanu Nowy Jork, w którym wykryto już ponad 25 000 zakażeń koronawirusem. Deklarowana przez niego walka o każde ludzkie życie w żaden sposób nie dotyczy jednak ludzi przed narodzeniem.

Ten sam Andrew Cuomo rok temu, z ogromną radością na twarzy, złożył swój podpis pod ustawązezwalającą na aborcję do końca ciąży. W praktyce w Nowym Jorku można więc całkowicie legalnie mordować dzieci w 9 miesiącu w momencie rozpoczęcia porodu. Region, którym zarządza Cuomo, nazywany jest “aborcyjną stolicą Ameryki”. W stanie Nowy Jork 33% wszystkich ciąż kończy się aborcją. W mieście Nowy Jork średnio 41% wszystkich ciąż kończy się zabiciem dziecka. W niektórych obszarach tego miasta odsetek aborcji wynosi nawet 67% wszystkich ciąż. Tylko w jednym 2017 roku w Nowym Jorku zamordowano poprzez aborcję ponad 105 000 dzieci.

To pięciokrotnie więcej ofiar niż do tej pory umarło na całym świecie w związku z koronawirusem. Z powodu aborcji nikt jednak nie wprowadza kolejnych restrykcji i ograniczeń. Zamiast tego, dzieciobójstwo w łonach matek jest intensywnie promowane nawet w obliczu epidemii a rządy kolejnych krajów wprowadzają następne ułatwienia dla morderców. Natomiast sami aborcjoniści wydają się być przejęci epidemią koronawirusa tylko dlatego, że… przeszkadza ona w zabijaniu dzieci w łonach matek.

„Idea, że musimy powiedzieć kobiecie że z powodu epidemii nie będzie mogła mieć aborcji, którą planowała, jest przerażająca.”

Powiedziała w rozmowie z New York Times Natalia Broniarczyk, jedna z liderek tzw. Aborcyjnego Zespołu Marzeń, który namawia Polki do zabijania dzieci. Dla tych ludzi przerażające nie jest w pierwszej kolejności na przykład to, że chorym zabraknie respiratorów. Dla nich najgorsze jest, że z powodu koronawirusa nie odbędą się aborcje.

“Zamknięcie granic, odwołanie lotów, trudności z przekraczaniem granicy przez wielogodzinne kolejki, wszystko to będzie bardzo obciążać kobiety, które chcą przerwać ciążę”.

Stwierdziła w tej samej rozmowie inna polska aborcjonistka. Restrykcje z pewnością bardzo obciążą wiele gałęzi przemysłu. Jedną z nich jest biznes aborcyjny, dla którego ograniczenia oznaczają spadek zysków z zabijania nienarodzonych dzieci. W związku z tym intensyfikują obecnie swoją działalność, zwłaszcza w internecie i w mediach.

“Jeśli jesteś w niechcianej ciąży i masz obawę, że w związku ze zmianami spowodowanymi pandemią nie otrzymasz leków albo nie uda Ci się dotrzeć do zagranicznej kliniki to odezwij się do nas.”

Reklamują się polskie aborcjonistki w internecie. Na swoich stronach doradzają także w jaki sposób przygotować się do aborcji oraz umacniają w decyzji kobiety, które się do nich zgłaszają.

Panie Piotrze, w związku z zakazem zgromadzeń publicznych oraz zaleceniami aby nie wychodzić z domów, musimy wzmocnić nasz przekaz w sieci i docierać do kolejnych osób, które są wystawione na propagandę aborcjonistów.

Dzięki wsparciu naszych Darczyńców, rok temu uruchomiliśmy projekt o nazwie Provocatus, w ramach którego przed naszymi kamerami występują osoby odsłaniające kulisy aborcyjnego procederu w Polsce. Nasi rozmówcy ujawniają też jakich metod używają aborcjoniści aby zachęcić lub zmusić kobiety do zabicia swoich dzieci. Każdego dnia setki osób znajdują się w sytuacjach podobnych do tych, które przeżyli bohaterowie naszych nagrań.

Video

W 2019 roku filmy z serii Provocatus zostały obejrzane ponad 379 000 razy. Największa popularnością cieszyło się poruszające świadectwo p. Małgorzaty z Sochaczewa, która zabiła swoje dziecko. Wyświetlono je ponad 100 000 razy, co z pewnością pobudziło sumienia wielu osób. Jednocześnie na wszystkich naszych kanałach multimedialnycho oraz na Facebooku, gdzie również wyświetlamy rozmaite materiały video, w 2019 roku zanotowaliśmy ponad 2 500 000 odsłon!

Zgłaszają się do nas kolejne osoby, które były przymuszane lub zachęcane do zabicia dziecka przez aborcjonistów. Ich dramatyczne historie budują świadomość i pokazują brutalne realia rzeczywistości aborcyjnej w Polsce. Chciałabym w profesjonalny sposób uwiecznić je na video oraz w najbliższym czasie wypromować w internecie. To doskonała odpowiedź na manipulacje i propagandę aborcjonistów! Aby nagrać, wyreżyserować i zmontować następne nagrania potrzebujemy ok. 6 000 zł.

Dlatego zwracam się do Pana z prośba o przekazanie 30 zł, 60 zł, 120 zł lub dowolnej innej kwoty aby pokazywać prawdę o aborcji w okresie kwarantanny i ratować życie dzieci zagrożonych aborcją.

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro – Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok. 32, 00-055 Warszawa
Dla przelewów zagranicznych – Kod BIC Swift: INGBPLPW

wpłata online

W trakcie epidemii używa się nadzwyczajnych środków aby ratować życie ludzi zagrożonych wirusem. Niestety, na podobną stanowczość i zdecydowanie ze strony rządzących nie mogą liczyć dzieci, którym każdego dnia grozi aborcja.

Mogą jednak liczyć na naszą pomoc i nasze zaangażowanie. Mówienie i pokazywanie prawdy o aborcji to walka o życie nienarodzonych. Mam nadzieję, że wesprze Pan te działania w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

Serdecznie Pana pozdrawiam,

Kinga Małecka-Prybyło

Fundacja Pro – Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok.32, 00-055 Warszawa
www.stopaborcji.pl

25/03/2020

Italian co-morbidity study of 2003 deaths of Covid-19 positive persons

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:12

Report-COVID-2019_17_marzo-v2

[Italian – English autotranslated]

Report on the characteristics of deceased COVID-19 positive patients in Italy

This report is based on data updated to 17 March 2020

1. Geographic distribution

This report describes the characteristics of 2003 deceased and positive COVID-19 patients in Italy. The geographical distribution of deaths is as follows:

2. Demographic data

The average age of deceased and positive COVID-19 patients is 79.5 years (median 80.5, range 31-103, InterQuartile Range – IQR 74.3-85.9). There are 601 women (30.0%). Figure 1 shows that the median age of COVID-19 positive deceased patients is more than 15 years higher than that of patients who contracted the infection (median age: deceased patients 80.5 years – patients infected with 63 years) . Figure 2 shows the number of deaths by age group. Women who died after contracting COVID-19 infection are older than men (median ages: women 83.7 – men 79.5).

3. Pre-existing pathologies

Table 1 presents the most common pre-existing chronic pathologies (diagnosed before contracting the infection) in deceased patients. This figure was obtained in 355/2003 deaths (17.7% of the overall sample). The average number of pathologies observed in this population is 2.7 (median 2, Standard Deviation 1.6). Overall, 3 patients (0.8% of the sample) had 0 pathologies, 89 (25.1%) had 1 pathology, 91 had 2 pathologies (25.6%) and 172 (48.5%) had 3 or more pathologies.

[Table 1 pre-existing pathologies listed from the top:]

Ischemic heart disease
Atrial fibrillation
Stroke
Hypertension
Diabetes mellitus
Dementia
COPD
Active cancer in the past 5 years
Chronic liver disease
Chronic renal failure

4. Symptoms

Figure 3 shows the most commonly observed symptoms prior to hospitalization in COVID-19 positive deceased patients. As shown in the figure, dyspnea and fever are the most common symptoms, less common are cough, diarrhea and hemoptysis. 5.2% of people had no symptoms at the time of hospitalization.

5. Complications

Respiratory failure was the most commonly observed complication in this sample (97.2%), acute damage (27.8%), followed by acute myocardial injury (10.8%) and overinfection (10.2%).

6. Therapies

Figure 4 shows the therapies administered in COVID-19 positive deceased patients during hospitalization. Antibiotic therapy was the most widely used (83% of cases), least used antiviral (52%), and rarely steroid therapy (27%). The common use of antibiotic therapy can be explained by the presence of superinfections or is compatible with the beginning of empirical therapy in patients with pneumonia, pending laboratory confirmation of COVID-19. In 25 cases (14.9%) all 3 therapies were used.

[…]

23/03/2020

Piotr Bein: Plan-demia psycho-wojny bio-bronią 

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:40
.
Piotr Bein 25.3.2020
.
Wśród publiki wytworzyły się z grubsza dwa obozy: kpiarze z paniki “pandemii” i ci, którzy się jej poddali. Prawda leży po środku. Grasuje sztuczna zaraza, czyli bio-broń. Psychoza jest nakręcona dramatyzacją i oszustwami medialnymi i od najwyższych władz zdrowia światowego — WHO. Pandemia była od dawna planowana (plan-demia) dla wprowadzania większego zamordyzmu i restrukturyzacji społecznej w realizacji NWO.

Informacje z Italii

Zajawka zawiera za mało info, by ocenić jej wiarygodność. Z treści wynika, że nie chodzi o całe Włochy (lub nie podano dowodów dla całego kraju) tylko o szpital Dyrektora: Wczoraj obejrzałem tych 11 zmarłych.. to jest dla mnie bardzo smutne .. jestem chrześcijaninem i smuci mnie to, czasem nawet płaczę… ale z tych 11 umarłych nikt nie zmarł na koronawirusa. Jeden z nich umarł bo miał zawał serca i grypę jednocześnie.. Jeżeli znajduje się dzisiaj kogoś kto umarł w domu – robi się pośmiertnie test i już zalicza się ten przypadek na konto koronawirusa.
Oszustwa “pandemii” doliczają do statystyk co się da, np. w 2009 do H1N1 wliczano katarek. Podczas gdy skorumpowane globalne i państwowe władze medyczne niesumiennie zliczają przypadki, a ściervomedia i politycy przyczyniają się do histerii, dobrze chcące media i dysydenci bezmyślnie dezinformują. Niedawno był wysyp błędnych interpretacji raportu z badań post mortem 2003 osób zdiagnozowanych na Covid-19: Italian co-morbidity study of 2003 deaths of Covid-19 positive persons 17.3.2020
Tylko 355 osób (17,7%) z 2003 zmarłych cierpiało na inne schorzenia przed zarażeniem się Covidem-19. Niegramotni publicyści alarmowali: Oszustwo! Prawie wszyscy byli seniorami i zmarli na inne choroby! Owszem, w obu grupach przeważali seniorzy, ale tylko niecałe 18% miało współistniejące schorzenia. Reszta, 82% zmarło na Covida-19 nie mając innych schorzeń.

Naprawdę, zmarło 2003 osób na Covida-19, wśród nich 355 osób ze współistniejącymi, starszymi schorzeniami. W tej grupie zmarli najsłabsi, zaatakowani Covidem-19, wyczerpani immunologicznie przez inne schorzenia. Najwięcej z tych 355 osób  miało nadciśnienie (76,1%), cukrzycę (35,5%), chorobę niedokrwienną serca (33.0%), migotanie przedsionków (24.5%), aktywnego raka w ostatnich 5 mies. (20.3%), przewlekłą niewydolność nerek (18,0%) i inne. Prawie połowa badanych 355 przypadków miała 3 schorzenia współistniejące z Covidem-19, a dwa i jedno współistniejące schorzenie miało po 25% zmarłych.

92,7% z wszystkich 2003 przypadków miało komplikacje niewydolności oddychania — typowy objaw późnego stadium Covida-19.

Błędne informacje z włoskiego badania zamieścił np. portal GłębokaŚwiadomość.pl pod hasłem Warto myśleć niezależnie i nie dać się zbiorowej panice. Panice się nie dali, tylko dezinformacji, z wynikiem takim, że uśmierzają naturalny odruch obronny ludności. “Dzięki” takim ludzie nie noszą maseczek i nie przestrzegają reguł utrzymania oddalenia, samo-kwarantanny i izolacji najbardziej zagrożonych. W efekcie głupcy medialni z głupcami “dysydentami” pomagają w globalistów zamiarze rozniesienia zarazy — podstawa skuteczności bio-broni.

Co to jest “koronawirus”

Propaganda plan-demii wykorzystuje m.in. pomieszanie pojęć i zmyłkowy, nieadekwatny test diagnostyczny.
1. Chorobę Covid-19 wywołuje sztuczny wirus SARS-CoV-2, zawierający elementy z HIV i Eboli: Why COVID-19 is more insidious than other coronaviruses
Objawy identyczne jak w Covid-19 wystąpiły w paru klastrach w rejonie wojskowych bio-laboratioriów Fort Detrick w USA ub. lata. “Klastry” obejmowały domy opieki nad starcami. CDC w USA czyli Ośrodek Kontroli Chorób podało jako przyczynę: najpierw wdychanie aerozoli z e-papierosów, następnie ciężką grypę, gdy zaczął się jej sezon. We wszystkich przypadkach objawy były dotąd niespotykane, łącznie z “matowym szklem” na skanach płuc. Pozostałe objawy też były identyczne jak wskutek “koronawirusa z Wuhan”, który mógł być przywleczony przypadkiem lub celowo na igrzyska wojskowe tamże w październiku:
Do tego dochodzą kontakty naukowo-badawcze (jeśli nie współpraca Pentagonu) ze  środowiskami naukowymi w Wuhan — patrz np. mój koment dot. prof. Charlesa Liebera  oraz doniesienia nie wiadomo czy nie zmyłkowe np. o przemycie do Chin  bio-preparatów z laboratoriów w Winnipeg (Canada pracuje w tajnych projektach wojskowych USA od II wś. — Projekt Manhattan, MK Ultra…).
Wirus wywołujący Covid-19 ma własności przydatne w bio-broni:
– roznoszenie kropelkowe i aerozolowe (trwanie do paru – kilku godzin w pomieszczeniach)
– trwanie na rozmaitych powierzchniach, w tym twarde i włókniste
– bezobjawowy nosiciel
– ponowne zakażenie pomimo przejścia choroby (być może wskutek drugiej podobnej zarazy wypuszczonej jednocześnie)
– komplikacje w ok. 20% przypadków
– brak szczepionki i odporności u ludności (jeśli wirus jest rzeczywiście nowy)
– 50-70% testów pokazuje fałszywy wynik (pozytywny jak i negatywny)
Podobno choroba Covid-19 jest też znacznie śmiertelniejsza od grypy. Trudno to ustalić, gdyż statystyki są sciemnane, nie wiadomo kto jest zakażony (nosiciel bezobjawowy podczas inkubacji, pomjiane lekkie przypadki pozaszpitalne), a testy mogą wskazać fałszywie w którąkolwiek stronę.  Wg obliczeń dla prowincji Hubei  (58 mln mieszkańców), śmiertlelność na Covid-19 wynosi 0,01% wszystkich zakażonych tym wirusem.
W Europie wydaje się grasuje odmiana wirusa bardziej zajadła. Niby mocniejsze powstrzymanie epidemii w Chinach dopuściło jednak do rozejścia się zarazy po całym kraju (i świecie), zanim zablokowano miejskie ogniska zarazy w prowincji Hubei i ograniczono przemieszczanie się ludności. Dziwne, że zaraza nie rozeszła się po całych Chinach. Wszak z samego Wuhanu umknęły przed blokadą miasta setki tys. a może więcej mieszkańców, w okresie chińskich obchodów Nowego Roku, intensywnych podróżniczo i w kontaktach społecznych.
2. Pospolity koronawirus, niemal każdy nosi go (katar, przeziębienie). 
Wg Dra Wodarga, taki koronawirus ma 7 do 14% osób przy okazji pospolitej grypy, na którą co rok umiera ok. 600 tys. osób. Italia z ludnością 60 mln  ma w tym szacunkowy udział:
600 tys. razy 60 mln dzielone przez 7,5 mld = ok. 4800 zgonów na grypę rocznie
Liczba zgonów na Covid-19 w Italii wynosi ok. 5 tys. miesiąc (stan na ok. 23.3.2019)po wybuchu tam epidemii. Czyli rząd wielkości rocznych zgonów na grypę sezonową.  Zaś w porównaniu z liczbą zgonów na ostre choroby dróg oddechowych, do których zalicza się Covid-19:
8,4 mln razy 60 mln dzielone przez 7.5 mld = ok. 67 tys. rocznie
czyli ok. 4% puli na te choroby.
Trudno zatem zrozumieć poważne przeciążenie infrastruktury zdrowia w rozwiniętych krajach jak Chiny, Italia i Hiszpania, posiadających niezłą infrastrukturą medyczną.
Warto odnotować, że jeśli teoria “odporności zbiorowej” (ang. herd immunity) jest prawdziwa, to kraje które najskuteczniej ochroniły się od Covida-19 będą najbardziej podatne nań w przyszłości.

3. Test na “koronawirusa” tynfa wart

Na całym świecie używa się testu “PCR” do wykrywania wirusa (nazwanego w cytacie poniżej 2019-nCoV) wywołującego chorobę Covid-19. Diagnoza takim testem jest niewystarczająca, myląca, bezużyteczna i zmyłkowa.

Aby spowodować stan chorobowy, muszą namnożyć się miliardy cząstek wirusa w organizmie pacjenta. Tymczasem test PCR nie jest w stanie policzyć, w jakiej ilości wirus zakaził pacjenta.  Np. w dokumencie ww. CDC w USA czytamy, że test może wykazać fałszywy wynik pozytywny, podczas gdy pacjent naprawdę nie jest zakażony i choruje z innej przyczyny.

Pozytywne wyniki testu wskazują na aktywne zakażenie wirusem 2019-nCoV, ale bez wykluczenia infekcji bakteryjnej lub równoległej innymi wirusami.  Wykryty czynnik może nie być definitywną przyczyną choroby. Laboratoria w USA muszą zgłaszać wszystkie wyniki pozytywne do właściwych władz zdrowia publicznego.

Mimo ograniczenia i potencjalnie mylącego wyniku testu, należy go zgłosić władzom. Komu użyteczna jest taka zmyłka?

W realizacji NWO

Globaliści planowali na wypadek KORONAWIRUSA np. w ćwiczeniach Event 201 (Nowy Jork październik 2019). Nie jest więc prawdopodobnie, żeby rozwinięte kraje zostały zaskoczone aż tak, że trzeba budować dodatkowe szpitale gdy już jest za późno i brakuje kluczowych urządzeń (respiratory), testów, personelu medycznego i środków ochrony osobistej dla nich i dla ludności. Szablon nieudolności i skrypty powtarzane przez rządzących w większości krajów wskazują na centralne sterowanie “pandemią” wg uprzedniego planu. Dodatkowo, oświadczenie Izraela, że ma szczepionkę na Covid-19 wskazuje na bio-broń rozsianą z premedytacją (patrz poniżej).
“Nieudolność” rządów, za wyjątkiem Korei Płn., Hong Kongu, Singapuru i paru innych wskazywałaby, że proces wysterowano na masową psychozę i “fiasko” służby zdrowia dla zwiększenia traumy społecznej gwoli wprowadzania totalitarnych pociągnięć ku NWO i redukcji wolności obywatelskich. 
Do czego to zmierza niebawem — reset finansowo-gospodarczy oraz wprowadzanie niewinnie wyglądających acz totalitarnych ustaw, których społeczeństwo zmiękczone “zagrożeniem” medycznym nie kwestionuje.
Obecnie władcy globalni testują system, by dostroić parametry zachowań społecznych do kolejnych kryzysów “pandemii”. Długoplanowo czekają Ludzkość:
– masowa i ciągła inwigilacja i cenzura,
– ograniczenia podróży,
– obowiązkowe szczepienia egzekwowane z paragrafu o anty-terroryzmie,
– bezgotówkowy obrót,
– powszechny minimalny dochód,
– zniszczenie małego i średniego biznesu na korzyść korporacji,
– dalsze zadłużenie narodów…

Podobieństwo zarazy w Italii i Iranie

Są doniesienia o wyjątkowej zjadliwości “koronawirusa” we Włoszech i Iranie. Obie grupy ludności mają podobny genom. Być może chodzi o bio-broń selektywną etnicznie, od wielu lat specjalność okupanta Palestyny. Italia współpracuje z Izraelem nad bio-bronią:

Związana z Izraelem umową o współpact wosjoowej i będąc jego najważniejszym  partnerem w Europie w B+R, Italia bierze też udział w w rozwoju tych broni. W niedawnej Uchwale Finansowej przeznaczyła rocznie 3 mln euro rocznie na projekty wspólnych badań z Izraelem, np. wymieniony w notatce MSZ: “nowe podejścia do zwalczania patogenów odpornych na leczenie”. W ten sposób izraelski Instytut Badań Biologicznych mógłby opracować jeszcze bardziej odporne patogeny. 

Jako prezes włoskiego stowarzyszenia ds. infekcji, wymieniony na początku Dyrektor powinien był napomknąć, że Covid-19 jest sztuczny. Nie wiadomo czy Dyrektor jest powiązany z programem izraelskim, ale jeśli coś przeskrobali, to będą sciemniać.
Na Izrael jako architekta Covida-19 wskazuje fakt, że mają oni już szczepionkę zapobiegawczą. Zwykle do opracowania szczepionki potrzeba znać wirusa na wylot, a z testami i produkcją proces trwa kilkanaście mies. lub dłużej.
Co to ma do Polski i Polaków:

Czytaj więcej

18/03/2020

John Weigel: [collection] Coronavirus and 5G

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:02

.

On Tuesday, March 17, 2020, 10:48:48 AM PDT, John Weigel:

Ladies and Gentlemen,
 
 These are historic times. Never in the last three generations have supermarket shelves been empty in peacetime. This time it is not due to shortages. The empty shelves are due to panic buying by the public.  It is an emotional response to a virulent virus, echoed with unprecedented moves by government – all fanned by the media.
 From welding doors shut with people inside (China) and the threatened arrest of suspected victims in their home (Denmark) to the lockdown on travel, authoritarianism is putting it’s boot down on people around the world and people are accepting it.
 Simultaneously we are faced with the global deployment of 5G (and coming soon 6G).
 These historic events are unfolding as thUnited Nations World Health Organization ramps up pandemic fears and its International Telecommunications Union continues to push wireless communications on an unsuspecting global population. In a final push for global control and a One World Government, the U.N. is inviting leaders of religions to join.
 Among those speaking out against the corruption attached to the deployment of 5G technology is Alaskan Supreme Court Judge Anna von Reitz who writes:
We already know from the patents that the Pirbright group and Qinetiq, Inc. and the Bill and Melinda Gates Foundation are the ones who fit the who is
doing this and who is profiting and who has the vaccines (answers) to the problems they are causing?
What else do we need to know?
Well, we need to know that in 1973, that endless skunk, Richard Millhouse Nixon, did a little favor for his buddy, Edgar Kaiser, the Poobah in charge of Kaiser-
Permanente and signed into law the “Health Maintenance Organization Act of 1973” which allowed the government to profit itself from health and medical science research and programs and
products.
All of a sudden, medical insurance companies, research organizations, hospitals, clinics and even individual doctors could start functioning as for-profit business entities, instead of being held to
any standard of public interest or public service.
The costs of our health care and the corruption of the health care system has skyrocketed ever since, until the very institutions that are supposed to preserve health have been perverted and
profit motives of the government and others have eroded the very purpose of any health care
 A spokesperson for the Gates Foundation admitted that there is a patent from Pirbright but it is for a different type of coronavirus, the avian infectious bronchitis virus that infects poultry and the institute does not currently work with strains of coronavirus that affect humans…Teresa Maughan, a spokesperson for Pirbright, told Buzzfeed News when asked about the connection:“The patented work was completed in 2015 and is not funded by the Bill and Melinda Gates Foundation.”
 Thus, the funding does nothing to prove, or even suggest, that the Gates Foundation knew about the coronavirus outbreak in advance or played a role in causing it.
 It is ironic then that Gates has resigned his position at Microsoft. “I have made the decision to step down from both of the public boards on which I serve – Microsoft and Berkshire Hathaway – to dedicate more time to philanthropic priorities including global health and development, education, and my increasing engagement in tackling climate change,” Gates said on LinkedIn.  Ironically, one of the stated goals of the Bill and Melinda Gates Foundation is population control.
 To escape this matrix, people are increasingly turning to health care alternatives. But, don’t worry. The U.S. Federal Drug Administration has big plans to stop people from protecting themselves: Linda Kurtz from the Smart Meter Education Network in Michigan reports that the FDA plans to ban homeopathic remedies (See below).
 The control grid is tightening and the Corona virus is the vehicle to usher in a Fascist system unlike anything the world has ever seen.
 Also, it is worth repeating that according to Arthur Furstenberg’s book, Invisible Rainbow, each time an new form of electromagnetic technology has been deployed / imposed humanity has paid a high price in health and deaths.
 Please circulate widely.
Kind regards.
John Weigel
P.S. Happy St. Patrick’s Day although it’s cancelled in Ireland.
 
Updates
6G Wireless Summit
March 17 – May 20
The second edition of the 6G Wireless Summit will be held in Levi, Finland on March 17-20, 2020.
The event is hosted by the national 6G Flagship Programme, which Finland started in spring 2018.
This event will bring major opportunities for  5G PPP projects.
Additional information on 5G PPP presence will come soon.

COVID19 Worldwide Survival Plan

Comprehensive Plan for Worldwide Pandemic Proactive Responseson Global and Regional Personal Medical Levels with Specific Solutions 43:27 Min Video

https://youtu.be/RpJ8u3OoQkM

COVID-19 was alleged bioweapon developed by a Chines in the U.S. laboratory in Boston

5G judged safe by scientists but faces tougher radiation rules

But the standards body behind the new rules says there is no evidence that mobile networks cause cancer or other illnesses.

It has spent several years reviewing scientific literature on the effects of exposure to electromagnetic fields.

It says the new guidelines will provide improved protection for forthcoming 5G technologies that use high frequencies.

It is the first time since 1998 that the guidelines on protecting humans from radiation from phone networks, wi-fi and Bluetooth have been updated.

https://www.bbc.com/news/technology-51839681

New guidelines released by the International Commission on  Non‐Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 

The ICNIRP Guidelines on Limiting Exposure to Electromagnetic Fields are for the protection of humans exposed to radiofrequency electromagnetic fields (RF) in the range 100 kHz to 300 GHz. The guidelines cover many applications such as 5G technologies, WiFi, Bluetooth, mobile phones, and base stations. This publication replaces and superseeds the 100 kHz to 300 GHz part of the ICNIRP (1998) radiofrequency guidelines, as well as the 100 kHz to 10 MHz part of the ICNIRP (2010) low-frequency guidelines.

https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html

Dr. Joel Moskowitz, Director, Center for Family and Community Health, Berkeley

ICNIRP issues revised RF guidelines: More of the same industry anti-science

The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) has issued updated guidelines for exposures to RF/microwave radiation. Dr. Joel M. Moskowitz, a researcher on the faculty of the School of Public Health at the University of California, Berkeley, states the new guidelines were “designed to protect us only from short-term heating (or thermal) effects” and thus “fail to protect us from non-thermal effects, especially from long-term exposure to wireless radiation”. Moskowitz blamed the ICNIRP’s refusal to acknowledge “the many hundreds of peer-reviewed studies that have found biologic and health effects from exposure to low-intensity, radio frequency radiation including many human as well as animal studies”.

https://www.5gcrisis.com/post/breaking-news-new-unprotective-wireless-radiation-exposure-guidelines-adopted-by-icnirp

US analyst to ST: Coronavirus is being exacerbated by 5G to kill 90% of humankind

Dean Henderson, the US author and Geopolitical analyst believes that 5G will be the main tool to achieve the goal of the Crown which is obsessed with killing 90% of humankind.

He told Syria Times e-newspaper that it is quite possible that coronavirus is being exacerbated by 5G, which is currently being rolled out worldwide, to achieve the Crown’s obsession with killing 90% of humankind.

“Naturally, the mainstream media will never look into this, since they are simply cheerleaders and propagandists for the Crown and the global oligarchy which props them up, ” Henderson added.

He believes that the race to roll out 5G technology, which will connect numerous everyday vehicles, appliances, homes and devices into a new “internet of things”, has been portrayed by the mainstream media as having major military overtones whereby China and the West appear to be in a contest to get there first.

“This competition narrative is promoted by the mainstream media as a rationale for this headlong plunge into a world filled with electronic smog, Orwellian surveillance capabilities and media mind control the likes of which this planet has never seen. This narrative feeds a false nationalistic fervor consumed by local populations who then help push forward the 5G agenda under a national security imperative.”

“But when you understand that China’s Sesame social credit system was established with help from Google CEO Eric Schmidt and the Dragonfly program; that “the China model” – as David Rockefeller called it – was to be a precursor to a world of collectivism for the masses and monopoly capitalism for the elite; and that foreign Rothschild-controlled banks have been funding the global sweatshop manufacturing operation that is China for some time, you will know that this competition narrative is in fact a smokescreen used to divide the world’s people while national elites work together to maintain oligarchy control.”

http://www.syriatimes.sy/index.php/editorials/opinion/47498-us-analyst-to-st-coronavirus-is-being-exacerbated-by-5g-to-kill-90-of-humankind

Robert Kennedy, Jr. assembles legal team to sue FCC over wireless health guidelines
Announcing this is quite emotional for me. Ten years ago I got severely sick from this radiation because of the FCC’s lies. Ever since being injured, I’ve been waiting for this day and the opportunity to sue the FCC on behalf of all of us who have been injured, especially on behalf of the numerous children I’ve been working with for the past seven years. The immense suffering of these children was caused by the FCC’s actions and inaction via adopting obsolete exposure guidelines, claiming there is no evidence of harm.  Well, we are the evidence.
In my 2012 case against the Israeli government we gave a voice to the children in Israel, and I am grateful to be in a place in which we can now give a voice to the children in the US, and to all others whose voice has been suppressed.
We are continuing to collect testimonials of children who have become injured.  If your child has been injured by wireless technology radiation, please contact me at Dafna.Tachover@ChildrensHealthDefense.org
I hope you will support our efforts to finally get the truth out.  Here is how to donate:
Go to Children’s Health Defense ‘Donate’ page, and under ‘Funding Options’ choose ‘Stop 5G’
TBYP site
Featured Story & Video
Watch the video

A Critical Examination of the Coronavirus-5G Connection
by Derrick Broze
What are the facts? What is yet unproven? And what is the Hegelian agenda underneath it all? Journalist and filmmaker Derrick Brozejoins James Corbett to discuss the Coronavirus-5G connection, and the quest for truth-inspired action. https://www.takebackyourpower.net/critical-examination-of-the-coronavirus-5g-connection/

Key News Of The Week
Electric Sense article
China, 5G, and the Wuhan Coronavirus
by Paul Doyon [Electricsense.com]
Another perspective is from Paul Doyon, a researcher, writer, and teacher who inadvertently became involved in researching the EMF issue after becoming sick in 2005, while living in the vicinity of several cell phone towers. Mr. Doyon’s piece starts by exploring the basics of electrosmog, the various health concerns associated with 5G, and finally, examining the possibility that EMF’s could be weakening immune systems, and making folks more susceptible to infection by the Coronavirus. 
Santa Barbara
Santa Barbara Council hits ‘Big Fat Pause Button’ on 5G antennas
by Nick Welsh [Independent.com]
Congrats to Santa Barbarans! Facing a gathering storm of opposition, the Santa Barbara City Council voted to delay authorizing a licensing agreement with Verizon that would have allowed the cell phone service giant to install up to 60 new 5G cell phone antennas on light fixtures downtown. 
Voice Activated Devices
Study demonstrates a new way for hackers to ‘hijack’ voice activated devices
by Ravie Lakshmanan [TheHackerNews.com]
Just when you thought “smart devices” couldn’t get any less trustworthy, researchers have now published a study highlighting how hackers might hijack popular voice activated devices. The so-called “SurfingAttack” is the result of hackers using ultrasonic waves to communicate voice commands without the victims’ knowledge. The new research highlights even more disturbing vulnerabilities present within the Smart Grid.
Smart Toronto
CANADA: Google sister company faces new scrutiny over ‘Smart’ Toronto 
[CBC.ca]
Quayside, a planned Smart City being built by Google sister company Sidewalk Labs, is facing fresh scrutiny over privacy concerns. The community is a partnership between Sidewalk Labs and Waterfront Toronto. The project is facing new pushback from Waterfront Toronto’s Digital Strategy Advisory Panel, which is composed of experts in digital privacy and innovation.
India
INDIA: ‘Smart Cities Mission’ risks ushering in Orwellian future
by India Business Law Journal
Concern around 5G and Smart Cities is a global movement, with concerned residents of the United States, Canada, Europe, Australia, and now, India, speaking out. Two of the voices sounding alarm bells in India are Rachika Sahay and Aakash Sharma, partner and associate at HSA Advocates, a leading law firm in India. In a recent blog the two attorneys discuss the Indian government’s “Smart Cities Mission” and the right to privacy. The piece does a great job of highlighting the legal hurdles facing Indian citizens who wish to preserve their privacy in the face of a push towards the 5G Smart Grid.

The crucial difference between 5G and 5GHz

Activist Raji Nevin recently sent out an important clarification regarding the differences between the 5th Generation of wireless technology (aka 5G) and 5 gigahertz (5 GHz) wifi. This information is extremely important as we make attempts to educate our communities about the concerns regarding 5G, wifi, and EMF’s.
So, as a reminder, 5G is the name of the latest generation of wireless tech, following 1G, 2G, 3G, 4G, and LTE. On the other hand, the 5 GHz band of the electromagnetic spectrum is used for modern wifi systems. These wifi networks will often be listed as “5G”, but the G in this case means “Gigahertz”.
While there are concerns regarding router manfacturers’ plans to use actual 5G frequencies in new wireless routers, 5G and 5GHz are not the same thing.
This is important, because many people mistakenly believe that 5G is already in their home. It is not. This false understanding can have the effect of reducing one’s resistance to the 5G rollout.
Note: Use Josh’s eBook for simple EMF-safety tips, such as how to ethernet-wire your computers, phone, etc:

Dr. Mercola: How to avoid being EMF*D

with Josh del Sol
Dr. Joseph Mercola has compiled an excellent new book, EMF*D. Watch our interview to learn why this book will help save lives.
Comment from Igor Belyaev, Dr.Sc.
“What are suitable EMF/RF safety limits?” 
In my opinion, based on more than 30 years researchof EMF biological and health effects, no safety limits can be established for the RF exposure as a whole. The reason is that the EMF effects depend on multiple physical variables such as frequency, modulation, polarization, exposure duration et cetera (please see in the attachment). In addition, biological variables including individual sensitivity are of matter (see in the attachment here).

Thus, guidelines should be established for each specific RF signal.

There have already been such international efforts based on available studies with chronic exposures. The recent work has been performed by the EUROPEAM EMF working group chaired by Gerd Oberfeld. The group suggested precautionary guidance values for different RF signals (see the EUROPAEM EMF Guideline). Please note, that the SAR value is not applicable for assessment of chronic exposures to non-thermal RF and power flux density has been applied.

Best regards,

Igor Belyaev, Dr.Sc.

Associate Professor

Head, Department of Radiobiology

Cancer Research Institute, BMC SAS

Block A (3.21), Dubravska cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovak Republic

Keene, NH City Council approves 5G ban
by Sierra Hubbard [Keene Sentinel]
Local resistance to 5G implementation continues to grow as City Council members in Keene, New Hampshire voted 10-2 to block applications from service providers who want to launch 5g services. The Keene council also unanimously approved a motion which calls for an ordinance to create location and design standards for small cell wireless infrastructure. The vote opens Keene up to potential litigation from the telecommunications industry. Read more…
While people in 250 cities were preparing for the first Global Day of Protest against 5G, Slovenia became the first country in the world to refuse 5G, at least temporarily, because of objections from scientists and the public. The Ministry of Public Administration had called a four-hour Public Consultation on Radiation Aspects in Ensuring the Operation of 5G Technologies. Among the speakers were Gregor Kos, president of the political party, Za zdravo družbo (For a Healthy Society), and Igor Šajn from Stavbna biologija Slovenije (Building Biology of Slovenia).
The four-hour meeting lasted six hours. The Minister for Public Administration, Rudy Medved, announced that Slovenia is officially postponing the implementation of 5G in his country “due to possible health effects of EMFs.”
The Prime Minister of Slovenia resigned, which means that there will be new elections held, probably in April, and that 5G will be the main issue for Gregor Kos’s political party in the elections. On March 10, his party will bring in scientific experts from other countries for an all-day event on the health and environmental effects of 5G, which will take place in the SloveniaNational Council (the upper house of Parliament) and will be broadcast live on national television.

From James Devaney, Ireland

Insights from Judge Anna von Reitz

Another bail-in, another false flag, a darker agenda smell

We’ve all heard Bill Gates prattling away about “useless eaters” —- the elderly, the impaired, the bulging Baby Boomer Generation demanding (and owed) expensive health care, the poor, the colored, the people who don’t “fit” his vision of reality.

Does it really surprise us that his Foundation financed the development of the novel Corona Virus?  And that he and the UN had a practice session for all this in October?  That the Queen’s Pirbright Institute was also involved and that her company, Qinetiq, Inc., owns the patents to both the virus and the vaccine http://www.paulstramer.net/2020/

What is Agenda ID202 and why do you need to know?

What is the infamous ID2020? It is an alliance of public-private partners, including UN agencies and civil society. It’s an electronic ID program that uses generalized vaccination as a platform for digital identity.

http://www.paulstramer.net/2020/03/what-is-agenda-id202-and-why-do-you.html

One person dies, the world stops?

Oh, boy, one person is said to die of “Coronavirus” in Washington State, so the Governor declares a ‘state of emergency” — an indication that he is weak-minded and incompetent—- with the result that public panic is brewing in Washington State this afternoon.

70,000 people die from influenza (the flu) in a bad flu year.  Strangely, what makes a “bad flu year”?

Answer: coronal mass ejections, CME’s, sun flares, sunspots— the same solar radiation events that disrupt communications and interfere with the normal flow of plasma in our solar system.  And yes, there is a DIRECT correlation between “bad flu years” and CME’s.

This has been known and studied since at least 1918, with the conclusive statistical proof being established by 2002.

But what if you could create this effect by man-made means?  Simply by increasing and varying local Electromagnetic (EM) exposure, using cell towers and radio and microwave transmitters, etc.?   Enter 5G…..and billions of cell phone receivers pulsing away silently in everyone’s pocket?

http://www.paulstramer.net/search?q=one+person+dies

More pertinent information: 5G, viri, and you

It has been suggested that there is a link between the fact that Wuhan was the Province where 5G was recently rolled out and the fact that Wuhan has been the epicenter of the virus outbreak.  If there is a connection, that means that the corona virus has been weaponized with nano-assist technology.

http://www.paulstramer.net/search?q=more+pertinent+information

Okay, here’s the story so far….

My oldest (and most reliable) colleagues in science and math and fellow “Sufferers of the Gubmint” began reporting strange dealings going on in China last June.

According to two of them, both isolated sources, people who don’t know each other and who come from radically different corners of the globe, the Elites (ahem, yes, well, according to some people anyway….) were bribing China to radically reduce the population “voluntarily”.  The implications of this are obvious and horrifying.

The Cabal was, reportedly, offering China gold on a per head basis to reduce its population, plus, in separate talks, offering China ownership of certain patents….to certain drugs and vaccines….so…..?

The implication then was that the Communist Chinese Government was being bribed to kill off their own people and, at the same time, given the antidote/preventative measures so that the culprits could do this safely and when the desired population reduction had been achieved, could: (1) halt the epidemic, and (2) make everyone else in the world pay for the antidote/vaccines — while making themselves look like heroes. http://www.paulstramer.net/search?q=okay+here%27s+the+story

Joe Imbriano, The Fullerton Informer
The hidden agenda for the worldwide shutdown

Note: In support of Joe Imbriano’s insight, reports from New Castle, Pa., Richmond, Va., Milan, Italy, and Lisbon, Portugal indicate that workmen are indeed installing equipment. The following video is relevant:

https://www.youtube.com/watch?v=8ocWUAwQMhY&feature=youtu.be

Corona hoax and how 5G LED has pushed their buttons 

THE CABAL ARE IN A PANIC AND TO COVER UP THE FACT THAT THEY ARE PLANNING MASS GENOCIDE ACROSS THE WORLD – THEY HAVE BEEN PUSHED INTO USING THEIR BACK UP PLAN BY PULLING THE VIRUS HOAX THIS WILL TRAP PEOPLE IN THEIR COUNTRIES – SHUTTING DOWN THE ECONOMIES AS THE PEOPLE STARTED TO WAKE UP TO THEIR OUTRAGEOUS FINAL SOLUTION PLAN – WE MUST STOP THEM.

 

  1. RESISTANCE. Our numbers are growing steadily as the people wake up to the crime of 5G LED and now the CORONA Hoax. Building local groups by using Postcode to bring together those who are up for action. The offensive tactics are paying dividends keep it up. The planned force vaccines and SMART meters are going to cause a massive back lash. What is important is that we do not accept their deception or go along with their fake narrative.
  2. RESOURCES. Every bit of help is crucial, if you know people and groups talk to them get them involved talk to groups in your area from Gardner’s groups to harriers and sports groups. Try every angle you can to speak with people and encourage them to wake up.
  3. LEGALS. We are amassing our fighting fund so we can take these criminals through the Courts. The more evidence we gather on the illegal activities of your local Councils in regard LED lighting and the 5G transmitters is crucial, make that call and gather that evidence. The delay in filing has been very helpful as with each day passing we gather more compelling scientific evidence of the crime committed https://www.crowdjustice.com/case/let-justice-be-done-though-the/
  4. PAY PAL are messing us around try and change your donations to the bank account details listed below. Our offensive actions are paying off all over the country.
  5. SUN Bank account details

Sort code 30-93-71

Account number 76550760

BIC LOYDGB1020

Quote ref SUN2018/ Your name.

Contacting your local police about this crime is also causing problems as it is waking up local Police to the crime. Call log numbers are crucial so that we can identify the complaints and this can be used in evidence against the Police if they do not act and uphold the law. We have a Duty to uphold the law and stop this crime.

From Angela Tasing, California

Vitamins D3 and  C boost the immune system against wireless

The status of our immune systems determines the extent of illness symptoms we experience from any bacterial or viral infection.  The data from the current COVID-19 patients show that symptom severity varies, depending on one’s immune system status, and that 80% recover without needing significant treatment, and those with preexisting conditions (e.g. diabetes, coronary atherosclerotic disease, respiratory problems) are at risk of severe illness.

The study by Puri et al forwarded in the email below, published in March 2019, shows that EMFs, from wireless radiation for example, increase allergic reactions via increased intracellular calcium concentration in lymphocytes.  This is clear evidence of a negative effect on the immune system by wireless radiation.  More studies on immune system effects by wireless radiation can be found here https://mdsafetech.org/immune-system/ , by Physicians for Safe Technology, a group of medical doctors and scientists.

Vitamin D3 is critically important for immune system and for gut health.  Vitamin D deficiency alters the microbiome and integrity of the gut epithelial barrier, which  may contribute to autoimmune diseases, such as  inflammatory bowel disease, rheumatoid arthritis, lupus, multiple sclerosis.

 “Vitamin D deficiency may contribute to autoimmunity via its effects on the intestinal barrier function, microbiome composition, and/or direct effects on immune responses.” according to the review study “Relationships Between Vitamin D, Gut Microbiome, and Systemic Autoimmunity” published in January 2020 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6985452/pdf/fimmu-10-03141.pdf (my highlighted copy is attached)

“Vitamin D acts through the vitamin D receptor (VDR) to regulate gene transcription...Lack of vitamin D signaling due to dietary deficiency or genetic impairment of VDR expression/activity can impair

physical and functional barrier integrity” 

Wireless radiation has been found to affect the shape of the vitamin D receptor molecule, thus impairing VDR activity and affecting its ability to bind to vitamin D, according to this study published in July 2016 https://www.researchgate.net/profile/Trevor_Marshall2/publication/305254443_Electrosmog_and_autoimmune_disease/links/5785e9a008ae3949cf546f52.pdf?origin=publication_detail .  (my highlighted copy is attached) The effects peaked at just under 6 GHz, which is used by Wi-Fi

Thus, minimizing your exposure to wireless radiation will help your immune system.  Wireless radiation has increased in our environment within the last couple months, from the increase in small cell antennas for 5G in major cities in the U.S. and around the world, as evidenced by all the 5G commercials on TV.  While you may not be able to directly control the increase in small antennas outside, there’s a lot you can do in your living environment if you have not already.

Sources of significant wireless radiation in the home: Wi-Fi router and Wi-Fi extenders, smart TV’s and smart appliances, cordless phones and baby monitors, cell phones, laptops/tablets/computers not in airplane mode, wireless personal assistants (Alexa, etc.), wireless security and camera systems (Ring, etc), wireless video gaming systems (xbox, ps4, Wii, etc), wireless cable TV boxes, and smart meters.  It is possible to hardwire almost everything and mitigate to acceptable wireless radiation levels.

Here are 10 tips: https://ehtrust.org/take-action/educate-yourself/ten-steps-to-safe-tech/

Exposure to electromagnetic fields, such as wireless radiation, increases concentration of intracellular calcium

British scientists Puri et al, showed that after LDI (Low Dose Immunotherapy) treatment of allergy drops or allergy shots in 47 people, calcium uptake into certain white blood cells, lymphocytes, is reduced, which may be the reason why LDI works in reducing allergic reactions. However, with exposure to electromagnetic fields, the calcium concentration in  white blood cells increased, which also increased their allergic reactions.  Full-text of study https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/jcim.ahead-of-print/jcim-2017-0156/jcim-2017-0156.pdf   (my highlighted copy attached)  Article about this study   https://sciencediscoveries.degruyter.com/everyday-electric-field-exposure-increased-sensitivity-allergens/

The Puri study showed that

Also, here’s a 2017 review of 147 studies on vitamin C by the Department of Public Health at the University of Helsinki on the effectiveness of vitamin C against bacteria, viral, and protozoan infections. https://www.mdpi.com/2072-6643/9/4/339  Some studies found that vitamin C prevented pneumonia.

An interesting fact: Primates, which include us humans, do not produce vitamin C, and must obtain vitamin C from the diet.

Other animals and nearly all other mammals (except bats, capybaras, and guinea pigs), produce their own vitamin C https://simple.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C, approximately 30 mg per kg of body weigh for their daily requirement.

When animals are under stress, injured, or sick, they can make up to ten times more vitamin C than their normal daily requirements.

Vitamin C: Official treatment of Coronavirus by Shanghai government

The Corona virus patients in China are recovering with intravenous vitamin C treatment, which is the treatment that the Shanghai government is using.

Vitamin C has been known for its immune, antiviral and anti-inflammatory properties.

Many have promoted vitamin C for the treatment of infections and supporting the immune system, including Dr Linus Pauling, who received 2 Nobel Prizes,  one of which was in Chemistry,  and this group of international MD’s, PhD’s, DO’s, who have posted updates regarding vitamin C treatments http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n16.shtml

Vitamin C appears to be effectively fighting the corona virus (via improving oxygenation to cells) and healing damaged lung tissue.

Please see forwarded email below for a translation of the article “Expert Consensus on Comprehensive Treatment of Coronavirus in Shanghai 2019” published on March 1 https://mp.weixin.qq.com/s/bF2YhJKiOfe1yimBc4XwOA , where they are treating COVID-19 with 100-200 mg/kg of vitamin C per day (The highlights were added by me)

On March 1, the Chinese Journal of Infectious Diseases, which was hosted by the Shanghai Medical Association, pre-published the “Expert Consensus on Comprehensive Treatment of Coronavirus in Shanghai 2019” (http://rs.yiigle.com/m/yufabiao/1183266 .htm), which has attracted widespread attention in the industry. Shanghai TV also reported on the news last night. This consensus was reached by 30 experts representing the strongest medical force in the treatment of new-type coronavirus pneumonia in Shanghai. Through the research and summary of more than 300 clinical patients, and fully drawing on the experience of domestic and foreign counterparts, the “Shanghai Plan” was finally formed. At the end of the article, the list of 30 subject experts (18 writing experts and 12 consulting experts) from various medical institutions in Shanghai is attached.

From Linda Kurtz, Smart Meter Education Network, Michigan

End of landlines nationwide—AT&T seeking to force customers nationwide to use wireless or U-verse. 

It is very important that you comment to the FCC. Deadline is April 10. Your comments build the basis of a legally actionable record, and that matters! (Here in Michigan, our lawyer has used the fact that municipalities have passed resolutions against smart meters in our Court of Appeals case.)

Please take the time to submit a comment—at a minimum, simply state that you oppose this. This is about more than phone lines:

U-verse puts dirty electricity into the phone line and thence into the wiring of your home via your water pipe (which serves as the ground for your electrical system). I already experience problems from a regular landline because of all the junk on the lines. This will only make it worse for everyone, since the very high frequency signals will go from the phone line to the ground pipe in your home and thence to the rest of the electrical grid. (If you don’t understand dirty electricity, please click here.)

U-Verse also provides a WiFi service within each home.  The default setting is ON.  Whether the transmitter may be turned off at all is unclear.

Please submit your comments—at a minimum, simply state that you oppose this. Your comments form part of a record that can be used legally. If you are restricted in your activities by the presence of RF radiation or dirty electricity, please give personal examples to add power to your input.

Click here to submit a comment and for excellent information on what to say. Click here for one person’s submission.

Here is the FCC’s commentary. It is very interesting reading!

https://www.smartmetereducationnetwork.com/smart-meter-news-united-states.php

FDA to ban homeopathic remedies

Homeopathic products are an important part of health care and can be helpful for EMF sensitivity and health issues that result from exposure to EMFs. For that reason, we are discussing in this newsletter the FDA’s efforts to “regulate” homeopathy. The proposed regulations will have the effect of banning homeopathy.

This is a matter of health freedom—not just EMFs—and anyone who values their personal autonomy and freedom of choice should send in comments. It’s a slippery slope to banning or mandating more and more of our health care.

https://www.regulations.gov/comment?D=FDA-2017-D-6580-4828

Note: Iodine, known to mitigate radiation poisoning, is already a regulated substance.

Gifted artist, David Dees, has Stage 4 Cancer, needs help and advice

How amusing, I was born in July, that makes me a cancer, cancer the crab, I have heard that my whole life, ‘you’re a cancer’, and now just got out of three days in the hospital being tested and doctors discovered melanoma cancer is spread throughout my organs, stage 4 of the fastest spreading version of cancer there is. How fun. To top it off, most painful of all is there are lesions burrowed right into my vertebrate bone that are pressing on nerves and causing my leg enormous searing pain, sciatica, and i am told progression is going to cause paralysis of my feet. How is that for a wakeup call? You see in the MRI photo here the largest of the tumors is grown right inside my spine pushing on that white strip which is the nerve. The doctors i met with flipped through the scans and i saw my liver, adrenal glands, spleen and lungs riddled with lesions. They saw my dismay, and began suggesting their ‘cures’ But, they were shocked when told them i will not take any of their cancer treatments. No way. Are you kidding? Chemo? Radiation? Surgery? Forget it. I will find a real cure. But as i thought it through, I thought, how cool, I get return into the spiritual realm, so, At first i just decided to croak and move on, thinking about what to do with all my junk, but then I thought,Wait a minute, i am just not in the mood to leave this hellhole yet, i want to see what happens and who wins this armegeddon showdown, i want to be part of the finale!
.

So now i begin the greatest fight of my life, to turn this speeding cancer train around is going to be a massive feat of alternative treatments, and today i begin assembling some of most powerful supplement anti-cancer offerings and will include this into my new regimen to kick this cancer bugs whiney ass and create a new healthy body. Yea, i was scared, but i’m not scared now, because which ever way this goes I am excited about the outcome. At least i am not bored, nothing worse than that. .
When did this cancer start? Who knows how long it gestates or even how i got it, as i assumed it was my cannabis smoking from a filthy water pipe, but i failed to consider how the parasite controllers cancer out people all the time. And how high on the list am i to be taken out, look at the attention and effects i have already created with the art, plus i was gearing up to make a big come back and paint my best activist art ever.
I met so many wonderful people in the hospital, seemed every nurse and doctor and assistent were my new best friends, gawd i was happy and in grief at the same time, also, I am even more sensitive to the nonphysical friends around me and in the hospital bed had overwhelming powerful visits from close friends who are deceased but are far from dead hugging me and assuring me and comforting me. Very intense. .
So, dont think i am moping around all depressed and defeated in the least, as i am standing on both sides of physical and non physical experiences, and i sort of love this even better than before. Sounds sick i know, but soldiers say that they never felt so alive as when they were on the battlefield in extreme danger being shot at. Brings you into present time where all the clarity and power is.
Please give me all the advice you got on recovering, what is your best cure? I will be posting how i am doing and what i am doing for treatment. First thing i am ordering is a massive amount of supplements from Nutrimedical.com and the regimen Dr. Deagle MD recommended is costing 1400 dollars for one month. And i certainly don’t have that money yet, but i will create a fund me account and try to pull in the money for my alternative path. If you can throw 20 bucks in that would sure add up fast, i would love to order tomorrow morning, donations to PayPal you can send to ‘artcat at fastmail.com’, please do it ‘friends and family’ option so they don’t take out a fee, or you can send a check or cash to David Dees, PO BOX 3292, Ashland, OR 97520, and please send me your feedback on ideas for a cure, tell me your story, write me at that email address, i am listening to everything and will try anything at this point. Hope you are well, love you all. dees

Slovenia votes for life, at least for now

While people in 250 cities were preparing for the first Global Day of Protest against 5G, Slovenia became the first country in the world to refuse 5G, at least temporarily, because of objections from scientists and the public. The Ministry of Public Administration had called a four-hour Public Consultation on Radiation Aspects in Ensuring the Operation of 5G Technologies. Among the speakers were Gregor Kos, president of the political party, Za zdravo družbo (For a Healthy Society), and Igor Šajn from Stavbna biologija Slovenije (Building Biology of Slovenia).

The four-hour meeting lasted six hours. The Minister for Public Administration, Rudy Medved, announced that Slovenia is officially postponing the implementation of 5G in his country “due to possible health effects of EMFs.

The Prime Minister of Slovenia resigned, which means that there will be new elections held, probably in April, and that 5G will be the main issue for Gregor Kos’s political party in the elections. On March 10, his party will bring in scientific experts from other countries for an all-day event on the health and environmental effects of 5G, which will take place in the Slovenia National Council (the upper house of Parliament) and will be broadcast live on national television.

https://www.facebook.com/groups/stop5g/permalink/851903368578153/

Keri Hilson thinks Coronavirus is caused by 5G wireless network radiation

Singer Keri Hilson‘s theory on why Coronavirus is spreading everywhere, except Africa, is raising eyebrows as there’s no scientific fact behind it whatsoever!

“People have been trying to warn us about 5G for YEARS. Petitions, organizations, studies…what we’re going thru is the affects of radiation. 5G launched in CHINA. Nov 1, 2019.

http://www.justjared.com/2020/03/16/keri-hilson-thinks-coronavirus-is-caused-by-5g-wireless-network-radiation/

From Emil-Pierre Steck, Australia

To bee, or not to bee, that is the five “G” question – Olle Johansson

The collective evidence we can draw from the current scientific status regarding adverse health and biological effects of artificial electromagnetic field exposures, such as from cell phones, antennas/base stations, TV and radio towers, babyalarms, smart meters, powerlines, and WiFi routers, points to that we may be jeopardizing more than our own health and behaviour. Bacteria, plants, birds, frogs, and pollinating insects, may all be targeted, and it is obvious we must proceed with the highest caution before immersing the citizens and our wildlife in more and more artificial electromagnetic fields. We may, as a matter of fact, already be gravely endangering our current as well as coming generations. To not act today, may prove a disaster tomorrow, and such lack of action may again result in the classical “late lessons from early warnings”, or – even worse – “too late lessons from early warnings”.

https://newsvoice.se/2019/05/5g-question-olle-johansson/

From Dariusz Leszczynski, Between a Rock and a Hard Place

“…Questions remain unanswered as to what 5G actually is, what it is for…”

March 2020 Briefing document for the Members and staff of the European Parliament, prepared by the EPRS – European Parliamentary Research Service, authored by Miroslava Karaboytcheva and titled “Effects of 5G wireless communication on human health” is an interesting read…

Few quotes from the document should make anyone interested in reading the full 11 pages of the document (emphasis added DL).

  • “Questions remain unanswered as to what 5G actually is, what it is for, whether it has impacts on human health and environment, whether it is secure, whether it offers good value for money or whether anyone will be prepared to pay for it.”
  • “As an alternative, according to some experts, fibre optics would be more secure, safe and offer higher speed than 5G. However, fibre optics are not wireless.”

https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/03/11/questions-remain-unanswered-as-to-what-5g-actually-is-what-it-is-for/

Statement of Finland’s Sitra on 5G deployment

Sitra (Finnish: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto), the Finnish Innovation Fund, is an independent public foundation which operates directly under the supervision of the Finnish Parliament (Wikipedia link).

In response to the request from the Ministry of Transport and Communications of Finland, Sitra has prepared a short statement concerning auction of the 26 GHz spectrum in Finland. The link to the Finnish language version of the statement is here https://www.sitra.fi/artikkelit/sitran-lausunto-26-ghz-taajuusalueen-huutokaupasta/. (down below is the Google translation of the statement).

https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/03/10/statement-of-finlands-sitra-on-the-5g-deployment/

The art of the microwave tower

U.S. Property No Trespassing

Microwave facility outside Deerfield, Illinois adjacent to sports grounds.

From Patricia Burke, Massachusetts

March 10 EMF TECH AND UTILITY NEWS

 

EMF Sensitivity Doctors – What They Are And Where To Find One https://emfacademy.com/emf-sensitivity-doctors-exist/

EWASTE and CONFLICT MINERALS: Upcoming conflict minerals regulation does not cover major technology companies

A forthcoming regulation designed to stem the flow of conflict minerals is unlikely to change the behaviour of technology companies because loopholes in the new rules mean they are not covered

https://www.computerweekly.com/feature/Upcoming-conflict-minerals-regulation-does-not-cover-major-technology-companies

FCC: Telecom Fights Tech Over FCC Plan to Open Airwaves to Wi-Fihttps://news.bloomberglaw.com/tech-and-telecom-law/telecom-fights-tech-over-fcc-plan-to-open-airwaves-to-wi-fi

FCC: FCC’s Starks Calls for FCC Rapid Response to CoronavirusSaid USF money should be free up, waivers and experimental licenses grantedhttps://www.broadcastingcable.com/news/fccs-starks-calls-for-fcc-rapid-response-to-coronavirus

[Protection of the population health from electromagnetic hazards – challenges resulting from the implementation of the 5G network planned in Poland].[Article in Polish; Abstract available in Polish from the publisher]

Zmyślony M1Bieńkowski P2Bortkiewicz A3Karpowicz J4Kieliszek J5Politański P1Rydzyński K6.At 1:10 talks about Health, Cindy Sage and Bioinitiative Report)

5G: MARCH 10, 2020Seeking Justice Around the Globe: Lawsuit to Stop 5G Filed in the Netherlands

https://childrenshealthdefense.org/news/seeking-justice-around-the-globe-lawsuit-to-stop-5g-filed-in-the-netherlands/ 5G: Comments On European Parliament ‘Effects of 5G wireless communication on human health’BRHP – Between a Rock and a Hard Placehttps://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/03/11/questions-remain-unanswered-as-to-what-5g-actually-is-what-it-is-for/

5G: Dariusz Leszczynski: Statement of Finland’s Sitra on the 5G deploymentSitra (Finnish: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto), the Finnish Innovation Fund, is an independent public foundation which operates directly under the supervision of the Finnish Parliament (Wikipedia link).In response to the request from the Ministry of Transport and Communications of Finland,Sitra has prepared a short statement concerning auction of the 26 GHz spectrum in Finland. The link to the Finnish language version of the statement is herehttps://www.sitra.fi/artikkelit/sitran-lausunto-26-ghz-taajuusalueen-huutokaupasta/. (down below is the Google translation of the statement).

Sitra’s statement was prepared by non-experts in the health and environmental effects of EMF. Thus, there is no information or discussion as to what opinion on the possible radiation effects on human health and environment is more plausible. However, the statement ends with a very clear message:

“…If the necessary research data is not available, it must be obtained before making adecision…”Research data on the health and environmental effects of 5G-emitted millimeter-waves (including 26 GHz band) is extremely limited. Scientific information is absolutely insufficient to make educated and science based decisions concerning human health policy and environment protecting policy.

The missing scientific data, as Sitra recommends, must be obtained before the decision on the full-blown deployment of the 5G technology is made.

https://www.emfacts.com/2020/03/dariusz-leszczynski-statement-of-finlands-sitra-on-the-5g-deployment/

5G; 5G Warning By Institute Of Electrical And Electronics Engineers

Published on March 11, 2020 Written by John O’Sullivan

Citing revelations from 28 March 2018, IEEE’s James Lin reveals worrying scientific data from a detailed study performed by the National Toxicology Program (NTP) :

“… following a thorough review of the draft NTP reports, pathologists and toxicologists on the peer-review panel concluded that, among other observations, there was statistically significant and “clear evidence” that both GSM- and CDMAmodulated RF radiation had led to the development of malignant schwannoma (a rare form of tumor) in the heart of male rats (of the HarlanSprague-Dawley strain).”

The World Health Organization’s International Agency for Research on Cancer (IARC) has likewise conceded that such exposure to 5G would be “possibly carcinogenic to humans.” [1] https://principia-scientific.org/5g-warning-by-institute-of-electrical-and-electronics-engineers/

5G: Cell tower permits denied for AT&T projects in Kurtistown, HPP https://www.hawaiitribune-herald.com/2020/03/06/hawaii-news/cell-tower-permits-denied-for-att-projects-in-kurtistown-hpp/

5G: The Emperor’s New Virus: China, 5G, and the Spreading Wuhan Coronavirus

By Paul Raymond Doyon

https://mailchi.mp/40386c90a530/the-emperors-new-virus-china-5g-and-the-spreading-wuhan-coronavirus

https://emfrefugee.blogspot.com/2020/03/the-emperors-new-virus.htm

5G: http://www.electrosmogprevention.org/international-electrosmog-prevention-news/coronavirus5g/

5G INDUSTRY: Enterprises roll out private 5G while standards, devices, coverage evolve Early adopters are beginning to test private 5G deployments, inspired by the promise of superior performance and support for previously infeasible applications.

5G: https://www.networkworld.com/article/3531319/enterprises-roll-out-private-5g-while-waiting-for-standards-devices-coverage.html

5G: British PM Johnson defeats lawmaker revolt on Huawei’s 5G role https://www.reuters.com/article/us-britain-usa-huawei-tech/britains-johnson-faces-lawmaker-revolt-over-huawei-5g-decision-idUSKBN20X142

5G: Congress must act on 5G https://thehill.com/opinion/technology/486822-congress-must-act-on-5g

5G: How Vodafone Italy turned Milan into an extensive 5G testbed 4 ½ minutes video https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=JSAvnVNdoFQ

5G: “Coronavirus Hoax: Fake Virus Pandemic Fabricated to Cover-Up Global Outbreak of 5G Syndrome.” No evidence that coronavirus was faked to cover up ‘5G Syndrome’ https://www.politifact.com/factchecks/2020/mar/09/facebook-posts/no-evidence-coronavirus-was-faked-cover-5g-syndrom/

5G: 5G a ‘mixed bag’ as Verizon gets high speeds, T-Mobile offers better coverage – RootMetrics https://www.fiercewireless.com/5g/5g-a-mixed-bag-as-verizon-speeds-and-t-mobile-reaches-rootmetrics

5G: C-band hearing ignites fire from left, right

Kennedy has been a loud and frequent critic of the FCC chairman’s plan for auctioning the C-band and incentivizing incumbent satellite players to make room for 5G. He said he invited two Republican commissioners and two Democrats to testify at the hearing, but he didn’t specify which Republicans showed up. (Republican Commissioner Michael O’Rielly, who has been the point person on C-band the past couple years, was not present.)

Kennedy said it’s not that he’s against 5G, but he questions how the FCC came up with a figure of $9.7 billion as incentive payments for the satellite companies to “do what they’re required to do anyway.” He asked Chairman Pai to explain how they came up with that figure.

Pai said the details of the accelerated relocation payments are outlined in the FCC’s order, which it passed on a 3-2 party line vote last month. “The math is literally there in Paragraph 217 with a formula,” he said.

https://www.fiercewireless.com/regulatory/c-band-hearing-ignites-fire-from-left-right

5G; Editor’s Corner: New T-Mobile poised to take 5G network crown

Soon after the transaction closes, T-Mobile will start deploying 60 MHz of fallow 2.5 GHz spectrum across its ~70,000 cell sites. In addition, it will deploy its 600 MHz, 700 MHz, PCS and AWS spectrum on the 12,000 Sprint sites that it retains, according to analysts at New Street Research, which recently published a detailed 41-page analysis on the New T-Mobile.

“Deploying the 2.5 GHz with 5G will also materially increase the performance of the network, giving T-Mobile a strong lead over AT&T and Verizon and improving the value of their offer relative to competitors,” the New Street analysts wrote.

The depth of Sprint’s 2.5 GHz spectrum is particularly well suited for 5G, and it’s now considered mid-band (there was a time when 1.9 GHz was considered high), which is something Verizon is sorely lacking. It’s become something of a crown jewel.

https://www.fiercewireless.com/operators/editor-s-corner-new-t-mobile-poised-to-take-5g-network-crown

 

5G: DOE national laboratory adds Verizon’s first federal 5G Lab

https://www.fedscoop.com/national-laboratory-5g-doe/

5G: Rosslyn Startup Reshaping AI for 5G Pulls $5 Million and Defense Industry Attention

https://www.arlnow.com/2020/03/09/rosslyn-startup-reshaping-ai-for-5g-pulls-5-million-and-defense-industry-attention/

5G: 5G judged safe by scientists but faces tougher radiation rules

5G phones are to be subject to tougher radiation limits.  (BBC)

But the standards body behind the new rules says there is no evidence that mobile networks cause cancer or other illnesses.

It has spent several years reviewing scientific literature on the effects of exposure to electromagnetic fields.

It says the new guidelines will provide improved protection for forthcoming 5G technologies that use high frequencies.

It is the first time since 1998 that the guidelines on protecting humans from radiation from phone networks, wi-fi and Bluetooth have been updated.

High frequencies

The rules do not impose new limits on 5G phone masts, but rather concern the phones themselves.

They impose what are described as “more conservative limits” on radiation from handsets when they connect to higher-frequency 5G networks.

The changes focus on frequencies above 6 GHz. These are not used for 5G in the UK at the moment but could be in the future.

The rules provide a “slightly higher level of protection than the current guidelines,” the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)’s chairman Dr Eric van Rongen told the BBC.

https://www.bbc.com/news/technology-51839681

5G: A Ting Mobile survey shows consumers are uninformed about network changes, potentially leaving them unprepared for 5G

https://www.businessinsider.com/survey-exposes-consumer-knowledge-gaps-in-5g-3g-2020-3

5G: Huawei: government tries to head off Tory 5G network rebellion

Conservative doubters invited to meeting with senior security expert in effort to allay fears

https://www.theguardian.com/technology/2020/mar/09/huawei-government-tries-to-head-off-5g-network-rebellion

5G: 5G marketing echoes the hype around 3G and 4G: ICANN CTO

5G has ‘some interesting potentials’, but whether the hype can become reality will depend on telcos being able to recoup the costs , says ICANN’s David Conrad.

https://www.zdnet.com/article/5g-marketing-echoes-the-hype-around-3g-and-4g-icann-cto/

5G: Google and AT&T Ink 5G Partnership

The Alphabet unit is capitalizing on the 5G rollout by teaming with AT&T to deliver cloud-based services to business customers.

https://www.fool.com/investing/2020/03/09/google-and-att-ink-5g-partnership.aspx

Microsoft’s Airband live in 25 states at midpoint of rural broadband project

https://www.fiercewireless.com/operators/microsoft-s-airband-initiative-25-states-at-midpoint-rural-broadband-project

CORONA VIRUS:

5G; https://www.mobile360series.com/blog/gsma-cancels-mobile-360-security-for-5g/

‘Stop saying it’s a bad flu’: Doctor fighting coronavirus shares dramatic account

http://news.sky.com/story/coronavirus-italian-doctor-says-fighting-covid-19-outbreak-is-like-war-11954229

https://www.fool.com/investing/2020/03/09/apples-5g-iphone-may-be-delayed-due-to-coronavirus.aspx

Coronavirus zonks gadget production

https://www.fierceelectronics.com/electronics/february-a-washout-for-gadget-production-idc-says

RF METER: Here’s a great little Tri-field EMF meter which has a rechargeable battery and a sleep mode which wakes up to alert you via an audible beep that you are in an area of dangerous RF radiation. https://youtu.be/T_f3xQPINOw?t=366

It’s currently on sale, last day, for $125.71, delivered to your home.  I have the Cornet ED88T plus, which is a great meter, but this is smaller and one that I can easy carry with me throughout the day. Tom

https://radmeters.com/ENV-RD-10-Standalone-esr.html

HEALTH: Dr Klinghardt Corona interview Klinghardt Institute March 2020

45 minute video https://www.youtube.com/watch?v=yIL2FVlaZu4

HEALTH: IEEE Says Avoid “Smart” Watches and Earphones Unless Absolutely Necessary Because of Harmful Radiation

https://www.activistpost.com/2020/03/ieee-says-avoid-smart-watches-and-earphones-unless-absolutely-necessary-because-of-harmful-radiation.html

HEALTH: Evaluation of the Effect of Radiofrequency Radiation Emitted From Wi-Fi Router and Mobile Phone Simulator on the Antibacterial Susceptibility of Pathogenic Bacteria Listeria monocytogenes andEscherichia coli

Show all authors  M. TaheriS. M. J. MortazaviM. Moradi, ..First Published January 23, 2017 Research

Taheri (2017)  https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1559325816688527

HEALTH: Lost Thread, March 10, 2020:  translated from Danish

Critical journalism and analysis on the wireless environment

NEWS / RESEARCH: On February 10, the US Health Authority published a comprehensive review of the research examining the effects of mobile radiation on health for the period 2008 to 2018.

The US Food & Drug Administration report has since become a frequent reference document throughout the mobile radiation debate.

The report was immediately accused by radiation scientist Dariusz Leszczynski of sweeping indications of cancer under the carpet by completely omitting an unfinished cancer proof, as he calls it.

A new criticism is now being raised by the Australian Radiation Researcher ORSAA (Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association).

Australian radiation physicist Victor Leach , who himself has a past in the National Australian Radiation Agency, Arpansa, calls the US FDA report “a political report that takes cherry picking to new heights”.

Cherry picking is the jargon in science that describes gathering the desired results and ignoring research results you don’t like.

In a communication , Victor Leach estimates ORSAA’s number of studies found. ORSAA’s research database has 154 studies showing effects, while the FDA claims 20 studies. ORSAA finds 54 studies with uncertain results, while the FDA estimates the number at 9.

He also criticizes the fact that the FDA has included six so-called non-experimental studies in its research review. These six studies are smaller research reviews, which are now included in a larger review.

Victor Leach believes that these studies may be colored and therefore should not be included in an evaluation of the experimental literature.

https://tabttraad.home.blog/2020/03/10/australsk-straalingsveteran-revser-ogsaa-amerikansk-regeringsrapport/

https://tabttraad.home.blog/2020/03/10/australsk-straalingsveteran-revser-ogsaa-amerikansk-regeringsrapport/

HEALTH: Bioelectromagnetics. 2003;Suppl 6:S162-73. Auditory response to pulsed radiofrequency energy. Elder JA1Chou CK. Author information

Abstract

The human auditory response to pulses of radiofrequency (RF) energy, commonly called RF hearing, is a well established phenomenon. RF induced sounds can be characterized as low intensity sounds because, in general, a quiet environment is required for the auditory response. The sound is similar to other common sounds such as a click, buzz, hiss, knock, or chirp. Effective radiofrequencies range from 2.4 to 10000 MHz, but an individual’s ability to hear RF induced sounds is dependent upon high frequency acoustic hearing in the kHz range above about 5 kHz. The site of conversion of RF energy to acoustic energy is within or peripheral to the cochlea, and once the cochlea is stimulated, the detection of RF induced sounds in humans and RF induced auditory responses in animals is similar to acoustic sound detection. The fundamental frequency of RF induced sounds is independent of the frequency of the radiowaves but dependent upon head dimensions. The auditory response has been shown to be dependent upon the energy in a single pulse and not on average power density. The weight of evidence of the results of human, animal, and modeling studies supports the thermoelastic expansion theory as the explanation for the RF hearing phenomenon. RF induced sounds involve the perception via bone conduction of thermally generated sound transients, that is, audible sounds are produced by rapid thermal expansion resulting from a calculated temperature rise of only 5 x 10(-6) degrees C in tissue at the threshold level due to absorption of the energy in the RF pulse. The hearing of RF induced sounds at exposure levels many orders of magnitude greater than the hearing threshold is considered to be a biological effect without an accompanying health effect. This conclusion is supported by a comparison of pressure induced in the body by RF pulses to pressure associated with hazardous acoustic energy and clinical ultrasound procedures. Copyright 2003 Wiley-Liss, Inc.

PMID: 14628312   DOI: 10.1002/bem.10163

HEALTH: The Dynamic Neural Retraining System™ is a natural, drug- free, neuroplasticity-based program that can assist in relieving symptoms associated with Chronic Fatigue Syndrome, Multiple Chemical Sensitivity, Fibromyalgia, Chronic Lyme Disease, Food Sensitivities, Anxiety, Chronic Pain, Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome and many other conditions. Many of these conditions are related to a chronic stress response and limbic system impairment.

https://retrainingthebrain.com/

SATELLITES: The new space race: Connecting your phone to a satellite

https://www.lightreading.com/services/the-new-space-race-connecting-your-phone-to-a-satellite/d/d-id/758106

SATELLITES: SpaceX CEO Elon Musk says there’s nothing to fear from Starlink broadband satellites (and no spin-out)

https://www.geekwire.com/2020/spacex-ceo-elon-musk-says-theres-nothing-fear-starlink-broadband-constellation/

SATELLITES:  Elon Musk Launches More SpaceX Satellites to Blast 5G and WiFi at Us Despite Objections

https://www.activistpost.com/2020/03/elon-musk-launches-more-spacex-satellites-to-blast-5g-and-wifi-at-us-despite-objections.html

SCIENCE INTEGRITY: “Full Measure” Reports On Federally Mandated Products That Don’t Work Right

https://www.activistpost.com/2020/03/full-measure-reports-on-federally-mandated-products-that-dont-work-right.html

SECURITY: https://threatpost.com/firefox-bug-opens-airpods-to-snooping/153569/

SURVEILLANCE: https://www.activistpost.com/2020/03/bp-to-turn-smart-cities-into-24-7-real-time-listening-devices-using-fiber-optic-cables.html

SMART METERS: Smart Meters Set for $30B Gusher of Investment Over Next 5 Years

By mid-decade the world will have almost 1.3 billion smart meters in place, bringing many countries to full deployment, according to Wood Mackenzie.

https://www.greentechmedia.com/articles/read/wood-mackenzie-world-will-invest-30b-in-smart-meters-through-2025

17/03/2020

Coronavirus and Climate Change – #PropagandaWatch

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:30

Coronavirus and Climate Change – #PropagandaWatch

03/17/20203 Comments
…………………………

Copy on youtube

corbettreport 360K subscribers

It’s silent. Invisible. It’s spreading everywhere. It’s going to kill us all. We have to take extraordinary measures to combat it. Coronavirus? No, silly! CO2. But it’s not me making the comparison. Find out what the climate schemers and technocrat dreamers have in mind for humanity, and how it’s reflected in the post-virus world in this week’s edition of #PropagandaWatch.

15/03/2020

Grzegorz Dmytrzak: “Koronawirus” — Ludzie muszą się przebudzić i przejrzeć na oczy

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:34
On Sunday, March 15, 2020, 5:35:10 AM PDT, Grzegorz Dmytrzak:

Sensowne porady lekarskie jak leczyć koronawirusa. Jest ogrom niezależnej/obiektywnej wiedzy na temat roli znanego „dobroczyńcy ludzkości” Billa Gatesa (człowieka z pierwszorzędnymi, żydowskimi korzeniami!), który od miesięcy przygotowuje się na pandemię, sponsorując rządowe symulacje pandemiczne, badania nad koronawirusami i filmy dokumentalne promujące go na zbawcę ludzkości nadjeżdżającego na białym koniu. Oczywiście zarabiając na tym niemało…. Nigdy nie ukrywał, że jego celem jest ograniczenie populacji do ok 1-1,5 mld czyli szybka likwidacja kilku mld ludzi. Od lat stosuje pewną metodę nazywając ją „zdrowiem reprodukcyjnym”, chwaląc się jej „pozytywnymi skutkami”. Obecnie poszukuje on sprawniejszego narzędzia bo dotychczasowa metoda przyniosła rezultat zmniejszenia populacji zaledwie o 10-15% (Hitler przy nim to cienias).

Bill Gates i depopulacja ziemiBill Gates planuje zaszczepienie całego świata. A oto skutki jego „charytatywności”czyli zasługi Billa Gatesa dla depopulacji narodów afrykańskich.

Poniżej tylko drobny ułamek procenta artykułów na ten temat. Oczywiście wszystkie media głównego nurtu – zarówno rządowe jak i te nierządne – milczą jak zaczarowane. Na szczęście pozostała jeszcze niewielka część wolnego internetu, chociaż i to się kończy bo Google, FB i YT ogłosiło „kontrolę treści” czyli ordynarną cenzurę. Miłej lektury 😊

Trzy miesiące po tym jak Bill Gates tworzył symulację pandemii koronawirusa, obecnie ten patogen rozprzestrzenia się na cały świat.

EVENT 201 – PANDEMICZNE ĆWICZENIA PRZEWIDZIAŁY PRZYSZŁOŚĆ KORONAWIRUSA NA DŁUGO PRZED JEGO WYSTĄPIENIEM

Bill Gates – wybawca z przypadku funduje zestawy testowe na koronawirusa?

Naukowcy z USA i wirusy z Kanady w Wuhan.

Koronawirus. Wyprodukowany w USA i Chinach.

Światowe laboratoria potwierdzają: koronawirus został opracowany przez naukowców za pomocą inżynierii genetycznej.

SZCZEPIONKA PRZECIW KORONAWIRUSOWI TO OGROMNY EKSPERYMENT NA LUDZKOŚCI. Mogę się założyć, że będziemy do niej przymuszani, podstawa prawna (ustawa) została stworzona.

WHO zachęca ludzi do przejścia na płatności „bezgotówkowe”, ponieważ „brudne banknoty mogą rozprzestrzeniać wirusa”.

Tutaj ciekawa teoria: GRYPA CZY CHOROBA RADIACYJNA? – O WIRUSIE Z WUHAN

Zastanawiające… Oto jak Izrael chce uwolnić świat od koronawirusa – szczepionką, choć swojego narodu nie szczepią na nic! Nie leczą też raka chemioterapią…

 

Program NWO jest realizowany również w Polsce, pod oficjalną nazwą `Agenda 2030`; co więcej Morawiecki chce aby „…Polska była w Europie liderem we wprowadzaniu Agendy 2030”.

W ważnych sprawach nie ma więc istotnych różnic pomiędzy partiami politycznymi; dotyczy to spraw pryncypialnych takich jak: wprowadzenie czysto komunistycznego i totalitarnego NWO, dobrowolne oddanie niepodległości, likwidacja gotówki czy wreszcie taki drobiazg jak stosunek do roszczeń żydowskich dotyczących mienia bezdziedzicznego (do ustawy S447).

Ja nie boję się wirusa jako takiego tylko reakcji na niego i wykorzystania go w złym celu. Na razie takie są skutki: nieracjonalna panika (wywołana odgórnie, co daje do myślenia), ubezwłasnowolnienie obywateli, ograniczenie naszych praw i wolności, krach na giełdzie. W kolejce już czeka: światowy kryzys gospodarczy, redukcja miejsc pracy, likwidacja gotówki, głód, czipowanie, terror i stopniowe WPROWADZANIE NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA na gruzach poprzedniego.  Epidemia wygląda na sterowaną, z wykorzystaniem tak łagodnego i stosunkowo niegroźnego wirusa czyli z praktycznie z wykorzystaniem byle pretekstu. A wszystko to możliwe jest przez strach ludzi którzy bezrefleksyjnie to akceptują (co moim zdaniem jest świadectwem tego jak jesteśmy zmanipulowani przez system, to są skutki Mind Contol). Lecz najważniejsze, że jest nadzieja. Ludzie muszą się przebudzić i przejrzeć na oczy…

Dr. Rowen: Flu Vaccine May Make you more Susceptible to Coronavirus

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 04:25

by Dr. Robert J. Rowen

In case you plan to rush out and get a flu vaccine, you might want to read this abstract, and also share with your pro vaccine friends. It appears that getting a flu vaccine will make you more prone to coronavirus infection. This is hot off the press.

My interpretation of this is that when you receive (or your child) a vaccination, your immune system is artificially deranged by the vaccine so that it will not respond normally to secondary challenge.

This is one of the missing elements in alleged vaccine research. A vaccine “interferes” with the immune system’s normal processes. The first sentence in the abstract says it all:

“…vaccination may increase the risk of other respiratory viruses, a phenomenon known as vaccine interference”

Please read. My heart goes out to the millions of children whose immune systems have been tampered with by forced vaccination.

Influenza vaccination and respiratory virus interference among Department of Defense personnel during the 2017-2018 influenza season

Vaccine – Jan. 2020

[…]

 

13/03/2020

James Corbett: Medical martial law — years in the making

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:02

Trudeau Works to Criminalize Heterosexuality

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:04

12/03/2020

Jon Rappoport: Could COVID-19 be a staged epidemic?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:25

11/03/2020

Jordan Peterson: YOU ARE STRONG!

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:01

:))) Shit ticket shortage epidemic

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 20:59

The Bronswik Affair — radiowave steering of compulsive consumerism

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 20:57

08/03/2020

Publicist familiar with Kabalah: THE REAL REASON BIDEN IS IN AND BERNIE IS OUT – TALMUDIST RULE

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:23

England and the Plot to Destroy the West

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:37

Oszołom czy agenciura? — Zagłada ludzkości 2030

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 06:52

Zagłada ludzkości 2030

…………………………………….
Andrzej Szubert: Autorów filmu powinno się zamknąć do psychiatryka.
.
Mariusz Grabas: przecież to jest PROGRAMOWANIE na klęskę, wgrywanie samospełniającej się przepowiedni do PODŚWIADOMOŚCI!
.
PB: Oszołom …albo filmik na zamówienie żydomasoństfa, facio sam robił modele i grafikę 3-wymiarową do dramatyzacji wideo. Jedyną zaletą produkcji jest na końcu filmiku apel o uaktywnienie się i przeciwdziałanie Złu — tylko jak, wobec banksterskiej hegemonii we wszystkich dziedzinach życia?
1. Unych są miliony, potrzebują zachować Ziemię dla siebie nienaruszoną plus ok. 50 niewolników na każdego z nich.
Większość “zacofanych” kultur przeżyłaby, chyba że załamałyby się ekosystemy i zabrakło żywności w naturze wskutek np. klimatycznej katastrofy od uderzenia asteroidy w Planetę.
2. W 2008 nie było kryzysu ani nie zabrakło żywności… za to była żydłacka zmyła żeby złupić gojów  na BILIONY (tysiące miliardów) dolców. Kanada wybuliła i o ile pamiętam paredzies. bln zaciągniętych jako pożyczka od “wyratowanej” banksterii.
3. Pokazywane “bandy” to kontrolowani przez służby bandyci typu Antifa. tajne jednostki NATO typu Gladio oraz zindoktrynowani przez banksterię “rewolucjoniści” eko, socjo i pro-uchodźczy.
4. Min. 11:00 “naukowcy” banksterii przewidują “przeludnienie”, nikt inny. Klub Rzymski po to został powołany przez jelity. Obecnie c.d. w ocipieniu klimatu.
5.  Min. 12:38 “Hałas telepatyczny” — maskirowka smogu elektromagnetycznego 🙂
6. Min. 14:00 meteoryt Tunguska, a nie banksteria, wywołał obie wojny światowe 🙂
7. Min. 19:20 Za żydłackie wojny karma karze europejskiego zjadacza chleba żydłacką sorosowską nawałą miglanców.
8. Do min. 22:40 — banksteria stara się, żeby naturalne mechanizmy nie chroniły Ludzkości… Min. 30:50 fundamenty Jej funkcjonowania nie zostały podważone, wystarczy wyrwać żydłactfo z korzeniami i szabas gojami, większość Ludzkości nie uległa jeszcze korupcji.

07/03/2020

Dr Jerzy Jaśkowski i Adolf Kudliński: WĘGIEL AKTYWNY RATUJE ŻYCIE od ZATRUCIA lub MUTACJI WIRUSA

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:28

Od dawna wiadomo, że WĘGIEL AKTYWNY może URATOWAĆ ŻYCIE: gdy się czymś ZATRUJEMY, lub gdy już zaatakowała nas kolejna MUTACJA koronawirusa (czyli grypy). Żadna „szczepionka” antygrypowa nie tylko nie ma prawa działać, bo wirusy NIEUSTANNIE mutują, ale też NIE ZWIĘKSZA naszej odporności, tylko ją NISZCZY i do tego ZATRUWA organizm, POWODUJĄC oczekiwane objawy poszczepienne (czyli powikłania), w tym NAWET ŚMIERĆ!

GRYPA – SKUTECZNE LECZENIE – DR JERZY JAŚKOWSKI

Polska Akademia zdrowia – PAZ
Opublikowany 14 lut 2020

Czy należy bać się grypy na tyle, by bezrefleksyjnie szczepić się przeciwko niej? Czy szczepionki są skuteczne i kto rozpętał grypową paranoję opowiada prezesowi Polskiej Akademii Zdrowia dr Jerzy Jaśkowski.

.

WEGIEL ANTIDOTUM.

Adolf Kudlinski
Opublikowany 5 gru 2017

Next Page »

Blog at WordPress.com.