Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

30/03/2020

Krzysztof Kornatowicz: Pomoc państwa w obliczu czarnej godziny

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 20:54
On Monday, March 30, 2020, 4:25:58 AM PDT, Krzysztof KORNATOWICZ:
Ja, jak zwykle korzystając z moich predyspozycji, ustosunkuję się do sprawy z punktu widzenia sprawiedliwości, o której jak zwykle, nie ma komu powiedzieć. Otóż
– w czasie oblężenia Leningradu (II wojna światowa) władze rozdawały mieszkańcom po “równo” każdemu potrzebującemu ostanie kromki chleba, nie bacząc, czy obywatel był, czy nie byłgrzeczny“.
– w Polsce w związku z pandemią zaistniała sytuacja nadzwyczajna i nie można dzielić potrzebujących na podgrupy “grzecznych”, których nakarmimy i “niegrzecznych”, którzy z rożnych powodów nie wywiązali się ze swoich “obowiązków kontrybucyjnych” względem państwa, przez co od tego państwa “kromki chleba” w potrzebie czarnej godziny nie dostaną. Władza jest tylko administratorem majątku pana. A panem i właścicielem państwa jest Naród! Tak też z woli pana, zapisanej w art.67 Konstytucji, punkt 2, który brzmi;
“Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa ustawa”
A z czyjej to winy zamknięto nasze ubogie warsztaciki pracy?! Ano z winy władz i podjętych przez nie decyzji.
A zatem obowiązkiem władzy jest nakarmienie głodnego obywatela w sytuacji nadzwyczajnej, szczególnie obecnie, kiedy to sama władza pro publico bono (dla dobra publicznego) zamknęła wielu przedsiębiorcom ich warsztaty pracy, przerywając im możliwość pozyskania pieniędzy na własne utrzymanie. Tym “ofiarom” dobra publicznego społeczeństwo korzystające z ich poświęcenia winno solidarnie pomóc w ich niedoli, chociażby dzieląc się publicznym “chlebem”.
Niedopuszczalną zbrodnią władzy jest rozdawnictwo publicznego chleba dla pokornych, grzecznych, płacących daniny publiczne obywateli, w chwili czarnej godziny, a pozbawienie opieki i pomocy państwa tych, którzy władzy nie służyli. Wielu z nich nie służyło w różnym stopniu i z różnych przyczyn, na przykład nie zdążyli zarobić na opłacenie haraczu ZUSowsko-podatkowego w ostatnim czasie, a teraz dodatkowo nie mogą zarobić już nie tylko na te haracze, ale na własny chleb. A tychże obywateli władza  ludowa   zamierza pozbawić dodatku “chlebnego” na przetrwanie pandemii.
Ja w tym miejscu, aby nie rozwlekać tematu, nie będę się rozpisywał nad błędami w rozdawnictwie, takimi, jak udzielanie pomocy przedsiębiorcom, których przychód sięga 9 milionów rocznie, albo rolnikom, którzy w czasie paniki zwiększali możliwości sprzedaży ich płodów rolnych i żywca.
Skupiam się jeno na kolejnej krzywdzie ludzkiej ze strony władzy na Polskę, które zamierzam nagłaśniać i domagać się jak najszybciej objęciem pomocą ekonomiczną wykluczonych z niej niepokornych obywateli/przedsiębiorców.
Lamenty związane z brakiem funduszy w budżecie zostawiam na inne dywagacje. Jak to powiedziała jedna mądra – wystarczy nie kraść. Dziś ratujemy potrzebujących, abstrahując od samej pandemii.
.

Krzysztof Kornatowicz

Obrońca Praw Człowieka w Polsce
e-mail kornatk@gmail.com
502-42-13-32
TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: