Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

01/01/2020

Nie zgadzam się na Polskę kościelną, bom prawosławny

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:47
PB: Nie zgadzam się, bom prawosławny. Bo już to jest: zzydłacone waadze manipulują religijnie milionami katodebili… i jedzie zniewolenie, katrupienie narodu jak po maśle.
Nie wiem czemu pęczek debili miałby dyktować milionom Polaków. Kandydzior na prezydęta podjudzi z ambony, prezes uklęknie na bolące kolano w koździele, Moraw-icek zjawi się kopterem na Jasnej Górze, a Macierewicz vel Singer wystąpi w radiu co ma ryja rydzykowego rebbe — i jazda!
Nawet kato-oszołom Braun spuścił z religionizmu, zmiarkowawszy, że ma reprezentować Polską Rację Stanu:
W wątku katolicy Dziąba i Garland  jątrzą podziałami na prawilnych katolików i resztę, nie daj Boże “żydów”. Dziąba podzielił wg niego pożyteczną konferencję na git-katolików i Żydów. Garland “czyta” świadkowie Jechowy = Żydzi, a wpycha łacinizm od zarania wykorzystywany do manipulacji ludem. Cytowany przez Garlandową masonski katolik Korab-Karpowicz z wściekłości na parę słów prawdy o sobie, kandydziorze  na porezydęta Polin, chlusnął “Bein to Żyd”, a potem jeszcze gorzej, jak to śmieciowy prosor na garnuszku żydo-“Arabów”.
Garlandowej pasują bzdety u Korab-Ki: Państwo narodowe, związane z jedną cywilizacją i kulturą, tworzy silną organizację polityczną. — A czemu musi być państwo narodowe? Wprowadzone przez żydobanksterię do rozwalenia monarchii, imperiów (otomańskie, carskie, habsburskie) stojących na drodze do ich NWO. Tylko po to, żeby rozwalać “narody” w kolejnym rozdaniu unii dla “równych” zboczeńców i ciapatych wśród odnaradawianych “Białych uprzywilejowanych supremacjonistów”.
Najmocniejsza organizacja polityczna oparta jest na powiązaniach grup społecznych, które współpracują ze sobą ze względu na to, że posiadają wspólny język, tradycje, obyczaje i wartości. — Ani wśród Żydow ani wśród gojów. Żydostwo światowe jest nie mniej zróżnicowane rasowo itd. niż np. multi-kulti społeczeństwo Kanady czy USA.  W judaizmie jest więcej sekt i odprysków niż w chrześcijaństwie; wszystkie kolory skóry; świeccy tacy i owacy; obyczaje od A do Z. Jedyna różnica: przywódcy Żydów, z tradycji terroryzmu talmudycznych rabinów, potrafią utrzymać w ryzach większość owieczek, w tym świeckich. Wynikiem jest zadziwiająca konwergencja na wspólny cel — panować nad Ludzkością.
Goje owszem, nawet z ż/Zydami i samymi sobą potrafią żyć w pokoju (Kresy, Ziemia Święta, Irak, Iran…) przy różnej cywilizacji, kulturze i wartościach każdego “narodu”. Aż przylezą syjonistyczne lokaje ż-banksterii NWO.
Może istnieć zgodnie w jednym państwie kilka narodów, które choć posiadają różne kultury, oparte są na jednej cywilizacji; nie może zaś być kilku wykluczających się wzajemnie cywilizacji bez napięć wewnętrznych i zagrożeń dla jedności państwa. — Słowianie nie mieli państw ani narodu, tylko plemiona i żyli całkiem całkiem, aż przylazła łacinnicza zaraza. Wygląda na to, że bardziej niż lud, państwa potrzebuje władza jako aparatu przemocy.
Wrogie sobie cywilizację zdobyć się mogą w najlepszym wypadku na wzajemną obojętność, jeżeli chodzi o ich działania. Ich konflikt w jednym państwie prowadzi do wewnętrznego rozdarcia społeczeństwa, a w konsekwencji do osłabienia państwa i jego ewentualnego upadku. — To na rękę państwu, co dzieli by rządzić. Cywilizacje były bardziej cywilizowane przed koneczną typologią i wykorzystaniem jej przeżutej u Huntigtona w żydomasońskiej “wojnie cywilizacyj”.
W przypadku odmiennych cywilizacji, jedyna możliwa forma współpracy pokojowej to dominacja jednej bardziej tolerancyjnej cywilizacji nad resztą lub poddanie wszystkich jednakowej dyktaturze, mającej na celu spokój społeczny. — Tera qrva my katodebile…
 
Doświadczenia historyczne wskazują, że wobec odmienności cywilizacyjnej utrzymanie jedności państwa jest na ogół niemożliwe”. — Doświadczenia “cywilizacji” ż-masońskiej… W Kanadzie można zauważyć i docenić jak ludzki człowiek odnosi się do drugiego o tak po prostu z przyczyn ludzkich, niesmotrja na pochodzenie, status, rasę, cywilizację z której pochodzi. Tylko że żmasonerii popieprzyło się — głosi jedno, robi drugie dla globalnej władzy poprzez “cywilizacyjno-kulturowe” dziel i rządź.
Łacinnicy w Polin tacy bystrzy, że niezauważyli jak im Watykan i przebranaa waadzunia wprowadzili prawo talmudyczne dla gojów, z karą ścięcia za każdy paragraf. A że szykują jednocześnie genocydy “tachnologiczne” to też nie przypadek ani godne uwagi religionistów:
Ks. Prof. Guz i in. duchowni oświeceni (dlatego prześladowani przez ż-katolicką instytucję) powtarzają katolikom: przywrócić rozum, wyczyść moralność.
Obsesja ż/Żydami obrzezuje wam mózgi, zaślepiając na kwestie, które trzeba niezwłocznie ciągnąć dla obrony przed egzystencjalnymi zagrożeniami narodu:
Dziękuję, postoję. Nie! dla dyktatury religioznych! Wcale nie lepsza od obecnej ż-masońskiej.
Nie życzę nawet identycznego jak odchodzący, Nowego Roku.
Bo 2019 pokazał, że na katodebili nie masz lekarstwa.
.
Teresa Garland: Ale zasady i prawa w państwie tj. w jego życiu społeczno-politycznym które wynikają z wierzeń ludu na których opiera się ich filozofia
myślenia, powinny się opierać na JEDNEJ RELIGI I JEDNEJ CYWILIZACJI! Bo
inaczej będzie wielki CHAOS i NIEPORZĄDEK czyli to co mam teraz gdzie
nasze prawo jest oparte przynajmniej na trzech cywilizacjach
(żydowskiej, bizantyńskiej,  turańskiej) całkowicie nie przystających do
wierzeń ludu polskiego oraz na dwóch religiach: protestanckiej i
talmudyźmie.
Przytoczę kilka bardzo ważnych cytatów do przemyśleń związanych z
kwestią cywilizacyjną z  „Traktatu polityczno-filozoficznego” Prof.
Włodzimierza Juliana Koraba-Karpowicza. Cytuję:
Państwo narodowe, związane z jedną cywilizacją i kulturą, tworzy silną organizację polityczną. Najmocniejsza organizacja polityczna oparta jest na powiązaniach grup społecznych, które współpracują ze sobą ze względu na to, że posiadają wspólny język, tradycje, obyczaje i wartości. Może istnieć zgodnie w jednym państwie kilka narodów, które choć posiadają różne kultury, oparte są na jednej cywilizacji; nie może zaś być kilku wykluczających się wzajemnie cywilizacji bez napięć wewnętrznych i zagrożeń dla jedności państwa. Wrogie sobie cywilizację zdobyć się mogą w najlepszym wypadku na wzajemną obojętność, jeżeli chodzi o ich działania. Ich konflikt w jednym państwie prowadzi do wewnętrznego rozdarcia społeczeństwa, a w konsekwencji do osłabienia państwa i jego ewentualnego upadku. W przypadku odmiennych cywilizacji, jedyna możliwa forma współpracy pokojowej to dominacja jednej bardziej tolerancyjnej cywilizacji nad resztą lub poddanie wszystkich jednakowej dyktaturze, mającej na celu spokój społeczny. Doświadczenia historyczne wskazują, że wobec odmienności cywilizacyjnej utrzymanie jedności państwa jest na ogół niemożliwe.   
Tyle z cytatów. A teraz konkrety. Ręka w górę kto zgadza się z tym abyśmy budowali nasze państwo polskie w oparciu o normy cywilizacji łacińskiej.”

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/10/30/moj-projekt-konceptualny-dzialan-wroclaw-28-i-29-x-2017r-zlot-wolnych-ludzi/
https://www.youtube.com/watch?v=6zfFIqn7Ni8&t=1s

.
Andrzej Dziąba: Słusznie.
.
Walerian Dąbrowski: W Polsce nikt nikomu nie broni być wyznawcą jakiejkolwiek religii ale ma to być osobista wola człowieka bez wpływania na innych. Agitacja jedynie prywatna a nie publiczna.
Ich sprawa i nie radzę naśladować. Słowianie i Polska to inna mentalność i cywilizacja. Znacznie różniąca się od tej Chazarskiej czy Izraelskiej i to
zasadniczo.
.
Teresa Garland: Świadkowie Jechowy czytaj Żydzi nie mają problemu żeby łączyć ICH satanistyczną religię z urzędami państwowymi…
.
Walerian Dąbrowski: Religia ma być oddzielona całkowicie od Administracji Państwowej. Na przestrzeni wieków zapisała sobie złą kartę.
.
Andrzej Dziąba: Panie Walerianie! Nie wiem, kto Panu dokuczył. Na pewno nie ja. Przekazując ten materiał, chciałem zwrócić uwagę na dwie kwestie:
1. Obecność uczciwych polskich kapłanów (arcybiskup Jan Paweł Lenga, ksiądz profesor Tadeusz Guz, ksiądz Tomasz Jochemczyk, których wcześniej znałem oraz zapewne pozostali, których wcześniej nie znałem) oraz ich wysoki poziom moralny i naukowy, a także liczna obecność ludzi świeckich co najmniej trzech pokoleń;
2. Próba wykorzystania tego ogromnego potencjału przez Żydów (Marcin Rola, Robert Winnicki, czy Grzegorz Braun, którego wystąpienia jeszcze nie wysłuchałem). Arcybiskup Jan Paweł w swoim krótkim wystąpieniu wspomniał o współczesnych  prorokach takich jak chociażby ojciec Augustyn Pelanowski oraz zwrócił uwagę kapłanom, że nie zachowują się jak pasterze. Ksiądz profesor Tadeusz Guz w sposób wnikliwy i wszechstronny przedstawił współczesny wymiar siedmiu darów Ducha Świętego.
.
Walerian Dąbrowski: Nie zajmuję się judaizmem ani Watykańskim ani Talmudycznym i proszę mnie nie wywoływać. Jestem zbyt zajęty i na plotkowanie nie mam czasu ani na użeranie się z chamstwem Pana podopiecznych vide Dominik + inni.
.
Andrzej Dziąba: https://youtu.be/40v032fAqP8
TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: