Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

15/12/2019

VIRAL Telecom industry and insiders are taking FCC to court on an estimated $1 Trillion scandal that could lead to telecom restructuring and 5G agenda dissolution

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:34

https://takebackyourpower.net/irregulators-vs-fcc-interview/

1 Comment

  1. […] Kogo i jak pociągać do odpowiedzialności   Wszystkie osoby biorące udział w domniemanym spisku przeciw Narodowi Polskiemu łamałyby Artykuł II b, c, d oraz Artykuł III b, c, d, e Konwencji ws. zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Wg tej Konwencji, wszyscy rządowi, medialni i przemysłowi wspólnicy aktu ludobójstwa będą karani bez względu na to, czy są konstytucyjnie odpowiedzialnymi członkami rządu, funkcjonariuszami publicznymi czy też osobami prywatnymi. Przed Trybunał Stanu można postawić urzędnika państwowego będącego w konflikcie interesu przez służenie interesom korporacyjnym i przemysłowym konfliktującym z interesem Suwerena. Zaś ustawy, rozporządzenia i inne akty normatywne — przed Trybunałem Konstytucyjnym, w kontroli następczej konstytucyjności aktu normatywnego, lub w skardze konstytucyjnej.   Jeśli zaiste urzędnika państwowego RP nie można zaskarżyć z kodeksów karnego ani cywilnego (można za granicą: Jak pozwać emitenta promieniowanie radiofalowe z jakiegokolwiek urządzenia i urzędnika umożliwiającego emisje), to należy zmienić prawo, gdyż chroni szkodników wzgl. Suwerena, co wykorzystują rozmaite lobby.  A tego w żaden sposób nie da się nazwać niezawisłością narodu czy państwa. W USA samorządy zbiorowo zaskarżyły Federalną Komisję Łączności (FCC) na  tysiąc miliardów (jeden bilion) dolarów za uzurpację autorytetu samorządów i in. naruszenia ustawowych uprawnień w jurysdykcjach celem usprawnienia wdrożeń systemów bezprzewodowych.  Wiele stanowych i samorządowych aktów prawnych i regulacji po prostu pogwałcono, zignorowano, ominięto…Podobne naruszenia miały miejsce w Polsce w zw. z procedowaniem megaustawy. Ta sama FCC została ostatnio pozwana przez gwizdkowych insajderów przemysłu telekomunikacyjnego na prawie 1 bilion $ za współudział z Big Telecomem w spisku przekierowania funduszy abonenckich przeznaczonych na rozbud…. […]

    Pingback by Do Parlamentarnego Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci, tj. zagrożenia dla wszystkich Polaków od Big Telecomu | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 16/12/2019 @ 00:31


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: