Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

12/12/2019

Do sługi Suwerena, Ministra Klimatu (środowiska) ws. współudziału w genocydzie bezprzewodówki

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:07
Piotr Politański
Główny Specjalista

Departament Zarządzania Środowiskiem
Ministerstwo Klimatu

piotr.politanski@mos.gov.pl
Proszę przekazać Ministrowi Klimatu i jego Podsekretarzowi, a gdy utworzy się resort środowiska — także tamtejszym odnośnym sługom Suwerena.
Wiemy, do czego zmierza ludobójcze ustawodawstwo i “megaustawa” — czyżby nazwana od mega-skoku na zdrowie, życie i wolność Suwerena? Retoryka Ministerstwa Klimatu pasuje tu do ideologicznej fiksacji na klimacie, niemożliwym do zmiany, gdyż Słońce a nie Człowiek ma decydujący wpływ na klimat, patrz np. Zmienność słoneczna a ziemski klimat.
Padniecie Państwo ofiarami “mega” ustawy, od sprzątaczki w Ministerstwie, po ministrów. Nikt nie uchroni się od “zupy” radiofalowej, choćby ubrał się w odzież z niteczek miedzianych i schował w siatkach faradaya za 10 warstwami farby ochronnej w domu i Ministerstwie. Bo to nie fale EM, tylko generowane przez nie i luźno związane z nimi pole torsyjne sięgające jednak znacznie dalej niż PEM, odpowiedzialne  jest za skutki na zdrowie, jako że torsyjne sygnały regulują procesy w organizmie człowieka i przyrodzie ożywionej. Ponadto, pola torsyjne zostawiają w miejscu i zasięgu oryginalnych emisji trwałe fantomy, które kontynuują emisje torsyjne po usunięciu lub wyłączeniu urządzenia radiofalowego, w tym Wasze smartfony oraz Wi-Fi w Waszych domach i miejscu pracy.
Co do kontroli dotrzymania dopuszczalnych poziomów PEM poprzez pomiary, skomentowałem niemożliwość takowych:

Do Ministra Zdrowia, wspólnika w spisku ludobójczym przeciw Suwerenowi

 
[…]
Niemożliwość egzekwowania bezpiecznych norm

Nawet gdyby ustalić naukowo-medycznie bezpieczne limity ekspozycji na radiofalową “zupę”, to egzekwowanie ich obecną techniką  pomiarową jest niemożliwe.

Stosowane w Polsce szerokopasmowe pomiary są losowe; nie uwzględniają warunków najbardziej niekorzystnych dla człowieka i przyrody. Zaś czasochłonne pomiary selektywne mierzą moc maksymalną systemów bazowych, ignorując wszystkie inne urządzenia bezprzewodowe.

Wprowadzany przez Ministerstwo Cyfryzacji system monitoringu SI2PEM nie poprawi sytuacji. Będzie mierzył nie rzeczywistą wartość, tylko poziom PEM dla każdego punktu wyliczy z niepełnych i niedokładnych danych z pomiarów, ignorując istotne parametry PEM. Udostępniane w tym systemie dane nie umożliwią zatem kontroli nad rzeczywistym poziomem PEM w każdym miejscu w kraju.

Monitoring szerokopasmowy 24/7/365 z zadedykowanych instalacji mógłby stanowić podstawę egzekwowania przepisów bezpiecznych dla zdrowia i życia. Opcją bardziej zaawansowaną byłaby dozymetria wszystkich obywateli. Nosiliby oni dozymetry ciągle, by mierzyć dawki z ekspozycji — kumulatywnie i ze wszystkich źródeł  fal radiowych. Elektronika obliczałaby dawki kumulatywne i ostrzegała przed osiągnięciem limitu dobowego, tygodniowego itd. Zapis ekspozycji według charakterystyk fal wpływających na zdrowie byłby narzędziem w diagnostyce i terapii osobnika o przekroczonym limicie napromieniowania.
[…]

Wyjściem z dylematu telekomunikacji bezprzewodowej, wspomaganej przez aparat państwowy, byłoby moratorium na dalszy rozwój i proliferację bezprzewodówki pozbawionej ekranów anty-torsyjnych. Jej rzekome korzyści  gospodarczo-społeczne zniweczą masowe epidemie, w tym śmiertelne, chorób od “zupy” radiofalowej.

W ww. pismie komentuję również odpowiedzialność karną urzędników państwowych, wynikającą z:
 • współpracy w procedowaniu i wdrażaniu “megaustawy”,
 • brak kompetencji technicznych i naukowych wobec zagrożeń dla zdrowia i życia Suwerena oraz środowiska naturalnego,
 • rządowe działania na rzecz ludobójczego lobby,
 • niemożliwość ustalenia bezpiecznych norm,
 • daremność szukania związku PEM — bio-skutki.
Bierzecie Państwo świadomie udział w domniemanych: zbrodni ludobójstwa i in. zbrodniach i przestępstwach wynikających z Konstytucji RP oraz kodeksów kryminalnego i cywilnego. Łamanie prawa wynika z udziału w procedowaniu i wdrażaniu “megaustawy” na rzecz obcego agenta — lobby przemysłu telekomunikacyjnego. Toteż kwalifikowaliby się Państwo również do postawienia przed Trybunał Stanu , a Państwa rozporządzenia — przed Trybynał Konstytucyjny.
Zostaliście poinformowani przez stronę społeczną, także w ukrytym przez rząd raporcie naukowo-fachowym zleconym przez rząd.
Dr inż. Piotr Bein
niezależny badacz ludobójstwa
Kanada i Polska
On Wednesday, December 11, 2019, 10:33:58 AM PST, Piotr Politański <piotr.politanski@mos.gov.pl>:
Szanowny Panie,
przesyłam w załączeniu odpowiedź na Pana e-mail z dnia 30.10 kierowany do Ministra Środowiska.
Z poważaniem
Piotr Politański
Główny Specjalista

Departament Zarządzania Środowiskiem
Ministerstwo Klimatu

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Odpowiedź Ministerstwa Klimatu na email Piotra Beina do Ministra Środowska z dnia 30.10.2019

+++++++++++++++++++++

Piotr Bein do Ministra Środowiska ws. ochrony Suwerena przed promieniowaniem z bezprzewodówki

 

2 Comments

 1. […] z Minsterstwa Cyfryzacji i jej i wdrażanie, tu projekt rozporządzenia MZ oraz podobne obowiązki Ministerstwa Klimatu (p.o. Min. Środowiska) dot. kontroli dotrzymania dopuszczalnych poziomów PEM …,  gwałcą kanony zarządzania państwem dla dobra […]

  Pingback by Do Parlamentarnego Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci, tj. zagrożenia dla wszystkich Polaków od Big Telecomu | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 16/12/2019 @ 00:31

 2. […] Do sługi Suwerena, Ministra Klimatu (środowiska) ws. współudziału w genocydzie bezprzewodówki […]

  Pingback by Rozterki wierzących w Putina jak Amerykanie w Trumpa | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 16/12/2019 @ 08:19


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: