Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

18/07/2019

Szczypta soli trzeźwiących — “rdzenni Polacy” do Sejmu

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 01:55
Piotr Bein, 17.7.2019
Hasło “rdzenni Polacy” we władzach samo-zaciemnia (patrioci) i mydli oczy (żydłackie eagenciury i trolle). Służy taktyce “antysemityzmu” — pułapce bez wyjścia jak długo syjoniści są w globalnej klice już nie tak skrytej władzy. Banksteria wciągnęła ich ponad 100 lat temu do realizacji NWO.
Po masońskich iluminatach z XVIII w. pod globalną kontrolą przez eksluzywnie żydłacką lożę Bnai Brith,  drugą skrajnie ideologiczną grupą do zadań dla banksterii byli syjoniści. Od początku syjoniści chcieli zaprząc antysemityzm, pojęcie od ich ludzi w Niemczech w tym czasie. Wtedy też agenci banksterii opracowali Biblę Scofielda, narzędzie “konwersji” chrześcijan na syjonizm, idące obecnie krok naprzód w globalnej promocji 7 Praw Noego jako podstawy uniwersalnego kodu “moralnego”, ludobójczego gojom wszystkich wyznań. Sanhedrynowe “prawo” Noego dot. bałwochwalstwa niesie karę przez ścięcie głowy. Zaś “antysemityzm” zakamuflowali sobie w “prawie” “Noego” o zdradzie, które większość gojów interpretuje jako dot. cudzołóstwa.
Sanhedryn, nie goj, będzie interpretował 7 Praw Noego i orzekał, który goj złamał które prawo. Mają być one kodem “moralnym”  religii obowiązującej w Nowym Porządku Świata. Watykan popiera je: Prawa Noego, Kabała i Jedna Światowa Religia. Rabini talmudyczni załatwili ten błyskawiczny awans, to załatwią egzekucje poprzez globalną sieć 5G, zdolną dostarczać sygnał z precyzją 10 cm. Gdy uny wdrożą wszędzie InteligentnyPył, SztucznaInteligencja będzie mogła wysłać uśmiercający sygnał do wszystkich na raz dysydentów, a co mówić o gojach skazanych przez Sanhedryn na ścięcie. I nikt nie będzie się mógł skryć ni zbiec. Żeby przeżyć, trzeba będzie robić, co uny każą.
Dopiero po ww. ideologiach, banksteria zaprzęgła marxizm i neo-marxizm, lepiej znane publice w realizacji NWO.
Tyle dla zrozumienia okupanta, Co do “rdzennych Polaków”, to faktycznie:
1. Większość w parlamencie i w senacie to rdzenni Polacy, tyle że za głupi/leniwi, żeby zrozumieć temat nad którym głosują  i/lub za przekupni rozmaitym korpo-lobby socjopaci, żeby ich obchodził los narodu.
2. Zło żydłackie pomagają uskuteczniać w pogoni za mamoną miliony rdzennie polskich szabas gojów w rządach wszystkich szczebli, w urzędach i instytucjach, w korporacjach i firmach bez kręgosłupa.
3. Szabas goje przechwycą władzę, gdyby Suwerenowi udało się odciąć od dyktatu globalnej kliki. Żeby zreformować szabas-gojów, potrzeba po usunięciu globalnej kliki (obecnie niemożliwe) kilku pokoleń, by naprawić duchowość i moralność narodu, co automatycznie podnosi mądrość.
4. Zanim doszłoby do pktu 3, globalna klika nie pozwoli zmienić status quo. Dlatego kontrolują wszystkie ugrupowania partiokracji, a konkurencję jak Konfederacja infiltrują, by zneutralizować.
Ci co wierzą nadal w demonkrację nie znają realiów. Demokracje na całym świecie uny opanowali, począwszy od  wyrachowanej żydomasońskiej “francuskiej” rewolucji Wolność – Równość – Braterstwo. Nawet “demokracja” Izraela podlega temu. Przeciwni syjonistom ortodoksi Neturei Karta, Sefardyjczycy, Żydzi kolorowi  i anty-systemowcy jak Vanunu, rebelianccy wojskowi obu płci oraz działacze za pokojowym współistnieniem w Palestynie są prześladowani, dyskryminowani i marginalizowani.
Uny mają do dyspozycji: maszynki do liczenia głosów, wywoływanie masowych nastrojów falami elektromagnetycznymi (np. przestarzały już HAARP), pola torsyjne (patrz nowy tekst Dr Wojtkowiak), żniwa danych osobistych do psycho-manipulacji (kolorowe rewolucje, Wiosna “Arabska”, Majdan, wybiury Judy Obłudy i Trampka, Brexit…),  wykańczanie dysydentów zdalnymi torturami… Widzieliśmy, co zrobią wraże i “nasze” służby z ustawkami o IPN i 447, wybiurami do jewroparlamentu. Wiemy jak odurniają o “ruskim” zagrożeniu, scypionkach, GMO, 5G… Posłowie mogą sobie interpelować, żont ma to tak głęboko jak petycje, głosowanie, referenda. Bo słuchać musi tylko Bnai Brith, banksterii, syjonistów i korporacji.
Technologicznie, uny są 20 – 40 lat przed ludem, a lud się łudzi, że ugra coś dla siebie. Proszę obecnych tu na liście zwolenników wyborów do KneSSejmu wykazać, że:
1. Znają arsenał w rękach służb krajowych i obcych do manipulacji masowej.
2. Mają strategię w tak trudnej sytuacji, a na każde narzędzie unych skuteczny przeciwśrodek — taktykę, kontr-wywiadu i kontr-propaganda, zapewnienie środków i popracia narodu i co tam jeszcze niezbędnego do osiągnięcia każdego z zadań.
3. Powyższe — na wybory i później dla utrzymania władzy przez Suwerena wobec globalnej skrytej kliki i praktycznie nieograniczonych jej środków w absolutnej dominacji we wszystkich krytycznych dziedzinach…
Na takiego kandydata zagłosuję ręcamy i nogamy. Zacznijmy od Winnickiego i Brauna w Konfederacji. Braun już odgrażał się, że prześwietli Państwową Komisję Wyborczą – i co z tego wynikło? Coraz beczelniejsze manipulacje unych.
Następnie niech odniosą się do ww. 3 punktów teoretycy “demokracji”: Konrad Daniel, Teresa Garland, Henryk Swół, Jan Sposób, Prof. Korab-Karpowicz, Walerian Dąbrowski (miał żal w poprzednich wybiurach prezydęckich, że nie zagłosowaliśmy na niego, a nikt nawet o nim nie słyszał), Mateusz Jarosiewicz i wielu innych aspirantów wierzących w zmyłę demonkracja.
Napędzanie do wybiuruf totalnie opanowanych przez unych to c.d. odciągania narodu od skuteczniejszych działań. Zobojętnienie i cynizm społeczny wynikają m.in. z rozczarowań kolejnymi klęskami zrywów wyborczych. Nie tędy droga, jak pokazują wybiury za wybiurami i bezskueczne lub za mało radykalne sprzeciwy ludobójczym i zniewalającym ustawkom.
Trzeba zejść do podziemia i konspiry, organizować cichociemnych, zanim KneSSejm z SSenatem i Obłudą przegłosują więcej zniewolenia i ludobójstwa. Są pewni siebie, wiedząc, że ostatecznie skują nam mózgi przez 5G i kolejne generacje odczłowieczjących technologii.
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: