Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

08/07/2019

Alarm! Megaustawa w Senacie już jutro 9 lipca

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:54
From: Jadwiga Łopata <jadwiga@icppc.pl>
Sent: Monday, July 8, 2019, 11:37:41 AM PDT
Subject: Alarm! Megaustawa w Senacie już jutro 9 lipca
Czy Sent powtórzy sejmowy skandal?…Czy Senatorowie będą na tyle odważni, by stanąć po stronie Polaków pomimo presji wywieranej przez korporacje i władze “odgórne”?
Sejm przegłosował megaustawę o 5G 4 lipca 2019. A jutro, 9 lipca megaustawa będzie już w Senacie(*), w dwóch Komisjach o godz. 16:00:
Za megaustwą głosowali wszyscy posłowie PiS z wyjątkiem czterech. Czwórka, która nie głosowała w ten sposób, wstrzymała się od głosu. Nikt nie głosował przeciw!
PO-KO poszedł tą samą drogą: ale z dziewięcioma wstrzymującymi się i jednym przeciw.
Szczególnie kontrowersyjne było głosowanie Kukiz 15. Tutaj, z dwudziestu dwóch posłów, tylko pięciu głosowało przeciw, a ośmiu(!) głosowało za ustawą. PSL-UED głosowano  dziesięć przeciw i trzy za.
UWAGA! Zaledwie dwudziestu jeden posłów spośród czterystu dwudziestu dwóch, głosowało przeciwko megaustawie! PiS i wszyscy posłowie, którzy przegłosowali tę ustawę, otwarcie naruszyli m.in. Konstytucje RP i Powszechną Deklarację Praw Człowieka. SKANDAL!
Głosowanie za wdrożeniem niesprawdzonej, nieludzkiej technologii 5G, która przyniesie ogromne korzyści korporacjom a obywatelom/wyborcom choroby i dalsze zniewolenie, jest skandalem na najwyższym poziomie.
Czy Senatorowie będą na tyle odważni, by stanąć po stronie Polaków pomimo presji wywieranej przez korporację i władze “odgórne”?
To głosowanie w Sejmie w dniu  4 lipca pokazało też, że Kukiz 15 jest stroną bez kręgosłupa moralnego. Ruch ten miał stawić czoła niesprawiedliwości i wyzyskowi tego rodzaju, ale zamiast tego skapitulował. To bardzo rozczarowało zwolenników Kukiza i prawdopodobnie będzie oznaczało koniec krótkiego panowania Kukiza’15 jako pewnej alternatywy wobec wyprzedaży Polski przez znanych polityków, która praktycznie dzieje się codziennie.
PiS, który regularnie twierdzi, że jest partią najbardziej reprezentatywną dla tradycyjnych polskich wartości, podejmuje decyzje, które można określić ludobójstem przeciwko swoim własnym wyborcom… i nigdy nie ostałaby się w uczciwym sądzie.
UWAGA! Koalicja na rzecz Polski Wolnej od 5G http://stop5g.com.pl/ domaga się natychmiastowego moratorium na 5G i zyskuje coraz większe wsparcie publiczne.PETYCJA O MORATORIUM NA 5G I REDUKCJĘ EKSPOZYCJI LUDNOŚCI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE:
(*) Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 9 lipca 2019 16:00
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
godz. 16.00, sala 182
1.
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1225, druki sejmowe nr 3484, 3545 i 3545-A).
2.
Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku” (druk senacki nr 1216).
Mgr Jadwiga Łopata, góralka, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), dyrektorka Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi
Sir Julian Rose, pisarz, rolnik, dyrektor Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi
==========================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114  biuro@icppc.pl
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: