Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

26/06/2019

Do Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii…

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 05:30
Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
Szanowne Posłanki
Szanowni Posłowie
Projekt tej ustawy nie może przejść! Skupię się tylko na aspekcie efektu mikrofal na zdrowie.
Nawet obecne limity bezpieczeństwa są nieadekwatne do ochrony zdrowia człowieka:
Polska norma dopuszczalnych dawek mikrofalowych jest tysiące razy powyżej progu bezpieczeństwa, a proponowana — 100 razy gorsza od obecnej!
Limity te są oderwane od rzeczywistości. Miarodajna jest dawka, skumulowana w czasie (doba, tydzień, rok, życie) ze wszystkich źródeł napromieniowujących daną osobę. Ograniczenia mocy i emisji z wież bazowych to ułamek całości określającej dawkę. Np. bezpieczne napromieniowanie małolatów częstotliwością 2 GHz (obecne systemy sieci komórkowych) nie może przekroczyć 3 minut na dobę ze wszystkich źródeł (wieża, wifi w szkole i domu, smartfon, tablet, licznik inteligentny prądu…) przy SAR = 0.2 W/kg. To samo dla dorosłych potencjalnych rodziców:

PRZEŁOM W NAUCE Srogie limity napromieniowania z pól elektromagnetycznych telekomu 5G i poprzednich generacji

Dla dzieci do 6 lat nie może być żadnego napromienowania dobowego ani rocznego, czyli kompletna ochrona przed mikrofalami.
Ze wzrostem częstotliwości w 5G, dopuszczalna dawka szybko maleje i przekłada się u dorosłego na dobowy limit  1,2 minut przy SAR 0.2 W/kg i 20 GHz, w porównaniu z 12 minutami dla 2 GHz. W obu przypadkach ze wszystklich źródeł napromieniowujących podczas doby.
To bez zagłębiania się w pola torsyjne, akompaniujące polom elektromagnetycznym (PEM) i dalej sięgające, niezmierzalne wielkościami PEM:
Tyle o najbardziej dyskutowanej, tj. zdrowotnej kwestii napromieniowania z sytemów bezprzewodowych.
Ciąży na Szanownych Posłankach i Posłach Komisji ogromna odpowiedzialność w zw. z tym projektem ustawy — wielopokoleniowa, dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa całego narodu, gdyż nie będzie się gdzie ukryć przed gęstniejącą zupą mikrofalową.
Z poważaniem
Dr inż. Piotr Bein
niezależny badacz ludobójstwa

2 Comments

  1. […] Na każdy jego start-up dla Polaków, straszni i mondżejsi mają już 10 start-upów do kontr-manipulacji — od maszynek do liczenia głosów, przez hakowanie systemów i majstrowanie w nich stuxnetami, po wpływ na masy i wybrane osoby (np. decydenci, wizjonerzy, promotorzy jak Jarosiewicz) egzotyką techniczną jak pola torsyjne — zobaczcie co pisze na ten temat Dr Wojtkowiak: Prezeska StopZET Zofia Filipak i córka e-torturowane… W 5G będzie masakra! Czy jest ochrona — Dyskusja z udziałem Dr Diany Wojtkowiak. Technologia, technokracja to przekleństwo naszych czasów. Bo prym wiedzie banksteria z technologiami 20-40 lat naprzód przeciw Ludzkości. Żeby w tym wygrać, trza działać asymetrycznie, zejść w taki prymityw, w takie podziemie, że pola torsyjne gang stalkingu nie dojdą. Zanim Jarosiewicz założy polskie centrum badań techno dla Polaków, żydłactfo zinfiltruje mu zespół, pokradnie pomysły i wynalazki, a co Polacy utworzą, to doczepi skryte furtki i zaworki. Technokrata wychowany na grach kompowych, gniotąc szajsfona przy plakacie Stop 5G na imprezie anty-5G nie nadaje się na takie zadania. I powtarzam, to nie on zdecyduje co jego neOS integruje a co nie. Niech wpierw pokaże, że wejdzie do KneSSejmu i czegoś dokona bez interpo… sorka interpelacji. Tymczasem daleeeko do tego; Jarosiewicz zraził sobie kupę przednich ludzi swoją apodyktyką — nie tylko Beina i bez porozumiewania się ich przeciw niemu, jak tu próbuje wciskać. W grupie, a jeszcze bardziej przed narodem, któremu deklaruje się służyć, wyjdzie na jaw każda jego taka przywara. W połączeniu z ambicją i klapami na oczach na inne podejścia i filozofie, zrodzi się dyktatorek, zaprawiony w manipulacjach, dezinfo i łgarstwie. Rozwinę to w następnym mejlu. Mam wrażenie z dotychczasowych jego poczynań, że to mu najbardziej pasowałoby. Daj pan przykład panie Jarosiewicz narodowi, ale nie techno-utopią. Wywal publicznie szajsfona, rozgłoś tragiczną prawdę o dobrowolnym śmiertelnym napromieniowywaniu się użytecznych technokratom idiotów: Do Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii… […]

    Pingback by Apjać Mateusz Jarosiewicz dezinformuje o 5G i SmartCity | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 26/06/2019 @ 17:36

  2. […] Do Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii… […]

    Pingback by Ewolucja Mateusza Jarosiewicza | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 13/07/2019 @ 05:53


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: