Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

08/05/2019

11 MAJA 2019 PROTESTY przeciw S. 447 przed Białym Domem i w Los Angeles

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:14
ZAPRASZAMY!
Protest Przeciwko Ustawie S.447,
Ekstraprawnym Roszczeniom i Lamaniu Konstytucji USA!
White House, Washington, D.C., 11 Maja 2019, 1:00 PM
Drodzy Państwo, Rodacy!
Dzieją się rzeczy, które w sposób wyraźny i bolesny dotykają Polski i nas Polaków. Ustawa S.447 (prawo 115-171) przyjęta przez Kongres USA i podpisana przez Prezydenta Donalda Trumpa jest skierowana przeciwko polskim interesom narodowym i polskiej racji stanu. Ustawa S.447 (prawo 115-171) narusza również fundamentalne gwarancje zawarte w amerykańskiej konstytucji dyskryminując wiele kategorii ofiar 2-giej wojny światowej i tworzy niebezpieczne precedensy prawne.
Już dawno Polska nie potrzebowała nas tak, jak potrzebuje nas teraz. Wspólnymi siłami musimy bronić Polski przed grabieżą i przed próbą jej zawłaszczenia dokonywaną pod przykrywką i pod pretekstem realizacji ekstraprawnych, żydowskich roszczeń majątkowych, które ustawa S.447 (prawo 115-171) w wyraźny sposób legitymizuje.
Ustawa S.447 (prawo 115-171) przygotowała polityczny grunt umożliwiający wymuszenie na Polsce nienależnych wypłat prywatnym organizacjom żydowskim – niezwiązanym z Polską, oraz nie mającym związku z obywatelami II Rzeczypospolitej, zamordowanymi przez Niemców w czasie drugiej wojny światowej – sumy, która według World Jewish Restitution Organization równa się 300 miliardom dolarów. Suma ta ma być “zapłatą” za aktywa pozostawione bezpotomnie i bezspadkowo, na terenach II Rzeczpospolitej, przez obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Żądania te stoją w sprzeczności z istniejącym prawem, tak polskim, jak i amerykańskim, oraz naruszają gwarancje równego traktowania obywateli zawarte w Konstytucji USA.
W odpowiedzi na te absurdalne, ekstraprawne żadania rodzi się masowy polonijny ruch protestu. W sobotę, 11 maja , 2019 o godzinie 13:00 odbędzie się w Waszyngtonie przed Białym Domem, przy 1600 Pennyslvania Ave NW, wielka polonijna manifestacja. W imieniu Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych, Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii, Polish American Stategic Initiative, Inc. oraz Związku Żołnierzy NSZ, Koło Chicago, głównych organizatorów majowego protestu, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w nagłośnieniu tego protestu i liczne w nim uczestnictwo.
Zapraszamy na naszą polonijną manifestacje wszystkich którym leży na sercu istnienie oraz bezpieczeństwo ekonomiczne Polski i naszych bliskich. Przyjedźmy pod Biały Dom z rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi! Przynieśmy polskie i amerykańskie flagi! Poświęćmy sobotę aby zamanifestować nasz sprzeciw przeciwko działaniom obcych, wrogich nam sił.
Jeżeli ktos nie może przyjechać do Waszyngtonu niech, prosze, weźmie udział w lokalnych protestach w USA lub przed ambasadami lub konsulatami USA w krajach Państwa zamieszkania. Jeżeli takie protesty nie są jeszcze na Państwa terenie planowane, proszę aby Państwo je lokalnie, samodzielnie i choćby nawet w symbolicznym wymiarze zorganizowali. Jest nas naprawdę wiele, spotkajmy się, policzmy i poznajmy się! Lokalne akcje aktywizują i pomagają w tworzeniu patriotycznych środowisk.
Zapraszamy Państwa do współpracy i współdziałania,
Janusz Sporek – Komitet Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych
Arkadiusz Cimoch – Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Koło Chicago
Edward Wojciech Jeśman – Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii
Dariusz Rutka – Polish American Strategic Initiative, Inc.
KONTAKT: Edward Wojciech Jeśman
310-291-2681 (kom)
president@pacsocal.org
Polish American Congress of Southern California | 3400 W Adams Blvd, Los Angeles, CA 90018

 

Facebook Join My List Logo
ZAPRASZAMY!
PROTEST PRZECIWKO USTAWIE S.447, Ekstraprawnym Roszczeniom
i Łamaniu Konstytucji USA!
11 MAJA 2019, 2:00 PM
FEDERAL BUILDING
11000 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90025

 

 

 

TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: