Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

24/04/2019

REWELACJA opracowanie niedopuszczone do Sejmowej Konferencji 5G — Dr Diana Wojtkowiak: Trwałe skażenie Ziemi przez sieć 5G i dobrowolne poddanie się e-broni wrogów

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 06:39

Dr Diana Wojtkowiak: Trwałe skażenie Ziemi przez sieć 5G i dobrowolne poddanie się wykorzystaniu broni elektronicznej przez wrogów

dr Diana Wojtkowiak, Gdańsk

http://www.torsionfield.eu

Sejm 26 kwiecień 2019

Tekst ten był pierwotnie przeznaczony jako wystąpienie na konferencji w Sejmie 26 kwietnia 2019r– Konferencja 5G: szanse i zagrożenia, a więc dedykowany do ograniczonego grona posłów i osób szczególnie zainteresowanych tematem. Jednak na skutek odrzucenia mojego wystąpienia i decyzji, że na konferencji mają prawo wystąpić jedynie profesorowie będacy aktualnie na etatach w instytutach naukowych, tekst ten trafia do szerokiej publiczności, co do której być może kadra ustawodawcza wcale nie chciałaby tak bardzo żeby te informacje dotarły. Zamiast więc dyskutować tam gdzie to być powinno, a więc w Sejmie. Dyskusja z konieczności zostaje przeniesiona na terencałej Polski. Posłowie będą mogli znaleźć te informacje w internecie, na takich samych prawach jak każdy inny obywatel.

[…]

Czytaj dalej

 

+++++++++++++++++++

Podkładka naukowa powyższego wystąpienia:

Fantom cywilizacyjny pola torsyjnego

Diana Wojtkowiak, Włodzimierz Misztal

Gdańsk, kwiecień 2019

Streszczenie

W pracy przedstawiono eksperymenty wprowadzające w zagadnienie fantomów pól torsyjnych pozostawianych bez naszego udziału w miejscach gdzie występowało silne lub długotrwałe oddziaływanie pól torsyjnych. Głównym zagadnieniem jest jednak pokazanie na podstawie eksperymentów, że w gruncie, w otoczeniu linii wysokiego napięcia i stacji bazowych telefonii komórkowych gromadzi się fantom promieniowania pola torsyjnego,który będzie tam obecny przez wiele lat po wyłączeniu z użycia linii wysokiego napięcia i nadajników mikrofalowych i będzie szkodził zdrowotnie mieszkańcom zamieszkującym te tereny. Zagadnienie dotyczy obszarów położonych nawet w odległości większej niż kilometr od wspomnianych źródeł promieniowania pola torsyjnego.

[…]

Czytaj dalej

++++++++++++++++++++++

Oba opracowania na witrynie Dr Diany Wojtkowiak

Konferencja tylko dla profesorów na etacie, Sejm 26 kwiecień 2019

Trwałe skażenie Ziemi przez sieć 5G i dobrowolne poddanie się wykorzystaniu broni elektronicznej przez wrogów (pdf)

Publikacja naukowa o skażeniu Ziemi na setki lat przez akumulację cząstek pola torsyjnego od nadajników telefonii komórkowej, 23 kwiecień 2019

Fantom cywilizacyjny (pdf)

14 Comments

 1. […] stwierdzeń dot. Jej expertyzy, po czym zamieszczę filmik na moich blogach. gdzie prace te są w formie pisanej, m.in. tutaj. Wobec niemożności mierzenia pól torsyjnych i braku korelacji między obydwu typami pól, […]

  Pingback by [Dyskusja] Bezpieczne dla życia i zdrowia normy dawek dopuszczalnych z urządzeń telekomu | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 07/06/2019 @ 08:50

 2. […] sieć 5G i dobrowolne poddanie się wykorzystaniu broni elektronicznej przez wrogów Backup: Trwałe skażenie Ziemi przez sieć 5G i dobrowolne poddanie się e-broni wrogów […]

  Pingback by Dr Diana Wojtkowiak: Permanent contamination of the Earth by 5G network and voluntary acceptance of enemies’ application of electronic warfare | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 11/06/2019 @ 08:18

 3. […] is a rough translation of what Dr Diana Wojtkowiak writes in her essay on the philosophy of […]

  Pingback by The 5G conspiracy unravelled – an attack to close our consciousness down | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 11/06/2019 @ 22:44

 4. […] REWELACJA opracowanie niedopuszczone do Sejmowej Konferencji 5G — Dr Diana Wojtkowiak: Trwałe ska… […]

  Pingback by Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 25/06/2019 @ 06:23

 5. […] sieć 5G i dobrowolne poddanie się wykorzystaniu broni elektronicznej przez wrogów Backup: Trwałe skażenie Ziemi przez sieć 5G i dobrowolne poddanie się e-broni wrogów […]

  Pingback by Working copy, not authorised for dissemination | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 25/06/2019 @ 23:44

 6. […] polom elektromagnetycznym (PEM) i dalej sięgające, niezmierzalne wielkościami PEM: Trwałe skażenie Ziemi przez sieć 5G i dobrowolne poddanie się e-broni wrogów Tyle o najbardziej dyskutowanej, tj. zdrowotnej kwestii napromieniowania z sytemów […]

  Pingback by Do Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii… | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 26/06/2019 @ 05:30

 7. […] w polu 5G, może doczekał się  programowania na to SztucznejInteligencji. Do tego służy dokładność 10 cm celowania wiązki 5G do danego odbiorcy. Profesjonalizm Zapytałem o formalkę: Konkretnie kto finansuje grupę SmartCity pod Pana […]

  Pingback by [Szkic w opracowaniu] Nieuczciwa samoreklama wizjonera „dobrego 5G i SmartCity”, Mateusza Jarosiewicza a zapisy archiwalne | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 29/06/2019 @ 08:43

 8. […] REWELACJA opracowanie niedopuszczone do Sejmowej Konferencji 5G — Dr Diana Wojtkowiak: Trwałe ska… […]

  Pingback by [ok. 2005] Technologie po 2025, wojskowe i do masowej kontroli ludności | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 07/07/2019 @ 22:38

 9. […] REWELACJA opracowanie niedopuszczone do Sejmowej Konferencji 5G — Dr Diana Wojtkowiak: Trwałe ska… […]

  Pingback by [ok. 2005] Technologie po 2025, wojskowe i do masowej kontroli ludności | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 07/07/2019 @ 22:38

 10. […] REWELACJA opracowanie niedopuszczone do Sejmowej Konferencji 5G — Dr Diana Wojtkowiak: Trwałe ska… […]

  Pingback by [ok. 2005] Technologie po 2025, wojskowe i do masowej kontroli ludności (uwagi od Dr Diany Wojtkowiak) | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 08/07/2019 @ 04:58

 11. […] Sieć 5G charakteryzuje się dokładnością wiązki 10 cm z anteny do danego odbiorcy: Dr Diana Wojtkowiak: Trwałe skażenie Ziemi przez sieć 5G i dobrowolne poddanie się e-broni wro…  Działania resortu, Sejmu i lobby telekomunikacyjnego z mediami głównego nurtu to akt […]

  Pingback by Do Komisji Senackich ws. megaustawy telekomunikacyjnej | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 09/07/2019 @ 07:29

 12. […] konferencja Wojskowej Akademii Medycznej. . Wiodąca polska uczona w dziedzinie pól torsyjnych, Dr Diana Wojtkowiak, udowodniła dla Komisji Sejmowej ws. procedowanej megaustawy, że  pod stacjami bazowymi tworzy się w gruncie trwały fantom pola […]

  Pingback by Do Senatu RP ws. skutków 5G i istniejących telekomów — zdrowie publiczne, depopulacja, kontrola umysłu i funkcji ciała, namierzone osoby, obcy wywiad… | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 11/07/2019 @ 20:35

 13. […] REWELACJA opracowanie niedopuszczone do Sejmowej Konferencji 5G — Dr Diana Wojtkowiak: Trwałe ska… […]

  Pingback by Jak mają ludziska protestować, gdy temat bezprzewodówki jest aż tak sciemniony | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 02/09/2019 @ 06:40

 14. […] Dzięki ekspertyzie Dr Diany Wojtkowiak w dziedzinie pól torsyjnych  wiedza ta stanowi bazę naukową dla jej doniesienia do prokuratora generalnego przeciwko faszystowskiemu reżimowi za zmowę ws. zbrodni ludobójstwa. Ma ona 30 lat doświadczenia w teorii i praktyce w biologii molekularnej, medycynie, elektronice i zaawansowanej fizyce. Rzadka, wszechstronna cywilna naukowiec w polach torsyjnych, domenie zarezerwowana dla wojskowych i tajnych służb mocarstw światowych, Dr Wojtkowiak została wykluczona z przesłuchań Sejmu ppodczas procedowania megaustawy ws. 5G. […]

  Pingback by [dyskusja] REWELACJA na skalę światową — Dr Diana Wojtkowiak: Wielka psychoza koronowirusa a generowane przez sieć 5G pola torsyjne | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 09/07/2020 @ 10:16


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: