Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

01/04/2019

Niezdolny do empatii ZdalnyObserwator: Czy otaczają nas ludzie — Marek Podlecki

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 06:52

 

 

PB: ZdalnyObserwator wylał na Marka Podleckiego pomyje zasłyszane od hasbarników i ściervomediów: jeden z głównych antysemitów, bujał się z panem Rybakiem, Aleksandrem jak mu tam chyba Jabłonowskim– no był antysemitą pierwszej klasy… ZO brzmi jak najęty przez Nietenjahu’ja.

Dalej, ZO stwierdza, że Marek zbzikował. Więc czemu znęca się nad chorym? Podobnie zrobił z Antonio w swych paranoicznych “dociekaniach” o  nie-ludziach. Oczywiste, że Antonio cierpiał na autyzm czy podobny przypadek. Jeśli ktoś tu nie zdał egzaminu z humanizmu, to na pewno ZO.

Charakter człowieka jeszcze bardziej objawia sam siebie. Najbardziej znikomy czyn, najulotniejsze słowo — nawet pozór, że się coś robi — nawet tylko zamierzony cel, wyraża charakter. — Ralph Waldo Emerson Myśli

TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: