Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

08/03/2019

Krzysztof Kornatowicz po szopce I instancji, naciera w imię podstawowych praw Polaków

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 21:06

Krzysztof Kornatowicz: Ależ skądże znowu ?! ja nie mam cienia złudzeń, że w sądzie wygram, albowiem w “polskim” sądzie jeszcze nikt nie wygrał. 

Jednak sprawy posunęły się do przodu. Pierwszą Instancyję mamy wreszcie zamkniętą. Można wnosić apelację do instancyi drugiej. Na szczęście mogę oprotestować wyrok I Instancji samodzielnie, nie tak, jak w sprawie podatków, gdzie “kasację” może  spłodzić jeno prawnik za nie mniej, niż 450 zeta.
Im szybciej zakończę wszystkie procedury odwoławcze w “polskich” sądach, tym szybciej będę mógł odwoływać sie od tego bezprawia. Tak też pierwszy stopień pokonałem. Mogła przecież sędzia wyznaczyć kolejną i kolejną sprawę, przesłuchiwać strony przez 10 lat.
Do tego sędzia chyba nie zdając sobie sprawy, co robi, orzekła, że koszt sprawy wynosi 200 zeta, A JA WPŁACIŁEM PRZED SPRAWĄ 450.  Tak też powinni mi teraz zwrócić 250 nadpłaty. Czyli jest jakiś progres, jest dobrze
.
Andrzej Szubert: A Pan się łudził, że wygra? Tzw. prawodawstwo zachodu, łącznie z “konstytucjami” oparte na prawie rzymskim to prawo gumy – można je naginać i naciągać na wszystkie strony. W rzymskim prawie była kategoria “mówiących narzędzi” – niewolników. I oni nie mieli żadnych praw. Jesteśmy “mówiącymi narzędziami”…

 

Am Fr., 8. März 2019 um 08:17 Uhr schrieb Krzysztof KORNATOWICZ:
Wczoraj oczywiście przegrałem sprawę o złamanie art.68 KP, za co wystąpiłem z roszczeniem 500 tyś zł. 
W uzasadnieniu sędzia podała, że w zapisie owego artykułu 68 KP nie ma jednoznacznego zwrotu “prawo do darmowego świadczenia medycznego” i to było podstawą jej decyzji.
Myli się jednak sędzia, albowiem Konstytucja Polski to nie jest zapis dziecka z przedszkola. Nie znajdują się w niej zbędne byty i zapisy. Z logicznego czytania tekstu zawartego w art. 68 KP wynika, że każdy ma prawo do równego dostępu do świadczeń medycznych świadczonych w “państwowych” zakładach opieki zdrowotnej, opłacanych nie przez Kornatowicza, ze składek ZUS, ALE Z FUNDUSZÓW PUBLICZNYCH
 
1. Jeśli nie byłyby to świadczenia darmowe, to taki zapis byłby zbędnym bytem. Można by dla zapisać w konstytucji inne zbędne byty, na przykład, że “każdy ma prawo do oddychania, jedzenia i wydalania”. Ale takich oczywistych oczywistości się nie pisze, bo to są właśnie zbędne byty. Podobnie jak się nie pisze, że każdy ma prawo do nowiutkiego, wypasionego jachtu i Mercedesa, pod warunkiem, że go zakupi za uczciwie zarobione własne pieniądze.
Skoro uznano, że należy to wpisać w treść konstytucji, to logicznym się staje, że chodzi o to ( zapis punktu 2 art 68), że władze publiczne gwarantują każdemu ten równy dostęp !
Rzymska paremia, która jest fundamentem wszystkich cywilizowanych praw podaje;
Salus populi suprema lex esto – dobro ludu powinno być najwyższym prawem
 
2. Państwo ma obowiązki w stosunku do swoich obywateli. Jednym z nadrzędnych obowiązków cywilizowanego, demokratycznego państwa w stosunku do jego obywateli jest zabezpieczenie zdrowotne społeczeństwa.
Uzależnienie spełnienia tego obowiązku państwowego w stosunku do jego obywateli od narzuconej jego 2,2 milionowej części świadczenia ogromnego haraczu ZUS-owskiego, w wysokości 1330 zł miesięcznie i to przez 40 lat bez względu na uzyskany dochód, co odnosi się do tej części społeczeństwa, która żyje z prowadzenia własnej działalności gospodarczej jest pogwałceniem wszelkich norm etycznych, moralnych, logicznych, jest zaprzeczeniem demokracji i sprawiedliwości społecznej . Jest wreszcie aktem czystego barbarzyństwa bliższym rządom krwawych tyranów, niż demokratycznym, cywilizowanym ojczyznom .
 
3. Jeśli obywatel Kornatowicz myli się w odczycie i zrozumieniu art. 68 KP, jeśli ustawodawca i służby polskiemu narodowi zapisały w art. 68 konstytucji jednak byt zbędny, który można niejednoznacznie interpretować, to WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI W TYM OBSZARZE MUSZĄ BYĆ INTERPRETOWANE NA KORZYŚĆ OBYWATELI, ALBOWIEM KONSTYTUCJA POLSKI JEST ZAPISEM PRAW OBYWATELI I OBOWIĄZKÓW PAŃSTWA W STOSUNKU DO JEGO OBYWATELI !
Nie można interpretować praw suwerena, faktycznego właściciela Polski, jakim jest Naród, Polacy, w Kornatowicz w 1/40 000 000, przeciwko niemu, albowiem naród jest tutaj panem, NARÓD, a nie jego służący ! Prawa mają służyć “panu” suwerenowi, właścicielowi Polski, a nie służącemu do jasnej Anielki !
A zatem – każde wątpliwości z nieprecyzyjnie, niechlujnie, niedbale  zapisanej konstytucji należy interpretować z korzyścią dla Kornatowiczów ( amen )
 
4. III RP jest kontynuacją państwa polskiego. Przejęła go bezkrwawo, w podstępie znanym powszechnie jako “Okrągłostołowy”, po poprzedniku, po Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
W poprzednim, podobno strasznym systemie obywatele posiadali prawo do darmowej opieki lekarskiej, która faktycznie świadczona była. Nie można zatem od zapisania w 1997 roku “Konstytucji Kwaśniewskiego” ukraść ten przywilej narodowy narodowi, bez rozpisania referendum, zapytania publicznego – czy naród zgadza się, aby uzależnić dalsze darmowe świadczenia lekarskie od ogromnego haraczu ZUS-owskiego, zwanego “składką” dla kilku milionów Polaków ?
Naród świadomie nigdy nie pozbyłby się tego przywileju, albowiem służy on jego bezpieczeństwu i kondycji. Naród dobrze zdaje sobie sprawę, że zdrowie jednego obywatela bezpośrednio przekłada się na zdrowie innych obywateli ( patrz ebola, cholera, dżuma, tyfus, gruźlica, choroby weneryczne, grypa i piździawa).
A zatem – kto ukraść chce podstępem przywileje narodowe właściciela Polski – jego służący – służby ustawodawcze, czy insze służące narodowi –  służby sądownicze ? PRZYZNAĆ MI SIĘ TU KURWA MAĆ NATYCHMIAST, ALBO JESZCZE PRĘDZEJ, Kto z trzech służb zamierza obrabować Polaków z ich przywilejów ?!
 
Tak w zarysie będzie brzmiała moja apelacja od wyroku “Sądu” Okręgowego w Gdańsku . Na szczęście mam prawo sam ją zredagować i złożyć, co po uzyskaniu pisemnego wyroku wraz z uzasadnieniem uczynię.

       Krzysztof Kornatowicz

Obrońca Praw Człowieka w Polsce
e-mail kornatk@gmail.com
502-42-13-32
TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: