Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

17/02/2019

Polonia norweska ws. kryzysu dyplomatycznego Norwegia – Polska 

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:05

Oświadczenie w sprawie kryzysu dyplomatycznego
między Norwegią a Polską
dla Ministerswa Spraw Zagranicznych Polski
i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii

Oslo, 11.02.18

 

Jako reprezentanci środowiska polskiego w Norwegii przeciwstawiamy się dalszej eskalacji konfliktu dyplomatycznego między Norwegią a Polską, który pojawił się w związku z wydaleniem z Norwegii konsula Sławomira Kowalskiego.

 Polska i Norwegia może poszczycić się tysiącletnią tradycją przyjazni, która szczególnie uwidoczniła się w poparciu dla Związku Zawodowego Solidarność w okresie stanu wojennego w Polsce w latach 1981-85.

Polacy w Norwegii akceptują wymogi norweskiego prawa i chcą kontynuacji dobrych relacji między Polakami i Norwegami.

Ewentualne problemy w sprawach trudnych należy rozwiązywać poprzez dialog.

.Przeciwstawiamy się, aby osoby niereprezentatywne dla środowiska polskiego w Norwegii wypowiadały się w naszym imieniu prowokując i podsycając konflikt.

Pragniemy żyć i pracować w Norwegii dla pokoju i dialogu.

Uttalelse om diplomatisk krise mellom Norge og Polen
til Norges Utenriksdepartement
og til Polens Utenriksdepartement

Oslo, 11.02.18

Som representanter for det polske miljøet i Norge vil vi motsette oss en videre eskalering av den diplomatiske konflikten angående utvisning av den polske konsulen Slawomir Kowalski fra Norge.

 Polen og Norge har tusen år gamle vennskaps tradisjon å vise til, noe som spesielt kom til synet i støtten for fagforeningen Solidaritet under unntakstilstanden i Polen i årene 1981-85.

Polakker i Norge vil akseptere Norges lover og vil fortsette de gode polsk – norske relasjoner.

Eventuelle problemer i vanskelige saker skal løses i dialog.

 Vi motsetter oss at personer som ikke er representative for det polske miljø i Norge uttaler seg på vegne av oss og provoserer frem og hisser opp konflikten.

 Vi ønsker å leve og arbeide i Norge for fred og dialog.

Edith Stylo
Bogdan Kulas
Hubert Gorczyca

Advertisements

1 Comment

  1. […] Polonia norweska ws. kryzysu dyplomatycznego Norwegia – Polska  […]

    Pingback by Arthur J. Kubik pomawia Bogdana Kulasa | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 17/02/2019 @ 08:17


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: