Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

11/02/2019

Historyczne międzywyznaniowe przymierze

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 10:57

Ambroży Mejer:  Dziękuje za te wieści, obnażają one co ma się spełnić i kim (czym) są zapisane w Apokalipsie znaczenia, patrz Ap2,9. Informacja ważna, owszem to trzeba wiedzieć. Spotkanie wszystkich religii rozpoczął już JP2, zjednywał wszystkich od świata ducha w Asyżu w wiarę w jednego dla wszystkich Boga – teraz przeżywamy jako ciąg dalszy w kontynuacji. Proroctwa mówią co nas czeka, choć dla wielu pojęciowo jest to nie uchwytne, zdecydowanie poza poprawnością. Wydaje się, że nie sposób to już zatrzymać, a tym bardziej odwrócić, fakty są widoczne w zasięgu reki, choć dla inteligentnie zorganizowanych (tych mądrych pewnych siebie) wyżej nad nami będzie to super „nie poprawne” jako „mowa nienawiści”. Wydarzenia czołowe w świecie w tym i niedawne wydarzenia w Gdańsku posiadają wspólny mianownik globalnych powiązań i działań dla wielu których wiedza ta nawet pojęciowo nie jest zrozumiała. Budzi to oczywisty chaos bowiem propaganda tego przekazu nie obejmuje traktując odbiorców nas za maluczkich. „Prawda jest nową mową nienawiści. Jakie lekarstwo na teoretyczną mowę nienawiści oferuje nam świat? Oferuje nam cenzurę i jeszcze raz cenzurę.” Spójrz więcej w tekście załącznika.

——————

Od: “Andrzej L.
Data: 10 lut 2019 11:50
Temat: Historyczny międzywyznaniowe przymierze zostało podpisane ……
Do: “Jerzy Dąbrowski”

To faktycznie historyczne przymierze. Trzeba wiedzieć.
——————

Historyczny międzywyznaniowe przymierze zostało podpisane na Bliskim Wschodzie w poniedziałek, a główne media w Stanach Zjednoczonych został prawie całkowicie milczy na ten temat. Szejk Ahmed al-Tayeb uważany jest za najważniejszego imama w sunnickim islamie i przybył na ceremonię podpisania w Abu Zabi z papieżem Franciszkiem  “ramię w ramię w symbol międzywyznaniowego braterstwa” . Ale nie była to tylko ceremonia dla katolików i muzułmanów. Według  brytyjskiego źródła informacji , podpisanie tego przymierza zostało dokonane “przed globalną publicznością przywódców religijnych z chrześcijaństwa, islamu, judaizmu i innych wyznań” …

Papież i wielki imam al-Azhar podpisali historyczną deklarację braterstwa, wzywającą do pokoju między narodami, religiami i rasami, przed globalną publicznością przywódców religijnych z chrześcijaństwa,  islamu , judaizmu i innych wyznań.

Papież Franciszek , przywódca katolików świata i szejk Ahmed al-Tayeb, szef najbardziej prestiżowej siedziby nauki sunnitów, przybyli na ceremonię w Abu Dhabi w parze symbolizując międzykulturowe braterstwo.

Innymi słowy, nastąpił wspólny wysiłek, aby upewnić się, że wszystkie religie świata były reprezentowane na tym zgromadzeniu.

Według  oficjalnej strony Watykanu , ogromna ilość przygotowań poszła do opracowania tego dokumentu i zachęca wierzących ze wszystkich religii “do uściskania sobie dłoni, obejmowania się nawzajem, całowania się nawzajem, a nawet modlitwy” między sobą …

Dokument, podpisany przez papieża Franciszka i wielki imam al-Azhar, Ahmeda el-Tayeb’a, został przygotowany “z wielką refleksją i modlitwą”, powiedział Papież. Jedyne wielkie niebezpieczeństwo w tej chwili, kontynuował, to “zniszczenie, wojna, nienawiść między nami”. “Jeśli wierzący nie potrafimy uścisnąć ręki, objąć się nawzajem, pocałować jeden drugiego, a nawet modlić się, nasza wiara zostanie pokonana “, powiedział. Papież wyjaśnił, że dokument “zrodził się z wiary w Boga, który jest Ojcem wszystkich i Ojcem pokoju; potępia wszelkie zniszczenia, cały terroryzm, od pierwszego terroryzmu w historii, od Kaina. ”

W tym dokumencie jest dużo języka o pokoju, ale wykracza to poza poparcie dla pokoju.

W kółko słowo “Bóg” używane jest do równoczesnej identyfikacji Allaha i Boga chrześcijaństwa. Oto tylko jeden przykład …

My, którzy wierzymy w Boga i na ostateczne spotkanie z Nim i Jego sądem, na podstawie naszej religijnej i moralnej odpowiedzialności, i poprzez ten dokument, wzywamy samych siebie, zarówno na przywódców świata, jak i na architektów polityki międzynarodowej. i światowej gospodarki, aby usilnie starać się szerzyć kulturę tolerancji i żyć razem w pokoju; interweniować przy najbliższej okazji, aby powstrzymać przelanie niewinnej krwi i położyć kres wojnom, konfliktom, degradacji środowiska i moralnemu i kulturowemu upadkowi, którego obecnie doświadcza świat.

Ponadto dokument ten odważnie oświadcza, że “różnorodność religii”, którą widzimy na świecie, była “wolą Boga” …

Wolność jest prawem każdej osoby: każda jednostka cieszy się wolnością wiary, myśli, ekspresji i działania. Pluralizm i różnorodność religii, koloru, płci, rasy i języka są wolą Boga w Jego mądrości, poprzez którą stworzył istoty ludzkie. Ta boska mądrość jest źródłem, z którego wywodzi się prawo do wolności wiary i wolność bycia innym. Dlatego też należy odrzucić fakt, że ludzie są zmuszani do przylgnięcia do określonej religii lub kultury, a także do narzucenia kulturowego stylu życia, którego inni nie akceptują;

W gruncie rzeczy mówi się, że wolą Bożą są setki różnych religii na świecie i że wszystkie są w zasięgu wzroku.

Wiemy,  że elita chce jednej światowej religii , ale widzenie najważniejszych duchownych zarówno z katolicyzmu, jak i islamu sprawia, że tak dramatyczny publiczny popęd jest absolutnie oszałamiający.

Możesz znaleźć pełny tekst przymierza, który podpisali  na oficjalnej stronie Watykanu . Powtórzyłem też cały dokument poniżej …

* * *

WPROWADZENIE

Wiara prowadzi wierzącego, aby w drugim dostrzegł brata lub siostrę, których należy wspierać i kochać. Przez wiarę w Boga, który stworzył wszechświat, stworzenia i wszystkie ludzkie istoty (równe ze względu na Jego miłosierdzie), wierzący są wezwani do wyrażenia tego ludzkiego braterstwa poprzez ochronę stworzenia i całego wszechświata i wspieranie wszystkich osób, szczególnie tych najbiedniejszych i tych najbardziej potrzebujący.

Ta transcendentalna wartość stanowiła punkt wyjścia dla wielu spotkań charakteryzujących się przyjazną i braterską atmosferą, w której dzieliliśmy się radościami, smutkami i problemami naszego współczesnego świata. Zrobiliśmy to, biorąc pod uwagę postęp naukowy i techniczny, osiągnięcia terapeutyczne, erę cyfrową, środki masowego przekazu i komunikację. Zastanawialiśmy się także nad poziomem ubóstwa, konfliktów i cierpienia tak wielu braci i sióstr w różnych częściach świata w wyniku wyścigu zbrojeń, niesprawiedliwości społecznej, korupcji, nierówności, upadku moralności, terroryzmu, dyskryminacji, ekstremizmu i wielu innych przyczyny.

Od naszych braterskich i otwartych dyskusji, a także od spotkania, które wyrażało głęboką nadzieję w świetlanej przyszłości dla wszystkich ludzi, zrodził się pomysł tego dokumentu na temat  ludzkiej braterstwa  . Jest to tekst, który otrzymał uczciwą i poważną myśl, aby być wspólną deklaracją dobrych i serdecznych aspiracji. Jest to dokument, który zachęca wszystkie osoby, które wierzą w Boga i wiarę w  ludzkie braterstwo,  do zjednoczenia się i wspólnej pracy, aby mogła służyć jako przewodnik dla przyszłych pokoleń, aby szerzyć kulturę wzajemnego szacunku w świadomości wielkiej boskiej łaski, która sprawia, że wszyscy ludzie są braćmi i siostrami.

DOKUMENT

W imię Boga, który stworzył wszystkich ludzi równych w prawach, obowiązkach i godności, i którzy powołali ich, aby żyli razem jako bracia i siostry, aby napełniali ziemię i ujawniali wartości dobroci, miłości i pokoju;

W imię niewinnego ludzkiego życia, którego Bóg zabronił zabijać, potwierdzając, że każdy, kto zabija człowieka, jest jak ten, który zabija całą ludzkość, i że każdy, kto ratuje osobę, jest jak ten, który ratuje całą ludzkość;

W imieniu ubogich, ubogich, zmarginalizowanych i najbardziej potrzebujących, których Bóg nam nakazał, aby pomagali jako obowiązek wymagany od wszystkich osób, szczególnie tych bogatych i dysponujących środkami;

W imieniu sierot, wdów, uchodźców i osób wygnanych ze swoich domów i ich krajów; w imieniu wszystkich ofiar wojen, prześladowań i niesprawiedliwości; w imię słabych, tych, którzy żyją w strachu, jeńców wojennych i tych torturowanych w jakiejkolwiek części świata, bez różnicy;

W imię ludów, które straciły bezpieczeństwo, pokój i możliwość wspólnego życia, stając się ofiarami zniszczenia, katastrofy i wojny;

W imię  ludzkiego braterstwa,  które obejmuje wszystkich ludzi, jednoczy je i czyni je równymi;

W imię tego  braterstwa,  rozdartego przez politykę ekstremizmu i podziału, przez systemy nieskrępowanego zysku lub przez nienawistne tendencje ideologiczne, które manipulują działaniami i przyszłością kobiet i mężczyzn;

W imię wolności, którą Bóg dał wszystkim istotom ludzkim, czyniąc je wolnymi i wyróżniając je tym darem;

W imię sprawiedliwości i miłosierdzia, podstawy dobrobytu i kamienia węgielnego wiary;

W imieniu wszystkich osób dobrej woli obecnych w każdej części świata;

W imię Boga i wszystkiego, co do tej pory zostało powiedziane; Al-Azhar al-Sharif i muzułmanie Wschodu i Zachodu, wraz z Kościołem katolickim i katolikami Wschodu i Zachodu, deklarują przyjęcie kultury dialogu jako ścieżki; wzajemna współpraca jako kodeks postępowania; wzajemne zrozumienie jako metoda i standard.

My, którzy wierzymy w Boga i na ostateczne spotkanie z Nim i Jego sądem, na podstawie naszej religijnej i moralnej odpowiedzialności, i poprzez ten dokument, wzywamy samych siebie, zarówno na przywódców świata, jak i na architektów polityki międzynarodowej. i światowej gospodarki, aby usilnie starać się szerzyć kulturę tolerancji i żyć razem w pokoju; interweniować przy najbliższej okazji, aby powstrzymać przelanie niewinnej krwi i położyć kres wojnom, konfliktom, degradacji środowiska i moralnemu i kulturowemu upadkowi, którego obecnie doświadcza świat.

Wzywamy intelektualistów, filozofów, osobistości religijne, artystów, przedstawicieli mediów oraz mężczyzn i kobiety kultury w każdym zakątku świata, aby na nowo odkryli wartości pokoju, sprawiedliwości, dobroci, piękna, braterstwa i współistnienia ludzi, aby potwierdzić znaczenie tych wartości jako kotwicy zbawienia dla wszystkich i promowania ich wszędzie.

Ta Deklaracja, wyłaniająca się z głębokiego przemyślenia naszej współczesnej rzeczywistości, ceniącego jej sukcesy i solidarność z cierpieniami, klęskami i klęskami, głęboko wierzy, że jedną z najważniejszych przyczyn kryzysów współczesnego świata jest odczulone ludzkie sumienie, dystansowanie się od wartości religijnych i dominującego indywidualizmu, któremu towarzyszą materialistyczne filozofie, które deifikują człowieka i wprowadzają światowe i materialne wartości w miejsce najwyższych i transcendentalnych zasad.

Uznając pozytywne kroki naszej nowoczesnej cywilizacji w dziedzinie nauki, techniki, medycyny, przemysłu i dobrobytu, szczególnie w krajach rozwiniętych, pragniemy podkreślić, że w związku z tak historycznymi postępami, wielkimi i cennymi takimi jakimi są, istnieje zarówno moralne pogorszenie, które wpływa na działania międzynarodowe, jak i osłabienie wartości duchowych i odpowiedzialności. Wszystko to przyczynia się do ogólnego poczucia frustracji, izolacji i desperacji, prowadząc wielu do popadnięcia albo w wir ateistycznego, agnostycznego lub religijnego ekstremizmu, albo w ślepy i fanatyczny ekstremizm, który ostatecznie zachęca do form zależności i indywidualnego lub zbiorowego samozniszczenia.

Historia pokazuje, że religijny ekstremizm, narodowy ekstremizm, a także nietolerancja wytworzyły się na świecie, czy to na Wschodzie, czy na Zachodzie, co można by nazwać znakami “trzeciej wojny światowej toczonej po kawałku”. W wielu częściach świata iw wielu tragicznych okolicznościach znaki te zaczęły być boleśnie widoczne, podobnie jak w sytuacjach, gdy nieznana jest dokładna liczba ofiar, wdów i sierot. Widzimy ponadto, że inne regiony przygotowują się, by stać się teatrami nowych konfliktów, z wybuchami napięć i nagromadzeniem broni i amunicji, a wszystko to w kontekście globalnym przyćmionym niepewnością, rozczarowaniem, strachem przed przyszłością i kontrolą przez ograniczone interesy gospodarcze.

Potwierdzamy również, że poważne kryzysy polityczne, sytuacje niesprawiedliwości i brak sprawiedliwego podziału zasobów naturalnych – z których korzysta tylko bogata mniejszość, ze szkodą dla większości ludzi na ziemi – wytworzyły i nadal generują liczba osób ubogich, chorych i zmarłych. Prowadzi to do katastroficznych sytuacji kryzysowych, w których różne kraje padły ofiarą pomimo ich zasobów naturalnych i zaradności młodych ludzi, którzy charakteryzują te narody. W obliczu takich kryzysów, które powodują śmierć milionów dzieci – zmarnowanych z biedy i głodu – na poziomie międzynarodowym panuje nieakceptowalna cisza.

W tym kontekście jasne jest, że rodzina jako podstawowe jądro społeczeństwa i ludzkości jest niezbędna, aby wprowadzić dzieci w świat, podnieść je, kształcić i zapewnić im solidną formację moralną i bezpieczeństwo wewnętrzne. Atakowanie instytucji rodziny, traktowanie jej z pogardą lub wątpienie w jej ważną rolę, jest jednym z najbardziej groźnych zła naszej epoki.

Potwierdzamy także znaczenie przebudzenia świadomości religijnej i potrzeby ożywienia tej świadomości w sercach nowych pokoleń poprzez zdrową edukację i przylgnięcie do wartości moralnych i prawych nauk religijnych. W ten sposób możemy skonfrontować tendencje, które są indywidualistyczne, samolubne, sprzeczne, a także zajmują się radykalizmem i ślepym ekstremizmem we wszystkich jego formach i wyrażeniach.

Pierwszym i najważniejszym celem religii jest wierzyć w Boga, uhonorować Go i zaprosić wszystkich mężczyzn i kobiety, aby uwierzyli, że ten wszechświat zależy od Boga, który nim rządzi. On jest Stwórcą, który ukształtował nas Swoją boską mądrością i dał nam dar życia, aby go chronić. Jest darem, którego nikt nie ma prawa odbierać, grozić ani manipulować, aby się do siebie dostosować. W istocie każdy musi strzec tego daru życia od początku do swego naturalnego końca. Dlatego potępiamy wszelkie praktyki, które stanowią zagrożenie dla życia, takie jak ludobójstwo, akty terroryzmu, przymusowe wysiedlenia, handel ludźmi, aborcja i eutanazja. Podobnie potępiamy politykę promującą te praktyki.

Co więcej, stanowczo oświadczamy, że religie nigdy nie mogą nakłaniać do wojny, nienawistnych postaw, wrogości i ekstremizmu, ani też nie mogą nakłaniać do przemocy ani do przelewania krwi. Te tragiczne realia są konsekwencją odchyleń od nauk religijnych. Wynikają one z politycznej manipulacji religiami i interpretacji dokonywanych przez grupy religijne, które w toku historii wykorzystały moc religijnych uczuć w sercach mężczyzn i kobiet, aby skłonić je do działania w sposób, który nic wspólnego z prawdą religii. Odbywa się to w celu osiągnięcia celów politycznych, gospodarczych, światowych i krótkowzrocznych. Wzywamy zatem wszystkich zainteresowanych do zaprzestania używania religii do podżegania do nienawiści, przemocy, ekstremizmu i ślepego fanatyzmu oraz do powstrzymania się od używania imienia Boga w celu usprawiedliwienia aktów zabójstwa, wygnanie, terroryzm i ucisk. Pytamy o to na podstawie naszej wspólnej wiary w Boga, który nie stwarzał mężczyzn ani kobiet, aby być zabijanymi lub walczącymi ze sobą nawzajem, ani też nie byli torturowani ani poniżani w swoim życiu i okolicznościach. Bóg, Wszechmogący, nie potrzebuje żadnej obrony przed nikim i nie chce, aby Jego imię było używane do terroryzowania ludzi.

Niniejszy dokument, zgodnie z wcześniejszymi dokumentami międzynarodowymi, które podkreślały znaczenie roli religii w budowaniu pokoju na świecie, potwierdza:

– Mocne przekonanie, że autentyczne nauki religii zachęcają nas do pozostania zakorzenionym w wartościach pokoju; bronić wartości wzajemnego zrozumienia, braterstwa ludzkiego  i harmonijnego współżycia; przywrócić mądrość, sprawiedliwość i miłość; oraz aby rozbudzić świadomość religijną wśród młodych ludzi, aby przyszłe pokolenia mogły być chronione przed domeną materialistycznego myślenia i niebezpiecznej polityki nieokiełznanej chciwości i obojętności, które są oparte na prawie siły, a nie na sile prawa;

– Wolność jest prawem każdej osoby: każda jednostka cieszy się wolnością wiary, myśli, ekspresji i działania. Pluralizm i różnorodność religii, koloru, płci, rasy i języka są wolą Boga w Jego mądrości, poprzez którą stworzył istoty ludzkie. Ta boska mądrość jest źródłem, z którego wywodzi się prawo do wolności wiary i wolność bycia innym. Dlatego też należy odrzucić fakt, że ludzie są zmuszani do przylgnięcia do określonej religii lub kultury, a także do narzucenia kulturowego stylu życia, którego inni nie akceptują;

– Sprawiedliwość oparta na miłosierdziu jest drogą do naśladowania, aby osiągnąć godne życie, do którego każdy człowiek ma prawo;

– Dialog, zrozumienie i powszechna promocja kultury tolerancji, akceptacji innych i wspólnego życia w pokoju przyczyniłyby się w znacznym stopniu do zmniejszenia wielu problemów gospodarczych, społecznych, politycznych i środowiskowych, które tak mocno obciążają znaczną część ludzkości;

– Dialog między wierzącymi oznacza łączenie się w ogromnej przestrzeni duchowych, ludzkich i wspólnych wartości społecznych, a stamtąd przekazywanie najwyższych wartości moralnych, do których dążą religie. Oznacza to również unikanie nieproduktywnych dyskusji;

– Ochrona miejsc kultu – synagog, kościołów i meczetów – jest obowiązkiem zagwarantowanym przez religie, wartości ludzkie, prawa i porozumienia międzynarodowe. Każda próba zaatakowania miejsc kultu lub grożenia im przez gwałtowne ataki, zamachy bombowe lub zniszczenie, jest odstępstwem od nauk religii, jak również jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego;

– Terroryzm jest godny pożałowania i zagraża bezpieczeństwu ludzi, czy to na Wschodzie, czy na Zachodzie, na Północy czy Południu, i szerzy panikę, terror i pesymizm, ale nie jest to spowodowane religią, nawet gdy terroryści ją instrumentalizują. Jest to raczej spowodowane nagromadzeniem błędnych interpretacji tekstów religijnych oraz polityką związaną z głodem, ubóstwem, niesprawiedliwością, uciskiem i dumą. Dlatego tak ważne jest zaprzestanie wspierania ruchów terrorystycznych napędzanych finansowaniem, zapewnieniem broni i strategii oraz próbami usprawiedliwienia tych ruchów, nawet za pomocą mediów. Wszystkie te muszą być uznane za zbrodnie międzynarodowe, które zagrażają bezpieczeństwu i pokojowi na świecie. Taki terroryzm musi być potępiony we wszystkich jego formach i wyrażeniach;

– Pojęcie  obywatelstwa  opiera się na równości praw i obowiązków, zgodnie z którymi wszyscy korzystają z wymiaru sprawiedliwości. Dlatego ważne jest, aby w naszych społeczeństwach stworzyć koncepcję  pełnego obywatelstwa  i odrzucić dyskryminujące użycie określenia  mniejszości, które rodzi poczucie izolacji i niższości. Jego niewłaściwe wykorzystanie toruje drogę wrogości i niezgody; odwraca wszelkie sukcesy i odbiera religijne i obywatelskie prawa niektórym obywatelom, którzy są w ten sposób dyskryminowani;

– Dobre stosunki między Wschodem i Zachodem są bez wątpienia niezbędne dla obu stron. Nie wolno ich lekceważyć, aby każdy mógł zostać wzbogacony kulturą drugiej poprzez owocną wymianę i dialog. Zachód może odkryć na Wschodzie środki na te duchowe i religijne choroby, które są spowodowane dominującym materializmem. A Wschód może znaleźć na Zachodzie wiele elementów, które mogą pomóc uwolnić go od słabości, podziału, konfliktu i upadku naukowego, technicznego i kulturowego. Ważne jest, aby zwracać uwagę na różnice religijne, kulturowe i historyczne, które są istotnym elementem kształtowania charakteru, kultury i cywilizacji Wschodu. Ważne jest również wzmocnienie więzi z podstawowymi prawami człowieka, aby pomóc zapewnić godne życie wszystkim mężczyznom i kobietom Wschodu i Zachodu, unikając polityki podwójnych standardów;

– Istotnym wymogiem jest uznanie prawa kobiet do edukacji i zatrudnienia oraz uznanie ich wolności korzystania z własnych praw politycznych. Ponadto należy podjąć wysiłki, aby uwolnić kobiety od uwarunkowań historycznych i społecznych, które są sprzeczne z zasadami ich wiary i godności. Konieczne jest również chronienie kobiet przed wykorzystywaniem seksualnym oraz traktowanie ich jako towarów lub przedmiotów przyjemności lub zysków finansowych. W związku z tym należy zakończyć te nieludzkie i wulgarne praktyki, które oczerniają godność kobiet. Należy podjąć wysiłki na rzecz modyfikacji tych przepisów, które uniemożliwiają kobietom pełne korzystanie z przysługujących im praw;

– Ochrona podstawowych praw dzieci do dorastania w środowisku rodzinnym, do otrzymania odżywiania, edukacji i wsparcia, to obowiązki rodziny i społeczeństwa. Takie obowiązki muszą być zagwarantowane i chronione, aby nie zostały przeoczone ani odmówione żadnemu dziecku w żadnej części świata. Wszystkie te praktyki, które naruszają godność i prawa dzieci, muszą zostać wypowiedziane. Równie ważne jest, aby być czujnym wobec niebezpieczeństw, na które są narażeni, szczególnie w cyfrowym świecie, i uznać za przestępstwo handel ich niewinnością i wszelkie naruszenia ich młodości;

– Ochrona praw osób starszych, słabych, niepełnosprawnych i uciskanych jest religijnym i społecznym obowiązkiem, który musi być zagwarantowany i broniony przez surowe ustawodawstwo i wdrażanie odpowiednich umów międzynarodowych.

W tym celu, poprzez wzajemną współpracę, Kościół Katolicki i Al-Azhar ogłaszają i zobowiązują się przekazać ten dokument władzom, wpływowym przywódcom, osobom religijnym na całym świecie, odpowiednim organizacjom regionalnym i międzynarodowym, organizacjom w ramach społeczeństwa obywatelskiego, instytucjom religijnym i czołowi myśliciele. Ponadto zobowiązują się do przedstawienia zasad zawartych w tej Deklaracji na wszystkich poziomach regionalnych i międzynarodowych, jednocześnie żądając, aby zasady te zostały przełożone na polityki, decyzje, teksty legislacyjne, kierunki studiów i materiały, które mają być rozpowszechniane.

Al-Azhar i Kościół katolicki proszą, aby niniejszy dokument stał się przedmiotem badań i refleksji we wszystkich szkołach, uniwersytetach i instytutach formacyjnych, pomagając w ten sposób wychowywać nowe pokolenia, aby przynosić dobro i pokój innym, i być obrońcami na całym świecie. uciskanych i najmniej naszych braci i sióstr.

Podsumowując, nasze aspiracje są następujące:

ta Deklaracja może stanowić zaproszenie do pojednania i braterstwa wszystkich wierzących, a także wierzących i niewierzących, a także wszystkich ludzi dobrej woli;

ta Deklaracja może być wezwaniem do każdego prawego sumienia, które odrzuca godną pożałowania przemoc i ślepy ekstremizm; apel do tych, którzy cenią wartości tolerancji i braterstwa, promowane i zachęcane przez religie;

ta Deklaracja może być świadectwem wielkości wiary w Boga, która jednoczy podzielone serca i podnosi ludzką duszę;

ta Deklaracja może być oznaką bliskości między Wschodem i Zachodem, między Północą a Południem oraz między wszystkimi, którzy wierzą, że Bóg stworzył nas, abyśmy się wzajemnie rozumieli, współpracowali ze sobą i żyli jak bracia i siostry, którzy się miłują.

To jest to, co mamy nadzieję i staramy się osiągnąć w celu znalezienia powszechnego pokoju, który wszyscy mogą cieszyć się w tym życiu.

Abu Dhabi, 4 lutego 2019 r

TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: