Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

17/01/2019

Podziwiana przez Polaków Dr Kurek przemilcza żydłacki genocyd na współplemieńcach

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:26

.

PB: Podziwiana przez Polaków Dr Kurek spełnia w pewnym stopniu rolę tuszowania żydłackiego genocydu na współplemieńcach.

Judenraty i Judenpolizei spełniały ludobójczą funkcję prawie przy końcu łańcucha zagłady w Szoa, ale zaczynał się on u żydobanksterii rotszydowskiej, która wylansowała syjonizm. Ten z kolei doprowadził do histerii antyżydowskiej w Niemczech, m.in. na fali której syjo-hitlerowcy doszli do władzy i wykonali dzieło zadane z wierchuszki Wall Street i City of London: zagłada milionów współplemieńców na ołtarzu tworzenia państwa żydowskiego na Ziemi Świętej (składowa rotszyldowskiego planu NWO).
Na dole częściowa literatura, gdyby kto jeszcze (z wielką hańbą dla Prawdy) nie wiedział. Strzępy w zbiorach Neturei Karta powinien znać każdy sprawiedliwy. Podobne dokumenty żydłactfo szybko wyczyszcza z netu i bibliotek. Niech Dr Kurek pospieszy się w zbieraniu i użyciu ich do dobrego celu. Libionki z jamy holokoździarzy fałszują prawd, najęci przez Holo-Geszeft.
Piotr Bein

……………………………

Interview with Rabbi Beck

INTERVIEW WITH RABBI BECK OF NETUREI KARTA

(41 pages) Rabbi Moshe Beck, a leading thinker of anti-Zionism is interviewed by Patrick Harrington of Third Way (England).

A fundamental exploration of Zionism and its underlying philosophy. The new addition includes several additional articles by Rabbi Beck

 

 

READ ONLINE

Traditional Torah

Traditional Torah Opposition to Zionism
Documents of the past 100 years religious Jewish opposition to Zionism

New expanded edition

$12.00 

A Threat from Within

A Threat from Within: History of Jewish Opposition to Zionism

by Yakov M. Rabkin, 261 pages.

$35.00 

The Struggle
A Pictorial History of the Struggle of Orthodox Jewry against Zionism. (52 pages, colored)

$10.00 

The Tragic Irony

The Tragic Irony
Misusing the Holocaust for Political Agenda, The State of israel Hijacks a Jewish Tragedy (44 pages)

 

 

READ ONLINE

TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: