Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

31/12/2018

Do Ministra Cyfryzacji: Absolutnie nie zgadzam się na 5G — należy skasować projekt, zakazać smartfonów i in. urządzeń mobilnych

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 12:00
31.12.2018

Marek Zagórski

Minister Cyfryzacji

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

.

Szanowny Panie Ministrze,

Dotyczy: Zbędna, ludobójcza telekomunikacja mobilna 5G

W uzupełnieniu mej wczorajszej niezgody na rozpatrywanie przez rząd ludobójczej i totalitarnej technologii 5G dla Polaków, podaję linka do artykułu nt. genialnego wynalazku, już zademonstrowanego co do wykonalności:

Wynalazek ten, genialny jak niemal darmowa energia Tesli, został już “zatwierdzony” przez klikę monopolu globalnego i kontroli Ludzkości. Hartmut Müller i jego koledzy Ralf Otte i Martin Nathansen, wynalazcy i promotorzy technologii tzw. bio-komórki, tj. telefonii wykorzystującej grawitacyjne fale stojące w otoczeniu, byli wielokrotnie oskarżani i represjonowani, a w ich środowisku dochodziło do tajemniczych śmierci, samobójstw i podpaleń domów. Müllerowi zarzucono fałszerstwo, okrzyknięto pseudonaukowcem, wyłudzającym pieniądze. Interpol aresztował go w Brazylii. Został skazany wyrokiem sądu w Dreźnie na karę pozbawienia wolności.

Tak system, któremu lokajsko służycie w majestacie władzy Suwerena, Narodu Polskiego,  boi się nie samego wynalazku Müllera, tylko zdrowej, ogólnodostępnej telekomunikacji.

Od lat genialni wynalazcy idą do więzień, tracą życie i patenty, bo globalny system, któremu służycie, niszczy wynalazki dobre dla Ludzkości.

 

To też uwzględnimy w nadchodzących pozwach zbiorowych. Ostrzeżenie dostaliście.

Dr inż. Piotr Bein (emerytowany)
polski paszport nr AM 5123005
niezależny badacz ludobójstwa
blogi Grypa666 i PiotrBein na WordPress.com
++++++++++++++++++++++++++++++++++
30.12.2018

Marek Zagórski

Minister Cyfryzacji

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

.

.

Szanowny Panie Ministrze,

Dotyczy: Propozycja wprowadzenia telekomunikacji mobilnej 5G w Polsce

Nie uważam 100 razy szybszego internetu czy gadających lodówek za postęp ni potrzebę. Z szybkością transmisji rośnie mierna jakość informacji na konsumpcję użytkownika. Człowiek został stworzony bez smartfona i przeżyje bezeń. Nigdy nie miałem tego gadżetu a działam z powodzeniem w domu i  społeczeństwie. Przymus używania np. auta autonomicznego byłby dla mnie cofnięciem się w prymityw bezmyślności, nudy i degeneracji. Nie jestem w tej opinii odosobniony.
Telekomunikacja mobilna jest niezwykle szkodliwa wskutek czynnika uzależnienia. Dzieci i młodzież, najczulsza na mikrofale grupa, już prawie rodzą się ze smartfonem. Dziewczynki napromieniowują sobie smartfonami i laptopami jajeczka, podstawę kontynuacji linii rodzinnej i Ludzkości. W 5G mikrofale będą dosłownie wszędzie.
Mam nadzieję, że pan Minister pilnuje, by chociaż w jego urzędzie pracownicy nie byli wystawieni na Wi-Fi i przestrzegali wskazówek producentów smartfonów dot. odległości od ciała i długości użycia jednorazowego jak i kumulacyjnego. Mam też nadzieję, że zatrudnione tam kobiety, nie tylko w ciąży, podlegają ochronie przed mikrofalami i polami elektromagnetycznymi. Inaczej popełnia Pan zbrodnię ludobójstwa z Artykułu II b), c) i d) Konwencji ONZ o Ludobójstwie.
Korporacje potrzebują technologii 5G głównie, wg własnych oświadczeń, dla Internetu Rzeczy — globalnej sieci telekomunikacyjnej z lasem anten w każdym siedlisku ludzkim i (na dziś) ćwierć milionem przekaźników satelitarnych, na balonach i dronach, stale unoszących się w atmosferze i kosmosie. Nie może być Internetu Rzeczy bez 5G. Nawet jeśli zastąpić transmisję mikrofalową światłowodami zakończonymi transceiverami Li-Fi w domu, pracy i na ulicy, to odcinek końcowy do smartfona i in. mobilnych urządzeń musi posługiwać się sygnałem mikrofalowym 5G i kolejnych generacji, coraz gorszych dla zdrowia człowieka.
Ceną tej futurystycznej utopii 5G i zależnych Inteligentnych Miast w globalnym Internecie Rzeczy jest zanurzenie nas w gęstej zupie promieniowania elektromagnetycznego, w tym mikrofale. Teoretycznie, moglibyśmy mieć telekomunikację wyłącznie świetlną, bez szkodliwych mikrofal. Tu wychodzi korporacyjna presja, bardzo nachalna i spieszna, wdrażania właśnie technologii mikrofalowej 5G. Mikrofale wyższych częstotliwości wpływają na fizjologię, biochemię, florę wewnętrzną, funkcje organizmu i pracę mózgu i układu nerwowego. Zmieniają mikroorganizmy zakaźne i chorobowe, np. uodparniając je na anty-biotyki.
Od dziesiątek lat, eksperymenty wpływu mikrofalami na mózg i organizm człowieka, np. projekt nazistowski kontynuowany w USA jako MKUltra i kolejne, tajne projekty badawczo-eksperymentalne wykazały, że można bezpośrednio wpływać na emocje, myśli, zachowania i stan zdrowia człowieka. Do tego potrzebne są częstotliwości 5G. Stąd presja i pośpiech, by przemycić anty-ludzką technologię zanim Ludzkość zorientuje się. Gdy się zorientuje, będzie za późno. Jako ocalały z Golgoty Polaków, kategorycznie nie zgadzam się na ludobójstwo mikrofalowe będące kontynuacją zagłady narodu z rąk totalitarystów!
Poza bardzo realną perspektywą sterowania człowiekiem, wg obfitych badań naukowych istnieje znacznie zwiększone ryzyko występowania chorób i dolegliwości u wszystkich grup wiekowych wskutek 5G. Pana Ministerstwo musi przedstawić niezależne badania na dowód bezpieczeństwa skutków technologii 5G na zdrowie i życie — skutków sterowalności społeczeństwem, jak i rakotwórczych, rozrodczych, genetycznych, toksycznych, metabolicznych, neurologicznych i innych, w tym jeszcze nieodkryte w perspektywie kilku pokoleń.
Jak w promieniowaniu atomowym, w polach takich jak w 5G nie ma indywidualnych praktycznych i niedrogich środków ochronnych. Nie ma też empirycznych dowodów naukowych z badań klinicznych, świadczących o bezpieczeństwie 5G na zdrowie i życie — człowieka i żywego otoczenia. Badania takie gwałciłyby prawo człowieka do nietykalności i wolności od skrytych eksperymentów na jego zdrowiu. Wprowadzenie nieprzetestowanej technologii byłoby bio-eksperymentem naukowym w pełnej skali na Polakach.
Dlatego nie zgadzam się na wprowadzenie 5G. Tym bardziej, że normy dopuszczalne emisji dla niższych generacji niż 5G są zbyt zawyżone, a mamy jeszcze bardziej zwiększyć zagrożenie mikrofalami dostosowując się do norm UE.
Jeśli Minister Cyfryzacji lub Minister Zdrowia nie dysponuje ww. badaniami, absolutnie nie zgadzam się na wprowadzenie 5G do Polski. Realizację 5G do tego czasu uważać będę za działania przeciw interesowi Narodu Polskiego, w konflikcie z prawami naturalnymi, Konstytucją RP, Kodeksem Karnym i Konwencją o Ludobójstwie.
Ponieważ nie ma ochrony przed mikrofalami, należy odwołać program 5G, zakazać smartfonów itp. mobilnych urządzeń i przejść na telekomunikację wyłącznie przewodową — od nadajników głównych po rozmaite odbiorniki przewodowe w domu i pracy.
Mam prawo do życia w otoczeniu wolnym od promieniowania, jakie obce jest ewolucji człowieka. 5G łamałoby Zasadę Ostrożności Unii Europejskiej:

Jeśli istnieje prawdopodobne, chociaż słabo znane, ryzyko negatywnych skutków nowej technologii, jest lepiej jej nie wprowadzać w życie zamiast ryzykować niepewne, ale potencjalnie bardzo szkodliwe, konsekwencje.

Art. 39. Konstytucji RP: Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody
 
Art. 165 KK, Dz.U.2016.0.1137 — Ustawa z 6.6.1997 r.

§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: […]

2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Konwencja ONZ ws. Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa

Artykuł I: Umawiające się Strony potwierdzają, że ludobójstwo, popełnione zarówno w czasie pokoju jak podczas wojny, stanowi zbrodnię w obliczu prawa międzynarodowego, oraz zobowiązują się zapobiegać tej zbrodni i karać ją. 

Artykuł II: W rozumieniu Konwencji niniejszej ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich:

a) zabójstwo członków grupy, 

b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy, 

c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego, 

d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy, 

[…]

Artykuł III: Następujące czyny podlegają karze:

a) ludobójstwo, 

b) zmowa w celu popełnienia ludobójstwa, 

c) bezpośrednie i publiczne podżeganie do popełnienia ludobójstwa, 

d) usiłowanie popełnienia ludobójstwa, 

e) współudział w ludobójstwie. 

Artykuł IV: Winni ludobójstwa lub któregokolwiek z czynów, wymienionych w Artykule III, będą karani bez względu na to, czy są konstytucyjnie odpowiedzialnymi członkami rządu, funkcjonariuszami publicznymi czy też osobami prywatnymi. 

Jeśli pomimo mego sprzeciwu Ministerstwo Cyfryzacji wprowadzi technologię 5G bez ww. zapewnień jej bezpieczeństwa, zbiorowo z innymi rodakami pozwę Ministra Cyfryzacji i Ministra Zdrowia za działania przeciw Narodowi Polskiemu, jego interesowi, życiu i zdrowiu.
Dr inż. Piotr Bein (emerytowany)
polski paszport nr AM 5123005
niezależny badacz ludobójstwa
blogi Grypa666 i PiotrBein na WordPress.com

5 Comments

 1. […] Do Ministra Cyfryzacji: Absolutnie nie zgadzam się na 5G — należy skasować projekt, zakazać s… […]

  Pingback by Joanna Gronostajska (Motion Media Production, Chicago) ukradła prace Andrzeja Szuberta dla reklamy swej firmy | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 01/01/2019 @ 06:00

 2. […] Absolutnie nie zgadzam się na 5G — należy skasować projekt, zakazać smartfonów i in. urządz… […]

  Pingback by Wywiad z posłem Robertem Majką — Oklepanymi frazesami i interpelacjami nikt nic nie zmienił będąc wewnątrz systemu narzuconego przez żydłactfo | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 11/01/2019 @ 08:42

 3. […] Absolutnie nie zgadzam się na 5G — należy skasować projekt, zakazać smartfonów i in. urządz… […]

  Pingback by :) Mgr inż. Bizoń nie rezygnuje ze Śmietnika Narodowego | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 17/01/2019 @ 06:31

 4. […] Do Ministra Cyfryzacji: Absolutnie nie zgadzam się na 5G — należy skasować projekt, zakazać sm… On Friday, January 25, 2019, 7:03:59 PM PST, MARK JAWORSKI: Załatwiłem sobie szybki internet światłowodowy z… G5 […]

  Pingback by Do leminga co se załatwił światłowoda do smartfona i kompa :)) | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 29/01/2019 @ 23:30

 5. […] Do Ministra Cyfryzacji: Absolutnie nie zgadzam się na 5G — należy skasować projekt, zakaza… […]

  Pingback by Co to są pola torsyjne? — raczkujemy w doniosłym dla zdrowia temacie | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 11/03/2019 @ 19:16


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: