Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

16/12/2018

“Naród Boży” — ruska kniżka o narodzie przebranym

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:53
10 grudnia 2007 roku zmarł w 90. roku życia w Nowym Jorku wybitny człowiek, rosyjski pisarz, publicystka, prawdziwy przyjaciel wszystkich bez wyjątku ludzi, a co najważniejsze – badacz tragicznych społecznych i politycznych konsekwencji procesów degeneracyjnych poszczególnych klanów i grup ludzkości.
Grigorij Piotrowicz Klimow (Igor Borisowicz Kałmykow, Ralph Werner) urodził się 26 września 1918 r. w Nowoczerkasku w rodzinie lekarza. W 1941 r. ukończył z wyróżnieniem Nowoczerkaski Instytut Przemysłowy i wstąpił do Wojskowej Akademii Dyplomatycznej w Moskwie. Po ukończeniu Akademii w 1945 r. został wysłany do pracy w Berlinie, w Sowieckiej Administracji Wojskowej jako tłumacz języka niemieckiego. W 1947 r. otrzymał rozkaz powrotu do Moskwy. Po długich rozmyślaniach, jak sam pisze, uciekł na Zachód.
Autor książek o tzw. “Wyższej socjologii”, poświęconych społecznym konsekwencjom degeneracji i zboczeń seksualnych. Członek Związku Pisarzy Rosji.
W latach 1949-1950 pracował w CIA jako jeden z liderów programu prowadzenia wojny psychologicznej. Brał udział w jednym z najbardziej utajnionych do tej pory amerykańskich projektów wywiadowczych – w Harwardzkim Projekcie, dotyczącym badań sowieckiego człowieka (Harvard Project for Study of Soviet Man). Opracowania tego projektu do dziś służą za podstawę wszystkich ideologicznych i propagandowych działań Stanów Zjednoczonych przeciwko ZSRR (obecnie Federacji Rosyjskiej).
     W latach 1949-1950 pracował w CIA w ściśle tajnym temacie “Upadek systemu komunistycznego przy pomocy specjalnego rodzaju ludzi – ludzi z kompleksem władzy (tzw. „Ukrytym kompleksem homoseksualności Lenina”). Program nazywał się Harvard Project.
      W latach 1951-1955 był przewodniczącym Centralnego Stowarzyszenia Emigrantów Powojennych z ZSRR (TsOPE) i redaktorem naczelnym czasopism „Swoboda” i „Antykomunista” (ten drugi w języku niemieckim).
      W latach 1958-1959 pracował jako konsultant w Kornellskim Projekcie (Cornell Project) w Nowym Jorku, gdzie był również zaangażowany w „badania psychologiczne” związane z powstaniem węgierskim w 1956 roku.
      W okresie po rozpadzie ZSRR przeszedł z pozycji antysowieckiej na patriotyczno-nacjonalistyczną. Mieszkał samotnie, do końca swoich dni utrzymywał jasność umysłu, codziennie czytał dużo korespondencji.
      Listonosz, gdy zauważył, że poczta z poprzedniego dnia została nietknięta, poszedł do mieszkania, którego Grigorij Piotrowicz nigdy nie zamykał na klucz, kiedy był w domu. Umarł przy biurku, ściskając głowę dłońmi.
     Całkowity nakład książek autorstwa Grigorija Klimowa przekroczył już milion egzemplarzy. W Polsce żadnej jego książki dotąd nie wydano.
Książka „Naród Boży” poświęcona jest, jak każdy się może domyślić „narodowi wybranemu”, czyli Żydom i przedstawia szczegółową analizę degeneracji, zboczeń seksualnych i chorób psychicznych tego narodu. W rozdziale 1-ym podano wykaz członków wszystkich szczebli władzy sowieckiej oraz NKWD poczynając od 1917 roku, w których Żydzi stanowili 80%, a 20% – pół-Żydzi i degeneraci, których żonami były Żydówki. W rozdziale 3-im umieszczono wykaz opinii znanych osób świata o Żydach.
     Przyjemnej lektury – Andrzej Leszczyński.
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: