Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

28/11/2018

Stręczyciele agenta wpływu, dra Brzeskiego, nie widzą czego się bać

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:58

PB: Bardzo istotne dzisiaj pytanie: Czego naprawdę należy się bać?

Na pewno nie ścierfvomedialnych strachów, jakie papuguje Brzeski samozwaniec (czy pasowany) na narodowego guru od wojny psychologicznej i info-wojny. Jeśli już, to jest stręczycielem hasbarnego fałszu i emocji skrupulatnie wyrachowanej na gojów. Jest więc agentem wpływu żydłackiego.
Dopiero co skomentowałem inne brednie Brzeskiego, też rozesłane przez Kudlickiego. Oni służą żydłactfu — patrz np. stara strategia odurniania gojów: [1979 wciąż aktualne] Cicha wojna milczącą bronią przeciw nam
Przetłumaczyłem i cytuję najistotniejsze. Nie ma wątpliwości kto, po co i dla kogo sporządził dokument:
 
Nie jest w ogóle możliwa dyskusja socjoinżynierii czy automatyzacji społecznej, tj. budowy systemów socjo-automatyzacji (milczące bronie) na narodową czy globalną skalę, bez sugerowania rozbudowanych celów sterowania społeczeństwem i niszczenia życia ludzkiego, tj. niewolnictwa i genocydu.

Podręcznik sam w sobie jest podobną deklaracją intencji. Taki dokument należy chronić przed wglądem publicznym, inaczej może zostać rozpoznany jako formalna technicznie deklaracja wojny domowej. Ponadto, gdy jakaś osoba czy grupa u wysokiej władzy bez pełnej świadomości i zgody pulicznej stosuje taką wiedzą i metodologie celem ekonomicznego podboju, to rozumie się, że istnieje stan wojny domowej między ww. osobą czy grupą a społeczeństwem.

Rozwiązywanie dzisiejszych problemów wymaga podejścia bezlitośnie szczerego, bez agonii nad wartościami religijnymi, moralnymi czy kulturowymi.

Nadajesz się do tego projektu, gdyż potrafisz postrzegać społeczeństwo z zimną obiektywnością, a mimo to analizować i dyskutować swe obserwacje i wnioski z innymi o podobnej zdolności intelektualnej, bez narażania tajności i pokory. Zalety te stosujesz w najlepszym własnym interesie. Nie odchodź od nich.

Dokument precyzuje, jak osiągnąć totalne sterowanie ludźmi:

…aby milczącą bronią uzyskać sterowanie publiką, najprościej jest utrzymać ją w stanie niedyscyplinowania i ignorancji wobec podstawowych zasad systemu, jednocześnie pielęgnując jej zmylenie, brak organizacji i rozkojarzenie sprawami błahymi.
 

Osiągamy to poprzez:

  • Wyłączenie ich umysłów; sabotaż ich aktywności umysłowej; niskiej jakości edukację publiczną w matematyce, logice, projektowaniu systemów i ekonomii; zrażanie do twórczości technicznej.
  • Angażowanie ich emocji, zwiększanie samo-pobłażania w emocjonalnych i fizycznych dzialaniach poprzez:

– nieustanne zniewagi i ataki (gwałt mentalny i emocjonalny) ciągłym medialnym zalewem seksem, przemocą i wojnami, zwłaszcza w TV i prasie,

– dawanie im więcej niż chcą tego, czego pragną — “śmieciowego pożywienia dla myśli”, a pozbawianie ich prawdziwych potrzeb.

  • Zmiana historii i prawa oraz poddawanie publiki twórczości wykolejonej, przez co można przekierować myślenie z osobistych potrzeb na wysoce sfabrykowane priorytety zewnętrzne.

Kontr-działania te wykluczają zainteresowanie publiki milczącą bronią i technologią socjo-automatyzacji oraz odkrywaniem tego.

Ogólną zasadą jest profit ze zmyłki; im głębsza zmyłka tym większy profit. Toteż najlepszym podejściem jest wytwarzać problemy, żeby następnie proponować ich rozwiązania.

Podsumowanie odwracania uwagi

Media: Odciągać uwagę dorosłych od prawdziwych kwestii społecznych, a skupiać na sprawach rzeczywiście nieważnych.

Szkoły: Utrzymywać młodzież w niewiedzy matematycznej, ekonomicznej, prawnej i historycznej.

Rozrywka: Poniżej poziomu 6-ej klasy podstawówki.

Praca: Rabotać, rabotać, rabotać… bez czasu na myślenie; wynocha na farmę z pozostałym bydełkiem.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tyle w dokumencie o sterowaniu społecznym, w jakim biorą udział Brzeski z Kudlickim, poprzez ahistoryczne, niefaktyczne odurnianie i koncentrację na zaprogramowanych emocjonalnych pierdułach zamiast sprawach istotnych dla narodu, np. niezałgana geo-polityka i -strategia, czy analiza żydłackiej globalnej kliki.
Autorzy, sługusy Rotszyldów, których nazwisko wymieniają z czcią i podziwem, podzielają żydłacką pogardę dla mas. Wykonując robotę, świadomie czy nie, Kudlicki z Brzeskim podzielają ją pośrednio. Czytajcie (wytłuszczenia dodałem):
…zgodzono się, że naród czy ludzkość, które nie chcą użyć swej inteligencji, nie są lepsze niż zwierzęta bez inteligencji. Ludzie tacy są bydlętami pociągowymi i kotletami na stole z wyboru i przyzwolenia.

Toteż dla przyszłego porzadku światowego, pokoju i spokoju zdecydowano prywatnie prowadzić cichą wojnę przeciw amerykańskiej publice, z nadrzęnym celem trwałego przejęcia energii naturalnej i społecznej (bogactwo) z rąk niezdycyplinowanej, nieodpowiedzialnej większości w ręce mniejszości –samodyscyplinującej się, odpowiedzialnej i godnej. Aby wdrożyć ten cel, trzeba było utworzyć, zabezpieczyć i zastosować nowe bronie, które jak się okazało były klasą tak subtelną i wymyślną w swej zasadzie działania i aparycji publicznej, że zasłużyły na miano “milczące bronie”.

Podsumowując, celem badań w ekonomii, w wykonaniu magnatów kapitału (bankowość) i przemysłów (towary i usługi), jest ustanowienie ekonomii całkowicie przewidywalnej i manipulowalnej.

Aby taką ekonomię zrealizować, element niższych klas społecznych trzeba poddać totalnemu sterowaniu, tj. nauczeniu, tresurze i nałożeniu jarzma z długoterminowymi obowiązkami społecznymi od najwcześniejszego wieku, zanim będą miały okazję zakwestionować zasadność systemu. Aby osiągnąć taki konformizm, rodzinę niższej klasy trzeba rozłożyć poprzez coraz większą troskę rodziców pracą zarobkową i przez założenie rządowych przedszkoli dla tak “osieroconych” dzieci.

Jakość edukacji niższej klasy musi być możliwie najgorsza, aby przedział ignorancji dzielący od klasy najwyższej pozostawał niepojęty. Z takim początkowym upośledzeniem, nawet błyskotliwe jednostki z klasy niższej nie mają szans wydostać się z wyznaczonej im roli w życiu. Ta forma niewolnictwa jest  niezbędna do utrzymania w jakimś stopniu porządku społecznego, pokoju i spokoju dla rządzącej wyższej klasy.

[…] Publika nie jest w stanie pojąć tej broni i dlatego nie dopuszca do świadompości, że jest atakowana i ujarzmiana. Może instynktownie czuć, że coś jest nie tak, lecz z powodu technicznego charakteru milczącej broni nie może wyrazić zdania racjonalnie ani podejść do problemu inteligentnie. Toteż publika nie wie, jak wołać o pomoc, ani jak zjednoczyć się dla wspólnej obrony.

Stopniowe stosowanie tej broni powoduje dostosowanie się do jej obecności i wyuczoną tolerancję na jej ingerencję w życie, aż presja (psychologiczna poprzez  ekonomię) staje się nie do zniesienia i publika łamie się.

Dlatego broń ta jest rodzajem bio-broni. Atakuje żywotność, opcje i mobilność jednostek w społeczeństwie poprzez zrozumienie, manipulację i atak na źródła energii naturalnej i społecznej oraz na mocne i słabe strony fizyczne i mentalne publiki.

Od 1979 arsenał “milczących broni” urósł przerażająco:
– wyrafinowane techniki przekazu medialnego
– internet
– telekomunikacja mikrofalowa
– komputery kwantowe, systemy masowej inwigilacji i przetwarzania danych do manipulacji politycznej całymi narodami (wybory Trumpa, Brexit, Wiosna Arabska, zalew nachoćcami)
– ditto dla globalnej gospodarki i finansów — żydobanksteria kontroluje wszystkie banki centralne narodów, kontroluje ponad 150 żydo-korporacji sterując ponad 80% globalnej gospodarki
– psychotronika i technotronika w ogóle, nowe bio-bronie w postaci szczepionek, chemośladów, GMO, dodatków do żywności i wody, stale “doskonalona” “medycyna” rockefellerowska…
Problem milcząco, acz na oczach wszystkich odurnionych, urósł do tego stopnia, że zagraża nam totalna kontrola i sterowanie umysłów poprzez bezpośrednie podłączenie mózgu i ciała do globalnej “chmury” w eterze tzw. SztucznejInteligencji, tj. hyper komputera, z nastaniem nowej generacji telefonii komórkowej 5G:
Odciągając od tego naszą uwagę na strachy na lachy, Brzeski z kolporterami jak Kudlicki zapisują się na listę najgorszych wewn. wrogów narodu.

TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: