Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

26/11/2018

[1979 wciąż aktualne] Cicha wojna milczącą bronią przeciw nam

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 04:57

Całość ze wstępem od odkrywców dokumentu:

Milcząca broń na ciche wojny

Tłumaczył Piotr Bein 25.11.2018

Strona 3 – 9

ŚCIŚLE TAJNE

Milcząca broń na ciche wojny

Podręcznik technicznych badań operacyjnych TW-SW7905.1

 

Niniejsza publikacja zaznacza 25, rocznicę III Wojny Światowej, zwanej “Cichą wojną”, prowadzoną przy pomocy subiektywnej bio-wojny “milczącą bronią”

Podręcznik zawiera wstęp opisowy tej wojny, jej strategie i bronie.

Maj 1979 #74-1120

Bezpieczeństwo

Nie jest w ogóle możliwa dyskusja socjoinżynierii czy automatyzacji społecznej, tj. budowy systemów socjo-automatyzacji (milczące bronie) na narodową czy globalną skalę, bez sugerowania rozbudowanych celów sterowania społeczeństwem i niszczenia życia ludzkiego, tj. niewolnictwa i genocydu.

Podręcznik sam w sobie jest podobną deklaracją intencji. Taki dokument należy chronić przed wglądem publicznym, inaczej może zostać rozpoznany jako formalna technicznie deklaracja wojny domowej. Ponadto, gdy jakaś osoba czy grupa u wysokiej władzy bez pełnej świadomości i zgody pulicznej stosuje taką wiedzą i metodologie celem ekonomicznego podboju, to rozumie się, że istnieje stan wojny domowej między ww. osobą czy grupą a społeczeństwem.

Rozwiązywanie dzisiejszych problemów wymaga podejścia bezlitośnie szczerego, bez agonii nad wartościami religijnymi, moralnymi czy kulturowymi.

Nadajesz się do tego projektu, gdyż potrafisz postrzegać społeczeństwo z zimną obiektywnością, a mimo to analizować i dyskutować swe obserwacje i wnioski z innymi o podobnej zdolności intelektualnej, bez narażania tajności i pokory. Zalety te stosujesz w najlepszym własnym interesie. Nie odchodź od nich.

Wstęp historyczny

Technologia milczącej broni wywodzi się z badań operacyjnych, strategicznej i taktycznej methodologii opracowanwej przez Kierownictwo Wojskowe w Anglii podczas II wś. […] Ci u władzy szybko rozpoznali, że metody te można użyc do totalnego sterowania społeczeństwem, ale za pomocą lepszych narzędzi.

Socjo-inżynieria (analiza i automatyzacja społeczeństwa) wymaga korelacji wielkiej ilości ciągle zmieniających się danych ekonomicznych. Potrzebny byłby komputer o wielkiej szybkości przetwarzania danych, zdolny wyprzedzać społeczeństwo i przewidywać, kiedy ono gotowe jest kapitulować.

[… Trzy wynalazki komputerowe w l. 1946 – 1948] pod kierunkiem tych u władzy dały jej mocną perspektywę sterowania całym światem za naciśnięciem guzika.

Natychmiast wstąpiła Fundacja Rockefellera z 4-letnią darowizną dla Harvard College na finasowanie Projektu Badań Ekonomicznych Harvardu, tj. studiów struktury ekonomii Ameryki. Rok później (1949), dołączyły Siły Powietrzne USA.

[W r. 1952 …] spotkanie Elit na wysokim szczeblu zdecydowało o następnej fazie społecznych badań operacyjnych. Projekt Harvardu okazał się bardzo owocny, o czym świadczy publikacja niektórych wyników badań (1953) sugerująca realnośc inżynierii społecznej (gospodarczej).

Skonstruowana w drugiej połowie l. 1940-ych nowa machina Cichej Wojny stała już na wystawie w 1954 r. w postaci pozłacanego sprzętu, mówiąc przenośnie.

Wynalazek masera (1954) obiecywał otwarcie nieograniczonego źródła energii  fuzji jądrowej z ciężkiego wodoru w wodzie morskiej i wynikającego z tego dostępu do bezgranicznej mocy społecznej w ciągu dziesiątek lat.

Kombinacja była nie do odparcia. Międzynarodowa Elita po cichu wypowiedziała Cichą Wojnę na spotkaniu w 1954 r. System milczącej broni niemal został zdemaskowany 13 lat później, ale jego ewolucja nigdy nie doznała poważnych niepowodzeń.

Niniejsza praca zaznacza 25-tą rocznicę początku Cichej Wojny. Ta wojna domowa już zaliczyła zwycięstwa na wielu frontach na całym świecie.

Wstęp polityczny

Osoby u władzy prawidłowo rozpoznały w 1954 r., że tylko kwestią niewielu dziesiątek lat, zanim publika byłaby w stanie pojąć i zaburzyć kolebkę władzy, gdyż podstawowe składowe nowej technologii milczącej broni były tak dostępne dla publicznej utopii jak dla utopii prywatnej.

Kwestia zasadniczych obaw, tj. dominacji, obracała się wokół tematu nauk o energii.

Energia

Energię uważa się za klucz do wszystkich działalności na Ziemi. Nauki przyrodnicze badają żródła i sterowanie energią naturalną, a nauki społeczne, teoretycznie wyrażone jako ekonomia, to badanie Żródeł i sterowania energią społeczną. Obie grupy nauk to matematyczna księgowość systemowa. Toteż matematyka jest podstawową nauką o energii. Zaś księgowy może zostać królem, jeśli utrzyma publikę w ignorancji wobec metodologii księgowania.

Wszystkie nauki są tylko środkiem do celu, tj. wiedzy. Końcowym celem jest sterowanie. Tylko jedna kwestia jest jeszcze istotna: Kto będzie z tego korzystać.

W 1954 r. było to kwestia pierwszorzędna. Choć wypływały tzw. “kwestie moralne” wobec prawa doboru naturalnego [koncepcja nigdy więcej niż wątpliwa teoria  elitysty Charlesa Darwina], zgodzono się, że naród czy ludzkość, które nie chcą użyć swej inteligencji, nie są lepsze niż zwierzęta bez inteligencji. Ludzie tacy są bydlętami pociągowymi i kotletami na stole z wyboru i przyzwolenia.

Toteż dla przyszłego porzadku światowego, pokoju i spokoju zdecydowano prywatnie prowadzić cichą wojnę przeciw amerykańskiej publice, z nadrzęnym celem trwałego przejęcia energii naturalnej i społecznej (bogactwo) z rąk niezdycyplinowanej, nieodpowiedzialnej większości w ręce mniejszości –samodyscyplinującej się, odpowiedzialnej i godnej. Aby wdrożyć ten cel, trzeba było utworzyć, zabezpieczyć i zastosować nowe bronie, które jak się okazało były klasą tak subtelną i wymyślną w swej zasadzie działania i aparycji publicznej, że zasłużyły na miano “milczące bronie”.

Podsumowując, celem badań w ekonomii, w wykonaniu magnatów kapitału (bankowość) i przemysłów (towary i usługi), jest ustanowienie ekonomii całkowicie przewidywalnej i manipulowalnej.

Aby taką ekonomię zrealizować, element niższych klas społecznych trzeba poddać totalnemu sterowaniu, tj. nauczeniu, tresurze i nałożeniu jarzma z długoterminowymi obowiązkami społecznymi od najwcześniejszego wieku, zanim będą miały okazję zakwestionować zasadność systemu. Aby osiągnąć taki konformizm, rodzinę niższej klasy trzeba rozłożyć poprzez coraz większą troskę rodziców pracą zarobkową i przez założenie rządowych przedszkoli dla tak “osieroconych” dzieci.

Jakość edukacji niższej klasy musi być możliwie najgorsza, aby przedział ignorancji dzielący od klasy najwyższej pozostawał niepojęty. Z takim początkowym upośledzeniem, nawet błyskotliwe jednostki z klasy niższej nie mają szans wydostać się z wyznaczonej im roli w życiu. Ta forma niewolnictwa jest  niezbędna do utrzymania w jakimś stopniu porządku społecznego, pokoju i spokoju dla rządzącej wyższej klasy.

[…] Publika nie jest w stanie pojąć tej broni i dlatego nie dopuszca do świadompości, że jest atakowana i ujarzmiana. Może instynktownie czuć, że coś jest nie tak, lecz z powodu technicznego charakteru milczącej broni nie może wyrazić zdania racjonalnie ani podejść do problemu inteligentnie. Toteż publika nie wie, jak wołać o pomoc, ani jak zjednoczyć się dla wspólnej obrony.

Stopniowe stosowanie tej broni powoduje dostosowanie się do jej obecności i wyuczoną tolerancję na jej ingerencję w życie, aż presja (psychologiczna poprzez  ekonomię) staje się nie do zniesienia i publika łamie się.

Dlatego broń ta jest rodzajem bio-broni. Atakuje żywotność, opcje i mobilność jednostek w społeczeństwie poprzez zrozumienie, manipulację i atak na źródła energii naturalnej i społecznej oraz na mocne i słabe strony fizyczne i mentalne publiki.

Wstęp teoretyczny

Daj mi kontrolę nad pieniądzem narodu, to nie dbam o to, kto wydaje jego prawa. — Mayer Amshel Rothschild (1743-1812)

Dzisiejsza technologia milczącej broni wywodzi się z prostej idei odkrytej, zwięźle wyrażonej i skutecznie zastosowanej przez cytowanego Pana Mayera Amschela Rothschilda. Pan Rothschild odkrył [przed czasem] brakujący pasywny komponent teorii ekonomicznej, znany jako indukcja ekonomiczna. […]

Odkrycie energii przez Pana Rothschilda

Mr. Rothschild odkrył podstawową zasadę władzy, wpływu i sterowania ludźmi w zastosowaniu do ekonomii: “Kiedy przyjmiesz pozory władzy, ludzie niebawem ci ją dadzą.”

Mr. Rothschild odkrył, że pieniądz czy depozytowe konta pożyczkowe posiadają niezbędny pozór władzy, możliwy do wykorzystania w wywołaniu u ludzi (indukcja w fizyce, gdzie ludzie odpowiadają polu magnetycznemu) poddania ich prawdziwego bogactwa w zamian za obietnicę większego bogactwa (zamiast prawdziwej kompensacji). […]

 

Strona 36 – 37

…aby milczącą bronią uzyskać sterowanie publiką, najprościej jest utrzymać ją w stanie niedyscyplinowania i ignorancji wobec podstawowych zasad systemu, jednocześnie pielęgnując jej zmylenie, brak organizacji i rozkojarzenie sprawami błahymi.

Osiągamy to poprzez:

  • Wyłączenie ich umysłów; sabotaż ich aktywności umysłowej; niskiej jakości edukację publiczną w matematyce, logice, projektowaniu systemów i ekonomii; zrażanie do twórczości technicznej.
  • Angażowanie ich emocji, zwiększanie samo-pobłażania w emocjonalnych i fizycznych dzialaniach poprzez:

– nieustanne zniewagi i ataki (gwałt mentalny i emocjonalny) ciągłym medialnym zalewem seksem, przemocą i wojnami, zwłaszcza w TV i prasie,

– dawanie im więcej niż chcą tego, czego pragną — “śmieciowego pożywienia dla myśli”, a pozbawianie ich prawdziwych potrzeb.

  • Zmiana historii i prawa oraz poddawanie publiki twórczości wykolejonej, przez co można przekierować myślenie z osobistych potrzeb na wysoce sfabrykowane priorytety zewnętrzne.

Kontr-działania te wykluczają zainteresowanie publiki milczącą bronią i technologią socjo-automatyzacji oraz odkrywaniem tego.

 

Ogólną zasadą jest profit ze zmyłki; im głębsza zmyłka tym większy profit. Toteż najlepszym podejściem jest wytwarzać problemy, żeby następnie proponować ich rozwiązania.

Podsumowanie odwracania uwagi

Media: Odciągać uwagę dorosłych od prawdziwych kwestii społecznych, a skupiać na sprawach rzeczywiście nieważnych.

Szkoły: Utrzymywać młodzież w niewiedzy matematycznej, ekonomicznej, prawnej i historycznej.

Rozrywka: Poniżej poziomu 6-ej klasy podstawówki.

Praca: Rabotać, rabotać, rabotać… bez czasu na myślenie; wynocha na farmę z pozostałym bydełkiem.

1 Comment

  1. […] przez Kudlickiego. Oni służą żydłactfu — patrz np. stara strategia odurniania gojów: [1979 wciąż aktualne] Cicha wojna milczącą bronią przeciw nam Przetłumaczyłem i cytuję najistotniejsze. Nie ma wątpliwości kto, po co i dla kogo […]

    Pingback by Stręczyciele agenta wpływu, dra Brzeskiego, nie widzą czego się bać | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 28/11/2018 @ 07:58


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: