Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

20/11/2018

Słowiańszczyzna a niewolnictwo – brednie katolickiego propagandysty Karonia…

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 11:02

blog polski

.
Świat Słowian
.
.
Świat krystowierców
.
Najpierw zamieszczam fragment komentarza Mirka (nyja999), który ostatnio zamieścił on u mnie na blogu
.
“Współcześni krystowiercy nadal próbują obrzydzić Słowiańszczyznę, czy zepchnąć w nicość poprzez różne chwyty. Np. najnowsze przykłady jakie znalazłem (youtube) to niejaki Karoń i Krajski (jakiś trend nam się chyba tworzy), którzy całą Słowiańszczyznę próbują sprowadzić do wyłącznie takiej kultury w której to Słowianie innych Słowian sprzedawali w niewolę na kolosalną skalę i to na terenach obecnej Polski (a rzekomy „chrzest 996” miał ich od tego losu uratować). Nieważne, że bizantyjczycy z VI i IX w. (Maurycy, Leon) inaczej Słowiańszczyznę charakteryzowali, czyli nie można przypisywać tego całej Słowiańszczyźnie, czy kompletnie całej słowiańskiej kulturze. Ibrahim ibn Jakub pisał głównie o Czechach – a nie o całej Słowiańszczyźnie jakby chciał Karoń.”
.
Zamieszczam też rzeczoną wypowiedź gnidy Karonia u dezinformatora Roli (ok. 40 minuty):
.

.
Słuchanie całego filmu…

View original post 2,143 more words

1 Comment

  1. […] czytankę przydupasa Marcina Króla z artykułem Andrzeja Szuberta. Sqrviel nawet nie pokwapił się dla niepoznaki o większe zmiany w stylu i słownictwie Szuberta! […]

    Pingback by Przydupas II RP chrabji Potockiego, Marcin Król (M.K. TV, PolskaDlaPolaka, JaramJaram) ukradł pracę Andrzeja Szuberta, szczutego przez tę samą agenturę, co żywi Króla i Potockiego | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 04/12/2018 @ 00:37


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: