Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

20/08/2018

Dr Krystyna Krzekotowska — przyrzeczenie publiczne kandydatki na prezydent Warszawy

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:23

On Sunday, August 19, 2018, 4:08:57 PM PDT, K.Krzekotowska <k.krzekotowska@lazarski.edu.pl> wrote:

P R Z Y R Z E C Z E N I E      P U B L I C Z N E

 

W dniu 19.08 o g. 12.00 przed Ratuszem (Plac Bankowy) na konferencji prasowej, kandydat na Prezydenta Warszawy z ramienia Światowego Kongresu POLAKÓW dr Krystyna Krzekotowska  przedstawiła Przyrzeczenie Publiczne, którego realizacja po wyborach  spowoduje zmianę zarządzania miastem na przyjazne dla Obywateli, zwłaszcza  w sprawach mieszkaniowych. Dotychczasowe zarządzanie jest skrajnie nieprzyjazne. Miasto nie tylko nie zapewnia budowy wystarczającej liczby mieszkań ale źle gospodaruje i niszczy istniejący zasób mieszkań. Urzędnicy skrajnie nieżyczliwie stosują i interpretują prawo.

 

„Dlatego jeżeli siłą Waszego głosu będę Prezydentem Warszawy”  – zapewnia Krystyna Krzekotowska wprowadzę następujące zmiany:

 

 1. Spowoduję, aby w miejsce dotychczasowego zaniechania budowania i remontowania mieszkań nastąpiło zasadnicze przyspieszenie, przy współpracy z prywatnymi inwestorami, w tym rozwój budownictwa specjalistycznego i domów wielopokoleniowych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zmienię to także dzięki współpracy z Polonią , jak to zapowiedziałam na spotkaniu z Komisją Dialogu Społecznego ds. NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, na które nie przybyli ani Trzaskowski ani Jaki, choć zostali zaproszeni. Nie jestem gołosłowna, gdyż w przeciwieństwie do nich, których Partie rządziły i nic w tej sprawie nie zrobiły, ja siłami społecznymi wspólnie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych zbudowałam pierwszy w Polsce Dom Mieszkalno-Rehabilitacyjny.

 

 1. Wyeliminuję wieloletnie oczekiwanie przez osoby starsze lub niepełnosprawne na zamianę mieszkania np. mieszkania na 4 piętrze bez windy. Zapewnie im także realne a nie symboliczne obniżki czynszu oraz pomoc na remonty i dostosowanie mieszkań do potrzeb zwianych z ich stanem zdrowia (nie mniej niż 10.00 zł.) Preferencje będą miały także matki z dziećmi dotknięte przemocą domową.

 

 1. Spowoduję sprzedaż mieszkań na zasadach preferencyjnych, uznając że w tych domach w których mieszkania były sprzedawane, pozostali lokatorzy zgodnie z zasadą równego traktowania mają roszczenie o nabycie. Powstrzymam niedopuszczalne podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste.

 

 1. Spowoduję, aby miasto nigdy więcej nie gnębiło Was lokatorów, wytaczając powództwa o eksmisję lecz otoczyło Was należną pomocą w sytuacjach awaryjnych i to nie tylko w odniesieniu do najmu lokali komunalnych ale także w przypadku wynajmowania mieszkań od prywatnych właścicieli. Uczynię to tak samo konsekwentnie i skuteczne, jak zawsze Was broniłam przed krzywdzącą Was władzą w procesach, w moich książkach i innych publikacjach, czy programach interwencyjnych. Jak to uczyniłam w przypadku tysięcy procesów w obronie najemców mieszkań zakładowych b. Huty Warszawa.

 

 1. Nie dopuszczę do bezprawnego pozbawiania Was mieszkańców Warszawy, jak za PRL-u, uprawnień meldunkowych lub odmawiania meldunku członków rodziny np. z powodu krótszego lub dłuższego pobytu za granicą. Nie będzie bezpodstawnego uznawania, że wymaga to zgody urzędnika, podczas gdy o stałym miejscu pobytu składzie rodziny decyduje sam zainteresowany i nie jest to podnajmowanie lokalu,

 

 1. Spowoduję, aby urzędy w Warszawie nigdy więcej nie naruszały Waszych praw a w razie wątpliwości interpretowały prawo na korzyść obywateli, a nie na niekorzyść, jak dotychczas.

 

 1. Zapewnię realną pomoc i ochronę najemcom w domach reprywatyzowanych, doprowadzając do wyeliminowania złego prawa i krzywdzenia zarówno prawowitych właścicieli jak i najemców,

 

 1. Będę się z Wami spotykać na regularnych otwartych zebraniach i żaden sekretariat nie będzie blokował dostępu do mnie, abyście nie mogli się skarżyć na złe potraktowanie w urzędzie.

 

 1. Urzędnikom zapewnię treningi wiedzy i wrażliwości. Nie będę pracowników wymieniała z powodu takiej, czy innej przynależności partyjnej. Będziecie rozliczani tylko z fachowego załatwiania spraw mieszkańców Warszawy i obsadzani według fachowości a nie klucza partyjnego.

 

 1. Sprawię, aby konsultacje społeczne były realne a nie pozorne odbywane np. w czasie gdy mieszkańcy są w pracy. Aby decyzje były podejmowane wspólnie z Obywatelami i dla Obywateli Aby wszystkie spory były załatwiane w drodze mediacji i kończyły się ugodowo.

http://www.swiatowykongres[plakow.pl

 

Serdecznie pozdrawiam

dr Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków
http://www.swiatowykongrespolakow.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych
Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości
tel. 603996408
http://www.ckp.lazarski.pl
http://www.krzekotowska.com

 

1 Comment

 1. […] under: Uncategorized — grypa666 @ 05:56 . Dr Krystyna Krzekotowska — przyrzeczenie publiczne kandydatki na prezydent Warszawy …………… Szanowna Dr Krystyno Krzekotowska Dach nad głową to […]

  Pingback by List Otwarty do Dr Krystyny Krzekotowskiej, kandydatki na prezydent Warszawy, ws. nowej generacji telekomunikacji komórkowej i SmartCity | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 21/08/2018 @ 00:11


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: