Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

20/07/2018

KONFEDERACJA GIETRZWAŁDZKA A.D. 2018

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 01:42

Sławomir Zakrzewski Podsumowanie wywiadu z Grzegorzem Braunem

+++++++++++++++

Temat:

Fwd: KONFEDERACJA GIETRZWAŁDZKA A.D. 2018

Data:

Sun, 15 Jul 2018 20:31:49 +0200

Nadawca:

 Andrzej Cebulski <andrzej.cebulski@gmail.com>

Data: 10 lipca 2018 10:47


Temat: KONFEDERACJA GIETRZWAŁDZKA A.D. 2018

Szanowni Państwo,
27 czerwca A.D. 2018, w warszawskiej Archikatedrze św. Jana na Starym Mieście, zawiązana została Konfederacja Gietrzwałdzka. Konfederaci – inicjatorzy – politycy różnych opcji, społecznicy, działacze różnych organizacji patriotycznych i katolickich, ludzie nauki i kultury, z kraju i zagranicy, wspólnie identyfikujący się jako Polacy Cywilizacji Łacińskiej, kontrrewolucjoniści i polscy państwowcy – zgodnie deklarują wolę działania na rzecz odnowy i zabezpieczenia bytu narodu w suwerennym państwie, oraz na rzecz wypełnienia jego misji dziejowej. Przy czym powołują się, ni mniej, ni więcej, na posłuszeństwo najwyższemu zwierzchnictwu Chrystusa Króla Polski i Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanej Królowej Korony Polskiej, których władzę nad sobą
pojmują, jak zaznaczają, „całkowicie realnie, bynajmniej nie tylko symbolicznie”.
„Z tej racji i tej tradycji – oświadczają sygnatariusze Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej – wypływa dla nas kategoryczny imperatyw obrony Wiary i ziemi ojców, kultury i dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa rodziny i życia; imperatyw obrony danej od Boga wolności działania i naturalnego porządku rzeczy, praw własności i zasad sprawiedliwości, wewnętrznego ładu i niepodległości państwa”.
Konfederaci za wspólny punkt odniesienia obierają objawienia Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie, w roku 1877 (jedyne objawienia Maryjne na ziemiach polskich o autentyczności potwierdzonej kanonicznie). „Jakkolwiek różne pozostają nasze ścieżki działania i obszary aktywności – stwierdzają konfederaci – chcemy odtąd samemu przyjmować i innym wskazywać ten sam punkt orientacyjny: Gietrzwałd – właściwy azymut w drodze do Wielkiej Polski Katolickiej”.
Zebrani w Kaplicy Literackiej Archikatedry, klęcząc przed ołtarzem z relikwiami Św. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, wspólnie odmówili Różaniec, po czym Akt Konfederacji Gietrzwałdzkiej został uroczyście odczytany przez ks. Grzegorza Śniadocha IBP. Podpisy potwierdzające akces do Konfederacji złożyło kilkudziesięciu sygnatariuszy – inicjatorów – wśród nich m.in. : prof. dr hab. Jacek Bartyzel (filozof polityki, publicysta konserwatywny, monarchista), Krzysztof Bosak (poseł na Sejm RP V kadencji, wiceprezes Ruchu Narodowego), Grzegorz Braun (reżyser, monarchista, inicjator organizacji Pobudka), Marta Cywińska (filolog, tłumacz, krytyk literacki i społeczny), Przemysław Holocher (działacz narodowy,
wydawca), Jacek Hoga (prezes fundacji Ad Arma), Lech Jęczmyk (publicysta, eseista, tłumacz), dr Michał Krajski (filozof, publicysta), dr Stanisław Krajski (historyk filozofii, publicysta), dr Sławomir Mentzen (ekonomista, przedsiębiorca, wiceprezes partii Wolność), Jan Popończyk (filozof, kapitan żeglugi śródlądowej), Włodzimierz Skalik (lotnik, przedsiębiorca, szef sztabu organizacji Pobudka), Robert Winnicki (Poseł na Sejm RP, prezes Ruchu Narodowego), mec. Jacek Wilk (poseł na Sejm RP, wiceprezes partii Wolność).
Następnie konfederaci odmówili litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odczytany został list pasterski skierowany do zebranych przez JE Arcybiskupa Jana Pawła Lengę, który stwierdza m.in.: „Wspieram wasze pragnienia uważając je za słuszne i godne uznania. Jest już najwyższy czas, aby tego dokonać”.
Trzy dni później, 30 czerwca w Gietrzwałdzie (w związku z nabożeństwem Narodowego Dnia Pokutnego, ogłoszonego pod hasłem: „Od niepodległości wewnętrznej do niepodległości zewnętrznej”), oryginał Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej złożony został na ręce JE Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego ks. dr. Józefa Górzyńskiego, z przeznaczeniem do archiwum Kurii Warmińskiej w Olsztynie.
Konfederacja Gietrzwałdzka jest inicjatywą ponadpartyjną – łączącą przedstawicieli różnych organizacji i środowisk patriotycznych – otwartą na wszystkich, których wiąże poszanowanie prawa i tradycji cywilizacji łacińskiej (wedle wykładni prof. Feliksa Konecznego), a także żywa troska o pamięć i przyszłość Korony Królestwa Polskiego i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
Pełny tekst Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej A.D. 2018 dostępny jest
na stronie: www.konfederacjagietrzwaldzka.pl – tam też za pośrednictwem sieci można zadeklarować wolę przystąpienia do Konfederacji (https://www.konfederacjagietrzwaldzka.pl/zostan-sygnatariuszem/).

W imieniu Biura Konfederacji Gietrzwałdzkiej
Jolanta Wręczycka

Uzupełnić: ks. Piotr Kotowski –

Advertisements

1 Comment

  1. […]   Żydłackie lobby AIPAC w USA otworzy filię w Moskwie? Zylionowe dotacje dla okupanta Palestyny napływać będą z Banku Rosji zamiast od coraz bardziej wynędzniałego podatnika amerykańskiego? 4. Wszystko inne patykiem na wodzie… Putin przed swym resortem MSZ i korpusem dyplomatycznym nic konkretnego przekazać nie mógł albo nie chciał przed kamerami (relacja RT). Bo będzie obrabiane i realizowane jak żydłactfo zachce… Np. z ochroną flanki płn.-wschodniej (przesmyk suwalski 🙂 ) gwarantowaną przez Rosję, Izrael zabierze na dobre syryjskie ziemie Golanu. Tak jak sobie właśnie ustawił “prawomocnie” państwo plemienia syjonistów: PLEMIĘ żydowskie uchwaliło ustawę okupacyjną | J. Międlar [WIDEO] …Tymczasem w Polin, mamy konecznie łacinniczy zaczyn na zadry narodowe, z zaprogramowanym zwycięstwem sruli: KONFEDERACJA GIETRZWAŁDZKA A.D. 2018 […]

    Pingback by Kto co ugrał w Helsinkach + POLSKA GINIE A ONI ZAPĘDZAJĄ POLAKÓW DO ODMÓŻDŻAJĄCEGO ŻYDO-KATOLICYZMU! | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 22/07/2018 @ 03:23


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: