Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

05/07/2018

[Dyskusja] Komuniści Trump i Putin przejmują Polin :))

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 06:24

.

PB: Kwity na Szuberta mamy… Teraz prosimy panią Tereskę o kwity na Trumpa i Putina. Mogą być po włosku, Szubert przetłumaczy.

.

Andrzej Szubert: Szanowna Pani Garland, Pytanie o to, czy jestem komunistą nie jest absolutnie argumentem w merytorycznej dyskusji. Nie “niszczę” Pani osoby – bo i jak (?); a Pani “wiarygodność” niszczy Pani sama swoimi wypowiedziami.

Psychiatryki wymyślono na zachodzie jeszcze przed komuną i także na zachodzie niewygodnych ludzi do nich zamykano – i nadal się zamyka. Choć panuje na zachodzie nie komunizm, a dziki żydo-kapitalizm.
Tu na marginesie uwaga – pod koniec roku 1982 (trwał wtedy jeszcze stan wojenny) deptały mi po piętach SB i WSW. Schronienie znalazłem w psychiatryku w Branicach (ordynatorem jednego z oddziełów był psychiatra Antek Junosza-Szaniawski, który siedział wcześniej ze mną w obozie internowanych w Nysie i to on załatwił mi lewe skierowanie do psychiatryka). I tak psychiatryk w PRL dał mi na 6 tygodni schronienie przed SB i WSW.
A we Włoszech niby rzeczywiście zlikwidowano szpitale psychiatryczne. Ale utworzono “ośrodki”, a nawet “rezydencje” psychiatryczne. I do tych “rezydencji” wsadza się przymusowo osoby chore psychicznie, stanowiące zagrożenie dla otoczenia. I taka to była “reforma”… Zamiast w wariatkowie, sorry – w psychiatrykach –  trzymają niebezpiecznych w “rezydencjach”…
Mocodawcy “klik samorządowych” niczego nie boją się bardziej niż powrotu komuny. Bo zostaną wywłaszczeni i z multimiliarderów staną się szmaciarzami. Tak więc Szanownej Pani diagnoza jest tak samo trafna jak Pani wrodzona zaleta bardzo szybkiego kojarzenia związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zdarzeniami.
Na koniec wracam do Pani diagnozy i wrodzonej zalety bardzo szybkiego … tralala .. z początku Szanownej Pani ostatniego maila: Czy jest Pan może komunistą? To by wyjaśniało Pańską zaciętość w chęci zniszczenia mojej osoby i mojej wiarygodności.
Zamieszczam w załącznikach skany, niestety złej jakości (reklamacje proszę składać na SB lub w IPN) dwóch wybranych z wielu innych kwitów SB o mnie z “mojej” teczki w IPN (pierwszy dwu-, a drugi czterostronnicowy). Mimo złej jakości coś tam można z nich wyczytać. Pokazują one dobitnie, jaki to ze mnie komunista.
Faktycznie jest Pani wybitną specjalistką od stawiania diagnoz, dysponującą ponadto wrodzoną zaletą bardzo szybkiego…tralala…
Na deser – zdjęcie z obozu internowanych w Nysie. Pierwszy od lewej to ja – wstrętny komuch…

 

PS Ponieważ kwity z IPN są mało czytelne przesyłam sporządzony przez Z. Bereszyńskiego odpis jeszcze innego kwitu SB.

                                                                                           Kluczbork, dnia 1985-07-04

 

                                                                                   Tajne spec. znaczenia

                                                                                   Egz. Nr 3

 

 

ANALIZA

kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „ANTYK”, Nr ewid. 27855

 

I. SYTUACJA OPERACYJNA

 

           Kwestionariusz ewidencyjny krypt. „ANTYK” został założony w dniu 26.08.1982 roku. Figurantem kwestionariusza ewidencyjnego jest ob. SZUBERT Andrzej s. Aleksandra, ur. 5.09.1958 Kluczbork, zam. Kluczbork […]

 

           Figurant przed wprowadzeniem stanu wojennego był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” oraz sympatykiem KPN. Informacje mówiące o jego przynależności do KPN do chwili obecnej się nie potwierdziły.

 

           W okresie stanu wojennego był aktywnym uczestnikiem i współorganizatorem wszelkich imprez organizowanych przez miejscowe struktury „Solidarności” oraz struktury opozycyjne Opola i Wrocławia. W okresie tym nie podpisał zobowiązania o zaniechaniu wrogiej działalności. Wobec powyższego został internowany w Ośrodku Odosobnienia dla Osób Internowanych w Nysie, gdzie przebywał od 20.12.1981 do 27.07.1982 r.

 

           Po zwolnieniu z Ośrodka Osób Internowanych podjął aktywną działalność w opozycyjnych strukturach prosolidarnościowych; rozpoczął gromadzenie nielegalnych wydawnictw „Solidarności” i KPN, uaktywnił kontakty z działaczami podobnego pokroju z terenu Opola i Nysy, tj. Włodzimierzem Wiktorem, Andrzejem Morze, Wiesławem Ukleją i Krzysztofem Stachowskim[1]. W tym czasie bierze udział w nabożeństwach kościelnych w intencji osób internowanych oraz manifestacjach pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Kluczborku.

 

           W okresie poprzedzającym 1 maja 1983 roku, podczas przeprowadzonej z nim  rozmowy o charakterze profilaktyczno-ostrzegawczym, oświadcza: „dotąd będę Waszym przeciwnikiem, dopóki w Polsce nie ukróci się sowietyzm[u]”.

 

           W kwietniu 1983 roku kontaktuje się z Bożeną KAWKA (aresztowaną do sprawy RSD2/83, przebywającą w areszcie śledczym w Opolu), przekazując jej w bliżej nieokreślony sposób jeden z egzemplarzy nowej edycji biuletynu „Nad Stobrawą”. Kontakt ten nawiązał poprzez Kurię Diecezjalną w Opolu.

 

           W okresie tym organizuje pomoc materialną dla członków rodzin aresztowanych za  działalność wydawniczą, kolporterską oraz organizuje w swoim mieszkaniu spotkania osób nie mogących się pogodzić z [aktualną] sytuacją społeczno-polityczną w Polsce.

 

           W dniu 8 kwietnia 1983 roku zawiera związek małżeński z działaczką struktur nielegalnych o profilu prosolidarnościowym, skazaną za redakcję, druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw. Od tego czasu nowe mieszkanie figuranta staje się miejscem spotkań byłych działaczy „Solidarności” i sympatyków ideologii KPN, z których większość      

była pośrednio lub bezpośrednio związana z drukiem, redakcją i kolportażem nielegalnych wydawnictw.

 

           W dniu 1 maja 1983 roku w mieszkaniu figuranta odbyło się spotkanie osób powiązanych z b. NSZZ „Solidarność”, na którym wysunięto koncepcję utworzenia nielegalnej organizacji w Kluczborku, organizacji o nowej strukturze i programie działania. Twórcą tej koncepcji był figurant. Za cel działania stawia [on]:

 

– wpływ na środowiska podatne na oddziaływanie,

– walka o ludzkie serca i umysły.

 

           Od czerwca 1983 roku datuje się utrzymywanie kontaktu korespondencyjnego

z przebywającym na emigracji działaczem MKZ NSZZ „Solidarność” w Kluczborku – figurantem kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „EMIGRANT”.

 

           Ustalono, że figurant pozostaje w kontakcie z b. działaczami struktur prosolidarnościowych w Kędzierzynie-Koźlu – Zbigniewem Kwaśnickim i Szotą Antonim –

– figurantami spraw ewidencji operacyjnej.

 

           W dniu 19.10.1983 r. w wyniku dokonanego przeszukania pomieszczeń mieszkalnych figuranta potwierdzono, że figurant trudni się gromadzeniem nielegalnych wydawnictw. Ujawniono u niego biuletyn „Nad Stobrawą”, „Konkret” – wydawnictwo dolnośląskie, biuletyn Leszka Moczulskiego „Rewolucja bez rewolucji”, wydawnictwo „Obecność”, „Sygnały Wojenne”.

 

                      W marcu 1984 roku Wydział V WUSW w Słupsku informuje, że figurant nawiązał kontakt z ich figurantem zam. w RFN – B[ogdanem] ŻUREK, który udzielił wywiadu dla przedstawicieli masowych środków przekazu RFN – emitowanego w dniu 31.03.1984 r. Figurant deklaruje się opracować pamiętnik dla tamt[ejszy]ch środków przekazu. Ob. Żurek to były pracownik Stoczni w Gdańsku, uczestnik głodówek i aktów protestu, pełniący w przeszłości funkcję przewodniczącego Komitetu Obrony Więzionych i Represjonowanych za Przekonania, internowany w Ośrodku w [Odosobnienia] w Nysie (tam gdzie figurant), gdzie przebywał do wyjazdu z kraju.

 

           W kwietniu 1984 r. uzyskano informację, że figurant niniejszego kwestionariusza [ewidencyjnego] nawiązał kontakt z przebywającym na emigracji w USA b. figurantem kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „MAŁY”.

 

           W czerwcu 1984 roku z figurantem kwestionariusza [ewidencyjnego] nawiązuje kontakt pozostający na naszym kontakcie tw. ps. „RAKIETA” i stwierdza, że figurant nadal kultywuje tradycje prosolidarnościowe poprzez wywieszanie w swoim mieszkaniu symboli ruchu solidarnościowego oraz haseł typu: „wolność wszystkim politycznym”, „pomścimy

13.12.1981”. W rozmowach z tw. ps. „RAKIETA” [figurant] stwierdza, że jest zażartym wrogiem komunizmu i ustroju w Polsce, oraz ustalono, że utrzymuje kontakt korespondencyjny z Lechem Wałęsą.

 

           W dniu 15 listopada 1984 roku tw. ps. „PELE” przekazuje informację, że figurant odbywa spotkania o bliżej niesprecyzowanym charakterze z aktualnymi i b. figurantami spraw ewidencji operacyjnej krypt. „SKORPION”, „STOBRAWA”, „ASTMATYK”, „DEPTAK”, „WIRTUOZ” i „PRZYJACIEL”. W świetle jego relacji grupa ta jest wrogo ustosunkowana do ustroju Polski i jest żądna zmian ustrojowych w naszym kraju. Tw. ps. „PELE” przekazuje informację, że figurant kontaktował się na terenie Kluczborka (w 1984 roku) z Władysławem Frasyniukiem – działaczem podziemia regionu Dolny Śląsk.

 

           W grudniu 1984 roku figurant wraz z figurantem kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „DEPTAK”[2] i n/n osobami bierze ponownie udział w akcie protestu pod pomnikiem

A. Mickiewicza w Kluczborku.

 

           W styczniu 1985 roku tw. ps. „RAKIETA” stwierdza naocznie, że figurant w swoim mieszkaniu wywiesza hasła o treści „Niech żyje Solidarność” i „Wolność” z wizerunkiem Lecha Wałęsy i nadal cechuje go wrogość wobec komunizmu. 11 stycznia 1985 roku powyższy stosunek figuranta do sytuacji w Polsce potwierdza tw. ps. „JAN”.

 

           16 marca 1985 r. tw. ps. „RAKIETA” stwierdza, że figurant jest na bieżąco w posiadaniu nielegalnych wydawnictw, m. in. nowej edycji biuletynu „Nad Stobrawą”, wydawnictw poświęconych śmierci ks. J. Popiełuszki, aktualnych zdjęć L. Wałęsy

z ks. Jankowskim i prymasa Glempa. Ponadto zdarza się, że jest [on] skupiony w grupie

3 działaczy („Deptak” i n/n Jerzy), lecz obawiają się podejmować jakiejkolwiek wrogiej działalności[3]. Wyjawił jednak, że utrzymuje kontakty z kolporterami nielegalnych wydawnictw z terenu Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy i Katowic. Nielegalną literaturę odbiera [on] w stałych punktach kontaktowych lecz przez osoby trzecie. Ponadto proponuje się tw. podjęcie roli kurierskiej nielegalnych wydawnictw, co tw. przyjmuje, lecz jak dotychczas propozycja ta nie została wcielona w życie. Zwierza się z zamiaru uruchomienia na tut. terenie Radia „Solidarność” oraz utrzymywania kontaktu korespondencyjnego z Jarosławem Chołodeckim, przebywającym na emigracji. Utwierdza w przekonaniu tw.

o bardzo szerokich kontaktach z byłymi działaczami „Solidarności”.

 

           W toku dotychczasowej kontroli figuranta kwestionariusza [ewidencyjnego] stosowano następujące metody i środki pracy operacyjnej:

 

– zatrzymanie,

– przeszukanie pomieszczeń mieszkalnych – 1,

– przeszukanie mieszkania matki i brata – 1,

– podsłuch pokojowy – 1 (do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „SKORPION”),

– rozmowy operacyjne o charakterze profilaktyczno-ostrzegawczym – 2,

– legitymowania – 2,

– obserwacja zewnętrzna (we własnym zakresie) – 1,

– dokumentacja fotograficzna aktów wspólnego protestu – 4,

– tajni współpracownicy (Rakieta, Jan, Pele, Fred).

 

II. OCENA SYTUACJI OPERACYJNEJ

 

           Założenie kwestionariusza ewidencyjnego było zasadne. Utrzymywane kontakty z aktywem struktur opozycyjnych „Solidarności” rejonu kluczborskiego, opolskiego, nyskiego

i wrocławskiego wskazują, że figurant nadal cieszy się ich bezgranicznym zaufaniem, a tym samym może podjąć w każdej chwili działalność szkodliwą i wrogą politycznie. Uzyskane informacje wskazują, że figurant jest inspiratorem wszelkiej szkodliwej i wrogiej ustrojowi PRL działalności w tut. rejonie, działalności skorelowanej z tego samego rodzaju działalnośćią we Wrocławiu [i]tp. Posiadane rozpoznanie operacyjne wskazuje, że figurant czyni przygotowania do prowadzenia wrogiej działalności.

 

           W tej sytuacji zachodzi uzasadniona potrzeba rozpoznania form, metod, kierunków i zakresu działalności oraz uzyskania dowodów tej działalności. Przeistoczenie kwestionariusza ewidencyjnego w sprawę operacyjnego rozpoznania pozwoli na stosowanie wszystkich niezbędnych dla uzyskania założonego celu metod i środków pracy operacyjnej, których zastosowania w chwili obecnej nie dopuszcza Instrukcja – Zarządzenie Nr 006/70 MSW

z 01.02.1970.

 

III. KIERUNKI PRACY

 

– przekształcenie kwestionariusza krypt. „ANTYK” w sprawę operacyjnego rozpracowania,

 

– wykorzystując możliwości wykorzystania wszelkich metod, środków pracy operacyjnej,

  przystąpić do ich stosowania,  

 

– zorganizowanie optymalnej kontroli operacyjnej figuranta i jego kontaktów,

 

– zebranie materiałów operacyjnych w kierunku uzyskania dowodów działalności

  przestępczej, z możliwością ich wykorzystania w postępowaniu przygotowawczym,

 

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA I CZYNNOŚCI OPERACYJNE

 

1. Zorganizować pełniejszą kontrolę figuranta w miejscu pracy, celem rozpoznania jego

    kontaktów i ustalenia ewentualnego szkodliwego działania w miejscu zatrudnienia. W tym

    celu wykorzystać możliwości tw. ps. „FRED”.

 

                                                                              wykona: kpr. Brudziński

                                                                              termin:………………………

 

2. Zorganizować pełniejszą kontrolę figuranta i jego kontaktów z innymi figurantami w ich

    miejscu zatrudnienia. W tym celu zakończyć proces opracowania:

 

    – kandydata na tw. nr ewid. 29012,

    – kandydata na tw. nr ewid. 30736.        

 

                                                                              wykona: kpr. Brudziński

                                                                              termin:………………………

 

3. W celu zapewnienia pełnej kontroli figuranta w jego miejscu zamieszkania przyspieszyć

    proces opracowania kandydata na tw. nr ewid. 22012.

 

                                                                              wykona: kpr. Brudziński

                                                                              termin:………………………

 

4. Do kontroli figuranta i jego kontaktów z figurantami spraw ewidencji operacyjnej krypt.

    „KRUK”, „DEPTAK”, „ZEFIR”, Ob. Z. i D., zaangażować:

 

    – tw. ps. „JAN”,

 

                                                                              wykona: ppor. Pinkosz,

 

    – tw. ps. „RAKIETA”,

 

                                                                              wykona: kpr. Brudziński,

 

    – tw. ps. „PELE”,

 

                                                                              wykona: ppor. Kawoń.    

 

5. Kontrolę operacyjną figuranta zsynchronizować z podejmowanymi działaniami struktury

    operacyjnej w ramach innych spraw ewidencji operacyjnej tut. [Wydz.] II, III, V celem

    zapewnienia optymalnej kontroli figuranta.

 

                                                                              wykona: kpr. Brudziński

                                                                              termin: na bieżąco w miarę potrzeb.

 

6. Przy wykorzystaniu całości sieci tw i ko zmierzać do ustalenia faktycznej roli figuranta

    w nieformalnych grupach b. członków i aktywistów NSZZ „Solidarność”.

 

                                                                              wykona: kpr. Brudziński

                                                                              termin:……………………….

 

7. Opracować kombinację operacyjną, mającą na celu wprowadzenie do grupy nieformalnej

    tajnego współpracownika ps. „RAKIETA”. W tym celu uzyskać akceptację Szefa WUSW

    d/s SB w Opolu. Koncepcję sprawdzenia tw pod figuranta przekonsultować z Wydziałem II

    WUSW Opole.

 

                                                                              wykona: kpr. Brudziński

                                                                              termin:……………………….

 

8. Z chwilą wykonania nakreślonych przedsięwzięć i czynności operacyjnych lub

    stwierdzenia potrzeby ich modyfikacji opracować nowy plan przedsięwzięć,

    odpowiadający występującym potrzebom operacyjno-dokumentacyjnym.

 

Wykonano w 3 egz.

Egz. Nr 1 sprawa „ANTYK”

Egz. Nr 2 Wydz. II WUSW Opole                                         Z-CA SZEFA          

Egz. Nr 3 kwest. spr. oper. rozpracow.                        REJONOWEGO URZĘDU

Opr. GS/Wyk. K-J B                                                  SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Ks. masz. 00286/85                                                d/s SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA

                                                                                    w Kluczborku, woj. opolskie

                                                                                                      ( – )

                                                                                            kpt. Skała Grzegorz

 

[IPN Wr 065/1357, s. 15-20]

.
Teresa Garland: Szanowny Panie Szubercie, Czy jest Pan może komunistą? To by wyjaśniało Pańską zaciętość w chęci zniszczenia mojej osoby i mojej wiarygodności.
Czy Zna Pan biegle język włoski żeby zorientować się jaka jest rzeczywiście sytuacja odnośnie psychiatryków? Bo ja znam biegle język włoski a Pan się podpiera tłumaczeniem. Co oczywiście może być prawdą to co Pan napisał, bo w zeszyłym roku we Włoszech zlikwidowano ostatnie psychiatryki dla kryminalistów (było ich kilka zostawionych po zamknięciu normalnych psychiatryków w 1978 roku) wiec może tego gościa zamknęli własnie w jednym z tych ostanich psychiatryków zanim je zamknięto. Ja wiem jedno: że komuniści bez istnienia psychiatryków nie mogliby trzymać za mordę społeczeństwa. Dlatego szpitale psychiatryczne dla reżimu komunistycznego są bezcenne i konieczne. Jestem głęboko przekonana że kliki samorządowe które uzurpowały sobie przywileje przez ostatnie 30 lat, mają jeszcze nadzieję na powrót komunistów do władzy i dlatego nie zamknęli tych psychiatryków pomimo że mieli wytyczne do ich zamknięcia… To jest moja diagnoza.

.

Andrzej Szubert: Szanownu Pani Tereso Garland, napisała do mnie Pani w małym gronie, cytuję: Szanownu Panie Andrzeju Szubercie, Pana opinia o mnie wiele o Panu mówi…. Pozdrawiam Teresa Garland”

czywiście że moja opinia o Pani wiele mówi o mnie – w przeciwieństwie do Pani dostrzegam różnicę między socjalizmem a chciwym zachłannym złodziejskim żydo-kapitalizmem panującym w Polsce (a raczej w Polin, Judeopolonii, kraju pod żydowską okupacją), jewrounii i usraelu – flagowym okręcie żydo-banksterów. Pewna znajoma z usraela (nie Otylia a Ewa mieszkająca w stanie Washington) pisała mi niedawno, że w usraelu 100 milionów ludzi żyje w nędzy i jest pozbawionych jakiejkolwiek opieki medycznej. To co to na Swarożyca za “socjalizm”?
Tu dodam, że szczucie na socjalizm i komunizm jest obecnie domeną agentury żydo-banksterskiej i żydo-katolików. Ci pierwsi obawiają się, aby Polacy nie powiedzieli sobie – a jednak w socjalizmie pewne rzeczy były dobre – państwowe banki nie zdzierały skóry lichwiarskimi odsetkami, nie było kreacji pieniądza jako długu, nie było bezrobocia, szpitale nie bankrutowały, nie wyrzucano na ulice z mieszkań setek tysięcy ludzi, studiować mogła młodzież nawet z najbiedniejszych rodzin i miliony dzieci z rodzin o niskich dochodach co roku jeździło na opłacane przez państwo kolonie. A cała gospodarka, przynajmniej nominalnie była wspólną własnością całego narodu/społeczeństwa. Boją się więc żydo-banksterzy, aby Polacy nie wpadli na pomysł przywrócenia tego, co było dobre w socjalistycznej PRL.
Katolactfo też szczuje na PRL i “komunę”, choć z innego względu – wtedy w PRL kler zapędzono do kruchty, kościół wywłaszczono (za sanacji miał jeszcze pałace i majątki ziemskie – ok. 200 tys. hektarów), nie utrzymywało go państwo, a kler pozbawiony był dostępu do publicznych mass mediów i odcięty był od polityki. I z tego względu zwalczał świeckie, socjalistyczne państwo służąc tym samym interesom żydowskiej lichwy. Durne katolactfo tego nie dostrzegało, ale było użytecznym idiotą żydo-banksterów.
Dalej…  Zarówno czytałem, jak i słyszałem (na spędzie we Wrocławiu pod egidą dezinformatora i agenta wpływu Zagórskiego) jesienią ubiegłego roku Pani wypowiedź o konieczności odbudowy w Polsce “cywilizacji łacińskiej”. Wykazuje Pani w tej sprawie kompletną ignorancję historyczną. Owa cywilizacja łacińska przez długie wieki uprawiała religijny terror, mordowała milionami pogan, “heretyków”, “odszczepieńców”, “bluźnierców” i “bezbożników” – czyli tych którzy potrafili lub przynajmniej próbowali myśleć samodzielnie. Przez wieki mordowali łacinnicy też niewinne kobiety – “czarownice”, przez wieki uprawiali cenzurę (indeks ksiąg zakazanych) i przez wieki szalała u nich inkwizycja. Ponadto przez cały okres panowania cywilizacji łacińskiej trwał nieludzki ucisk i wyzysk ogromnych rzesz chłopstwa (stanowiącego w zależności od kraju od 70 do 85 % mieszkańców) traktowanego jak bydło robocze przez katolickich panów i kler. A Pani bredzi o restytucji tego antyludzkiego ustroju. Kiedy katolactfo zrozumie, że dla setek milionów ludzi okres cywilizacji łacińskiej był piekłem na Ziemi?
Dalej… Dużo tekstu poświęciła Szanowna Pani psychuszkom. Ale niestety napisała Szanowna Pani i w tej sprawie ewidentną dezinformację: Włosi już 40 lat temu zamknęli szpitale psychiatryczne…
 
I widzi Szanowna Pani – różnica między nami jest m. in. i taka, że Pani jak bezmyślna papuga powtarza zasłyszane czy przeczytane gdzieś bzdury nie sprawdzając ich. Ja natomiast mam taką naturę, że jeśli nie jestem pewien wiarygodności jakiejkolwiek “informacji” sprawdzam ją. Wygooglowałem więc “Włochy, szpitale psychiatryczne” i znalazłem coś takiego:
 
“Istnieje mit, że we Włoszech nie ma już psychiatrii zamkniętej, gdyż zlikwidowano ją tam w czasie tzw. reform, które przeprowadzono w połowie lat 1970. Niestety – co innego udowadniają niedawno upublicznione nagrania kamery szpitalnej, która zarejestrowała zabójstwo mężczyzny “leczonego” przymusowo w ub. roku w jednym z włoskich zakładów psychiatrycznych. Film: Zatorturowany przez psychiatrów i „


“Franco Mastrogiovanni był nauczycielem szkoły podstawowej z Castelnuovo Cilento. Umarł z rękoma i nogami przywiązanymi do łóżka. Miał 58 lat. 31. czerwca dowieziono go na podstawie nakazu sądowego wg. “Trattamento sanitario obbligatorio” (T.S.O., ustawa 180/1978 o przymusowym leczeniu – przyp.: tł.) do szpitala psychiatrycznego San Luca di Vallo della Luciania. Cztery dni później, porankiem 4 sierpnia, jego śmierć zauważają pielęgniarze.”

Źródło

“Nazywał się Franco Mastrogiovanni, był przeciwnikiem systemów totalitarnych i 4 sierpnia 2009 roku został stracony w jednej z najbardziej brutalnych, kryminalnych i totalitarnych placówek, podlegających kontroli państwowej – w szpitalu psychiatrycznym. To kolejne morderstwo wykonane przez państwo nie może być przemilczane, jak w innych przypadkach i jak za każdym razem przemilczane są takie morderstwa, a sprawcy pozostają bez kary.”
Źródło

Po co się więc Szanowna Pani sama ośmiesza pisząc krążące bzdury nie sprawdzając ich.
Tu jeszcze ogólna uwaga odnośnie psychiatrii – oczywiście że należy potępiać przypadki wykorzystywania psychiatrii przez totalitarne reżimy panujące obecnie na żydo-zachodzie. Niemniej chorzy psychicznie, obłąkani, niejednokrotnie stanowiący zagrożenie dla siebie i otoczenia rzeczywiście istnieją i coś z nimi należy robić. Domaganie się likwidacji szpitali psychiatrycznych jest skończonym debilizmem. One są potrzebne. Jedynie należy dążyć do tego, aby nie były wykorzystywane do celu zamykania w nich ludzi niewygodnych dla systemu panującego na żydo-zachodzie (żydo-banksterskiego NWO).
W tym miejscu zaznaczam, że nie odsyłam Szanownej Pani do psychiatryka jak to żartobliwie zrobił PB. Niemniej wizyta u dobrego psychologa, najlepiej klinicznego, byłaby wskazana. Ma Szanowna Pani w głowie sieczkę, groch z kapustą, na oczach klapki, a mimo to jest Pani święcie przekonana o własnych wspaniałych predyspozycjach: Mam tę wrodzoną zaletę że potrafię bardzo szybko kojarzyć związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy zdarzeniami
Dobremu psychologowi być może udałoby się przekonać Szanowną Panią, że nie ma Pani owej “wrodzonej zalety” i że ma Pani kłopoty z właściwą samooceną.
Kolejna sprawa – napisała Szanowna Pani: Bić na alarm i wszyscy do Sejmu zmienić Konstytucję!!!! Na alarm biję od lat, niestety bezskutecznie i Pani też nie osiągnie jej bezmózowymi wymysłami sukcesu, a jedynie jeszcze głupszym od Szanownej Pani namiesza w durnych łepetynach.
Zmiana konstytucji w chwili obecnej jest niepotrzebna. Izrael nie mma wcale konstytucji i funkcjonuje. A usrael ma najbardziej demokratyczną a i tak jest folwarkiem żydo-banksterów. Ponadto zawołanie “wszyscy do Sejmu” jest przejawek kompletnej ignorancji Szanownej Pani. Na żydo-zachodzie demokratura parlamentarna jest tak urządzona, że niezależne nieagenturalne partie i organizacje prawie nie mają szans, aby dopchać się do lokalnych knessejmów. Jeśli tu czy tam niekiedy gojom się to uda, okupacyjny system wypracował różne metody pozbycia się ich. Podam kilka przykładów.
Dawno dawno temu, gdy francuski Front Narodowy (pod wodzą założyciela Le Pena, a nie jak obecnie jego zżydziałej córki) wygrał wybory w jednym z departamentów, okupant wyrokiem sądu najwyższego unieważnił wyniki wyborów w tym jednym jedynym departamencie. Następnie nastąpiła długa anty le penowska nagonka medialna, masowe fikcyjne zameldowania w owym departamencie “Francuzuf”, na koniec cuda z urnami i w powtórzonych wyborach FN stracił pierwsze miejsce lądując na ławach ignorowanej przez żydo-media opozycji.
W Austrii kilkanaście late temu antyunijna narodowa partia Haidera zdobyła drugie miejsce i weszła w skład koalicji rządzącej. Najpierw jewrounia ogłosiła całkowity polityczny bojkot nowego rządu, a w tym samym czasie ulokowana w partii Haidera już wcześniej agentura okupanta zaczęła partię rozbijać od środka. Doszło do tego, że jej lider zmuszony został do porzucenia własnej partii, którą sam założył. Gdy zaczął budować nową partię, zamordowano go w zainscenizowanym “wypadku samochodowym”.
W Judeopolonii do knessejmu udało się dostać nieagenturalnej Samoobronie Leppera. Miała ok 50 foteli poselskich i chyba 2 lub 3 w senacie. Gdy Lepper zaczął okupantowi za bardzo przeszkadzać, Kalkstein wciągnął go do koalicji rządzącej, a następnie zarządził utworzenie CBA, którego jedną z pierwszych operacji było sfabrykowanie “afery gruntowej” wymierzonej w Leppera. Dodatkowo sfabrykowano “seksaferę”, Kalkstein zdymisjonował Leppera i koalicja rządowa upadła. Z powodu opluskwienia kierownictwa Samoobrony z Lepperem na czele w kolejnych przyspieszonych wyborach Samoobrona popadła w polityczny niebyt. Gdy Lepper ochłonął po tej porażce i planował powrót do polityki, dopadł go “seryjny samobójca” z Mosadu lub jego “polskiej” przybudówki.
W niemieckim jewrobaraku nieagenturalna partia “Die Linke” była szpiclowana przez BfV – “urząd ochrony konstytucji” –  jedną z “niemieckich” bezpiek, przybudówek Mossadu.
Pikanterii tej aferze dodaje fakt, że zgodnie z konstytucją judeodojczlandii to parlament nadzoruje i kontroluje działalność “służb” (np. BND i BfV). W rzeczywistości urząd ochrony konstytucji łamiąc konstytucję szpiclował parlamentarzystów niewygodnej dla okupanta judeodojczlandii partii.
I już na koniec przypomnę rok 1963 i zamordowanie przez CIA w biały dzień przy lecących kamerach JFK. Za dużo sobie ten pętak pozwalał, nie słuchał “doradców” i podniósł rękę na monopol żydowskiego FED emitując rządowe dolary. No i wtedy go kropnęli.
W judeopolonii po wpadce z Samoobroną okupant zaostrzył kontrolę. Jeśli tylko gdzieś przez internet zaczyna organizować się jakaś grupka niezadowolonych, akupant  natychmiast wciska do niej swoich agentów. Ich zadaniem jest albo rozbicie grupki od środka, albo przejęcie nad nią kontroli. Inną metodą jest kreacja przez żydo-media “niezależnego” i “antysystemowego” lidera dla niezadowolonych. Taką wydmuszką okupanta był np. żulik Kukiz.
Jeszcze inną metodę zastosowano wobec partii Mateusza Piskorskiego – gdy zdobywać zaczęła popularność, bandyci bezprawnie aresztowali i od ponad dwóch lat trzymają w areszcie jej lidera,
Wobec powyższych faktów, powtarzam – faktów a nie bzdurnych wymysłów – nawoływanie do pchania się Polaków do knessejmu jest arcyszkodliwe i bezdennie durne. W ten sposób tylko traci się energię, czas i pieniądze, których niezadowoleni i tak za wiele nie mają. A wszystkie te starania to po prostu robota głupiego. System okupacyjny jest tak ustawiony, że w demokraturze parlamentarnej wygrać może i musi partia agenturalna. Jakakolwiek – ale agenturalna. Natomiast niezależni bez względu na włożony wysiłek nie mają najmniejszych szans na odzyskanie Polski poprzez udział w farsach wyborczych.
Jedynie “kryterium uliczne” – miliony na ulicach – mogą przywrócić Polsce polskie rządy. I to tylko pod warunkiem, że w innych jewrounijnych barakach także miliony wyjdą na ulicę. W przeciwnym wypadku, gdy tylko u nas to nastąpi, Polacy zostaną spacyfikowani siłami bandyckiego NATO. Zresztą zgodnie u żydo-knessejmową  ustawą 1066 (o pacyfikacji buntów siłami mundurowymi “sojuszników”).
Na koniec proszę Szanowną Panią, aby nie wypisywała idiotyzmów, bzdur i nie pchała Polaków do przedsięwzięć z góry skazanych na porażkę. Lepiej już niech Pani  zajmie się klepaniem zdrowasiek do żydokatolickiego personelu niebiańskiego. To Polsce akurat specjalnie nie zaszkodzi. Choć i w niczym nie pomoże, jako że Maryja, Jahwe i Joszue to żydowskie atrapy.
.

PB: Prosimy podać, co w przeszłości pani Garland skojarzyła szybko i potem sprawdziło się. Bastion Dialogu to pani organizacja? Podzielają pani poglądy i opinie, np. tę o spotkaniu Trump – Putin?

Kwestie rozwalenia Kościoła mnie nie interesują, bo szanuję wolność każdego człowieka i jego wybór bycia wierzącym  Tak jak myli pani pojęcia systemowe komunizm itd., tak zlewa pani religię i instytucję manipulacji mas za jej pomocą, z relacją osobistą z Bogiem, tj. z wiarą.
potrzebę niektórych ludzi do chodzenia do Kościoła — To wynik kondycjonowania, wytresowania u zbyt wielu rodaków, co exploatują pani “komuniści”. Stąd m.in. takie brednie jak pani podala ws. spotkania Trump – Putin. Dość nagminne, powiem z obcowania z rodakami na scenie publicznej od 2009 r. Obwinianie częściowe hierarchii KK za to jest jak najbardziej na miejscu w ramach walki patriotycznej o wyzwolenie.
Wasza wina że nie ma Was w Sejmie, to Wasza wina że nie dzierżycie władzy 
Nasza wina, że bębnimy o przeszkodach w dążeniach wolnościowych narodu, a katodebile i użyteczni idioci głosują jak głosują?!
psioczycie na internecie obrażając poważnych ludzi którzy dążą z całą stanowczością do zmiany obecnego system— My nie psioczymy. Poważnie i bez obrażania próbujemy wytłumaczyć błądzącym. Ale gdy obstają przy durnocie, to odpowiadamy odpowiednio.
.
Teresa Garland: Szanowni Państwo, Ja cały czas zgłębiam sprawy geopolityczno-polityczno-prawn e i dzielę się tym co za każdym razem udaje mi się odkryć. Mam tę wrodzoną zaletę że potrafię bardzo szybko kojarzyć związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy zdarzeniami. Żałuję że polityką zajęłam się tak późno. Jeśli zechcecie się Państwo podzielić swoimi doświadczeniami i odkryciami to proszę do mnie pisać. Kwestie rozwalenia Kościoła mnie nie interesują, bo szanuję wolność każdego człowieka i jego wybór bycia wierzącym lub ateistą, szanuję także potrzebę niektórych ludzi do chodzenia do Kościoła,co dla niektórych stało się już tradycją. Jeśli za Wasze niepowodzenia i niepowodzenia naszego kraju zwalacie winę na Kościół to błądzicie, bo to Wasza wina że nie ma Was w Sejmie, to Wasza wina że nie dzierżycie władzy tylko psioczycie na internecie obrażając poważnych ludzi którzy dążą z całą stanowczością do zmiany obecnego systemu. Ale to chyba większości tutaj Państwa chyba nie interesuje. Najważniezze żeby rozwalić Kościół i zniszcyzć katolików, Waszych braci… Ci którzy mnie szkalują zamiast rzeczowo i kulturalnie wymieniać poglądy, sami sobie wystawiają złą opinię. Jeśli ktoś z Państwa jest na poważnie zainteresowany włączeniem się do aktywnych i powaznych działań mających na celu wyswobodzenie naszego kraju to polecam www.bastiondialogu.pl

.

Otylia Zigman: Tak piszą ludzie bez wiedzy i orientacji, co w tym zmanipulowanym
celowo systemie jest trudną rzeczą, aby tą właściwą orientację posiadać. Dzisiaj w systemie celowego chaosu nie zrozumie nikt tak naprawdę co jest prawdą a co kłamstwem w locie, po nie zagłębieniu się w prawdziwą historię i w prawdę polityczną, a tylko pobieżnie. Specjalnie prowadzona jest globalna polityka pokrętnie, aby nikt nie mógł jej zrozumieć, bo gdyby ludzkość rozumiała to całe pokrętne zło, to złoczyńcy nie byliby w stanie ukraść nam naszej Ojczyzny, czy  całego otaczającego nas świata! Czego dokonali, okręcając całą kulę ziemską swoimi mackami jak pajęczyną!
Na to, aby dobrze się zorientować dzisiaj w prawdzie, trzeba poświęcić dużo czasu z ogromnym zainteresowaniem w tym temacie. Poza tym trzeba posiadać pewne żródła, które preferują tylko prawdę i z takich korzystać. Dlatego właśnie ja tylko z takowych korzystam przez co nie błądzę. Na pewno w Kościele i mediach zbliżonych do tego, prawdy nie ma, bo być nie może, ponieważ Kościół drepcze po tej
samej dróżce co siły globalne. A więc baranki żyją w ciemnocie, zupełnie o tym nie wiedząc. W związku powyższym: Tak długo, jak Polacy-Słowianie nie odrzucą
żydowskiej religii Katolickiej, tak długo żyd rządzić będzie!!
Jeśli nie rozumiesz natury wroga i broni jakiej używa, nie możesz go zwalczyć, nie powinieneś nawet być na polu walki!!
.
ANDRZEJ SZUBERT: Pani Otylio, Są jeszcze normalni Polacy (Pani, ja, Piotr, Jankowski) na nieszczęście zbyt wiele maili otrzymuje Pani od psycholi.
Czyż nie ostrzegałem Pani przed T. Garland, że jest szajbnięta?
Ona nawet żydo-kapitalizmu nie odróżnia od socjalizmu.
W socjalizmie nie było bezrobotnych, wszyscy mieli pracę, a
gospodarka, a tym przede wszystkim banki były w rękach państwa.
Gdzie więc świrówa Garland widzi w usraelu, czy w jewrounii
socjalizm. Ograbiane są one żydo-kapitalizmem. Polska zresztą też.
Ja życzyłbym Polsce, aby banki były u nas państwowe,
“socjalistyczne” i aby przynajmniej kluczowe gałęzie gospodarki
także były państwowe, “socjaliszyczne” i służyły wszystkim
Polakom a nie żydowskim właścicielom.
Rosja to właśnie zrobiła – rozszabrowany przez żydowskich
oligarchów majątek narodowy powrócił w ręce państwa, co
wywołało wściekłość światowego żydostwa.
Spotkanie ultrasyjonisty sługusa żydowskiego Trampka z Putinem
niewiele zmieni. Zresztą resetu stosunku z Rosją usrael potrzebuje,
gdyż pod ciężarem wydatków zbrojeniowych ten flagowy okręt
żydobanksterów tonie. Ale dogadanie się bandyckiego usraela,
folwarku służącego żydowskiej lichwie z Rosją dbającą o własny
interes narodowy jest niemożliwe. PiSraelita Czaputowicz boi się
jednak, że Trampek odtrąbi koniec szczucia na Rosję i wtedy
“polityka zagraniczna” PiSraela – czytaj – szczucie na Rosję i
straszenie “rosyjską inwazją” wezmą w łeb.Maile Garland należy kierować do spamu i jej obłąkanych wypocin po
prostu nie czytać.

A w nawiązaniu do szyderczych pod jej adresem maili Piotra dodam
tylko, że niestety powinniśmy martwić się tym, że Polska jest pod
żydowską okupacją, że żydostwo nie chce jej wypuścić z rąk.
Ratunkiem dla Polski byłby np. właśnie socjalizm. Odebralibyśmy
wprowadzając go cały rozszabrowany majątek narodowy z żydowskich
łapsk i mielibyśmy własne, polskie banki. I nikt nie kreowałby w
Polsce pieniądza w postaci długu z procentami.
Dlaczego więc ta szajbuska straszy nas socjalizmem? Bo jest
katodebilką i socjalizm kojarzy się jej z państwem, w którym
żydokatolicyzm zapędzony został do kościelnej kruchty, gdzie
zresztą jest jego miejsce. Bełkotała wielokrotnie o tym, aby
odbudować “cywilizację łacińską” – czyli zbudowany na
żydo-katolicyzmie feudalny wyzysk i rządy elity nad wywłaszczonym i
pozbawionym praw ludem. W zasadzie w Polsce panuje system jota w jotę
przypominający żydo-katolicką “cywilizację łacińską”. Tyle że
krzyż/rzymską szubienicę zastąpiła menora a dominację
żydogennego kościoła i kleru zastąpiła dominacja ich starszych
braci w wierze. Poza tym nic się nie zmieniło w porównaniu do
czasów panowania w Polsce (ścieślej mówiąc w wieloetnicznej
Rzeczypospolitej Obojga Narodów) cywilizacji łacińskiej – panuje
totalitaryzm, zamordyzm, zniewolenie, ograbianie i wyzysk prostego
ludu – Polaków.
.

PB: Z tych samych wariatek, co głoszą “objawienia” religiozne… i
służy tym samym użyteczna idiotka: żydłactfu. Garland definitywnie potrzebuje opieki psychiatrycznej.
Na uspokojenie Garlandowej: Nietenjahuj spotka się z Putinem przed
Trumpem, nie odda Polin komunistom :)) NETANYAHU MEETS PUTIN IN MOSCOW NEXT WEDNESDAY

.
Otylia Zigman: Czy mamy jeszcze jakichś normalnych Polaków???

 On Wednesday, July 4, 2018, 1:53:18 AM PDT, Marek Glogoczowski:


Czy już na dniach zostaniemy przejęci przez komunistów???!!! To
jest możliwe! Czy koło wielowiekowych działań i knuć zakulisowych
panów rządzących światem właśnie się domyka spotkaniem Trump
– Putin i przypieczętowaniem Nowego Porządku Świata poprzez
przejęcie ostatniego bastionu obrony wolności prawdy i
sprawiedliwości czyli Polski wraz z Polakami???? Chyba TAK!

Teresa Garland

Czytać więcej:
https://akademiapolityczna.wor dpress.com/2018/07/03/alarm- czy-juz-na-dniach-zostaniemy- przejeci-przez-komunistow- uwaga-na-spotkanie-trump- putin-16-lipca-2018r-polska- ostatnim-bastionem-obrony- przed-polaczeniem-swiatowych- sil-komunistycznych/

Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: