Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

16/05/2018

[Dyskusja] Zlikwidujmy podziały lewice i prawice, zbudujmy jedną Polskę

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 06:10
Andrzej Szubert:  Panie Zdzisławie, nie wiem, czy Wyszyński faktycznie ostrzegał przed wyprzedażą przez rządzących obcym ziem i fabryk, ale jeśli to robił, to była to czysta demagogia. Bo tak się akurat składa, że gdy był prymasem “polskiego” kk, rządzące Polską ekipy Gomułki a później Gierka  nigdy nawet przez sekundę nie pomyślały o wyprzedaży obcym ziemi i fabryk – a wręcz przeciwnie – wszystko było w czasie ich rządów z powodów ideologicznych i nadal miało być (poza gruntami rolników indywidualnych) własnością państwową. U Wyszyńskiego widoczne było schizofreniczne podejście do PRL – był i nie ukrywał tego, zdecydowanym przeciwnikiem tego  socjalistycznego państwa  i jego władz, choć to właśnie ideoligia socjalistyczna implikowała w sobie własność państwową fabryk i ziemi, przez co uniemożliwiała ich wyprzedaż obcym. Jeśli więc w czasach PRL Wyszyński ostrzegał przez tym, to była to demagogia. Co do jego nakazów niezawiązywania układów międzynarodowych – Wyszyński krytykował w ten nieudolnie zamaskowany sposób związki PRL z ZSRR i przynależność PRL do Bloku Wschodniego – do RWPG i Układu Warszawskiego. Często za to przypominał, że za sprawą żydo-katolicyzmu Polska jakoby przynależy “kulturowo” i “duchowo” do (jak wiemy żydogennej) “cywilizacji łacińskiej” – i tam widział jej miejsce – wyrwaną z Bloku Wschodniego, na łańcuchu Watykanu jako jego kościelną prowincję. Podstawowym powodem jego wrogości do PRL jako państwa, do władz PRL i ZSRR było to, że państwa te i panujące w nich systemy polityczne oraz rządzące nimi władze były ateistyczne.

W sprawie Hlonda i jego wrogości do ateistów w rządzie, która najwidoczniej przypadła Panu do gustu, dostrzegam także u Pana schizofreniczność. Dlaczego? Otóż wielokrotnie pisał Pan – co jest prawdą – że w czasach PRL polska gospodarka należała do pierwszej dziesiątki na świecie. Rzecz jest w tym, że tę potęgę wybudowali ateiścibo wszystkie rządy PRL były ateistyczne. Więc wychwalanie Hlonda za to, że ostrzegał katolactfo przed ateistami w rządzie jest dla mnie co najmniej dziwne. Wszak to ateiści po wojnie okazali się budowniczymi potęgi gospodarczej PRL – a nie katolicy. Oni, mówiąc obrazowo, przy każdej okazji sypali piach w tryby machiny państwowej PRL i sabotowali państwo i gospodarkę. Tak więc prawda wygląda tak, że to katolicy w rządzie są, a przynajmniej mogą być, większym zagrożeniem dla państwa niż pragmatyczni ateiści. Tu przytoczę wypowiedź gorliwego katolika, byłego wicepremiera w żondzie Suchockiej, Henryka Goryszewskiego:

“Nie jest ważne czy w Polsce będzie kapitalizm, wolność słowa, czy w Polsce będzie dobrobyt. Najważniejsze, żeby Polska była katolicka.”

Jak widać, jest mu obojętne nawet to, czy Polska będzie biedna, a Polacy biedakami, byleby była Polska katolicka a Polacy żydo-katolikami.

Niech się Pan wreszcie raz na zawsze zdecyduje na to, czy większe zasługi dla Polski mieli ateiści Gomułka i Gierek, czy żydo-katolickie duszpastuchy chcące Polski katolickiej, przykutej łańcuchem do Watykanu. Bo jak narazie to wychwala Pan raz potęgę gospodarczą PRL, będącą dziełem ateistów, a innym razem wrogich im żydo-katolickich dygnitarzy.
.
Zdzisław Jankowski: Odnoszę się do tamtego czasu. Kardynał   Wyszyński   nakazywał   Polakom   nie  zawiązywać  układów międzynarodowych,  bo   one  zawsze   zdradzały  Polskę  i  prowadziły  do katastrofy. Ostrzegał Polaków przed wyprzedażą przez rządzących, obcym ziemi, fabryk, bo to prowadziło Polskę zawsze do utraty niepodległości.  Wydziedziczanie  Polaków  z własności  państwowej,  samorządowej i prywatnej  było  zawsze  dziełem  rządów  zdrady  narodowej ale nigdy naszych polskich racji narodowych.  Kardynał Hlond nakazywał duchownym pouczać wiernych we wszystkich kościołach,  jakim  zagrożeniem dla  Polski są ateiści w rządzie,  czym  jest państwo,  jakie  obowiązki  mają  obywatele  wobec  państwa  i  jakie mają rządzący wobec obywateli.  Szkoda, że „polscy” przywódcy  Kościoła, biskupi i episkopat  nic  nie mieli  i nie mają do przekazania Polakom poza propagandą unijno–masońską. Czyżby nie czuli się częścią tego narodu. Czy zdradzili Polaków i Polskę tak, jak ponad  2000 polskich biskupów i kapłanów zdradziło Polskę w czasie rozbiorów?. Czyżby rządy żydowskich zaprzańców  wysługujących  się  wrogami Polski tych, którzy i zlikwidowały własność państwową, uzależniając Polskę od obcego kapitału było na rękę biskupom, przekazując majątek   Polski    pobratymcom    żydowskim, rujnując  gospodarkę  Polski i codzienne życie Polaków.   Ojcowie  nasi   walczyli  o  Polskę,  przelewając  krew  odbudowując  ją z gruzów. A dzisiejsze pokolenia Polaków zaprzedało Polskę za pomocą kartki wyborczej. Muszę się wstydzić jako Poseł za większość Polaków, ze dają się na byle hasełka nabierać zdrajcom Polski, którzy wyprzedali za przysłowiową złotówkę majątek narodowy lub zniszczyli ten majątek a jego maszyny wywieźli poza granice kraju.  Każde pokolenie odpowiedzialne jest za los Polski przed Bogiem, historią i pokoleniami – nikt z tej odpowiedzialności nie może być zwolniony. Nie wolno żadnemu pokoleniu pozwalać na niszczenie kraju przez nieudolne rządy. Najwyższym suwerenem w państwie jest zawsze naród i tylko on ma prawo decydować o losie swojej Ojczyzny. Ojczyzna jest Matką i domem dla każdego z nas. Matki się nie sprzedaje, domu nie rujnuje tylko buduje, dobro narodowe pomnaża, a nie likwiduje, bo należy je przekazać dla potomnych.  To, co zrobiono z gospodarką polską, państwem polskim  i majątkiem narodowym po 1989 roku jest zbrodnią narodową, hańbą  tego  pokolenia i zdradą narodową rządów solidarnościowych i ż..masonerii  liberalno globalnej.  Polska zamiast wyzwolenia znalazła się pod nową okupacją odrodzonego nacjonalizmu faszystowsko żydowskiego pod patronatem Niemiec, USA, Izraela i żydowskiej Unii. Grupa zaprzańców tego zbrodniczego systemu okupujących Polskę, rozparcelowała nasz kraj, rujnując go do granicy bankructwa, pieczętując likwidację Polski traktatem lizbońskim na rzecz Niemiec i Izraela.    Karta Praw Obywatela uchwalona przez ONZ w 1948r. obowiązująca wszystkie kraje gwarantuje wolność człowiekowi w każdym państwie, określa prawa i obowiązki obywateli jak również państwa i rządzących wobec obywateli. Władza pozbawiająca obywateli pracy, dokonuje ludobójstwa, usiłuje pozbawić suwerenności państwa, dokonuje ludobójstwa i zdrady narodowej wobec obywateli. Czyny takie nie podlegają przedawnieniu. W myśl ustaleń międzynarodowych obowiązujących także Polskę rządy polskie po 1989r, dokonały i nadal dokonują zdrady narodowej i ludobójstwa Polaków na ogromną skalę, ponieważ cała populacja zdolna do pracy została pozbawiona pracy i zmuszona do opuszczenia kraju w poszukiwaniu chleba. Kim są ci ludzie kipiący nienawiścią do Polski? Urodzili się w Polsce, mówią po polsku i mają obywatelstwo polskie, ale nie czuja się Polakami i nie pracują dla Polski. Prowadzą pasożytniczy tryb życia nacechowany oszustwem, złodziejstwem, zbrodnią, chęcią zysku i panowania nad Polakami. Znienawidzeni przez wszystkie narody ukrywają się pod nazwiskami innej nacji, aby dostać się do władzy i realizować zbrodniczy proceder innych państw.
.
Andrzej Szubert: Panie Zdzisławie, napisał Pan, że należy korzystać z doświadczeń wielkich mężów stanu jak Tadeusza Kościuszki, Romana Dmowskiego, Kardynała Hlonda, Kardynała Wyszyńskiego… Bardzo przepraszam, ale poza (także z dużymi zastrzeżeniami) Dmowskim ani jeden z wymienionych nie był mężem stanu, a tym bardziej “wielkim”. Hlond i Wyszyński byli “sługami kościoła” i służyli przede wszystkim jego interesom. Proszę podać, jakie to wielkie zasługi dla Polski i Polaków mieli co kościelni dostojnicy! Bo ja nie znam ani jednej. Owszem, dla żydo-katolickiego “polskiego” kk zasługi mieli ogromne. Ale nie dla Polski. Obaj propagowali ogłupiający i fanatyczny kult żydówki Miriam, obaj oddawali jej “w opiekę” Polskę – a ile ta opieka żydówki Miriam jest warta – widać gołym okiem. Hlond wsławił się kilkoma rzeczami:
– Protestował przeciwko wprowadzeniu ślubów cywilnych i rozwodów w II RP, przez co kk miał monopol (i robił na nim kasę) na małżeństwa.
– W godzinie najcięższej próby – gdy III Rzesza napadła na Polskę – jeszcze przed sanacyjną swołoczą zwiał 14 września do Rumunii i całą wojnę przesiedział za granicą. Co to za “pasterz”, który swoje owieczki opuszcza?
Co zaś się tyczy Wyszyńskiego, czytałem jego zapiski więzienne. Ogromna większość z nich to żydo-katolickie mantry, zaklęcia I brednie o zawierzeniu Miriam/Maryji. Pamiętam też wypowiedź santo subito Wojtyły, kolasia Zbiga Brzezińskiego, że gdyby nie było Wyszyńskiego, nie byłoby jego – “polskiego” papieża.
Jak więc można dwóch sługusów żydo-kk nazywać wielkimi (w domyśle polskimi) mężami stanu? Obaj byli przewrotnymi duszpastuchami, chcącymi Polski żydo-katolickiej, rządzonej bądź przynajmniej kontrolowanej przez żydo-kk i podległej Watykanowi, jako jego kościelna prowincja.Co się tyczy Dmnowskiego – i on twierdził, że żydo-katolicyzm to istota polskości, a co go dyskredytuje jako rozsądnego polityka: Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu.

A to dlatego, że żydo-katolicyzm jest istotą tylko i wyłącznie samego siebie – żydo-katolicyzmu. I nie może być istotą polskości. Zresztą, niedawno bawarski żont wprowadzajac nakaz wieszania w urzędach państwowych krzyży/rzymskich szubienic stwierdził, że żydokatolicyzm to symbol niemieckiej tożsamości: Rząd Bawarii uznał krzyż za symbol tożsamości i dziedzictwa kulturowego Niemiec, dlatego pod koniec kwietnia postanowił, że od czerwca br. będzie wisiał w każdym bawarskim urzędzie.Nie przeczę, że Dmowski miał zasługi dla Polski, zwłaszcza w tym, że stanowił przeciwwagę dla Selmana/Piłsudskiego i że wolny był od rusofobii. Niemniej nazywanie go wielkim mężem stanu to jednak przesada. W sytuacji, gdy wybitnych polityków na polskiej scenie było brak (poza chyba Witosem, sądzonym i skazanym w procesie brzeskim przez bandycką sanację), nawet średniego formatu polityk jak Dmowski może wydawać się gigantem. Ale nim nie był.

Pozostaje jeszcze Kościuszko. I tu przyznam się, że mam z nim problemy. W Polsce jest czczony jako patriota i bohater narodowy – przywódca insurekcji kościuszkowskiej. Problem jest w tym, że owa insurekcja była intrygą niemieckich Sasów. Nie bez kozery,
Ośrodkiem emigracji przedpowstańczej była Saksonia (Drezno i Lipsk).

Insurekcja miała doprowadzić do odrodzenia Rzeczypospolitej na bazie szkodliwej, antypolskiej konstytucji 3 maja, oddającej tron w dziedziczne władanie niemieckim Sasom. Oni sami nie odważyli się wystąpić militarnie przeciwko Rosji i Prusom, ale marząc o otrzymaniu tronu Rzeczypospolitej udzielili schronienia spiskowcom i popychali durne polactfo do beznadziejnej wojny w ich interesie. Insurekcja kościuszkowska była równie szkodliwa i równie skazana na klęskę jak późniejsze powstania listopadowe, styczniowe czy warszawskie. Kościuszko dał się do tej arcyszkodliwej imprezy namówić, stanął nawet na jej czele, choć jako zawodowy oficer musiał wiedzieć, że szans na zwycięstwo nie ma – upadający, pozbawiony prawie wojska i pieniędzy kraj nie był w stanie walczyć z potężnymi na owe czasy armiami rosyjską i pruską.

Uprawiany nadal kult Kościuszki służy utrwalaniu kultu straceńczych, skazanych na klęską powstań. Czczony Kościuszko jest i dlatego, że był on uczestnikiem i bohaterem wojny o niepodległość bandyckiego usraela.

Tu jeszcze jedna uwaga odnośnie Kościuszki – czy zastanawiał się ktoś, dlaczego żydo-komuniści z tzw. “Związku Patriotów Polskich” nadali pierwszej dywizji wojsk polskich formowanych w ZSRR nad Oką pod patronatem Stalina i NKWD imię Tadeusza Kościuszki? Najprostsza odpowiedź brzmiałaby zapewne – bo udawali polskich patriotów i dlatego wykorzystali imię tego narodowego bohatera. Ale cała ta sprawa ma drugie dno – pomiędzy Kościuszką i nimi istnieje pewna analogia – on walczył niby o uwolnienie Rzeczypospolitej od zaborców, ale robił to w intersie saskiej dynastii. A żydo-komuniści z ZPP też niby walczyli o “wolną Polskę”, ale w interesie żydo-bolszewickiej ZSRR i Stalina. W obu przypadkach mamy patriotyczną retorykę w służbie obcych interesów.

Kolejna sprawa… PB napisał: Obawiam się, że musielibyśmy powrócić do zasad słowiańskiej wspólnoty i demokracji plemiennej, żeby coś zmienić. Dlaczego mamy się tego “obawiać” – przecież to byłoby najlepsze rozwiązanie. Słowiańska wspólnotowość jest dokładnym przeciwieństwem:

– żydo-kapitalizmu, z jego najgorszym wymysłem – narzuconym nam wyścigiem szczurów – w którym garstka psychopatów i grabieżców ma wszystko, a miliony nie mają nic. Propagowany jako najlepszy ekonomicznie żydo-kapitalizm promuje egoizm (nazywany indywidualizmem) i konkurencyjność (walka każdego z każdym o sukces) rozbijając całkowicie więzi społeczne. Jest to celowe, gdyz zatomizowanym społeczeństwem, w którym każdy troszczy się tylko o swoją karierę i los łatwiej jest rządzić i manipulować. Przede wszystkim zaś tak rozbite społeczeństwo nie jest w stanie skrzyknąć się przeciwko wspólnemu wrogowi – okupantowi.

i żydo-globalizmu z coraz większymi strukturami (np.jewrounią), narzucającymi swoje widzimisię mieszkańcom zniewolonach państw członkowskich. U Słowian każda lokalna społeczność samodzielnie i autonomicznie decydowała o swym losie i nikt z zewnątrz (urzędy powiatowe, wojewódzkie, parlamenty, rządy centralne czy komisje jewropejskie, a tym bardziej stojący nad nimi żydo-banksterzy i syjoniści) nie miał prawa wspólnocie narzucać niczego. Powrót do lokalnych autonomicznych wspólnot to uniemożliwienie funkcjonowania globalizmu, czy to żydo-banksterskiego jak obecnie, czy jak w przeszłości na dużych obszarach Ziemi żydo-katolicyzmu po wodzą papiestwa.
Na koniec słówko o wymysłach zaślepionej katoliczki prof. Raźny. Odniosę się tylko do jednego jej krótkiego zdania że narzucana światu przez USA cywilizacja jest  sprzeczna z chrześcijaństwem. Bardzo przepraszam, ale jest dokładnie na odwrót – to co robi bandycki usrael jest kopią piętnastu wieków dominacji krystowierstwa, które w taki sam bandycki sposób podbijało całe kontynenty, eksterminowało opornych mordowanych dziesiątkami milionów, niszczyło setki pogańskich kultur, tępiło konkurencyjne odpryski krystowierstwa, zwalczało “innowierców”, paliło czarownice, “bezbożników” i “heretyków”, narzucało wszędzie gdzie postawiło buciora żydogenną fanatyczną sztampę i przez długie wieki rządziło terrorem, torturami i eksterminacją oponentów. Pod tym względem krystowierstwo bliźniaczo przypomina starotestamentowy rasistowski, zbrodniczy judaizm. O tym, że dodatkowo zżydza mentalność wyznawców kultem żydo-bibli i żydowskich idoli wspominam tylko na marginesie.

PB: Panie Kazimierzu, Niezły artykuł o żydłackim rasizmie, lecz Autorka popełniła błędy rzeczowe i strategiczne:

  • Prof. Raźny przykłada się do tegoż rasizmu, używając pojęcia Holokaust nieprawidłowo (i z małej litery!). Holokaust (w tym Szoa) zgotowali lichwiarze. Po fakcie, wykorzystali swe własnoręczne ludobójstwo współplemiennych na zdzieranie haraczu z gojów, ofiar Holokaustu. Zawłaszczyli pojęcie, jednocześnie eliminując słowo Szoa z gojowskiego obiegu, by wzmocnić rzekomą bezprecedensowość, wyjątkowość i rozmiar zagłady Żydów w II wś. M.in. tego wynikiem jest Holo-Biznes i obecne żydłackie Holo-tortury legislacyjne, psychiczne i edukacyjne na Polakach.
  • Mity dot. “Ameryki” wpojono Polakom m.in. przemilczając masońskie założenia USA, a w nowszej jego historii — kompletne zżydłacenie rządu i większości instytucji, podobnie jak w Polin. Toteż operowanie pojęciami “USA” i pochodnymi utwierdza przeciętnego Polaka w tych mitach, zamiast rozbijać je i prostować. Czego wynikiem jest właśnie szok narodowy w zw. z ustawką 447, a przedtem poklask hiper-zdrajcy narodowemu Macierewiczowi/Singerowi, pro-amerykańsko syjonistycznemu Gadowskiemu, czy popierdolcom syjonistyczno-chrześcijańskim z lubelskiej sekty.
  • Prof. Raźny pokłada nadzieję w spoiwie “cywilizacyjnym” dla odrodzenia ducha i czynu narodowego. Z kontekstu wynika, że spoiwo ma mieć zawartość religijną. Niechybnie wynikną spory o koneczne teorie, rzekomą supremację łacinnictwa w naszej “cywilizacji”. Żydłactfo wykorzysta to do zapobieżenia niezbędnym nam zmianom.
Kto jak kto ale elity intelektualne Polaków powinny burzyć i korygować taką hasbarę, a nie przystemplowywać swym słownictwem.
Proponuję, że wystarczy wskazać na “cywilizacyjne” wady naszego okupanta, by jednoczyć Polaków o rozmaitych światopoglądach, podobnie jak było w międzywojniu.
.

Kazimierz Styrna: Nowe Najwyższe Prawo i Dywidenda społeczna. Jest jedynym GENERALNYM  ROZWIĄZANIEM.!!! Czyli ODEBRANIE BANKIEROM MONOPOLU PRZEZ NARÓD.! Prof. Anna Raźny: Ustawa 447 – triumf rasizmu Rzeczywiście – To RASIZM.! PIENIĄDZE w rękach bankierów = Narzędzie zbrodni.!

A GDZIE TĄ “WALKĘ” WIDAĆ??? A GDZIE JEST NARÓD POLSKI? ŚPI?

A gdzie są pasterze kk.? Też śpią.? NIE – nie śpią.! Tylko namawiają owieczki do nadstawiania drugiego policzka. Buhaha.!

.

PB: Prawica – lewica to przedstawienie, bazujące na żydłackiej dialektyce dziel i rządź. Zmiennie pod jedną i drugą flagą, żydłactfo utrzymuje władzę.

Bez likwidacji wierchuszki żydłactfa, w tym globalnej,  i ich szabas gojów niżej, nic się nie zmieni, tylko pozmieniają się nazwy “ugrupowań” i przyczyny podziałów.
Obawiam się, że musielibyśmy powrócić do zasad słowiańskiej wspólnoty i demokracji plemiennej, żeby coś zmienić.
Jak dotąd, żydłacka hydra od setek lat opanowuje każdą sytuację, jakbyśmy nie próbowali.

 

Zdzisław Jankowski:

Zlikwidujmy podziały lewice i prawice, zbudujmy jedną Polskę bez podziałów..  Prawica nic nie daje, tylko wszystko zabiera do siebie w postaci podatków, by zaspokoić ochłapami innych, swoich w postaci tworzenia dodatkowych fundacji. Jedno co dobre dał PIS to 500+ chwaląc się słupkami wyborczymi. Jestem emerytem, nie jestem podmiotem prawnym a zabiera mi podatek, wprost mnie się okrada. Dotyczy to tez, okradania, milionów polskich emerytów i rencistów. Sprzedają Polskę Izraelowi cichaczem z korzyścią dla siebie, mówi często Duda w mediach, nie mówiąc Polska tylko mówi Polin, co to znaczy w języku hebrajskim – tu spoczniemy a rząd PIS milczy, milczy tez o szkodliwej dla Polski ustawie 447 Kongresu Amerykańskiego, pisowcy sprowadzili 5mln Ukraińców w tym odebrano przy przekraczaniu granicy polsko – ukraińskiej 770 Ukraińcom bron maszynową i o tym się mało pisze, żydzi z Izraela otrzymali 3,3 mln wizy na przyjazd do Polski i dalej otrzymują jak ulotki, sprowadziło się obce wojska, depcząc mundur żołnierza polskiego. Co to znaczy?, dlaczego to robią?    Co przygotowują?, dlaczego stwarzają dla Polaków zagrożenie? Kaczyński ma swoje pochodzenie, tylko nie chcę się ujawnić swojego pochodzenia, desygnowany do rządzenia Polską przez amerykanów tylnymi drzwiami. W 2006 i 2007r PIS sprzedał za premierów Marcinkiewicza i Kaczyńskiego około 300 podmiotów strategicznych ważnych dla Polski. Polacy doświadczeni wojnami, bestialskimi aktami mordów zbiorowych, rozbiorami i niewolą winni wiedzieć o zagrożeniach zewnętrznych a także wewnętrznych kraju. Widzimy  w tak ważnej chwili dziejowej, gdzie ważą się losy Polski i Narodu Polskiego należy czerpać z przeszłości doświadczeń własnego kraju, czytając historię swoich Ojców, a nie od ludzi pochodzących z krajów obcych, ze należy korzystać z doświadczeń wielkich mężów stanu jak Tadeusza Kościuszki, Romana Dmowskiego, Kardynała Hlonda, Kardynała Wyszyńskiego, oraz przyzwoitych ludzi Gomułki i Gierka którzy walczyli z wrogami organizując państwo zgodnie z  potrzebami i tradycjami Polski,  bez wpływów nacji obcych. Polacy obudźcie się, budźcie innych, bo sami dokładacie swoje ręce, będziecie sami odpowiedzialni za likwidację swojej Ojczyzny. Byłem posłem w sejmie RP i widziałem od kuchni i wiem co piszę.

 

Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: