Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

16/05/2018

Powołujemy ‘Konferencję Ambasadorów RP’

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 06:14

PB: Mam sygnatariuszy, okrężną drogą:

Jan Barcz; Andrzej Jaroszyński; Anna Niewiadomska; Marcin Bosacki; Maciej Klimczak; Jerzy Maria Nowak; Iwo Byczewski; Michał Klinger; Piotr Nowina-Konopka; Maria Krzysztof Byrski; Tomasz Knothe; Agnieszka Magdziak-Miszewska; Mieczysław Cieniuch; Maciej Kozłowski; Piotr Ogrodziński; Tadeusz Diem; Maciej Koźmiński; Katarzyna Pelczyńska-Nałęcz; Paweł Dobrowolski; Jerzy Kranz; Ryszard Schnepf; Grzegorz Dziemidowicz; Henryk Lipszyc; Tadeusz Szumowski; Urszula Gacek; Bogumił Luft; Maria Wodzyńska-Walicka; Marek Grela; Piotr Łukasiewicz

PB: Kto te hasbarne brednie podpisał, panie Walerku? — Jojne Daniels, Schnepf, Radek Sikorski, neokoni faszyngtońscy czy ich przydupas na Polin, Antek Singer/Maciarewicz, sądząc z “rewizjonizmu FR” zagrażającemu interesom “Wspólnoty Transatlantyckiej”?

Kiedyś zagubiona w pejsatym folklorze politycznym Polin, Teresa Garland bodajże polecała Polakom jakąś taką konferencyję koszernych ambasadoruf.
.

Walerian Dąbrowski: Dzisiaj otrzymałem list poniższej treści: 

Warszawa 7 maja 2018 r.

Oświadczenie
 
Powołujemy ‘Konferencję Ambasadorów RP’, zgromadzenie byłych przedstawicieli RP, którego celem jest analiza polityki zagranicznej, wskazywanie pojawiających się zagrożeń dla Polski i sporządzanie rekomendacji. Chcemy dotrzeć do szerokiej opinii publicznej. Łączy nas wspólna praca i doświadczenie w kształtowaniu pozycji Polski jako nowoczesnego państwa Europy, znaczącego członka Wspólnoty Transatlantyckiej. Jesteśmy przekonani, że polityka zagraniczna to wyraz interesów Państwa a nie interesów partii rządzącej.
 
Jeszcze trzy lata temu Rzeczpospolita Polska należała do szóstki najbardziej wpływowych członków Unii Europejskiej, była wiarygodnym sojusznikiem w strukturach NATO, szanowanym partnerem dla kluczowych państw i najbliższych sąsiadów. Dzisiaj Polska postrzegana jest jako „chory człowiek” UE, nieprzewidywalny członek NATO, kraj skłócony z niegdyś zaprzyjaźnionymi państwami.
 
Po odzyskaniu suwerenności Polska prowadziła politykę zagraniczną opartą na zgodzie głównych orientacji politycznych w dążeniu do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO oraz budowaniu dobrosąsiedzkich stosunków w naszym regionie. Był to ważny element transformacji ustrojowej po roku 1989, instrument budowy państwa niepodległego i silnego w relacjach międzynarodowych. Od końca 2015 roku partia rządząca ma do polityki zagranicznej stosunek instrumentalny i lekceważący a rola Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest konsekwentnie degradowana.
 
Działanie oparte wyłącznie na zasadzie egoizmu narodowego, odrzucanie potrzeb innych państw i elementarnej zasady sojuszniczej solidarności spowodowało już serię niepowodzeń i konfliktów dyplomatycznych. Polska w oczach partnerów staje się państwem, które nie gwarantuje stabilności prawa a w miejsce zachodniej wspólnoty wartości wprowadza atmosferę etnicznej nienawiści i ksenofobię.
 
Minister spraw zagranicznych RP w expose z 21 marca 2018 stwierdził, że najlepszą obroną przed rewizjonizmem Federacji Rosyjskiej jest zacieśnianie współpracy w ramach UE i NATO. Tymczasem polityka „dobrej zmiany” i łamanie praworządności w Polsce współgrają z celami strategicznymi Rosji, jakim jest doprowadzenie do rozpadu UE i NATO. Jest też atrakcyjna dla ruchów populistycznych w innych państwach zachodnich, często inspirowanych z Moskwy z zamiarem podważenia Wspólnoty Transatlantyckiej. Polityka ta prowadzi do marginalizacji Polski w Unii Europejskiej. Brakuje głosu i wpływu Polski w wielu fundamentalnych dla nas i przyszłości Europy sprawach.
 
Bezpieczeństwo Polski pogarsza się. Przeszkoleni na uczelniach NATO oficerowie, złączeni braterstwem broni z oficerami armii sojuszniczych (w tym armii USA) zmuszeni zostali do opuszczenia służby. Opóźnienia i zaniechania w programie modernizacji Sił Zbrojnych RP zagrażają utrzymaniu niezbędnych zdolności obronnych. Głęboko niepokojąca jest trzyletnia zwłoka w przygotowaniu przez MON dokumentów niezbędnych dla aktualizacji natowskich planów obrony naszego kraju. Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej może zablokować przyznanie przez Kongres Stanów Zjednoczonych funduszy niezbędnych dla stacjonowania amerykańskich sił zbrojnych w Polsce.
Advertisements

1 Comment

  1. […] sprostuje, jako że wysłałem doń mejla w tej sprawie. Pana Waleriana Dąbrpwskiego, który wczoraj powiadomił o otrzymaniu mejla ws. “Konferencji” (dziwnie bez sygnatariuszy) proszę o podanie […]

    Pingback by Henryk Marciniak (Road to Peace Foundation): “Konferencja Ambasadorów RP” + stosunki polsko-żydowskie w USA | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 17/05/2018 @ 03:21


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: