Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

05/05/2018

Do Morawieckiego ws. “Krupińskiego”

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:19
Kraków, 24 marca 2018
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów RP
WNIOSEK dotyczący wstrzymania sprzedaży KWK „Krupiński”
oraz podjęcia debaty publicznej n/t złóż węgla kamiennego w Polsce
Szanowny Panie Premierze!
W imię sprawiedliwie pojętego dobra Narodu Polskiego, żądamy niezwłocznego wstrzymania procesu sprzedaży Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” w Suszcu.
Kopalnia ta jest jedną z najcenniejszych w Polsce. Znajduje się tu obecnie ponad 700 mln ton węgla, w tym surowca najwyższej jakości, co – przy wdrożeniu technologii zgazowywania węgla pod ziemią – mogłoby przynieść w przyszłości zysk wartości ok. 2 bilionów złotych. (Wartości te zostały potwierdzone przez ekspertów z Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych oraz Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych).
Dla porównania cały dług publiczny Państwa Polskiego wynosi nieco ponad 1 bilion złotych.
UE importuje z zewnątrz ok. 200 mln ton węgla rocznie. Polska, posiadająca 85% złóż europejskich, powinna więc być naturalnym eksporterem. Ponadto technologia zgazowywania węgla – nie dość, że zwielokrotni zyski (poprzez udostępnienie złóż na głębokości poniżej 1200 m ich wartość eksploatacyjna wzrośnie ponad 50-krotnie), ułatwi transport i podniesie efektywność spalania – to zapewni również
obniżenie emisji CO2 do poziomu poniżej restrykcyjnych norm unijnych.
Kopalnia „Krupiński” wg ekspertów jest obecnie najcenniejszą kopalnią w Polsce, ponieważ posiada najdogodniejsze warunki zarówno do wydobycia metodami tradycyjnymi, jak i do wprowadzania technologii podziemnego zgazowywania, co w przyszłości pozwoli generować olbrzymie zyski.
Tymczasem w marcu 2017 roku na skutek skandalicznej decyzji Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego kopalnia „Krupiński” została przekazana do likwidacji. W świetle udokumentowanych faktów, można z najwyższym prawdopodobieństwem podejrzewać, że miało to na celu przygotowanie kopalni
do obecnej sprzedaży obcemu kapitałowi, po uprzednim „oczyszczeniu” jej z nieproduktywnych aktywów ludzkich i majątkowych. Aktualnie prowadzone są rozmowy w sprawie zakupu Kopalni „Krupiński” przez Tamar Resources – brytyjską firmę z kapitałem izraelskim (został już w tej sprawie podpisany list intencyjny). Jeżeli kopalnia rzeczywiście nie posiada wartościowego potencjału, to z jakich
pobudek chce ją kupić obca firma, która – będąc renomowanym funduszem inwestycyjnym w branży wydobywczej – z pewnością dobrze potrafi oszacować opłacalność inwestycji?
Szanowny Panie Premierze, powiedział Pan niedawno:
„[…] spróbujcie kupić niemiecką firmę, ważną systemowo […], nawet jeżeli ona jest prywatna – niemożliwe, absolutnie”.
Jest to logiczne, a zarazem sprawiedliwe. Czy coś stoi na przeszkodzie, aby tak oczywiste standardy mogły nareszcie zacząć obowiązywać w Polsce?!
Obecnie podejmujemy intensywną akcję informacyjną w celu uświadomienia szerokich rzesz społeczeństwa polskiego o zagrożeniu utratą dobra narodowego o tak wielkim znaczeniu strategicznym, jakim jest Kopalnia „Krupiński”. Jeżeli żądanie powstrzymania sprzedaży nie zostanie spełnione, będziemy zobowiązani do podjęcia akcji protestacyjnej na szeroką skalę – w obronie sprawiedliwego interesu
KAŻDEGO OBYWATELA PAŃSTWA POLSKIEGO.
Liczymy jednak na to, że nie będziemy do tego zmuszeni i całym sercem życzymy Panu Premierowi, aby odważnie stanął Pan po stronie Narodu Polskiego.
Jednocześnie prosimy o umożliwienie nam spotkania z Panem lub z Pańskim przedstawicielem w celu rzetelnego omówienia problematyki związanej z polską energetyką oraz ze złożami naturalnymi Polski, które stanowią nasz wielki wspólny skarb i których w żadnym wypadku nie wolno nam się wyzbywać.
Pragniemy także przedstawić konkretne propozycje eksperckie oraz kalkulacje odnośnie możliwości zgazowania złóż węgla kamiennego w Polsce, co chcemy skonfrontować z ekspertami rządowymi podczas debaty publicznej.
Łączymy wyrazy szacunku,
niech Bóg ma Pana w swojej opiece!
W imieniu (kolejność alfabetyczna):
1. Organizacja (Miejscowość)
– Imię i Nazwisko Przedstawiciela
2. …………………………………………………………
Otrzymują:
◦ Adresat;
◦ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda;
◦ Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński;
◦ Prymas Polski Abp Wojciech Polak;
◦ Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Abp Stanisław Gądecki;
◦ Metropolita Krakowski Abp Marek Jędraszewski.
Advertisements
TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: