Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

01/05/2018

[komenty] Hrabia Potocki, zdymisjonowany IX Wielki Mistrz Orderu Św. Stanisława, na bibce w Monte Carlo

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:05

.

Inwestytura w Monako

.
[Chronologia komentów; pierwszy u góry.]
.
Tadeusz: hrabia w Monaco.
.
PB: Panie Tadeuszu, Czemu ma służyć link do bibki w Monaco??

.

Andrzej Szubert: Już sama owa bibka w Monaco dla mnie jest obżydliwa – Polska ginie, a chrabja w luksusowym hotelu w Monaco baluje w najlepsze.
Gorsza jest inna rzecz – owa inwestytura była imprezą w sumie religijną, w której chrabja jako wielki IX miszcz senior orderu “św.” Stanisława biskupa męczennika (OŚSBM) przyjmuje do sekty nową członkinię (w tej sekcie są też przedstawiciele żydo-katolickiego kleru). Tu przypomnę, że ów “św.” Stanisław był zdrajcą. Do XIX wieku kościół zabraniał publikowania fragmentu kroniki Galla Anonima dotyczącego tegoż zdrajcy biskupa Stanisława. I dopiero gdy w czasie zaborów pozbawiony był wpływów politycznych Czartoryscy wydali go w oryginalnym brzmieniu. Oto ów fragment  w przekładzie na język polski:

„Jak zaś król Bolesław z Polski został wyrzucony, dużo byłoby o tym do opowiadania, lecz to powiedzieć wolno, że nie powinien był pomazaniec na pomazańcu jakiegokolwiek grzechu cieleśnie mścić. To bowiem wiele mu zaszkodziło, gdy przeciw grzechowi grzech zastosował, gdy za zdradę wydał biskupa na obcięcie członków. My jednak ani biskupa zdrajcę uniewinniajmy, ani brzydką zemstę królewską pochwalajmy, lecz ostawmy tę sprawę„

Przypomnę też, że w 1920 r. pierwszy rząd polski po odzyskaniu niepodległości i po uchwaleniu tego przez sejm zwrócił się do Rzymu z żądaniem o anulowanie w dniu 8 maja święta Stanisława Szczepanowskiego, skreślenia go z kalendarza z listy świętych i o zaprzestanie głoszenia jego kultu, podając oczywiście stosowne motywy. Papież bez żadnego oporu na to przystał. Ale kardynał Sapieha ruszył do kontrataku i rozdmuchał ponownie kult zdrajcy. Watykan ostatecznie wycofał się z tego zatargu, a zdrajca biskup Stanisław nadal jest “patronem” Polski.

I tu kolejne pytania do chrabjego prezydęta Potockiego:
– jeśli jesteś pan patriotą polskim, co tak podkreślasz, dlaczego propagujesz kult zdrajcy biskupa Stanisława, a nawet jesteś wielkim miszczem bractwa/sekty orderu tego zdrajcy?
– Skoro tak często odwołujesz się pan do II RP, to dlaczego wzorem pierwszego jej rządu nie odrzucasz kultu zdradzieckiego biskupa, a za to powołujesz się pan na nielegalną sanacyjną konstytucję? Czy uprawianie kultu zdrajcy jest wyrazem patriotyzmu?

Tadeusz też mnie zadziwia. O konszachtach chrabjego z żydowskim mega-oszustem Israelem Pazem nie wspomniał ani jednym słówkiem. A przecież to te konszachty stawiają chrabjego w jak najgorszym świetle, jako pomagiera żydowskiego mega oszusta. Ponadto Tadeusz deklaruje się jako Słowianin, wróg żydo-kk i żydo-katolicyzmu. Ale nie przeszkadza mu, że jego idol chrabja jest miszczem bractwa/sekty czcicieli zdradzieckiego żydo-katolickiego biskupa.
Jak pogodzić to można z głoszoną werbalnie przez Tadeusza Słowiańskością?

.

Witold: To jest chyba moje pierwsze wideo z ceremoni Inwestytury do Orderu Świętego Stanisława  [patrona Polski] – Bardzo mnie zdziwil  wybor artystow na tą  po–inwestycyjną zabawę—Ta pani artystka  ze złotą maską na twarzy i piorami strusia  bardzie by pasowala do  obchodu Greckiego „Pana” albo tego chrzescijanskiego szatana a nie św. Stanisława – ale to widac pasuje do tej pani w tej krótkiej spódniczce z bardzo luźnymi biodrami  a szczególnie ten  obraz „ baletowy” [czas 2:00]

Zawsze myslalemn a jakiekowiek  organzacje pod parasolka SWIETEGO   maja w swoich  obchodach przynajmniej decorum i  pozew  tego swietego no i oczywiscie  wiary katolickiej co tego swietego na oltarze wyniosla [ale czytając opis pana Andrzeja  to może widac jaki swiety takie i obchody].

.
PB: Świecka inwestytura w feudalizmie oznaczała poddanie seniorowi w zamian za przywileje. Tu natomiast chodzi o przyjęcie członka do PZK OŚS, organizacji zarejestrowanej 17.7.2009, a powstałej z końcem 1999 r. i działającej od dnia następnego, wg Krajowego Rejestru Sądowego. PZK OŚS nie ma własnego portalu, jego misję podano gdzie indziej:
1. PRZYWRÓCENIE ORDEROWI ŚWIĘTEGO STANISŁAWA RANGI, JAKĄ POSIADAŁ W CZASACH PRZEDROZBIOROWYCH. 2. INTEGRACJA ŚRODOWISKA KAWALERÓW I DAM ORDERU ŚWIĘTEGO STANISŁAWA, ZGODNIE Z IDEĄ JEGO ZAŁOŻYCIELA. 3. PODTRZYMYWANIE I KRZEWIENIE TRADYCJI SZLACHECKICH, A PRZEDE WSZYSTKIM RYCERSKICH ZACHOWAŃ W KONTAKTACH MIĘDZYLUDZKICH. 4. POMOC CHARYTATYWNA DLA POLAKÓW W KRAJU I ZA GRANICĄ. 5. KSZTAŁTOWANIE I UPOWSZECHNIANIE CHRZEŚCIJAŃSKICH I PATROTYCZNYCH POSTAW, ZGODNIE Z POLSKĄ TRADYCJĄ NARODOWĄ. 6. NAGRADZANIE SŁUŻBY NA RZECZ CZŁOWIECZEŃSTWA I PRAW CZŁOWIEKA NA RÓŻNYCH POLACH ŻYCIOWEJ AKTYWNOŚCI.
Bibka w Monako służyła celowi nr 2? Na pewno nie nr 5; impreza budzi zastrzeżenia Polaków, jak widać z komentów. Jeśli po inwestyturze musi być impreza, to czemu nie dać zarobić obiektowi w Polsce? Patriotyzm czy żywienie próżności? Jaki procent funduszy charytatywnych (źródło?) idzie na takie imprezy?
Lepiej wyszedł reportaż z inwestytury w 2016. Pod koniec filmiku widnieją dwa dokumenty  podpisane przez IX Wielkiego Mistrza OŚS, Jana Zbigniewa hrabiego Potockiego. Przed nim, VIII Wielkim Mistrzem był samozwaniec Juliusz Nowina-Sokolnicki, po mistrzu nr VII — carze Mikołaju II:
nieuznawany przez większość emigracji polskiej za Prezydenta Polski na wychodźstwie, Juliusz Nowina-Sokolnicki (nie potwierdzony także za prawowitego Prezydenta przez polski rząd po odzyskaniu suwerenności w 1989), wydał “dekret” 9 czerwca 1979, przywracający Order Św. Stanisława. Sam obwołał się jego VIII wielkim mistrzem […] używał tytułu VIII wielkiego mistrza orderu, bezpośrednio po carze Mikołaju II   […] W zależności od klasy orderu wymagał od odznaczonej osoby uiszczenia opłaty w wysokości od 150 do 1000 dolarów. 
Tu sprawa Wielkiego Mistrza komplikuje się dalej. Przez złe zarządzanie zakonem Ordo Sancti Stanislai powstało kilka ruchów roszczących sukcesję organizacyjną: W latach 1990. dysputy z Sokolnickim doprowadziły do oderwania się kilku narodowych pod-grup […] Szereg z nich połączyło się w 2004 r. w polskiego następcę pn. International Order of Saint Stanislaus jako związek grup narodowych.
Wielki Mistrz Potocki nosi więc numer IX w odłamie ze wskrzeszonego przez Sokolnickiego zakonu Orderu Św. Stanisława. Wg historii zakonu z pod-grupy austriackiej, Sokolnicki przekształcił go w prywatną instytucję charytatywną 15.9.1990, zanim zdał swą władzę nowemu rządowi Polski [...] w grudniu 1990 r. 
 
Dalej czytamy, że Lech Wałęsa odebrał insygnia prezydenckie II RP od Ryszarda Kaczorowskiego. Sokolnicki, który działał jako prezydent równolegle, też formalnie uznał Wałęsę swym następcą, ale zatrzymał tytuł Wielkiego Mistrza OŚS. W końcu rościł, że tytuł jest dziedziczny w jego rodzinie. W rezultacie zakon rozpadł się na kilka rywalizujących grup. Niezadowoleni członkowie zakonu zdetronizowali Sokolnickiego 27.1.1997, zastępując go Zbigniewem Kazimierzem. Rząd III RP nie uznaje żadnej z tych grup.
Dochodzi kwestia prawowitości prezydentury II RP na uchodźstwie w osobie Potockiego. Twierdzi on, że mianował go następcą prezydent na uchodźstwie Sokolnicki. Faktycznie było to ponad 19 lat po zdaniu władzy przez Sokolnickiego prezydentowi III RP, Wałęsie: Przed śmiercią 17.8.2009, Sokolnicki nominował swym następcą polskiego biznesmena Jana Zbigniewa Potockiego. Wygląda na to, że Sokolnicki przekazał urząd wielkiego mistrza prywatnego zakonu charytatywnego, a nie prezydenturę II RP.
Można argumentować, że Sokolnickiego mianowano na prezydenta wg nielegalnej sanacyjnej konstytucji, jak i to, że większość emigracji polskiej nie uznawała go za prezydenta II RP. Z drugiej strony, rząd III RP powstał poprzez agenturalne oszustwo na narodzie polskim. To jaki trybunał rozstrzygnie, który nielegalny urząd prezydencki byłby bardziej legalny i czy w ogóle byłby?
 
Ww. hasło podważa prawowitość urzędu IX Wielkiego Mistrza Potockiego:
 
Ordo Sancti Stanislai zwolnił Potockiego w lutym 2010 r. za “kilkakrotne pogwałcenie Konstytucji zakonu”. Nowym Wielkim Mistrzem wyznaczono 16.2.2011 Waldemara Wilka. […] Waldemar Wilk twierdził, że był prawowitym następcą Sokolnickiego, lecz Jan Zbigniew Potocki jakoś go ubiegł.
Portal Ordo Sancti Stanislai potwierdza detronizację Potockiego i nominację Wilka na X Wielkiego Mistrza. Potocki jest IX Wielkim Mistrzem w PZK OŚS od jakiegoś czasu, jak widać na filmikach z inwestytur w Monako (2018) i w Polsce (2016). Jeśli założony przez Sokolnickiego zakon rozpadł się, to czy PZK OŚS ma prawo rościć sukcesję?
Sokolnicki zastrzegł urząd wielkiego mistrza dla własnej rodziny. Potocki jest jego kuzynem. Wg artykułu z 2009 r. w Polityce, Sokolnicki napisał w dekrecie o nominacji: Ze skutkiem natychmiastowym wyznaczam mojego kuzyna, hrabiego Jan Zbigniew Potocki, syn Józefa i Teresy ur 10. czerwca 1955 w Kaliszu… 
W tamtym czasie Potocki inaczej prezentował się politycznie polskiej opinii publicznej (tamże):

Rzecznik Roch poinformował prezydenta Kaczyńskiego, iż „hr. Potocki oświadcza”, że: 1) z dniem śmierci Sokolnickiego ostatecznie zostały rozwiązane powołane przez niego rządowe struktury i nie będą one wybierane w przyszłości; 2) „szanując porządek prawny i wolę Narodu Polskiego w pełni honoruje wybranego w demokratycznych wyborach Prezydenta R.P. w Warszawie” i 3) podjął „starania w celu przekazania Urzędu Prezydenta R.P. na Uchodźctwie Prawowitemu Prezydentowi w Polsce”.

Roch dodał swe osobiste spojrzenie na kwestie prezydentury Potockiego:

Polska jest już wolnym krajem. Nie ma potrzeby ani umocowania prawnego, by prezydent na uchodźstwie dublował legalnego prezydenta w kraju. Pozostało jednak do wyjaśnienia parę problemów natury prawnej, takich jak zachowanie ciągłości władzy w latach 1939–90 i konsekwencji wynikających z faktu niepodpisania przez Polskę układów pokojowych, rezygnacji lub dochodzenia odszkodowań wojennych, statusu uczelni emigracyjnych czy uznania nadawanych godności. Kwestie te będzie musiał jednak rozwiązać prezydent w Polsce.

Potocki chwycił się ostatnio sprawy odszkodowań jako argumentu dla wyborców — czy aby na korzyść Narodu Polskiego jak twierdzi, czy dla żydłactfa, które w sparringu nielegalnych prezydentów RP zwęszyło drugi kęsek w dodatku do roszczeń bez-spadkowych?
Potocki miałby lepszą szansę, gdyby nie startował z bardaka wielkiego mistrza i prezydenta II RP. W każdym razie konszachty z hochsztaplerem Izraelem Aaronem Pazem i sygnowanie transferu podejrzanych “technologii” i 7 Praw Noego z USA w zamian za należne Polakom dziesiątki bilionów dolarów odszkodowań wojennych, ukręca łeb jego staraniom wyborczym.

.

Andrzej Szubert: 

I jeszcze Kalksteina uznał legalnym prezydętem – najbardziej prożydowskiego ze wszystkich od 1989 r.

 

Sokolnicki, wynika z tego, był mitomanem i krętaczem. Samozwał się:
 • następcą (nr VIII) Wielkiego Mistrza OŚS, Mikołaja II, który był nr VII w historii Orderu, przejętego przez carat po rozbiorach Polski
 • nieuznanym przez większość emigracji polskiej, prezydentem na uchodźstwie, na podst. nielegalnej konstytucji sanacyjnej
 • wielkim mistrzem charytatywnego zakonu OŚS, sprywatyzowanego swą decyzją w 1990 r. przed zdaniem prezydentury nowym władzom Polski
 • zaczątkiem dziedziczenia wyłącznie w jego rodzinie urzędu Wielkiego Mistrza OŚS.
Sokolnicki prezydent RP na uchodźstwie i mistrz zakonu OŚS był od 1983 r. biskupem Anglikańskiego Kościoła Ewangelicznego w W. Brytanii, sekty “chrześcijańskiej” założonej przez masonów. Więcej o tej sekcie.
Sokolnicki wyznaczył “następcę” w rzekomo spokrewnionym Potockim, też mitomanie i krętaczu. Potrzebaujemy  praworządnego procesu weryfikacji koligacji rodzinnej. Rodowód Potockiego wziął się jak dotąd z jego oświadczeń z odsyłką do szafy w domu za granicą, bagażnika auta…
Co z multum odprysków zakonu w Polsce i za granicą, powstałych przez zadry Sokolnickiego,  itp. “wyższych sfer”? Wystarczy wygóglić wersje językowe nazwy orderu i zakonu. W Polsce nadaje go  kilka kapituł. Mnogość grup deprecjonuje znaczenie Orderu.
Nie ma sprawozdań z działalności charytatywnej, komunikatów prasowych, portalu PZK OŚS.  Najświeższy filmik pokazuje, na co trwonią mamonę darczyńców,  kawalerów i dam Orderu, czy sponsorów wymienionych w filmiku i  niewymienionych.
Sokolnicki wbrew statutowi Orderu nadał go masie osób: 

Wykorzystując znajomości wśród politycznych emigrantów z wielu państw, a także wśród elit krajów postkomunistycznych, Sokolnicki zbudował organizację nazywaną przez przeciwników orderowym gangiem. Łącząc ceremoniał rycerski z kościelnym, kawalerami i damami OŚS mianował on ponad 3 tys. osób z ok. 30 państw: polityków, wojskowych, duchownych, naukowców i przedsiębiorców. Order biuro miał w angielskim Colchester, w domu Sokolnickiego…

Po śmierci, Sokolnickiego, wiele z polskich kawalerów i dam OSŚ uzmysłowiło sobie, że śluby posłuszeństwa złożyło wielkiemu mistrzowi prywatnego orderu, podczas gdy do działalności charytatywnej wkradła się polityka, zakłócając orderowe inwestytury i przyjęcia.
Opłata za Order za jaki przywilej?
Kto decydował o mianowaniu na członków zakonu “charytatywnego” OŚS.
Kto prowadził buchalterię  i gdzie księgi do wglądu historykom i publice, na rzecz której podobno ci dobroczyńcy pracują?
Takież pytania do współczesnego odprysku zakonu, PZK OŚS, gdzie po Sokolnickim dziedziczy urząd Wielkiego Mistrza hrabia Potocki.
.
Andrzej Szubert: Piotrek, nie wnikam w przekręty samozwańca Sokolnickiego, także te z sektą OŚS, przerobioną przez niiego w rodzinną mafię.
Dla mie wszyscy powojenii emigracyjni “prezydęci” to zwykłe kabotyny. II RP nie było, zachód uznał władze PRL a oni mianowali się nadal prezydątami, premierami i ministrami. To była farsa do kwadratu. Jeszcze większą było samozwańcze uznanie się przez Sokolnickiego prezydątem i wielkim miszczem OŚS. Mimo wszystkich deklaracji wszystkich odprysków OŚS, wszystkie one uparawiają kult zdrajcy. Tylko w jednym mają rację – uprawianie tego kultu, przyznawanie orderów zdrajcy Stanisława jest kształtowaniem właściwych (w rozumieniu kk) postaw krześcijańskich. A wiesz dlaczego? Podaję przykłady właściwych (w rozumieniu kk)  postaw krześcijańskich:

“Nie jest ważne czy w Polsce będzie kapitalizm, wolność słowa, czy w Polsce będzie dobrobyt. Najważniejsze, żeby Polska była katolicka.”
http://pl.wikiquote.org/wiki/H enryk_Goryszewski
Henryk Goryszewski, prawnik, nauczyciel akademicki, poseł knessejmu I i III kadencji, wicepremier w żondzie Hanny Suchockiej.

“…przyjmując za właściwe stanowisko, iż najpierw jesteśmy katolikami, a później Polakami, gdyż naszą pierwszą ojczyzną jest Kościół katolicki.”
http://www.legitymizm.org/list -otwarty-do-piotra-skwiecinski ego
Redakcja katodebilnych monarchistów w Od Redakcji pod jednym z tekstów.

„Jako katolik rzymski Polskę mogę poświęcić, bowiem narodowość jest kwestią incydentalną, ale na rozrzedzenie katolicyzmu rzymskiego mojej zgody być nie może.”

Adam Wielomski (proffessorek siedlecki, współpracownik „Najwyższego Czasu” i — o zgrozo — „Myśli Polskiej”
http://blotne-abecadlo.blogspo t.de/2014/10/polak-czyli-katol ik.html

“Cóżby ci przyszło z wolnej ojczyzny, gdyby Kościół miał na tym stracić”

Cytat z książki dla harcerzy “Czuj duch” księdza Kazimierza Lutosławskiego napisanej krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

I to są właściwe w rozumieniu kk właściwe postawy krześcijańskie – żydokatolicyzm i interesy kk mają być dla krześcijanina – żydo-katolika – ważniejsze niż ojczyzna, racja stanu i dobro Polski. Krześcijanin ma być przede wszystkim “patriotą” kk i żydo-katolicyzmu. I dlatego kult zdrajcy biskupa S jest dla kk właściwą postawą krześcijańską. Bo cóż z tego że był zdrajcą – ale dbał o interesy kk, nawet za cenę zdrady króla. Za co został legalnym sądem królewskim skazany na karę śmierci przez obcięcie członków. Co wykreowano na “męczeństwo”.

7 Comments

 1. […] [komenty] Hrabia Potocki, zdymisjonowany IX Wielki Mistrz Orderu Św. Stanisława, na bibce w Monte… […]

  Pingback by [komenty] Piłsudski i sanacja – mity vs. prawda historyczna | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 05/05/2018 @ 18:45

 2. […] jest postać dalekiego krewnego Potockiego, samozwańca i mitomana, Juliusza Nowiny-Sokolnickiego, mającego masońskie powiązania, o czym niżej. W latach 1972-90 […]

  Pingback by Prezydent Hrabia Potocki poniża patriotów, roszcząc sszemraną sukcesję | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 13/05/2018 @ 07:43

 3. […] jest postać dalekiego krewnego Potockiego, samozwańca i mitomana, Juliusza Nowiny-Sokolnickiego, mającego masońskie powiązania, o czym niżej. W latach 1972-90 […]

  Pingback by Prezydent Hrabia Potocki poniża patriotów, roszcząc szemraną sukcesję | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 13/05/2018 @ 07:48

 4. […] Piotr Bein 13.5.2018, artykuł zredagowany na podst. komentów […]

  Pingback by Samozwańcy Sokolnicki i Potocki | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 14/05/2018 @ 02:52

 5. […] [komenty] Hrabia Potocki, zdymisjonowany IX Wielki Mistrz Orderu Św. Stanisława, na bibce w Monte… […]

  Pingback by “Dla Ojczyzny ratowania” Jan Sposób tłucze Murzyna garbatego Beina za niueudany swój stosunek z chrabjom Potockim | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 23/07/2018 @ 17:24

 6. […] [komenty] Hrabia Potocki, zdymisjonowany IX Wielki Mistrz Orderu Św. Stanisława, na bibce w Monte… […]

  Pingback by [Dyskusja] Po Potockim został smród, nadwyrężone reputacje patriotów i dowody na durnotę | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 24/10/2018 @ 23:24

 7. […] [komenty] Hrabia Potocki, zdymisjonowany IX Wielki Mistrz Orderu Św. Stanisława, na bibce w Monte… […]

  Pingback by [uaktualnienia] Przydupas II RP chrabji Potockiego, Marcin Król (M.K. TV) ukradł pracę Andrzeja Szuberta, szczutego przez tę samą agenturę, co żywi Króla i Chrabjem | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 07/12/2018 @ 23:06


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: