Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

16/04/2018

Blisko, coraz bliżej, a jakże jeszcze daleko w Lublinie do normalności

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:25
On Thursday, April 12, 2018, 2:52:25 AM PDT, Andrzej Filipowicz <andrzej.filipowicz@gmail.com> wrote:
Panie i Panowie,

Żeby były możliwe dla lubelskich planistów miejskich tak skomplikowane działania, jak wzięcie pod uwagę ekofizjografii, to musieliby zacząć od inwentaryzacji stanu posiadania. Wczoraj okazało się, że na mapach podkładowych nowego projektu Studium, naniesione są ulice, których w ogóle nie ma, co wymaga choćby tylko zmiany nazw na faktycznie występujące.

Przy całkowitym braku relacji lokalnych  komercyjnych, mainstreamowych mediów, o pracach nad studium i przebiegu publicznych dyskusji, na które nałożono embargo informacyjne — trudno, by ktokolwiek orientował się, jak to wszystko wygląda w Lublinie.

Mam coraz większe przekonanie, że jedyne, co przyświecało stworzeniu tego projektu Studium, to próba legalizacji wcześniej realizowanych przedsięwzięć deweloperskich i umożliwienie spekulacji gruntami. To również powoduje, że nikt nie jest w ogóle zainteresowany normalnością, bo wiadomo, że im większy bałagan, tym trudniej znaleźć tak wielkie, jak i małe rzeczy.

Za olbrzymi społeczny sukces należy uznać spowodowanie upublicznienie uwag do pierwszego wyłożenia nowego projektu SUiKZP, ukrywanych przez jego pośredników w sprawowaniu władzy, którzy wili się, spinali, kręcili i próbowali obrażać swoich chlebodawców, byle tylko mieszkańcy Lublina i innych miejsc w kraju i świecie nie dowiedzieli się, co im próbuje się zgotować na kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt kolejnych lat:
http://tnij.at/uwagi

Te 807 stron uwag upubliczniono wczoraj na 2h przed publiczną miejską dyskusją nad nowym projektem SUiKZP, co i tak jest niczym, przy twierdzeniu biorącego udział w konsultacjach wiceprezydenta Artura Szymczyka, który z wysokości swojego autorytetu stwierdził, iż ubiegłoroczna nowelizacja Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zniosła możliwość częściowej zmiany Studium.

Wczorajszą dyskusję zakończyliśmy dzisiaj tuż przed godziną pierwszą nad ranem, a jej przebieg przebija wszystko, co mogliśmy zobaczyć dotychczas w jakimkolwiek regionie, mieście, czy wsi nie tylko Polski, ale i najbardziej egzotycznych krajów świata. O czasach uznanych za słusznie minione, coś takiego również nie miałoby prawa się wydarzyć: https://www.youtube.com/watch? v=HzahLAv09YE&

W sposób szczególny w ww. pełnym zapisie wczorajszej dyskusji  polecam końcówkę, która w kontekście poniższej ogólnopolskiej  informacji staje się lokalnym skandalem: http://www.portalsamorzadowy. pl/ochrona-srodowiska/gminy-i- skarb-panstwa-czekaja-setki- procesow-milionowe- odszkodowania-za-smog,106515. html

Gdyby ktoś zamierzał w taki właśnie sposób walczyć z zanieczyszczeniem powietrza w Lublinie, to chętnie udostępnię twarde dowody na zaniechania w tym zakresie samorządu ostatniej kadencji. W zasadzie zapis wczorajszej dyskusji jest dostatecznym dowodem w sprawie faktycznego stosunku przedstawicieli organu wykonawczego Gminy Lublin d problemu zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście.

Z poważaniem i pozdrowieniami,
Andrzej Filipowicz
LAS/POL/RDCP
Advertisements
TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: