Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

06/04/2018

Świadectwa potwierdzenia Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 01:12

PB: Szmira kartek “świątecznych” rzeczywiście potwierdza duchowy problem katolików w Polsce.

Co do świadków Zmartwychwstania: albo przyjmujemy jako dogmę chrześcijańską wraz z pozostałymi, albo nie jesteśmy chrześcijanami. WIARA nie wymaga dowodów z tej Ziemi.
Nie masoni rządzą światem, tylko żydłactfo tu zdefiniowane. Jezus nie bał się nazwać i wskazać ówczesnych judeocentryków, nie bójmy się i my. Wymienianie masonów, iluminatów, KGB, Watykanu  itd. odciąga uwagę od sedna.
Skoro poszczególne narody nie są w stanie rozliczyć żydłactfa za zbrodnie wobec ich ludów, jak może zbiorcza próba pociągnięcia do odpowiedzialności mieć jakąkolwiek szansę powodzenia?
Nie rozumiem czemu akurat przeprosiny przez Judę Obłudę występują w artykule. Większość postępowania rządu i Sejmu jest godna potępienia.
Hide original message
On Wednesday, April 4, 2018, 11:23:19 AM PDT, Ambroży Mejer:

Świadectwa potwierdzenia Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

Od zacnej wierzącej, serdecznej mi osoby Andrzeja Leszczyńskiego otrzymałem informacje w załączeniach. To bardzo istotne uwagi z którymi się dzielę, nadesłane w okresie przygotowywania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 2018 – dla utwierdzenia samego siebie i dla innych wokół polecam we fragmencie:

W katolickich księgarniach również w większości oferuje się kartki z gałązkami bazi, pisankami, zajączkami i kurczętami, ale z napisami, nawiązującymi do Święta, np. „Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zamiast zwykłego, nagminnie spotykanego określenia na kartkach z kaczuszkami: „Pogodnych, radosnych, zdrowych…. Świąt”. Kilka razy w największej katolickiej księgarni w mieście pytałem sprzedawczynie, dlaczego sprzedawane przez nie kartki przedstawiają wizerunki bazi, pisanek czy kurcząt, a nie Pana Jezusa. Pytałem: czy jest to święto zajączków, pisanek lub wierzbowych bazi czy też Święto Pana Jezusa? Odpowiadały, że zamawiają one kartki według zapotrzebowania, czyli zainteresowania kupujących. Dlaczego tak jest? Dlaczego Katolicy dają się łapać na oferowane nam „towary” i kupują te kicze, wzbogacając kieszenie wrogów Kościoła, którzy świadomie to robią dla pomniejszenia naszej wiary i odczuwania świętości w naszych sercach.  Refleksja odpowiedzi jest w załączeniu.

        Załączam opracowanie na temat Świadków Zmartwychwstania Chrystusa (wersja pełna i skrócona), wiążące się z tematem. Jest to wspaniały dowód na obalenie trwającego już 2000 lat kłamstwa Żydów (faryzeuszy) o tym, że żadnego zmartwychwstania Jezusa nie było, ponieważ uczniowie Jezusa wykradli Jego ciało, gdy straże spały. I to kłamstwo, jak pisze Św. Mateusz (28, 11-15), rozniosło się między Żydami (oraz na całym świecie) i trwa do dnia dzisiejszego. Niepojęte są dla nas plany Pana Boga! Podziw bierze, gdy prawie po 2000 latach na jaw wychodzi prawda o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i to z ust najbardziej wiarygodnych świadków, m.in. Maferkanta, jednego z członków Sanhedrynu, który był skarbnikiem i który wypłacał wynagrodzenie strażom, pilnującym Grobu.  Z jego też rąk Judasz otrzymał trzydzieści srebrników. /…/  Więcej jest w załączeniu do którego odsyłam dla ciekawości i własnego potwierdzenia oraz podzielenia się dalej dla wątpiących wokół. To niebywałe argumenty – czytanie jest zajmujące – przydatne dla osób blisko związanych z KK i nie tylko, dla wszystkich, szczególnie błądzących w poprawności faryzejskiej propagandy zła.

P.S. Trudno pominąć dla refleksji minionych czasów publiczne informacje wobec skrzywień narzucanej poprawności myślenia w faryzejskiej propagandzie zła i zniewolenia – fragmenty publikacji ważnych tekstów (PRP-430):

POLSKI PREZYDENT PRZEPRASZA ZA CZYSTKI ANTYSEMICKIE W ROKU 1968  – tekst od str. 27

/…/ Odbyło się wiele innych uroczystości w całym kraju z okazji rocznicy tych wydarzeń, włącznie z wykładami o dramatycznej przeszłości i spotkaniem wielu z nich, a obecnie bez obaw odwiedzających Polskę. Lydia Bauman, córka zmarłego filozofa Zygmunta Baumana, była w Warszawie na okoliczność tych wydarzeń i powiedziała, że przyjechała z mieszanymi uczuciami, z tej przyczyny, że ostatnie ekspresje antyżydowskie przypominały jej rok 1968. Niższa Izba Parlamentu uchwaliła we wtorek przeważającą liczbę głosów rezolucję potępiającą kampanie promującą antysemityzm i uczciła antykomunistyczne protesty. P.M. Mateusz Morawiecki, w środę oskarżył Polaków o antysemityzm. Podczas wyrażonej aprobaty dla legalności studenckich protestów w Polsce, …. /…/

KOMENTARZE:  Zygmunt Bauman – major KBW   Musiałam go cytować w mojej pracy magisterskiej przygotowywanej na Uniwersytecie Warszawskim. Poza tym, musiałam cytować Michaela Foucaulta, który w latach 70. XX wieku podpisał petycję o legalizację pedofilii (dowiedziałam się o tym dopiero w roku 2017, czyli już po rzuceniu pracy magisterskiej w szambo)

————————————

 Przeprosiny za co? Wiadomość jest żenująca, kompromituje prezydenta. Jak może prezydent kraju świadomie kłamać w sprawie tak ważnych wydarzeń w naszej niedawnej historii? Piszę “świadomie’ bo nie jest chyba durniem? Przecież to tajemnica poliszynela, wszyscy zainteresowani znają prawdziwe tło tych wydarzeń, i wiadomo jest, że nikt Żydów nie wyganiał, sami zwinęli chętnie manatki i dali dyla, tam gdzie oczekiwali, że lepiej im się będzie bytowało. Duda o tym nie wie? Wie, tylko kłamie bo obawia się, że może brak pokornych przeprosin i bicia się w piersi za grzechy przez naród niepopełnione przełoży się na brak akceptacji jego prezydentury ze strony wszystkich przez Polskę – “wygonionych.” Dubluje kłamliwy słowotok Kwaśniewskiego z ta różnicą, że sprawa nie dotyczy Jedwabnego. Jak można nas tak upodlić i za jakie i czyje winy? /…/

W ostatnich dniach historyk Bohdan Urbankowski przypomniał, iż exodus Żydów po wydarzeniach z marca 1968 roku był najniższym z trzech fal wyjazdów przedstawicieli tej nacji w polskiej historii. Najczęściej ich liczbę szacuje się na dokładnie 5.264 lub też 11.185, przy czym w wypadku tej drugiej liczby warto wspomnieć, iż 204 osoby posiadały specjalną rentę za zasługi dla „utrwalania władzy ludowej”. Ogółem w wyniku czystki wewnątrz aparatu komunistycznego PRL opuściło 18 wysokich rangą i 729 średniej rangi aparatczyków ówczesnego systemu. /…/ Na podstawie: dorzeczy.pl, telewizjarepublika.pl  {8.III.2018}

Wyjechali głównie młodzi żydzi, w tym prawie 1000 studentów wyższych uczelni polskich. Wyjechało także 18 wysokiej rangi dygnitarzy partyjnych, aż 729 innych wyższych urzędników partyjnych i rządowych [w tym jeden minister – Fryderyk Topolski, kilku wiceministrów, szereg dyrektorów departamentów ministerialnych], 28 dyplomatów, 176 UB-owców, 55 oficerów [politycznych] Ludowego Wojska Polskiego, 28 sędziów, ponad 200 dziennikarzy prasowych (w tym 15 redaktorów naczelnych) i 61 redaktorów i wyższych urzędników komunistycznego radia i telewizji. Niejeden z tych żydowskich komunistów, ubeków i oficerów w każdym innym państwie, nie otrzymałby prawa wyjazdu z kraju, a tylko stanął by przed sądem za popełnione zbrodnie na narodzie polskim. Chyba nikt z patriotów polskich nie opłakiwał czy nie opłakuje ich wyjazdu z Polski! Np. wyjazdu Heleny Wolińskiej, która w 1953 roku brała udział w zamordowaniu gen. Emila Fieldorfa czy brata Adama Michnika Stefana – także stalinowskiego prokuratora, którego ręce są zbroczone w polskiej krwi. /…./ itd.

KTO NISZCZY TAK KOMPLEKSOWO, I LUDZI I NASZĄ PLANETĘ ZIEMIĘ?

Czy mogą to być Ziemianie?

Nikt nie podcina przecież gałęzi drzewa, na której akurat siedzi.

Musi to być ktoś z zewnątrz!!!

Wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują. Globalizacja, GMO, chemitrails, czipowanie, wojny, szczepienia, chora edukacja, chora kultura, czyli anty-kultura, promowanie zboczeń, aborcji, eutanazji … za tym wszystkim nie może stać człowiek! Dobry Bóg stworzył ludzi i Ziemię i ukochał to wszystko co stworzył, bo wszystko co stworzył było dobre. Niestety ZŁO zakradło się pomiędzy ludzi. Wtedy Dobry Bóg by uratować ludzi, poświęcił Swego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu, by nas zbawić. Dzięki Jego Ofierze i Zmartwychwstaniu, człowiek ma wciąż szansę być zbawiony. Od tamtej pory każdy z nas, toczy indywidualną walkę ze złem i ma szansę je pokonać. Wszechobecne wokół ZŁO, kreują wściekłe na Boga zbuntowane anioły: szatan, lucyfer i cała masa pomniejszych demonów. Wysługują się oni na Ziemi masonerią. Kto działa z ich nadania, ten odnosi niebywałe sukcesy. W polityce, w sferze gospodarczej, w nauce, kulturze i sztuce. Masoni stoją na czele prawie wszystkich rządów na świecie (z wyjątkiem czterech państw) /…/ itd.

Odpowiedzmy wreszcie na pytanie: Kto jest wrogiem ludzkości? Pan Jezus powiedział ludziom jak rozpoznać to wszystko, co od ZŁEGO pochodzi.

Po pierwsze – w Ewangelii Św. Jana 8, 37-44 powiedział wyraźnie, że potomkowie Abrahama są dziećmi Szatana, który jest kłamcą i ojcem kłamstwa. /…./

Po wtóre – w Ewangelii Św. Mateusza, Mt 7, 15-20 powiedział, żeby za kryterium rozpoznające to co od ZŁEGO pochodzi, przyjmować „owoce” ich postępowania, nie deklaracje, nie zapewnienia, ale fakty. 15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. 16 Poznacie ich po ich owocach. /…/ Faryzeusze, na usługach ZŁA, posunęli się do tego, iż zarzucili Panu Jezusowi służenie szatanowi. Pan Jezus obnarzył z łatwością ich pokrętną logikę myślenia. Zdarzyło się to podczas uzdrowienia opętanego: Mt 12, 24-26. /…./

Znamy już od 2 tysięcy lat, podpowiedzi i drogowskazy Pana Jezusa, a jednak ZŁO wciąż panoszy się na świecie. Ukrywa się sprytnie, pod na pozór niewinnymi słowami, rzeczami, działaniami. Są to jednak tylko pozory, a de facto ZŁO – czyli KŁAMSTWO i FAŁSZ niesie za sobą śmierć, zniszczenie i upadek moralny społeczeństw. /…/

Świat stanął już dziś na granicy swego: być albo nie być. Jedynym skutecznym i sprawiedliwym rozwiązaniem, byłoby powołanie światowego trybunału w rodzaju NOWEJ NORYNBERGI. Ponieważ Żydzi podnoszą coraz to nowe zarzuty, że we wszystkich prawie krajach świata, mamy do czynienia z antysemityzmem w nich wymierzonym, najwyższy już czas zwołać ogólnoświatową MEGA DEBATĘ-TRYBUNAŁ, gdzie każdy z krajów – „oszczerców” podda pod osąd światowy wszystkie rzekome grzechy Żydów, jakich dopuścili się oni rzekomo wobec każdego konkretnego narodu. Konkretne nazwiska i konkretne liczby. /…./   itd. Fragmenty z periodyku PRP-430 – pobrany ze strony:http://www.wicipolskie.org/  jest w załączeniu – całość tekstu jest podana od str. 27 do 33. Zachęcam do poznania, aby nie być wśród swoich idiotyczną mierzwą na kształt szkodliwego kąkolu. Być może jest to tylko pobożne życzenie. A.M.

Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: