Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

26/03/2018

Bolszewickie prawo w III RP: Grzegorz Niedźwiecki represjonowany 3612. dzień – co zrobiły wam moje dzieci?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:31
lew1@poczta.fm <lew1@poczta.fm>  To: ……… Mar 25 at 3:54 PM
Nie będę się gniewał, jak złożycie skargi i wnioski do wskazanych i wszelkich instytucji w załączonej sprawie, domagając się zaprzestania nieuznawania i niestosowania obowiązującego prawa i stwierdzenia przewlekłości postępowania egzekucyjnego I Co 441/16. Żądania uszanowania praw człowieka i przerwania jedenastoletniego represjonowania Grzegorza Niedźwieckiego i jego rodziny.
Będę serdecznie wdzięczny.
G.N.

—— Wiadomość oryginalna ——
Temat: 3612 dzień represjonowany – co zrobiły wam moje dzieci
Data: 2018-03-26 0:22
Nadawca: lew1@poczta.fm
Adresat: srjg@jelenia-gora.sr.gov.pl; info@jelenia-gora.so.gov.pl; jelenia@jgora.po.gov.pl; sekretariat@jgora.po.gov.pl; listy@prezydent.pl; “kontakt” <kontakt@kprm.gov.pl>; skargi@ms.gov.pl; “biuro.podawcze” <biuro.podawcze@pk.gov.pl>; biurorzecznika@brpo.gov.pl; sygnal@cba.gov.pl; listy@sejm.gov.pl; ECJ.Registry@curia.europa.eu; hfhr@hfhrpol.waw.pl; amnesty@amnesty.org.pl; biuro@telewizjarepublika.pl; Anita.gargas@tvp.pl; biuro.senator@interia.pl; ruch040404@wp.pl; “Tadeusz Gał” <taga5@wp.pl>; biuro@krs.gov.pl; zbigniew.ziobro@ms.gov.pl; ppsek@sn.pl; “bm” <bm@ms.gov.pl>; twoje@tvp.info; patryk.jaki@ms.gov.pl; interwencja@polsat.com.pl; malgorzata.gosiewska@sejm.pl; unic.poland@unic.org; redakcja@warszawskagazeta.pl; monitorpolski@yahoo.com;

Kim są istoty, które nie weryfikują i nie piętnują barbarzyńskich zbrodni, jawnej eksterminacji rodziny, a szukają błędu u jedenaście lat represjonowanego?
Gdzie jest Rzecznik Praw Obywatelskich?

Żądam stwierdzenia skandalicznej przewlekłości postępowania. Żądam przerwania nieuznawania i niestosowania obowiązującego prawa.

Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej /…/
Naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości /../
Jan Paweł II
https://www.youtube.com/watch?v=CsyGAY_ExsU
https://www.youtube.com/watch?v=TnWwtfTOpRg

Skarga / sprzeciw
Polska nie jest państwem prawa, organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w granicach prawa. Państwo nie funkcjonuje. Żądam stwierdzenia skandalicznej przewlekłości postępowania.

Sz. P. Konrad Wytrykowski
Sz. P. Marek Hibner
Poświadczają Panowie nieprawdę.
Po pierwsze, postanowieniem z dnia 28 września 2017 r. w sprawie II Cz 675/17 oddalono umyślnie zażalenie na bezpodstawną grzywnę w sprawie I Co 441/16 (dlaczego mnie nie aresztują), niezgodnie z przepisami prawa, posługując z rozdwojeniem jaźni. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze miał obowiązek postąpić tak jak Sąd Okręgowy w Tarnowie, właściwie czytając uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca III CZP 23/06 i Sąd Okręgowy w Elblągu, I Cz 94/13. W Polsce obowiązuje jeden porządek prawny, a przynajmniej powinien obowiązywać. Niestety sędziowie jeleniogórscy nie kierują się faktami, ekonomiką, etyką i przepisami prawa, tylko stosują prawo gestapo, a sędziowie wrocławscy mają współudział w tych oszustwach sądowych, gorszych jak za czasów stalinowskich. Zamknięto mi umyślnie drogę sądową do obrony, matactwem, korupcją, dowolnym stosowaniem prawa procesowego, a nie zasadami współżycia społecznego i prawem materialnym, rzeczowym.
Podstawą wznowienia postępowania II Cz 675/17 jest art. 5 k.c., art. 58 k.c., art. 401 pkt. 2) k.p.c., art. 403 k.p.c., art. 524 k.p.c., obraza przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c., uchwała SN III CZP 23/06, art. 2, 7, 8, 30, 32, 40, 42, 45 Konstytucji, art. 1. Powszechnej deklaracji praw człowieka, art. 231 k.k., art. 271 § 1 k.k.

Postępowanie II S 22/17 w sprawie jedenastoletniej przewlekłości postępowania egzekucyjnego I C 1062/08 (I Co 3259/08. I Co 441/16) zostało bezzasadnie odrzucone, z naruszeniem art. 2.2 o skardze … Skarga spełniała i spełnia wymogi określone ustawą (art. 2 ust. 1 art. 3 pkt. 5, art. 6 ust. 2), to barbarzyńscy sędziowie nie stosują obligatoryjnego prawa. Nie ma żadnej zawiłości sprawy. Jest obstrukcja i gangsterstwo, nadużycie władzy i niedopełnienie obowiązków.
Termin do wniesienia wniosków o wznowienie postępowań został zachowany, bezpośrednio po otrzymaniu informacji publicznych, niezbitych dowodów, okoliczności mających istotne znaczenie w sprawie.
Wysyłanie skarg do źródła zaniedbań jest kpiną z praworządności. Sędziowie są niezależni i niezawiśli od prawa. Do czasu.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

Jelenia Góra, 2018-03-23
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Monit / Skarga na pracę sądu

na naruszanie prawa procesowego w związku z zaniechaniem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wszczęcia postępowań cywilnych na żądania skarżącego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wznowienia chybionych i nieważnych z mocy prawa postępowań II Cz 675/17 oraz II S 22/17.
Jest to rażąca obraza przepisów prawa procesowego art. 412 § 1 k.p.c., art. 7, 45 i 178 ust. 1 konstytucji, art. 6. EKPCz oraz naruszenie art. 231 k.k. w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
Niestosowanie, lekceważenie prawa:
•    Ignorowanie przepisu art. 2 ust. 2 ustawy o skardze
•    Ignorowanie prawa do skargi na przewlekłość
•    Ignorowanie obowiązku rzetelnego procesu
•    Ignorowanie ustanowionego prawa
•    Ignorowanie pisma procesowego

Żądanie wznowienia postępowania II Cz 675 17
Żądanie wznowienia postępowania II S 22 17

Zawiłości żadnej nie ma. Na podstawie art. 363 § 1 k.c. żądam naprawienia szkody poprzez zapłatę odszkodowania w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

Jelenia Góra, 2018-03-15
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Polska nie jest państwem prawa, organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w granicach prawa. Państwo nie funkcjonuje.

Żądam przerwania tortur i naprawienia szkody

Dotyczy głównie:
•    II K 467/07 – wyrok karny bez przyczyny (art. 235 k.k.)
•    I C 1062/08 – sfingowany proces cywilny
•    I Co 3259/08 – wymuszenia rozbójnicze
•    I Co 441/16 – uporczywe nękanie
•    II Cz 675/17 – rozdwojenie jaźni
•    II S 22/17 –  złośliwa przewlekłość
W przypadku wskazanych orzeczeń cywilnych zachodzi bezwzględna nieważność czynności prawnych (art. 58 k.c.), co najmniej ze względu na sprzeczność i obejście ustawy i dokonanie czynności prawnych sprzecznie z zasadami współżycia społecznego.

Niezależnie od powyższego żądam:

Dariusz Kliś – nowy Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
Niezwłocznego uruchomienia postępowań w sprawie złożonych (w oparciu o nowe dowody dnia 1 lutego 2018 r.) wniosków o wznowienie postępowań II Cz 675/17 w sprawie bezpodstawnej grzywny oraz II S 22/17 w sprawie skargi na niezasadną przewlekłość postępowania egzekucyjnego świadczenia niepieniężnego ujętego w tytule wykonawczym I C 1062/08. Bezzasadnej grzywny i absurdalnej, nieuzasadnionej przewlekłości, w sytuacji gdzie Sąd Rejonowy w Ostródzie (I Co 2801/12) i Sąd Okręgowy w Elblągu – I Cz 94/13, rozpatrzył bliźniaczą egzekucję w oparciu o tożsamą wykładnię prawa SN III CZP 23/06, we właściwym trybie egzekucyjnym art. 1049 k.p.c., w dwa miesiące. W przypadku ociągania się i nie realizowania założeń Ministra Sprawiedliwości, dotyczących usprawnienia działalności SO, będę zmuszony umieścić Pana na liście współczesnych Marii Gurowskich Sand i Fajg Mindla oraz uznać aparatczykiem reżimu. Prawo nie pozwala na akceptację represji i stalinowskiego terroru.

Agnieszka Kałużna-Rudowicz – Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
Jako strona pokrzywdzona, żądam udzielenia mi odpowiedzi mającej istotne znaczenie w sprawie niezasadnej, bezprecedensowej przewlekłości postępowania:
•    Jaką zawiłość sprawy musi rozstrzygnąć Sąd, żeby zakończyć postępowanie egzekucyjne I Co 441/16 tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie (I Co 2801/12)?
W przypadku obstrukcji, nie realizowania służebnej roli oraz zasad współżycia społecznego, naruszenia zasad etyki zawodowej sędziów, art. 3 k.p.c. i 2, 7, 30, 32, 42, 45 konstytucji, uznam Panią za socjopatę, stosującego bolszewickie prawo (vide art. 40 konstytucji).

Grzegorz Chojnacki – dyspozycyjny prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, PR 3 Ds. 359.2017.D (patrz art. 50, 64, 71 konstytucji).
Oczekuję zwrotu bezpodstawnie zabranego dnia 16 lutego 2018 r. z miejsca pobytu Grzegorza Niedźwieckiego, Komputera typu laptop marki Acer nr S/N: NXGD4EP013710064E27600 wraz z zasilaczem, będącego środkiem trwałym Federacji Trybunał Narodowy. Będę codziennie przychodził o godzinie 10 rano do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze po odbiór przywłaszczonego komputera. Dopóki dyspozycyjny prokurator Grzegorz Chojnacki nie odda tego komputera, dopóty będzie złodziejem. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Po rozmowie z PPR 2018-03-12, stan zawieszenia (złodziej – należy ująć w cudzysłowie).

Wznowienia tych spraw winny prowadzić organy z innych województw, a najlepiej z Tarnowa lub Elbląga, gdzie umieją czytać literę prawa i wiedzą co  to godność człowieka.
Istniał obowiązek umorzenia z urzędu postępowania egzekucyjnego I C 1062/08 (I Co 3259/08) na postawie art. 824 § 1 pkt. 4) k.p.c.

Będę powtarzał te żądania codziennie, dopóki nie przerwiecie stalinowskich represji i nie naprawicie oszustw sądowych, albo dopóki nie ukradniecie tym razem komputerów dzieci.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Niezawis%C5%82e-niedopatrzenie.pdf

Sędzia Pokoju
Prezes Trybunału Narodowego
Kandydat na Prezydenta Miasta
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
3612 dzień represjonowany na fałszu materialnym

Nie było i nie ma przeszkód prawnych, żeby tą parodię prawa w dwa miesiące zakończyć. Są narzędzia, nie ma ludzkiej woli.

Jelenia Góra, 2018-03-26
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
http://socjolog61.neon24.pl/post/142821,3598-dzien-represjonowany

Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link

Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: