Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

22/03/2018

ANTYPOLSKA  KAMPANIA PROPAGANDOWA. DLACZEGO W USA BRAK „POLSKIEGO LOBBY?”

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:32
On Wednesday, March 21, 2018 4:00 PM, Bob Kordecky <bkordecky8@gmail.com> wrote:

ANTYPOLSKA  KAMPANIA PROPAGANDOWA. DLACZEGO W USA BRAK „POLSKIEGO LOBBY?”
.
Trwająca od wielu lat bezprecedensowa kampania propagandowa przeciwko Polsce, prowadzona przez środowiska żydowskie, mająca na celu uczynienie z Polaków narodu współwinnego za Holocaust, stanowi przygotowanie do wyłudzenia z Polski  astronomicznych odszkodowań.  Olbrzymie wpływy tzw. lobby żydowskiego w USA doprowadziły do przyjęcia przez Senat amerykański ustawy JUST, której  przepisy dotyczą zadośćuczynienia ofiarom Holokaustu.
 Skłoniło to Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Franka Spuli do wystosowania listu do przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Eda Royce’a w sprawie roszczeń żydowskich wobec Polski.
Warto tutaj przypomnieć jak wściekłe ataki wywołałay kiedyś prorocze słowa ówczesnego Prezesa KPA ś.p. Moskala,  który odważył się powiedzieć, że Polska nie powinna ulegać żydowskim roszczeniom.
 Zarówno w kraju, jak i wśród Polonii amerykańskiej, odezwały się głosy o konieczności stworzenia w USA polskiego lobby na wzór żydowskiego (AIPAC).
 Niestety, Polonia amerykańska jest od wielu lat rozbita. Niektórzy szukają przyczyn tego w tradycyjnych,  najgorszych polskich cechach narodowych, jakie doprowadziły do Targowicy i upadku państwa polskiego pod koniec XVIII wieku.
 Niezależnie od tego, faktem jest, że od wielu lat działali wśród Polonii tajni agenci, których celem bylo zapobiec utworzeniu silnego polskiego lobby w USA.  Dotyczyło to zarówno TW, przysyłanych kiedyś przez władze komunistyczne z Polski, jak i ludzi o podwójnej lojalności, uchodzących za Polaków, a w rzeczywistości działających w interesie wspomnianego żydowskiego lobby, którzy w praktyce osłabiają organizacje polonijne, wykorzystując przy okazji wysokie stanowiska, jakie zajmują w tych organizacjach, dla swoich prywatnych celów.
Szczególnie drastycznym przykładem kreciej działalności żydo-komunistycznych agentów wśród Polonii nowojorskiej były ataki na wielkiego polskiego i polonijnego patriotę ks. Longina Tołczyka, założyciela dwóch dużych organizacji polonijnych w Nowym Jorku Centrum Polsko-Słowiańskiego oraz Polsko-Slowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.  Ks. Tołczyk tak wspomina te czasy w swojej książce:
 „Nowo utworzone Centrum było wówczas pod obstrzałem wrogów zewnętrznych, którzy nie chcieli silnej i opiekuńczej wobec Polaków organizacji. Wówczas to część zatrudnionych przez Centrum studentów i pracowników opłacanych z funduszy programu CETA walczyła przeciwko Centrum tak jak to robią tylko wrogowie. Ksiądz Tołczyk tak o tym mówi: „Wroga atmosfera stawała się coraz bardziej uciążliwa. Dochodzenia przeciwko Centrum wydawały się nie mieć końca. Nagonkę na nas podsycały kłamliwe artykuły w pisemku „Tydzień”, wydawanym przez Jerzego Myssurę, którego później organizacja „Wolna Polska” i KPA zdemaskowały, jako reżymowego agenta. Rozpętana przez naszych wrogów kampania zmuszała nas na marnowanie czasu na odpowiadanie na oszczerstwa i donosy. Rozgorzała wojna, trwająca aż po rok 1979-ty”. Ksiądz Tołczyk rozwijał przy Centrum różne programy, gdyż wiedział, że można na bazie tego otrzymać z miasta pokaźne środki finansowe. Ksiądz tworzył podwaliny biblioteki, teatr, zespoły taneczne, śpiewacze, kluby sportowe, młodzieżowe, organizował wspólne święta dla ludzi samotnych i opuszczonych, kursy języka angielskiego, prelekcje na temat praw emigranta, prawa małżeńskiego, wyjaśnianie różnic między prawodawstwem polskim a amerykańskim, prelekcje dotyczące różnych wydarzeń historycznych w rocznice tych wydarzeń, wyświetlanie filmów i przeźroczy, organizowanie wycieczek krajoznawczych, organizowanie wystaw dla polskich artystów (malarstwo, rzeźba, szkło artystyczne, ikony, karykatura) rozgrywki szachowe.”
 Przykładem agenta -„działacza polonijnego” może być TW o pseudonimie „Piotruś”, którego przysłały wojskowe słuzby specjalne, aby penetrował i rozbijał środowiska polonijne.  Jako wpływowy biznesmen polonijny zajmował wysokie stanowiska we władzach Kongresu Polonii Amerykańskiej.  Trudno się dziwić mizernym wpływom Polonii na decyzje władz amerykańskich, przy braku „polskiego lobby”, skoro polonijnymi organizacjami władali ludzie takiego pokroju jak TW ”Piotrus„ lub tacy, którzy zostali opisani w załączonych listach Polonii nowojorskiej do Prezydenta Rzeczypospolitej.
 Ci sami ludzie, ignorując antypolską kampanię propagandową w USA oraz wrogie stanowisko rządu USA wobec Polski i Polaków, teraz apelują do Polonii, abyśmy podpisywali wiernopoddańczą deklarację:
 On Friday, March 9, 2018, 4:03:50 PM GMT+1, Polish & Slavic Federal Credit Union <polishslavic@psfcu.net> wrote:
 
Świętując setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, zapraszamy wszystkich do podpisania deklaracji dziękującej Stanom Zjednoczonym za ich wkład w sprawę polskiej suwerenności w przeszłości i dzisiaj.
“My, synowie i córki Narodu Polskiego, w setną rocznicę niepodległości Polski pragniemy wyrazić naszą wdzięczność Stanom Zjednoczonym Ameryki za nieoceniony wkład w sprawę polskiej suwerenności.”
Podpisz deklarację już dzisiaj. Powiedz o niej swojej rodzinie i znajomym. Wspólnie pokażmy siłę Polonii!

Ocaleni z Holokaustu Polskich Katolików apelują do Kongresu USA o niedyskryminowanie ich poprzez ustawy S 447 i HR 1226

Żydowskie roszczenia finansowe wobec Polski przy udziale USA – J. Międlar

A message from Poland to American JEWS – Odpowiedź Polski dla Amerykanskich Żydów

Poland is attacked diplomatically simultaneously by Israel, the USA and UkrainePoland is attacked diplomatically simultaneously by Israel, the USA and Ukraine

The global information war against Poland.

Israel Attacks Poland By helping Germans to Falsify History.

Hitler dowiaduje się o polskich obozach koncentracyjnych

Bob Kotulsky tulsky@juno.com
Advertisements
TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: