Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

11/03/2018

Uwłaszczenia Obywateli RP na  polskich zasobach naturalnych –FORUM PATRIOTÓW POLSKICH KRAKÓW 17.3.2018

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 04:43

FORUM PATRIOTÓW POLSKICH

KRAKÓW – 17 marzec 2018 

Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, NTV Niezależna Telewizja, Nawigatorzy Jutra, Konwent Narodowy Polski,  Narodowy Instytut Studiów Strategicznych Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych, Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Światowy Ruch Polaków i Polonii, Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej  –  jako grupa inicjatywna planują wspólnie z wieloma innymi środowiskami patriotycznymi na zasadzie pełnego partnerstwa zwołać Narodowe Forum Patriotów Polskich w Krakowie w dniu 17 marca 2018.

Główny cel Forum : wypracowanie programu dla uwłaszczenia Obywateli Rzeczpospolitej na  polskich zasobach naturalnych z możliwością otrzymania dywidendy 1 mln zł za życia każdego Polaka oraz powołania Obywatelskiej Komisji Śledczej dotyczącej prób wywłaszczenia narodu poprzez stopniowe i systematyczne przekazywanie kontroli nad strategicznymi zasobami naturalnymi kapitałom obcym. 

Agenda Zjazdu: 

Sesja poranna – Moderator Janusz Zagórski (patronat medialny) 

 1. 10:0010:10 –  Słowo dla uczestników Zjazdu Obywatelski Komitet Obrony Polskich zasobów Naturalnych – Krzysztof Tytko, Prezes Konwentu Narodowego Polski – Jan  Krzanowski, Nawigatorzy Jutra – Izabela Litwin 
 2. 10:10 – 10:15 – Prowadzenie Zjazdu Janusz Zagórski
 3. 10:15 – 10:45Polskie zasoby naturalne – prof. R. H. Kozłowski
 4. 10:45 – 11:15 – Złoża na Podlasiu, plan budowy kopalni Suwałki, korzyści z wydobycia rud żelaza, tytanu, wanadu i skał otaczających – Jerzy Ząbkiewicz
 5. 11:15 – 11:45 – Zasoby Polski i zagrożenia wynikające z polityki państwa (Koncesje, NATO, GATS, CETA, UE) – Teresa Adamska 
 6. 11:45 – 12:15Koncepcja utworzenia Ziemskiego Narodowego Banku Polskiego w realizacji uwłaszczenia narodu polskiego na zasobach naturalnych kraju i gospodarowanie nimi. – Zbigniew Wesołowski
 7. 12:15 – 12:35 –. Odkłamywanie historii Polski, Mitologia Słowian – Czesław Białczyński 

12:35 – 13 00 – Przerwa

 1. 13:00 –  14:30 – Baza surowcowa dźwignią polskiej gospodarki i jej potencjał biznesowy 

zakotwiczony w nowoczesnych technologiach – Krzysztof Tytko

 1. 14:30 – 15:30 – Dyskusja nad sposobami uwłaszczenia polskiego społeczeństwa na zasobach naturalnych Polski – moderator Pani Izabela Litwin

15:30 – 16:15 –  Przerwa Obiadowa

Sesja popołudniowa – Teresa Adamska, Mirosław Moskwa,  

 1. 16:15 – 16:30 Założenia do projektu ustawy obligujące parlament, senat, prezydenta i rząd do udzielania koncesji  tylko Polskim Służbom Geologicznym (PIG, PIB) reprezentujących Skarb Państwa na poszukiwanie, rozpoznanie i dokumentowanie polskich złóż.
 2. 16:30 – 16:45 Założenia do projektu ustawy zakazującej wydawania koncesji podmiotom z kapitałem zagranicznym na wydobywanie strategicznych surowców w tym na podziemne zgazowania węgla
 3. 16:4517:00Założenia do projektu ustawy dotyczącej uwłaszczenia polskich obywateli w kraju i za granicą na polskich zasobach naturalnych w tym na zasobach KWK „Krupiński”
 4. 17:00 – 18:00Uchwały Zjazdu i ich podpisanie przez uczestników Forum dotyczące: 
 • wstrzymania przez rząd procesu sprzedawania KWK „Krupiński” firmie „Tamar Resources”,
 • projektu uwłaszczenia polskiego społeczeństwa na majątku KWK „Krupiński” jako projektu pilotażowego celem wypracowania modelu powszechnego uwłaszczenia narodu polskiego na zasobach naturalnych Polski w następnym etapie, 
 • wstrzymania się przez SP z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie, dokumentowanie oraz eksploatację polskich kopalin użytecznych podmiotom zagranicznym, 
 • dezaprobaty budowy elektrowni jądrowych w Polsce celem wyłącznego korzystania z polskich pierwotnych nośników energetycznych do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju,
 • powołania Obywatelskiej Komisji Śledczej celem uświadomienia społeczeństwu skali i dynamiki procesu wywłaszczania polskiej narodowości z jej najcenniejszych aktywów i zagrożenia dla dalszej egzystencji Polaków z niej wynikające

18:00 – 18:45  – Przerwa na kawę

 1. 18:45– 21:00Wolne głosy, dyskusja
 2. 21:00 Zamkniecie Zjazdu
 3. Sala celem ewentualnego kontynuowania dyskusji dostępna będzie nawet do 24:00

 

Tychy, dnia 27 luty 2018                                                                  W imieniu grupy inicjatywnej

                                                                                                                Krzysztof   Tytko               

 

Kontakt do koordynatora : Krystyna Górska  e-mail : irys-51@op.pl

Zapisy,pytania

Miejsce Zjazdu

Centrum Kongresowe „Witek”

ul. Handlowców 15

 1. – 085 Modlniczka

Data Zjazdu17. III. 2018 – sobota 

              Odpłatność za salę kongresową – 1500 zł brutto (500 zł zaliczka)

               Obiad – 20 zł (2 zestawy – pieczeń, ziemniaki surówka lub ryba, ziemniaki, surówka)

               Kawa – 6 zł, Herbata – 4 z

               Obowiązkowy koszt uczestnictwa związany z organizacją zjazdu  – 20 zł.

               

    

 

 

Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: