Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

25/02/2018

Jak to panie z tymi ż/Żydami, Semitami, antysemityzmem, Sefardyjczykami i Ks. Prof. Guzem

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:44
PB: Macie przykład, jak wpadacie w pułapkę “antysemityzmu”. Uogólnianie “Żydzi” jest w ustawach anty-hejterskich, podkładacie się. Ponadto, nie jest to prawda, że wszyscy Żydzi. Ok. połowa jest przeciwna syjonizmowi i takich właśnie ż-banksteria z syjonistami zgładzili w Szoa.

Nie podoba się wam jak żydłactfo uogólnia “polski Holokaust”, “polskie obozy”, cały naród, państwo polskie… to nie róbcie tego w stos. do żadnej innej grupy, w skład której wchodzą dranie.
Robicie dokładnie tak, jak dyktuje nasz wróg w info-wojnie.
Nie wiem, jak to wyłożyć prościej.
Otylia Zigman: Panie Szczurko! Miłość na nich nie zadziała, Pan chyba żartuje! Polacy okazali długie wieki i w czasie Wojny, ogrom miłości!! No i jaki efekt tego, ja nie widzę żadnego!! Żydzi pragną tylko bogactw i panowania nad całym światem!!

Budują królestwo żydowskie na całym globie, głównie przy pomocy żydowskiej religii dla gojów, chrześcijaństwa.
Świetnie sobie radzą z barankami, którzy właśnie im ufają, nie mając zmysłu podejrzenia i samoobrony! A co mówi Ks. Prof. Tadeusz Guz, że Polska jest nie do złamania a Polacy nie do pokonania, to pewne, że nie można czegoś złamać, co już jest złamane!  Jest to oczywistością…
Piotr Bein Feb 24 at 11:56 PM
prelekcję Ks. Prof. Guza umieściłem wśród najlepszych reakcji na chucpę “polskie” obozy, a jego — wśród Ludzi Miesiąca.
Rzadko kto powiedział o najważniejszym w bież. info-wojnie: pierwotne sprawstwo należy do żydłactfa: banksteria, syjoniści. Ks. Prof. Guz zrobił to, ale jak wszyscy reagujący — za późno. To trzeba było gadać 10 lat temu, dziś jest minuta przed godz. 13-tą: jakimś wielkim nieszczęściem szykowanym nam przez żydłactfo: „Polskie” obozy zagłady Słowian i  Żydów przez żydłactfo
Czy prezes Dziąba nie zabawił się czasem w ogrodnika? Co zrobił lepszego niż Ks. Prof. Guz ws. “polskiego” Holokaustu? Krzysztof Szczurko porobił błędy:
– Wyznania i wyznawców piszemy z małej litery (chrześcijanin, islam, religia mojżeszowa).
– Zbiorowość i przynależność do niej bez wzgl. na religię, oznaczamy dużą literą: Semici, SemitaŻyd, Żydzi, Polak, Polacy, Polonia, ale żydostwo.
– Wymieniając wyznawców judaizmu z różnych ras, nie ujmujemy żyd w cudzysłów, chyba że mamy na myśli udawany judaizm itp. niuanse, oddawane przez cudzysłów.

Sefardyjczycy NIE pochodzą z Płw. Iberyjskiego, tylko z Judei (dziś w okupowanej Palestynie). Są zatem najbliżsi rasowo Semitom. Migrowali przez millenia na Bliski Wschód aż po (dzisiejszy) Irak i Iran, do Afryki Płn. i do Europy. Osadnictwo iberyjskie było stosunkowo późną emigracją/migracją/uchodźctwem.

Sefardyjczycy wyróżniają się obrządkiem judaistycznym, przyjmowanym z emigracją sefardyjską przez inne odłamy etniczne Żydów. Syjoniści nienawidzą rdzennych Sefardyjczyków, którzy w Szoa byli celem zagłady, tak jak ubogie masy żydowskie, żydzi ortodoksyjni przeciwni syjonizmowi i Żydzi zasymilowani. Zaś po II wś., w nielegalnym zbrodniczym tworze syjonistycznym w Palestynie, syjoniści prześladowali i prześladują ich, np. głośne naświetlania Sefardyjczyków promieniowaniem jonizującym rzekomo celem tępienia grzyba skóry na głowie.
mogli przyjąć Chrześcijaństwo, lub Islam byliby nazywani Arabami. — Chyba tylko w Polsce. Większość muzułmanów NIE jest Arabami. Większość muzułmanow w Egipcie to potomkowie Koptów. Bośniaccy muzułmanie są Słowianami. Chaldejczycy też Arabowie, a są chrześcijanami. Indonezyjczycy (większość muzułmańska) nic nie mają wspólnego etnicznie z Arabami, podobnie jak islamscy Pakistańczycy. Szyici irańscy to nie Arabowie.
,,żydzi” nie są ani rasą ani narodem , to nie może być mowy o tym ,że jeśli ktoś ich krytykuje to jest on rasistą. — Nie rasistą tylko antysemitą, co w wokabularzu opinii światowej jest gorsze od rasizmu. Reguły i definicje ustala żydłactfo. Goje nie mają nic do gadania i nic lepszego nie wymyślili; tkwią w sidłach pojęciowych jak widać tutaj. Lepsze pojęcia są precyzyjniejsze, wybijają żydłactfu oręż info-wojenny z łap (a gojom mętlik z mózgów): anty-syjonizm, anty-banksteryzm, anty-żydłacyzm, anty-globalizm, anty-supremacjonizm, anty-NWO…
XIX-wieczna karykatura Rotszylda. “Biedny” bankster, “rasistowsko” potraktowany w karykaturze, zbyt łagodnej acz słusznej jak dziś się okazuje.
Muzułmanie utożsamiają się przede wszystkim religią, Polacy “pochodzeniem” i  religią, a co najmniej połowa Żydów — wspólnym światopoglądem nazwijmy go obronno-zaborczo-supremacyjnym.
Nie każdy Żyd jest żydem ale każdy żyd jest Żydem. Nie każdy syjonista jest ż/Żydem (chrześcijanie syjonistyczni), ale syjoniści chcieliby każdego ż/Żyda zrobić syjonistą. Nie każdy żyd jest judaistą, np. żydzi mesjanistyczni, wierzący w Chrystusa. O krypto-żydach chrześcijańskich i islamskich (jakich jeszcze?) mam nadzieję wiecie: odpowiednio frankiści i donmeh.
Jak inne wspólnoty — plemienne itd. — Żydzi wyrobili przez wieki poczucie zagrożenia, które żydłactfo exploatuje w masowej manipulacji żydostwem jak i gojami (nakręcanie “antysemityzmu”). Część żydostwa nie poddała się syjonistycznej manipulacji, co nie znaczy, że zrezygnowała ze swej tożsamości. Hejt wobec nich byłby antysemityzmem klasycznym.
semici? Są to mieszkańcy mający swe korzenie z Półwyspu Arabskiego głównie Arabowie. — Semita to termin obciążony kulturą badaczy w XVIII w. Dziś Semita naukowo odnosi się tylko do klasyfikacji językoznawczej.
Semici obejmują językowo ludy na północ od Płw. Arabskiego w regionie Żyznego Półksięzyca, ludy Afryki Płn., lecz nie egipskich Koptów — schrystianizowanych ani zislamizowanych. Semici to b. złożona grupa (etnicznie, religijnie, geograficznie — bardziej niż Słowianie). Najstarsi znani nam Semici zamieszkiwali Lewant, Mezopotamię, Płw. Arabski i Płw. Somalijski. Sumerowie uważali Semitów za prymitywnych w porównaniu ze swą zaawansowaną cywilizacją. Semici byli obecni w regionie jeszcze za czasów przed-sumeryjskiej kultury Kisz.
Judeocentrycy zawłaszczyli sobie semicki w pojęciu anty-semityzm, tak jak przywlaszczyli termin Holokaust, obiekt Auschwitz, media, druk pieniądza, banki itd.
Współcześni ,,żydzi” jako społeczność religijna , nie mają swych korzeni z Półwyspu Arabskiego a więc nie są semitami. — Bzdura. Hebrajski należy do jęz. semickich razem z arabskim, stąd podobieństwa np. szalom –salam i gardłowa wymowa z uproszczeniami samogłoskowymi.
Oskarżanie kogoś o antysemityzm jest chore i bez zasadne. Żydzi nie są nawet Hebrajczykami , bo tych współczesnych żadne geny z nimi ich nie łączą. — Sefardyjczyków łączą.
To oni są rasistami, tak twierdzą uczciwe autorytety naukowe z Izraela. — A sami nie widzimy? Cały świat widzi, potępia w rezolucjach ONZ nt. okupacji Palestyny, w bojkotach wyrobów made in Israel.
Żyd Niemiecki przebywający w Kanadzie profesor historii Henryk Makow — Henry nie jest ż/Żydem, tylko pochodzenia żydowskiego chrześcijaninem, który “zabił w sobie Żyda”, podobnie jak sprawiedliwy, porządny Adam (przedtem Israel) Szamir, prawosławny obywatel Rosji i Szwecji.
oni nie przyszli do nas po to by się integrować — Ale część w końcu się zintegrowała, syjo-hilerowcy zgładzili ich w Szoa.
Żydzi mają najpotężniejszą broń , a jest nią pieniądz […] Trzeba ich pozbawić prawa do kreowania pieniędzy. — Obawiam się, że ze swą przebiegłością, solidarnością grupową, szowinizmem, rasizmem i wywyższaniem się, z czasem wymyślą coś, by znów wypłynąć ponad gojów.
Rozwój 1925 Muzeum Plakatu Wilanów.JPGPolski plakat z 1925. Żołnierz, który miotaczem ognia tępi szczury. Gryzonie mają pejsy i jarmułki ozdobione gwiazdą Dawida.
Pod rysunkiem czytamy: „«Rozwój» walczy o dobrobyt Polski, propagując solidarność narodową, pracę i organizację żywiołu polskiego; broni Polski przed zalewem żydowskim”
Plakat wciąż aktualny: agentura żydłacka napuszcza durne użyteczne polactfo do tropienia “żyda” , tj. skutecznego patrioty szkodzącego żydłactfu, zamiast skupić się na  żydłactwie u władzy w Polin i globalnie. Podobnie żydłactfo zrobiło Niemców w bambuko w okresie II wś.: zamiast skupić się na wierchuszce hitlerowskiej, przeważnie żydłackiej i wspartej przez żydłactfo globalne, odurnieni Niemcy ruszyli na Żydów (i Słowian).
Teraz pojęcie antysemityzm. Ukute w Niemczech w XIX w. w oderwaniu od pojęcia Semita (wyrugowanego dziś z określania etniczności), zaprzęgnięte do celu syjonistów w III Rzeszy: skłonić do emigracji do Palestyny przeciwnych temu, zasymilowanych Żydów i ortodoksów.
Prezes Nowej Polski, Andrzej Dziąba “nadbudował” częściowo bzdurny mejl Krzysztofa Szczurko. Owszem, podstawą wyższości i rasizmu żydowskiego jest judaizm — także w sferze świeckiej syjonizmu, ale p. Dziąba dołożył bzdurę, że nikt inny tylko naziści przed Ks. Guzem uznali żydowską tożsamość etniczną. Podobnie zrobił np. car Mikołaj; w desperacji wobec akcji wywrotowych przez agenciury żydowskie, rozkazał policji urządzić obławy (teraz nazywane antysemickiepogromy) na wywrotowców żydowskich i prewencyjnie przesiedlił masy Żydów na zach. kraniec Rosji, który odzyskaliśmy po 1918 r. jako Kresy zaludnione tymi najgorszymi, świeckimi Żydami litwakami.
Hitlerowcy uznali tożsamość żydowską Jude. Celem było rozpętanie nienawiści, dolanie benzyny do zaistniałego już antysemityzmu niemieckiego.
W II RP i obecnie, w kulturze polskiej i w języku ojczystym, narodowość to przynależność lub pochodzenie narodowościowe i etniczne. W swym przesłaniu do katolików polskich, Ks. Prof. Guz pyta, czy i ilu Żydów zgładzonych w Szoa czuło się obywatelami polskimi.
Alternatywna definicja (GUS): Narodowość (przynależność narodowa lub etniczna) jest deklaratywną (opartą na subiektywnym odczuciu) cechą indywidualną każdego człowieka, wyrażającą jego związek emocjonalny (uczuciowy), kulturowy lub genealogiczny (ze względu na pochodzenie rodziców) z określonym narodem
 
Lapy zydowskie.jpeg
 Polski plakat propagandowy z czasów wojny polsko-bolszewickiej 1920-1921. Dziś wolno co najwyżej pokrzyczeļ raz sierpem raz młotem… Polakom zamknięto usta, mogą sobie poczytać, co powiedział o tamtych “sowietach” Putin.
 
On Friday, February 23, 2018, 10:57:19 PM PST, Andrzej Dziąba <rs.nowapolska@gmail.com> wrote:

Tym wykładem robi wielebny ksiądz wielką przysługę nie Polakom ale żydom. Żydzi nie są ani rasą, ani narodem a Judaizm nie jest religią tylko precyzyjnie skonstruowanym, rasistowskim systemem politycznym. Nikt takich przysług do tej pory nie udzielał żydom poza Nazistami którzy uznali ich „żydowską” tożsamość etniczną. Gratuluję jednomyślnosci z Nazistami…. Kiedyś było takie przysłowie wielebny księże: “pod ch….. to Szweda”… My nigdy nie pozbędziemy się “tej huby”.

Krzysztof Szczurko Komentarz do niektórych wypowiedzi na You-Tube i na portalach społecznościowych.
Ten wykład byłby dobry gdyby rozmówcy nie popełnili bardzo drastycznych błędów w pewnych wypowiedziach:
Przede-wszystkim pojęcie ,,żyd” , nie oznacza ani jakiejś rasy aninarodowości.
Słowo ,,żyd” : oznacza społeczność wyznaniowo – religijną. Do tej społeczności należą ludzie z różnych narodowości o różnym pochodzeniu etnicznym. Są ,,żydzi” czarnoskórzy z Afryki , czy też skośnoocy i żółci pochodzący z Azji , (z Chin ). Jest spora grupa ,,żydów” pochodzących z Chazarii , jest spora grupa żydów aszkenazyjskich . Są także Sefardyjczycy pochodzący z półwyspu Iberyjskiego .Czyli mieszkańcy ci przyjęli religię Mojżeszową . Równie dobrze mogli przyjąć Chrześcijaństwo , lub Islam byliby nazywani Arabami. Tak samo jak społeczność katolicka nie jest rasą tylko jest społecznością religijną.
Skoro więc ,,żydzi” nie są ani rasą ani narodem , to nie może być mowy o tym ,że jeśli ktoś ich krytykuje to jest on rasistą.
Sprawa następna dotyczy semityzmu. Należy umieć odpowiedzieć na pytanie kto to są semici?
Są to mieszkańcy mający swe korzenie z Półwyspu Arabskiego gównie Arabowie.
Współcześni ,,żydzi” jako społeczność religijna , nie mają swych korzeni z Półwyspu Arabskiego a więc nie są semitami. Oskarżanie kogoś o antysemityzm jest chore i bez zasadne.
Żydzi nie są nawet Hebrajczykami , bo tych współczesnych żadne geny z nimi ich nie łączą.
Hebrajczyków można szukać dziś ze świecą bo praktycznie oni wyginęli.
Tutaj w tym nagraniu jest tez mowa o asymilacji. Mówił o tym obecny Prezydent. ,,Jesteśmy nierozłączni , a Polskę nazwał Polin ”
Żydzi jako społeczność religijna nigdy z nikim się nie będą asymilować ani integrować. Oni zawsze będą żyć w odosobnieniu. Zawsze będą się trzymać razem ze swoimi. Bo tak im nakazuje religia i tak ich uczą rabini. Kto chce ten temat zrozumieć niech czyta księgi Starego Testamentu. Otóż mają tam obiecane przez proroków ,że dostaną nową ziemię i będą panować nad całym Światem czy też nad wszystkimi narodami. Im się wmawia , że są narodem wybranym . Uważają się za lepszych od pozostałych społeczeństw . To oni są rasistami , tak twierdzą uczciwe autorytety naukowe z Izraela. Żyd Niemiecki przebywający w Kanadzie profesor historii Henryk Makow powiedział ,że oni nie są rasą ale ich polityka żydowskości jest rasistowska albo o podłożu rasowym. Społeczność żydowska przybyła do Polski jako uchodźcy przed prześladowaniami. To oni nie przyszli do nas po to by się integrować tylko by realizować to co im obiecano. A więc będą chcieli przejąć czyjąś ziemię czyli kraj. Aby to zrealizować to trzeba przejąć władzę nad danym państwem czy tez narodem. Co też im się w przypadku Polski przy pomocy wielu zdrajców wielu przywódców kościoła rzymsko-katolickiego doskonale udało. Trzeba dany kraj a więc Polskę osłabić by go móc kontrolować . Po to miedzy innymi zniszczono gospodarkę i kraj niebotycznie zadłużono . Mają w swoich rękach wszystkie media i środki przekazu , które służą dzięki socjotechnice do manipulowania i ogłupiania całego społeczeństwa. Tylko wyjątki należą do tych co nie są podatni na ogłupianie. Między innym też i ja. Ale uważają , że z nami sobie jakoś poradzą. Żydzi mają najpotężniejszą broń , a jest nią pieniądz. Uważają ,ze każdego można kupić co jak widzimy jest bolesną prawdą. Widać to na przykładzie polityków i lokalnych włodarzy , jakie mają ogromne wynagrodzenia w przeciwieństwie do zwykłego obywatela. Ci ludzie źle o nich nie mówią i siedzą cicho. ,,Jeden mówił o poranku iż patriotyzm ma on w Banku”.
I na koniec powiem zatem ,że dziś pieniądz rządzi światem. Trzeba ich pozbawić prawa do kreowania pieniędzy. Jest jeszcze jedna także potężna broń którą możemy łatwo zdobyć.
Jest nią PRAWDA i WIEDZA. Trzeba ich poznawać o nich mówić i jeszcze raz mówić obnażać ich plany i oszustwa oraz kłamstwa. Jeszcze jest broń najpotężniejsza MIŁOŚĆ. Nie wolno o nich mówić z nienawiścią czy z chęcią zemsty. Kto mieczem wojuje , od miecza zginie. Oni mają więcej mieczy i mocniejsze od naszych. ,,MIŁOŚĆ TO JEST BROŃ BEZPIECZNA ,- A DO TEGO DOŚĆ SKUTECZNA”
8.11.2017 autor: Krzysztof Szczurko zwany także: ,,Trybun Ludowy” tel:781 096 772
e-mail: kysyprzemysl@gmail.com
Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: