Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

14/02/2018

PiS DWOI SIĘ I TROI JAK ZASPOKOIĆ ŻYDOWSKIE wymuszenia , A ROSZCZENIA POLSKIE SŁUSZNE KTO ZASPOKOI ?? czas wrócić na kresy !!

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:39

M-forum A.V Live

Czas wrócić na Kresy!

Dawni właściciele majątków kresowych i ich spadkobiercy podjęli decyzję o samoorganizacji i wystąpieniu z roszczeniami majątkowymi, przede wszystkim wobec państwa ukraińskiego, jako prawnego sukcesora Ukrainy Sowieckiej.

Powiernictwo Kresowe to dobrowolne zrzeszenie właścicieli i uprawnionych spadkobierców majątków znajdujących się w granicach II RP, a oddzielonych od Polski granicą jałtańską, a także mienia należącego do obywateli polskich, a pozostawionego na terenach dawnego Związku Sowieckiego. Celem organizacji, działającej na gruncie obowiązującego prawa RP i państw ościennych, na polach gospodarki, informacji, edukacji i innych uznawanych za niezbędne – jest dążenie do rewindykacji mienia polskiego lub uzyskania za nie godnych odszkodowańodpowiadających ich wartości rynkowej, jak i znaczeniu historycznemu, stale obecnemu w polskiej świadomości zbiorowej. Powiernictwo Kresowe podejmie działania prawne na rzecz odzyskania majątków polskich – a także starania na rzecz zmiany prawa, zwłaszcza na Ukrainie i na Litwie w tych punktach, w których uniemożliwia ono, bądź utrudnia dochodzenie słusznych praw…

View original post 224 more words

Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: