Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

01/01/2018

Żydłactfo winne jest Polakom dziesiątki BILIONÓW ojro za straty z okresu II wś. i po

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 10:21

Żydłactfo winne jest Polakom BILIONY ojro za straty z okresu II wś. i po

Piotr Bein, 19.3.2017

Popieram inicjatywę Dra Kękusia, proponuję opracować pozew/pozwy z poniższymi uzupełnieniami. Czy Dr Kękuś zająłby się organizacją odpowiedniego komitetu patriotycznego do tego zadania?

Szkody w okresie II wś. popełniły Polakom następujące siły żydłackie:

 • Żydowscy syjo-hitlerowcy.
 • Żydo sowieci.
 • Skoligaceni z ż-hitlerowcami „Ukraińcy”.
 • Krajowa „żydokomuna” składająca się z nast. Żydów syjonistycznych:
  – ci co umknęli z Polski do ZSRR po najeździe hitlerowskim,
  – żydowscy obywatele ZSRR przysłani do instytucjonalnego podboju Polaków po II wś.

Przypomnę, że z rąk syjonistów zginęli w Szoa sprawiedliwi Żydzi: ortodoksi przeciwni zakładaniu państwa w Palestynie i europejscy Żydzi zasymilowani.

Typowo dla skrytego globalnego kompleksu władzy judeocentycznej, ww. moce żydłackie działały w sposób skoordynowany. Np. żydłactwo sowieckie podpisało (28.IX.1939) tajną umowę z syjo-hitlerowcami o eksterminacji inteligencji i elit Polski.

Kogo więc pozywać — władze obecnych państw Rosjan, Niemców, Ukraińców? Wszak to nie narody decydowały o rozpoczęciu i losach II wś., tylko żydo-banksteria i syjoniści globalni z lokalnymi.

Należałoby pozwać logicznych następców skrytych i jawnych ówczesnych struktur żydłackich — Izrael i żydobanksterię.

Jeśli pozwiemy np. Niemców, to zapłacą niewinni potomkowie oszukanych przez propagandę syjo-hitlerowską. A ż-banksteria da na to Berlinowi pożyczke lichwiarską i będzie tarzać się ze śmiechu.

Jestem za formułowaniem pozwów na tej podstawie (zbadanej zawczasu prawniczo i naukowo), pod adresem żydobanksterii (Wall Street, City of London…) oraz syjonistów, tj. Izraela i ich organizacji, jakże szybkich w reprezentowaniu WSZYSTKICH Żydów, gdy idzie o oszustne restytucje i syjonizm, kwestie niereprezentujące opinii żydostwa światowego — ani świeckiej jego frakcji ani religijnej.

Roszczona suma odszkodowań

Należy sprawdzić, czy w oszacowaniu wkrótce po wojnie są wszystkie kategorie. Za samych zabitych Polaków należy się odszkodowanie rzędu 100 BILIONÓW dolarów: np. 1 mln zabitych pomnożony przez kilka mln $ (wartość życia ludzkiego wg norm planowania na Zachodzie) daje kilka bilionów $. Do tego dochodzą:

– cierpienie, uszkodzenia fizyczne i psychiczne na całe życie,
– praca niewolnicza,
– anafalbetyzacja, aborcje, rabunek i germanizacja dzieci,
– trwały wpływ na psychikę następnych pokoleń narodu,
– stygmat obozów zagłady na naszej ziemi (połowa z 12 tys. hitlerowskich miejsc eksterminacji znajduje się w Polsce),
– zniszczenie i rabunek przemysłu, rolnictwa, leśnictwa, infrastruktury i skarbów kultury narodowej,
– likwidacja polskich elit i tego długotrwałe następstwa

– zniewolenie w komunizmie po II wś.
– żydłackie przejście z PRLu w „neoliberalizm” i zniewolenie w baraku UE i ż-NATO.

Nie znamy liczby zabitych obywateli II RP!

Polska utraciła 1/3 ludności (ok. 12 mln) w wyniku II wś., w tym przymusowe przyłączenia etnicznej ludności Kresów do republik ZSRR, zsyłki wgłąb ZSRR (skąd do dziś rząd Polski nie kwapi się ich wydobyć).

Żydłactfo utrudniło określenie dokładnej liczby swych ofiar w Polsce:

 • żydokomuna zafałszowała statystyki, próbując uzasadnić żydłackie “6 mln” i umniejszyć straty polskie,
 • żydosowieci nie liczyli ludności etnicznej republik ZSRR z terenów II RP jako polskiej i musowo wcielili ją do ludności republik — swoista kradzież obywateli, więc strata ludzka dla II RP.

Zamordowani przez syjo-hitlerowców w Szoa, zasymilowani Żydzi polscy (spora część inteligencji II RP) to też strata dla narodu polskiego, za którą należy się jemu odszkodowanie (stworzenie przez wieki warunków dla rozwoju i asymilacji Żydów, ochrona żydostwa światowego przed wymarciem).

Co rościmy w odszkodowaniach i dlaczego

Podsumowałem kategorie roszczeń za Golgotę Polską w paru artykułach, także w referacie naukowym. Urywki stamtąd:
Polska Golgota – po Rosjanach drugie co do wielkości ludobójcze straty w XX w. Straty Polaków i in. Słowian pozostają niepoliczone, wskutek manipulacji przez wszelakiej maści sprawców z okresu II wojny światowej, w tym judeocentryków. Aby zatuszować swą zmowę w Szoa, radykalni syjoniści „odniemczyli” hitlerowców i skierowali żydowski gniew i
nienawiść na Polaków, przyczepiając im etykietę oprawców z II wojny światowej. Polacy nie mają skutecznego politycznego wpływu, by się przeciwstawiać, więc przekręcenie to jest tym bardziej skuteczne. Poważnie zafałszowawszy historię, żydowscy i niemieccy rewizjoniści i odwetowcy wysuwają jednoczesne roszczenia względem Polaków. Symbioza ta liczy wiele wieków i obecnie osiąga wspólne cele – rozgrzeszenie z własnych zbrodni, uchylanie się od rekompensat za nie i wnoszenie fałszywych roszczeń. Mogą do nich dołączyć następcy ukraińskich i litewskich kolaborantów hitlerowskich, powtarzając antypolską sytuację z II wojny światowej.

Odwrócenie ról usuwa odpowiedzialność za wielkie straty ludzkie i materialne oraz może skierować w ręce judeocentryków wciąż niezapłacone odszkodowania wojenne należne Polsce od Niemiec. Hitlerowcy i sowieci zabili miliony Polaków. Trybunał Norymberski stwierdził straty 33% (około 12 mln) obywateli przedwojennej Polski, w większości cywili, w tym ok. 3 mln polskich Żydów. [329] Ponadto sowieci wymordowali 1,5 mln Polaków w ZSRR w okresie międzywojennym, hitlerowcy zabili nieznaną liczbę rodowitych Polaków we wsch. Niemczech przed II wojną światową, a żydokomuna – do paruset tys. po II wojnie światowej. Potrzebne są badania, by usunąć wątpliwości wobec manipulacji politycznych przez sowietów, promotorów wyjątkowości Szoa i niemieckich rewizjonistów. Nawet zgrubne obliczenia wskazują, że Polska Golgota była głównym ludobójstwem XX w.

Musimy także wystawić rachunek żydłactfu za nowsze „drobiazgi” takie jak:

– fałszowanie historii II wś. i obwinianie Polaków za zbrodnie żydłackiego syjo-nazizmu,

– grabież majątku narodowego,

– wyrzucanie Polaków na bruk,

– upadek służby zdrowia i edukacji,

– przymus do ludobójczej agresji i imperializmu USA w ramach NATO,

– pielęgnacja nienawiści do Rosjan i podburzanie do wojny z Rosją,

– ludobójcze szczepionki i GMO z żydłackich korporacji…

Polacy — naród ocalały z żydłackiego Holokaustu

Rząd prawdziwie polski musi oznajmić światu (na wzór żydowski), że wszyscy Polacy są ocalałymi z żydłackiej Golgoty.PL (nie tylko II wś.) i należy im się powszechna ochrona, przywileje, stała pomoc z USraela i odszkodowania co kilka lat, tyle że od następców rzeczywistych oprawców.

3 Comments

 1. […] PB: Się certolicie z żydłacką chucpą. Trza walnąć obuchem w mózg hydry… Do litanii bandytyzmu uzurpatorów ż/Żydów-ofiar II wś. dodam najważniejszy fakt, nie do zbicia nawet przez zięcia Trampka, rabina lubawiczerów Jareda Kushnera. Holokaust na ż/Żydach, technicznie zwany jest Szoa w kręgu nauki o genocydach, w którym się obracam. Holokaust naukowo znaczy genocyd na ponad 20 grupach, gdzie ż/Żydzi nie byli wyjątkową ofiarą, ani najliczniejszą ani w inny sposób specjalną czy godną wywyższania nad pozostałymi, w tym dziesiątki milionów ofiar słowiańskich: Rosjanie, Polacy, Serbowie… Ofiary Szoa to jedyna grupa zamordowana w Holokauście z planu współplemieńców — żydobanksterii, globalnych syjonistów żydowskich (bo są i nie-żydowscy, np. izraelo-lubni katodebile Polin, fundamentaliści w USraelu z odpowiednikiem sekty Chojeckiego & Kowalskiego w Polin). Opozyję polityczną hiltlerowców, jedną z 1-ych ofiar Holokaustu, mordowali syjo-hilerowcy, jakimi de facto był reżim pro-syjonistycznej III Rzeszy. Zaś Słowianie-ofiary Holokaustu odznaczają się wyjątkowością, a nie ofiary Szoa: 1. Intelicyd, tj. masowy mord klasy inteligenckiej. Polacy stracili ich 80%, Rosjanie już pozbawieni jej byli przez “Czerwony Terror” Trotskiego i potem czystki stalinowskie… 2. Podobnie jak Serbowie, utrata ok. 1/3 stanu ludności przedwojennej… część ukradziona przez żydo-sowietów do republik ZSRR, los pozostałych nieznany, prawdopodobnie szacher-macher z nadymaniem “6 mln” ż/Żydów, polskie Ofiary Wołyńskie przemielone na mączkę kostną i materiały budowlane oliparchatu kijowskiego. 3. Ż/żydzi II RP zamordowani w Szoa (ok. 3 mln) to w większości ludzie lojalni Polskiej Racji Stanu i zasymilowani, czujący się Polakami. Pozostali to żydzi ortodoksyjni RP, tacy jak przedwojenni lubawiczerowie, jakich dziś udają pozerzy żydowscy typu Kushner, Daniels i Aaron Izrael Paz. Zatem odszkodowania należą się narodowi polskiemu, który zasymilowanych później jak i ortodoksyjnych  tak dobrze przyjął, że woleli żyć w Przystani Polin jako polskojęzyczni Polacy pochodzenia żydowskiego (grupa zasymilowana) i przeciwnicy syjonizmu (grupa ortodoksyjna) niż emigrować do przyszłego syjonistycznego Izraela w Palestynie. Jeśli nie mają spadkobierców prawnych, legalnych i niesfabrykowanych, to odszkodowania i ewentualne restytucje za ich mienie zniszczone przez żydo-sowietów i syjo-hitlerowców należy się narodowi polskiemu. 4. Żydłactfo winne jest odszkodowań Polakom za całość Golgoty.pl, na którą obok Holokaustu składają sie genocydy takie jak wymanipulowane zabójcze zrywy wyzwoleńcze, 1 mln Polaków w Hołodomorze na Ukrainie (żydłak Kaganowicz), żydo-sowiecka Zbrodnia Katyńska, Rzeź Wołyńska popełniona przez  żydłactfo rękoma “banderowców” (tak jest, panie Braun, nie rękoma moskali… ucz się pan, póki żyję). Zatem ustawka 447 jest na naszą korzyść, do wykorzystania, jako że wg reguł żydłackich Holo-biznesmanów, wszyscy jesteśmy Ocalałymi z Holokaustu (i, ogólniej, żydłackiej Golgoty.pl). Należy sporządzić bumagę nieprzemakalną prawnie i walnąć w wypasiony pysk  udającemu narodowca Trampkowi, pachołkowi syjonistów i żydobanksterii. Może potrzebujemy na to Putina? buhaha Skoro taki skory do oszkodowań dla wciąż niezrekompensowanych ofiar Holokaustu, niech USrael jako dziedzic i poddzierżyciel żydzioryzmu buli Polakom za wsje straty w obu wojnach światowych, poprzednich powstaniach wymanipulowanych przez ówczesne żydłactwo itd. — w sumie szacowałbym na jakieś pareset BILONÓW dolców: Żydłactfo winne jest Polakom dziesiątki BILIONÓW ojro za straty z okresu II wś. i poWsjo! […]

  Pingback by [dyskusja] USraelska ustawka 447 dla żydłackich Holo-oszustów m.in. w Polin | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 06/01/2018 @ 10:10

 2. […] Żydłactfo winne jest Polakom dziesiątki BILIONÓW ojro za straty z okresu II wś. i po […]

  Pingback by [uaktualnienia] Piotr Bein: “Spór” z Izraelem o “polskie obozy”? | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 05/02/2018 @ 06:55


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: