Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

01/01/2017

Anty-bankstersko: KoRReUs – spotkanie 14 stycznia w Krakowie

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:06

KoRReUs – spotkanie 14 stycznia w Krakowie

To ma być taka dyskusja jaką inżynierowie przeprowadzają przy desce kreślarskiej gdzie wszystkie szczegóły są uwidocznione.

Dotychczas mieliśmy Polskę Resortową: gospodarka sobie, podatki sobie, pieniądze pożyczone. Musimy to zmienić – to ma być sprawnie funkcjonujący mechanizm, w którym każdy składnik wzmacnia wszystkie pozostałe.

     Po całym roku przepychanek postanawiamy to uporządkować czyli pewne rozwiązania autorskie poddać procedurze uzgadniania. Spotkamy się 14 stycznia (sobota) w Krakowie. Zapraszamy wszystkich, którym Polska jest miła, do przyjazdu.

     Do przedstawionej poniżej agendy podejdziemy elastycznie. Będziemy nastawieni na wysłuchanie co inni będą mieli w tej materii do powiedzenia. Przeprowadzona przez nas ankieta wykazała, że świadomość gospodarcza społeczeństwa jest nikła i na wszelkie reformy jest za wcześnie. Czeka nas ciężka praca nad jej przebudową. Uważamy, że uzgodnienie i przyjęcie fundamentalnych rozwiązań w obszarze gospodarki może ten proces przyśpieszyć.

     Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy Akademicki Klub Obywatelski. Może zatem dojść do ciekawego starcia teorii z praktyką.

     Prosimy zatem już zarezerwować czas na sobotę 14 stycznia. Każdy zabiera ze sobą wałówkę i kilka złotych na opłacenie sali. Jest propozycja, aby w dwóch pierwszych tematach ograniczyć długość wystąpień do 5 minut. Proszę zatem o zgłaszanie swego udziału mailem na adres korreus@korreus.pl z podaniem tematyki, w której chcielibyście Państwo zabrać głos.

     Najwięcej czasu rezerwujemy na omówienie kompleksowych rozwiązań. O dwóch już wiemy. Gdyby pojawiło się trzecie, to też do tego problemu podejdziemy elastycznie. To ma być taka dyskusja jaką inżynierowie przeprowadzają przy desce kreślarskiej gdzie wszystkie szczegóły są uwidocznione.

Zapraszamy zatem na:

Spotkanie Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych i Stowarzyszonych z Akademickim Klubem Obywatelskim 14 stycznia w Krakowie

nt.

System podatkowy i architektura monetarna w służbie gospodarki polskiej

Cel spotkania: wypracowanie rekomendacji do stanowiska uzgodnionego

Zaplanowany termin: 14 stycznia 2017 r. (sobota)

Miejsce: KRFSNT NOT Kraków, ul. Straszewskiego 28 – sala A.

Agenda:

1000-1030 Rejestracja uczestników, kawa, herbata

1030-1040 Otwarcie spotkania, omówienie celu, program

1040-1110 Propozycje działań w obszarze otoczenia instytucjonalnego gospodarki polskiej dla zwiększenia jej kapitału strukturalnego.

Lista problemów do których mówcy powinni się odnieść:

 1. Wielostronne umowy wspólnie kontrolowane jako zaplecze instytucjonalne gospodarki samo-koordynującej się

 2. Spółka właścicielsko-pracownicza jako wzorcowy model partnerskiego modelu stosunków przemysłowych.

 3. Wsparcie państwa dla obniżenia egoizmu społecznego w przedsiębiorstwach i ocieplenia wizerunku polskiego przedsiębiorcy.

 4. Sprecyzowanie funkcji regulacyjnej i stymulującej podatku dochodowego.

 5. Poziom otwartości i przyzwolenia społecznego na zmiany prawa gospodarczego. Omówić punkty: 7, 9 i 10 ankiety:http://www.korreus.pl/czy-polacy-zasluguja-na-lepszy-los/

Referat, KoRReUs – 15 minut. Koreferat Gospodarz Spotkania – 15 minut

1110-1150 Zadania postawione przed architekturą monetarną i systemem podatkowym dla zwiększenia wzrostu PKB z polskiego kapitału finansowego.

Lista problemów do których mówcy powinni się odnieść:

 1. Ograniczenie strat jakie ponosi nasza gospodarka z tytułu narzuconej nam architektury monetarnej polegającej na kreacji oprocentowanego długu.

 2. Zwiększenie polskiego kapitału finansowego w gospodarcze, ograniczenie wypływu środków z tytułu dywidend od zagranicznego kapitału.

 3. Omówić zjawiska tzw. „luksemburskiej optymalizacji podatkowej”.

 4. Omówić straty budżetu z tytułu przepływów transgranicznych towarów i usług pomiędzy firmami matkami a firmami córkami.

 5. Obniżenie progu inicjatywy gospodarczej poprzez radykalne podniesienie kwoty wolnej.

 6. Poziom otwartości i przyzwolenia społecznego na propozycję zmiany architektury monetarnej i systemu podatkowego. Omówić punkty: 1, 2, 3, 4, 8 ankiety

Referat KoRReUs – 20minut. Koreferat Gospodarz Spotkania – 20 minut

1150–1220 Przerwa kawowa.

1220– 450 Dyskusja nad kompleksowymi rozwiązaniami

Rozwiązania przed-legislacyjne:

 1. System bankowy: formuły emisyjne, zasady rozproszenia emisji do gospodarki, operacje dostrajające i aprecjacyjne, wariant z pieniądzem komplementarnym, nacjonalizacja emisji dokonanej na poczet długu, rozwiązania dla okresu przejściowego, zmiany legislacyjne.

 2. System podatkowy: pozafiskalne funkcje oraz istota „inteligentnego podatku dochodowego”, warunki w których podatek dochodowy mógłby być zastąpiony prostym podatkiem o formule taryfowej, podatek obrotowy jako sposób opodatkowania transakcji dla których państwo polskie nie może kontrolować ani dochodu lub obrotu w „legalnych” transakcjach transgranicznych,

 3. Pytania do referenta

 1. Propozycja z „Filarów państwowości naszej” – 45 minut.

http://www.korreus.pl/wp-content/uploads/2016/08/Filary-pa%C5%84stwowo%C5%9Bci-naszej.pdf

 1. Propozycja Gospodarza Spotkania – 45 minut

 2. Dyskusja, ocena rozwiązań pod kątem stawianych wymogów – 60 minut

1450–1510 Przyjęcie rekomendacji do „stanowiska uzgadnianego”– 20 minut

1510–Zakończenie spotkania

Kontakt: email – korreus@korreus.pl

Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: