Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

23/08/2016

Prof. Majewska: Szczepienne pogromy [de facto genocyd– pb]

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:21

From: Maria Majewska
Date: August 22, 2016 4:34:19 PM PDT (CA)
Subject: Szczepienne pogromy

USA, podobnie jak inne kraje stosujące absurdalnie przeładowany reżim szczepień, w szybkim tempie zamieniają  się w narody ciężko upośledzone.   Ilustruje to raport ze stanu Massachusetts, gdzie w ostatnich 12 latach ponad 4-krotnie  wzrosła  liczba dzieci autystycznych i 2,5 krotnie –  dzieci z ciężkimi uszkodzeniami neurologicznymi.   Zmiany te idą w parze z systematycznie obniżającymi się wskaźnikami inteligencji dzieci i dorosłych.

Szokujący wzrost liczb upośledzonych neurologicznie i umysłowo dzieci powoduje  ogromne  zapotrzebowanie na kosztowną edukację specjalną,  co skutkuje  naturalnie zmniejszeniem wydatków edukacyjnych na  dzieci jeszcze zdrowe.   Przed epidemią  poszczepiennych encefalopatii, jeszcze 20-30 lat temu,  istniały w USA szkoły i klasy dla dzieci wybitnie uzdolnionych,  teraz je polikwidowano,  gdyż brakuje na nie pieniędzy  i brak już  dzieci wybitnie uzdolnionych.  Większość w mniejszym lub większym stopniu została okaleczona szczepionkami oraz toksyczna żywnością.  Upośledzone dzieci szybko dorastają, tworząc  zastępy dorosłych niezdolnych do samodzielnego życia i wymagających opieki przez całe życie.

Żaden kraj z tak masywnie upośledzonym społeczeństwem nie ma perspektyw na normalny rozwój.  Oznaki zapaści zdrowotnej, edukacyjnej , społecznej, i ekonomicznej  widoczne są w USA na każdym kroku.  Nauczyciele desperują, że uczniowie stali się niepojętni i nie sposób ich czegokolwiek nauczyć,  generałowie narzekają, że zgłaszający się kandydaci na żołnierzy są w większości upośledzeni umysłowo i fizycznie, utyskują przedsiębiorcy,  iż nie są stanie wyuczyć pracowników zawodu,  brakuje  normalnych kandydatów na pilotów, inżynierów, lekarzy, hydraulików, elektryków etc.  Jakość  polityków idzie w parze z pogłębiającym się upośledzeniem  umysłowym i fizycznym  całego społeczeństwa.

Skorumpowani urzędnicy medyczni, politycy i dziennikarze-lobbyści odpowiedzialni za szczepienny holokaust dzieci zupełnie nie interesują się przyczynami  powyższych patologii, nie potrafią kojarzyć najprostszych faktów i nie przejmują się przyszłością wielomilionowej armii upośledzonych  obywateli.  Nadal po trupach bronią zysków karteli farmaceutycznych, lekceważąc potrzeby chorych dzieci, ich rodzin i całego społeczeństwa.   Zupełnie nie obchodzi ich, iż skazują własny naród na biologiczną degradacje lub zagładę.  Być może sami są już tak ciężko upośledzeni,  że nie zrozumieją konsekwencji  swej ludobójczej  działalności i polityki.  Jeśli Polska będzie iść śladem USA, wymuszając stosowanie coraz większych ilości toksycznych i zbędnych szczepień, to powinna się przygotować na podobny kryzys medyczny, edukacyjny, ekonomiczny i społeczny.    Do poszczepiennych kalectw należy dodać  trwałą bezpłodność i poronienia  spowodowane szczepieniami HPV.

http://www.ageofautism.com/2016/08/massachusetts-special-education-soars-so-do-problems.html

http://www.wbur.org/edify/2016/08/17/special-education-oversight

http://sanevax.org/

Advertisements

1 Comment

  1. […] Prof. Majewska donosi o tragedii (już masowej!!!) dzieci i rodziców w USA — na całe życie, bo niezostawisz nawet obcej kaleki dorosłej bez pomocy. Wytłuszczenia moje: […]

    Pingback by Ile kosztuje dziecko — czego w-szawski ż-żont ci nie powi | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 11/10/2016 @ 00:20


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: