Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

18/01/2016

Judaizacja Watykanu: Czekając na Mosziacha + Rabini nt. relacji z chrześcijaństwem + Kościół rezygnuje z misji + V kolumna w KK + Coraz mniej modlących się w Watykanie

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:58

W oczekiwaniu na „żydowskiego Mesjasza” – Sekta soborowa partnerem żydów „w odkupieniu świata”

Oświadczenie rabinów nt. relacji z chrześcijaństwem: „Wypełniać Wolę Naszego Ojca w Niebie: W stronę partnerstwa pomiędzy Żydami i chrześcijanami”

Kościół rezygnuje z misji

V kolumna w Tradycji katolickiej: Agentura wpływu – NIE MÓWIĄC NIE – MÓWISZ TAK

Maleje liczba katolików uczestniczących w modlitwach w Watykanie

 

TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: