Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

03/01/2016

[dyskusja] ALERT “Monarchiści” znów wy..bią Polaków

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:32
Andrzej Szubert: Na moje oko to pierwsze – zadufany w sobie użyteczny idiota, przekonany o własnej mondrości i wiedzy.

PB: Ja chciałbym wiedzieć, czy on zadufany w sobie, czy agent świadomy.

Andrzej Szubert: Piotr – dzięki za korektę i publikację. Milczenie profesora nie pomoże mu w utrzymaniu jego wątpliwego ałtorytetu.

Andrzej Szubert: Widzę, że znów wciągnąłeś się w przepychankę z ignoranckim proffesorem dezinformatorem, użytecznym idiotą zapędzającym Polaków na fałszywą barykadę inscenizowanej głośno “wojny” PO (KOD) z PiSem. Kiedyś zadałem mu kilka pytań. Nigdy na nie nie odpowiedział, tak go zapowietrzyło.

1. Wojna PiS-u z PO (i KODem – pogrobowcem żydowskiego KOR-u założonym krzez KORowca/KORnika podgryzającego polskie drzewo) jest inscenizacją. Okupant sam wpadł we własne sidła. Promowany przez media  jako niezależny żulik Kukiz głosił wojnę z partyjnym układem. W farsie do knessejmu poparło go ponad milion trzysta tysięcy sztuk bydełka wyborczego, co oznaczało, że coraz więcej Polaków nie wierzy w “wojnę na górze” pomiędzy PO i PiSem uważając je za wspólny układ. Zresztą wyzdradził ich gen. Petelicki gdy w telawiwzorni powiedział:  Ja zostawiam na boku spór na linii Donald Tusk – Jarosław Kaczyński, czy wcześniejszy spór Donalda Tuska z Lechem Kaczyńskim, bo to jest amerykański wrestling, na który frajerzy kupują bilety, licząc że któryś z zawodników zrobi sobie krzywdę, a to są zapasy tak ustawione, że nikt sobie krzywdy zrobić nie może.

Kto wie, czy właśnie zdradę tej pilnie strzeżonej tajemnicy państwowej nie przypłacił życiem. I dlatego aby utrzymać fikcję zażartej wojny pomiędzy PO i PiSem mamy obecną zadymę (na skalę jewrounijną) pod nazwą “wojna o demokrację”. Tu przypominam, jaka była wściekła nagonka na Orbana za jego “antydemokratyczne” reformy. I co? Orban nadal żondzi i nadal lata na jewrounijne szczyty. Tak samo skończy się “wojna o demokrację” z PiSem.

Każdy, kto w tej inscenizowanej bitwie staje po jednej stronie jest uczestnikiem bitwy na fałszywej barykadzie. A jeśli publicznie broni jednej z tych agenturalnych partii sam tym samym zapędza innych na tę fałszywą barykadę. Jest więc albo agentem wpływu albo użytecznym idiotą. Okupant chce, abyśmy kotłowali się na fałszywej barykadzie, bo wtedy nadal można nas okradać i zniewalać. Tu przypomnę jeszcze wypowiedź ikony PiSu w Izraelu:
Tak jest i mogę państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, jak w każdym demokratycznym państwie, raz jedni wygrywają, a raz drudzy, ostatnio wygraliśmy my, ale nie jest wykluczone, że w przyszłości wygra ktoś inny, nie chcielibyśmy tego oczywiście, nie można tego wykluczyć, to polityka wobec Izraela się nie zmieni. Obie agentury – PO i PiS dbają o interesy Izraela. I stąd udział w inscenizowanej przez nie “wojnie” jest idiotyczny, szkodliwy i antypolski. Obie te agentury należy wyrzucić z Polski.

2. Proffesor Korab ponownie bredzi o “chrześcijaństwie”: …Polski i chrześcijaństwa ponieważ te dwa czynniki są ze sobą, nierozerwalnie związane, a dawna polska szlachta była obrońcą Kościoła i nosiła na piersi wizerunek NMP

Katolicyzm został po buncie antykościelnym w czasach Bolesława Zapomnianego siłą narzucony państwu Piastów. Ale przez długie wieki tylko garstka możnowładców była skatoliczona. Zdecydowana większość naszych przodków przez długie wieki z uporem trwała przy własnej słowiańskiej kulturze, tożsamości i przy słowiańskich bogach. Jeszcze na początku XIX wieku Zorian Dołęga-Chodakowski znalazł żywą słowiańską tradycją na polskiej wsi:
Trzeba pójść i zniżyć się pod strzechę wieśniaka w różnych odległych stronach, trzeba śpieszyć na jego uczty, zabawy i różne przygody. Tam, w dymie wznoszącym się nad głowami, snują się jeszcze stare obrzędy, nucą się dawne śpiewy i wśród pląsów prostoty odzywają się imiona Bogów zapomnianych.

A lustracja biskupia w takim np. Kałdusie (ważnym ośrodku politycznym pierwszych Piastów) – w 1793 roku pokazała obraz całkowicie pogańskiej wsi:  nieliczni mają zwyczaj uczestniczyć w […] nabożeństwie, cały zaś lud, w tych najwięcej prawowierną religię obrażających czasach, częściowo składa ofiary Bachusowi w dolinie wsi Kałdus, a częściowo Wenerze w sąsiednim gaju. Dlatego z takiego też powodu, jak i zniszczenia niniejszej kaplicy, musiał kult zostać przeniesiony do chełmińskiego kościoła parafialnego.

Mieszkańcy Kałdusu nie czcili oczywiście rzymsko-greckich bogów. Mieli naszych, słowiańskich. Biskup albo nie znał już ich imion, albo nie chciał ich wymienić. Natomiast część szlachty (choć nie cała – bo protestanckich i prawosławnych szlachciców i arystokratów było w Rzeczypospolitej co niemiara) dała się rzeczywiście skatoliczyć i sfanatyzować agentom Watykanu, jezuitom. I to ona – sfanatyzowana część katodebilnej szlachty – walcząc o supremację katolicyzmu skonfliktowała mieszkańców Rzeczypospolitej, rozbiła jej jedność i doprowadziła do jej upadku. Durnym katolikom wmówiono, że “obrona wiary” – czytaj – narzucenie supremacji katolicyzmu – jest racją stanu Rzeczypospolitej.

I niestety odmóżdżeni katolicy do dzisiaj bredzą na tę samą nutę.

3. Na wolnej pluskwie proffesor Korab bredzi o konstytucji 3 maja, Targowicy i demokracji.

Zacznijmy od tych pierwszych. Gdyby nie szkodliwa, katolika, nielegalna konstytucja 3 maja, nie byłoby Targowicy. Katolactfo zawsze odwraca kota ogonem. Konstytucja nie reformowała państwa a wzmacniała to, co prowadziło do jego upadku – supremację fanatycznych katolików, szowinizm polskiej szlachty, katastrofalną sytuację chłopstwa (ponad 70 % mieszkańców) i polityczne wpływy kleru – agentury Watykanu. Targowiczan należy zrozumieć – byli Rusinami i Litwinami. I nie chcieli być obywatelami unitarnego “Królestwa Polskiego”. Chcieli być nadal Rusinami i Liwinami. Jeden z ich pomysłów był nawet taki, aby Rzplitą podzielić na skonfederowane Koronę, Litwę i Ruś. Tak aby Polacy byli Polakami, Litwini Litwinami a Rusini Rusinami. Niestety szowinistyczna polska szlachta nie chciała o tym nawet myśleć. Chciała wszystkich przerobić na Polaków. Wzmocnienie tronu byłoby dobre. Tylko po co oddawano go w dziedziczne władanie Niemcom? I dlaczego odebrano prawa polityczne polskiej szlacheckiej gołocie, natomiast umożliwiono nabywanie praw politycznych bogatemu, głównie obcemu (niemieckiemu i żydowskiemu) mieszczaństwu? I co zrobiono dla chłopów stanowiących ponad 70 % mieszkańców. Czy zniesiono pańszczyznę i dziesięciny?

Niech mi więc proffesor Korab odpowie – co takiego wspaniałego było w nielegalnej konstytucji 3 maja?

4. A teraz o panującej na zachodzie i w Polsce demokraturze parlamentarnej czyli dyktaturze agenturalnych wobec banksterów i Izraela parii politycznych. Jest ona parodią demokracji. Owszem, można głośno krytykować kolejne żondy, ale okupacyjnego układu to nie zmienia. Zmieniają się tylko agenturalne partie  dbające o interesy banksterów i Izraela. Najlepszym przykładem fasadowości “demokracji” w Europie (i na całym banksterskim zachodzie) są:

 • “Parlament” jewrounijny pozbawiony władzy legislacyjnej. Tylko idiota lub oszust może takie gremium nazywać “parlamentem”.
 • Tryb wyboru rządzących dekretami dyktatorsko komisarzy jewrounijnych, z jej szefem na czele, znajduje się całkowicie ponad głowami i poza zasięgiem mieszkańców jewrounijnych baraków.
 • Owa dyktatorska komisja jewrounijna jest nie tylko władzą wykonawczą ale i legislacyjną. To pokazuje, jak przestrzegane są w jewrounii zasady demokratycznego rozdziału władzy legislacyjnej i wykonawczej.
 • No i jeszcze urząd przewodniczącego rady jewropejskiej (“prezydęta” jewrounii) – także obsadzany bez wiedzy i pytania o głos mieszkańców jewrobaraków.
Wszystkie istotne urzędy jewrounijne obsadzane są w sposób arbitralny, dyktatorski, za plecami i ponad głowami jewrounijnego ludu. Jedynie do fasadowego pseudoparlamentu może on wybierać “posłów”. Którzy i tak nie mogą stanowić jewrounijnych praw, narzucanych dyktatorsko i samowolnie przez komisarzy – w komplecie agenturę banksterów.

A jak demokratura parlamentarna funkcjonuje w USraelu najlepiej tłumaczy George Carlin.

I jeszcze garść uwag odnoście listu otwartego proffesora Koraba do agenta Bilderbergów, Junckera…

Przedstawiona w Pana raporcie o Stanie Unii 2015 propozycja aby rozmieścić na terenie państw unijnych 160,000 uchodźców, a docelowo pół miliona, może zakończyć się dla Europy katastrofą Pół mln na 500 mln jewropejczyków to katastrofa? Jak słaba musi być Jewropa, jej antykultura, jeśli jeden promil obcych oznacza jej katastrofę.

a porównanie uchodźców z Europy z uchodźcami z Bliskiego Wschodu i Afryki jest niczym nie uzasadnione. Jest jeden wspólny mianownik – uchodźcy z Europy i z Bliskiego Wschodu uciekali/uciekają przed wojnami, terrorem, uciskiem i zamętem robionymi przy udziale państw i żondów europejskich. Czyli uciekali przed tym samym ciemiężcą i prześladowcą.

Mamy do czynienia ze zderzeniem wartości europejskich i wartości reprezentowanych przez wielu uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. O jakich “wartościach jewropejskich proffesor mówi? O pomocy w bandyckich wojnach banksterskich, które zdestabilizowały cały Bliski Wsch. i północną Afrykę? Bombardować, napadać, okupować było/jest OK. Ale przyjmować uchodźców przed zgotowanym im przez m.in. jewrounię losem – to już jest be.

 ale raczej sprawa ochrony europejskich sposobów życia i naszej cywilizacji. To sobie chrońcie ją – bez napadania i okupowania Afganistanu, Iraku, Libii, bez wspieranie rewolucji w Tunezji, Egipcie, bez wspierania bandyckich bojówek w Syrii.

Dlatego nie należy obwiniać krajów, które sprzeciwiają się wprowadzaniu uchodźców. A dlaczego te kraje nie protestowały przeciwko bandyckim banksterskim wojnom i rewolucjom. A wręcz je wspierały?

Historia magistra vitae est. Dokładnie!!!
Duża liczba uchodźców, którzy nie akceptują wartości europejskich może obalić Europę, tak jak kiedyś ci  barbarzyńcy, którzy doprowadzili do upadku Rzymu. O jakich barbarzyńcach pan proffesor mówi? Rzym upadł, bo był imperialistycznym tworem, zniewalającym wiele ludów, bazującym na niewolnictwie i podbojach. I sam był barbarzyński – no chyba że rzezie i krwawe jatki organizowane ku uciesze motłochu na arenach cyrkowych uznamy za wyraz kultury.
Rozwiązanie kryzysu uchodźczego (bla bla bla) Przypomina pan proffesor lekarza, który “leczy” zwalczając symptomy zamiast przyczynę choroby. Jedynym trwałym rozwiązaniem kryzysu uchodźców jest natychmiastowe zaprzestanie wspierania terrorystycznej ISIS stworzonej przez USrael i jego wasali w regionie, natychmiastowe wycofanie bandyckich wojsk USraela z regionu Bliskiego Wsch. i Afryki, natychmiastowe zaprzestanie wspierania przez USrael, NATO i jewrounię “demokrytycznych” rebeliantów w świecie islamu i natychmiastowe odpierdolenie się jewropejczyków i usraelitów od Bliskiego Wsch., Azji i Afryki.
Jeśli białasy przestaną tam siać wojny, nie będzie uchodźców.
Przypomnę w tym miejscu jeszcze że do Iraku i Libii na kontrakty do pracy przy budowie infrastruktury jeździły w czasach PRL tysiące, dziesiątki tysięcy Polaków . Kraje te rozwijały się intensywnie i dawały zatrudnienie setkom tysięcy muzułmańskich obcokrajowców. Jewrounia (zniewolona Polska też) brała czynny udział w niszczeniu tych państw. Co spowodowało masową imigrację uciekinierów do bandyckiej jewrounii (do USraela pontonami jest za daleko).

ponieważ ich kultury są bardzo różne od naszych Czyżby? Islam ma takie same żydowskie korzenie w judaizmie jak chrześcijaństwo. I islam i chrześcijaństwo są religiami abrahamowymi: Trzema głównymi religiami abrahamowymi są judaizm, chrześcijaństwo i islam. Mimo drugorzędnych różnic, wszystkie te religie są równie dogmatyczne, nietolerancyjne, przekonane, że tylko one są jedynie prawdziwe. I wszystkie czczą żydowskiego plemiennego Jahwe, nazywając go po swojemu (Jahwe, Allah, Bóg Ojciec). Nie jest przypadkiem, że Jerozolima jest świętym miastem wszystkich trzech głównych bratnich religii abrahamowych (choć kochają się one jak pies z kotem czy raczej jak Kain z Ablem).

Niech więc pan nie wymyśla bzdur o różnej kulturze islamu. Jest tak samo żydogenna jak europejska.
 i nie są oparte o „cywilizację rozumu i cnoty” Ciekawe, co nazywa pan “cywilizacją rozumu”? Jak wiemy, kk przez długie wieki tępił rozum, wiedzę, naukę. Proces Galileusza jest tego znamiennym przykładem. I indeks ksiąg zakazanych. A katolicką cnotą było eksterminowanie ” innowierców”.
która podtrzymuje „różnorodność charakteru i kultury”. Co??? Jaka różnorodność??? W katolickiej Europie bez względu na kraj mamy te same nadjordańskie gusła, tych samych idoli, ten sam symboliczny kanibalizm i wampiryzm  – spożywanie “ciała” i picie “krwi” chrześcijańskiego “mesjasza”. I ta monotonna nadjordańska sztampa to jest różnorodność  charakteru i kultur? Prawdziwą pogańską różnorodność ludów europejskich chrześcijaństwo wytępiło narzucając wszystkim jednorodną żydogenną antykulturę.
Nieeuropejscy uchodźcy mają swoją własną religię i wartości z nią związane, i nie zrezygnują łatwo ze swoich tożsamości. Mają do nich prawo. Przypomnę w tym miejscu… Europejczycy ich własną antykulturę narzucali siłą, ogniem i mieczem w Ameryce, Afryce, Australii, Azji. Białasy, krystowiercy, gdy gdziekolwiek dotarli, nie tylko trwali przy własnych gusłach, ale siłą narzucali je podbitym ludom. Dalczego trwanie przy własnym odprysku religii abrahamowych przez muzułmanów nagle jest czymś złym? Moralność Kalego? Jak białasy trwać przy swoim złym Mzimu to jest dobrze, jak muzułmanie trwać przy swoim złym Mzimu (tym samym, żydowskim, ale inaczej nazywanym) to jest źle.
Ich rosnąca obecność w Europie może doprowadzić jedynie do wojen kulturowych i osłabienia Unii.  Akurat osłabienia jewrounii nie uważam za coś złego. A wręcz przeciwnie – uważam, że ten banksterski twór należy zniszczyć.
W rezultacie nie będzie „więcej Europy w Unii”, ale w rzeczywistości mniej. W końcu Europa może zniknąć całkowicie. Pozostaną jedynie miejsce na mapie i nazwa. Europa będzie Europą, jeśli powróci do kultury Aten, Arkony, Ślęży, Retry, Stonehenge i Carnacu. I uwolni się od antykultury Jerozolimy. I zerwie się z łańcucha bandyckiego NATO. I odbierze banksterom monopol na kreację pieniądza z powietrza jako długu.

PB: Witam, Pan możesz mnie poniżyć publicznie Pan Piotr Bein nie jest Polakiem – jest Żydem, a mnie nie wolno napisać na podst. pana własnych materiałów, jaką ideologię pan przejawiasz!?

WolnejPolski (b. StopSyjonizmowi) nie czytuję — portal od dawna agenturalny, ze złodziejskim adminem rusofobem-chutinpujologiem.

List do Junkera napisałeś pan dla reklamy własnej i grupy Leszczyńskiego? Bo wiadomo, że  zarządca folwarku jewropejskiego się podetrze takim listem. Myślałem więc, że jesteście kolesie i Junker posłucha pana 🙂

Przy okazji: czemu wykładasz pan na uczelni kryptożydów “arabskich” w Dubaju, słynnej z braku akademickiej wolności? Kolejne sprzeniewierzenie pana zadufanych szlachecko-katolicko-humanistycznych wartości?

Leszczyński przyklasnął pana listowi, dorzucając klasyczne hasbarne bzdury o ruskiej aneksji Krymu  — ruscy zaanektowali własny Krym z woli większości rosyjskiej na półwyspie LOL On tak mocny w historii Rosji jak Polski 🙂

Wydaje się, że masz pan nadwyobrażenie o własnej szlecheckiej szlachetności, co zaślepia i zasklepia pod sufitem …alboś pan z tych Korab-Karpowiczów, co nazwisko nabyli za złotówkę wraz z majątkiem po polskich patriotach zamordowanych w walce o wolność “waszą” nie naszą. Skłaniam się do tej ostatniej opcji, gdyż:

 • Stchórzyłeś pan w kandydziorskiej kampanii, oddając podpisy poparcia kryptożydowskiemu dożywotniemu pszetstawicielowi żydomasonerii, Ozjaszowi Goldbergowi… Chyba że taki był wasz masoński plan.
 • Na krytykę kandydziora odparłeś pan “Żyd” – tego nie robi chrześcijanin ani Polak.
 • Wziąłeś pan udział w popisdzielczej farsie wybiurczej, ściągając potencjalne głosy od lepszych kandydziorów niż K-Karpowicz i Goldberg.
 • Teraz ściągasz pan nieświadomych Polaków na fałszywą barykadę “monarchizm”, wspierając przygłupa (?) Leszczyńskiego — z unych Leszczyńskich?
 • Jak na agenta wpływu przystało, korzystasz pan z zadowoleniem z agenturalnej  WolnejPolski, publikując tam swój tekst.

Co do wartości, nie wiem o czym pan piszesz. Wyprostuj pan własne, moje są w dobrych rękach 🙂 a za te u przyjaciół odpowiadają oni sami.

W. J. Korab-Karpowicz: Witam, Zaobserwowałem, że na swoim blogu pisze Pan o mnie przeczytałem list otwarty masona Korab-Karpowicza. O ile podawanie prawdziwych/sprawdzonych informacji ma dla Pana znaczenie, proszę uprzejmie o sprostowanie.
Nie jestem masonem, ale profesorem i polskim szlachcicem. Ponadto, nie jestem kolesiem po fachu p. Junkera, Przewodniczącego KE. Z uwagi na mój list otwarty do KE w sprawie uchodzcow omalże nie straciłem pracy.

Zgodnie z tradycją rycerską, szlachta zawsze broniła Rzeczpospolitej przed obcą potęgą. W związku z tym polski szlachc był zawsze na celowniku wrogów Polski. Jako szlachcic wychowany w tradycji humanistycznej, nie jestem jednak jedynie obrońcą swego własnego kraju i narodu, ale uznaję jednocześnie ideę kosmopolityczną, a mianowicie: jestem przyjacielem wszystkich ludzi dobrej woli, bez względu na ich narodowość. Dlatego też jestem i Pana przyjacielem tak długo, jak długo nie atakuje Pan Polski i chrześcijaństwa ponieważ te dwa czynniki są ze sobą nierozerwalnie związane, a dawna polska szlachta była obrońcą Kościoła i nosiła na piersi wizerunek NMP.

Rozsądna polityka polega na dążeniu do wspólnych celów w sytuacji różnic. Te cele muszą mieć oparcie o pewnien porządek normatywny, muszą mianowicie służyć całej ludzkości. Polityka, która definiuje się jako walka o władzę i dominację osiąga tylko złudne sukcesy. Proszę podać choć jeden przykład z historii kiedy władza oparta na sile okazała się trwała. Piszę to ponieważ z prostej życzliwości radzę Panu oraz jego przyjaciołom aby zrewidowali swój system wartości. To jest tylko pozorna droga do sukcesu. A jak go osiągnąć? Wszystko co wiem
na temat polityki i lepszego porządku światowego napisałem w Traktacie polityczno-filozoficznym (dostępny po polsku i angielsku).
Zapraszam do lektury.
Pozdrawiam, W. J. Korab-Karpowicz
Ps. Link do najnowszego tekstu.

PB: Pani MS, Ostatnia seria wybiurów samorządowych, prezydęckich i do KneSSejmu dobiła mnie… Na moich oczach cwaniaki, agenciury robili w konia miliony uczciwych, spragnionych suwerenności Polaków. Wypruwałem sobie żyły próbując uświadamiać na moich blogach (podobnie jak Szubert) — z wynikiem jaki jest, tj. żadna zmiana…

Tym Pani różni się od większości, że bierze Pani fakty, wolna od demagogii, i koryguje na ich podstawie swe postępowanie polityczne. Tacy Polacy trzymają mnie przy nadzieji.

Co do kandydatów godnych reprezentowania Polaków, niestety żydomedia ich nie promują, więc nie będąc w Polsce tym trudniej rozeznać się. Piskorski należy do tych nielicznych, których z przyjemnością czytam i słucham. Dobre wrażenie wywarł też na mnie Marian Kowalski. Ma wspaniałą karyzmę, kocha ludzi i może pociągnąć za sobą młodych.

Zgadzam się, że jako jednostki nie mamy szans. Wiedzą to uny i dlatego robią wszystko, byśmy wychodzili na fałszywe barykady, zamiast skupić się wokół słusznej myśli i przywódcy.

Przykro mi, że znów nie mogłem podzielić entuzjazmu Czytelniczki, ale to nie wina Pani tylko tych zasrańców co nami chcą zawładnąć.

Serdecznie pozdrawiam.

Andrzej Szubert: Pani MS, Za te “ślepka” przepraszam, ale tak to rzeczywiście odebrałem – jak można propagować powrót do szalonej, nielegalnej konstytucji, która była gwoździem do trumny Rzeczypospolitej i która zamiast usunąć przyczyny jej słabości (supremacja fanatycznych katolików, szowinizm polskiej szlachty, katastrofalna sytuacja chłopstwa (ponad 70 % mieszkańców) i polityczne wpływy kleru – agentury Watykanu) jeszcze je wzmacniała.
Na oświatę PRL (i lekcje historii) niech Pani nie narzeka. Oczywiście i ona miała luki i zafałszowania, zwłaszcza ws. żydo-bolszewizmu i żydo-komuny, ale poza za tym była obiektywniejsza i lepsza niż obecnie. Czego ja jestem przykładem.
Oczywiście, że dużo wiedzy zdobyłem szukając jej samodzielnie. I Pani to także zalecam. Wtedy człowiek nie pada łupem oszustów jak Leszczyński, Korab, czy agent wpływu Braun. Nie mówiąc już o żydowskim proroku prywatyzacji JKM – Ozjaszu Goldbergu.
Liderów – samozwańczych mamy aż za wielu. Ja sam mógłbym naliczyć kilkudziesięciu takich, którzy prowadzą Polaków na fałszywe barykady lub manowce.
Obecnie jedyną partią, niestety z zerowym znaczeniem i szansami jest “Zmiana” Mateusza Piskorskiego. Polecam jej deklarację programową i ideową. W wielu punktach z programem Zmiany zbieżny jest mój program.

Niech Pani nie daje wciągać się ani w incenizowane “walki” PO z PiSem, ani w rusofobiczne brednie Brauna, ani w JOW-y żulika Kukiza.
Zwłaszcza niech Pani uważa na katolików zapędzających Polaków na fałszywą, żydowską barykadę “obrony wiary”. Na tym zależy najbardziej okupantowi – niech Polacy kotłują się na fałszywych barykadach, bo wtedy łatwiej jest ich dalej ograbiać i zniewalać.
Ukłony.

MS: PANOWIE, jestem wdzięczna za poświęcony czas dla mnie i otwieranie moich ślepków (lol). Nie chcę zabrnąć i poświęcić mój czas, emocje, pieniądze i miłość do Ojczyzny na jakiś podejrzany marsz w nicość. To prawda, że mam luki w historii ale też jakiejż nas uczono w prl-u ?

Dzięki internetowi wyjawia się czasem więcej niż można ogarnąć czasowo. Ja mam tego czasu mało.
Pytanie, chyba ostatnie 🙂  Czy mamy jakiegoś lidera, kto uchroni Polaków i Kraj przed zniknięciem z mapy europy? – bo jako jednostki nie mamy szans ….. serdecznie dziękuję, wesprę Wasze Blogi — MS 🙂

Andrzej Szubert: Piotrek – w pierwszym momencie pomyślałem że to żart na prima aprilis: To daje duże szanse, oczywiście po powrocie do konstytucji z 1791 i anulowaniu nielegalnego rządu
Hehehe – takie coś mógł napisać kompletny ignorant historyczny. Idzie o to, że owa konstytucja sama była nielegalna, uchwalona w warunkach zamachu stanu pod nieobecność większości posłów. Na marginesie dodam – jej uchwalenie przypomina (w odwrotnej kombinacji przy wykorzystaniu żydo-katolickich/żydo-chrześcijańskich świąt) wprowadzenie w USraelu żydowskiego FED-u. Konstytucję uchwalono zanim do Warszawy wrócili z tzw. “Wielkanocy” oponenci (potajemnie obrady przyspieszono o 2 dni). FED żydostwo narzuciło USraelowi w ostatnim posiedzeniu przed tzw “bożym narodzeniem”, gdy większość kongresmanów pojechała już do domu świętować urodziny ich żydowskiego “mesjasza”.

Idiotyzmy o powrocie konstytucji 3 maja mogę skwitować jedynie rechotem. Ciekawy jestem, czy jej miłośnicy tę idiotyczną i szkodliwą konstytucję choć znają? Idę o zakład, że nie.

Aha – miłośnicy k-3-maja nie potrzebują szukać nowego króla. Konstytucja po śmierci Poniatowskiego oddawała tron w DZIEDZICZNE władanie niemieckiej dynastii saksońskiej – Wettynom.

Tak więc zgodnie z konstytucją 3 maja prawo do ewentualnego reaktywowanego polskiego tronu posiadają w chwili obecnej nadal żyjący:

Oby z tego nie wyniknęła wojna domowa o sukcesję. A odmówienie im prawa do tronu oznaczałoby złamanie (i tak nielegalnej) konstytucji 3 maja. Więcej o konstytucji 3 maja pisałem tu oraz tutaj. Nawet “inteligentom” ten tekst się spodobał.
Może to p. MS otworzy trochę jej ślepka?

Ale ten Leszczyński ma nasrane w jego obrzezanej żydo-katolicyzmem łepetynie:

Czas mówić głośno w Polsce, że SEJM WALNY pod moim przewodnictwem

 ogłasza rok 2016

ROKIEM POCZĄTKU KONTRREFORMACJI XXI WIEKU,

czyli sprzeciwia się wszelkim ruchom politycznym, religijnym oraz filozoficznym

 podważającym naszą cywilizację wenedyjsko-grecko-łacińską,
 którą można streścić jako CHRZEŚCIJAŃSKA cywilizacja SŁOWIAŃ (WENEDÓW).

Ten idiota ignorant zapomina, że łacińskie żydo-chrześcijaństwo zawzięcie tępiło najpierw kulturę grecką. Teodozjusz tępił “pogańską” kulturę grecką edyktami i wyrokami śmierci. W czasach jego panowania katolicki motłoch spalił Serapejon. Niszczono systematycznie szkolnictwo greckie. Prawie tysiącletnią akademię platońską fanatyczni jahwiści zamknęli w 529 roku. Wtedy to ostatecznie zapanowały mroki średniowiecza i totalitarne rządy żydo-katolickiej ignorancji.
W podobny brutalny sposób żydo-chrześcijaństwo tępiło kulturę słowiańską, narzucając Słowianom żydogenną antykulturę znad Jordanu.

Leszczyński (kto wie czy nie z unych Leszczyńskich – żydowskich przechrztów) zapomina ponadto, że tzw. “obrona wiary” przez durną skatoliczoną szlachtę polską doprowadziła do upadku wielkiej wielonarodowej i wielowyznaniowej Rzeczypospolitej. Niestety katodebile są ignorantami do tego stopnia, że nadal ich obrzezanymi rozumkami w ich żydowskich gusłach szukają fundamentu Polski.
Chrześcijaństwo – krystowierstwo – żydo-katolicyzm był niedoszłym zabójcą kultury słowiańskiej. Chciał ją doszczętnie wytępić i zniszczyć. Na szczęście ona przetrwała i odradza się. Jak można w jednym szeregu stawiać zabójcę z jego niedoszłą ofiarą?

PB: Czar prysł… przeczytałem list otwarty masona Korab-Karpowicza; ani słowem nie wspomniał kolesiowi po fachu Junkersowi, że inwazja miglancka to spisek żydomasoński, hybrydowa wojna z Europą… Przecie Junkers z Merkel są głównymi jerwopejsatymi wykonawcami tego planu! A prosorek kuźwa pisze do kolesia żydomasona list otwarty!

Zaś Leszczyński durnie skomentował o ruskich zielonych ludzikach na Krymie… Zaiste wiedza-skarb jak na potomka rodu królewskiego :))) równo pod dyktando hasbary!!!
Ładnymi słówkami i lechtaniem pod “patriotyzm historyczny” i katolicznictwo wy…bią was jak zrobili w wybiurach Korab-Karpowicz (oddał listę poparcia agentowi żydłactwa Ozjaszowi Goldbergowi) i Grzesio Braun.
Nie po drodze mi z takimi, najprawdopodobniej agentami wpływu żydomasonerii.
Proszę mi tymi bajdurami głowy nie zawracać.

MS: Dziękuję za tak szybką odpowiedż. Jeśli mógłby Pan poświęcić mi jakąś chwilę , to będę wdzięczna. Od niedalekiego czasu , błądzenia i poszukiwania jakieś solidniejszej działalności na rzecz Monarchii, przychyliłam się do www.sejmwalny.org.pl pod egidą Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego. Potomek rodu Królewskiego. Czy coś  Pan wie na ten temat ? Ten rok w orędziu noworocznym jest bardzo śmiały bardzo chciałabym aby zerknął Pan okiem. W chwili obecnej, poza sejmikami ziemskimi w Polsce, my w […] założyliśmy VIL Seym Polonijny Polaków. Po nas przyłączyła się Belgia  i wczoraj Anglia. W Kraju potrzebują naszej obecności i zaczyna to nabierać rumieńców i rozmachu. Ponieważ każdy kraj ma prowincje, stany etc to u nas  będziemy tą ideę szerzyć na prowincje również. Pozdrawiam serdecznie i raz jeszcze dziękuję

P.S.#1 trzeba zmienić prawo mniejszości w Kraju
     #2 trzeba ewaluować prawo emigracyjne w Kraju
     To daje duże szanse, oczywiście po powrocie do konstytucji z 1791 i anulowaniu nielegalnego rządu.

Z szacunkiem

PB: GB nie podobał mi się od początku…. obszerne analizy jego opinii i poglądów na moim blogu.

Monarchia być może, ale srule nie pozwolą nic zmienić podczas gdy dzierżą władzę. Trzeba się wpierw ich pozbyć i (jak mówi GB) — potem spierać się o nowy ustrój.

…………………………

MS: Witam Szanowny Panie Piotrze
Mieszkam w […], tu prowadziłam z grupą 6 osób kampanie wyborczą dla GB. Jak Pan wie GB z jednego okręgu był drugi , więc nieskromnie muszę powiedzieć że w 70 dni do wyborów zrobiliśmy dobrą robotę dla kandydata. Niestety po przegranej-zaplanowanej i orędziu GB na temat komu należy oddać głosy – odstąpiliśmy od popierania tego kandydata.
Jestem świeżo rozbudzoną monarchistką i pracuje w tym kierunku. Chciałabym nawiązać kontakt z Panem i zasięgnąć rad i poznać Pańskie opinie. Jestem do wytropienia na FB pod innym Imieniem […] i może Pan sprawdzić co tam “produkuje”. Obecnie jestem bardzo aktywnie zaangażowana w proces podniesienia korony Polskiej, ponieważ uważam że to jest jedyna droga dla Ojczyzny aby tam zaistniało normalne prawo oparte na konstytucji z 1791 roku.
Nie będę się w tym emailu rozpisywała , bo nie wiem czy Pan go odbierze. Niemniej, Życzę Błogosławionego 2016 Roku !

1 Comment

 1. […] Szubert ich zwięźle podsumował: mają nasrane w obrzezanych żydo-katolicyzmem łepetynach. https://piotrbein.wordpress.com/2016/01/03/alert-monarchisci-znow-wy-bia-polakow/ Ideały to jedno, a wdrożenie to zupełnie inna inszość, bardzo trudna w obecnych czasach […]

  Pingback by My Polacy, my Słowianie, my Wenedzi dalej chcemy sejmikować | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 04/02/2016 @ 22:15


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: