Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

20/12/2014

Przygotowania do 3 w.ś. — Obwieszczenie Marszałka Sejmu

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:34

Przygotowania do 3 w.ś.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej – patrz załącznik w PDF

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001815

TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: