Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

18/06/2014

Ukrainian refugess in Russia enjoy peace and quiet, fear the future / Donbascy uchodźcy w Rosji cieszą się ze spokoju, obawiają się o przyszłość

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:52

Украинские беженцы в России радуются тишине и боятся думать о будущем

TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: