Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

12/06/2014

Slaviansk: no drinking water / Brak wody pitnej

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 21:54

http://3rm.info/47705-prekraschen-podvoz-pitevoy-vody-v-slavyansk.html

TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: