Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

25/04/2014

‘Russians in Ukraine’ image proof collapses

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 20:38

Unverified & exposed: NYT-State Dept ‘Russians in Ukraine’ image proof collapses

2 Comments

  1. […] ‘Russians in Ukraine’ image proof collapses […]

    Pingback by Putin shows the Jew banksters “a long one”, again [updates] | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 27/04/2014 @ 04:31

  2. […] Bojówki Rosjan na Ukrainie bzdurą […]

    Pingback by Starec ze Sw. Góry Atos: Ukraina rozpadnie się, Rosja się odrodzi, Majdan pójdzie w diabły « Grypa666's Blog — 02/05/2014 @ 02:23


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: