Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

06/02/2013

Szok: 10% białych i osoby w wieku do lat 26 niemetabolizują leków

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:45

Szok: 10% białych i osoby w wieku do lat 26 niemetabolizują leków

Przekład-skrót Piotr Bein

Niedziała u nich gen (cytochrome P450 2D6), odpowiedzialny za detoksyfikację organizmu z ponad 50% narkotyków, leków i szczypionek.  Osoby te stają się coraz bardziej psychotyczne wskutek leczenia psychotropami, a nawet od środków przeciwbólowych.

Człowiek ogólnie do lat 26 nie ma rozwiniętego tego genu. Być może dlatego w tym przedziale wiekowym tak wiele dzieci zabija inne dzieci, 5-latki wieszają się na pasku w szafie (prawdziwe przypadki).  25% dzieci w USA jest obecnie na psychotropach. Już płód i niemowlę dostają szczepionki, a do wieku 6-7 lat są naszpikowane ok. 60 dawkami szczepionek. Nie ma siły, by same się odtruły przy braku ww. genu. Objawia się to symptomami „choroby umysłowej”: ADHD, autyzm, czy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne już w wieku 2-3 lat. Zachęcani przez szkoły, lekarze przepisują wtedy tym dzieciom więcej toksyn w postaci lekarstw.

Toteż obok 10% dorosłych białych z tym felerem genetycznym, podatnych na psychozy prowadzące do samobójstw, ohydnych zabójstw i masakr w szkołach, są dzieci i młodzież w wieku do 26 lat z niewykształconym jeszcze genem Cytochrome P45o 2D6. W przypadku Adama Lanzy (masakra szkolna w Newtown) mogło się skończyć jego samobójstwem zamiast śmiercią 20 dzieci, gdyby agresję skierował na siebie.

Istnieje prosty test na Cytochrome P450 2D6. Po więcej info pisz do: ncowmail@gmail.com

Czemu naukowcy nie żądają, by samobójców i zabójców badać na funkcjonalność tego genu? Czemu nie żąda się, by ten test przeprowadzać na zażywających leki, ale zanim je dostaną do ręki? Czemu nie w momencie, gdy pacjent ma niepożądane skutki uboczne, np. wzrost zachowań psychotycznych? Czemu niewymaga się tego testu w autopsjach przypadków związanych z narkotykami? Bo producenci leków i narko-handel straciliby miliardy zysków!

1) Ten test DNA mógłby być standardem w opiece medycznej.

2) Wszyscy lekarze powinni uaktualnić swe wykształcenie w dziedzinie genetyki farmakologicznej.

3) Prawo powinno wymagać, by ten niedrogi test stosować w przypadkach związanych z narkotykami i lekami.

4) Samobójca mógł popełnić zabójstwo.

5) To jest ogromnie ważna społecznie kwestia w przypadku masakr-strzelania itp.

6) 25% dzieci w USA (niektóre już od wieku 1 roku) pobiera psychotropy.

7) Od momentu urodzin, wszystkie dzieci dostają 39-45 dawek szczepionek.

8) Obecnie zaleca się 2 szczepionki domaciczne i 45 szczepienia dzieci do wieku 6 lat.

9) Anormalny oficjalny harmonogram szczepień dzieci, a teraz także szczepionki domaciczne, powodują epidemię mylnie diagnozowaną jako „choroba umysłowa”.

10) Powyższa diagnoza sprawia, że niewyedukowani lekarze przepisuję psychotropy.

11) Psychotropy niezmetabolizowane przez gen Cytochrome P450 2D6 i jego inne kanały, akumulują się w organizmie, prowadząc do popełnienia szczególnie ohydnych zbrodni.

13) Coraz więcej osób zażywa środki antydepresyjne przeciw przygnębieniu, psychozom itp., stając się niebezpiecznymi dla siebie samych i dla otoczenia.

14) Im więcej psychotyków, tym bardziej społeczeństwo musi chronić się.

15) Nie potrzeba ograniczać posiadania broni prywatnej, tylko ambicje Wielkiej Farmacji i kliki medycznej, w tym agencje leków, chorób i żywności (FDA, CDC), towarzystwa niedochodowe, wydawnictwa medyczne oraz niedouczeni lekarze i psychiatrzy, którzy mają wolną rękę i szkodzą ludzkości na naszych oczach.

16) Dzieci już w wieku 5 lat popełniają samobójstwa.

Advertisements
TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: