Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

09/08/2012

Dr Zbigniew Kękuś prowadzi protest głodowy przed Sądem Okręgowym w Krakowie

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:19

Witam

Zwracam się z apelem do wszystkich osób, którym na sercu leży sprawiedliwa i praworządna Polska aby w miarę swoich możliwości nagłośnili protest głodowy prowadzony przez dr Zbigniewa Kękusia przed Sadem Okręgowym w Krakowie, do którego dołączyła Pani Teresa Kawiak z Wieliczki, która też czuje się oszukana przez Wymiar Sprawiedliwości

Apeluję aby załączony tekst i zdjęcia z protestu głodowego umieszczać na portalach internetowych, blogach i forach dyskusyjnych oraz przekazywać znajomym poprzez internet.

Być może dzięki nagłośnieniu sprawy, dr Z. Kękuś doczeka się sprawiedliwości a mieszkanie w których mieszkają jego była żona i dzieci, nie zostanie zajęte przez komornika a Pani Teresa Kawiak doczeka się sprawiedliwego wyroku i odzyska utracony majątek.

Jeszcze raz apeluję o solidarność z dr Zbigniewem Kękusiem i Panią Teresą Kawiak i włączenie się do akcji informacyjnej.

Więcej na temat tej sprawy znajdą Państwo na stronach:

http://www.aferyibezprawie.org/

http://www.monitor-polski.pl/

http://zkekus.pl/

Serdecznie pozdrawiam
Tadeusz Chołda

###

Dr Zbigniew Kękuś prowadzi protest głodowy przed Sadem Okręgowym w Krakowie

Zbigniew Kękuś, lat 53, mieszkaniec Krakowa, ojciec trojga dzieci od dnia 26 lipca 2012 r. prowadzi protest głodowy przed Sadem Okręgowym w Krakowie.
Przez kilka lat Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny i Sąd Apelacyjny w Krakowie rozpoznawały sprawę Z. Kękusia o rozwód. Sędziowie naruszali konstytucyjne i ustawowe prawa Zbigniewa Kękusia i jego małoletnich wtedy synów. Następnie złożyli zawiadomienie o popełnieniu przez niego przestępstwa ich znieważenia i zniesławienia i uczynili go przestępcą.
Z tej przyczyny Zbigniew Kękuś stracił pracę. Nie pracuje od lutego 2009r.
Sąd Okręgowy w Krakowie bezprawnie przetrzymywał przez 6 lat kwotę 7 700 zł, którą Z. Kękuś musiał zapłacić jako opłatę od apelacji od wyroku, który wydała sędzia Izabela Stróźik, a następnie Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał za nieważny.
Obecnie Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Barbara Baran nakazała komornikowi sprzedaż mieszkania zamieszkiwanego przez synów Zbigniewa Kękusia razem z ich matką celem wyegzekwowania kwoty 8 750,00 zł zasądzonej wyrokiem wydanym w 2004 r. w sprzeczności z prawem przez sędzię Teresę Dyrga.
Zanim Zbigniew Kękuś rozpoczął protest głodowy, wielokrotnie składał wnioski do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Sędzi Baran o zwrócenie mu odsetek ustawowych za okres sześciu lat od kwoty 7 700 zł oraz o umorzenie egzekucji kwoty 8 750 zł przez sprzedaż mieszkania zamieszkiwanego przez jego synów. Bezskutecznie.
Wyczerpawszy prawne możliwości uzyskania sprawiedliwego i bezstronnego stanowiska Sądu Okręgowego w Krakowie Zbigniew Kękuś rozpoczął w dniu 26 lipca 2012 r. protest głodowy przed Sądem.

Tadeusz Chołda

Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: