Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

10/07/2012

W zakładzie karnym szykanują za list od adwokata?!

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:58

Szanowni Państwo

Łukasz Bieda nie jest groźnym przestępcą, odbywa karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, pozostały do odbycia jeszcze 2 lata. Od pewnego czasu jego rodzina informowała nas że p. Łukasz jest bity i szykanowany przez strażników i personel więzienny. Korespondowało to z relacjami innych osadzonych w tej jednostce penitencjarnej.

Po tym jak po otrzymaniu listu od adwokata z Kancelarii LEX NOSTRA został pobity i nie pozwolono mu na widzenie z najbliższymi ( zapewne by ukryć ślady pobicia ), a korespondencja przesyłana przez niego nie docierała do adwokata oraz Fundacji LEX NOSTRA, postanowiliśmy go odwiedzić w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

Na nasze pytanie o termin spotkania – wysłane w ramach standardowej procedury – otrzymaliśmy zdumiewającą odpowiedź ( a raczej bełkot ), iż widzenie ze skazanym jest niemożliwe z uwagi na cyt.: “konieczność zapewnienia osadzonemu bezpieczeństwa osobistego (czynniki o których nie mogę informować) oraz względy resocjalizacyjne mające na celu kształtowanie wśród osób pozbawionych wolności postaw prospołecznych umożliwiających właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.”

Według informacji od żony od kilku dni p. Łukasz Bieda nie skontaktował się z nią telefonicznie, a robił to regularnie – dwa razy w tygodniu !

Obawiając się o życie i zdrowie p. Łukasza Biedy wystąpiliśmy do gen. Jacka Włodarskiego – Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z wnioskiem o jak najszybsze podjęcie działań, tym bardziej, iż na terenie Rzeszowa obowiązują zapisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a nie sobiepaństwo lokalnych watażków i prawo silniejszego.

Maciej Lisowski
Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

materiał dostępny jest na stronie Fundacji LEX NOSTRA ( http://www.fundacja.lexnostra.pl ) :

http://fundacja.lexnostra.pl/index.php/strasburg-potwierdza-bezprawny-areszt–przedsibiorca-siedzi-dalej-/93-w-zakadzie-karnym-szykanuj-za-list-od-adwokata

Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: